Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
cuimsitheach comprehensive
" Lóistín/Rudaí le déanamh Tá eolas cuimsitheach le fáil ag: http://www.
cuimsitheach comprehensive
" Caitheadh oícheanta fada ag plé agus ag cíoradh, ag moladh agus ag snaidhmiú eolas leathan le chéile, a bhí cuimsitheach agus cruinn, faoi cheol dúchasach na tíre seo agus a bhaineann leis.
cuimsitheach comprehensive
" 8m ar fáil do sheirbhísí Raidió na Gaeltachta agus tá sé deacair a thuiscint conas mar éiríonn leis an stáisiún seirbhís chomh cuimsitheach a chur ar fáil ar an tsuim sin.
cuimsitheach comprehensive
" Aithnítear go forleathan an tábhacht a bhaineann leis an obair a dhéanaimid agus tá gá i gcónaí le breis acmhainní a sholáthar d'fhonn freastal cuimsitheach a dhéanamh ar riachtanais na scoileanna agus lucht foghlama agus léite na Gaeilge i gcoitinne.
cuimsitheach comprehensive
" Tá cuid mhaith pictiúr ar an suíomh sin freisin (a bhformhór le feiscint i siopa ar-líne an ghailearaí), ach ní sampla cuimsitheach iad de na pictiúir i mbailiúchán an ghailearaí agus is trua nach bhfuil sé bunaithe ar an gcóras breá eolais atá ar fáil le fada ar na ríomhairí poiblí sa ghailearaí féin.
chuimsitheach comprehensive
" Tá téacs An Nuacht agus Gaeltext Aertel san áireamh san athstruchtúrú sin agus tá beirt fostaithe cheana féin chun uainíocht a dhéanamh ar a chéile chun seirbhís chuimsitheach a chur ar fáil.
cuimsitheach comprehensive
" Den chéad uair riamh beidh clár cuimsitheach forbhartha chun taighde idirdhisciplíneach a dhéanamh ar an Stair, an Léann Ceilteach agus Litríocht na hÉireann agus na hAlban, an Béaloideas, Staidéar Cultúrtha, an Ultais, Tíreolaíocht Chultúrtha chomh maith le réimsí gaolmhara eile.
cuimsitheach comprehensive
" Cuireann sí rudaí coitianta ar nós cupán agus crúiscíní le chéile agus déanann sí staidéar cuimsitheach orthu.
clár cuimsitheach comprehensive programme
" Lena chois sin, beidh Cathal Ó Searcaigh ag cur clár cuimsitheach léamh filíochta i nGaeilge agus i mBéarla le chéile.
léargas cuimsitheach comprehensive insight
" Ba iad na spriocanna ba lárnaí a bhí ag na hImpriseanaithe ná an tírdhreach a léiriú, tionchar an tsolais agus dathanna, agus tugann an bailiúchán seo léargas cuimsitheach ar an fhorbairt agus fás a tháinig ar an ghluaiseacht ildaite seo sa dara leath den 19ú haois.
cuimsitheach comprehensive
" "Cuireann Mary's Center cúram cuimsitheach ar ardchaighdeán ar fáil do dhaoine sa chomharsanacht seo.
cuimsitheach comrehensive
" Agus gléasanna scanála againn anois a léifidh téacsanna dúinn, níl leithscéal ar bith ann gan foclóir cuimsitheach a thiomsú ón ábhar atá againn cheana féin, é a fhoilsiú, agus é seo uilig a dhéanamh go fíorluath ar bheagán airgid.
cuimsitheach comprehensive
" ie* gach rud a d'éiligh Aogán, ach tá lúcháir orainn a rá go bhfuil liosta cuimsitheach téarmaí de chuid an Choiste Téarmaíochta curtha ar fáil ag an nGúm le haghaidh a fhoilsithe ar an láithreán.
cuimsitheach comprehensive
" Tá amchlár cuimsitheach don Corn Domhanda curtha ar fáil ag (RTÉ)(http://www.
cuimsitheach comprehensive
" Bhí sé curtha in iúl acu siúd a bhí chun a bheith ag an chruinniú go ndéanfaí plé cuimsitheach ar na curaclaim ag gach leibhéal den chóras scolaíochta.
cuimsitheach comprehensive
" Ach tá foclóir Kaurna os mo chomhair amach, foclóir deas cuimsitheach atá líonta go béal le gnáthfhocail an lae: *ngultiworta* (tráthnóna), *tindo yurlo* (éirí na gréine), panyi (breacadh an lae).
córas cuimsitheach a comprehensive system
" Ansin is dócha go mbunófar córas cuimsitheach agus níos mó stáisiún ann.
chuimsitheach comprehensive
" Arís, sílim go bhfuil an-tábhacht leis an idirlíon, go háirid do mhionteangacha, agus ba mhaith liom go mbeadh suíomh s'againn ina 'phortal' nó doras isteach chuig seirbhís chuimsitheach do phobal leathan daoine a bhfuil spéis acu ann, in Éirinn agus ar fud an domhain.
léarscáileanna cuimsitheacha detailed maps
" Bhain mé an-taitneamh as an tseancháipéis de bhreis agus 1,000 leathanach a léamh agus mionscrúdú a dhéanamh ar na léarscáileanna cuimsitheacha a thaispeáin meath na Gaeilge ón mbliain 1911 go dtí an bhliain 1925 nuair a dhein na Gardaí Síochána áireamh speisialta le comparáid a dhéanamh le daonáireamh na bliana 1911.
léirmheas cuimsitheach comprehensive review
" Ní hamháin go gcuirfidh sé meadhrán i do cheann ag siúl thart ag iarraidh breithiúnas a thabhairt ar gach ceann den 440 saothar, ach tá sé dodhéanta léirmheas cuimsitheach a dhéanamh ar thaispeántas atá chomh mór millteach sin.
chuimsitheach comprehensive
" Ar a chuid laethanta saoire atá sé agus geallann sé dúinn go mbeidh tuairisc iomlán chuimsitheach againn uaidh, an mhí seo chugainn, ar a chuid eachtraí i gCathair na Seacht gCnoc.
mainicín cuimsitheach detailed model
" Airm agus trealamh a d'úsáid an reisimint sa Tuaisceart atá le feiceáil sna cásanna taispeána, chomh maith le mainicín cuimsitheach de shaighdiúir (nó "Kingsman" mar thugann siad orthu féin) gléasta i dtrealamh círéibe.
scoil chuimsitheach comprehensive school
"scoil chuimsitheach ar an bhaile, scoil náisiúnta, Óstán Highlands, stáisiún gardaí, siopaí agus suas le deich dteach tábhairne, chomh maith le teach pobail Caitliceach a bhain duaiseanna ailtireachta.
míniú sách cuimsitheach a fairly comprehensive explanation
" Creideann dlíodóir an Róistigh, Eamonn Carroll, toisc téarmaí tagartha athbhreithnithiú an Aire a bheith sách leathan, go mbeidh ar an Aire míniú sách cuimsitheach a thabhairt den chéad uair ar pé cinneadh a ghlacfaidh sé.
scoil ollmhór chuimsitheach large comprehensive school
" Ansin fuair sí post thall i Londain Shasana i scoil ollmhór chuimsitheach.
clár cuimsitheach comprehensive programme
" Cén obair a dhéanann Aonad na Gaeilge anois? Cúrsaí: Tá clár cuimsitheach de chúrsaí teanga ag leibhéil éagsúla á stiúradh ag Aonad na Gaeilge (*ab initio*, bunrang, meánrang 1, meánrang 2, ardrang agus cruinneas sa Ghaeilge).
bua cuimsitheach comprehensive victory
" Bhí bua cuimsitheach, bua éasca dáiríre, ag Biorra ar Dhún Lathaí as Co.
suíomh gréasáin cuimsitheach comprehensive web site
" Chun an cruinneas i do cheantar féin a mheas, is féidir léarscáil a fháil a léiríonn na haeróga ar fad i gceantar faoi leith ar an suíomh gréasáin cuimsitheach atá ag an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide anseo in Éirinn (www.
cuimsitheach comprehensive
" Chuir sí an-fháilte romham, agus bhí sí fial agus cuimsitheach lena cuid freagraí (agus foighneach le mo liosta fada ceisteanna!).
plean cuimsitheach comprehensive plan
" Ach creidim má tá an Cumann Lúthchleas Gael le bheith dáiríre faoi scaipeadh agus leathnú an chluiche go gcaithfidh siad plean cuimsitheach a chur le chéile a chinnteoidh é sin.
cuimsitheach comprehensive
" Cuireadh tús le foilsiú laethúil an nuachtáin *Lá *i mBéal Feirste; tháinig méadú ar líon lucht féachána TG4; agus tugadh aitheantas do Raidió na Gaeltachta mar stáisiún a dhéanann freastal cuimsitheach ar lucht na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an domhain.
cuimsitheach comprehensive
" Tháinig ionaid Bharra an Teampaill le chéile le haghaidh Lá Oscailte cuimsitheach i lár mhí na Nollag, rud a thug deis don phobal blaiseadh a fháil den réimse imeachtaí atá ar siúl sa cheantar faoi láthair: inbhuanaitheacht (Cultivate), ceol (Ionad Ceoil Bharra an Teampaill), taispeántais ghrianghrafadóireachta (Scoil Ghrianghrafadóireachta DIT), amharcealaíona (Gailearaí Bharra an Teampaill), drámaíocht (Project Arts Centre) agus scannáin (Institiúid Scannán Éireann).
comhoibriú cuimsitheach a chothú to foster comprehensive cooperation
" Bhí an bheirt cheannairí ag iarraidh comhoibriú cuimsitheach a chothú idir an dá chuid den oileán - ach bhí stair de shórt eile i ndán don Tuaisceart, faraor.
oideachas cuimsitheach gnéasachta comprehensive sexual education
" Nuair a bhí George Bush ina ghobharnóir ar Texas sna nóchaidí chuir sé iachall ar scoileanna deireadh a chur leis an oideachas cuimsitheach gnéasachta agus béim a chur ar staonadh ó ghnéas.
míniú cuimsitheach comprehensive explanation
" I measc na n-áiseanna atá sa chlár tá foclóir leictreonach, chomh maith le míniú cuimsitheach ar rialacha gramadaí agus go fiú taifid fhuaime de théacsanna Gaeilge á léamh amach os ard.
oideachas gnéasachta cuimsitheach comprehensive sex education
" Tá Eric Benson, ar comhordaitheoir é ar chláracha HIV i gceantar Lubbock do Roinn Sláinte Texas, orthu siúd a cheapann gur cheart go mbeadh oideachas gnéasachta cuimsitheach sna scoileanna.
cuimsitheach comprehensive
" AÓF: Cén praghas atá ar an bpacáiste seo? AÓC: €25, agus leabhar cuimsitheach dátheangach saor in aisce leis, agus beathaisnéisí na gceoltóirí.
chun seirbhís ghairmiúil chuimsitheach a dheimhniú to ensure a professional comprehensive service
" Tá géarghá le buanacht agus leanúnachas i gcúrsaí pleanála, gníomhaíochta agus fostaíochta chun seirbhís ghairmiúil chuimsitheach a dheimhniú.
chlár cuimsitheach detailed programme
" " Tá tacaíocht tugtha do Flick ag Weiss, a tharraingíonn aird ar an chlár cuimsitheach atá leis an taispeántas a dhíríonn ar an tréimhse Naitsíoch.
suíomh gréasáin cuimsitheach a comprehensive website
" Chomh maith leis na haerlínte, tá beagnach gach óstán tar éis suíomh gréasáin cuimsitheach a fhorbairt a thugann deis do dhaoine féachaint ar ghrianghraif de na seomraí agus ar léarscáileanna den láthair sula ndéanann siad cinneadh.
chuimsitheach comprehensive
" An bhfuil fáth ar bith nach dtabharfaí stádas buan dó, agus maoiniú breise a chur ar fáil le seirbhís chuimsitheach a chur ar bun ó cheann ceann na tíre? *Is as Baile Átha Cliath é Uinsionn Mac Dubhghaill ach tá sé ina chónaí i gConamara anois, áit a bhfuil sé ag obair shaoririseoir, scríbhneoir scripte agus aistritheoir.
pleananna cuimsitheacha comprehensive plans
" ) Réitigh Bord Sláinte an Iarthair pleananna cuimsitheacha don áit, faoina dtógfaí ospidéal nua pobail le 50 leaba.
chomh cuimsitheach is a d'fhéadfainn as comprehensively as I could
" Tá gach rud mínithe agam chomh cuimsitheach is a d'fhéadfainn - na díochlaontaí, uimhreacha, an chopail, srl.
Taighde cuimsitheach comprehensive research
" Taighde cuimsitheach a bheith déanta ar an gcóras oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta le héifeachtacht an chórais a mheas.
rang teagaisc cuimsitheach comprehensive tutorial
"rang teagaisc cuimsitheach curtha ar fáil a mhíníonn an próiseas eagarthóireachta agus tá sé mar aidhm ag Wikipedia spás a chruthú do dhaoine a mheasann go bhfuil fiúntas ag baint leis an ábhar a chuireann siad ar fáil.
dílseacht chuimsitheach comprehensive loyalty
" ” Cé go gcaithfeadh Ó Muirí vóta dá mbeadh toghchán ar siúl, ní thuigeann sé an dílseacht chuimsitheach a bhíonn ag daoine do pháirtithe faoi leith.
athbhreithniú cuimsitheach comprehensive review
" Is é an taispeántas dá shaothar atá ar siúl faoi láthair san Imperial War Museum i Londain an chéad mhórthaispeántas a bhí riamh le feiceáil i ndánlann náisiúnta a dhéanann athbhreithniú cuimsitheach ar a shaothar.
cuimsitheach comprehensive
" Cúis iontais ======= Nuair a chuireann tú san áireamh an liosta dochreidte carachtar atá i gceist, is cúis iontais é gurb é seo an chéad leabhar ina bhfuil cur síos cuimsitheach ar an choireacht faoi choim Gael-Mheiriceánach.
atheagrú cuimsitheach comprehensive re-organisation
" An é nach dtuigeann reachtóirí na tíre chomh tromchúiseach is a bhí an Tuarascáil? Nuair a bheas an focal deireanach scríofa fá imeachtaí an Bhinse, beidh ar an Aire Dlí is Cirt atheagrú cuimsitheach a dhéanamh ar na Gardaí - ón Choimisinéir anuas agus ón ábhar garda sa Teampall Mór aníos.
atheagrú cuimsitheach comprehensive re-organisation
" An é nach dtuigeann reachtóirí na tíre chomh tromchúiseach is a bhí an Tuarascáil? Nuair a bheas an focal deireanach scríofa fá imeachtaí an Bhinse, beidh ar an Aire Dlí is Cirt atheagrú cuimsitheach a dhéanamh ar na Gardaí - ón Choimisinéir anuas agus ón ábhar garda sa Teampall Mór aníos.
bailiúchán cuimsitheach comprehensive collection
" Is bailiúchán cuimsitheach é ina bhfuil saothar ó dheireadh na n-ochtóidí suas go dtí an t-am i láthair, a léiríonn an éagsúlacht leathan ábhar agus smaointe atá fiosraithe ag an ealaíontóir idirnáisiúnta seo i gcaitheamh na mblianta.
athbhreithniú cuimsitheach comprehensive review
" Tá an taispeántas seo mar chuid de chlár imeachtaí atá ar bun ag an Mhúsaem Nua-Ealaíne chun athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar shaothar ealaíontóirí Éireannacha a bhfuil clú idirnaisiúnta orthu, ina measc, go dtí seo, Willie Doherty agus Cathy Prendergast.
cuimsitheach comprehensive
" D'eisigh sé an t-uafás ar cheirníní thar na blianta agus bhí eolas cuimsitheach aige.
cuimsitheach comprehensive
" Mar gheall ar an suirbhé cuimsitheach atá acu agus an bhéim ar chaidrimh fhadtéarmacha, cuireann eHarmony daoine atá ag lorg caidreamh aon-oíche ó dhoras.
cuimsitheach comprehensive
" D'eisigh sé an t-uafás ar cheirníní thar na blianta agus bhí eolas cuimsitheach aige.
scéim chuimsitheach agus mhórfhíse comprehensive and visionary scheme
" Is cinnte gur scéim chuimsitheach agus mhórfhíse a bheadh inti, a dhéanfadh laghdú ar an damáiste atá á dhéanamh ag an mhéadú atá tagtha ar an trácht san aer agus ar na bóithre.
cuimsitheach comprehensive
" D'eisigh sé an t-uafás ar cheirníní thar na blianta agus bhí eolas cuimsitheach aige.
scéim chuimsitheach agus mhórfhíse comprehensive and visionary scheme
" Is cinnte gur scéim chuimsitheach agus mhórfhíse a bheadh inti, a dhéanfadh laghdú ar an damáiste atá á dhéanamh ag an mhéadú atá tagtha ar an trácht san aer agus ar na bóithre.
suíomh gréasáin cuimsitheach comphrehensive website
" Tá muid á dhéanamh seo le bileoga eolais, suíomh gréasáin cuimsitheach, agus fógra teilifíse atá le craoladh ó oíche Shamhna ar aghaidh.
cuimsitheach comprehensive
" Píosaí tábhachtacha fágtha ar lár ======= Níltear ag maíomh gur cnuasach cothrom nó cuimsitheach é *An Leabhar Mór.
taighde cuimsitheach comprehensive research
" Bhí taighde cuimsitheach déanta ag lucht eagraithe na comhdhála ar cheithre thoradh a d’fhéadfadh bheith ann sa todhchaí, ag brath ar cathain a tharlóidh buaic na hola agus ar conas a dhéileálfaidh an rialtas léi.
clár cuimsitheach comprehensive programme
" Beidh breis airgid ag teastáil sa bhliain atá romhainn má tá muid chun leanúint leis an gclár cuimsitheach atá leagtha amach againn.
cuimsitheach comprehensive
" Beidh sé cuimsitheach go maith.
is cuimsithí most comprehensive
" nl) **Stedelijk Museum** Airítear an dánlann seo ar cheann de na dánlanna is cuimsithí agus is tábhachtaí ó thaobh na healaíne nua-aimseartha de.
is cuimsithí the most comprehensive
" De réir an phreasráitis a d’eisigh Glór Bhréifne le gairid, “Seo í an ócáid is mó, is cuimsithí agus is spleodraí dá bhfuil curtha ar siúl ag Glór Bhréifne sa Chabhán.
cuimsitheach comprehensive
" Ar ndóigh bhí go leor de chaint Enda Kenny bunaithe ar an éileamh a rinne an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ina chéad tuarascáil go ndéanfaí athbhreithniú cuimsitheach ar achan ghné d’fhoghlaim agus de mhúineadh na Gaeilge sa chóras oideachais.
go ndéanfaí athbhreithniú cuimsitheach that a comprehensive review be carried out
" Ar ndóigh bhí go leor de chaint Enda Kenny bunaithe ar an éileamh a rinne an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ina chéad tuarascáil go ndéanfaí athbhreithniú cuimsitheach ar achan ghné d’fhoghlaim agus de mhúineadh na Gaeilge sa chóras oideachais.
is cuimsithí most comprehensive
" Sa lá inniu, tá sé ar cheann de na dánlanna is fearr agus is cuimsithí ar domhan maidir leis an ealaín Fhlóransach agus Iodálach.
plean cuimsitheach comprehensive plan
" Chuireamar béile síos agus thosaigh ag cur plean cuimsitheach le chéile don chúig lá taifeadta a bhí eagraithe againn.
seirbhís chuimsitheach comprehensive service
" Ba é príomhaidhm an Chomharchumainn ná seirbhís chuimsitheach craolacháin lán-Ghaeilge a chur ar fáil do mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, ar bhonn oideachasúil agus pobail.
sa tuarascáil is cuimsithí in the most comprehensive report
" Níl ansin ach blaiseadh den mhéid a bhí sa tuarascáil is cuimsithí a foilsíodh ar an ábhar go dtí seo.
do dhíospóireacht chuimsitheach Dála for a comprehensive Dáil debate
" Ach cad é eile a mbeifeá ag dréim leis ó pholaiteoirí nár mheas gurbh fhiú am a chur ar leataobh do dhíospóireacht chuimsitheach Dála ar Thuarascáil Stern? Tá leithscéal maith againn, áfach.
cur síos cuimsitheach a thabhairt to give a comprehensive account
" ’ ‘Tá a fhios ag an saol mór gur as an áit seo thú – cén fáth nach gcuireann tú ar pár é? An é go bhfuil náire ort faoi?’ Ach bíonn brí eile le hainmneacha éagsúla a chur i leabhair, mar tá sé dodhéanta ag scríbhneoir ar bith cur síos cuimsitheach a thabhairt ar áit, go háirithe ar an áit ar tógadh é nó í.
cuimsitheach ach róghonta. comprehensive but too terse.
" Tá an chaibidil ar scríbhneoireacht an Phiarsaigh cuimsitheach ach róghonta.
bua cuimsitheach comprehensive victory
" Lean cúilín cúilín eile agus ar deireadh bhí bua cuimsitheach ag peileadóirí Átha Cliath ar Chiarraí den dara bliain as a chéile.
nótaí an-chuimsitheacha. very comprehensive notes.
" * Is í an Dr Ríonach Uí Ógáin a chuir an leabhar in eagar – grianghrafanna gleoite, leagan amach ealaíonta agus nótaí an-chuimsitheacha.
ar thuarascáil chuimsitheach on a comprehensive report
" Ar an suíomh sin tá fáil ar thuarascáil chuimsitheach a ullmhaíodh seal gairid de bhlianta ó shin a bhain le bunú scoileanna nó córais dara leibhéal trí Ghaeilge.
cuimsitheach comprehensive
" Tá sé fíor go bhfuil deis ag daoine áirithe oideachas cuimsitheach ceoil a bhaint amach sa tír seo, ach braitheann sé ar an áit a bhfuil siad, ar an méid airgid atá acu, agus braitheann sé ach go háirithe ar dhearcadh a gcuid tuismitheoirí.
léargas cuimsitheach comprehensive insight
" Úsáidtear cur chuige ildisiplíneach ann le léargas cuimsitheach a chur ar fáil don léitheoir maidir leis an riocht ina bhfuil an teanga sa tsochaí chomhaimseartha.
eolas cuimsitheach comprehensive information
" Hugh Deasy ó GSE go gcuirfeadh na híomhánna a bailíodh leis an tsatailít eolas cuimsitheach ar fáil do na heolaithe faoi na nithe áirithe a chuir bac ar Phoenix agus é ar snámh.
más fíor do thorthaí staidéir chuimsithigh a foilsíodh le gairid if the results of a comprehensive study published recently are correct
" (Paragraf 3) ** ** **Staidéar** Tharla an eachtra áirithe seo in Missouri, Stáit Aontaithe Mheiriceá, ach is léir gur fadhb choitianta í an chibirbhulaíocht in Éirinn chomh maith, más fíor do thorthaí staidéir chuimsithigh a foilsíodh le gairid.
eolas cuimsitheach a chur ar fáil to provide comprehensive information
" Dúirt sí le déanaí go bhfuil dualgas ar scoileanna eolas cuimsitheach a chur ar fáil do pháistí agus do thuismitheoirí maidir maidir le chomh nimhneach agus a d'fhéadfadh cibirbhulaíocht a bheith don íospartach – “*Bullying should carry a health* *warning, same as smoking*,” dar léi.
Scoil Chuimsitheach Comprehensive School
" Is cuimhin liom a bheith ag iomaíocht i gcomórtas amhránaíochta ar an sean-nós i seomra ranga i Scoil Chuimsitheach Bhaile Munna.
treoracha cuimsitheacha comprehensive instructions
" Ní theastaíonn uaim dul chun fadálachta san alt seo ag míniú an chaoi ar féidir an tseirbhís a shocrú duit féin ar do ríomhaire – tá treoracha cuimsitheacha curtha ar fáil ar abair.
ag cruthú léarscáil chuimsitheach creating a comprehensive map
" Creid é nó ná creid, bhí siad ag cruthú léarscáil chuimsitheach de Luimneach a chuirfear ar fáil saor in aisce ar an idirlíon.
nuacht chuimsitheach comprehensive news
" Is beag nuachtán Domhnaigh náisiúnta a bhíonn ag soláthar seirbhís laethúil de nuacht chuimsitheach agus b’fhearr i bhfad go mbeadh leithéidí Nuacht TG4 nó Raidió na Gaeltachta i mbun an chúraim seo.
chuimsitheach comprehensive
" Agus anailís chuimsitheach á dhéanamh ar fud an domhain ar fheachtas agus ar bhua Obama tá sé luaite, i measc tosca eile, gur dóigh go raibh tionchar ag lucht spóirt an chine ghoirm ar mheon mhuintir Mheiriceá, idir gheal agus ghorm, ar a nglacadh le fear gorm mar eiseamláir.
cuimsitheach complete, comprehensive
" Níl aon amhras ach go bhfuil an-bhrú ar an Taoiseach, Brian Cowen, plean cuimsitheach i dtaobh Chonradh Liospóin a chur os comhair an chéad chruinnithe eile den Chomhairle Eorpach.
léargas cuimsitheach a comprehensive display
" Tugann an taispeántas ‘Bodies’, atá a reáchtáil ag an chomhlacht Mheiriceánach, Premier Exhibitions, léargas cuimsitheach dúinn ar fheidhmeanna an choirp ó thaobh dhearcadh an leighis air.
scagadh cuimsitheach comprehensive assorting
" Déanann an taispeántas scagadh cuimsitheach ar an chorp agus tú ag bogadh ó sheomra go seomra, ag tosú leis an chreatlach, na matáin, an córas lioga, an córas fola, díleá, análú, fual agus an córas athghiniúna.
cuimsitheach comprehensive
" Thuig sé ón tús go mbeadh beartas cuimsitheach de dhíth agus go raibh athruithe bunúsacha de dhíth ar an chóras chaipitil.
cuimsitheach comprehensive
" Is gluaiseacht daonlathach agus cuimsitheach a bhí ann; gan chliarlathas traidisiúnta.
cuimsitheach comprehensive
" Plean oibre cuimsitheach a bheas anseo do chur chun cinn na Gaeilge ar fud na tíre sa fiche bliain atá le teacht chomh maith le beartais lena chinntiú go mairfidh an Ghaeilge mar theanga bheo pobail sa Ghaeltacht.
clár cuimsitheach a comprehensive program
" Seans gur cheart clár cuimsitheach ghairmthreorach a bhunú le hiarracht a dhéanamh an bhunmhúinteoireacht a dhéanamh níos tarraingtí do scoláirí dara leibhéil.
Cuimsitheach comprehensive
" Cé nach bhfuil an Ghaeilge in uachtar mar theanga an phobail in gach cuid den Ghaeltacht oifigiúil faoi mar atá léirithe in ‘Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht 2007’, fós féin is ócáid an-speisialta Gaeltachta é a thugann daoine agus cumainn pheile de chuid Cumann Lúthchleas Gael atá ag feidhmiú sna ceantair Ghaeltachta agus Bhreac-Ghaeltachta le chéile chun ceiliúradh a dhéanamh ar spiorad na nGael.
cuimsitheach comprehensive
" Is de phráinn é go dtarlódh plé cuimsitheach anois, áfach.
chuimsitheach comprehensive
" Is foinse staire maith é do lucht taighde na linne seo, mar is beag a tharlaíodh i saol na Gaeilge, nach mbíodh tuairisc chuimsitheach in INNIU faoi.
cuimsitheach comprehensive
" Plean oibre cuimsitheach é a leagan síos cur chuige do chur chun cinn na Gaeilge sa scór bliain atá le teacht mar aon le beartais lena chinntiú go mairfidh an Ghaeilge mar theanga bheo pobail sa Ghaeltacht.
go cuimsitheach comprehensively
" Ní mór dúinn Conradh Liospóin agus an caidreamh atá ag Éirinn leis an Eoraip a mheas go cuimsitheach agus i gcomhthéacs na polaitíochta domhanda.
go cuimsitheach comprehensively
" Chuir an cluiche sin deireadh le réimeas Chorcaigh san iomaíocht i gCúige Mumhan agus chuir sé tús le ré órga Thiobraid Árann, a mhair go Cluiche Ceannais na hÉireann i 1967, nuair a bhuail Cill Chainnigh na Tiobradaigh go cuimsitheach agus 4 cúilín le spáráil.