Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
earnáil phobail community sector
" Cén fhís atá agat féin don eagraíocht? Ár ndóigh tá muid ar fad ag súil le ré nua anois i gcur chun cinn na Gaeilge agus bheadh chuile shúil agam go mbeadh an earnáil phobail tríd an gComhdháil comhpháirteach le Foras na Gaeilge sa ré nua seo.
earnáil phríobháideach private sector
" Tá fórsaí an mhargaidh ag obair go tréan san earnáil phríobháideach, go háirithe in earnálacha na tógála agus na teicneolaíochta, agus is cinnte go bhfuil an caighdeán maireachtála ardaithe sa tír ina hiomláine.
earnáil phoiblí public sector
" Fiú má bhíonn cúlú sa gheilleagar agus má theipeann ar a ghnó siúd, tá árasán acu agus tá post san earnáil phoiblí aicise.
an earnáil phríobháideach the private sector
" Agus le móramh 171 ag an rialtas (síos ó 179) cad é ar féidir a bheith ag súil leis? Gan amhras, beidh troid leis na ceardchumainn faoin "Public Finance Initiative" - sin an earnáil phríobháideach ag glacadh smachta ar chuid den earnáil phoiblí, sampla eile den choimhlint idir an rialtas agus na gnáthdhaoine.
earnáil sector
" Tá daoine cumasacha i saol na Gaeilge agus san earnáil ghnó, a bheadh ina gceapachán fiúntach mar phríomhfheidhmeannach ar an Fhoras; tá súil againn go ndéanfaidh siadsan a machnamh agus go seolfaidh siad a n-iarratas isteach.
earnáil phríobháideach cíosa private rented sector
" Cuireann sé seo brú ar an earnáil phríobháideach cíosa; tá na praghsanna ansin imithe in airde, ní féidir le daoine áirithe an cíos ard a dhíol, caitear daoine ar an imeall agus tá níos mó agus níos mó daoine á bhfágáil gan dídean.
earnáil dheonach voluntary sector
" Tá muid ag obair go cruthaíoch le soláthraithe sláinte chun seirbhísí d'ár bpobal a fheabhsú; ghlac muid páirt ghníomhach san idirphlé ar chearta daonna i dtuaisceart Éireann; chuir muid polasaí Gaeilge le chéile don earnáil dheonach; bíonn muid ag reáchtáil ócáidí eolais agus traenála; cothaíonn muid comhpháirtíochtaí le ranna rialtais, le heagraíochtaí Gaeilge fud fad na tíre.
earnáil sector
" An bhfuil an córas oideachais tar éis faillí a dhéanamh iontu siúd a fhágtar gan an fhéinmhuinín dul le slí bheatha eile nó a bpostanna féin a chruthú nuair a theipeann ar mhonarcha in earnáil thraidisiúnta? Bhí comhrá agam le ceathrar feirmeoirí óga tamall ó shin faoi thodhchaí na feirmeoireachta.
earnálacha sectors
" Níl mórán postanna le fáil sa saol acadúil ach tá cinn le fáil go héasca in earnálacha eile.
earnáil sector
" Ag breathnú siar ar an gcéad bhliain cheart den mhílaois nua, tá súil agam go dtiocfaidh feabhas ar chúrsaí! Thosaigh an bhliain leis an ngalar crúibe is béil agus thit earnáil na feirmeoireachta agus na turasóireachta as a chéile.
easpa maoinithe san earnáil sláinte lack of funding in the health sector
" Tá cuid de na daoine seo ar shlí na fírinne anois, de bharr easpa maoinithe san earnáil sláinte, agus de bharr nach raibh daoine a raibh an chumhacht acu ábalta ná sásta dul i ngleic leis an bhfadhb agus glacadh leis an dualgas a ghabhann le cumhacht.
earnáil sector
" Tá postanna á gcailleadh go forleathan sa gheilleagar áitiúil aíochta agus seirbhísí agus tá tionchar an-díobháileach ag seo ar na teaghlaigh a bhíonn ag tarraingt ar Mary's Center, a bhfuil breis is 90% díobh ag brath go hiomlán ar an earnáil seo chun a mbeatha a shaothrú.
earnálacha sectors
" Is féidir an riosca a laghdú tríd an infheistíocht a leathadh thar earnálacha, airgeadraí agus cineálacha sócmhainní.
earnáil sector
" I 1974 thosaigh sé ag infheistiú in earnáil na teilifíse den chéad uair, earnáil bhí ar tí fás go mór.
earnáil sector
" Pléann sé freisin le fiosruithe téarmaíochta a thagann chugainn ón earnáil oideachais agus ón bpobal i gcoitinne.
caithfear an t-ús ar bhisiú na hearnála the interest will be spent on improving the sector
" Tá an tsuim sin ann mar chiste caipitil agus ó tharla gur Iontaobhas muid caithfear an t-ús ar bhisiú na hearnála.
caithfear an t-ús ar bhisiú na hearnála the interest will be spent on improving the sector
" Tá an tsuim sin ann mar chiste caipitil agus ó tharla gur Iontaobhas muid caithfear an t-ús ar bhisiú na hearnála.
earnáil teileachumarsáide telecommunications sector
" Faraor, ní gá gurb iad na daoine a chaill a bpost le tamall anuas na daoine a mbeadh na scileanna ríomhaireachta acu chun obair a dhéanamh san earnáil teileachumarsáide.
san earnáil gheallghlacadóireachta idirghníomhach in the interactive betting sector
" Dar leis na taighdeoirí Schema, beidh láimhdeachas de €15 milliúin san earnáil gheallghlacadóireachta idirghníomhach ina hiomláine san Eoraip faoi 2005.
an earnáil phríobháideach the private sector
" "An obair a bhí déanta agam i KBC, bhíos ag plé le tionscadail mhóra ina mbíodh an stát agus an earnáil phríobháideach ag teacht le chéile chun obair a chur i gcrích.
earnáil na déiríochta the dairy sector
" Caillfear postanna de thoradh laghdú na bpraghsanna, in earnáil na déiríochta ach go háirithe.
earnálacha sectors
" Ach seo rud aisteach: chun an rótháirgeacht seo ar fad a dhéanamh, a bhfuil luach €250 milliún leis, agus rótháirgeacht áirithe in earnálacha eile, íocadh deontais táirgeachta arbh fhiú €1.
earnáil neamhspleách independent sector
" " "Faoi láthair, níl an earnáil neamhspleách chomh forbartha is ba cheart di a bheith.
earnáil sector
" Ní hamháin go bhfuil neart fostaíochta cruthaithe sa chuid seo den earnáil teilifíse ach tá tionchar nach beag á imirt aici ar íomhá na Gaeilge, rud atá an-luachmhar ar fad.
ón earnáil dlí from the legal sector
" Tá ionadaithe ann ó Chonradh na Gaeilge, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna, Comhar na Múinteoirí Gaeilge, Fiontar agus Oideas Gael, mar aon le hionadaithe ón earnáil dlí.
earnáil sector
" "Níl sé éasca a bheith ag obair agus ag tógáil clainne, go háirithe san earnáil seo mar go mbíonn na huaireanta oibre sách fada, ach faighmid bealach thart air agus déanann muid cinnte go dtógaimid laethanta saoire go rialta.
earnáil phoiblí private sector
" 50 san uair, i gcuid de na comhlachtaí príobháideacha, mar shampla, nó má bhíonn tú ag obair mar rúnaí pearsanta san earnáil phoiblí.
earnáil sector
" Pobal bríomhar léitheoireachta Gaeilge a bheith forbartha i ngach aois-aicme, go háirithe i measc daoine óga; earnáil bhíogach chuimsitheach foilsitheoireachta a bheith ann; todhchaí na léitheoireachta Gaeilge a bheith slán.
san earnáil phoiblí in the public sector
" Sa chéad jab sealadach a fuair mé i mBéal Feirste, d'oibrigh mé mar fháilteoir in oifig san earnáil phoiblí.
na hearnála poiblí the public sector
" Oifig de chuid na hearnála poiblí a bhí i gceist.
san earnáil phríobháideach in the private sector
" " Is breá leis bheith ag obair san earnáil phríobháideach.
san earnáil neamhspleách in the independent sector
" Tá rialacha dochta i gceist in RTÉ maidir le huaireanta agus coinníollacha oibre, atá rud beag ródhocht, dar léi, ach a mhalairt atá i gceist san earnáil neamhspleách.
san earnáil ghnó in the business sector
" Tá impleachtaí ollmhóra ag baint leis seo san earnáil ghnó de dheasca an mhéid oibre a dhéantar ar líne anois.
earnáil sector
" Le déanaí, chuir ComReg iachall ar an gcomhlacht praghas a dtáirgí mórdhíola a ísliú chun tuilleadh iomaíochta a spreagadh san earnáil.
maoiniú ón earnáil phríobháideach funding from the private sector
" "Má ghlacann tú Sinn Fein Féin, mar shampla; bhí Martin McGuinness sásta, agus é ina Aire Oideachais, úsáid a bhaint as maoiniú ón earnáil phríobháideach le scoileanna a thógáil sa tuaisceart.
coimisiúnú ón earnáil neamhspleách commissioning from the independent sector
" Baineann a cuid freagrachtaí le léiriú inmheánach, agus coimisiúnú ón earnáil neamhspleách, na gcláracha sna réimsí atá faoina cúram.
earnáil sector
" Láidreacht: Comhoibriú ar bun le heagrais eile atá ag plé le hearnáil na Gaelscolaíochta/Gaeltachta.
riachtanais na hearnála the needs of the sector
" Córas oiliúna a aithníonn riachtanais na hearnála a bheith ar fáil do mhúinteoirí ar mian leo teagasc i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.
in earnáil an oideachais in the education sector
" Chomh maith le drochbhainistíocht, tá croí na faidhbe le fáil san easnamh leanúnach maoinithe in earnáil an oideachais ó thuaidh.
earnálacha sectors
" Measaim gur sheas an taithí sin le hEricsson dom nuair a chuir mé isteach ar an bpost atá agam faoi láthair toisc go raibh an meascán sin de thaithí agam, idir na hearnálacha príobháideacha agus poiblí.
san earnáil chorparáideach in the corporate sector
" " Cé go n-aithníonn Goggin go bhfuil níos mó le déanamh ar son an ghnáth-thomhaltóra, tá sí an-sásta le cúrsaí cumarsáide san earnáil chorparáideach.
airgead a thuilleamh san earnáil phríobháideach to earn money in the private sector
" Tuigim anois cé chomh deacair is atá sé, uaireanta, airgead a thuilleamh san earnáil phríobháideach.
earnáil chasta complex sector
" " Níl aon dabht ach gur earnáil chasta í earnáil na teileachumarsáide.
in earnáil na heitlíochta in the airline sector
" Míníonn **Pádraig Mac Éamoinn**, ar comhairleoir é in earnáil na heitlíochta, cad é go díreach a thiteann amach ag comhdháil bhliantúil a bhíonn ar siúl chun naisc a chothú idir na haerlínte agus na haerfoirt.
earnáil sector
" Tá ceathrar mac aige agus oibríonn chuile dhuine acu i réimse cruthaitheach, cé gur impigh Marcus orthu “bheith ina n-innealtóirí!” Tá beirt acu ag obair san earnáil scannánaíochta, duine eile sna healaíona agus seinneann an mac is óige an dordghiotár sa bhanna ceoil *The Republic of Loose*.
earnáil sector
" Fuair sé post i mbanc coicís i ndiaidh dó cur faoi i mBrooklyn agus chaith sé blianta fada ag obair san earnáil sin.
an earnáil siúl sléibhe the hillwalking sector
" Tháinig an tuarascáil seo sna sála ar fhigiúirí a d’eisigh Fáilte Ireland a léiríonn go bhfuil an tóin ag titim as an earnáil siúl sléibhe anseo, de cheal aon réiteach ar fhadhbanna rochtana.
ag dul chun sochair don earnáil neamhspleách benefiting the independent sector
" “Sílimse gur féidir linn chuile chinneadh maoinithe a thóg muid a chosaint sa mhéid is go bhfuil sé ag dul chun sochair don earnáil neamhspleách.
san earnáil chultúrtha in the cultural sector
" Tá comhdháil á reáchtáil i gCaernarfon, i dtuaisceart na Breataine Bige, ar an 5 agus 6 Deireadh Fómhair ina mbeifear ag plé na bhféidearthachtaí atá ann d’ealaíontóirí (chomh maith le heagraíochtaí a bhíonn ag obair san earnáil chultúrtha) ón mBreatain Bheag agus ó oileán na hÉireann sna blianta atá romhainn.
bhreis daoine a earcú san earnáil phoiblí to recruit more people in the public sector
" Is dris chosáin mór ar na hiarrachtaí chun srian a chur leis an ghalar sna hotharlanna é an cosc atá curtha ar bhreis daoine a earcú san earnáil phoiblí.
san earnáil stáit in the state sector
" Bhí an t-ádh orainn daoine an-chumasacha agus fláithiúla a bheith bainteach leis an tionscadal ó thosaigh sé, idir na daoine ar an fhoireann, ár gcairde sa phobal agus, muise, daoine áirithe san earnáil stáit a raibh agus a bhfuil fíorthuiscint acu ar an tábhacht a bhaineann le cultúr agus teanga.
earnálacha sectors
" Tá postanna á n-aistriú ón Státseirbhís go dtí earnálacha an rialtais áitiúil, an oideachais agus na sláinte.
ó earnáil go hearnáil from sector to sector
" An mbeidh na coinníollacha ceannann céanna i bhfeidhm do na hoibrithe seo a bhogfaidh ó earnáil go hearnáil? Más buncheisteanna iad seo do dhaoine aonair, tá ceist ollmhór á tógáil ag na ceardchumainn fosta.
earnálacha sectors
" Thart timpeall ar an ríl, tá cúig spóca le feiceáil agus seasann gach ceann acu d’earnálacha éagsúla an Acadaimh: na haisteoirí, na scríbhneoirí, na stiúrthóirí, na léiritheoirí agus na teicneoirí.
ón earnáil stáit from the state sector
" Glactar leis anois ar bhonn domhanda gur trí na córais nua-theicneolaíochta seo a chuirfear ar fáil seirbhísí gutháin, seirbhísí teilifíse, an Gréasán Domhanda agus deiseanna oideachais baile, mar aon le siopadóireacht ar líne agus seirbhísí ón earnáil stáit.
san earnáil phoiblí in the public sector
" Ag an am céanna leis seo, beidh an seimineár dar teideal “Feasacht Teanga: Feidhmiú Scéime agus Deacrachtaí Custaiméirí” ar siúl do dhaoine atá freagrach as Acht na dTeangacha a chur i bhfeidhm san earnáil phoiblí.
san earnáil phoiblí in the public sector
" Ag an am céanna leis seo, beidh an seimineár dar teideal “Feasacht Teanga: Feidhmiú Scéime agus Deacrachtaí Custaiméirí” ar siúl do dhaoine atá freagrach as Acht na dTeangacha a chur i bhfeidhm san earnáil phoiblí.
san earnáil phoiblí in the public sector
" Ag an am céanna leis seo, beidh an seimineár dar teideal “Feasacht Teanga: Feidhmiú Scéime agus Deacrachtaí Custaiméirí” ar siúl do dhaoine atá freagrach as Acht na dTeangacha a chur i bhfeidhm san earnáil phoiblí.
earnálacha sectors
" Tá an tionscal ceoil chun cinn ar go leor earnálacha eile agus tá an-úsáid á baint as an idirlíon chun físeáin cheoil a dháileadh – cuid mhaith acu saor in aisce ar shuímh ar nós MySpace.
in earnáil na seirbhísí in the services sector
" Le leathchéad bliain tá na milliúin de phobal Mheicsiceo agus na dtíortha deisceartacha eile ag tarraingt ar theorainn na Stát Aontaithe agus ag trasnú isteach sna Stáit Aontaithe, go dleathach agus go mídhleathach, ar thóir oibre, go háirithe in earnáil na seirbhísí.
oibrithe san earnáil phoiblí public sector workers
" An mhí seo caite, dúirt Impact, ceann de na ceardchumann is mó a dhéanann ionadaíocht ar oibrithe san earnáil phoiblí, nár mhór leasú radacach a dhéanamh ar an phróiseas díláraithe.
san earnáil chlosamhairc in the audio-visual sector
" Tá fostaíocht shuntasach curtha ar fáil i réimse na teilifíse agus san earnáil chlosamhairc.
an earnáil tógála the building sector
" Ach má bhíonn tionchar diúltach ag na harduithe úis ar an earnáil tógála, deir an Banc Ceannais go bhféadfadh líon na dtithe úra a thógfar titim siar go dtí an líon a tógadh sa bhliain 2001 agus roimhe sin.
ón earnáil turasóireachta from the tourism sector
" Ach, gan amhras, caitheann turasóir a bhíonn ag fanacht in óstán cúig réalta níos mó in aon oíche amháin ná mar a chaithfeadh turasóir ar bhuiséad íseal taobh istigh de sheachtain! B’fhéidir gur seo an rud atá ag teastáil ón earnáil turasóireachta i Mósaimbíc: airgead mór taobh istigh d’achar gairid.
earnáil sector
" Tuige ar bunaíodh í? Le haitheantas cuí a thabhairt don earnáil a bhí ag obair go deonach go dtí sin agus le stiúir a thabhairt don earnáil agus ionchur a bheith aici sa ghnáthchóras oideachais, idir naíscolaíocht, bhunscolaíocht agus mheánscolaíocht, agus le cinntiú go bhfaigheadh daltaí na gaelscolaíochta na hacmhainní céanna a bhí á bhfáil ag na hearnálacha eile.
a bhí á bhfáil ag na hearnálacha eile which the other sectors were getting
" Tuige ar bunaíodh í? Le haitheantas cuí a thabhairt don earnáil a bhí ag obair go deonach go dtí sin agus le stiúir a thabhairt don earnáil agus ionchur a bheith aici sa ghnáthchóras oideachais, idir naíscolaíocht, bhunscolaíocht agus mheánscolaíocht, agus le cinntiú go bhfaigheadh daltaí na gaelscolaíochta na hacmhainní céanna a bhí á bhfáil ag na hearnálacha eile.
ag tiomáint na hearnála driving the sector
" An bhfuil mórán de na spriocanna a leagadh síos i dtús ama bainte amach? Nuair a bunaíodh CnaG bhí cuid mhór oibre déanta ag Gaeloiliúint cheana féin, an grúpa deonach a bhí ag tiomáint na hearnála roimhe sin.
earnáil sector
" De réir na dtuairiscí, áfach, níl ag éirí go rómhaith leo siúd atá ag obair san earnáil Leaba agus Bricfeasta, i mbliana go háirithe; deirtear go bhfuil deacrachtaí dosháraithe acu agus go rachaidh sé dian ar go leor acu leanúint ar aghaidh i bhfad eile leis an ghnó.
an earnáil sin a shábháil to save that sector
" Tá Príomhfheidhmeannach eagraíocht lucht Leaba agus Bricfeasta, Town and Country Homes, tar éis straitéis nua a fhorbairt a bhfuil sé mar aidhm aici an earnáil sin a shábháil, agus tá súil ag go leor daoine go n-éireoidh léi mar straitéis.
Is boichte a bheas muid má theipeann ar an earnáil. We'll be the poorer for it if the sector fails.
" Is boichte a bheas muid má theipeann ar an earnáil.
san earnáil phríobháideach agus phoiblí in the private and public sectors
" Labhair sí go paiseanta faoin obair a bhíonn ar bun aici le daoine aonair, agus le comhlachtaí san earnáil phríobháideach agus phoiblí.
earnáil sector
" Labhair sí go paiseanta faoin obair a bhíonn ar bun aici le daoine aonair, agus le comhlachtaí san earnáil phríobháideach agus phoiblí.
san earnáil liobrálach mheánaicmeach in the liberal middle-class sector
" Níl mórán athrú tagtha ar thacaíocht an Lucht Oibre sna pobalbhreitheanna agus iad faoi ionsaí ag Fine Gael san earnáil liobrálach mheánaicmeach agus ag Sinn Féin ón eite chlé.
an earnáil siúl sléibhe the hill-walking sector
" Tuigeann an rialtas agus na daoine chomh tábhachtach is atá an earnáil siúl sléibhe do gheilleagar na tuaithe agus déanann siad gach iarracht í a chur chun cinn.
earnáil ghnó Mheiriceá the American business world
" Níor fhaoiseamh ró-iontach í an nuacht faoin Dow Jones, agus earnáil ghnó Mheiriceá fós ag stámhailleach faoi shraith fhada buillí.
ag brath barraíocht ar an earnáil phoiblí. depending too much of the public sector.
" Ceann de na cinn is mó ná an dóigh a bhfuil muid ag brath barraíocht ar an earnáil phoiblí.
an earnáil phríobháideach the private sector
" Mar sin, is léir nach bhfuil an earnáil phríobháideach forbartha mar is ceart.
an earnáil mhíleata the military sector
" An bhfeicfidh sé solas an lae riamh? Bhuel, braitheann sé sin ar cé acu a mheasann an earnáil mhíleata sna Stáit Aontaithe go mbeidh an t-eitleán seo de dhíth orthu chun soláthairtí a iompar timpeall an domhain nó nach mbeidh.
murach go raibh gá ag an earnáil mhíleata lena leithéid. if it wasn't for the fact that the military needed such a plane.
" Ní chuirfí fiú an 747 cáiliúil ar fáil an chéad lá riamh murach go raibh gá ag an earnáil mhíleata lena leithéid.
an earnáil turasóireachta the tourism sector
" Is cinnte go bhfuil an earnáil turasóireachta iontach tábhachtach do gheilleagar na hAstráile, ach measaim gur cheart dóibh treoracha agus srianta áirithe a leagan síos do na ceantair seo nó beidh siad uilig millte, agus nuair a bheidh an damáiste déanta, beidh sé ródhéanach.
san earnáil ríomhaireachta in the computing sector
" Dar le suirbhé nua ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (OCBÁC), tá thart ar 14,000 post ar fáil faoi láthair san earnáil ríomhaireachta sa tír seo.
earnáil ghníomhach an active sector
" Is earnáil ghníomhach í an réimse seo agus an deis ag scríbhneoir cúpla euro a bhaint amach – bíodh sé trí choimisiún Bhord na Leabhar Gaeilge nó duais de chuid Oireachtas na Gaeilge a thabhairt leo.
an earnáil phoiblí the public sector
" Tá 63% de gheilleagar an tuaiscirt bunaithe ar an earnáil phoiblí i gcomparáid le 43% sa “chuid eile den Ríocht Aontaithe”; de réir *Bare Necessities*, tuairisc a d’fhoilsigh an Economic and Social Research Centre i Sasana, tá corradh le 500,000 duine ó thuaidh ag maireachtáil faoi “líne na bochtaineachta” agus tá lear mór fadhbanna eile ag crá mhuintir na Sé Chontae.
san earnáil seo, in this sector,
" Mar is gnách san earnáil seo, tháinig brú ollmhór díreach roimh an mbriseadh lár téarma, agus na spriocdhátaí ag bagairt orthu! Mar sin, bhí mise lánsásta le teacht na Cásca, agus thapaigh mé an deis chun éalú ón mbaile agus m’aghaidh a thabhairt ar thuaisceart an Oileáin Thuaidh.
ón earnáil phríobháideach from the private sector
" Chaith Peter blianta sa saol acadúil, ansin deir sé go bhfuair sé “tairiscint níos fearr” ón earnáil phríobháideach – gnó a dhearthár le bheith cruinn.
san earnáil ghnó, in the business sector,
" Sular thosaigh mé ag obair san earnáil ghnó, bhí mé i mo léachtóir le gnó agus eacnamaíocht.
ag saothrú leis san earnáil seo working away in this sector
" Ach, i bhfírinne, tá Quinn ag saothrú leis san earnáil seo leis an blianta i dTuaisceart Éireann.
earnáil neamhspleách léiriúcháin the independent production sector
" “Tá borradh as cuimse tagtha faoin earnáil neamhspleách léiriúcháin Ghaeilge sa Tuaisceart le blianta beaga anuas.
earnáil na gaelscolaíochta The Irish-medium schooling sector
" " FéidearthachtaíIn Éirinn an lae inniu, is léir go bhfuil cuid mhór daoine a bhfuil airgead acu, thar mar atá de dhíth orthu, agus go bhfuil féidearthachtaí ann deontóirí a mhealladh a bheadh sásta airgead a dheonú ar earnáil na gaelscolaíochta.
tuarastal oibrithe san earnáil phoiblí. the salary of workers in the public sector.
" Tá an cineál seo córais i bhfeidhm in áiteanna ar nós na hEilvéise agus Mheiriceá, dhá áit ina socraíonn na húdaráis áitiúla íocaíochtaí leasa shóisialaigh, an pá íosta agus tuarastal oibrithe san earnáil phoiblí.
earnáil na tithíochta the housing sector
" Mar gheall ar an méid comhlachtaí a thug morgáistí do cheannaitheoirí tí a raibh fadhbanna creidmheasa acu, agus nach féidir leo na morgáistí úd a íoc anois, tá earnáil na tithíochta ag titim as a chéile agus comhlachtaí baincéireachta ag titim i bhféimheacht dá réir.
earnáil teilifíse television sector
" Tá an tuairim ann go forleathan go bhfuil Nemeton ar cheann de na comhlachtaí Gaeilge is mó a bhfuil rath air san earnáil teilifíse Éireannach, agus moltar go minic an obair cheannródaíoch atá déanta ag Mac Murchú sa tionscal.
o n-athródh sé an earnáil léirithe neamhspleách ó bhonn, that it would completely change the independent production sector
" Maidir leis an gcéad chiste a luadh, Fís agus Fuaim, bhíothas ag tuar ag am a bhunaithe go n-athródh sé an earnáil léirithe neamhspleách ó bhonn, an earnáil léirithe Ghaeilge ach go háirithe.
earnáil léirithe Ghaeilge the Irish language production sector
" ” **Earnáil léirithe na Gaeilge** Cé go bhfuil sé cruthaithe ag Irial go bhfuil éagsúlú ríthábhachtach san earnáil seo, nuair a chuirim ceist air mar gheall ar na fadhbanna is mó atá san earnáil léirithe Ghaeilge faoi láthair, ní hé “easpa éagsúlaithe” an freagra a thugann sé.
ar fhostaíocht san earnáil phoiblí) on employment in the public sector)
" Caitear níos mó airgid phoiblí in Albain ná i Sasana (go háirithe ar an oideachas agus ar fhostaíocht san earnáil phoiblí) agus bíonn easnamh bliantúil sa bhuiséad acu dá réir.
a bhfuil cion mná déanta acu ina n-earnálacha féin. who have had a woman's accomplishment in their own sector
" Aithneoidh mórán léitheoirí go leor de na hainmneacha nó is daoine iad seo a bhfuil cion mná déanta acu ina n-earnálacha féin.
earnáil neamhspleách independent sector
" Bím féin ag plé le cúrsaí teilifíse ó am go ham, corruair le RTÉ, corruair le TG4, ach san earnáil neamhspleách i dtólamh.
san earnáil in the sector
" htm) le fios, tá comhlachtaí áirithe Éireannacha ag teacht i dtír ar a bhfuil ar siúl san earnáil cheana féin.
san earnáil iompair. in the transport sector.
" ***Míbhuntáistí:*** Níl scileanna maithe idirphearsanta aige agus é ag plé lena chomhghleacaithe nó le grúpaí san earnáil iompair.
earnáil neamhspleách léirithe independent production sector
" ”Is amhlaidh go síleann King go bhfuil iomaire an-deacair á threabhadh ag an earnáil neamhspleách léirithe trí chéile ar na saolta seo.