Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
an ghné aspect
" Dar leis féin gurb é an coincheap féin an ghné is tábhachtaí den ealaín agus gur rud tánaisteach é an ealaín féin a chruthú.
ghné aspect
" Deir Neasa go raibh coimhlint i gcónaí idir an dá ghné seo dá saol a raibh sí ag plé leo sa Ghaillimh, "an saol acadúil ar thaobh amháin agus saol na meán ar an taobh eile".
ghné aspect
" Bhí rannpháirtíocht na Gaeltachta ina fhís ag John Gleeson (as Inse Cóir i mBaile Átha Cliath) agus a chomhleacaithe ar choiste na féile blianta ó shin agus tá an ghné seo den fhéile faoi bhláth anois.
ghné aspect
" Tá dhá ghné de pholasaí an rialtais maidir le cúrsaí spóirt ag tarraingt aird an phobail i láthair na huaire agus tá an dá ábhar sin ag cur brú nach beag ar an gCumann Lúthchleas Gael ethos an chumainn a athrú ó bhonn.
ghné aspect
" Tá an fhealsúnacht ann, a deir sí, "má bhíonn ar dhuine díriú isteach ar thrí ghné éagsúla dá shaol nó dá saol go mbíonn ar an duine sin gné amháin a bhrú ar leataobh.
ghné aspect
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? Is í an phríomhlaige ná an easpa acmhainní daonna sa dá ghné den obair: ceapadh na téarmaíochta: tagann na coistí le chéile lá amháin sa mhí ach bíonn i gcónaí i bhfad níos mó le déanamh ná mar is féidir a chríochnú taobh istigh den achar sin.
ghné thábhachtach an important aspect
" Tá sin mar ghné thábhachtach de theanga ar bith.
ghné aspect
" Na laethanta seo, agus sceon ar an bpobal faoi ghalair den uile chineál, cheapfá go mbeadh an ghné sin den cheist ar bharr an chláir oibre ag an Roinn.
ghné aspect
" Beidh sé deacair an ghné seo dár gcultúr a athrú chomh maith.
ghné aspect
" Is deacair a thuiscint uaireanta céard tá ar bun ag na heagrais atá freagrach as todhchaí agus slánú an dá ghné seo dár n-oidhreacht Ghaelach.
ghné aspect
" Tá na báid seoil mar ghné eile de shaol agus de sheanchas Thír an Fhia.
trí ghné three aspects
" De réir an Ollaimh le Dlí in Ollscoil Uladh, Fionnuala Ní Aoláin, bhí trí ghné ag baint leis na trialacha ollbhrathadóra a chothaigh deacrachtaí: de ghnáth, ní raibh aon fhinné eile ann le tacú leis an fhianaise a thug na brathadóirí, agus chaith an tslí ar mealladh daoine le fianaise a thabhairt, mar aon le carachtar na mbrathadóirí féin, amhras ar an fhianaise a thug siad.
achan ghné den tsochaí every aspect of society
" " Nuair a tháinig Aled go dtí na Sé Chontae, ba é an chéad rud a thug sé faoi deara, ní nach ionadh, ná an scoilt pholaitiúil a ritheann fríd achan ghné den tsochaí anseo.
ghné labhartha oral aspect
" Tá an ghné labhartha mar chuid thábhachtach den damhsa seo agus, ós rud é go raibh an damhsa i gcónaí lárnach sna féilte traidisiúnta, chabhraigh seo leis an teanga a choimeád beo.
an dá ghné the two aspects
" Is é an chéad rud eile a mbeadh dúil ag an léitheoir leis sa scéal ar léamh na n-abairtí tosaigh sin dó - ós rud go gcastar Bullaí Mhártain air agus é ag imeacht as baile ag fógairt catha ar shaol sin an rince nár casadh ar an léitheoir go fóill - go léireofar sa scéal contrárthacht a bheith fada buan idir an dá ghné de shaol Bhullaí Mhártain, idir saol an bhaile agus saol an rince.
ghné aspect
" Is é an ghné de na torthaí is mó gur údar imní í ná go dtugann siad le fios go bhfuil ceithre chontae i bhfad taobh thiar den chuid eile agus, dá bhrí sin, nach bhfuil ach ocht gcontae *ar a mhéid* ann dáiríre atá in ann dul in iomaíocht ag an leibhéal is airde.
an ghné is conspóidí den chaidreamh the most controversial aspect of the relationship
" Bheadh sé deacair teacht ar dhá ábhar cainte is mó a bhíonn i mbéal an phobail seachas oideachas agus sláinte! Bhí moltaí eile ann maidir leis an trádáil i seirbhísí leis na tíortha neamhfhorbartha - an ghné is conspóidí den chaidreamh a bhíonn ag na tíortha forbartha leis na tíortha bochta.
chuile ghné den saol every aspect of life
" Deintear clúdach ar chuile ghné den saol go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
ghné aspect
" Bíonn deacrachtaí ann, bíonn amantaí iontacha ann, bíonn amantaí nach mbíonn chomh hiontach sin ann ach, ag an am céanna, faighimse i bhfad níos mó sásaimh as an saol sa ngnó príobháideach ná mar a fuair mé ó ghné ar bith eile de mo shaol oibre.
ghné chomh tábhachtach sin such an important aspect
" Cén fáth go bhfuil sé seo mar ghné chomh tábhachtach sin den cheol daoibh? LK & YK: Tá níos mó taitnimh le baint as a bheith ag roinnt an cheoil, idir a bheith ag éisteacht leis agus a bheith á sheinm.
an ghné is tábhachtaí ar fad the most important aspect of all
" AÓF: Nuair atá duine ag foghlaim conas seinm, céard atá tábhachtach, dar libh? Cén chomhairle a chuirfeadh sibh ar dhuine atá ag iarraidh feabhas a chur ar a c(h)uid seanma? LK & YK: Is í an éisteacht an ghné is tábhachtaí ar fad, go cinnte, sa seinm.
an ghné is amaidí the silliest aspect
" Is í an ghné is amaidí den scéal seo ar fad ná go ndeir beagnach chuile dhream údarásach gur chóir go mbeadh ospidéal i dTuaim.
i mórán chuile ghné in virtually every aspect
" Ní mórán é, mar chuimhne, i gcomórtas le heachtraí móra na staire, ach insíonn sí rud beag dúinn faoi nádúr an stáit ó thuaidh agus faoin gcaoi a mbíodh an seicteachas préamhaithe chomh daingean sin i mórán chuile ghné den saol ann.
achan ghné every aspect
" Tá púdar meafarach chóir a bheith dofheicthe a chlúdaíonn achan duine, achan smaoineamh, achan ghné de shaol na Sé Chontae agus tá foireann sacair OWC na tíre mar a gcéanna.
an ghné mhíleata the military aspect
" “Ní fhaca siad iad féin mar oirfidigh fiú, ach mar bhuíon a raibh an ghné mhíleata, an éide agus an mháirseáil chun tosaigh inti.
don ghné mhíleata to the military aspect
" ”Ach bhí daoine eile in Albain a d’aithin gur uirlis aonair a bhí sna píobaí roimh thús áite bheith tugtha don ghné mhíleata, gur uirlis í a sheinntí ag damhsaí agus gur ghnáthuirlis a bhí inti.
ghné aspect
" B’fhíor di ach, arís eile, bhí sí ag iarraidh an milleán a chur ar dhaoine eile le haird a tharraingt óna heaspa gnímh féin maidir leis an ghné seo den fhadhb.
achan ghné every aspect
" Bhí na taispeántais san iarsmalann thar a bheith suimiúil agus iad lán eolais ar achan ghné de shaol agus stair an oileáin agus na tíre.
ghné aspect
" “Sa cheathrú bliain b’éigean dúinn plean gnó a chur le chéile, so bhí sé mar aidhm fhadtéarmach ag an gcúrsa go mbunódh muid ár ngnólachtaí féin agus is dócha gur sin an ghné is mó a thaitin liom agus a mheall mé chuig an gcúrsa sin, agus toisc go raibh sé trí mheán na Gaeilge.
an ghné reiligiúnda the religious aspect
" Ach tá ginealach níos faide ná sin aige agus tá dhá chraobh ar leith ag baint leis a léiríonn an ghné reiligiúnda den íomhá ar thaobh amháin agus an ghné shaolta ar an taobh eile.
an ghné shaolta the worldly aspect
" Ach tá ginealach níos faide ná sin aige agus tá dhá chraobh ar leith ag baint leis a léiríonn an ghné reiligiúnda den íomhá ar thaobh amháin agus an ghné shaolta ar an taobh eile.
achan ghné every aspect
" Bhí na taispeántais san iarsmalann thar a bheith suimiúil agus iad lán eolais ar achan ghné de shaol agus stair an oileáin agus na tíre.
achan ghné every aspect
" Bhí na taispeántais san iarsmalann thar a bheith suimiúil agus iad lán eolais ar achan ghné de shaol agus stair an oileáin agus na tíre.
ghné aspect
" Bhuel, níor dhearmad mé é dáiríre ach níor cheap mé go mbeadh gá agam leis an ghné áirithe sin riamh.
achan ghné every aspect
" Ar ndóigh bhí go leor de chaint Enda Kenny bunaithe ar an éileamh a rinne an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ina chéad tuarascáil go ndéanfaí athbhreithniú cuimsitheach ar achan ghné d’fhoghlaim agus de mhúineadh na Gaeilge sa chóras oideachais.
ghné aspect
" Bhuel, níor dhearmad mé é dáiríre ach níor cheap mé go mbeadh gá agam leis an ghné áirithe sin riamh.
trí ghné three aspects
an ghné logánta the local aspect
" Deir daoine áirithe nach dtugaimid dóthain airde ar an ghné logánta ach deir daoine eile go mbíonn muid chomh háitiúil sin go dtig leat do theach a fheiceáil inár gcuid tuairiscí.
den ghné idirghníomhach of the interactive aspect
" Luaim é seo mar go mbraithim nach bhfuil cúram ceart á dhéanamh againn den ghné idirghníomhach i gcomparáid lenár gcomhghleacaithe sna meáin Bhéarla.
an dá ghné sin those two aspects
" “An rud a nascann an dá ghné sin ná an traidisiún béil,” a mhíníonn Nicholas.
faoi ghné ar bith dá n-ealaín. about any aspect of their art.
" Cuidíonn an Taisce, ar ndóigh, le ceoltóirí, le hamhránaithe agus le damhsóirí atá ag iarraidh teacht ar ábhar nó ar eolas faoi ghné ar bith dá n-ealaín.
an ghné bheo the live element
" “Tá muidinne ag iarraidh a oiread agus is féidir a thaifeadadh ach is tábhachtaí i bhfad an ghné bheo ná an rud taifeadta.
an ghné sin that aspect
" Mar sin, tá an ghné sin de stair na hÉireann, an poblachtánachas armtha a théann siar go dtí 1798, gan úsáid san aonú haois is fiche.
an ghné spioradálta dá saol the spiritual aspect of their lives
" Tá gean aige ar dhaoine agus léiríonn a chuid scéalta beaga an luach atá ag daoine san Iarthar ar an ghné spioradálta dá saol go fóill.
achan ghné den saol every aspect of life
" “Cad é go díreach atá cearr leis? Tá achan ghné den saol clúdaithe ann – an spórt, an Ghaeilge, na healaíona, an pholaitíocht.
den ghné idirghníomhach of the interactive aspect
" Idirghníomhacht Luaim é seo mar go mbraithim nach bhfuil cúram ceart á dhéanamh againn den ghné idirghníomhach i gcomparáid lenár gcomhghleacaithe sna meáin Bhéarla.
an ghné éagórach the unfair aspect
" Bhuail mé léi cúpla lá i ndiaidh na comhdhála agus chuir a scéal pearsanta an ghné éagórach den phróiseas in iúl dom.
Tá an ghné sin den chás á fhiosrú ag mo dhlíodóir faoi láthair, that aspect of the case is being looked at by my solicitor at the moment
" Tá an ghné sin den chás á fhiosrú ag mo dhlíodóir faoi láthair, ach is é bun agus barr an scéil ná nach bhfuil Sabine feicthe agam le breis agus ceithre bliana.
an ghné is cumhachtaí the most powerful aspect
" I mo thuairimse, áfach, tá íomhánna taibhsiúla Chiara Conway – ar grianghrafadóir áitiúil na Ceathrún Rua í – ar an ghné is cumhachtaí den saothar seo.
an ghné is bunúsaí the most basic aspect
" Mar sin, b'fhéidir gurb í an tsaoirse an ghné is bunúsaí den damhsa ar an sean-nós.
in achan ghné eile den saol, in every other aspect of life
" Ní raibh aon chúis nach dtiocfadh leis an phobal ‘Dingle’ a úsáid, dá mba rogha leo é, in achan ghné eile den saol, ach ba chosúil nach leor sin.
díriú ar an ghné sin dá saol to focus on that aspect of her life
" Dúirt sí go bhfuil sé de nós ag iriseoirí díriú ar an ghné sin dá saol le fada ach gur “iriseoireacht leisciúil” é a leithéid a dhéanamh.
an ghné shíceolaíoch, the psychological aspect,
" Tá an ghné seo den spórt – an ghné shíceolaíoch, mar thugtar uirthi – ina tionscal ann féin anois.
an ghné seo this aspect
"an ghné seo den spórt – an ghné shíceolaíoch, mar thugtar uirthi – ina tionscal ann féin anois.
an dá ghné seo these two aspects
" Bunchlocha tábhachtacha iad an dá ghné seo i bpolasaithe an Chomhaontais Ghlais ach is minic iad a bheith ag teacht salach ar a chéile.
mar ghné as an aspect
" (Paragraf 10) GléasannaBhí an bhulaíocht riamh mar ghné de shaol na scoile, ach sa lá atá inniu ann tá gléasanna nua teicneolaíochta ag cur ar chumas na mbulaithe a gcuid íospartach a chiapadh ar bhealaí níos sofaisticiúla.
an ghné dhearfach the positive aspect
" Bítear ag súil leis an ghoimh a bhaint as nithe diúltacha agus an bhéim a chur ar an ghné dhearfach.
ghné á n-iniúchadh aspects (shall) be investigated
" Coimisiún na hIarmharta Tá Coimisiún Oidhreachta, nó Coimisiún Iarmharta, á mholadh ag Eames/Bradley a mbeidh Coimisinéir idirnáisiúnta ina chathaoirleach air agus ceithre ghné á n-iniúchadh ag an Choimisiún.
ghné is cumhachtaí most powerful aspect
" Is dócha an ghné is cumhachtaí faoin bhfeidmhchlár seo ná an bealach gur féidir, trí aicearra méarchláir, fuinneog tasc a oscailt, ar neamhchead don bhogearra a bheas in úsáid agat, chun tasc a chrúthú láithreach bonn sula ndéanfaidh tú dearmad air.
ghné aspect
" “Mheall an dá ghné sin mé agus tá mé ag baint tairbhe astu ó shin.
achan ghné every single aspect
" Ba cheart go mbeadh guth an phobail iad féin, le clos go hard in achan ghné den chóras toghcháin, mar is minic nach dtagann an dá ghlór sin le chéile, an glór aníos agus an glór anuas.
ghné aspect
" Is dóigh liom go bhfuil an-tábhacht leis an dá ghné sin, taobh an duine féin agus taobh na ceirde nó na teicneolaíochta.
ghné aspect
" Léadh sinn fá achan ghné de leadrán saoil a chéile?! Tá na rudaí beaga útamálach atá ag dul ar aghaidh agam féin leadránach go leor, gan a bheith dubh dóite ag léamh fá shonraí gan mhaith laethúil ‘cairde’, agus dáiríre, glaonn daoine cairde ar an iomarca daoine – i bhfad, bhfad barraíocht, nuair gur ‘daoine aitheantais’ atá iontu i ndáiríre, agus tá ‘daoine aitheantais’ ina théarma láidir nuair a dhéanann tú machnamh ar an leibhéal cairdis nó muintearais nó caidrimh nó idirghníomhú atá ag an phéire atá i gceist.
ghné aspect
" Shocraigh muintir na hÉireann glacadh le CLG mar ghné agus mar uirlis úrnua chultúir ina saol.
ghné element
" Fadhb Thrasteorann Beidh le feiceáil mar sin an scoirfear an ghné thofa ina iomláine (cinneadh nach mbeadh polaiteoirí áitiúla as Dáilcheantar an Aire róshásta leis), nó an ndéanfar cinneadh líon laghdaithe ball a thoghadh as na ceantair Ghaeltachta.
ghné element
" Cuireadh tús leis an ghné idirnáisiúnta den chomórtas, Global Gaeilge, sa bhliain 2005 agus fuair an Machester Irish Language Group an dara duais ann i mbliana.
ghné aspect
" Is léiriú é seo den easpa léirstine is treorach a bhaineann leis an ghné ríthábhachtach seo dár dtionscal turasóireachta.
ghné aspect
" Maíonn na húdair gurb é an cultúr traidisiúnta an ghné is meallacaí dá bhfuil againn -“*it still holds the key to Ireland’s draw as a tourist destination*.
ghné an aspect
" Is dóigh liom go bhfuil an cineál sin teagmháil colainne, nó brúidiúlacht, mar ghné a mheallann lucht leanúna peile na tíre seo chuig cluichí.
ghné aspect
" An bhfuil aon dóigh nach bhfoghlaimeodh? An bhfuil aon ghné de shaíocht na linne in Éirinn a dhealaíonn í le tíortha eile a ndeachaigh na céadta míle duine a chónaí ann? Níl ar ndóigh.
ghné aspect
" Tháinig sé stát ceannasacha i gcomharbacht ar na coilíneachtaí, mar ghné den neamhspleáchas, agus bhí a chóras rialtais féin ag gach ceann acu.
ghné aspect
" Chuir muid romhainn caighdeán ard a bhaint amach fosta ó thaobh na heagarthóireachta de agus, ar ndóigh, scríbhneoireacht ilghnéitheach den scoth ar chur ar fáil do na léitheoirí.
ghné aspect
" Ní thig a shéanadh gur sprioc fiúntach é seo agus an bhróg ag teannadh ar chuile ghné eile den státchóras de bharr cúinsí gheilleagair na tíre is na cruinne.
ghné aspect
" Ina chruthaíocht, ina phearsa agus ina ghné, dar leis féin nach bhfaca sé laoch ar bith riamh ní ba dheise agus ní ba scanrúla ná é féin.
ghné aspect(s)
" “Lena chois sin, tugann an nasc deis do mo leithéid an Ghaeilge agus an Ullanais a chur chun cinn mar dhá ghné d’oidhreacht choiteann Thuaisceart Éireann.
ghné aspects
" Is tír bhunaidh, tír idirthurais, nó tír cheann scríbe é beagnach gach tír agus is iomaí tír a bhfuil trí ghné na himirce ar siúl ann.
ghné aspect(s)
" Tá Haru gafa idir dhá thine Bhealtaine – an grá aonghnéis atá fuascailteach di, ach gur sárú sóisialta é an grá céanna, fiú sa lá atá inniu ann, sa tsochaí thraidisiúnta ina mairid.
ghné dhomhanda global aspect
" Faoi mar a dhein Joyce, tá an ghné dhomhanda agus an ghné áitiúil, an baile agus an deoraíocht, fite fuaite ina chéile i saothar Séamus Heaney, a chleachtann mar a deir sé féin: ‘making contradictions dance’.
ghné aspect
" Is cinnte go bhfuil soiléiriú de dhíth ar an ghné seo den Straitéis.
ghné faoi leith a particular aspect
" ”* Is iomaí leabhar atá scríofa mar gheall ar an Síónachas ar ndóigh, ach díríonn leabhar Alam ar ghné faoi leith den cheist.
ghné aspect
" Mar sin, bhí an ghné sin i gcónaí ag sileadh fríd chuislí an Phrotastúnachais.
an ghné aspect
" * An Chaint a Scaoileadh Amach =============== Is é an cumas atá ag Ó Domhnaill na mothúcháin seo a mhúscailt ionat, tú a chur ag gáire mar gurb é d’athair nó d’uncail nó do chomharsan a fheiceann tú os do chomhair, an ghné is láidre den scannán seo.
d’achan ghné of every aspect
" Is é an rud a bheadh aige mar thoradh ar an diansaothrú seo sa deireadh, pictiúr ina bhfaighfeá leideanna d’achan ghné den tírdhreach a bhí aimsithe aige ina chuid sceitseanna díreach mar a dhéanfadh an máistirdhriogaire deoch dhraíochta as an iliomad ábhar.
ghné is tábhachtaí most important aspects
" Fíoroileán ABC é Rarotonga, is é sin, áit atá Aduain, Beag agus Ciúin – na trí ghné is tábhachtaí do shaoire cois farraige dar liom féin.
ghné an aspect
" Tharla go bhfuil roinnt taighde déanta ar ghné den ábhar cheana féin agus gur cuireadh torthaí, as tíortha atá inchomórtais le hÉirinn, i láthair i mBaile Átha Cliath 22-24 Aibreán 2004, gur fhoilsigh Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, an t-eolas sin sa bhliain 2006 faoin teideal *‘Voces Diversae: Lesser-Used Language Education in Europe*’, níor mhiste aird léitheoirí BEO a tharraingt ar bhlaisín den eolas sin.
ghné thábhachtach amháin one important aspect
" Nuair a thig an duine nuabheirthe ar an saol, bíonn an chuid is mó dá inchinn liog-rianaithe do ghné thábhachtach amháin.
ghné dhaonlathach democratic aspect
" Choinneofaí ar an mbealach seo an ghné dhaonlathach a bhaineann le Bord an Údaráis agus bheadh an saineolas cuí ar fáil ag leibhéal an bhoird, le go bhféadfadh an bord feidhmiú mar stiúrthóirí ag déanamh cinnte de go raibh an eagraíocht ag comhlíonadh a chuid dualgaisí reachtúla i leith caomhnú na Gaeilge mar mheán cumarsáide sa bheagán den Ghaeltacht atá fágtha.
ghné éicint some aspect
" ag piocadh suas corrbhileog anseo is leabhar ansiúd ón mbinse agus á leagan anuas arís go dtí sa deireadh go n-aimsíodh sé cáipéis éicint as a bhfaigheadh sé an tinfeadh chun léacht den scoth a thabhairt faoi ghné éicint de pholaitíocht na hÉireann.
ghné éigint some aspect
" D’inis sí óna chroi amach, agus an cur síos ar na hamhráin gur thug sé an amhránaíocht ar leibhéil eile dom féin go raibh an cnuasach seo aici agus ní raibh ceann ar bith acu ná raibh sí in ann cuntas a thabhairt faoi ghné éigint dhe, faoin tábhacht a bhain leis - agus gur thug sé sin breis tuisceana dom uirthi agus go raibh mé in ann dul níos faide leis.
an ghné den chlár aspect of the program
" Rogha === **CF**: Cad é an ghné den chlár is fearr leat? **CNíA**: Tá sé an-deas nuair a fheiceann tú rudaí ag teacht le céile mar cuirim an ceol le céile agus is mise a roghnaíonn an ceol.
ghné éigin some aspect
" Is í an chúis go bhfuil na sagairt seo i dtrioblóid ná gur scríobh siad ar fad faoi ghné éigin de ghnéas nó de chollaíocht.
an ghné fhealsúnach the philosophical aspect
" Chomh maith leis an ghné fhealsúnach a bhaineann le nádúr an domhain, tá an scéal daonna ag baint leis fosta.
san fheistiú agus an ghné fánach sin in the dressage and that unimportant aspect
" Níl san fheistiú agus an ghné fánach sin ach cuid bheag de na rudaí a bhfuil suim agam iontu,” ar sí.
an ghné is suimiúla, dar liom féin the most interesting aspect as I see it
" Tá an DUP agus an UUP ag tochailt poll dóibh féin - an Unionist Forum, fágaim - agus gan fís ag ceachtar páirtí acu; tá an SDLP ag éirí níos neamhábhartha lá i ndiaidh lae ach an ghné is suimiúla, dar liom féin, nó cad é mar a thiocfaidh an Alliance amach as an ghéarchéim seo.
Ghné Éigin den Dearcadh Coiteann some aspect of the commonly held opinion
" Neamhiontas a Dhéanamh de Ghné Éigin den Dearcadh Coiteann ======================= B’fhéidir nár mhiste tuairim Paul Feyerabend i dtaca le ‘dul chun cinn’ na heolaíochta a thabhairt chun cuimhne sa chás seo, leis.
Tá an ghné sin i bhfolach áit éicint that something is missing somewhere
" Cad é an rud a dhéanfadh lucht cúise agus lucht creidimh teanga de Bhéarlóirí na tíre, óir níl ár ndóthain gníomhairí, ar nós Mhic Sheáin, ag dréim, ag samhlú agus ag cromadh chun oibre? Tá an ghné sin i bhfolach áit éicint sna Béarlóirí gar don fhéinmhuinín, don mheasúlacht, do cheapadh ár gcinniúna féin.
An ghné atá soiléir ó ghraf what’s clear from the graph
" An ghné atá soiléir ó ghraf Ghaelscoileanna ná an méadú beag i gcás na n-iar-bhunscoileanna.
Tá an ghné pholaitiúil iontach soiléir the political aspect is very evident
" Tá an ghné pholaitiúil iontach soiléir san allagar seo.
ghné eile den scéal another aspect of the matter
" Ar an láimh eile, má dhíríonn sí aird ar ghné eile den scéal, an t-athrú aeráide, gheobhaidh sí cuidiú éicint ó thráchtálaithe na súdaireachta, lucht an bhrabaigh, cuidiú ar féidir a roinnt le lucht cabhrach an Treas Domhain.
An ghné is suntasaí faoin chogaíocht le blianta anuas the most remarkable aspect of the warfare of recent times
" Sraith Cogaí agus an Mhoráltacht ============== An ghné is suntasaí faoin chogaíocht le blianta anuas is ea gur sraith cogaí atá ann a thionscnaíonn an t-iarthar gan náire amhail is nach bhfuil súile an domhain orthu.