Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
inghlactha accepted
" Traenáil agus oideachas ======= Thaispeáin Becker freisin gur fiú do chomhlachtaí infheistíocht a dhéanamh i dtraenáil agus in oideachas a bhfostaithe, agus is fíor go bhfuil foghlaim fhadsaoil ag fás mar choincheap inghlactha anois.
inghlactha acceptable
" Is gnáthrud é anois go bhféacfadh comhlachtaí ar theachtaireachtaí ríomhphoist a gcuid oibrithe chun a chinntiú go bhfuil siad ar fad "inghlactha".
inghlactha acceptable
" An rud atá uathu ná Tuarascáil Patten ina iomláine - an comhghéilleadh bunúsach a bheadh inghlactha ag náisiúnaithe.
inghlactha acceptable
" Luann sé an chaoi a raibh an sclábhaíocht inghlactha i dtíortha mar na Stáit Aontaithe go dtí an naoú haois déag agus ar tháinig athrú ar dhearcadh daoine ina leith de réir a chéile.
inghlactha acceptable
" Ach is annamh a bhíonn struchtúr ar bith neamhspleách ar an dream a bhunaíonn agus a mhaoiníonn é agus, dá réir, ní chreidim go mbeidh seo inghlactha ach oiread.
inghlactha acceptable
" Deir sé gur chóir d'aontachtaithe rialtas a chur ar bun i Stormont le páirtí Gerry Adams ach, ag an am céanna, deir sé nach mbeadh Sinn Féin inghlactha ag rialtas sa stáit seo.
inghlactha acceptable
" Agus in aice leis, i mbloclitreacha móra tá scríofa *Up The Dubs*! Agus cad é atá scríofa ar an léarscáil seo in aice le príomhchathair Chorca Dhuibhne? Bhuel, ós rud é gur fear mór comhghéillte é Ó Caoimhnis, mar is eol do chách, agus ós rud é nach féidir an troid idir lucht an Daingin agus lucht Dingle a choinneáil ag gabháil mórán níos faide, rinne Balor tuar agus tairngreacht agus chruthaigh sé logainm úr a bheas inghlactha don dá thaobh: *Dingle Uí Chúis!* Do Mháire Ní Chlochráin, an bhean a chaith seal sa Roinn chéanna agus atá anois ag déileáil le cuótaí bainne, le coirce, le cruithneacht, le saill mhuice agus le feoil mhairt, tá bronntanas ar leith ag Balor ina shac Nollag – cúpla cloch meáchain de shiúcra candaí.
inghlactha acceptable
" Tá an PSOE den tuairim go mbeidh siad ábalta teacht ar réiteach a bheas inghlactha ag na páirtithe go léir, cé nach bhfuil an PSOE agus José Luis Rodríguez Zapatero, Príomh-Aire na Spáinne, sásta glacadh leis an tearma “náisiún” chun trácht a dhéanamh ar an gCatalóin.
inghlactha acceptable
" Tá an PSOE den tuairim go mbeidh siad ábalta teacht ar réiteach a bheas inghlactha ag na páirtithe go léir, cé nach bhfuil an PSOE agus José Luis Rodríguez Zapatero, Príomh-Aire na Spáinne, sásta glacadh leis an tearma “náisiún” chun trácht a dhéanamh ar an gCatalóin.
inghlactha acceptable
" Ach é sin ráite, is dóigh liom gur féidir a rá go bhfuil sé go maith do shláinte an duine go mbeadh aclaíocht nó suaitheadh coirp de shaghas éigin mar chuid dá shlí mhaireachtála, is é sin gur rud sláintiúil é an spórt, bíodh sé i bhfoirm reatha nó siúil nó snámha nó dreapadóireachta nó cluichí foirne (níl snúcar ná dairteanna inghlactha mar spórt sa chomhthéacs seo!) Maidir le buachaillí scoile nach bhfuil in ann rith ach ar éigean, is dóigh liom gur údar imní é sin do phobal na tíre i gcoitinne go bhfuil a leithéid ann agus ba chóir go mbeadh sé ina údar imní dá dtuismitheoirí.
inghlactha acceptable
" Tá an PSOE den tuairim go mbeidh siad ábalta teacht ar réiteach a bheas inghlactha ag na páirtithe go léir, cé nach bhfuil an PSOE agus José Luis Rodríguez Zapatero, Príomh-Aire na Spáinne, sásta glacadh leis an tearma “náisiún” chun trácht a dhéanamh ar an gCatalóin.
inghlactha acceptable
" D’fhéadfaí a rá go bhfuil *ethos* leathrúnda, neamhfhoirmeálta i gCLG a deir: gur cluichí “fearúla” iad peil agus iomáint agus is cód é sin a deir “má bhuailtear buille ort, glac leis ach tabhair ceann níos fearr ar ais in am cuí”; go dtarlaíonn scliúchais ó am go ham de bharr theannas na hócáide ach nach bhfuil aon dochar ansin; gur féidir an milleán a chur ar an réiteoir de ghnáth toisc (a) nach raibh smacht aige nó (b) gur shéid sé an fheadóg rómhinic agus araile; baineadh leas as (a) go minic i gcomhthéacs eachtraí na hÓmaí; go bhfuil droch-chaint gháirsiúil inghlactha ag cluichí, ar an taobhlíne, i seomraí gléasta agus araile, go fiú agus mná agus gasúir i láthair.
inghlactha acceptable
" Níl míniú na Roinne Airgeadais inghlactha in aon chor.
neamh-inghlactha unacceptable
" Réasúnta go leor ======= Ní fhéadfaí a rá dar liom go bhfuil formhór na n-éileamh thuasluaite míréasúnta nó neamh-inghlactha.
inghlactha acceptable
" Réasúnta go leor ======= Ní fhéadfaí a rá dar liom go bhfuil formhór na n-éileamh thuasluaite míréasúnta nó neamh-inghlactha.
inghlactha acceptable
" Chaill Tony Blair leathchéad suíochán san olltoghchán deireanach sa Bhreatain ach bhí sé sin inghlactha mar go raibh a pháirtí ar an phointe is airde den scála roimhe sin.
Polasaí Úsáid Inghlactha Theicneolaíocht an Eolais IT Acceptable Use Policy
"Polasaí Úsáid Inghlactha Theicneolaíocht an Eolais i scoil s’againne anois.
inghlactha agus normálta, acceptable and normal,
" An fhadhb ná go bhfuil siad ag tabhairt le fios go bhfuil an t-alcól inghlactha agus normálta, fiú i measc imreoirí spóirt.
inghlactha acceptable
" Bhí sé inghlactha don fhear uasal, don fhear léinn, na *curios* seo a bhailiú sula n-imeoidís.
inghlactha acceptable
" Agus é ag seasamh le fealsúnacht an Chraoibhín, bhí Riobard ag tnúth leis an lá go mbeadh teanga agus cultúr na hÉireann inghlactha ag muintir uile an oileáin seo.
inghlactha. acceptable
" Níl an mhí-úsáid cumhachta a léiríodh sa scannán ceart, cothrom nó inghlactha.
inghlactha a thuilleadh acceptable any more
" Cuireadh ina leith san am a chuaigh thart go raibh sí faiteach i mbun cosanta ach is cinnte nach mbeidh a leithéid inghlactha a thuilleadh agus í roghnaithe mar leaschaptaen na foirne.
dáta reatha inghlactha current date acceptable
" Dúirt sé chomh maith gur mhian leis comhrá náisiúnta a chur ar siúl arís i dtaca le dáta an lae náisiúnta, go háirithe mar nach bhfuil an dáta reatha inghlactha ag bundúchasaigh na tíre, a mheasann gur lá an dobróin é.
inghlactha acceptable
" Cén idirghabháil atá inghlactha sna cúinsí sin, dar leat? LH: Bhuel, creidim go gcaithfimid deiseanna a chur ar fáil.
inghlactha acceptable
" Bítear ag súil le caighdeán inghlactha áirithe táirge ó gach foras agus comhlacht.
inghlactha acceptable
" Gearrtar fíneáil $20 ar dhaoine nach gcaitheann vóta mura bhfuil leithscéal inghlactha acu.
inghlactha acceptable
" Ó tharla go raibh lámh an tsaoiste i bhfostú sa sparán, mheas roinnt dá chuid comhleacaithe go raibh a leithéid d'iompar inghlactha.
inghlactha acceptable
" Tuigtear go mbíonn taismigh i gceist i dtólamh in aon chogadh ach tá líon na dtaismeach Astrálach inghlactha, de réir dealraimh.
inghlactha acceptable
" Tugadh le fios i bhfógra ins an Post Office Gazette i Sasana ar an 14 Feabhra 1979 go raibh méadú mór tagtha ar líon na litreacha le seoltaí Gaeilge agus nach raibh a leithéid inghlactha: *“This is contrary to Post Office recommendations and wherever possible instances should be taken up with the poster and efforts made to ensure that correct postal addresses are used.
inghlactha acceptable
" Beidh a cheapachán mar Aire Airgeadais inghlactha do Fhine Gael, rud nach bhféadfaí a rá faoi bhaill eile den Lucht Oibre a shantaíonn an post.
inghlactha acceptable
" 
Dúirt mé leo nach raibh sin inghlactha agus tháinig siad ar ais le tástáil dhiagnóiseach Ghaeilge! Tá sé ráite ag daoine atá ag obair san earnáil go bhfuil an tástáil dhiagnóiseach ar cheann de na rudaí is tábhachtaí a tharla sa Ghaeloideachas riamh.
inghlactha acceptable
" Ar an ábhar sin, de réir na hargóna, tá sé inghlactha go n-íocfaí bainisteoir foirne a bhfuil taithí agus saineolas aige agus a mbíonn air a lán ama agus dua a chaitheamh ag ullmhú na foirne, ag plé le lucht leighis, ag bualadh le lucht na meán, ag taisteal anseo is ansiúd agus mar sin de.
inghlactha acceptable
" Tá mé tógtha le ceist chaighdeáin na Gaeilge, cé leis an teanga agus cad ba chóir a bheith inghlactha sa teanga.
inghlactha acceptable
" An Bhunaíocht a Rialaíonn ============= Le bliain agus corradh anuas, tá dlíodóirí an teaghlaigh agus dlíodóirí ag feidhmiú chun leasa rialtas na Breataine, ag plé cineálacha éagsúla fiosrúcháin a bheadh inghlactha ag an teaghlach agus ag an rialtas araon agus nuair a fuair Geraldine cuireadh dul go Sráid Downing, mheas sí go raibh socrú bainte amach acu.
inghlactha acceptable
" (Dála an scéil, ní thuigim ó thalamh an domhain cén fáth go mbeadh sé inghlactha go bhféadfadh bileoga agus foirmeacha i mBéarla amháin a bheith ag Coláiste Ghaeilge, mar a bhíonn ag cuid acu.
inghlactha acceptable
" Níos measa fós, ní raibh aon fhreagra inghlactha aige i ndáil leis an mbréag a d’inis sé faoin tiachóg.
rud nach raibh inghlactha something which was unacceptable
" Tá teoiric eile ann go mbíodh iníon an tigh ag suirí le ball den RIC, rud nach raibh inghlactha ag an am.
ní raibh aon fhianaise inghlactha there was no acceptable evidence
" É sin ráite, ní raibh aon amhras ach go raibh an chnáib ina bagáiste agus ní raibh aon fhianaise inghlactha gur chuir duine eile ann í.
inghlactha (wasn’t) acceptable
" Mhaígh an polaiteoir Thomas Mulcair, gur as Québec ó dhúchas dó, nach bhfuil sé ‘inghlactha’.
inghlactha acceptable
" Ach tá sé inghlactha go dtabharfadh Céad Aire Thuaisceart Éireann tacaíocht do ‘thréadaí’ bunchreidmheach, Pastor James Mc Connell, a mhaígh gur ‘mianach an diabhail’ a bhí san Ioslám.
atá inghlactha dúinn with which is acceptable for us
" )*” Faoi Scáth an Amhrais ========== Thosaigh mé ag machnamh mar sin ar an bpriacal atá inghlactha dúinn agus sinn ag plé le teicneolaíocht.