Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
éigeantach compulsory
" Ach sa chéad leath de 2000, bhí sé chás a chuaigh os comhair na cúirte inar chóir go dtabharfaí ar a laghad an téarma éigeantach deich mbliana príosúnachta, ach nár tugadh.
éigeantach compulsory
" Tá an Bhreatnais éigeantach sna scoileanna do dhaltaí faoi bhun 16 bliana.
éigeantach compulsory
" Nuair nach bhfuil sé d'iallach ar aon duine páirt a ghlacadh i spórt, an bhfuil sé ceart go mbeadh club nó cumann amaitéarach freagrach as gach timpiste agus eachtra a tharlaíonn ar pháirc imeartha? Fad agus nach ndéanann cumann nó eagraíocht faillí agus go ndéanann sé gach iarracht réasúnta chun aire a thabhairt do na himreoirí faoina chúram agus iad a bheith clúdaithe maidir le costaisí leighis, cén fáth a mbeadh ar an gcumann níos mó ná sin a dhéanamh? Tá scéimeanna éigeantacha árachais ag cur go mór le costais reatha na gcumann spóirt.
coincheap na hoibre éigeantaí the concept of compulsory work
" Lena chois sin, tá coincheap na hoibre éigeantaí a athbheochan ag Hartz IV.
éigeantach compulsory
" Tá athruithe ar an *Twelfth *anois, go háirithe in Drumcree Le comórtas mór éigeantach fá choinne bannaí buí, Ach beidh príosún saoil ag banna ar bith nach sroicheann caighdeán cuí Ó chuaigh Mary Mac isteach arís san Áras.
éigeantach compulsory
" Sin ceann de na rudaí nach dtuigtear sa Phoblacht nuair a bhíonn daoine ag tabhairt amach faoi Ghaeilge éigeantach ar scoil.
orduithe ceannaigh éigeantacha compulsory purchase orders
" I mbeagán focal, tá an Ard-Chúirt ag cur cinneadh polaitiúil i bhfeidhm, cinneadh a thug cead do chorparáid ilnáisiúnta orduithe ceannaigh éigeantacha a eisiúint lena gcuid talún a bhaint ó ghnáthshaoránaigh na tíre.
Comhaontaithe Ceannaigh Éigeantach Compulsory Purchase Agreements
" Díol suntais fosta, go bhfuil Comhaontaithe Ceannaigh Éigeantach sínithe ag 27 úinéir talún agus nach bhfuil ach seachtar ag cur ina choinne.
éigeantach compulsory
" Sa chéad áit bhí téarma fionraí coicíse éigeantach i gceist, cuma cén grád, foireann, aois nó comórtas, iomáint nó peil.
éigeantach compulsory
" An curaclam a leasú ======= Nior chuir an tAire Hanafin, ar iarmhúinteoir Gaeilge í féin, aon am amú ag labhairt amach i gcoinne mholadh Enda Kenny nach mbeadh an Ghaeilge éigeantach níos mó sa churaclam meánscoile.
éigeantaí compulsory
" Tá a fhios agam nach n-aontóidh go leor de léitheoirí an cholúin seo le seasamh Enda Kenny i leith na Gaeilge éigeantaí ach ar a laghad bhí sé ag cur polasaí úr chun cinn nach bhfuil ag luí leis an status quo.
éigeantach compulsory
" An curaclam a leasú ======= Nior chuir an tAire Hanafin, ar iarmhúinteoir Gaeilge í féin, aon am amú ag labhairt amach i gcoinne mholadh Enda Kenny nach mbeadh an Ghaeilge éigeantach níos mó sa churaclam meánscoile.
éigeantach compulsory
" Bhí baint lárnach acu leis an fheachtas chun stádas oifigiúil a fháil don Ghaeilge san Eoraip agus tá sé léirithe acu do cheannaire Fhine Gael le tamall anuas nach maith an smaoineamh é deireadh a chur leis an Ghaeilge mar ábhar éigeantach tar éis an Teastais Shóisearaigh.
éigeantach compulsory
" ” Tá Colmán gníomhach i gConradh na Gaeilge ó bhí deireadh na seachtóidí ann agus i láthair na huaire tá an-suim aige sa díospóireacht atá ar bun mar gheall ar an Ghaeilge éigeantach sa chóras meánscolaíochta.
éigeantach compulsory
" Cuireadh an córas seo i bhfeidhm sa bhliain 1975 tráth ar cuireadh deireadh le Gaeilge éigeantach do phoist agus d’arduithe céime sa státchóras.
in áit na Gaeilge éigeantaí in place of compulsory Irish
" Is cuma cé mhéid cainte a dhéanann siad faoina “léirmhíniú” siúd agus faoin idirdhealú idir comórtais idir-ranna agus comórtais inmheánacha, is é an tuiscint atá ag an phobal ná go bhfuil creimeadh tagtha ar an chóras a tháinig in áit na Gaeilge éigeantaí.
go daingean ar son na Gaeilge éigeantaí. strongly in favour of compulsory Irish.
" ” “Céad slán leis an Daingean, an áit a bhí ina dhaingean daingean acu sin a bhí go daingean ar son na Gaeilge éigeantaí.
éigeantach compulsory
" ” “Ach, a Éanna, a chara, cad é mar gheall ar an Ghaeilge a bheith éigeantach? Tá a fhios ag an saol mór go ndúirt tú nár chóir an Ghaeilge a bheith éigeantach don Ardteist,” a mhaígh Balor Ballchreathach.
éigeantach, obligatory,
" Níl an Mhaoiris éigeantach, ach is teanga oifigiúil í agus ceadaítear a húsáid sna cúirteanna.
éigeantach compulsory
" ” Faoi láthair, ar ndóigh, níl sé éigeantach frithchúiteamh a dhéanamh ar astucháin charbóin.
beartas coinneála éigeantaí mandatory detention policy
" Le sé bliana déag anuas, tá beartas coinneála éigeantaí i bhfeidhm san Astráil i dtaca le daoine atá sa tír gan chead.
chomhrialtas éigeantach enforced or compulsory coalition
" Ní raibh cruinniú de chuid an Fheidhmeannais ar siúl ó bhí mí an Mheithimh ann cionn is nach bhfuil an dá pháirtí is mó sa chomhrialtas éigeantach sásta comhoibriú lena chéile.
ábhar éigeantach a compulsory subject
" ” An GhaeilgeFeictear do Eoghan go bhfuil éirithe go maith leis an nGaeilge mar ábhar éigeantach sna scoileanna.
beartas na coinneála éigeantaí the plan of forced incarceration
" Nuair a thosaigh iarrthóirí na hÁise ag teacht i dtír as báid neamhúdaraithe ag lorg tearmainn go luath sna nóchaidí, cuireadh i bhfeidhm beartas na coinneála éigeantaí, ar bhonn tacaíochta dépháirtí.
ábhar éigeantach mandatory subject
" Eanáir 2008: Tagann na mílte as achan chearn den tír go Sráid Uí Chonaill le páirt a ghlacadh i mórshiúl a eagraíonn na heagrais dheonacha Gaeilge le cur i gcoinne fógra an Aire Oideachais, Brian Hayes, nach mbeidh an Ghaeilge ina ábhar éigeantach don Ardteist feasta.
éigeantach compulsory
" Tacaíocht Traspháirtí BD: Mar a luaigh tú ansin a Aire tá tacaíocht traspháirtí ag an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge, ach tá sé ráite cheana féin ag urlabhraí Oideachais Fhine Gael Brian Hayes go bhfuil rún ag Fine Gael deireadh a chur le Gaeilge éigeantach san Ardteist má bhíonn siad sa chéad rialtas eile.
éigeantach compulsory
" An Ghaeilge éigeantach Bhíos im’ dhíograiseoir óg siar sna seascaidí nuair a troideadh an cath faoi Ghaeilge éigeantach.
éigeantach compulsory
" Is ea an chéad difríocht – agus an ceann a chuireann iontas ar dhaoine go leor thar lear – ná go bhfuil sé éigeantach vótáil san Astráil, ní hamháin sna holltoghcháin ach sna toghcháin stáit chomh maith.
éigeantaí compulsory
" Thapaigh sé an deis go gairid ina dhiaidh sin le cur in iúl nach raibh aon athrú tagtha ar dhearcadh an pháirtí i leith na Gaeilge éigeantaí! Is cosúil, de réir tuairisc an tráthnóna céanna, gur ruathar aonair de chuid Feighan a bhí anseo nó gur léiriú é ar dheighilt níos leithne taobh istigh de Fhine Gael.
ceist na Gaeilge éigeantaí the matter of compulsory Irish
" Is ar éigean gur luadh ceist na Gaeltachta le linn an fheachtais toghcháin, cé go bhfuil sí ar an dé deiridh, ach pléadh ceist na Gaeilge éigeantaí sa gcóras oideachais.
beartas coinneála éigeantach a policy of mandatory detention
"beartas coinneála éigeantach i bhfeidhm (ar bonn tacaíochta dépháirtí) le beagnach fiche bliain anuas i dtaca le daoine atá sa tír gan chead, ach tá deighilt ghéar idir na páirtithe maidir leis an dóigh a gcaitear leis na daoine seo tar éis a ngabhála.
Bhéarla éigeantach compulsory English
" Aird ar Fhaillí, Tachtar an Teachtaire ================ Beidh an dream úd atá tiománta ar Bhéarla éigeantach a bhrú ar phobal na Gaeilge is na Gaeltachta sásta go maith leis an chinneadh seo fosta.
oideachas saor, éigeantach agus saolta free, mandatory and secular
" Nuair a bhain an Astráil neamhspleáchas amach ina tír chónascach sa bhliain 1901, bhí an fhreagracht ar na sé stát oideachas saor, éigeantach agus saolta a mhaoiniú.
bheadh sé éigeantach it’d be mandatory
" Ní hamháin sin, ach dá mbeadh an conradh i bhfeidhm ba mhó an teagmhas a bheadh ag an rialtas airgead a fháil ar iasacht in uair na géarchéime ar phraghas measartha mar bheadh sé éigeantach na cuntais a chothromú le linn borrtha nó tréimhse nuair a bheadh rudaí ag gabháil go maith.
in aghaidh Gaeilge éigeantach against mandatory Irish
" Na heaspaig a bhí in aghaidh Gaeilge éigeantach san Ollscoil nua, (a bhí á bunú do Chaitlicigh dar leo féin), bhog siad a seasamh tar éis an mhórshiúil agus sna míonna ina dhiaidh d’éirigh le Mac Néill agus de hÍde dul i bhfeidhm ar Sheanad an N.
go bhfaighfí réidh le Gaeilge éigeantach that mandatory Irish would be scrapped
" B’é ceann de na geallúintí a rinne Fine Gael agus an Lucht Oibre sa bhfeachtas ná go bhfaighfí réidh le Gaeilge éigeantach sna scrúduithe stáit agus sa státseirbhís.
cuireadh ag obair ar bhonn éigeantach forced to work
" I measc na n-ealaíontóirí cáiliúla a cuireadh ag obair ar bhonn éigeantach bhí péintéirí mór le rá, Fernand Van Horen, Moshe Rynecki, Joseph Nassy agus Karl Stojka ina measc.
mar chuid éigeantach as a mandatory part
" Ní bheadh aon chostas ar an ábhar oide roimhe sin a bhíodh ag freastal ar chúrsaí atá mar chuid éigeantach don chéim oideachais.
ábhar éigeantach compulsory subject
" Tá na heagraíochtaí Gaeilge i gcoinne pholasaí Fhine Gael deireadh a chur leis an Ghaeilge mar ábhar éigeantach san Ardteist ach b’fhéidir nach bhfuil an straitéis cheart á leanúint acu.
éigeantach compulsory
" Ní aontaíonn Donncha Ó hÉallaithe leo siúd a chreideann gur tubaiste a bhéas ann má chuirtear deireadh le Gaeilge éigeantach sa gcóras oideachais.
gur cheart deireadh a chur leis an Ghaeilge éigeantach that compulsory Irish ought to be ended
" Amharcann Breandán Delap ar leabhar a mhaíonn gur cheart deireadh a chur leis an Ghaeilge éigeantach sa chóras oideachais.