Pota Focal Global Glossary Phrasomatic
Beo!
Gluais 'Beo!' · 'Beo!' Glossary i

Is iris mhíosúil é Beo a fhoilsítear ar an Idirlíon ó bhí 2001 ann. Bíonn gluais Gaeilge-Béarla ceangailte le formhór na n-alt agus tá ábhar na ngluaiseanna sin ar fáil anseo. Tá an t-ábhar ar fad faoi chóipcheart ag Oideas Gael, foilsitheoir na hirise.

Beo is a monthly magazine published on the Internet since 2001. Most articles carry an Irish-English glossary and the content of those glossaries is available here. All content is copyright Oideas Gael, the magazine's publisher.

Thaispeáin
demonstrated
“ (Beo, Eagráin 80 agus 103) Is é tuairim chiotach Belcham nach raibh ach Béarla ag na mílte Éireannach a tháinig i dtír i Learpholl, ach Thaispeáin Frank Neal ina leabhar *'Black '47*' nach raibh sin fíor, agus tacaíonn an taighde a rinne an tUrramach Abraham Hume i Learpholl i 1850 le tuairim Neal.
Thaispeáin
showed
“ Thaispeáin Marcas Mac Ruairí leathanach dúinn ó thuairisc a thug Rialtas An Ríocht Aontaithe do Choiste na hEorpa ar an dóigh a bhfuil siad ag cur an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha, nó Mionlaigh, i bhfeidhm (25.
Thaispeáin
showed, displayed
“ Thaispeáin ealaíontóirí ar nós El Greco, Rubens agus Velázequez, Deastógáil na Maighdine go minic agus an ghealach dheirceach, nó an corrán gealaí, faoina cosa.
thaispeáin
showed
“ Teideal a thuill sé as na pictiúir fuinniúla, neamhghéilliúla a sheol sé chucu inar thaispeáin sé saighdiúirí Meiriceánacha ag teacht i dtír ar D-Day nó radharcanna ó Chogadh Cathartha na Spáinne.
thaispeáin
demonstrated
“ Tá meas ar an uachtarán, cinnte, ach meas rialta atá ann a imíonn (don chuid is mó) nuair a éireoidh an t-uachtarán as oifig, agus mar a thaispeáin an sealbhóir deireannach, uaireanta ní leanann sé chomh fada sin, fiú.
Thaispeáin
showed
“ Thaispeáin Mick Brown roinnt pictiúr dúinn le linn an chur i láthair, ceann acu ó cheolchoirm i Halla Mhuire, Gleann Cholm Cille a d'eagraigh an tAthair Mac Duibhir i 1956.
Thaispeáin
showed
“ Thaispeáin a phictiúr ‘*Brotherhood Kiss’* / ‘Póg na mBráthar’ an bheirt acu ag pógadh a chéile ar an bhéal le díograis fhíorshóivéideach agus ba í an íomhá ab íocónaí a bhí le feiceáil ar an bhalla, rud a mheall an t-uafás cuairteoirí le hamharc air.
Thaispeáin
showed
“ Thaispeáin suirbhé a rinne an Institut Français d’Opinion Publique (www.
Thaispeáin
demonstrated
“ Thaispeáin na figiúirí, dar le cuid de na hiriseoirí, go raibh dóchas ag daoine i dtodhchaí na tíre in ainneoin na géarchéime geilleagraí.
gur thaispeáin aingeal dóibh iad.
that an angel showed them to them.
“ Ach dúirt aon duine dhéag – le linn dóibh a bheith faoi mhionn – go bhfaca siad na plátaí agus dúirt triúr acu gur thaispeáin aingeal dóibh iad.
Nua-Chorpas na hÉireann
Minicíocht úsáide · Usage frequency i

Tá na sonraí seo maidir le minicíocht úsáide focal bunaithe ar Nua-Chorpas na hÉireann, bailiúchán ionadaíoch de théacsanna Gaeilge a bhfuil breis is 30 milliún focal ann.

This data about word usage frequency is based on the New Corpus for Ireland, a representative collection of texts in Irish which contains over 30 million words.

taispeáin
Ord minicíochta:
Frequency rank:
579
Is é seo an 579ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. This is the 579th most frequently used word in Irish.
Méid na fuinneoige:
Window size:
7,134
Tagann an focal seo chun cinn uair amháin i ngach 7,134 focal. This word occurs once in every 7,134 words.