Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
dalta pupil
" Ní ghearrthar pionós ar na daltaí.
thrí scór go leith dalta seventy pupils
" Tá scoil náisiúnta trí oide ann agus thart ar thrí scór go leith dalta ag freastal uirthi.
líon na ndaltaí the number of pupils
" Tá coláistí cáilúla na hiomána, an Mhainistir Thuaidh agus Fearann Phiarais, comhnasctha le chéile anois mar níl líon na ndaltaí sách mór le haghaidh dhá scoil agus is laige an iománaíocht i gcathair Chorcaí dá bharr sin.
dalta pupil
" Ní raibh ach dhá sheomra ranga réamhthógtha sa scoil nuair a chuaigh seisean ansin i 1965, ina raibh leathchéad dalta, ach faoin am a d'fhág sé bhí suas le 1,900 dalta ag freastal uirthi.
dalta achan áit eile like every other place
" Dhá phríomhbhaile ======= Cé go bhfuil, dalta achan áit eile, a ainm féin ar achan bhealach beag agus mór, cloch agus carraig ar an oileán, dhá phríomhbhaile atá ann - an Baile Thiar agus an Baile Thoir.
dalta an PSNI just like the PSNI
" Caithfidh siad, mar sin, dalta an PSNI, dul i ngleic le barúlacha agus traidisiúin sheanbhunaithe.
daichead dalta forty students
" " Tá daichead dalta cláraithe le Gaeltalk go dtí seo.
mo dhalta féin like myself
" Baineann na daoine ar mo chúrsa féin an-sult as a gcuairt ar an ros seo agus, mo dhalta féin, níor thuig siad cén fáth a bhfuil galfchúrsa á thógáil ansin sa phortach faoi láthair.
gach dalta bunscoile every primary school pupil
" Post nua a bhí ann, mar dúirt an rialtas faoin am sin go raibh cead ag gach dalta bunscoile Manainnis a fhoghlaim ar feadh leathuaire gach seachtain, dá mba mhian leo.
líon na ndaltaí bunscoile the number of primary school pupils
" De bharr an fheachtais sin, táthar ag cur go mór le líon na ndaltaí bunscoile a bhfuil rochtain acu ar leabhair Ghaeilge le súil is go gcuirfear síol na léitheoireachta Gaeilge ina saol, síol a fhásfaidh de réir mar a fhorbraíonn siad mar dhaoine.
daltaí pupils
"daltaí a bhíonn i láthair, ach daoine fásta a rugadh agus tógadh in Éirinn, ach atá ina gcónaí i Sasana anois.
drámaí a dhaltaí his students' plays
" Le linn dó bheith ag múineadh ranganna drámaíochta i gceantar Bhaile Munna, ghlaoigh sé ar an Axis le ceist a chur: ar theastaigh uathu drámaí a dhaltaí a chur ar an ardán san ionad.
dalta like
" Bhí a Monicagate féin ag Cullen agus, dalta Clinton, bhí sé chomh sáite sin ina chuid fadhbanna pearsanta nach raibh a shúil ar an bhunchúram.
dalta cuid mhór daoine like a lot of people
" Bhí baint aige le Comhaltas Ceoltóirí Éireann - “eagraíocht iontach”, dar leis – ach, dalta cuid mhór daoine, thit sé amach leo.
daltaí cadets
" Riamh anall, bhí cion faoi leith ag na daltaí ón acadamh air – stopadh siad ansin tráthnóna Dé hAoine go minic le deoch nó dhó a ól roimh an ceantar a fhágáil don deireadh seachtaine.
dhaltaí Ardteiste Leaving Certificate pupils
" Tá ranganna á reáchtáil againn ag am lóin freisin agus cúrsaí do dhaltaí Ardteiste agus do mhic léinn tríú leibhéal.
Dalta gach tuismitheora like every parent
" “Dalta gach tuismitheora, b’fhearr le mo mhuintir go mbeinn i mo dhochtúir nó i mo dhlíodóir nó go mbeadh gairm de shórt éigin agam, ach dúirt uncail liom, ‘Dá mbeifeá i seomra cúirte, arbh fhearr leat bheith i do bhreitheamh nó i do thuairisceoir?’ agus dúirt mise, ‘I mo thuairisceoir’ agus, mar sin, ghlac mo thuismitheoirí leis go raibh mé ag dul a bheith ag obair i bpáipéar nuachta.
dhaltaí Ardteiste Leaving Certificate pupils
" Tá ranganna á reáchtáil againn ag am lóin freisin agus cúrsaí do dhaltaí Ardteiste agus do mhic léinn tríú leibhéal.
d’fhormhór na ndaltaí for most of the pupils
" Ina theannta sin, níor mhiste a rá go bhfuil curaclam na Gaeilge go huile is go hiomlán mífhóirsteanach d’fhormhór na ndaltaí.
daltaí na hArdteiste the Leaving Certificate pupils
" Ní fada anois go mbeidh daltaí na hArdteiste ag tabhairt faoin scrúdú is tábhachtaí ina saol.
dhá thrian de na daltaí two-thirds of the pupils
" Bhí dhá thrian de na daltaí dá- nó trítheangach agus ag leanúint an churaclaim trí mheán an Bhéarla.
dalta like
" Is scannán sách teagascach é *The Wind That Shakes the Barley*, ach dalta *Michael Collins*, saothar Neil Jordan, is cúis lúcháire é – dá lochtach é – scannán a fheiceáil ina bhfuil dearcadh na nÉireannach, “the wild Irish”, chun tosaigh agus is breá an rud go bhfuil sé ag cothú conspóide agus, níos tábhachtaí, díospóireachta ar ár stair féin.
earcaíocht daltaí the recruiting of pupils
" Cén obair a dhéantar i gCnaG ó lá go lá? Tá oifigigh forbartha ann atá ag cuidiú le scoileanna neamh-mhaoinithe forbairt a dhéanamh go bhfaighidh siad aitheantas agus maoiniú ón Roinn Oideachais – earcaíocht daltaí, margaíocht, eagrú grúpaí agus araile.
daltaí Ardteiste Leaving Cert pupils
" An rud ba shuimiúla, is dócha, faoi na scéalta seo ná go raibh siad sna ceannlínte thart ar an am go raibh daltaí Ardteiste na tíre ag líonadh isteach a bhfoirm CAO chun cúrsa ollscoile a roghnú.
dírithe ar dhaltaí meánscoile. aimed at secondary school kids.
" “An chéad leabhar a scríobh mé, *Pounamu, Pounamu* (1972), bhí sé dírithe ar dhaltaí meánscoile.
líon na ndaltaí the number of pupils
" Tá scoileanna atá bunaithe ar chreideamh á ndruid mar gheall ar thitim i líon na ndaltaí in áiteacha a mbeadh scoil amháin imeasctha inmharthana.
mar dhalta as a pupil
" Blianta fada ina dhiaidh sin, chuir mé aithne air arís agus a mhac, Pádraig, ag tosú amach mar dhalta i gColáiste Eoin, an scoil ina bhfuil mé féin ag múineadh.
in aghaidh an dalta. per pupil.
" ’ Agus bheadh siad sásta €20 a íoc as in aghaidh an dalta.
daltaí scoile school pupils
" Tá guth á thabhairt do na daltaí scoile féin agus an chosúlacht ar an scéal go dtabharfaí aird ar a dtuairim.
tromlach na ndaltaí the majority of pupils
" Cad é a tharlódh, mar shampla, dá vótálfadh tromlach na ndaltaí ar son oideachas trí Bhéarla agus tromlach a dtuismitheoirí ar son oideachas trí Ghaeilge (nó a mhalairt)? Ar leor móramh simplí do na daoine a chaitheann vóta le cinneadh a dhéanamh bealach amháin nó bealach eile nó an gcaithfear móramh de phobal na scoile uilig a bheith ann? Cad é a tharlódh dá mbeadh móramh de na vótóirí ar mhalairt tuairime ó phátrúin na scoile? Nach bhfuil cearta an phátrúin ar shainspiorad na scoile a roghnú mar chuid den dlí? Dá mbeadh móramh ar son oideachas trí Bhéarla cad é faoi chearta bunreachtúla agus dlíthiúla mhuintir na Gaeltachta - fiú más mionlach iad - ar oideachas trí Ghaeilge? Is í an fhadhb is mó leis an suirbhé seo ná nach bhfuil a fhios ag na daoine atá ag vótáil (nó i mbun baghcait fiú) cá luíonn an suirbhé mar chuid den phróiseas leis an fhadhb teanga a réiteach.
caomhnóir dalta a pupil's guardian
" Má dhéanann tuismitheoir nó caomhnóir dalta iarratas ar dhíolúine ón Ghaeilge caithfear dearbhú a fháil ó shíceolaithe de chuid na Roinne nó ó shíceolaithe príobháideacha go bhfuil míchumas foghlama ar an dalta.
duine amháin as gach aon dalta dhéag one in eleven pupils
" (Paragraf 8) I measc na dtorthaí eile a foilsíodh sa staidéar, fuarthas amach gur admhaigh buachaill amháin as gach ochtar go raibh sé thíos le cibirbhulaíocht le míonna beaga roimhe sin agus gur admhaigh duine amháin as gach aon dalta dhéag go ndearna sé cibirbhulaíocht é féin ar dhalta éigin eile le déanaí.
dhaltaí students
" Bíonn ranganna damhsa, gach saghas ceoil, agus teanga na Gaeilge á dtairscint dhá lá in aghaidh na seachtaine sa scoil, agus bíonn dreamanna de réimse leathan aoise ag baint suilt agus tairbhe astu – ó dhaltaí 7mbliana d’aois go daltaí i ngar don cheithre scór.
dhaltaí na hArdteistiméireachta leaving cert students
" Aimsir scrúdaithe is ea é freisin do dhaltaí na hArdteistiméireachta, ar ndóigh, agus bíonn teannas na scrúduithe ina chuing throm anuas orthu agus ar a muintir ar feadh cúpla seachtaine.
dalta cadet, intern
" D’fhear Sarah Schedl, dalta óg Artificial Eye, fáilte chroíúil roimh ‘Kino’ agus níorbh fhada go rabhas socraithe isteach go cáiréiseach i dteannta haiceannaí cruabhruite na ceannchathrach - gloine fíona réasúnta sibhialta sa láimh amháin agam agus peann le pár sa láimh eile.
ndaltaí pupils
" Ach anois tá i bhfad níos mó cailíní ann, déarfainn gur cailíní iad suas le leath na ndaltaí.
dhaltaí pupils
" " Bhí feachtas againn ar an cheist seo i 1990 nuair a d'fhoilsigh an rialtas Coimeádach liosta de na teangacha a bheadh le fáil do dhaltaí scoile i Sasana.
dalta pupils
" Tá sé crua, ach níl sé - tá sé chomh crua má tá tú i do mhúinteoir is tú ag seasamh os comhair fiche dalta.
Dhalta student
" An bhféadfá Clár seo an Mháistir agus a Dhalta a mhíniú dom? LH: Nuair a bhunaigh mise agus dream d’Indiaigh Chalifornia Advocates for Indigenous California Language Survival, reáchtálamar comhdháil agus dúirt gach éinne: is éard atá uainn ná a thuilleadh cainteoirí, a thuilleadh cainteoirí; níl doiciméadú breise uainn, níl aon rud mar sin uainn, tá breis cainteoirí uainn.
dalta coimirce understudies
" Níos déanaí, chuir Wohlstetter an tIarácach cam in aithne do bheirt dalta coimirce dá chuid, Richard Perle agus Paul Wolfowitz.
Beatha Dalta a pupil's life
" Ní Aoibhinn Beatha Dalta I mí Eanáir na bliana seo, maraíodh mac léinn ocht mbliana déag d’aois i scoil i gceann de bhruachbhailte Pháras.
dalta pupil
" Ba chóir go ndéanfadh gach dalta Ardteiste staidéar ar an nGaeilge.
daltaí pupils
" ”* Éire Úr === Dúirt sé gur thug sé cuairt ar scoil i mBaile Átha Cliath thiar an tseachtain roimhe, áit a raibh dath dubh ar a thrí ceathrú de na daltaí.
dhalta pupil
" A Mháistir abair liom conas teacht ar stoiteacht, ar ghaois agus ar shaoirse! A dhalta, más mian leat a bheith saor, seachain nimh na gcéadfaí.
im’ dhalta aige a student of his
" Bhíos im’ dhalta aige tráth, im’ strapaire mothallach, d’fhoghlaimíos a lán uaidh taobh leis an Abhainn Chaol.
daltaí pupils
" Gach seans go raibh na daltaí seo tar éis na táblaí agus an litriú a fhoghlaim as Béarla ionas go mbeadh siad in ann dul i bhfeidhm ar na turasóirí.
daltaí pupils
" Ní bhíodh cead ag daltaí (ná ag múinteoirí) ach an Fhraincis a labhairt i scoileanna na Poblachta faoi stiúir an Aire Jules Ferry thart ar chéad bhliain ó shin.
daltaí pupils
" D’fhéadfaí áitiú ar lucht a eagraithe go bhfuil gach duine de na daltaí scoile i bPoblacht na hÉireann a bhfuil an comórtas dírithe orthu ag foghlaim na Gaeilge agus má tá €5,000 ar fáil don bhuaiteoir, ní bhrisfeadh sé an banc dá mbeadh €1,000 breise ar fáil ach an iarracht a bheith i nGaeilge nó dátheangach.
dalta pupil
" Caithfear feachtas láidir a chur in éadan na dúnghaoise seo agus seasamh leis an ngeallúint atá sa bPlean Fiche Bliain go múinfear an Ghaeilge ar ardleibhéal le curaclam nua go leibhéal na hArdteiste do gach dalta scoile.
daltaí pupils
" Ní fhéadfadh an dá scoil eile breis daltaí a ghlacadh isteach ag an am.
daltaí pupils
" Níl na figiúirí déanta againn ach déarfainn nach mbeadh mórán os cionn míle duine fágtha nuair a bheadh na daltaí meánscoile curtha as an áireamh.
daltaí pupils
" Luaigh an Taoiseach an lá céanna sin thuasluaite, 16 Feabhra 2011, nach raibh daltaí meán scoile in ann “cúig abairt Gaeilge a chur i ndiaidh a chéile” tar éis 13 bliain staidéir ar an Ghaeilg amhail is gur chruthú an méid sin nach raibh rath ar an gcóras.
dhaltaí students
" A bhuíochas sin do cheannaire Fhine Gael Enda Kenny, a d’fhógair gan dul i gcomhairle le duine ar bith go mbeadh an Ghaeilge ina ábhar roghnach do dhaltaí meánscoile th’éis an Teastais Shóisearaigh.
daltaí pupils
daltaí pupils
" Bainfear feidhm as an chóras seo i dtús barra agus is í an chéad aibítir a bhíonn le foghlaim ag daltaí scoile.
dhaltaí meánscoile secondary pupils
" Más féidir in aon chor é mholfainn do dhaltaí meánscoile an deis a thapú dul ar aghaidh chuig an ollscoil.
ndaltaí pupils
" Ní raibh fágtha ach málaí agus ábhair scoile na ndaltaí mar fhianaise go raibh siad riamh ansin …an fhirinne curtha i bhfolach leis an bholscaireacht a rinne an stát faoi.
dalta cadet
" '* (Ó Ceasefire le Michael Longley) Rith na línte seo i mo chloigeann an mhí seo caite nuair a dhiúltaigh Ardmhéara Bhéal Feirste, Niall Ó Donnghaile, gradam Duke of Edinburgh a bhronnadh ar chailín 15-bliana d'aois a bhí ina dalta in Arm na Breataine.
ina dhalta as a trainee
" Chaith Stynes trí bliana ina dhalta ag foghlaim a cheirde mar pheileadóir Astrálach.
dalta students
" 5 milliún dalta, beag beann ar an saghas scoile a fhreastalaíonn siad uirthi.
daltaí iontu pupils in them
" Tá timpeall 3500 daltaí iontu (ón naíonra go dtí an bac/ ardteist) agus tháthar ag oscailt scoileanna nua gach bliain.
dhaltaí scoile pupils
" Glactar leis go coitianta gur saothar mífhóirsteanach a bhí in Peig do dhaltaí scoile na fichiú haoise.
chaithfidh daltaí a threabhadh fríd pupils have to plough through
" Thiocfadh leat an rud céanna a rá, ar ndóigh, faoi aon leabhar a chaithfidh daltaí a threabhadh fríd nuair nach bhfuil an tuiscint cheart acu ar an teanga inar scríobhadh é.
dhaltaí scoile na tíre seo school children in this country
" Labhraíonn os cionn 30 milliún duine an teanga sin, ach chuirfinn geall nár chuala 99% de dhaltaí scoile na tíre seo trácht uirthi mar theanga.
theip ar na daltaí díríu i gceart pupils failed to concentrate properly
" Chuir a dtarla iontas an tsaoil ar na taighdeoirí – theip ar na daltaí díríu i gceart ar an obair rompu de thoradh an riachtanais a leathanach *Facebook* a sheiceáil arís agus arís eile, thart ar gach uile 3 nóiméad! Dar leis an staidéar, is dócha ná a mhalairt go mbeidh fadhbanna iompraíochta ag daltaí as a bheith ag caitheamh iomarca ama ar na suímh meán sóisialta seo.
mbeadh caoi ag gach dalta every pupil would have a chance
" Bheartaigh mé go mbeadh caoi ag gach dalta ceol uirlise agus amhránaíocht a fhoghlaim, chomh maith leis an churaclam agus shocraigh mé go mbeadh deis ag gach dalta a bheith páirteach i ndráma amháin ar a laghad, ar an ardán.
dalta ag foghlaim students learning
" “Sular osclaíodh Cultúrlann Uí Chanáin, bhí tuairim is dosaen rang againn sa tseachtain agus corradh le 200 dalta ag foghlaim iontu.
a bhíonn ar dhaltaí scoile whereby pupils have to
" ‘Uirlis mhaol,’ a thug sé ar an iallach a bhíonn ar dhaltaí scoile céad teanga an stáit a fhoghlaim don Ardteist.
cúpla céad dalta ag spraoi gan srian thart orthu a few hundred pupils out of control playing around them
" I gclós na scoile a bhí siad ag caint, le cúpla céad dalta ag spraoi gan srian thart orthu.
thiocfadh go mbeadh daltaí ag taisteal pupils might have to travel
" De thairbhe é sin, thiocfadh go mbeadh daltaí ag taisteal ó chian agus ó chóngar le freastal ar Ghaelscoil.
nglacfar le cionmhéid an-teoranta daltaí ar an bhealach seo a very limited quota of this sort shall not be accepted
" Níl tosaíocht tuillte ag a leithéid, dar liom, ach is dócha ná a mhalairt go nglacfar le cionmhéid an-teoranta daltaí ar an bhealach seo feasta.
do dhalta a bhfuil a chuid deartháireacha nó deirfiúracha to a pupil whose brothers and sisters
" Tuigim fosta cad tuige go mbeadh an tAire Quinn ag iarraidh deireadh a chur leis an nós go dtugtar buntáiste iontrála do dhalta a bhfuil a chuid deartháireacha nó deirfiúracha ag freastal ar an Ghaelcholáiste.
daltaí scoile ag tabhairt cuairt ar cheantracha a chéile school children visiting each other’s areas
" An bealach úr é seo chun an athmhuintearais, an stair logánta? Tá togra eile ar siúl idir dreamanna in oirthear agus in iarthar na cathrach ina mbeidh daltaí scoile ag tabhairt cuairt ar cheantracha a chéile le líníocht agus péinteáil a dhéanamh ar fhoirgnimh agus ar shráideanna.
daltaí an choláiste samhraidh of (all) the summer college students
" Tar éis léiriú daltaí an choláiste samhraidh uilig agus an banna ‘Seo Linn’ ar an Late Late Show, tá na mílte i ndiaidh breathnú ar an bhfíseán ar Youtube.
dalta an fhile like the poet
" Mhol siad do Rialtas Éireannach na hÉireann go dtabharfaí vóta dom le caitheamh i dtoghchán na huachtaránachta mar Éireannach agus mar Ghael, cionn is, dar liom, dalta an fhile a d'imigh ar shlí na fírinne an mhí seo caite, "tá mo phas glas" - cé go bhfuil mé i mo chónaí i Leath Choinn.
muna bhfuil an dalta sásta if the learner isn’t happy
" Ceachtanna Gaeilge ar an Idirlíon ============ Tá an uirlis nua seo ó Google pléite agam le cúpla duine a bhaineadh leas as agus an rud a dúirt roinnt díobh ná céard faoi fhadhbanna teicniúla? Más ea, tá rathaíocht ann go bhfaightear táillí ar ais muna bhfuil an dalta sásta.
slua de dhaltaí meánscoile na háite a crowd of local secondary school pupils
" Bhí slua de dhaltaí meánscoile na háite ina seasamh ar leataobh an bhóthair agus iad ag fanacht leis an mbus.
dalta laoch an leabhair like the hero of the book
" Óir, dalta laoch an leabhair The Portrait of the Artist as a Young Man, is iomaí Gael a mheasann gurb é an bealach is gaiste chun Teabhair a bhaint amach ná dul go Holyhead.
dhaltaí scoile school pupils
" Beidh muid ag déanamh breis oibre sna réimsí sin chomh maith le forbairt a dhéanamh ar na deiseanna úsáide Gaeilge do dhaltaí scoile ón mbunleibhéal go dtí an tríú leibhéal, thuaidh agus theas.
Dalta de a pupil of
" Dalta de chuid Dic Jones, eagarthóir agus foilsitheoir é Ceri Wyn.
dalta pupil(s)
" Tá 71 dalta ag Bunscoill Ghaelgagh anois.
nach bhfuil deis ag aon dalta any pupil doesn’t have the opportunity
" Ciallaíonn sé sin nach bhfuil deis ag aon dalta i Sasana tabhairt faoin Ghaeilge sa GCSE feasta.
a thaitníonn le daltaí bunscoile which captivate school children
" Anuas air sin, tá an tsraith úrscéalta, *Silver Brumby*, le Elyne Mitchell, ar na leabhair is mó a thaitníonn le daltaí bunscoile agus le déagóirí araon le corradh is seasca bliain anuas.
daltaí i mbeagnach pupils in almost
" Bhí na hailt chéanna á n-úsáid, mar a bheidh feasta, ag daltaí i mbeagnach gach meánscoil in Éirinn agus ag na mic léinn sna hollscoileanna is mó le rá ar domhan ó Mhoscó go Boston, ó Sydney go Uppsala, chomh maith leis an ghnáthdhuine le Gaeilge in Éirinn agus ar fud na cruinne.
500 dalta scoile 500 school children
" Bhí ceolchoirm mhór amhránaíochta ar siúl i Loch Garman le déanaí ina raibh breis agus 500 dalta scoile páirteach.
an líon daltaí the number of students
" Léirigh taighde a rinne Breandán Delap le gairid go bhfuil méadú mór tagtha ar an líon daltaí nach bhfuil orthu an Ghaeilge a dhéanamh mar ábhar don Ardteist agus go bhfuil sé sin amhlaidh de bhrí go bhfuil mí-úsáid á baint as an díolúine atá ann do dhaoine a bhfuil míchumas foghlama orthu.