Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
gheilleagar economy
" Bhí, agus tá fós, tábhacht eacnamaíoch ag baint leis an gColáiste agus is fiú na milliúin punt é do gheilleagar na Rinne agus an cheantair máguaird.
cúlú sa gheilleagar recession
" Fiú má bhíonn cúlú sa gheilleagar agus má theipeann ar a ghnó siúd, tá árasán acu agus tá post san earnáil phoiblí aicise.
gheilleagar economy
" Ach anois go bhfuil feabhas ar gheilleagar na tíre, b'fhéidir gur chóir dúinn tathaint ar an aos óg staidéar a dhéanamh ar an ábhar a thaitníonn leo seachas an ceann a ndeirtear go bhfuil go leor postanna ag baint leis.
ngeilleagar the economy
" i 2004, ach ar an ngeilleagar.
ngeilleagar economy
" "Cad ina thaobh go dtabharfaimis smacht ar chodanna éagsúla d'ár ngeilleagar do chomhlachtaí mar seo? An trioblóid ná go bhfuil na príomhpháirtithe ar meisce leis an bhfealsúnacht chaipitleach agus dá bhrí sin ní fheiceann siad aon slí eile chun rudaí a dhéanamh ach géilleadh don chumhacht atá ag na comhlachtaí móra ilnáisiúnta.
geilleagar economy
" Deir sé go bhfuil oiread d'aos óg na tuaithe tar éis lonnú sna cathracha agus go bhfuil siad ag cur go mór le geilleagar na tíre.
ngeilleagar the economy
" Níor tugadh mórán airde ar a gcuid cainte faoin ngeilleagar, faoi oideachas, faoi ospidéil.
gheilleagar the economy
" Tá luach airgeadúil ag an obair seo ar fad - thaispeáin taighde a rinne Freda Donoghue ó Choláiste na Tríonóide gur fiú breis is €600,000 sa bhliain an obair dheonach do gheilleagar na hÉireann.
sa gheilleagar áitiúil aíochta agus seirbhísí in the local hospitality and service economy
" Tá postanna á gcailleadh go forleathan sa gheilleagar áitiúil aíochta agus seirbhísí agus tá tionchar an-díobháileach ag seo ar na teaghlaigh a bhíonn ag tarraingt ar Mary's Center, a bhfuil breis is 90% díobh ag brath go hiomlán ar an earnáil seo chun a mbeatha a shaothrú.
an chineáil sin geilleagair that type of economy
" Agus tá na postanna a bhí acu sna longlanna agus sna monarchana imithe, mar tá lá an chineáil sin geilleagair thart le fada anois fud fad Iarthar na hEorpa.
geilleagar economy
" Agus an geilleagar ag fás go tapa, níor theastaigh ón rialtas go mbeadh tuilleadh brú ar an ráta boilscithe.
an gheilleagair the economy
" Forbairt an gheilleagair ======= Tá an t-ardú seo i leibhéal oideachais an Stáit an-tábhachtach d'fhorbairt an gheilleagair agus d'fhorbairt na sochaí.
an geilleagar saor the free market
" Nach in é an domhan ina mairimid, an geilleagar saor… Saor sinn! Tugtar an "Creek" nó an góilín ar an ngaoth sáile a shníonn trí Dhúbai agus is ann a chífidh tú an *dhow*, an bád traidisiúnta atá ag trádáil leis an India agus leis an Afraic mar a dhein leis na cianta cairbreacha.
gheilleagar economy
" Is acmhainn an-luachmhar iad na hinimiricigh don gheilleagar mar go bhfuil siad sásta an obair shuarach sin a dhéanamh nach bhfuil rótharraingteach do na hIodálaigh níos mó.
geilleagar economy
" An Tíogar Ceilteach, meafar le haghaidh na hÉireann nua, tír ag a bhfuil an geilleagar is tapúla fáis san Eoraip agus pobal atá ag briseadh amach ó shlabhraí coimeádacha a sinsir.
gheilleagar economy
" Labhair sé fosta faoi streachailt Chonradh na Gaeilge, an dul chun cinn a bhí déanta ag an eagraíocht agus an tionchar a bhí ag athbheochan na teanga ar gheilleagar na hÉireann.
gheilleagar economy
" Is í an turasóireacht an tionscal is mó fáis ar domhan agus tá sé ar cheann de na tionscail is tábhachtaí do gheilleagar na tíre seo.
deacrachtaí geilleagair economic problems
" Ba iad na hionsaithe céanna sin - a d'fhág 23 oifigeach de chuid an NYPD agus 343 fear dóiteáin marbh - a chuir tús tobann leis na deacrachtaí geilleagair atá mar an phríomhchúis nach féidir na harduithe atá, dar le go leor, tuillte ag na hoibrithe sin a bhronnadh.
braitheann geilleagar an oileáin go mór the economy of the island depends a lot
" Seachas an marú agus an gortú, braitheann geilleagar an oileáin go mór ar an turasóireacht.
geilleagar economy
" Ach, ba é 2002 an bhliain ar thit an tóin as geilleagar Chathair Nua-Eabhrac.
an geilleagar domhanda the world economy
" Ansin, nuair a thosaigh na saineolaithe ag gearán, is ar an 11 Meán Fomhair 2001 agus ar an geilleagar domhanda a cuireadh an milleán.
gheilleagar áitiúil local economy
" Ní raibh deoch agam le cúpla lá agus nuair a chonaic mé an lipéad "Leann an Eileann" ar an chaidéal láimhe sa Nevis Bar, shíl mé go raibh sé de dhualgas orm tacaíocht a thabhairt don gheilleagar áitiúil ar an Eilean Sgiathanach, áit a ndéantar an leann.
gheilleagar economy
" Cuireann siad ceist atá simplí go leor: Céard a tharlóidh má thagann sé chun solais an t-am sin gur cuireadh tag bréagach ar bheithíoch chun é a dhíol? Nach bhfuil sé beagáinín rómhall le bheith buartha faoi? Go híorónta, tá préamhacha an aighnis sa ngalar crúibe is béil a bhí ina bhagairt ollmhór ar gheilleagar na tíre tá dhá bhliain ó shin.
geilleagar economy
" Meallann na huiscí glana agus an chaoi a bhfuil trá bheag fholamh ag bun mórán chuile bhóithrín ar an mbaile, go leor turasóirí a chuireann le geilleagar an bhaile freisin.
geilleagar an réigiúin the region's economy
" Cé gur ceantar talmhaíochta a bhí sa mBaváir roimh an Dara Cogadh Domhanda, d'éirigh go han-mhaith le geilleagar an réigiúin i ndiaidh an chogaidh.
geilleagar economy
" Taobh le taobh leis an bplean iompair sheol sé sraith gníomhaíochtaí chun geilleagar an aontais a spreagadh.
geilleagar na tíre the economy of the country
" Mar sin, má thagann méadú ar na rátaí úis, titfidh geilleagar na tíre as a chéile.
cúrsaí geilleagair economic matters
" Ní mór cúrsaí geilleagair na tíre agus polasaithe an rialtais a chur san áireamh chomh maith.
an geilleagar economy
" Tá an tír iontach saibhir ó thaobh mianraí agus acmhainní nádúrtha de ach is beag iarracht atá déanta ag na rialtais dhifriúla plean tionsclaíochta a chur le chéile chun leas níos fearr a bhaint as na hacmhainní seo agus an geilleagar agus saol na ndaoine a fheabhsú.
bunchlocha an gheilleagair foundation-stones of the economy
" Ag deireadh na gcaogaidí ceapadh é mar Rúnaí ar an Roinn Airgeadais agus, le linn a thréimhse sa roinn sin, chuir sé polasaithe maidir le sochair chánach d'infheisteoirí eachtrannacha, saorthrádáil agus tráchtáil onnmhairíochta chun cinn - bunchlocha an gheilleagair a tháinig faoi bhláth sna nóchaidí.
mar thoradh ar an dul chun cinn sa gheilleagar as a result of the economic progress
" " An dóigh leis gur cailleadh aon rud mar thoradh ar an dul chun cinn sa gheilleagar; ar chailleamar aon rud mar shochaí leis an bhforbairt sin? "Ní tharlaíonn aon athruithe, fiú amháin athrú chun feabhais, gan ceataithe cinnte a bheith ag baint leis agus, cé go bhfuil caoi i bhfad níos fearr orainn anois, is laige anois, creidim, an tionchar ar iompar na ndaoine, meas na gcomharsan agus an mhoráltacht thraidisiúnta.
gheilleagar na tíre the economy of the country
" Tá cúiseanna an-mhaith leis an bhfócas seo - ba mhaith leis an rialtas go mbeadh tionchar dearfach ag an dtaighde ar gheilleagar na tíre.
gheilleagar economy
" Léiríonn na figiúirí seo ar fad an tábhacht a bhaineann leis an turasóireacht do gheilleagar na hÉireann.
gheilleagar áitiúil local economy
" Fiú mura gcuireann tú an spraoi agus an chraic san áireamh, is buntáiste luachmhar é Am Mòd do gheilleagar áitiúil.
cúrsaí geilleagair economic matters
" Níl an méid sin difríochtaí eatarthu ó thaobh cúrsaí geilleagair.
an gheilleagair nua ocraigh of the new hungry economy
" Tá PuDong ag cur thar maoil leis na mílte ceap árasán anois: suanliosanna do mheitheal oibre an gheilleagair nua ocraigh.
bhainistiú an gheilleagair the management of the economy
" Chuir an rialtas béim ar bhainistiú an gheilleagair agus an chaoi a raibh cúrsaí go maith faoina stiúir.
gheilleagar economy
" Nanach dtig liom tosú arís? Shíl mé, a Chalaif, go bhféadfainn cuidiú leis an tír, le bochta na tíre, leis an gheilleagar a ardú ó na ceithre bhonn bhuamáilte aníos.
nuair a bhí borradh faoin ngeilleagar when there was an economic boom
" Shocraigh siad go gcuirfidís fúthu in Éirinn arís sna seascaidí nuair a bhí borradh faoin ngeilleagar le linn ré Lemass.
ag streachailt le geilleagar na Stát Aontaithe struggling with the US economy
" Tá na hÉireannaigh, dar le Guerrera agus daoine eile, ag streachailt le geilleagar na Stát Aontaithe mar aon leis na dlíthe inimirce.
geilleagar economy
"geilleagar s'agaibhse ag éirí níos láidre in aghaidh an lae.
gheilleagar áitiúil local economy
" Caillfear 48 post de bharr deireadh a bheith á chur léi - buille don gheilleagar áitiúil i Learpholl, áit a bhfuil fadhb dífhostaíochta go fóill.
ceisteanna stairiúla, cultúrtha agus geilleagair historical, cultural and economic questions
" Ardaíonn an fógra a rinneadh le déanaí go bhfuil breis is fiche scoil Chaitliceach i gCathair Nua-Eabhrac le dúnadh nó le nascadh go leor ceisteanna stairiúla, cultúrtha agus geilleagair.
dhéanfadh sé an-leas don gheilleagar áitiúil it would greatly benefit the local economy
" Bheadh sé réasúnta simplí agus saor an rud céanna a dhéanamh leis an iolar mara sa cheantar seo agus dhéanfadh sé an-leas don gheilleagar áitiúil.
gheilleagar áitiúil local economy
" Is léir do dhuine ar bith a bhfuil ciall aige chomh tábhachtach is atá Oideas Gael don gheilleagar áitiúil agus, de thairbhe na titime tubaistí sa líon cuairteoirí san iarthar, is léir fosta cé chomh tábhachtach is atá turasóirí don gheilleagar faoin tuath sa réigiún.
ag forbairt a ngeilleagar developing their economies
" Tá an caitheamh domhanda breosla ag méadú gach bliain (de bharr, mar shampla, go bhfuil an tSín agus an Ind ag forbairt a ngeilleagar), agus luath nó mall beidh an caitheamh bliantúil seo níos mó ná an méid ola “nua” a aimseofar i rith na bliana.
athruithe ollmhóra sa gheilleagar huge changes in the economy
" Ach tá taobh eile ar an bhonn: nuair a imeoidh an fuinneamh saor, tarlóidh athruithe ollmhóra sa gheilleagar.
chomh tábhachtach is a bhí siúlóirí do gheilleagar na tuaithe how important walkers were for the rural economy
" Osclaíodh Slí na Gaineamhchloiche i 1974 mar gur thuig an Chomhairle Contae ag an am sin chomh tábhachtach is a bhí siúlóirí do gheilleagar na tuaithe.
an gheilleagar the economy
" Cuir ceist ort féin: cé atá ina urlabhraí talmhaíochta ag Fine Gael nó ina urlabhraí leasa shóisialaigh ag an Lucht Oibre? Siar go deireadh an ranga leat! Glacaim leis nach bhfuil sé furasta ag an fhreasúra dul chun cinn a dhéanamh faoi láthair de thairbhe an fás as cuimse atá tagtha ar an gheilleagar le dornán blianta anuas.
chun an geilleagar áitiúil a chothú to support the local economy
" Theastaigh uainn go mbeadh na hoifigí bunaithe i gCúil Aodha, chun an geilleagar áitiúil a chothú agus fostaíocht d’ardchaighdeán a chruthú do dhaoine go bhfuil spéis acu a gcuid ama gairmiúil a chaitheamh in atmaisféar atá dúshlánach agus Gaelach.
gheilleagair economies
" Tagann na mílte turasóir gach bliain ar a chuid eitleán go hInis Bó Finne agus Toraigh, rud atá tar éis spreagadh a thabhairt do gheilleagair na gceantar sin ach atá tar éis iad a athrú go hiomlán.
chun an geilleagar áitiúil a chothú to support the local economy
" Theastaigh uainn go mbeadh na hoifigí bunaithe i gCúil Aodha, chun an geilleagar áitiúil a chothú agus fostaíocht d’ardchaighdeán a chruthú do dhaoine go bhfuil spéis acu a gcuid ama gairmiúil a chaitheamh in atmaisféar atá dúshlánach agus Gaelach.
gheilleagar economy
" Tá an IRA níos cumhachtaí ná comhlachtaí idirnáisiunta! Tá siad ag reáchtáil gheilleagar na Sé Chontae! Deargáibhéil atá anseo, ar ndóigh, ar chúinsí polaitiúla.
cúrsaí geilleagair economic matters
" Ar an drochuair bhí cúrsaí geilleagair go han-dona in Éirinn ag am sin agus chinn mo thuismitheoirí ar dhul go Sasana mar gheall ar go raibh sé níb fhusa obair a fháil.
a scriosfadh an geilleagar which will destroy the economy
" Brionglóid gan chiall, nó polasaí fadradharcach? Ba mhaith leis an rialtas go nglacfadh fuinneamh malartach áit an bhreosla iontaise sula dtarlaíonn géarchéim éigin: athrú aeráide a scriosfadh an geilleagar, nó ganntanas ola ag dul in olcas (agus praghas na hola gainne céanna ag méadú).
gheilleagar áitiúil local economy
" 5 milliún an Grand National don gheilleagar áitiúil.
go dtiocfaidh lag trá ar an gheilleagar that the economy will slow down
" Is de bharr sin atá eacnamaithe ag tuar go dtiocfaidh lag trá ar an gheilleagar cé nach bhfuil éinne ag rá go dtarlóidh aon cheo go ró-thobann.
an geilleagar the economy
" Ní raibh ceachtar den dá phríomhaidhm náisiúnta – athaontú na tíre agus athbheochan na Gaeilge – bainte amach aige agus bhí an geilleagar in umar na haimléise.
borradh faoin ngeilleagar growth in the economy
" Bhí borradh faoin ngeilleagar, é ag fás 4% in aghaidh na bliana.
ar gheilleagar na tíre a fhorbairt on developing the economy of the country
" Ba ghá caighdeán maireachtála an ghnáthdhuine a fheabhsú ag an am céanna agus, chuige sin, dhírigh Lemass go príomha ar gheilleagar na tíre a fhorbairt, ag súil go bhfeabhsódh sé sin caighdeán maireachtála an phobail, rud a rinne.
agus ar an bhorradh a tháinig faoin gheilleagar and the growth that occured in the economy
" Cuimhneofar, áfach, ar an obair mhór a rinne sé ar son na síochána ó thuaidh agus ar an bhorradh a tháinig faoin gheilleagar le linn a sheala mar Thaoiseach.
ar chúrsaí geilleagair on economic matters
" Beidh smaointeoireacht úr de dhíth má bhíonn daoine ag obair sa “teach mór ar an chnoc” arís, ar chúrsaí geilleagair, sóisialta, sláinte, oideachais agus ar gach gné den saol.
bhí an-bhorradh faoi gheilleagar na hÉireann the Irish economy was still booming
" Post nua Nuair a d’fhág Natasha a post le Fianna Fáil, bhí an-bhorradh faoi gheilleagar na hÉireann go fóill ach bhraith sí go raibh go leor daoine míshásta lena saol oibre.
do gheilleagar na tuaithe for the rural economy
" Tuigeann an rialtas agus na daoine chomh tábhachtach is atá an earnáil siúl sléibhe do gheilleagar na tuaithe agus déanann siad gach iarracht í a chur chun cinn.
ar gheilleagar na Sé Chontae, on the economy of the Six Counties,
" ) Ag breathnú ar gheilleagar na Sé Chontae, tá cuma mhaith ar an scéal.
an geilleagar the economy
" Tá an ráta SEIF as smacht sa tír, agus tá an geilleagar buailte go holc le tamall anuas.
ar gheilleagar na cruinne. on the global economy.
" Óir is é an tátal atá le baint as Tuarascáil Stern ná go mbeidh tionchar tubaisteach ag téamh domhanda ar gheilleagar na cruinne.
do gheilleagar na hAstráile, for the Australian economy
" Is cinnte go bhfuil an earnáil turasóireachta iontach tábhachtach do gheilleagar na hAstráile, ach measaim gur cheart dóibh treoracha agus srianta áirithe a leagan síos do na ceantair seo nó beidh siad uilig millte, agus nuair a bheidh an damáiste déanta, beidh sé ródhéanach.
sa gheilleagar eolasbhunaithe in the knowledge economy
" Ní poist i dtionscal traidisiúnta na dteicstílí iad seo, ach poist sa gheilleagar eolasbhunaithe (nó “knowledge economy”).
de gheilleagar an tuaiscirt of the economy of the north
" Tá 63% de gheilleagar an tuaiscirt bunaithe ar an earnáil phoiblí i gcomparáid le 43% sa “chuid eile den Ríocht Aontaithe”; de réir *Bare Necessities*, tuairisc a d’fhoilsigh an Economic and Social Research Centre i Sasana, tá corradh le 500,000 duine ó thuaidh ag maireachtáil faoi “líne na bochtaineachta” agus tá lear mór fadhbanna eile ag crá mhuintir na Sé Chontae.
geilleagar láidir, a strong economy,
" *Ach, ar ndóigh, feicim na buntáistí atá agam féin agus ag mo thír – geilleagar láidir, caighdeán maith fostaíochta, oideachas, rogha slite maireachtála, sláinte, cothromas inscne.
cúrsaí geilleagair. economic matters.
" “Tá siad lag maidir le cúrsaí geilleagair.
fadhbanna seanbhunaithe infrastruchtúir agus geilleagair infrastructural and economic problems that go back a long way
" Measann cuid de na daoine gur bob eile atá ann “an réadúlacht eacnamaíoch” a chur faoi bhráid na bpolaiteoirí sin atá ag iarraidh moll mór airgid le fadhbanna seanbhunaithe infrastruchtúir agus geilleagair a leigheas.
leas an gheilleagair the benefit of the economy
" “Déanann daoine ar an phá íosta obair bhunúsach agus ní le leas an gheilleagair é pá na ndaoine sin a ghearradh,” ar sé.
an tóin tite as geilleagar na tíre, the bottom fallen from the country's economy,
" Faraor, is mó is dóichí go gcríochnóidh téarma an Uasail Bush leis an Meánoirthear faoi thine, an tóin tite as geilleagar na tíre, agus go mbeidh sé ar dhuine de na huachtaráin is lú a raibh gean air riamh.
an geilleagar the economy
" Bhí níos mo ná milliún duine dífhostaithe ag an am agus gheall Margaret Thatcher go gcuirfeadh a rialtas an geilleagar ina cheart.
cur isteach ar an gheilleagar, interfere with the economy,
" Cheap na hairgeadaithe nár chóir don rialtas cur isteach ar an gheilleagar, agus gur chóir an bhéim a chur ar shrianadh boilscithe, seachas laghdú dífhostaíochta.
geilleagar economy
" De bharr go bhfuil an geilleagar an-láidir, tá ciste mór dubh ag an rialtas agus ní bheidh scrupall dá laghad orthu úsáid a bhaint as chun a leasa féin.
go ndéanfar praiseach don gheilleagar that a mess will be made of the economy
" Is dóigh liom go mbainfidh sé triail as an oirbheartaíocht chéanna an babhta seo, ag maíomh go ndéanfar praiseach don gheilleagar má éiríonn leis an ALP san olltoghchán.
dírithe ar bhainistiú an gheilleagair, concentrated on the management of the economy,
" B’fhearr leis an rialtas go mbeadh aird an phobail dírithe ar bhainistiú an gheilleagair, ach is ríléir go bhfuil aird á díriú ar na dlíthe nua caidrimh thionsclaíoch a chuir an rialtas i bhfeidhm anuraidh.
do gheilleagar na gceantar máguaird. for the economy of the surrounding areas.
" Beidh impleachtaí “tubaisteacha” ag cinneadh Aer Lingus, dar leo, ní hamháin ó thaobh turasóireachta de, ach do gheilleagar na gceantar máguaird.
geilleagar economy
" Chaithfí a admháil go bhfuil ag éirí go gleoite le geilleagar na Polainne cheana.
ach bád an gheilleagair a choinneáil ar an gcúrsa ar a bhfuil sé faoi láthair. to keep the economy on its current course
" Is dócha nach bhfuil le déanamh ag PO, mar sin, ach bád an gheilleagair a choinneáil ar an gcúrsa ar a bhfuil sé faoi láthair.
an tríú geilleagar is láidre san Aontas Eorpach the third strongest economy in the European Union
" Mhaígh Salmond é féin ag tús na míosa seo caite go mbeadh an tríú geilleagar is láidre san Aontas Eorpach ag Albain (i ndiaidh Éire agus Lucsamburg) dá mbeidís sásta a n-iomaire féin a threabhadh.
do gheilleagar na hAlban. for the economy of Scotland.
" Níl aon amhras ach go mbeadh impleachtaí móra ag a leithéid do gheilleagar na hAlban.
go ndéanfaí praiseach den gheilleagar that a mess would be made of the economy
" Bhí sé ag iarraidh eagla a chur ar na vótálaithe, ag maíomh go ndéanfaí praiseach den gheilleagar dá dtoghfaí an freasúra.
Ach caidé faoin gheilleagar? What about the economy
" Ach caidé faoin gheilleagar? Bhuel, de réir mar a bhí an bhliain ag dul isteach, bhí glór George Lee ag dul síos, síos, síos – an fear bocht ag dul níos mó agus níos mó le haimléis agus le hainnise.
geilleagar an tuaiscirt economy of the north
" Leoga, measann Varney go gcaithfear na mílte post a scor le geilleagar an tuaiscirt a chur ar a bhonnaibh arís.
an geilleagar the economy
" Ní raibh baol ar bith ann go dtarlódh sé sin in Éirinn, áfach, go háirithe agus an geilleagar ag brath cuid mhór ar thionscal na tógála.
ar gheilleagar na tíre. on the economy of the country.
" Agus é ag obair leis an Roinn Airgeadais, cuireadh cláracha eacnamaíocha i bhfeidhm faoina chúram a raibh dea-thoradh fadtéarmach acu ar chúrsaí sóisialta agus ar gheilleagar na tíre.
ó thaobh an gheilleagair de. as regards the economy.
" Comórtas mór le rá atá ann, a bhfuil tábhacht idirnáisiúnta ar leith ag baint leis i dtaca le híomhá na hÉireann thar lear, ó thaobh na turasóireachta de agus, go háirithe, ó thaobh an gheilleagair de.
geilleagar economy
" Le cuimhne na n-asal bhí an talmhaíocht mar dhúshraith ag geilleagar na hÉireann, agus is léir gur mar sin atá fós agus turcaí thall i mBéalgrád mar ionadaí dúinn i réamhbhabhtaí Chomórtas na Eurofíse.
geilleagar economy
" Go deimhin, bhí an turasóireacht ina cnámh droma ag geilleagar Mhanann ar feadh nach mór céad bliain ón mbliain 1830 amach nuair a cuireadh tús leis na báid ghaile ó Learpholl.
geilleagar na hÉireann the Irish economy
" Tugtar “an geilleagar eolasbhunaithe” ar an choincheap seo, agus is éard atá i gceist leis sin ná go mbeidh geilleagar na hÉireann ag cur seirbhísí ardteicniúla ar fáil nó ag díol maoin intleachtúil i réimsí áirithe ar nós na cógaisíochta, an airgeadais agus na teicneolaíochta.
geilleagar eolasbhunaithe knowledge-based economy
" Tugtar “an geilleagar eolasbhunaithe” ar an choincheap seo, agus is éard atá i gceist leis sin ná go mbeidh geilleagar na hÉireann ag cur seirbhísí ardteicniúla ar fáil nó ag díol maoin intleachtúil i réimsí áirithe ar nós na cógaisíochta, an airgeadais agus na teicneolaíochta.
cúrsaí geilleagair agus bonneagair economic and infrastructure affairs
" An rud ba shuntasaí ná a laghad ama a tugadh le linn an choinbhinsiúin do chúrsaí móra na tíre – cúrsaí geilleagair agus bonneagair, cuir i gcás – agus an easpa suime a léiríodh san iarrthóir uachtaránachta, John McCain.
geilleagar baile home economy
" Is é an geilleagar baile is mó a chuireann imní orm anois.
garbhshíon an gheilleagair financial storm
" Is olc an ghaoth nach séideann maith Tharla go mbeidh garbhshíon an gheilleagair inár gcoinne go ceann tamaill eile, ní miste na deiseanna atá fanta againn a áireamh.
ó thaobh an gheilleagair de from the point of economics
" Tá an tír ar fad, an dá dhlínse nó oileán na hÉireann mar a thugtar anois ar ár dtrírín iathghlas, go beag de mhaith ó thaobh an gheilleagair de agus a fhad is atá muid sásta díorthaigh airgeadais agus Malartaithe Loicthe Creidmheasa agus mistéirí dothuigthe eile an ardairgeadais a fhágáil ag daoine nach bhfuil fios a ngnoithe acu, .
chríochdheighilt geilleagair commercial partition
" An chríochdheighilt geilleagair "Nach iontach chomh críochdheighilteach is atá Fianna Fail?" a fhiafraíonn fear eile ar bhlag Slugger.