Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
deiseanna opportunities
" A fhaid is go n-aithníonn muid go mbíonn fréamhacha na gcomhlachtaí ilnáisiúnta éadomhain go minic, go bhfeiceann muid na deiseanna atá ann ár bhfiontair féin a chruthú agus a fhorbairt, agus go ndéanann muid iad a bhunú agus a fhás go bródúil agus go cinnte, beidh linn.
deiseanna opportunities
" Tá tréimhse an-rathúil romhainn má bhíonn ar ár gcumas ar fad cur le chéile agus leas a bhaint as na deiseanna ar fad atá agus a bheas ar fáil dúinn.
comhionannas deiseanna equal opportunities
" Is *melting pot* cultúrtha é Meiriceá, tír atá ar nós cuma liom faoi dhath craicinn daoine, a bhfuil comhionannas deiseanna agus cothrom na Féinne le fáil inti.
deiseanna fostaíochta employment opportunities
" "Ré úr" a gheall Margaret Thatcher i 1979 nuair a toghadh í - tír gan boilsciú ar bith ann, airgead ag daoine a bhí sásta a bheith ag obair go crua agus deiseanna fostaíochta do gach duine.
deis opportunity
" " Thuig sé chomh maith go raibh na hAontachtaithe ag úsáid fhoréigean an IRA le Sinn Féin a chur ina dtost ach nach mbeadh an deis acu é seo a dhéanamh dá mbeadh an tsíocháin i réim.
deis opportunity
" Bhí sé ait leabhar a léamh a d'úsáid focail ar nós "Negros", agus "non-whites", agus léamh go raibh taighdeoirí áirithe den tuairim go ndéanann cuid de na mná infheistíocht ina n-oideachas le deis níos fearr a thabhairt dóibh bualadh le fear céile le hoideachas maith, fear a bheadh saibhir amach anseo! Ní haon scéal nua a bhí ann dom go raibh ioncam na bhfear bán ardaithe níos mó ná ioncam na "mionlach" eile.
deis opportunity
" Club amhránaíochta atá ann a thugann deis do dhaoine amhráin dhúchasacha a chloisteáil agus a chasadh.
deis opportunity
" Tá ceantar cultúrtha ar leith ar pháirc na féile a thugann deis do ghrúpaí as Éirinn taispeántais cheardaíochta, ghinealeolaíochta agus drámaíochta a chur ar siúl.
deis opportunity
" Dá bharr sin, caitheann buachaillí a bhfuil an-suim agus dúil mhór acu san iomáint níos mó ama ag imirt peile toisc nach gcuirtear an deis ar fáil dóibh ar bhonn rialta an iomáint a imirt.
an eite dheis the right wing
" Tugadh dúshlán do cheannaireacht an pháirtí agus ba bheag nár buadh ar an eite dheis.
deis opportunity
" Theastaigh uathu féile a bhunú a thabharfadh deis d'amhránaithe traidisiúnta na tíre castáil lena chéile agus a gcuid amhrán a chasadh.
easpa deiseanna lack of opportunities
" An deacracht is mó a fheiceann sé ná an easpa deiseanna a bhíonn ann an teanga a labhairt.
deis opportunity
" Beidh teastas nó céim ar fáil dóibh, leis an Ghaeilge mar phríomhábhar, agus deis taighde acu a dhéanamh ar an mBreatnais, ar Ghàidhlig na hAlban, ar an gCornais agus ar Ghaeilge Oileán Mhanann.
deis opportunity
" Ba bhreá leis, áfach, dá mbeadh deis ag an dream óg seo cur fúthu ina gceantar féin dá mba mhian leo.
deiseanna opportunities
" Chun níos mó deiseanna a thabhairt do dhaoine an teanga a chleachtadh agus a úsáid ag níos mó imeachtaí i slí chompordach.
claonadh na heite deise right-wing leaning
" Tá an Páirtí Daonlathach tar éis claonadh na heite deise a thabhairt don Chomhrialtas FF/PD.
thapaigh an IRB an deis the IRB seized the opportunity
" "Ollscoil na Réabhlóide" a tugadh air mar gur thapaigh an IRB an deis atheagrú a dhéanamh ar an eagraíocht taobh istigh den champa, atá suite ceithre mhíle ó Bala.
deis opportunity
" Thabharfadh seo an deis dóibh réimse níos leithne sainchláracha a chur ar fáil agus sceideal níos éagsúla a sholáthar.
an deis a thapú to grasp the opportunity
" Ba léir don rialtas gur mhúscail an scéal féith an chiníochais sa bpobal agus bhí siad breá sásta an deis a thapú don toghchán i mí na Samhna.
deis opportunity
" Chinn Ethel ar an deis chéanna a thabhairt dá cuid mac léinn agus d'eagraigh sí an chéad Deireadh Seachtaine Gaeltachta i mí an Mhárta 1981.
deis opportunities
" I 1986, bliain roimh an Ardteist, chaith Breandán an samhradh ag obair lena athair i Chicago agus fuair sé deis triail a dhéanamh i scoil cháiliúil damhsa Gus Giordano sa chathair sin.
thapaigh Diarmuid an deis Diarmuid seized the opportunity
" " Nuair a thosaigh "Ros na Rún", thapaigh Diarmuid an deis le bheith páirteach ann.
deis opportunity
" Fuair mé an seans sin nuair a tháinig mé anall go hÉirinn, agus b'iontach an rud deis a fháil í a fhoghlaim ó chainteoir dúchais.
an deis seo a thapú to take this opportunity
" Is breá liom an deis seo a thapú agus *acmhainn.
deis opportunity
" Tá sí buailte linn arís agus í níos mó agus níos leithne ná má a bhí sí riamh! Tá sí méadaithe agus tá sí ag tarraingt airde ó chuile cheard! Tá sí gealgháireach, dána, machnamhach, ceolmhar, ealaíonta, gnéasach, bríomhar, spraíúil, ciúin, uasal, éirimiúil, drámatúil, fileata, sultmhar, scigiúil, cruthaitheach, dúchasach, ilteangach, uileghabhálach, scléipeach, deisbhéalach agus beo! Cé hí an aisling seo ar a bhfuil mé ag trácht? Seachtain na Gaeilge, ar ndóigh! Ag tarlú, mar a bhíonn sí i gcónaí, idir 10 Márta-17 Márta, déanfaidh an fhéile seo réimse leathan d'imeachtaí spraoi a sholáthar do phobal na Gaeilge ar fud na hÉireann agus thar lear.
d'idé-eolaíocht na heite deise right-wing idealogy
" Ceapadh Letizia Moratti mar Aire Oideachais tar éis bhua na heite deise le teacht i gcomharbacht ar Luigi Berlinger agus tá sise ag féachaint le leasuithe a chur i bhfeidhm sa chóras scolaíochta chun go mbeadh rian d'idé-eolaíocht na heite deise le brath níos mó air.
deis opportunity
" Ceapadh Letizia Moratti mar Aire Oideachais tar éis bhua na heite deise le teacht i gcomharbacht ar Luigi Berlinger agus tá sise ag féachaint le leasuithe a chur i bhfeidhm sa chóras scolaíochta chun go mbeadh rian d'idé-eolaíocht na heite deise le brath níos mó air.
deiseanna opportunities
" Ba iad na deiseanna úra oideachais agus fostaíochta ar tír mór le cois an tsaoil a bhí crua, agus in amanna tragóideach, a bhí istigh acu a thug orthu a gcuid seolta a thógáil.
deis opportunity
" Tá an eagraíocht aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta mar cheann de an comhpháirtithe oideachais agus tugtar deis di tionchar a imirt ar pholasaithe na Roinne.
deiseanna opportunities
" Bíonn tú i gcónaí ar d'airdeall le haghaidh deiseanna nua - agus bíonn ar bhunaitheoirí comhlachta an chuid is mó den obair a dhéanamh!" Ach tuigeann Darren go bhféadfadh sé a bheith níos gnóthaí fós: "Tá mé faoi bhrú anois, ach dá mbeadh scairshealbhóirí againn bheadh brú mór ag teacht uathu siúd freisin.
an deis a thapú to seize the opportunity
" Bheartaíomar ar an deis a thapú chun comhlacht ceart a bhunú.
tapaigh an deis seize the opportunity
Deis opportunity
" **Antaine:** Cén fhís atá agaibh nó céard ba mhaith libh a bhaint amach le Cumar? **Neansaí:** Deis a thabhairt do na ceoltóirí óga castáil le daoine eile ar comhaois leo féin agus ceol maith a chloisteáil agus a fhoghlaim.
nach dtapóidh siad an deis that they won't seize the opportunity
" An bhfuilimid chun neamhaird a thabhairt ar dhaoine nach de shliocht Éireannach iad? Agus cad faoi naimhde na Gaeilge atá de shíor ag iarraidh céim síos a thabhairt don teanga sa chóras oideachais? An gceapann éinne nach dtapóidh siad an deis amach anseo chun ísliú céime a thabhairt don Ghaeilge ar an mbonn nár chóir dúinn a bheith á brú ar dhaoine nach mbaineann sí leo? Tá sé in am ag na heagraíochtaí Gaeilge dúiseacht agus aghaidh a thabhairt ar cheist an ilchultúrachais sula mbeidh sé ródhéanach.
deiseanna fostaíochta employment opportunities
" Bíonn ar dhaoine foinsí eile ioncaim a fháil de bharr go bhfuil a laghad sin deiseanna fostaíochta sa cheantar.
deiseanna opportunities
" Go minic, teitheann daoine tar éis dóibh teacht i dtír agus tugann aghaidh de ghnáth ar thuaisceart na tíre de bharr go bhfuil deiseanna níos fearr ar fáil ansin.
na heite deise of the right wing
" Baineann na veaineanna dubha seo leis an *uyoku*, páirtithe agus eagraíochtaí na heite deise.
níor tapaíodh an deis sin that opportunity wasn't seized
Thapaigh sé an deis he grabbed the opportunity
" Thapaigh sé an deis agus in earrach bhliain a chéime fuair sé seans an iris a chur in eagar nuair a d'fhág an té a bhí ag déanamh na hoibre sin go tobann.
deis opportunity
" Dá mbeifeá i d'fhoghlaimeoir Gearmáinise agus tú as tír ina labhraítear Béarla, tá drochsheans go bhfaighfeá deis do chuid Gearmáinise a chleachtadh sa Ghearmáin.
deis opportunity
" ) Anois bainim taitneamh as an Ghaeilge a labhairt agus bí cinnte nach gcaillim aon deis chun an teanga álainn seo a chloisteáil, go háirithe ós rud é gur thosaigh mé ag canadh amhrán ar an sean-nós.
a laghad deiseanna oideachais so few education opportunities
" An rud is mó a chuir ionadh orm faoi thuarascáil 1926 ná cé chomh beo bocht agus a bhí ceantair faoi leith, agus a laghad deiseanna oideachais a bhí ar fáil.
deis opportunity
" deis ======= Nuair a thosaigh an Cogadh Mór i 1914 chonaic Béaslaí deis chun saoirse na hÉireann a fháil trí éirí amach.
deiseanna opportunities
" Buntáiste eile, dár ndóigh, ná go mbeadh teagmháil rialta ag tuismitheoirí na bpáistí a bheadh páirteach sa chóras nua seo leis an Ghaeilge agus bheadh deiseanna ann imeachtaí ar leith i nGaeilge a eagrú dóibh go minic.
deiseanna opportunities
" Chaith Conall seal ag teagasc ealaíne do dhaoine fásta agus bhraith sé go raibh sé tábhachtach go mbeadh deiseanna ann chun ligint do dhaoine leanúint ar aghaidh ag saothrú agus chun tacaíocht a thabhairt dá chéile.
deiseanna opportunities
" Táthar ag súil go mbeidh tuilleadh taispéantas mar seo ann amach anseo agus go mbeidh tuilleadh deiseanna ag an phobal ealaín scóipiúil neamhghnách mar seo a fheiceáil.
deis opportunity
" "Tugann siad deis do gach duine a bheith ag múineadh agus eolas a roinnt.
deis opportunity
" Tá sé buíoch de Chló Iar-Chonnachta as ucht aistriúcháin a fháil déanta dá shaothar mar gur chruthaigh seo deiseanna nua dó a bheith ag léamh ar an iasacht.
deis opportunity
" Cén fáth ar bunaíodh é? Bunaíodh é le scríbhneoireacht na Gaeilge a chur chun cinn, go háirithe chun scríbhneoirí nua/óga a spreagadh chun pinn agus deis a thabhairt dóibh a saothar a fhoilsiú, agus chun cúram faoi leith a dhéanamh do scríbhneoirí Gaeltachta.
deis opportunity
" An ghéarchéim bia ======= Sampla den chlár oibre seo is ea an chaoi a bhfuil SAM ag plé leis an ngéarchéim bia i ndeisceart na hAfraice.
deis opportunity
"deis faighte aici go dtí seo a saothar a thaispeáint i Nua-Eabhrac, chomh maith le dánlanna éagsúla i dtuaisceart agus i ndeisceart na hÉireann agus i Sasana.
deis opportunity
" Theastaigh uaithi pilleadh ar Éirinn arís i 1999, ach ní raibh deis aici é sin a dhéanamh.
polaiteoirí de chuid na heite deise right-wing politicians
" Le cúpla bliain anuas, tá roinnt polaiteoirí de chuid na heite deise ag moladh go ndéanfaí na drúthlanna a athoscailt; tá siad mídhleathach faoi láthair ach tá siad ann mar sin féin, cé go mbíonn siad ag cur i gcéill gur gnó eile ar fad iad.
easpa deiseanna lack of opportunities
" Níor mhiste a rá gur scríobh cuid mhaith de na cuairteoirí sa leabhar aíochta gur bhreá leo Gaeilge a fhoghlaim agus gurbh é an bac ba mhó a bhí ina mbealach ná easpa deiseanna í a úsáid.
deis opportunity
" Bhíothas tar éis de Róiste a chaitheamh amach as an arm gan deis a thabhairt dó é féin a chosaint ná achainí a dhéanamh.
deiseanna oiliúna training opportunities
" Cuireann muid fostaíocht ar fáil do Ghaeil, ardán cainte, díospóireachta agus poiblíochta, deiseanna oiliúna, agus go leor leor eile.
an deis chéanna the same opportunity
" Ach má leanann an doineann ar feadh na míonna an geimhreadh seo, agus gan an deis chéanna acu a bheith ag spraoi amuigh faoin aer, beidh siad istigh sa teach agus beidh an-bhrú ann an teilifiseán a chur ar siúl níos minicí ná ba cheart.
deiseanna opportunities
" Tá mé ag iarraidh díriú ar scríbhneoireacht chruthaitheach agus tá roinnt deiseanna faighte agam le *Ros na Rún *ar TG4 agus leis an dráma *Aingilín*, ach tá sé an-deacair teacht i dtír ar scríbhneoireacht chruthaitheach.
deis opportunity
" ), nach bhfuil? AH: Bhí mé ag obair go lánaimseartha mar iriseoir le *Foinse *ar feadh bliana go leith agus bhí sé ar cheann de na háiteanna is deise ar oibrigh mé ann riamh.
deis opportunity
" Fear iomána a bhí ann! In éineacht leis an mBráthair Jim O'Hagan bhunaigh Mícheál cumann nua i gceantar Bhóthar an Mhíle Fhada i ndeisceart Átha Cliath.
deis opportunity
" Is breá liom freisin dul timpeall na tíre ach ní minic a fhaighim deis.
deis opportunity
" Tabharfaidh an leabhar sin deis do McEvoy roinnt spraoi a bheith aige agus a bheith ag cur thairis faoi staid na polaitíochta áitiúla i Nua-Eabhrac sna 1990í.
deis opportunity
" Ba thithe déirce iad ón taobh amuigh; thug siad deis don phobal éalú ó fhreagracht agus a bheith saor ó chiontacht.
deiseanna opportunities
" I rith an ama sin ní raibh mórán deiseanna agam an teanga a labhairt, ach bhí feabhas ag teacht ar mo chuid scileanna léitheoireachta.
deis opportunity
" Is deis atá sna cluichí idirnáisiúnta idir an Astráil agus Éire do pheileadóirí ón dá thír a bheith ag coimhlint in aghaidh a chéile.
deis opportunity
" Fuair mé fístaifeadán ar cíos mar bhí a fhios agam nach mbeadh deis eile agam go ceann tamaill fhada Teilifís na Gaeilge (mar a bhí air) a thaifeadadh.
deis opportunity
" Tá an cabhlach iascaireachta is mó san Eoraip ag na Spáinnigh, agus ba é an tuiscint a bhí ann an t-am sin ná gur chóir srianta áirithe a chur orthu, ar feadh roinnt blianta, chun deis a thabhairt do mhuintir na hÉireann an cabhlach s'acu féin a mhéadú sa chaoi is go mbeadh siad in ann dul in iomaíocht leis na Spáinnigh in am trátha.
deis opportunity
"deis chainte agus cháinte (!) tugtha do na réiteoirí sa leabhar agus tugann siad léargas dúinn ar chuid de na cinntí a rinne siad ag amanna éagsúla i gcluichí móra agus ar lean conspóid agus cur agus cúiteamh iad go minic ina dhiaidh sin.
deis é a chríochnú an opportunity to finish it
" Tá Colm féin ag obair ar albam aonair le fada, ach tá sé dóchasach go bhfaighidh sé deis é a chríochnú sna míonna atá romhainn.
deis opportunity
" Cé go ndúirt na polaiteoirí, ar a laghad míle uair, go raibh gach deis acu an íle a stopadh, tá sé soiléir don saol anois nach raibh tada ullmhaithe acu an uair seo ach an oiread.
deis opportunity
" Fuair mé fístaifeadán ar cíos mar bhí a fhios agam nach mbeadh deis eile agam go ceann tamaill fhada Teilifís na Gaeilge (mar a bhí air) a thaifeadadh.
deis opportunity
" Is é an tuairim choitianta anois gur cheart do Mheiriceá agus don Bhreatain seasamh siar ar feadh tréimhse eile agus deis a chur ar fáil réiteach a aimsiú, seachas an lámh láidir a úsáid ar an toirt.
Deiseanna opportunities
" Cén fhís atá agat féin don Ghaeilge? Go mbreathnófaí ar an nGaeilge mar theanga bheo, go samhlófaí craic agus siamsaíocht léi, go mbeadh Deiseanna ag gach aoisghrúpa a rogha rud a dhéanamh trí mheán na Gaeilge ina gceantar féin.
mheall a coise deise her right calf
" Shín sí síos a lámh agus mhothaigh sí thart fá mheall a coise deise.
Nuair a fuair Sue deis ar a hanáil when Sue managed to get her breath back
" Nuair a fuair Sue deis ar a hanáil chuir sí an tábla ina cheart agus tharraing sí chuici cathaoir, agus sin mar a fágadh í go béal maidine.
deiseanna opportunities
" Rinne sé beagán oibre san ollscoil ach ní raibh an oiread sin deiseanna ar fáil ag an am.
deis opportunity
" Rinne sé beagán oibre san ollscoil ach ní raibh an oiread sin deiseanna ar fáil ag an am.
deis opportunity
" Tháinig deis chun cinn dó áit a thógáil i gceardlanna ealaíne a d'eagraigh an Cork Community Artslink agus is ón seans seo a fuair John the Painter a ghlór mar ealaíontóir.
deis chance, opportunity
" Cuirfidh an t-ionad seo cúrsaí ar fáil do dhaoine fásta sa teanga, sa cheol agus sa tseandálaíocht, sa gcaoi go mbeidh deis acu a scíth a ligint ar an oileán, saor ó bhrú agus ó fhuadar na cathrach.
deis opportunity
" Tar éis an mhéid atá ráite ag an rialtas faoi na cúiseanna atá acu le cogadh a throid in aghaidh na hIaráice, bhí deis ag an bpobal a dtuairim féin a thabhairt i lár mhí Feabhra agus ní raibh drogall ar bith orthu an deis a thapú.
an deis a thapú to seize the opportunity
" Tar éis an mhéid atá ráite ag an rialtas faoi na cúiseanna atá acu le cogadh a throid in aghaidh na hIaráice, bhí deis ag an bpobal a dtuairim féin a thabhairt i lár mhí Feabhra agus ní raibh drogall ar bith orthu an deis a thapú.
deis chance
" Sa chlár "You're a Star" bíonn deis ag an lucht féachana vótáil ar son amhránaithe agus amhrán trí ghlao gutháin a dhéanamh nó teachtaireacht téacs a sheoladh ar ghuthán soghluaiste.
deis opportunity
" Easpa deiseanna ======= Tá triúr páistí agam féin agus an rud a chuireann as go mór dom ná nach bhfuil deis ar bith acu an Ghaeilge a úsáid go rialta agus go bhfuil leisce orthu í a labhairt siocar nach bhfuil sí le cluinstin thart orthu.
deiseanna opportunities
" Is fada na hiascairí, muintir an oileáin agus lucht bád ag cuartú céidh mar seo agus foscadh dá gcuid bád; tá sí ann anois agus tá deiseanna móra fostaíochta agus turasóireachta farraige cruthaithe dá barr.
deis opportunity
" Tá cláracha á gcraoladh acu a thugann deis do dhaoine leagan de bhingó a imirt ag baint úsáide as teilifíseán idirghníomhach nó i-TV.
deiseanna iontacha great opportunities
" "Tá deiseanna iontacha sa cheantar do chomhlachtaí Éireannacha a dhéanann bogearraí ríomhaireachta agus teileachumarsáide, mar aon le huirlísí leighis," deir sé.
os cionn na súile deise above my right eye
" Tailm! Bhuail mé mé féin os cionn na súile deise.
deis opportunity
" Deir Áine go bhfuil "Barrscéalta" iontach tábhachtach do ghnáthphobal iarthuaisceart Thír Chonaill mar go dtugann sé glór do dhaoine agus deis a gcuid mothúchán a chur i láthair an phobail.
deis opportunity
" ÉÓD: An léann tú féin cuid mhór mar sin, de bharr nach mbíonn deis agat a bheith ag labhairt na Gaeilge? SF: Léim *Beo! *agus déanaim staidéar ar an ghramadach (bím ag cleachtadh na mbriathra, mar shampla).
deis opportunity
" An bhfaigheann sibh maoiniú ar bith ón stát? Má fhaigheann, an leor é mar dheontas? Ní fhaigheann ach ós rud é go bhfaigheann Bord Scannán na hÉireann, TG4 agus RTÉ maoiniú díreach nó indíreach ón stát is dócha go bhfaigheann … Níl deontas i gceist lenár gcuid oibre ach anois go bhfuil an deis agam cúpla focal a rá: tá buiséid TG4 bídeach, ní féidir cáin bhreis luacha a ghearradh ar an mBord Scannán agus caitheann RTÉ níos mó airgid ar chlár a dhéantar go hinmheánach ná mar a thugann siad do chomhlachtaí neamhspleácha chun clár den chineál céanna a dhéanamh.
ag fáil deise getting an opportunity
" Idir dhrámaíocht ("Ros na Rún", "CU Burn" agus araile) agus thráchtaireacht ar chluichí, tá seirbhís den scoth á soláthar ag TG4 agus tá aisteoirí Gaeltachta agus Gaeilge ag fáil deise a ngairm a chleachtadh trí mheán na Gaeilge go gairmiúil agus caighdeán ard a bhaint amach ag an am céanna.
ba dheise don fhuinneog (that was) nearest to the window
" Bheir sí ar ghrafóg agus thug sí iarraidh ar an chuid den gharraí ba dheise don fhuinneog.
deis opportunity
" Dála achan fhéile Mheicsiceach bíonn deis ag stócaigh agus girseachaí na háite a bheith ar seó.
deis opportunity
" Is amhlaidh go raibh fonn taistil agus fonn deiseanna a leathnú amach orm agus cheapas go n-osclódh áit mar MIT (Massachusetts Institute of Technology) doirse dom agus chuas ann chun cúrsa dhá bhliain, MBA, a dhéanamh.
deis opportunity
" Dochreidte, dar liom féin! Ar an drochuair, níl deis agam an Ghaeilge a labhairt sa bhaile.
deis opportunity
" Ardaíonn siad an croí ionainn ar bhealach daonna agus tugann siad deis dúinn taitneamh a bhaint as spórt mar cheiliúradh ar an saol seachas aon rud eile.
dheiseanna opportunities
" Tá go leor cainte le roinnt blianta anuas ar dheiseanna oideachais a chur ar fáil do pháistí sna tíortha tearcfhorbartha ach níl na spriocanna a leagadh síos á mbaint amach.
deis opportunity
" Bhí grá acu don teanga agus ba bhreá leo an deis a fháil í a labhairt.
deis opportunity
" Tá na dreasachtaí ar fáil le tosú, macasamhail an phacáiste tacaíochta a d'fhógair Údarás na Gaeltachta an mhí seo caite le deis a thabhairt do dhaoine a smaointe gnó a fhorbairt agus a chur i gcrích.
deiseanna opportunities
" Chabhraigh Gael Linn le forbairt na Gaeltachta agus chruthaigh sé deiseanna do na glúnta teacht i dteagmháil leis an nGaeilge ar bhealach taitneamhach.