Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
díothú sibhialtachta the extermination of a civilization
" Dúirt George Bernard Shaw uair faoi lucht nuachta nach bhfuil ar a gcumas idirdhealú a dhéanamh idir taisme rothair agus díothú sibhialtachta.
díothófar mhuintir Phapua Thiar the people of Papua West will be wiped out
" Dúirt sé leis an Aire: "Caithfidh an pobal idirnáisiúnta cur in aghaidh fhlaitheas na hIndinéise, nó díothófar mhuintir Phapua Thiar ina dtír féin taobh istigh de chúig bliana is fiche.
campaí díothaithe extermination camps
" Cuireadh na Giúdaigh faoi Dhlíthe Nuremberg, ansin ó 1941 seoladh go dtí baile geiteo darbh ainm Terezín iad, ansin ó Terezín go dtí na campaí díothaithe.
díothú na nAirméanach the annihilation of the Armenians
" Seasann uafás an uileloiscthe ar ardán eile, in éindí le huafás Ruanda, cuir i gcás, nó le barbarthacht Stailín, nó le díothú na nAirméanach faoi lámha na dTurcach ag tús na haoise seo caite.
díothú na Gaeltachta the wiping out of the Gaeltacht
" Ní bheadh ach toradh amháin ann dá leanfaí leis an phatrún seo – díothú na Gaeltachta.
díothú destruction
" *ooops! *– ach ní minic a bhíonn sé de phribhléid ag duine baile réasúnta mór a ghlanadh den léarscáil, a bhánú ar fad, díothú agus milleadh agus líomhadh a dhéanamh ar na céadta bliain de thraidisiún gallda.
díothú destruction
" Déanfar díothú ar an nGaeilge má tharlaíonn sé agus caithfidh chuile dhuine a thuigeann cúrsaí teanga in Éirinn cur go láidir ina éadan sin agus féachaint chuige nach gcuirfear riamh a leithéid de pholasaí i bhfeidhm.
a díothú its destruction
" A bás a bheas á thuar agus a díothú a bheas á thairngreacht.
bheith i mbaol díothaithe in danger of extinction
" Cuireann sé iontas air go mbíonn daoine de shíor ag caint faoi ainmhithe mar na pandaí nó “feithid amaideach éigin” bheith i mbaol díothaithe ach gur beag trácht a bhíonn ar thragóid atá chomh holc céanna, dar leisean: bás teangacha.
luíodh isteach ar mhuintir an gheiteo seo a dhíothú. the extermination of the people of this ghetto began.
" Agus Giúdaigh á dtabhairt go dtí an chathair ó chearnaí eile den Eoraip cuireadh geiteo ar bun i mí an Mhárta 1941 chun iad a choinneáil agus in earrach na bliana dár gcionn luíodh isteach ar mhuintir an gheiteo seo a dhíothú.
na Mormannaigh a dhíothú to destroy the Mormons
" Tar éis do chíréibeacha tarlú – a dtugtar Cogadh na Mormannach orthu anois – thug an stát ordú don arm na Mormannaigh a dhíothú in 1838.
a dhíothú annihilate
" Deireadh dream amháin, 'tá ár n-airm sách cumhachtach le sibhse uilig a dhíothú cúig huaire.
Díothaíodh were destroyed
" Díothaíodh corradh is 1800 teach, fágadh timpeall ar 7000 duine gan dídean agus dódh 455,000 heicteár talún.
dhíothú exterminate
" 6 milliún le híoc as scéim leis na hainmhithe andúchasacha a dhíothú chomh luath is a foilsíodh an tuarascáil.
a ndíothaithe their demise
" Deir sé gurb é caillteanas gnáthóige cionsiocair a ndíothaithe, ach go bhfuil locht nach beag ar ligean isteach ainmhithe andúchasacha freisin.
díothú extermination
" go dtí gur tháinig na francaigh: luchóga móra a tháinig ina milliúin agus ina mbilliúin agus a rinne scrios agus léirscrios agus sléacht agus díothú ar gheilleagar na ríochta.
díothú extermination
" Beidh le feiceáil an leanfar ar aghaidh leis an nasc sin le linn do McCausland a bheith ina Aire Saíochta ach i ndiaidh ionradh, gorta, díothú, neamhaird agus gach rud eile, glacfaidh sé níos mó ná an fear seo le tairne eile a cur i gcónra na Gaeilge.
díothaíodh was destroyed
" Maraíodh tuairim is 1400 duine, gortaíodh na mílte eile, fágadh na céadta míle duine gan dídean agus díothaíodh bonneagar na tíre.
díothú decimation
" com/watch?v=EEIGSBpZURc) Tá sé riachtanach an fócas sin a thabhairt ar ais do Roinn na Gaeltachta, le go mbeidh sé in ann an méidín beag den Ghaeltacht, ina n-úsáidtear an Ghaeilge go fóill ann mar ghnáth-theanga chumarsáide, a tharrtháil ón díothú teanga atá i ndán di, má ligtear do chúrsaí dul ar aghaidh mar atá.
díothú decimation
" A bás a bheas á tuar, agus a díothú a bhéas á tairngreacht.
mbaol a dhíothaithe in danger of extermination
" Ina fhianaise sin go léir, ní dhéanfar iontas de go n-áiríonn Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe go bhfuil na hEmberá ar na pobail dhúchais sa Cholóim atá i mbaol a dhíothaithe.
díothú decimation
" Bhí meas mór ag Pablo Picasso ar shaothar Goya agus is cinnte go raibh a thionchar siúd le brath ar an phictiúr cháiliúil Guernica, an racht feirge a lig sé mar fhreagra ar an díothú a rinne na Naitsithe ar an bhaile Bhascach sin i 1937.
díothaithe killing
" Tá traidisiún sealgaireachta láidir sa tír seo agus níl aon amhras ach go mbeadh sealgairí go leor abhus lán sásta páirt dhíograiseach a ghlacadh in aon chlár díothaithe.
Díothú na Traenach killing off the train(s)
" D'fhéadfá tiomáint ó dhoras go doras dá mba mhian leat! Díothú na Traenach ========== Mar is eol don saol, tá neamhspleáchas tábhachtach don Mheiriceánach, agus cheannaíodar na modhanna taistil nua seo go tiubh.
díothú extermination
" Bhí díothú na Gaeilge ag tarlú chomh sciobtha sin.
díothú an fhíordhaonlathais the killing of true democracy
díothaithe ar an tír mór extinguished on the mainland
" Maíonn saineolaithe áirithe go mbeidh an cóála díothaithe ar an tír mór taobh istigh de thréimhse 30 bliain mura bhfaightear leigheas ar chlamadóis.
i mbéal a ndíothaithe in danger of being wiped out
" Tá roinnt de na pobail Chríostaí is sine ar domhan i mbéal a ndíothaithe má leanann an cogadh sa tSiria ar aghaidh.
díothú na Gaeilge the annihilation of Irish
" Ar an gcéad dul síos, mí Aibreáin seo caite, tháinig an tAire Stáit Dinny Mc Ginley go Cois Fharraige - a chroí san áit ceart, ar ndóigh, mar a deirtear go minic faoi - le straitéis an rialtais a fhógairt maidir le dul i ngleic le díothú na Gaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht.
dhíothú teanga language extermination
" ) Léiríodh ag an Tóstal chomh maith nach dtuigeann an sách an seang, is go n-amharcann cuid de mhuintir na Galltachta, bíodh sé ina hiar-Ghaeltacht, ina hath-Ghaeltacht, nó mar is fearr a sheachaint, ina húr-Ghaeltacht, ar dhíothú teanga na Gaeltachta mar dhíothú teanga ar bith, ní hionann is briseadh slabhra saíochta na mílte bliain.
is míniú falsa é an díothú domhanda the global demise is a lazy explanation
" Má tá teidil cháiliúla, fhadbhunaithe imithe ar shlí na fírinne, cén deis atá ag nuachtán beag suarach i dteanga mhionlaithe atá lonnaithe ar imeall na hEorpa? Nach leochaillí i bhfad iad foilseacháin sainspéise ar nós meáin chlóite na Gaeilge? Ach is míniú falsa é an díothú domhanda ar bhás an nuachtáin Ghaeilge.
díothú na teanga the extermination of the language
" Ní hé Joe Mc Hugh is measa ach Enda, an Taoiseach le Gaeilge a bhfuil an oiread sin drochmheasa aige orainn is go gceapfadh sé duine gan Ghaeilge ina Aire Stáit Gaeltachta! In áit a cháinte, b’fhearr a bheith ag iarraidh dul i bhfeidhm ar Joe Mc Hugh agus tacaíocht a ghealladh dhó dá mbeadh sé de mhisneach aige dul i ngleic le díothú na teanga sa méidín beag den Ghaeltacht ina bhfuil sí fós á labhairt.
díothú decimation
" Is é tuairim Bhalor go mbeidh Caoimhín My Erse ag tairngreacht inimirce, bás agus díothú ar Ghaelaibh um Earrach na bliana.
ndíothú exterminate
" Is dream iad atá sáinnithe ag drong mhíleata Maenmar a imríonn gach feall is féidir lena ndíothú de dhroim na talún.