Pota Focal Global Glossary Phrasomatic
Beo!
Gluais 'Beo!' · 'Beo!' Glossary i

Is iris mhíosúil é Beo a fhoilsítear ar an Idirlíon ó bhí 2001 ann. Bíonn gluais Gaeilge-Béarla ceangailte le formhór na n-alt agus tá ábhar na ngluaiseanna sin ar fáil anseo. Tá an t-ábhar ar fad faoi chóipcheart ag Oideas Gael, foilsitheoir na hirise.

Beo is a monthly magazine published on the Internet since 2001. Most articles carry an Irish-English glossary and the content of those glossaries is available here. All content is copyright Oideas Gael, the magazine's publisher.

cur thar maoil
bursting at the seams
“ Bhí Amharclann an Stáit ag cur thar maoil, agus murab ionann agus dhá bhliain ó shin, fearadh fáilte chroíúil an dul seo roimh ‘Kino’.
ag cur thar maoil le smaointe
overflowing with thoughts
“ Is amhlaidh go ndéarfainn go bhfuil sí ag feidhmiú *thar* lánacmhainneacht; bhí sí ag cur thar maoil le smaointe, focail, daonnacht agus taisce agus í ag caint liomsa.
ag cur thar maoil
overflowing
“ Agus bóithre Mheiriceá ag cur thar maoil anois le carranna atá á dtiomáint ag dream atá róghnóthach, róthuirseach, rófheargach agus ró-líonmhar, braitheann daoine go bhfuil sé ródhainséarach dul amach i gcarr nach bhfuil cosúil le tanc – agus sin an fáth gurb ann don Hummer, ar ndóigh.
ag cur thar maoil
overflowing
“ Mar gheall ar stocaireacht na gcomhlachtaí airm, tá an tír ag cur thar maoil le gunnaí de gach saghas, agus tá sé chomh héasca céanna gunnaí a cheannach i stáit áirithe agus atá sé arán a cheannach.
ag cur thar maoil le hoibrithe gorma.
overflowing with black workers.
“ Níorbh fhada go raibh cathracha déantúsaíochta mar Detroit, Michigan, Paterson agus Nua-Gheirsí ag cur thar maoil le hoibrithe gorma.
ag cur thar maoil le físeáin
full of videos
“ Nuair a mharaigh Cho Seung-Hui 32 dá chomhscoláirí in Virginia Tech in Aibreán 2007, ba ar bhlaganna a bhí an cur síos ab uafásaí den slad agus iad ag cur thar maoil le físeáin agus grianghraif fón póca.
ag cur thar maoil le
overflowing with
“ Foireann a bhí ann a bhí ag cur thar maoil le hiománaithe den scoth: Whelehan, Troy, Pilkington, Hanamy, Dooley, Duignan agus araile.
ag cur thar maol le fógraí dearfacha agus diúltacha
overflowing with positive and negative adverts
“ Mar a bheifeá ag súil, is deacair an nuacht a dheighilt ón stocaireacht faoi seo, agus na meáin ag cur thar maol le fógraí dearfacha agus diúltacha faoi iarrthóir amháin nó iarrthóir eile.
ag cur thar maoil
overflowing
“ “Tá sé iomlán éagsúil anois; má fhógraíonn tú anois go bhfuil tú ag iarraidh láithreoir a fháil, tagann málaí móra isteach an doras, ag cur thar maoil le CVs ó dhaoine atá ag iarraidh a theacht isteach anseo.
ag cur thar maoil
overflowing
“ Bhí an chathair ag cur thar maoil le diúgairí, hataí plaisteacha glasa ar a gcloigne, iad ag canadh, ag scréachaíl, agus, ar ndóigh, ag tógáil gach aon tacsaí a thiomáin thart.
ag cur thar maoil
overflowing
“ I litir a seoladh chuig an Tánaiste ar an 26 Bealtaine, 2005, dúirt an tOllamh Martin Cormican, Uachtarán Chumann Micreabitheolaithe Clinicúla na hÉireann, go mbeadh an baol ann go gcuirfí go mór le tolgadh MRSA dá gcuirfí tuilleadh othar sna bardaí, atá dar leis ag cur thar maoil cheana féin.
na bairillí ag cur thar maoil
the barrels overflowing
“ An leor sin daoibh?” “Is leor sin dúinne!” arsa an boc mór rúnda, agus as go brách leo le Leamh ina measc chuig puball na haíochta, áit a raibh an gabhar á róstadh agus na bairillí ag cur thar maoil.
ag cur thar maoil
overflowing
“ Ar ndóigh, níl an scéal baileach chomh simplí sin, mar fiú amháin dá mbeadh Ospidéal Thuama faoi lánseol tá gach seans ann go mbeadh an t-ospidéal i nGaillimh fós ag cur thar maoil, mar gheall go bhfuil an t-éileamh chomh mór sin ann agus an freastal ar riachtanais chomh heasnamhach i láthair na huaire.
ag cur thar maoil leis na mílte ceap árasán
overflowing with thousands of apartment blocks
“ Tá PuDong ag cur thar maoil leis na mílte ceap árasán anois: suanliosanna do mheitheal oibre an gheilleagair nua ocraigh.
ag cur thar maoil
overflowing
“ Bhí an bus ag cur thar maoil le daoine mar go raibh sé tar éis a sé tráthnona.
ag cur thar maoil
overflowing
“ Dúirt sé go magúil cúpla uair go raibh sé chun na hamhráin chiúine a chasadh ag tús na ceolchoirme mar go raibh sé cinnte de go mbeadh an áit ag cur thar maoil le daoine roimh dheireadh na hoíche.
Líonra Séimeantach na Gaeilge
Teasáras · Thesaurus i

Taispeánann sé seo focail agus téarmaí a bhfuil gaol éigin acu, ó thaobh brí de, leis an fhocal a chuardaigh tú: comhchiallaigh, frithchiallaigh, agus eile.

Tá an teasáras seo bunaithe ar Líonra Séimeantach na Gaeilge, bunachar sonraí ina bhfuil focail Ghaeilge agus na gaolta idir na bríonna acu. Is é Kevin P. Scannell údar an bhunachair sin. Tá ábhar ó Líonra Séimeantach na Gaeilge ar fáil de réir choinníollacha an GNU Free Documentation License.

Tá méid na bhfocal ceaptha chun minicíocht úsáide na bhfocal sin a léiriú. Dá mhéad an focal, is ea is mó minicíocht a úsáide. Tá na sonraí seo maidir le minicíocht úsáide focal bunaithe ar Nua-Chorpas na hÉireann, bailiúchán ionadaíoch de théacsanna Gaeilge a bhfuil breis is 30 milliún focal ann.

This gives words and terms that have a meaning relationship with the word you searched for: synonyms, antonyms and so on.

This thesaurus is based on Líonra Séimeantach na Gaeilge (the Irish Language Semantic Network), a database containing Irish words and the relations between their meanings. Kevin P. Scannell is the author. Content from Líonra Séimeantach na Gaeilge is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

The size of each word indicates its usage frequency. The larger the word, the more frequent it is. This data about word usage frequency is based on the New Corpus for Ireland, a representative collection of texts in Irish which contains over 30 million words.