Pota Focal Intergaelic

LITREOIR GAEILGE Irish Language Spellchecker

Scríobh nó greamaigh téacs i nGaeilge. Type or paste some text in Irish.
An bhfuil sé litrithe i gceart agat? Is féidir téacs ar bith a chur isteach anseo go ndéanfar litriú na bhfocal a sheiceáil.
Have you spelled it correctly? You can have your Irish spelling checked here, no need to download or install anything.
Is é GaelSpell an litreoir atá in úsáid anseo, bogearra oscailte de chuid Kevin Scannell. Litreoir cumhachtach don Ghaeilge é GaelSpell atá ar fáil saor in aisce ó 2000. Tá níos mó ná 340,000 focal ina bhunachar sonraí agus focail nua ag dul isteach ann i gcónaí. Breis eolais...
The spellchecker used here is GaelSpell, open-source software by Kevin Scannell. GaelSpell is a large-coverage spellchecker for Irish which has been available freely since 2000. It knows over 340,000 words while new ones are being added all the time. More information...