Pota Focal Intergaelic

CAIGHDEÁNAITHEOIR GAEILGE Irish Language Standardizer

Scríobh nó greamaigh téacs i nGaeilge neamhchaighdeánach. Type or paste some text in non-standard Irish.
Is féidir téacs ar bith atá scríofa i litriú neamhchaighdeánach a chur isteach anseo agus déanfaidh an ríomhaire iarracht é a iompú go dtí a mhacasamhail chaighdeánach.
You can input any Irish text written in non-standard spelling here and our clever algorithm will try to convert it automatically into standard spelling.
Is é An Caighdeánaitheoir an bogearra atá in úsáid anseo, táirge oscailte de chuid Kevin Scannell. Uirlis é seo a aithníonn foirmeacha neamhchaighdeánacha, canúnacha agus ársa na bhfocal, agus cuireann sé foirmeacha ina n-áit a chloíonn leis an Chaighdeán Oifigiúil.
The software used here is An Caighdeánaitheoir, an open-source tool by Kevin Scannell. It recognizes non-standard, dialectal and archaic word forms and replaces them with forms which comply with the Official Standard of the Irish language.
Aire: Ní ceartúcháin ar bhotúin a dhéanann an uirlis seo, ach leagan ceart amháin den teanga a iompú go leagan ceart eile.
Warning: This tool does not detect or correct errors. It merely converts text from one valid language variety to another.