Pota Focal Intergaelic
Scríobh focal Gaeilge nó Béarla. Type a word in Irish or English.

Maidir le Pota Focal

About Pota Focal

Dia dhaoibh. Is mise Michal, an té ar leis Pota Focal. Cheap mé gur fiú dom cúpla líne a scríobh chun stair agus cúlra an tsuímh seo a mhíniú.
Hello. My name is Michal and I am the guy who runs Pota Focal. I thought I should write a few lines to explain the history and background of this website.
Michal Boleslav Měchura
In 2007 a bunaíodh Pota Focal. Bhí mé féin tar éis bheith ag foghlaim Gaeilge le fada agus mhothaigh mé nach raibh aon fhoclóir maith Gaeilge ar fáil áit ar bith ar an Idirlíon. Bhí focal.ie (téarma.ie mar atá anois air) tar éis teacht ar an saol le gairid, agus bhí sé sin go maith don téarmaíocht speisialaithe, ach ní raibh aon fhoclóir ginearálta ann a shásódh mé. Mar sin, go soineanta agus le teann sotail b’fhéidir, shocraigh mé ceann de mo chuid féin a chur ar bun.
Pota Focal started in 2007. I had been learning Irish for some time and I felt there were no good Irish dictionaries online. Even though focal.ie (now called téarma.ie) had recently been launched, which was good for specialized terminology, there were no dictionaries of general language that I liked. So, with a great deal of naivety and out of hubris perhaps, I decided to start one of my own.
Cuireann sé gliondar orm go bhfuil Pota Focal ag dul ó neart go neart agus go bhfuil sé fós i mbéal an phobail, cé go bhfuil neart roghanna eile ag lucht na Gaeilge ar an Idirlíon anois i gcomparáid le 2007. Freastalaíonn Pota Focal ar leathmhilliún cuardach gach mí, rud a fhágann gurb é ceann de na suímh thagartha Gaeilge is mó trácht ar an Idirlíon.
I am very happy to see Pota Focal still going from strength to strength and still enjoying popularity, even though there are now many other options on the Internet for Irish language aficionados compared to what the situation was back in 2007. Pota Focal serves some half a million searches every month, which makes it one of the most popular Irish language reference websites on the Internet.
Ní thuilleann Pota Focal aon airgead. Ar feadh cúpla bliain bhí mé ag iarraidh airgead a thuilleamh as Pota Focal le fógraíocht, ach tháinig mé ar an tuiscint nach fiú an t-ioncam an trioblóid agus mhúch mé na fógraí. Ó shin i leith tá Pota Focal á reáchtáil agam mar thionscadal neamhbhrabúsach, ar mo chostas féin. Ní miste liom é mar ní mór an costas é.
Pota Focal makes no money. For a few years I tried generating revenue from Pota Focal with advertising, but I soon realized that the income was not worth the trouble and I got rid of the ads eventually. I run it as a non-profit project at my own expense. I do not mind because it does not cost much.
Rud amháin ar bhain Pota Focal an-tairbhe as riamh anall is ea dea-thoil a úsáideoirí a bhí sásta botúin a thuairisciú agus aiseolas cuiditheach a thabhairt. Beidh fáilte agam roimh a leithéid i gcónaí ach scríobh chugam ag an seoladh valselob@gmail.com.
One thing Pota Focal has always benefited from is the goodwill of its users who have been quick to report errors and give constructive feedback. I will always welcome such correspondence at my e-mail address valselob@gmail.com.
Michal Boleslav Měchura
2018