Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
Ionad Domhanda Airgeadais World Financial Centre
" Cé go raibh sé ar saoire ag an am, bhí mo dheartháir féin ina oifig san Ionad Domhanda Airgeadais nuair a tharla an tubaiste.
an aireacht airgeadais the finance ministry
" Ach d'fhéadfaí na rudaí is tábhachtaí a shocrú - clár toghcháin aontaithe agus cé a gheobhadh an aireacht airgeadais agus cúpla móraireacht eile.
fadhbanna airgeadais financial problems
" " Tá go leor cainte faoi láthair ar na fadhbanna airgeadais atá ag na comhlachtaí móra teileachumarsáide ar nós Vodafone agus British Telecom.
cúrsaí airgeadais financial matters
" Is féidir billí de gach saghas a thabhairt isteach sa Seanad, ach amháin (ar nós fhormhór na dtithe uachtaracha) ní cheadaítear billí a bhaineann le cúrsaí airgeadais.
fadhbanna airgeadais financial problems
" "Bhí orthu teacht ar fhoinse éigin airgid, de bharr fadhbanna airgeadais an *Irish Times*.
chúrsaí airgeadais financial matters
" An gcreideann tú gach rud a léann tú ar an idirlíon? Bíonn cuid mhaith daoine ag brath ar an eolas a bhíonn ar shuímh ghréasáin éagsúla - idir fhoinsí nuachta, chomhairle sláinte agus eolas ar chúrsaí airgeadais.
oifigeach airgeadais financial officer
" Is fear garchabhrach mé féin sa choláiste agus nuair a bhí mé ag labhairt faoi shrón mná a bheith ag cur fola go dona cúpla lá roimhe sin, rinne Richard Griffiths, oifigeach airgeadais agus bainisteoir sinsearach, ráiteas gnéaschlaonta agus déistineach.
airgeadais finance
" Tá caighdeáin an-arda ar fad in MIT agus tá sé de nós acu brú a chur ar dhaoine chun iad a ullmhú i gceart don saol gnó, don saol airgeadais.
airgeadais finance
" Níl dlúthdhiosca ar bith agam den snagcheol nó de na gormachaí! AÓF: Cén obair eile a bhíonn ar siúl agat nuair nach mbíonn tú ag plé leis an gceol? SR: Tá cúlra agam in obair ríomhaireachta ach tá mé ag iarraidh athrú go rud eile faoi láthair, go cúrsaí airgeadais agus cuntasóireachta.
oifigeach airgeadais finance officer
" Chuir siad bac le rudaí an t-am uilig, agus nuair a chuir muid ceist orthu faoin bhuiséad le haghaidh sláinte agus sábháilteachta sa choláiste, bhí fearg ar Richard Griffiths, oifigeach airgeadais, agus tháinig sé amach le tuairimí ciníocha in aghaidh na nÉireannach.
Stiúrthóir Airgeadais Financial Director
" An tseachtain seo bhí mé ag plé le comhairleoirí atá ag déanamh measanú eacnamaíoch ar an nuachtán do na húdaráis sa Tuaisceart; ag plé le Bob Collins ó RTÉ maidir le *Lá* a bheith luaite ar "What it says in the papers" ar "Morning Ireland"; ag plé costas reatha leis an Stiúrthóir Airgeadais.
an Roinn Airgeadais the Department of Finance
" I bhfocail shimplí, thit an Rialtas idir dhá stól nuair a chinn sé ar ocht roinn rialtais agus Oifig na nOibreacha Poiblí a bhogadh amach as an bpríomhchathair agus seacht gcinn - Roinn an Taoisigh agus an Roinn Airgeadais san áireamh - a fhágáil inti.
airgeadas a láimhseáil to deal with finances
" Mar shampla, is gá eagrúchán a dhéanamh ar an tSeachtain, dearadh a dhéanamh ar fhoilseacháin na Seachtaine, comhordú a dhéanamh ar na himeachtaí, spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do na grúpaí atá ag eagrú imeachtaí, airgeadas a láimhseáil, urraíocht a fháil, déileáil leis na meáin chumarsáide, srl.
iar-Rúnaí ar an Roinn Airgeadais former Secretary of the Department of Finance
" Tá go leor gaiscí tábhachtacha déanta aige a bhféadfadh sé maíomh astu, áfach, dá mba mhian leis: is iar-Ghobharnóir é ar Bhanc Ceannais na hÉireann, iar-Rúnaí ar an Roinn Airgeadais, iar-Uachtarán ar Acadamh Ríoga na hÉireann, iar-Chathaoirleach ar APSO, iar-Sheanadóir, iar-Sheansailéir ar Ollscoil na hÉireann, príomhchomhairleoir Sheáin Lemass nuair a bhí Éire ag plé ballraíochta sa Chómhargadh (mar a bhí air ag an am).
an tAire Airgeadais the Minister for Finance
" Tá ráflaí cloiste agamsa, mar shampla, go raibh an tAire Airgeadais (Charlie McGreevy), go raibh sé go binbeach in aghaidh TG4 an chéad uair riamh.
go raibh an-rath air i saol an airgeadais that he was very successful in the world of finance
" In ainneoin go raibh an-rath air i saol an airgeadais, ní fhéadfadh Buckley diúltú a thuilleadh don ghairm a chuala sé an chéad lá riamh agus é ag éirí aníos mar pháiste de chuid inimirceach Éireannach i gceantar Yorkville i Manhattan.
an tAire Airgeadais the Minister for Finance
" An bhfuil seans ar bith ann go dtarlóidh sé seo? Níl cuma ar bith ar an scéal go bhfuil an tAire Sláinte den tuairim go bhfuil gá leis an méid seo caiteachais agus níos lú cuma fós go bhfuil an tAire Airgeadais chun tacaíocht a thabhairt dó, mar is ag an Roinn Airgeadais atá an chumhacht.
stiúrthóir airgeadais finance director
" "Tá tábhacht ag baint le díchuachadh," a deir Brian Timmons, stiúrthóir airgeadais Smart Telecom, "mar tugann sé rogha eile (seachas Eircom) do chustaiméirí ach, go dtí seo, níl aon díchuachadh feicthe againn, i ndáiríre, in Éirinn.
teorainneacha airgeadais financial limits
" Ach d'éirigh linn sraith den scoth - a mheall figiúirí arda - a dhéanamh taobh istigh de na teorainneacha airgeadais a leagadh síos.
forbairt airgeadais financial development
" Anois, tá Ray freagrach as forbairt chruthaitheach *agus *forbairt airgeadais an ionaid.
chóras airgeadais financial system
" * Is furasta éirí searbh fán domhan seo a bhfuil muid beo ann, ach diaidh ar ndiaidh tá mé níos cinnte de go bhfuil gach uile aonarán, gach pearsa, faoi ionsaí ag an chóras airgeadais agus polaitíochta ó thuaidh, cé nach rud é seo a bhaineann leis an tuaisceart amháin, ar ndóigh.
géarchéim airgeadais financial crisis
" Tá ráite ag na trí Bhord eile go mbeidh géarchéim airgeadais acu mura bhfaigheann siad tuilleadh airgid.
comhlacht airgeadais financial company
" Is léachtóir matamaitice sna Stáit Aontaithe í a deirfiúr, tá a chomhlacht féin ag a deartháir (ag ullmhú pacáistí cianoideachais) agus oibríonn an "leanbh" (atá dhá bhliain is daichead d'aois!) le comhlacht airgeadais i dTuaisceart Éireann ag cur maoiniú ar fáil do chomhlachtaí beaga nuair nach bhfuil suim ag na bainc iontu.
pleanálaí airgeadais financial planner
" I measc na bpostanna eile a bhí go hard sa liosta, bhí achtúire, pleanálaí airgeadais, anailísí córas ríomhaireachta, cuntasóir, innealtóir bogearraí, meitéareolaí, staitisteoir, agus réalteolaí.
géarchéim airgeadais financial crisis
" Ní chuireann an t-athrú sin ann féin imní mhór ar bith ar Miller cé gur dóigh leis go bhfuil baint aige le géarchéim airgeadais na ranna litríochta sna hollscoileanna sa lá atá inniu ann.
géarchéim airgeadais financial crisis
" Ní chuireann an t-athrú sin ann féin imní mhór ar bith ar Miller cé gur dóigh leis go bhfuil baint aige le géarchéim airgeadais na ranna litríochta sna hollscoileanna sa lá atá inniu ann.
airgeadas finance
" Is cúrsa é a bhaineann le hairgeadas agus ríomhaireacht go príomha, cé go gcumhdaíonn sé neart ábhar eile, mar shampla cumarsáid, dlí agus matamaitic.
cobhsaíocht airgeadais financial stability
" Coincheap coimhthíoch é cobhsaíocht airgeadais in Éirinn na linne seo.
ceangal airgeadais financial tie
" Is beag duine anois nach bhfuil ceangal airgeadais éigin air, bíodh sé ina rótharraingt, iasacht phearsanta, iasacht ón Chomhar Creidmheasa nó iasacht fruilcheannaigh.
cúrsaí airgeadais financial matters
" Cén ról atá agat féin in An Droichead agus cén fhad atá tú sa phost? Is mise comhordaitheoir an tionscadail, rud a chiallaíonn go bhfuil mé (a) freagrach as bainistiú na foirne agus an lárionaid, (b) i mbun cúrsaí airgeadais agus scríobh iarratas maoinithe, agus (c) mar stiúrthóir laethúil na heagraíochta iomláine.
scannal airgeadais financial scandal
" Ach le tamall anuas tá siad cráite ag scannal airgeadais a d’eascair as scéim urraíochta i Québec chun íomhá Cheanada a chur chun cinn agus an bonn a bhaint as an ghluaiseacht neamhspleáchais.
chomhairleoir airgeadais financial advisor
" Is as Béal Feirste Rónán ó dhúchas agus tá sé anois ag obair mar chomhairleoir airgeadais i mBaile Átha Cliath.
an Roinn Airgeadais the Department of Finance
" Léiríonn figiúirí a d’eisigh an Roinn Airgeadais anuraidh nach ndearnadh ach 12,600 iarratas faoin Acht sa bhliain 2004 le hais an 18,400 an bhliain roimhe sin.
tacaíocht airgeadais financial support
" Tá an rialtas ansin ag tabhairt tacaíocht airgeadais chun soláthar leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite a spreagadh.
an Roinn Airgeadais the Department of Finance
" Mar thoradh ar an suirbhé seo sheol an Roinn Airgeadais litir chuig Oifigigh Phearsanra na Rann/Oifigí Rialtais ag éileamh lánfheidhmiú chóras na marcanna breise.
cúrsaí airgeadais agus riaracháin financial and administrative matters
" Bímse ag plé le cúrsaí airgeadais agus riaracháin an stáisiúin, chomh maith le hearcaíocht a dhéanamh ar chraoltóirí nua, an sceideal a shocrú agus déileáil le haon fhadhbanna a thiteann amach ó lá go lá.
srianta móra airgeadais big financial curbs
"srianta móra airgeadais ar an stáisiún i gcónaí.
an Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta the International Financial Services Centre
" Ansin níos déanaí, agus é ina Thaoiseach, chuir sé na síolta as ar fhás Aerfort Chnoc Mhuire, an Lárionad Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta agus Barra Temple, tionscadail a chuir go mór le geilleagair an Stáit agus le caighdeán maireachtála an phobail.
de dheasca na bpolasaithe airgeadais agus na bhforbairtí geilleagracha as a result of the financial policies and the economic developments
" Mar gur dhaoine le fíorairgead iad, bhíodar i gcónaí chun rachmas a chruinniú de dheasca na bpolasaithe airgeadais agus na bhforbairtí geilleagracha a bhrúigh Haughey chun cinn ar bhonn phrionsabal an mhargaidh, beag beann ar an gciorcal órga laistigh.
an tAire Airgeadais, the Minister for Finance,
" Tá pinsean réasúnta maith acu fosta agus fógraíodh le gairid go raibh an tAire Airgeadais, Brian Cowen, sásta glacadh le moladh an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Seamus Brennan, go n-ardófaí an pinsean ranníocach sa Cháinaisnéis an mhí seo ó €193 sa tseachtain go timpeall €208 sa tseachtain.
poist airgeadais agus riaracháin financial and administrative jobs
" Ní hamháin sin, ach níor bhain cuid mhaith de na poist a bhí sna rannóga “ríomhaireachta” go díreach le ríomhaireacht in aon chor – poist airgeadais agus riaracháin a bhí iontu.
tacaíocht airgeadais financial support
" “Táimid an-bhuíoch as an tacaíocht airgeadais a thug an Chomhairle dúinn chun Féile Cholm Chille a eagrú i mbliana.
léachtóir le hairgeadas lecturer in finance
" Chaith sé tamall mar léachtóir le hairgeadas in Ollscoil na Banríona agus ansin rinne sé MBA san ollscoil chéanna.
ar an bhFondúireacht Shóisialta Airgeadais. on the Social Finance Foundation.
" Mar shampla, ceapadh é mar chathaoirleach i mí an Aibreáin ar an bhFondúireacht Shóisialta Airgeadais.
chun gníomhú mar sholáthraí airgeadais shóisialta, to act as providor of social finance.
" Bunaíodh an fhondúireacht seo chun gníomhú mar sholáthraí airgeadais shóisialta, chun iasachtaí a thabhairt a thacóidh le tionscadail shóisialta agus forbartha agus le fiontraíocht shóisialta i bpobail áitiúla.
ciall airgeadais financial sense
" “B’iad na ceisteanna ná, ‘an gcuirfeadh do ghnó thú as an leaba mura mbeadh pingin riamh le déanamh as’; ‘an féidir leat é a dhéanamh níos fearr ná éinne eile nó* an gcreideann tú *gur féidir leat é a dhéanamh níos fearr ná éinne eile’ agus ‘an bhfuil ciall airgeadais ag baint leis?’” De réir Irial, más féidir le duine freagra dearfach a thabhairt ar na trí cheist sin, is féidir leis an duine sin a bheith ar nós gráinneoige agus é i mbun a ghnó.
tacaíocht airgeadais financial support
" Dhréachtaigh CLG plean forbartha i gcomhair Chomhairle na Breataine i mbliana, le tacaíocht airgeadais ó Ard-Chomhairle CLG in Éirinn agus ciste de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha.
trioblóidí airgeadais financial troubles
" Agus níor fhág mé an nuachtán nuair a bhí trioblóidí airgeadais acu ceithre bliana ó shin in ainneoin go rachadh sé go mór chun sochair dom ó thaobh airgid de dá bhfágfainn mar go raibh tairiscintí fiala faighte agam ó nuachtáin eile.
Aire Airgeadais Minister for Finance
" Tá Peter Robinson ina Aire Airgeadais agus d’fhoilsigh sé dréachtphlean airgid an Tionóil ag deireadh na míosa seo caite.
i réimse an airgeadais, in the financial sector,
" Tá cuid den mhuinín sin le feiceáil fosta i réimse an airgeadais, an gad is giorra do scornach an Albanaigh más fíor don steiréitíopa ciníoch.
Ní ag trácht ar an bhliain airgeadais atá mé, I'm not talking about the financial year
" Ní ag trácht ar an bhliain airgeadais atá mé, ná ag tagairt don bhliain chánach, ach ag smaoineamh atá mé ar an bhliain féilire mar a thuigeann muid ar fad í, an bhliain sin a thosaíonn ar Lá Caille, agus ag smaoineamh atá mé ar an tríú mí den bhliain chéanna.
comhlachtaí móra airgeadais big financial companies
" Is é a chuireann aistriúchán Manainnise ar fáil nuair is mian le comhlachtaí móra airgeadais an oileáin beagán den teanga a chur ina dtuarascáil bhliantúil nó ag an oifig fáiltithe.
scannail airgeadais financial scandals
" Agus céard faoin gcomhshaol? An féidir linn muinín a bheith againn as leithéidí Strong? Cibé faoi scannail airgeadais, ní bheifeá ag súil go mbeadh Strong – ar a dtugtar “Mr.
ag brath ar fhlaithiúlacht an aire airgeadais depending on the generosity of the minister for finance
" Sa chéad dul síos, bíonn na cláracha éagsúla taighde sna coláistí ag brath ar fhlaithiúlacht an aire airgeadais.
Roinn Airgeadais Department of Finance
" *CMA: Faoi láthair tá oifigigh sa Roinn Airgeadais ag déanamh grinnanailíse ar na figiúirí a bhaineann le cáin agus le caiteachas poiblí.
an Rialtóra Airgeadais the Financial Regulator
" An mhí seo caite, shéan ceannaire an Rialtóra Airgeadais, Patrick Neary, nach raibh an Rialtóir sách dian ar na bainc.
Oifig an Rialtóra Airgeadais Office of the Financial Regulator
" Ba cheart leas a bhaint as riail Bosman le Nick Leeson a aistriú láithreach ó Ghaillimh Aontaithe go hOifig an Rialtóra Airgeadais agus bliain shabhóideach a thabhairt do Joe the Plumber le go bhféadfadh sé a shaineolas a roinnt le Comhairle Cathrach na Gaillimhe.
díorthaigh airgeadais financial derivatives
" Tá an tír ar fad, an dá dhlínse nó oileán na hÉireann mar a thugtar anois ar ár dtrírín iathghlas, go beag de mhaith ó thaobh an gheilleagair de agus a fhad is atá muid sásta díorthaigh airgeadais agus Malartaithe Loicthe Creidmheasa agus mistéirí dothuigthe eile an ardairgeadais a fhágáil ag daoine nach bhfuil fios a ngnoithe acu, .
táirgí úra airgeadais new financial products
" “Le blianta anuas, táthar ag cumadh agus ceapadh "táirgí úra airgeadais" le fadhbanna a sheachaint nó a mhaolú ach táthar ag fáil amach go bhfuil na táirgí úra sin féin lochtach," ar sé liom i mbliana.
tAire Airgeadais Finance Minister
" Mar shampla, cheadaigh an tAire Airgeadais Nigel Dodds £115 milliúin do thograí tógála an mhí seo.
dheireadh na bliana airgeadais the end of the financial year
" Beidh $200 milliún sa bhreis ar fáil do na stáit agus do na críocha roimh dheireadh na bliana airgeadais – 30 Meitheamh abhus – le caitheamh ar an dtionscadal.
tAire Airgeadais finance minister
" Is fiú mná Francacha eile a bhain clú amach dóibh féin sa chomhthéacs idirnáisiúnta a lua chomh maith: Christine Lagarde, an tAire Airgeadais sa Fhrainc, an chéad bhean riamh ar aire airgeadais í ar thír de chuid an G8 agus Françoise Barré-Sinoussi a bhuaigh an Duais Nobel i Leigheas i mbliana, in éineacht le Luc Montagnier, as an obair a rinne siad i gcomhpháirtíocht lena chéile chun an víreas SEIF a aithint.
córais airgeadais of financial system
" D’fhéadfaí é a thuar, áfach, dá mbeadh a fhios ag daoine an cineál córais airgeadais a bhí ann, agus cén chaoi ar bunaíodh é.
Acht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais the Financial Services Modernization Act
" Tar éis brústocaireacht dhian a rinne lucht Wall Street ar Chomhdháil na Stát Aontaithe, a lean ar feadh blianta agus arbh fhiú na milliúin dollar é, chuir an tUachtarán Bill Clinton a shíniú leis an Acht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais ar an 12ú Mí na Samhna, 1999.
ionstraim airgeadais a financial instrument
" Is é an sainmhiniú a thugann Foclóir Fiontair ar ‘díorthach’, ná “ionstraim airgeadais a luacháiltear de réir gluaiseachtaí ionchais praghais bunsócmhainne, ar féidir gur tráchtearraí, airgeadra nó urrús í.
rialtóirí airgeadais finance governors
" Ó thosaigh sé i ngairm na hinfheistíochta i 1960, fuair sé aithne ar an lucht airgeadais ba mhó agus ba thábhachtaí ar domhan, ina measc polaiteoirí mar Elliot Spitzer (iarghobharnóir Nua-Eabhrac), lucht cultúir mar Stephen Spielberg agus Zsa Zsa Gabor, agus rialtóirí airgeadais na tíre.
réimse an airgeadais the finance sector
" Dar le Madoff agus le cuid mhór daoine, ba cheart do réimse an airgeadais é féin a rialú, agus nach raibh ról ar bith don rialtas in eagrú an domhain airgeadais.
thránn an taoille airgeadais when the tide of finance ebbs
" Deir an billiúnaí Warren Buffett gur in amanna cúlaithe mar seo, nuair a thránn an taoille airgeadais, go bhfaigheann muid amach cé a bhí ag snámh lomnocht.
ghéarchéim airgeadais financial straits
" Cliseadh margaidh is cúis leis an ghéarchéim airgeadais fosta, ach sa chás áirithe seo, chuir an cliseadh isteach ar shaol an phobail go tobann.
oilbhéim airgeadais a financial scandal
" Chomh maith leis an chleachtas seo a bheith ina oilbhéim airgeadais, tugann sé buntáiste as cuimse don Aire in olltoghchán, chan amháin i gcoinne iarrthóirí an fhreasúra, ach i gcoinne iarrthóirí a pháirtí féin fosta.
teip an chórais airgeadais financial system failure
" ” Is dócha go bhféadfaí a rá gur saint an lucht rachmais, nach mbíonn sásta lena ndóthain, is bunchúis le teip an chórais airgeadais sa tír seo agus i dtíortha eile.
forais airgeadais financial institutions
" Labhraítear, cinnte, faoin ráta dífhostaíochta a bheith ag dul in airde, faoin éigeandáil sa tionscal mótair agus faoin ghéarchéim mhuiníne atá ag daoine as na forais airgeadais, ach feictear dom go ndéantar bainistíocht ghlic ar dháileadh na drochnuachta seo sa chaoi is nach gcuirfear lagmhisneach amach is amach ar na Francaigh.
tAire Airgeadais Minister for Finance
" Chualathas le déanaí an tAire Airgeadais, Christine Lagarde, ag rá go mbeidh an rialtas ag cur go mór in aghaidh aon íocaíocht bhreise le príomhfheidhmeannach a ligeann oibrithe chun siúil i mbliana.
cheantar airgeadais financial centre
" Má thosaíonn tú amach ag an phointe is faide ó dheas ar an oileán agus gluaiseacht ó thuaidh fríd an cheantar airgeadais, tiocfaidh tú chuig *Tribeca, Chinatown, Soho*, an Iodáil Bheag, ansin an *Lower East Side*.
Choiste Airgeadais Finance Committee
" Chomh maith le comhairle ar pholasaí airgeadais a thabhairt do chúig thír déag is fiche, bhí Gates ina abhcóide don Choiste Airgeadais de chuid Sheanad na Stát Aontaithe ó 1980 go 1987.
Aire Airgeadais Finance Minister
" Ní fios go fóill cioca cróga nó meargánta é mar chraic bhailithe airgid thapa an straitéis sin ‘fhonn tús a cur le hathshlánú an státchiste’, i bhfoclaibh maorga an Aire Airgeadais, ‘próiséas a leanfaidh go ceann cúig bliana eile,’ ar a laghad.
bhfoclaibh maorga an Aire Airgeadais in the noble phraseology of the Finance Minister
" Ní fios go fóill cioca cróga nó meargánta é mar chraic bhailithe airgid thapa an straitéis sin ‘fhonn tús a cur le hathshlánú an státchiste’, i bhfoclaibh maorga an Aire Airgeadais, ‘próiséas a leanfaidh go ceann cúig bliana eile,’ ar a laghad.
cliseadh an chórais airgeadais the financial system collapse
" Go bhfuil orainn go léir praghas ró-ard a íoc chun cliseadh an chórais airgeadais a leigheas.
Ciste Airgeadais Idirnáisiúnta International Monetary Committee
" Tá an geilleagar ag crapadh thart timpeall orainn, agus de réir na réimhaisnéise is déanaí a d’fhoilsigh an Ciste Airgeadais Idirnáisiúnta (CAI), is chun donachta níos túisce ná a mhalairt a bheas sé amach anseo agus go ceann fada go leor.
t-airgeadas poiblí public finance
" Ní hé an easpa rialúcháin nó an domhandachas, áfach, a chuir an t-airgeadas poiblí ar seachrán.
airgeadais finance
" Tá an cúlra eacnamaíochta agus airgeadais agam ach tá spéis níos mó agam san oideachas agus sa nuálaíocht, agus tá mé tar éis imeacht le sruth an oideachais níos mó le tamall anuas.
príomhshaineolaí airgeadais leading finanial expert
" Buartha faoin ngéarchéim gheilleagair? I d’intinn atá sé sin ar fad, a deir príomhshaineolaí airgeadais.
Choiste Airgeadais Finance Committee
" ” Is é foinse na géarchéime geilleagraí ná ‘comhdhearcadh’ a cuireadh ina luí orainn ár muinín a chur ann, a mhaíonn Jeff Gates in agallamh le Beo! Dar le Gates, a bhí ina abhóide don Choiste Airgeadais de chuid Seanad na Stát Aontaithe ó 1980 go 1987, go ndearna an dearcadh seo an-dochar do thromlach mór na ndaoine ar mhaithe le mionlach fíorbheag.
airgeadais financial
" Níl aon chiall leis an ardleibhéal tuarastail atá á fháil ag na daoine a bhí i gceannas na mbanc agus na n-institiúidí airgeadais.
airgeadais finance
" Níos measa go mór anois atá cúrsaí geilleagair agus eacnamaíochta agus airgeadais ná mar a bhí riamh roimhe seo in Éirinn, nó fiú i dToraigh.
margadh airgeadais financial market
" Cuireadh an bhéim ar úsáid a bhaint as nósanna an mhargaidh (rud nach mbeadh mórán geana air in Éirinn sa lá atá inniu ann de bharr an chaoi ar theip an margadh airgeadais).
airgeadais financial
" San áit nach raibh cúinsí geilleagair is fógraíochta sách folláin le nuachtán amháin a bheathú, cad chuige go mbeadh muid ag dréim go mairfeadh dhá cheann agus na cúinsí airgeadais céanna imithe chun donais? Is minicí go dtagann scéala chugainn na laethanta seo faoi chomhlachtaí a bheith ag druidim, ach seo chugainn dhá thogra úra atá ag cur tús le gnó agus go deimhin ag dul in iomaíocht lena chéile agus iad lonnaithe i ngiorracht scread asail dá chéile! Dá olcas a bhí imeacht Lá Nua is an seanleagan de Foinse, is tubaisteach i bhfad é mura mbeadh ceachtar den dá nuachtán nua i mbun trádála cothrom an lae seo an bhliain seo chugainn.
cúlú airgeadais financial collapse
" com/watch?v=3ZBW5MoMpPU) I ndiaidh an chluiche, agus go ceann roinnt laethanta ina dhiaidh, ní raibh ach scéal amháin ar domhan a bhí níos tábhachtaí ná an cúlú airgeadais, NAMA, bainc bhriste, fuarlaigh, timpistí, drochaimsir agus Jedward, agus ba é sin go ndearnadh éagóir ar Éirinn agus gur falcaire cruthanta é Mac Annraoi.
airgeadais financial
" San agallamh a rinne mé le Jeff Gates, an príomhshaineolaí airgeadais agus údar Guilt By Association, mhínigh sé cén chaoi ar cuireadh dallamullóg ar mhuintir SAM (http://www.
amhantraithe airgeadais financial speculators
" ” An bhfuil údair na tuarascála seo a mhaíomh i ndáiríre go bhfuil an líonra sóisialta Gaeilge ar aon dul leis an chumann rugbaí nó gailf nó le seancharbhat na scoileanna príobháideacha? Samhlaím an focal “elite” in Éirinn le dream beag daoine faoi phribhléid: lucht an rachmais, abhcóidí sinsir, amhantraithe airgeadais, forbróirí, baincéirí, comhairleoirí leighis, tiarnaí talún Angla-Éireannacha srl.
beartaíocht airgeadais financial scheming
" Ainneoin cóir na gaoithe a bheith le Fianna Fáil sna pobalbhreitheanna le fada an lá, tosaíonn an tóin ag titim as a bhfeachtas nuair a thagann líomhaintí chun solais maidir le beartaíocht airgeadais an Taoisigh, Bertie Ahern, agus an teach a cheannaigh sé i nDroim Conrach ón fhear ghnó as Manchain, Michael Wall.
Roinn Airgeadais Dept. of Finance
" Cuireadh tús leis an aighneas eatarthu nuair a d’fhoilsigh an Roinn Airgeadais an tuarascáil, *Intergenerational Report 2010: Australia to 2050: Future Challenges*, i mí Dheireadh Fómhair anuraidh.
dhearcadh airgeadais financial view
" Ní raibh ach dualgas amháin orthu, is cosúil: súil a choinneáil ar lucht ghnó Mheiriceá agus tuairiscí ar dhearcadh airgeadais agus polaitiúil na tíre a sheoladh ar ais chun na Rúise.
airgeadais finance
" B'fhéidir go bhfuil tuairimí coimeádacha acu i leith airgeadais, ach go bhfuil tuairimí oscailte acu i leith cúrsaí craicinn.
géarchéim airgeadais financial crisis
" Lena chois sin, cuireann an rialtas i gcuimhne go bhfuil géarchéim airgeadais ann, ní hamháin sa Fhrainc ach ar fud na hEorpa.
Aire Airgeadais finance minister
" Léiríonn sé an easpa intleachta atá i gcroí an rialtais anseo nuair atá bearna billiún punt idir luach na ciorruithe atá á thuar ag an Aire Airgeadais, Sammy Wilson (£4bn) agus ag an Chéad-Aire, Peter Robinson (£5bn).
forais airgeadais financial institutions
" 5bn a thógfaidh an rialtas ón cháin a ghearrfaidh siad ar na bancanna agus ar na forais airgeadais,” arsa Brian Campfield, ceannaire NIPSA (the Northern Ireland Public Service Alliance).
airgeadais financial
" 30 faoin am ar thosaigh Brian Lenihan ag labhairt sa Dáil faoin gcruachás airgeadais.
airgeadais financial
" 
Dúirt ceannaire an DUP go raibh cúinsí airgeadais taobh thiar dá dhearcadh ach gur thábhachtaí é mar cheist mhoráltachta.
stiúradh airgeadais na tíre the nation’s financial purse strings
" Ba náireach an scéal é, gan amhras, agus ba mhór an buille don náisiún é stiúradh airgeadais na tíre a chailleadh.