Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
eagras deonach voluntary organisation
" Ciallaíonn seo go bhfuil páistí lucht labhartha Gaeilge i dtimpeallacht Bhéarla cuid mhaith, go dtí go sroicheann siad aois scoile - na blianta is tábhachtaí ó thaobh shealbhú teanga! De bharr easpa ama, leis, ní bhíonn fonn rómhór ar thuismitheoirí tabhairt faoi imeachtaí a eagrú as a stuaim féin agus cé gur buntáiste an-mhór don eagraíocht go bhfuil beirt fostaithe go lánaimseartha, ní maith an rud go mbeadh aon eagras deonach ag brath rómhór ar fhostaithe.
eagraíocht dheonach voluntary organisation
" ISO 9002 bainte amach - an chéad eagraíocht dheonach ar éirigh léi é sin a dhéanamh.
go deonach voluntarily
" Is é FI an eagraíocht is mó sa tír atá ag plé le daoine gan dídean: tá 150 duine fostaithe go lánaimseartha acu, 80 ar scéimeanna FÁS agus 100 duine ag obair go deonach.
dheonach voluntary
" Tá muid ag obair go cruthaíoch le soláthraithe sláinte chun seirbhísí d'ár bpobal a fheabhsú; ghlac muid páirt ghníomhach san idirphlé ar chearta daonna i dtuaisceart Éireann; chuir muid polasaí Gaeilge le chéile don earnáil dheonach; bíonn muid ag reáchtáil ócáidí eolais agus traenála; cothaíonn muid comhpháirtíochtaí le ranna rialtais, le heagraíochtaí Gaeilge fud fad na tíre.
earnáil dheonach voluntary sector
" Tá muid ag obair go cruthaíoch le soláthraithe sláinte chun seirbhísí d'ár bpobal a fheabhsú; ghlac muid páirt ghníomhach san idirphlé ar chearta daonna i dtuaisceart Éireann; chuir muid polasaí Gaeilge le chéile don earnáil dheonach; bíonn muid ag reáchtáil ócáidí eolais agus traenála; cothaíonn muid comhpháirtíochtaí le ranna rialtais, le heagraíochtaí Gaeilge fud fad na tíre.
Deonach voluntary
" Smaoinigh, mar shampla, ar na daoine breátha atá ag obair in eagraíochtaí pobail agus Deonacha.
oibrí deonach voluntary worker
" Ceapadh Tomás Ó Máille, a bhfuil taithí na mblianta aige ag obair do Roinn na Gaeltachta agus mar oibrí deonach don phobal, ina oifigeach forbartha páirtaimseartha i 2001.
oibrithe deonacha voluntary workers
" Chomh deacair is atá sé sa lá atá inniu ann oibrithe deonacha a fháil.
dheonach voluntary
" Ba í 2001 Bliain Idirnáisiúnta na nOibrithe Deonacha agus is fiú breathnú ar an tábhacht agus ar an luach a bhaineann le hobair dheonach, don oibrí, don tsochaí, don gheilleagar agus don náisiún.
eagrais dheonacha voluntary organisations
" Cé go bhfuil go leor de na seirbhísí faoi chúram an Rialtais anois, tuigtear agus glactar leis gur fearr go leor den obair a bheith ar siúl ag eagrais dheonacha agus chuige seo cuireann an Rialtas deontais agus tacaíocht airgeadúil ar fáil dóibh.
dheonach voluntary
" Tá córas na gcreidiúintí i bhfeidhm sna scoileanna cheana féin (d'obair dheonach, mar shampla) agus is cinnte go gcuirfidh na hathruithe a dhéanfar air mearbhall ar na daltaí, gan trácht ar na tuismitheoirí.
ar bhonn deonach on a voluntary basis
" Tá sé tábhachtach a aithint chomh maith go bhfuil daoine ag plé leis an ngaelscolaíocht ar bhonn deonach den chuid is mó agus go bhfuil dílseacht dhochreidte ag an-chuid daoine don eagraíocht agus don ghluaiseacht, cé nach bhfaigheann siad pingin as.
ar bhonn deonach on a voluntary basis
" Tar éis an chúrsa dhá bhliain seo bíonn an seans acu leanúint ar aghaidh léi sa chúigiú bliain (céim cúig bliana atá anseo) ar bhonn deonach, rud a nglactar leis go minic.
theagascóirí deonacha voluntary tutors
" Faoi cheann bliana nó mar sin, tá súil againn go mbeidh na daoine sin réidh le traenáil a chur ar theagascóirí deonacha eile ina gceantar Gaeltachta féin.
dheonach voluntary
" Cúpla seachtain ó shin thaistil mé go ceantar tuaithe i Wyoming County, West Virginia le hobair dheonach a dhéanamh leis an Appalachia Service Project (ASP), eagraíocht neamhbhrabúsach a dhéanann tithe a dheisiú do theaghlaigh atá ar ioncam íseal i Central Appalachia.
deonach voluntary
" Ba mhór an trua é dá mbeadh orainn, cumann deonach le teacht isteach an-bheag sa bhliain, daoine a chur ó dhoras de bharr easpa áiseanna.
deonach voluntary
" Ba mhór an trua é dá mbeadh orainn, cumann deonach le teacht isteach an-bheag sa bhliain, daoine a chur ó dhoras de bharr easpa áiseanna.
go deonach on a voluntary basis
" Chuir mé an cheist sin mar go n-oibrím go deonach anois le stáisiún beag raidió i mBéal Feirste darb ainm Northern Visions Radio (www.
go deonach on a voluntary basis
" Is go deonach a fheidhmíonn baill an Choiste agus na bhFochoistí.
eagrais dheonacha voluntary organisations
" Mhol sé go leathnófaí scéim sheiceála na nGardaí chun eagrais dheonacha agus phobail a thabhairt faoina mbráid.
hoibrithe deonacha volunteers
" Tosaíonn croinicil Golway de Rannóg Dóiteáin Nua-Eabhrac le hoibrithe deonacha thús an tseachtú haois déag.
Oibrithe deonacha voluntary workers
go deonach on a voluntary basis
" Chaith Frances tamall ag obair go deonach san Ind, agus tá post aici anois mar chúntóir óige leis an eagraíocht Save the Children i nGlaschú.
go deonach voluntarily
" Ar an taobh eile den scéal, is iad muintir na háite agus na daoine óga iontacha atá ag obair go deonach agus gan stad ar na tránna salacha fuara atá thuas leis an tragóid seo.
deonach voluntary
" Is ardú meanman é do phobal a labhraíonn mionteanga, agus d'eagraíochtaí an phobail sin, bíodh siad deonach nó ag feidhmiú mar ghnó, dream a fheiceáil ag tabhairt faoi pháipéar laethúil a fhoilsiú sa teanga sin.
deonach voluntary
" Tá ré órga i ndán don Ghaeilge má bhíonn dream deonach den chineál seo ag plé léi.
hiomarcaíocht dheonach voluntary redundancy
" Agus seo an rud a tharla: tháinig an scéala amach an mhí seo caite go raibh Ian Farmer ag glacadh le hiomarcaíocht dheonach agus go mbeadh sé ag atraenáil mar mhúinteoir riachtanas speisialta.
go deonach on a voluntary basis
" Tá beirt mhúinteoirí agus cúntóir amháin sa scoil, agus tá Paul ag cuidiú leo go deonach faoi láthair fosta.
an t-ionchur deonach the voluntary input
" Ó thaobh rannpháirtíocht an phobail in imeachtaí an Árais, tá an t-ionchur deonach an-tábhachtach ach, arís, is gné é seo nach bhfuil aon smacht againn air, agus tá laghdú mór go ginearálta i líon na ndaoine atá sásta obair dheonach a dhéanamh.
go deonach voluntarily
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Seachtain na Gaeilge? Is dócha go bhfuil an dea-thoil atá ar fud na tíre don tSeachtain agus an méid daoine atá sásta obair a dhéanamh go deonach ar son na Seachtaine ar na príomhláidreachtaí a bhaineann léi.
ghrúpaí deonacha voluntary groups
" Mar chuid den phróiseas fiosrúcháin, tugadh cuireadh do ghrúpaí deonacha a gcás a dhéanamh leo.
go deonach voluntarily
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an mBord? Ar na hábhair nirt atá againn, tá foireann chumasach dhíograiseach a bhfuil suim acu sa ghnó agus fonn orthu a gcion a dhéanamh; taithí agus saineolas na gcomhaltaí boird, daoine atá sásta feidhmiú go deonach chun dul chun cinn tomhaiste a bhaint amach san earnáil; agus tacaíocht oifigigh na Roinne, daoine a bhfuil dearcadh gairmiúil forásach acu i leith na hearnála.
dheonach voluntary
" Ba chóir go mbeadh an rialtas buartha má thagann sé i gceist go mbeadh leisce ar dhaoine maithe obair dheonach a dhéanamh ar son an aosa óig timpeall na tíre toisc go bhfuil eagla orthu roimh líomhaintí agus cásanna cúirte.
obair dheonach voluntary work
" Ní "post" é seo ach obair dheonach.
oibre deonaí voluntary work
" Rinne mé beagainín oibre deonaí do Raidió na Life fosta.
oibrithe deonacha voluntary workers
" An bhfuil duine ar bith fostaithe ag an Chumann? Ní raibh ag an Chumann ach oibrithe deonacha go dtí go bhfuair muid deontas ó Fhoras na Gaeilge in 2001 le hOifigeach Forbartha a fhostú.
go deonach voluntarily
" Léiríonn sé é seo le scéalta faoi chlubanna beaga ar fud na tíre agus an obair dhian atá ar siúl ag daoine go deonach chun na seirbhísí don phobal chomh maith leis na cluichí iad féin a fhorbairt agus na traidisiúin a chaomhnú.
deonach voluntary
" Gan mórán oibrithe deonacha a bheith ar fáil - iad siúd atá ann táid ró-ghafa.
oibrithe deonacha voluntary workers
" Gan mórán oibrithe deonacha a bheith ar fáil - iad siúd atá ann táid ró-ghafa.
Obair dheonach voluntary work
" Obair dheonach a bhí i gceist.
oibrithe deonacha voluntary workers
" Bhí triúr oibrithe deonacha ann agus ar feadh tamaill mheasartha ba mise an t-aon bhean.
ar bhonn deonach on a voluntary basis
" Bíonn beirt ag obair go páirtaimseartha sa siopa agus leathdosaen eile, mé féin ina measc, ar bhonn deonach.
ag brath ar a lán cuiditheoirí deonacha depending on a lot of voluntary helpers
" Mar sin, bíonn muid ag brath ar a lán cuiditheoirí deonacha.
deonaí voluntary
" Creid é nó ná creid, má bhíonn gá ag duine le hotharcharr i dTuaim faoi láthair caithfear fios a chur ar cheann as Gaillimh, é sin nó dul i dtuilleamaí na seirbhíse deonaí a chuireann lucht Naomh Eoin ar fáil.
deonaigh volunteers
" Bhí uachtarán Shinn Féin ag iarraidh dlús a chur faoin dímhíleatú, rud a chuideodh go mór leis an mheá a chothromú maidir leis na deonaigh, agus chonacthas an cruinniú mar chomhartha úr den mhuinín agus den chumhacht atá ag na poblachtánaigh.
go deonach voluntarily
" Bhí a lán ranganna neamhfhoirmiúla ann, agus múinteoirí a bhí ag obair go deonach ina mbun.
sclábhaí deonach voluntary slave
" ? seanchaitewell-worn leidprompt inphógthakissable seithehide ceimiceáinchemicals g-spota mo choinsiasathe g-spot of my conscience chuimlínn mo shúileI used to rub my eyes loinnirbrightness líonadh a meallaher charms used to fill mo dhá bhasmy two palms cuaracurves sleasasides go cleitiúillike a feather néaróga a pléisiúirthe nerves of her pleasure a bharrchigiltto tickle a chaiteáthat you would wear na bróga cnocadóireachtathe hill-climbing shoes choisbheartfootwear briathra binnesweet words i ndiaidh na coisíochtaafter walking mo dhara ríomhaire glúinemy second laptop computer craiceann crogaillcrocodile skin méarchlárkeyboard lannablades d'íslíodh siadthey used to lower sclábhaí deonachvoluntary slave mo mhianmo desire spíontaexhausted in ísle brídepressed d'fháirbrí a héadainfrom the wrinkles in her forehead smálmark máchailíblemishes scórthaí na snáthaideneedle scratches fíneáltachtdelicacy nochtnocht brocachfilthy tolgcouch mo rogha de thogha na n-amhrán grámy choice of the best love songs fá dtaobh den chruthabout the appearance easnacharibs ciúnasquietness glór scairdinnilljet-engine voice cúil na dramhaíolathe rubbish heap fonóid faoiscoff at ar an choinníoll go n-athchúrsálfar iadon the condition that they will be re-cycled
deonaigh volunteers
" "Cé go raibh Éire neodrach, go hoifigiúil, sa chogadh, bhí 43,000 duine ón tír sin i bhfórsaí na Breataine, níos mó ná an méid daoine ón Nua-Shéalainn a bhí iontu, agus deonaigh ab ea iad uilig," a dúirt sé.
dheonach voluntary
" Gheall Bertie an Bowsie dúinn bliain ó shin go dtiocfadh sé féin agus an chomh-aireacht agus páirtí parlaiminte Fhianna Fáil agus a gcuid teaghlach uilig chun na hAfraice le hobair dheonach a dhéanamh ar feadh cúpla mí ach go dtabharfaimis ainm de rogha Bertie féin ar shraith ceolchoirmeacha úra s’againn.
dheonach voluntary
" Gheall Bertie an Bowsie dúinn bliain ó shin go dtiocfadh sé féin agus an chomh-aireacht agus páirtí parlaiminte Fhianna Fáil agus a gcuid teaghlach uilig chun na hAfraice le hobair dheonach a dhéanamh ar feadh cúpla mí ach go dtabharfaimis ainm de rogha Bertie féin ar shraith ceolchoirmeacha úra s’againn.
deonach voluntary
" Láidreachtaí: Coiste láidir deonach.
deonach voluntary
" Nó caoga bliain ón am seo (nó b’fhéidir i bhfad roimhe sin) beidh an chuid is mó den ola (agus den ghás) imithe, agus cad é mar a bheidh cúrsaí inár dtír féin nuair a tharlóidh sé sin? Grúpa deonach darb ainm Feasta, nó Foundation for the Economics of Sustainability, a d’eagraigh an chomhdháil seo.
scátheagras na n-eagraíochtaí deonacha agus pobail the umbrella group of the voluntary and community organisations
" Ar léigh sé alt a bhí san iris *Scope*, iris de chuid an Northern Ireland Council for Voluntary Action, scátheagras na n-eagraíochtaí deonacha agus pobail i dTuaisceart Éireann.
ar bhonn deonach on a voluntary basis
" Thosaigh mé ar an gcéad chlár le Raidió na Life ar bhonn deonach in 2003, le linn dom bheith ag obair in AIB.
grúpa deonach voluntary group
" Thugamar cuairt ar láthair seandálaíochta de chuid *the Diggers,* grúpa deonach a oibríonn chun láithreacha de chuid an Chéad Chogadh Domhanda a chothú.
dheonaigh volunteers
" Dúirt sise nach mbeadh deoch ar bith seachas tae á dhíol ag an bhrú - agus ní tharraingítear tae ach úr amháin! Deonaigh ======= Sa chistin, bhuail mé le beirt bhan óga a bhí ag obair mar dheonaigh ag an tochaltán ag Vindolanda, dún mór Rómhánach atá achar beag ón bhrú.
deonacha voluntary
" Tá an oiliúint mar chuid thábhachtach den obair atá ar bun ag an MRHPU agus oibríonn siad le coláistí, grúpaí áitiúla, grúpaí deonacha agus grúpaí reachtúla.
dheonaigh volunteers
" Dúirt sise nach mbeadh deoch ar bith seachas tae á dhíol ag an bhrú - agus ní tharraingítear tae ach úr amháin! Deonaigh ======= Sa chistin, bhuail mé le beirt bhan óga a bhí ag obair mar dheonaigh ag an tochaltán ag Vindolanda, dún mór Rómhánach atá achar beag ón bhrú.
dheonach voluntary
" Cad iad na foinsí maoinithe atá ag an eagraíocht? An leor iad? Is eagraíocht dheonach í Na Gaeil Óga, mar sin braitheann muid ar dhea-thoil ár mball agus ar bhailiúcháin a dhéantar ó am go chéile.
deonach voluntary
" Cad iad na foinsí maoinithe atá ag an eagraíocht? An leor iad? Is cumann deonach é Coláiste na nGael.
deonach voluntary
" Cad iad na foinsí maoinithe atá ag an eagraíocht? An leor iad? Is cumann deonach é Coláiste na nGael.
go deonach voluntarily
" Thug sí tréimhse ag obair go deonach san Afraic anuraidh agus tá sí ar ais sa bhaile arís anois.
oibrithe deonacha voluntary workers
" Ach tháinig an galar ar chúigear nó seisear de na hoibrithe deonacha eile, roinnt acu a thóg na táibléid chéanna is a thóg mise, roinnt a thóg táibléid eile.
na hoibrithe deonacha eile the other voluntary workers
" Thóg sé tamall beag socrú síos arís - bhí sé aisteach ar fad bheith ann gan na hoibrithe deonacha eile a bhí ann liom, ach anois táim socraithe síos amach is amach.
ar bhonn deonach on a voluntary basis
" Tagann saoirse agus éagsúlacht ó bheith ag brath ar dhaoine atá ag obair ar bhonn deonach, agus ó bheith saor ó bhrú tráchtála.
craoltóirí deonacha voluntary broadcasters
" Tá an-chaidreamh ag an bhfoireann leis na craoltóirí deonacha.
coiste deonach voluntary committee
" Is coiste deonach sinn agus ní ar mhaithe le brabús é an feachtas.
go deonach on a voluntary basis
" Tuige ar bunaíodh í? Le haitheantas cuí a thabhairt don earnáil a bhí ag obair go deonach go dtí sin agus le stiúir a thabhairt don earnáil agus ionchur a bheith aici sa ghnáthchóras oideachais, idir naíscolaíocht, bhunscolaíocht agus mheánscolaíocht, agus le cinntiú go bhfaigheadh daltaí na gaelscolaíochta na hacmhainní céanna a bhí á bhfáil ag na hearnálacha eile.
an grúpa deonach the voluntary group
" An bhfuil mórán de na spriocanna a leagadh síos i dtús ama bainte amach? Nuair a bunaíodh CnaG bhí cuid mhór oibre déanta ag Gaeloiliúint cheana féin, an grúpa deonach a bhí ag tiomáint na hearnála roimhe sin.
foireann dheonach voluntary staff
" Cé mhéad duine atá fostaithe ag an eagraíocht anois?***Tá cúigear fostaithe go lánaimseartha ag Cumann na bhFiann, duine amháin go páirtaimseartha, agus tá foireann dheonach d’ochtó duine ann chomh maith.
obair dheonach voluntary work
" Tagann spórt chun tábhachta freisin i gcás shláinte an phobail, an taithí scoile, obair dheonach agus “caipiteal” sóisialta (rannpháirtíocht, caidreamh, comhar na gcomharsan, etc.
obair dheonach, voluntary work,
" Tá tionchar ag ioncam íseal agus easpa oideachais ar ghnéithe éagsúla atá bainteach le spórt, is é sin imirt an spóirt, obair dheonach, ballraíocht i gcumann spóirt nó freastal ar ócáidí spóirt.
oibrí deonach voluntary worker
" Agus é ina oibrí deonach in Ionad Ealaíon i Windsor sna 1980í, d’eagraigh sé taispeántas d’ealaíontóirí óga, Damian Hurst ina measc.
go deonach voluntarily
" ” Oibríonn Peter go deonach d’fhondúireachtaí éagsúla atá tábhachtach, dar leis.
tionscadail dheonacha voluntary projects
" Níl anseo ach ceann amháin de na tionscadail dheonacha atá idir lámha aige faoi láthair.
deonach. voluntary.
" D’imir Seán sa Camden and District League ag an am chéanna, sraith ina raibh a athair Steve ina traenálaí deonach.
eagraíonn grúpaí deonacha voluntary groups organise
" Déanann an Council for Scottish Archaeology an clár a chomhordú, agus eagraíonn grúpaí deonacha cuid mhaith de na himeachtaí.
obair dheonach voluntary work
" Bealach eile a mbreathnaím ar chúrsaí ná go ndéanann cuid mhór daoine obair dheonach ina n-am saor.
i leith na hoibre deonaí regarding voluntary work
" Bheadh Julian ar comhaois liom féin, cúpla bliain níos sine b’fhéidir, agus molaim an seasamh atá aige i leith na hoibre deonaí – níl aithne agam ar mhórán daoine a mbeadh an dearcadh céanna acu.
as do stuaim dheonach féin of your own free will
" Tagann na páistí ar an saol (altú do Dhia as gach duine acu), tugann tú aire dóibh, cuireann tú oiliúint orthu agus – agus tá seo iontach tábhachtach ag an athair comhaimseartha – caitheann tú am, as do stuaim dheonach féin, ag súgradh leo.
5,000 oibrí deonach 5,000 voluntary workers
" Is í an sprioc atá ag Roche, ag a heagraíocht agus ag na 5,000 oibrí deonach a dhéanann obair leo ná faoiseamh, dínit agus cúnamh a thabhairt do na páistí sna réigiúin is mó atá thíos leis an radachur.
díríonn sé ar bheirt oibrithe dheonacha it concentrates on two voluntary workers
" ”Insíonn an clár an scéal trí shúile daoine éagsúla – díríonn sé ar bheirt oibrithe dheonacha, cuir i gcás, agus ar scéal cúpla páiste faoi leith.
oibrí deonach voluntary worker
" Is í an sprioc atá ag Roche, ag a heagraíocht agus ag na 5,000 oibrí deonach a dhéanann obair leo ná faoiseamh, dínit agus cúnamh a thabhairt do na páistí sna réigiúin is mó atá thíos leis an radachur.
hiomarcaíocht dheonach voluntary redundancy
" Ghlac sí le hiomarcaíocht dheonach ansin, agus sa bhliain 1977, thug sí a haghaidh ar aistear nua corraitheach dúshlánach ina saol: an feachtas Éireannach ar son dí-armála núicléiche.
foireann nua oibrithe deonacha new team of voluntary workers
" I mí Dheireadh Fómhair, beidh Roche ag imeacht arís go dtí an Bhealarúis agus beidh foireann nua oibrithe deonacha in éineacht léi.
Eagraíocht dheonach voluntary organisation
" Eagraíocht dheonach atá inti go huile is go hiomlán.
obair dheonach voluntary work
" ” Má tá féith an rince ionat cheana féin – agus suim agat tabhairt faoi obair dheonach atá fiúntach agus spraíúil – eagraítear cúrsaí traenála agus scrúduithe do dhaoine ar spéis leo cáilíocht a bhaint amach i dteagasc an rince céilí.
oibrithe deonacha. voluntary workers
" Is seirbhís phobail é Raidió na Life agus den chuid is mó, tá sé ag brath ar oibrithe deonacha.
ar bhonn deonach. on a voluntary basis
" Ach is léir go bhfuil cuid mhór daoine i mBaile Átha Cliath ar spéis leo a bheith ag plé leis an gcraoltóireacht mar chaitheamh aimsire: tá céad duine bainteach leis an tseirbhís faoi láthair ar bhonn deonach.
go deonach voluntarily
" Suimiúil go leor, i measc na ndaoine a chuidigh go deonach agus a d’fhág lorg a mboise ar an bhalla, bhí iarphríosúnach, bean a bhí sna 90í agus bhí leanbh nach raibh ach trí lá d’aois.
go deonach voluntarily
" Bhí siad uile ag obair go deonach agus chuir siad lóistín na hoíche, suipéar deas agus bricfeasta ar fáil dúinn ar sé euro déag an duine.
eagraíochtaí deonacha voluntary organizations
" An mhí seo caite léirigh mé nach raibh oiread is cáipéis nó comhfhreagras nó meamram nó tuarascáil i seilbh na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a bhaineann le gearradh siar ar eagraíochtaí deonacha Gaeilge, iad a chónascadh le chéile nó iad a chur faoin díon céanna.
Deonach volunteer
" Ag tabhairt Garda Cósta Deonach na Somáile orthu féin, ní mheasann na hiascairí seo gur ‘foghlaithe mara’ atá iontu.
oibrithe deonacha volunteer workers
" Tréaslaím le Róisín Uí Shúilleabháin, cathaoirleach Cumann Peile na bPiarsach, agus lena buíon oibrithe deonacha a rinne gaisce as cuimse chun comórtas peile na bliana a eagrú chomh maith agus a rinne, agus tréaslaím leis na buaiteoirí, Ard Ratha as Tír Chonaill sa chomórtas sinsir, Oileáin Árann sa chomórtas sóisear, agus le Naomh Anna, Leitir Mór, i gcomórtas na mban.
dheonach voluntary
" Obair dheonach a bhí ann, go díreach deis chraolta.
dheonacha voluntary
" Thiocfadh dó fosta go mbeadh athruithe móra i ndán do na heagrais dheonacha Gaeilge, a mhaoinítear tríd an Fhoras faoi láthair.
dheonach voluntary
" com) Tá clú ar Ghlór na nGael in Éirinn mar chomórtas pobail a thugann aitheantas as obair dheonach na Gaeilge a chur chun cinn.
deonach voluntary
" Is dream deonach iad, nach bhfaigheann cianóg ar bith as an tseirbhís.
go deonach voluntary
" Bhí mé ag obair go deonach i Nantes an samhradh seo caite do charthannacht a bhí ag tabhairt cuairte ar sheanóirí, ar dhaoine a raibh fadhbanna acu, daoine dalla agus daoine a chaill lúth na gcos agus mar sin de.
tréimhse dheonach amateur
" B’fhéidir nach n-aithneodh a lán daoine an t-ainm sin ach tráchtaire cáiliúil a bhí ann, sa tréimhse dheonach i gcúrsaí spóirt go háirithe.