Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
aistriúcháin transfer
" Mhéadódh an leibhéal aistriúcháin idir na páirtithe.
aistriúchán translation
"aistriúchán déanta aici ar na hamhráin atá sa bhailiúchán, tá nótaí ann mar gheall ar na foinsí ónar tháinig na focail (agus an ceol, murab ionann an dá fhoinse), cúlra an cheoil agus comhthéacs an amhráin sa cheantar, agus gach uile thagairt don amhrán sin i bhfoilseacháin eile.
aistriúchán translation
" Nuair a thosaigh mé ar an liosta, ní raibh mé in ann mórán a thuiscint, ach bhí foclóir póca agam agus tagann beagnach gach teachtaireacht ar Gaeilge-B le haistriúchán Béarla.
seirbhís aistriúcháin translation service
" Cuirtear seirbhís aistriúcháin ar fáil agus scaiptear stáiseanóireacht, cártaí gnó, féilirí Gaeilge, etc.
aistriúcháin translations
" Seo fíric eile: na leabhra a bhíonn ar díol i Sasana, ní aistriúcháin ach 3% díobh.
comhlacht aistriúcháin translation company
" Chomh maith leis an stádas a thugann sé don Cheathrú Rua oifigí nuachtáin náisiúnta a bheith suite ann, cuireann sé fostaíocht mhaith ar fáil, mar a chuireann an comhlacht aistriúcháin Europus, atá lonnaithe sa bhfoirgneamh céanna.
aistriúchán translations
" Tá sé ag ullmhú aistriúchán ar fhilíocht an fhile Dervish, a scríobh comhráite beaga fá shaol na hAfganastáine ársa agus a gcluineann Gearóid a macallaí i Meánoirthear an lae inniu.
aistriúcháin translations
" Sin go beacht é, ach taobh istigh de sin tá an dú-rud eile! Grianghrafanna, aistriúcháin ar na hamhráin, *facsimile *de cheol agus amhráin a cuireadh síos agus mar sin de.
an t-aistriúchán translation
" uk)) Is gné spéisiúil eile dá chuid oibre é an t-aistriúchán, a deir sé: "Spéisiúil ach doiligh - agus ní miste liom a admháil go bhfuil Sarah i bhfad níos fearr ná mise ina bhun, ach beidh liom, lá éigin!" "An nua-théarmaíocht an fhadhb is mó atá againn anseo.
le haistriúchán comhuaineach with simultaneous translation
" Deirtear liom go ndéanfar mórán den phlé as Gàidhlig, le haistriúchán comhuaineach, ar ndóigh.
aistriúchán translation
" Cén obair a dhéantar san Áras ó lá go lá? Tá réimsí éagsúla oibre i gceist in Áras na nGael, ina measc: ranganna Gaeilge do dhaoine fásta agus déagóirí; seirbhísí Gaeilge (aistriúchán, etc.
aistriúchán translation
" " Má tá taifead fuaime den fhocal déanta, seinnfidh EasyReader é duit freisin, agus is féidir treo an fhoclóra a athrú agus focal Béarla a lorg chun teacht ar an aistriúchán Gaeilge.
aistriúcháin translations
" "Ní miste cúrsaí aistriúcháin, mar mura mbeadh aistriúchán ann, ní bheadh a fhios ag daoine go bhfuil an Ghaeilge ann.
chaighdeán an aistriúcháin the standard of translation
" Déanfar na táirgí féin a thástáil in Ollscoil Luimnigh, agus is é Foras na Gaeilge a dhéanfaidh maoirseacht ar chaighdeán an aistriúcháin.
aistriúchán translation
" Chuaigh mé go Graz i 1998, i ndiaidh domh mo chéim a baint amach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, mar gur tairgíodh post domh ag léachtóireacht san aistriúchán (Géarmáinis-Béarla) in Ollscoil Graz.
aistriúcháin translations
" Tá sé scéal déag as Gaeilge agus aistriúcháin go Béarla orthu ar na dlúthdhioscaí agus tá na scéalta céanna sa leabhrán.
in aistriúchán in translation
" Thug an tOllamh Breandán Ó hEithir (trócaire air) léachtaí ar stair na hÉireann agus ar an tseanlitríocht in aistriúchán.
aistriúcháin translations
" Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh daoine go bhfuil na scríbhneoirí seo, nach ndéantar aistriúcháin ar a saothar, ag saibhriú chultúr na tíre seo.
oiliúint san aistriúchán training in translation
" Le cúig bliana anuas tá Europus Teoranta, atá lonnaithe i gConamara, ag cur oiliúint san aistriúchán ar fáil, mar aon le seirbhísí aistriúcháin agus comhairleoireachta teanga a thairiscint.
an t-aistriúchán translation
" An tríú bealach ná seirbhísí a cheannach isteach, an t-aistriúchán, mar shampla.
oiliúint san aistriúchán training in translation
" Le cúig bliana anuas tá Europus Teoranta, atá lonnaithe i gConamara, ag cur oiliúint san aistriúchán ar fáil, mar aon le seirbhísí aistriúcháin agus comhairleoireachta teanga a thairiscint.
aistriúcháin translations
" Táimid fós ag díriú isteach ar aistriúcháin do dhaoine acadúla eile.
aistriúcháin den scoth excellent translations
"aistriúcháin den scoth anseo chomh maith ó Úna Ní Chonchúir agus ó mo sheanchara Liam Mac Con Iomaire, crann taca an tsean-nóis.
obair theagaisc, aistriúcháin agus chomhairleoireachta teaching, translation and consultancy work
" Bhí obair theagaisc, aistriúcháin agus chomhairleoireachta ar siúl aige, agus é ag múineadh na Gaeilge istigh san ardoifig i rith an lae.
ní raibh orm brath go hiomlán ar sheirbhísí aistriúcháin. I didn't have to depend entirely on translation services.
" De bharr gur fhoghlaim mé an Ghaeilge ní raibh orm brath go hiomlán ar sheirbhísí aistriúcháin.
aistriúchán Béarla an English translation
" Bhí sé uilig as Gaeilge! Ansin, thug mé faoi deara gur chuir siad aistriúchán Béarla chugam ar dtús!” Tá línte Béarla ag Meaney agus tá sé soiléir gur éirigh go breá leis an charachtar, Joe, thall.
aistriúcháin Bhéarla English translations
" Léiriú ar chumas Mhic Dhonnagáin agus é i mbun pinn ná na haistriúcháin Bhéarla atá déanta aige ar an véarsaíocht Ghaeilge in Aniar.
gan úsáid a bhaint as na haistriúcháin. without using the translations
" Bain triail, i dtosach, as an alt a léamh gan úsáid a bhaint as na haistriúcháin.
nuair a chríochnaigh sé an t-aistriúchán. when he finished the translation.
" Dúirt Smith gur thug sé na plátaí ar ais don Aingeal Moroni nuair a chríochnaigh sé an t-aistriúchán.
ar aistriúchán on translation
" Braitheann cuid mhór scríbhneoirí Gaeilge ar aistriúchán chun iad féin a chur faoi bhráid phobal na teanga oifigiúla eile.
ag lorg aistriúcháin looking for a translation
" Bhíos ag lorg aistriúcháin ar na liricí uaidh.
gan úsáid a bhaint as na haistriúcháin. without using their translations
" Bain triail, i dtosach, as an alt a léamh gan úsáid a bhaint as na haistriúcháin.
gan úsáid a bhaint as na haistriúcháin. without using the translations.
" Bain triail, i dtosach, as an alt a léamh gan úsáid a bhaint as na haistriúcháin.
aistriúchán translation
" Is é a chuireann aistriúchán Manainnise ar fáil nuair is mian le comhlachtaí móra airgeadais an oileáin beagán den teanga a chur ina dtuarascáil bhliantúil nó ag an oifig fáiltithe.
aistriúchán Ultaise Ulster-Scots Translation
" Ba iad na clocha ba mhó ar a bpaidrín ná Foclóir Béarla-Ultais/Ultais-Béarla; suirbhé ar "chainteoirí dúchais" ina ndéanfaí téipeanna de na cainteoirí sin a thaifeadadh; aistriúchán Ultaise ar an Bhíobla; stóras leictreonach de litríocht na hAlbainise Uladh; seirbhís aistriúcháin agus córas don chaighdeánú litrithe agus nuathéarmaíochta.
aistriúchán transfers
" Aon suíochán eile ina dhiaidh sin, tagann aistriúchán san áireamh.
aistriúcháin translation
" Anuas ar sin, thiocfadh le heagrais stáit daoine a earcú a bhfuil cumas i nGaeilge agus i mBéarla acu seachas cumas in aon teanga amháin agus a bheadh ábalta tabhairt faoin obair aistriúcháin go hinmheánach.
aistriúcháin translation
" org/wiki/Facebook_features) Maidir le teangacha, sheol Facebook a chóras aistriúcháin i samhradh 2008.
aistriúchán translation
" Níl sa sloinne Mac Aonghusa ach aistriúchán go Gaeilge ar an leagan áirithe Béarla McGuinness.
chostaisí aistriúcháin translation costs
" Ba sna nuachtáin Bhéarla a tharla an díospóireacht faoi chostaisí aistriúcháin agus cearta bunreachtúla phobal na Gaeilge agus níor mhiste a rá go raibh cuid de bunaithe ar aineolas is ar chlár oibre folaithe.
aistriúchán translation
" Tá formáid an CD ROM cosúil leis an dá theideal eile Amhrán is Fiche agus Amhrán is Fiche Eile: bíonn focail an amhráin le feiscint ar an scáileán, le liathróidín ag imeacht roimhe ag léiriú cad iad na focail atá á rá; tá “backing tracks” ann chun go bhféadfadh tú na hamhráin a rá i stíl karaoke; tá aistriúchán Béarla de na focail ar fáil ar an CD; tá áis ann chun na focail a phriontáil amach; agus tá ceachtanna samplacha do mhúinteoirí ag léiriú an tslí a fhéadfaí úsáid a bhaint as na hamhráin sa seomra ranga.
aistriúcháin translation
" Beidh fáil ag na baill ar aistriúcháin Bhéarla ar na focail agus frásaí is deacra sna leabhair a bheas á bplé, rud a éascóidh an léitheoireacht go mór.
aistriúcháin translation
" Is cainteoir dúchais Gaeilge é an tUas Ó Maicín atá cúisithe as ionsaí a dhéanamh ar fhear eile agus tá sé den bharúil go mbeadh sé faoi mhíbhuntáiste dá n-éisteofaí an cás i mBéarla nó dá mbeadh ateangaire ag déanamh aistriúcháin sa chúirt.
aistriúcháin chomhuainigh contemporary translation
" Bhí sí i ndiaidh ceachtanna príobháideacha a fháil Tigh Buck le Labhrás Sonaí Choilm Learaí, le cuidiú ó áis aistriúcháin chomhuainigh a chuir Patsaí Dan Mac Ruairí ar fáil.
aistriúchán transfers
" Ní raibh ach b’fhéidir dhá chéad vóta ann agus go mbeinn tofa dá mbeadh dhá chéad aistriúchán fiú amháin, tar éis imeacht ar an dtaobh eile.
aistriúchán translation
" Mar sin féin d’fhéadfaí roinnt athruithe a chur i bhfeidhm ar scéimeanna atá ann cheana féin le hairgead a shábhailt anseo is ansiúd agus trí dheireadh a chur le díomailt airgid ar aistriúchán an uafás doiciméidí móra nach léitear.
aistriúcháin translation
" Dá bharr seo, caitear go leor airgid ar sheirbhísí aistriúcháin nach mbeadh le caitheamh, dá n-earcófaí a dhóthain foirne le Gaeilge.
Aistriúchán cruinn an accurate translation
" Aistriúchán cruinn ar an ráiteas sin is ea: “Síleann mé féin agus mo mhamaí agus mo mhac go mba mhaith linn seacht mbliana a chaitheamh in Áras an Uachtaráin.
Aistriúchán a translation
" An Duais ==== *LUAITHREACH ANGELA / ANGELA’S ASHES* Cuimhní Óige, Frank McCourt aistrithe ag Pádraic Breathnach ISBN: 0780956281043 Ionad Scríbhneoirí Luimnigh 2011 Aistriúchán go Gaeilge le Pádraic Breathnach den leabhar ardéilimh Angela's Ashes ó Frank McCourt.
aistriúcháin a translation
" Mar shampla duine de na baill, rinne sé aistriúcháin ar Dracula agus chuir siad ar siúl ar an ardán é as Gaeilge ag an Irish Fest.
aistriúcháin translations
" Tugann siad cúl do thraidisiúin sheanbhunaithe filíochta, aistriúcháin agus seanchais na nGael, ag gluaiseacht ó fhilíocht na mbard go Spaghetti Westerns, ó na Mississippi blues go hamhráin ar an sean-nós, agus ar ais arís, turas a osclaíonn amach agus a chuimsíonn an próiseas cruthaitheach féin.
Dul ag obair le cúrsaí aistriúcháin to go working in the translation business
"Dul ag obair le cúrsaí aistriúcháin b'fhéidir agus teacht chun cónaithe sa Ghaeltacht,” arsa Natalie leis.
rinne sé na haistriúcháin he translated
" Chruthaigh an t-údar ar dtús iad i mbunteanga amháin díobh sin agus rinne sé na haistriúcháin go dtí an dá theanga eile ina dhiaidh sin.
Ar bhraith tú a fhad is a bhí tú beo ar an obair aistriúcháin while you were working at the translating did you feel
" Imeacht ón Innealtóireacht =========== **SMM: Ar bhraith tú a fhad is a bhí tú beo ar an obair aistriúcháin go raibh an saol sin crua, tharla go raibh tú ag taisteal?** BL: Rinne mé gach rud ar an ríomhphost.
an t-aistriúchán translation
" B’éigean dom dul os comhair na cúirte le dearbhú go raibh an t-aistriúchán cruinn agus dul faoi chroscheistiú.
Tháinig borradh mór i réimsí an aistriúcháin the area of translation increased greatly
" Tháinig borradh mór i réimsí an aistriúcháin, na téarmaíochta agus na foclóireachta thart ar an am céanna ar chúiseanna gaolmhara ach neamhspleách ar a chéile – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tionscadal téarmaíochta focal.
aonad aistriúcháin a translation unit
" Bhunaigh sé aonad aistriúcháin taobh istigh dá Roinn féin agus an chéad chúram a leag sé ar an aonad ná eagrán athbhreithnithe den chaighdeán a ullmhú.
raibh an t-aonad aistriúcháin le scor the translation unit was to be disbanded
" Tar éis scor an Choiste, bhí ráflaí ag dul thart go raibh an t-aonad aistriúcháin le scor agus a fhoireann le haistriú isteach i Rannóg an Aistriúcháin, agus go raibh an cháipéis a d’ullmhaigh an Coiste le bronnadh ar an Rannóg agus gurbh í a bheadh freagrach as a fhoilsiú (nó gan a fhoilsiú).
aistriúchán díreach straight translation
" An t-aon imní a bheadh orm ná gur aistriúchán díreach, íon ón mBéarla atá in gach sampla díobh sin thuas agus nach bhfuil leaganacha nádúrtha Gaeilge á gcleachtadh sách minic.
aistriúchán comhuaineach á dhéanamh simultaneous translation being done
" ‘*On the scene but missin was The Jack of Harts*’ ======================== Bhí aistriúchán comhuaineach á dhéanamh i mBéarla, Fraincis, Spáinnis agus Gearmáinis.
ag cur áiseanna aistriúcháin ar fáil providing translation facilities
" Is stádas bréagach é agus dá bharr, tá os cionn 30 duine fostaithe ag an Aontas Eorpach ag cur áiseanna aistriúcháin ar fáil sa bParlaimint agus ag aistriú doiciméidí toirtiúla teicniúla go Gaeilge.
aistriúcháin gan dealramh pointless translations
" , a caitear go bliantúil faoi láthair ar aistriúcháin gan dealramh, a chur i dtreo na gcoláistí tríú leibhéal leis an sprioc seo a leanas a bhaint amach: ar a laghad 5% de na daoine le Gaeilge, san aoisghrúpa 20 – 24 bl.
aistriúcháin ar mhíniúcháin translations of the explanations
" Is féidir mar sin, aistriúcháin ar mhíniúcháin na ndánta agus na nótaí cuimsitheacha a ghabhann leo a léamh i mBéarla, más gá duit é.
aistriúchán fola de dhíth a blood transfusion needed
" Bhí an leanbh i mbaol an bháis agus dhearbhaigh na dochtúirí go raibh aistriúchán fola de dhíth uaidh go práinneach.
aistriúchán ar a translation of
" Scrígh sé ‘Saibhreas Mháire Mhór’, aistriúchán ar The Riches of Mrs Mullooney le W.
aistriúchán ar a translation of
" Is ar an mbaile seo a scríobh Caerwyn Williams Traidisiún Liteartha na nGael i mBreatnais, chomh maith le Storïau ac Ysgrifau Pádraig Ó Conaire, aistriúchán ar shaothar Shean-Phádraig.
Aistriúcháin translations
" Aistriúcháin a bhí iontu d'amhráin phopcheoil aitheanta: ina measc bhí a leagan féin de Some Nights de chuid *FUN; Circle of Life* ón scannán *Lion King; Get Lucky* de chuid *Daft Punk*; agus *Pompeii* de chuid *Bastill*e.
te bruite agus aistriúchán ar ábhar news and translated material
" Tuigeann siad go maith an difir idir scéal te bruite agus aistriúchán ar ábhar a bhí i gcló cheana féin ar shuíomh eile.
i mbun aistriúcháin translating
" “Caithim na maidineacha i mbun aistriúcháin agus bím ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta istoíche.
Ar aistriúchán as was .... a translation
" **SMM: Ar aistriúchán as an bhunteanga Iodáilise a bhí i gColún Deataigh?** Séamas Mac Annaidh: Sin an rud a rinne mé.
ghnóthaí aistriúcháin translation matters
" Conspóid eile faoi ghnóthaí aistriúcháin, ach ní in Éirinn an iarraidh seo atá sé.
ag saothrú i saol an aistriúcháin working in the world of translation
" Chas Robert McMillen le bean óg as Indreabhán, Conamara, atá ag saothrú i saol an aistriúcháin le tamall de bhlianta.