Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
gníomhaíochtaí activities
" Cén fáth ar bunaíodh í? Theastaigh ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair deis a bheith acu a theacht le chéile agus ábhair a phlé agus gníomhaíochtaí a rachadh chun leas comónta na Gaeilge a chur chun cinn.
gníomhaíochtaí deasa nice activities
" Taispeánann siad tírdhreacha a léiríonn pléisiúr agus suaimhneas seachas sclábhaíocht agus cruatan, agus daoine ag ligean a scíthe agus ag tógáil rudaí go réidh i mbun gníomhaíochtaí deasa.
gníomhaíochtaí actions
" Dúirt Michael O'Looney, urlabhraí de chuid an NYPD: "Tá sé beartaithe againn dul i mbun réimse leathan gníomhaíochtaí agus níl muid sásta plé ar bith a dhéanamh ar aon rud hipitéiseach.
gníomhaíochtaí mídhleathacha illegal activities
" Ach chuir Daily in iúl chomh maith nach raibh tuairisc ar bith faighte aige faoi Shanley a bheith i mbun gníomhaíochtaí mídhleathacha ar bith.
gníomhaíochtaí activities
" Tá obair mhór le déanamh ag an Fhoras fós, go háirithe ó thaobh pleanála teanga, le cinntiú go rachaidh a chuid gníomhaíochtaí i bhfeidhm ar an phobal ó thaobh labhairt na Gaeilge de agus le cinntiú go gcothófar dearcadh agus atmaisféar dearfach úsáide.
grúpaí gníomhaíochtaí activity groups
" Cé go bhfuil tithe altranais do sheandaoine le fáil in Éirinn, agus grúpaí gníomhaíochtaí a dhéanann freastal ar riachtanais daoine níos sine, níl an bhéim chéanna ar phobail lánaimseartha cónaithe atá cruthaithe go speisialta do lucht scoir.
inár gcuid gníomhaíochtaí in our activities
" Inár dtuairim féin, tá muidne ag déanamh obair mhór leis an teanga seo a chaomhnú ar dhóigh straitéiseach agus tá gnéithe láidre trasteorann agus trasphobail le feiceáil inár gcuid gníomhaíochtaí.
gníomhaíochtaí breise extra activities
" Thiocfadh leat a rá go bhfuil Robert Ballagh, a shaothar agus go leor de na gníomhaíochtaí breise a bhfuil lámh aige iontu ag troid in éadan na héiginneachta agus an claonadh a bheith leithscéalach a mhothaigh Louis Cullen.
gníomhaíochtaí activities
" Ach tá fáthanna eile ann le gníomhaíochtaí Eircom a scrúdú, i mbliana ach go háirithe.
sraith gníomhaíochtaí a series of activities
" Taobh le taobh leis an bplean iompair sheol sé sraith gníomhaíochtaí chun geilleagar an aontais a spreagadh.
gníomhaíochtaí Gaeilge Irish language activities
" Ag leibhéal eile, is é an fhís atá agam ná go mbeadh eagar níos fearr ar fhorbairt na Gaeilge: le gur féidir linn an teanga a chur ar fáil don réimse mór den phobal atá á hiarraidh; le nach gcuirfear amú aon chuid den obair atá á déanamh, ag aon leibhéal, don teanga; le go mbeidh comhtháthú iomlán ann i gcás gníomhaíochtaí Gaeilge, idir chinn dheonacha, chinn stáit agus chinn Ghaeltachta, ó cheann ceann na tíre.
gníomhaíochtaí activities
" Maidin gheal gheimhridh agus lucht lár na cathrach ag cur tús le gníomhaíochtaí an lae.
gníomhaíochtaí drámatúla dramatic actions
" Tá seomraí nach bhfuil gluaiseacht ar bith iontu le feiceáil ina gcuid pictiúr agus daoine, reoite i mbun gníomhaíochtaí drámatúla.
réimse leathan gníomhaíochtaí gnéasacha a wide range of sexual activities
" I gcás True Love Waits, tagraíonn "staonadh ó ghnéas" do réimse leathan gníomhaíochtaí gnéasacha.
gníomhaíochtaí na n-ionadaithe Éireannacha the activities of the Irish representatives
" I ndiaidh an dara reifreann ar Chonradh Nice, cuir i gcás, cuireadh 32 éileamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise isteach maidir leis an gcoiste sin agus maidir le gníomhaíochtaí na n-ionadaithe Éireannacha ann.
gníomhaíochtaí activities
" Tá mionsonraí ár gcuid gníomhaíochtaí le feiceáil ag (www.
gníomhaíochtaí coiriúla criminal activities
" Creidtear go bhfuil gadaíocht ealaíne ar cheann de na gníomhaíochtaí coiriúla is luachmhaire ar domhan anois, i ndiaidh drugaí agus gáinneáil daoine.
gníomhaíochtaí activities
" In áit é sin a dhéanamh, áfach, dhírigh na hollchomhlachtaí nua ar chostaisí a ghearradh, oibrithe a scaoileadh chun siúil, fiacha a ghlanadh, agus gníomhaíochtaí eile a dhéanamh a raibh sé mar aidhm ghearrthréimhseach acu luach scaireanna na gcomhlachtaí ar na stocmhalartáin a choinneáil chomh hard is a d'fhéadfaí.
clár nua gníomhaíochtaí a new programme of activities
" Thug mé cuairt le gairid ar an naíonra Gaeilge atá i mBéal an Átha Mhóir, áit a bhfuil clár nua gníomhaíochtaí do pháistí réamhscoile á chur i bhfeidhm ar bhonn píolótach.
lear mór gníomhaíochtaí a great number of activities
" Bíonn lear mór gníomhaíochtaí i gceist, idir rásaíocht, dhamhsa, aclaíocht, lúthchleasaíocht agus spraoi, agus baintear úsáid as an gceol agus as rannta beaga chun na páistí a spreagadh.
gníomhaíochtaí activities
" Bhí polaitíocht na bpáirtithe le sonrú go láidir ina chuid gníomhaíochtaí san Údarás agus é ina fhuip ar Fhianna Fáil.
gníomhaíochtaí activities
" Bheadh orthu seo ionad a aimsiú a d'fhéadfadh siad uilig a úsáid dá gcuid gníomhaíochtaí ar fad agus na lárionaid atá acu faoi láthair a dhíol nó a fhágáil.
soláthar gníomhaíochtaí provision of activities
" Níl aon smacht againn ar na praghsanna sin ach ní mór dúinn iad sin a cheangal leis na costaisí a bhaineann lenár gcuid teagascóireachta agus soláthar gníomhaíochtaí.
soláthar gníomhaíochtaí provision of activities
" Níl aon smacht againn ar na praghsanna sin ach ní mór dúinn iad sin a cheangal leis na costaisí a bhaineann lenár gcuid teagascóireachta agus soláthar gníomhaíochtaí.
gníomhaíochtaí activities
" Bhí Naíonra an Droichid lonnaithe ag an am taobh istigh de sheomra amháin i bhfoirgneamh de chuid eagraíochta eile ar Bhóthar Ormeau, ach bhí a fhios acu go mbeadh suíomh dá gcuid féin de dhíth orthu le gníomhaíochtaí na heagraíochta a chur ar bhonn láidir.
gníomhaíochtaí activities
" Beidh brú ar Adams go pearsanta de bharr go dtiocfaidh tuilleadh eolais chun solais maidir le cuid gníomhaíochtaí Denis Donaldson.
gníomhaíochtaí activities
" Tá córas iompair iontach ann, praghsanna réasúnta agus rogha leathan bia, dí agus gníomhaíochtaí.
gníomhaíochtaí activities
" Ba mhaith leo go gcuirfí gníomhaíochtaí bunaithe thart ar an cheol (ranganna, léachtaí, ceolchoirmeacha agus seisiúin) ar fáil do dhaoine aonair nó do ghrúpaí ar leith.
gníomhaíochtaí activities
" Tá córas iompair iontach ann, praghsanna réasúnta agus rogha leathan bia, dí agus gníomhaíochtaí.
gníomhaíochtaí activities
" Ba mhaith leo go gcuirfí gníomhaíochtaí bunaithe thart ar an cheol (ranganna, léachtaí, ceolchoirmeacha agus seisiúin) ar fáil do dhaoine aonair nó do ghrúpaí ar leith.
gníomhaíochtaí radacacha úrnua new radical actions
"gníomhaíochtaí radacacha úrnua ag teastáil agus tá an chuma ar an scéal nach ón Ghaeltacht a thiocfaidh an splanc an iarraidh seo.
gníomhaíochtaí activities
" Bhí suas le 50 ag obair ann, agus idir chlódóireacht, fhoilsitheoireacht, chonraitheoireacht agus scéimeanna uisce agus bóthair idir lámha acu, chomh maith le coláistí Gaeilge, nuachtán seachtainiúil agus gníomhaíochtaí eile.
gníomhaíochtaí úrnua brand new activities
" Muna mbainfear triail as gníomhaíochtaí úrnua agus muna mbíonn na móreagraíochtaí ag díriú ar chur chun na Gaeilge ar bhealaí nua-aimseartha, ní bheith fuinneamh ná forbairtí i saol na Gaeilge arbh fhiú trácht orthu.
cuntasach as a gcuid gníomhaíochtaí. accountable for their activities.
" Leoga, scríobh iriseoir leis an *Guardian* gur dhúirt ceannaire an Bhoird Póilíneachta, Sir Desmond Rea, go raibh an córas rialaithe is fearr sa Ríocht Aontaithe i bhfeidhm i dtuaisceart na hÉireann, áit a dtiocfadh leo oifigigh – agus oifigigh MI5 san áireamh – a choinneáil cuntasach as a gcuid gníomhaíochtaí.
gníomhaíochtaí activities
" ***An bhfuil fáil ag muintir na hÉireann i gcoitinne ar na healaíona nó an bhfuil an chuid is mó de na gníomhaíochtaí ag tarlú i mBaile****** Átha Cliath?*** Tá saol an-ghníomhach ealaíon i mBaile Átha Cliath.
gníomhaíochtaí rialtais, government agencies,
" Ach chloígh Drewe leis an scéal go raibh sé neamhchiontach agus go raibh ceap milleáin á dhéanamh as chun gníomhaíochtaí rialtais, a raibh baint acu le trádáil idirnáisiúnta arm, a chosaint agus a choinneáil faoi cheilt.
gníomhaíochtaí activities
" Tá sé mar thosaíocht aige anois, áfach, dul i mbun gnímh chun gníomhaíochtaí Aer Lingus i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh a chosaint.
chun gur féidir leo gníomhaíochtaí dearfacha a thionscain. so that they can initiate positive activities
" Tá ról lárnach ag na hinstitiúidí stáit sa bhainistíocht agus sa phleanáil teanga mar is tríothusan a chuirtear tacaíocht agus treoir ar fáil do na heagraíochtaí agus coistí pobail chun gur féidir leo gníomhaíochtaí dearfacha a thionscain.
gníomhaíochtaí míleata military activities
" Tá liosta na ngníomhaíochtaí míleata a bheadh ceadaithe leathnaithe go mór, ó bhunú na síochána agus gníomhaíocht dhaonna go dtí gníomhaíochtaí míleata de chineál ar bith.
gníomhaíochtaí activities
" Agus scaifte níos deise ní thiocfadh leat cuireadh a thabhairt daofa, dream a chleacht an “ná déan nós is ná bris nós”: ag glacadh páirt go huile is go hiomlán ins na gníomhaíochtaí ar fad, ag éirí ní ba ghaelaí ná na Gaeil iad féin.
gníomhaíochtaí actions
" Mar sin caidé an ‘big deal’ fá dtaobh de leathanach eile a bheith ag feidhmiú agat nuair atá na boscaí sin ticeáilte cheana féin? Caithimse cuid mhór iarracht agus fuinneamh i ndaoine a sheachaint, agus nuair a deirtear liom go dtig leat a bheith ar gach eolas te bruite fá dtaobh de chuid gníomhaíochtaí agus gluaiseachtaí achan duine a bhfuil tú mór leis, cha dtig liom a shamhlú cúis ar bith le d’intinn a bheith truaillithe ag stuif mar seo nuair nach bhfuil mórán smachta agat ar do chuid gluaiseachtaí agus gníomhaíochtaí féin.
gníomhaíochtaí activities
" Seans go maolófaí ar mhíshástacht na nOgoni dá mbeadh tairbhe éigin á baint acu as gníomhaíochtaí na gcomhlachtaí ola.
gníomhaíochtaí activities
" Bhí sé ina cheannródaí ar an iliomad gníomhaíochtaí a tharla i bpobal na Gaeilge sa chathair agus is é a bhí mar mheantóir ag go leor eile a thionscnaigh tograí eile.
gníomhaíochtaí tionsclaíocha industial activity(-ties)
" Ní hamháin sin ach dúirt sé, gan fiacal a chur ann, go bhfuil “gníomhaíochtaí tionsclaíocha an Údaráis tar éis cur go mór le húsáid an Bhéarla sa Ghaeltacht”.
gníomhaíochtaí slándála a chur i bhfeidhm implement security actions
" Tá tuairiscí ann go mbeidh uirthi gníomhaíochtaí slándála a chur i bhfeidhm ag a bainis níos déanaí sa samhradh mar go bhfuil bagairtí tromchúiseacha déanta arís ag lucht a cáinte.
gníomhaíochtaí activities
" Míníonn Pól Ó Fearghusa cad iad na gníomhaíochtaí a mbaineann sé úsáid astu agus é i mbun ranganna Gaeilge do dhaoine fásta in Union County, New Jersey.
gníomhaíochtaí activities
" Ach tá gníomhaíochtaí anois ar siúl leis an scéal sin a chur ina cheart, comhdháil speisialta a bheas ar siúl i Nua-Eabhrac an mhí seo ina measc.