Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
láidreachtaí strengths
" Cad iad na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? (a) Daoine nua ag teacht chun cinn i gcónaí.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? Na laigí Easpa ama.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? Is dócha gurb é an láidreacht is mó atá ag an eagraíocht ná go bhfuil daoine deonacha den scoth ag plé léi ó bunaíodh í, daoine a raibh fís acu don Ghaeilge agus don ghluaiseacht gaelscolaíochta, daoine a d'oibrigh go dian dícheallach thar na blianta ar bhonn iomlán deonach chun a chinntiú gur tháinig forbairt ar agus fás ar an eagraíocht agus ar an ngluaiseacht.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? láidreachtaí na heagraíochta ná go bhfuil tacaíocht mhaith agus maoiniú measartha faighte ón tús aici ón Roinn Oideachais, agus go bhfuil Oifigigh Aosoideachais na gcontaetha éagsúla Gaeltachta ag obair as lámh a chéile sa tionscadal, seachas a bheith ag obair astu féin, gan tacaíocht nó aitheantas.
láidreachtaí strengths
" Ar na láidreachtaí, dar liom, tá tallann, samhlaíocht, díograis agus fuinneamh na foirne - is iontach an méid agus an réimse rudaí a dhéanann siad; tá an t-ádh linn chomh maith go bhfuil daoine iontacha againn mar chomhfhreagraithe nó a mbíonn páirt rialta acu sna cláracha.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Fios Feasa? Aon bhunús amháin atá le laigí agus láidreachtaí an chomhlachta araon: an Ghaeilge.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Raidió Fáilte faoi láthair? An laige is mó ná easpa airgid.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an chomhlacht? Tá níos mó ná 2,000 leabhar as Gaeilge againn anois ach níl an spás sa siopa chun iad a thaispeáint i gceart.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? An laige is mó is dócha ná go bhfuilmid cuid mhaith ar chúl ar ár macasamhail sa chóras oideachais Béarla.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? An laige is mó is dócha ná go bhfuilmid cuid mhaith ar chúl ar ár macasamhail sa chóras oideachais Béarla.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an Aonad? Laigí Déarfainn go bhfuil profíl Aonad na Gaeilge fós lag i measc na mac léinn.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an gcomhlacht faoi láthair? Na laigí: Easpa maoinithe agus deacrachtaí leathanbhanda sa Ghaeltacht.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an gcomhlacht? An laige is mó ná go bhfuilimid ag brath rómhór ar fhoinse amháin oibre - *the old Dunnes Stores factor*.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an eagraíocht? láidreachtaí: Tá muid lonnaithe i gceantar álainn Gaeltachta Ghort an Choirce.
láidreachtaí na mbunaitheoirí the strengths of the founders
" Is gnách go mbíonn comhlachtaí beaga ag brath an iomarca ar láidreachtaí na mbunaitheoirí - agus sin í an phríomhlaige a bhaineann leo.
láidreachtaí strengths
" láidreachtaí: an dearadh, an iriseoireacht, an léamh eile ar an scéal.
láidreachtaí strengths
" " Deir Neil fosta gur ceird atá sa chumadóireacht, go bhfoghlaimíonn sé an dóigh le rudaí a chur in ord, cad é nach dtig leat a dhéanamh le huirlisí éagsúla, cad é na láidreachtaí atá ag achan uirlis.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an eagraíocht? An láidreacht is mó ná go bhfuil ag éirí linn ranganna Gaeilge a chur ar fáil i Sasana Nua.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an eagraíocht? An láidreacht is mó ná go bhfuil ár n-aidhmeanna ceart.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an Áras? Gan amhras ar bith, i gcás cúrsaí maoinithe is laige é go bhfuil an tÁras ag brath ar mhaoiniú sa bhreis ar an méid gur féidir linn féin a ghiniúint.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Seachtain na Gaeilge? Is dócha go bhfuil an dea-thoil atá ar fud na tíre don tSeachtain agus an méid daoine atá sásta obair a dhéanamh go deonach ar son na Seachtaine ar na príomhláidreachtaí a bhaineann léi.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an mBord? Ar na hábhair nirt atá againn, tá foireann chumasach dhíograiseach a bhfuil suim acu sa ghnó agus fonn orthu a gcion a dhéanamh; taithí agus saineolas na gcomhaltaí boird, daoine atá sásta feidhmiú go deonach chun dul chun cinn tomhaiste a bhaint amach san earnáil; agus tacaíocht oifigigh na Roinne, daoine a bhfuil dearcadh gairmiúil forásach acu i leith na hearnála.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le RTÉ RnaG? Láidreacht RTÉ Raidió na Gaeltachta go bhfuil foireann óg fhuinniúil agus ghairmiúil aige a chuireann scoth na seirbhíse ar fáil ceithre huaire fichead sa ló.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le CGLC? Laige amháin atá againn ná go dtiteann cuid mhór den obair ar na daoine céanna bliain i ndiaidh na bliana.
láidreachtaí strengths
" láidreachtaí: Christín Mhic Iomhargáin (Bainisteoir), an t-aon fhostaí, urraithe ag Foras na Gaeilge - í fíorghníomhach, lán de sheifteanna agus nuaíocht.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le PLleG? Ceann de na laigí is mó a bhaineann linn ná go bhfuilimid ag brath go huile is go hiomlán, nach mór, ar mhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an COGG? Laigí: Easpa foirne agus acmhainní.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis AnBL? Is iad cumas, saineolas, agus breithiúnas na foirne na nirt is tábhachtaí atá ag an Bhrainse; tá beagnach ochtó bliain de thaithí taighde ar logainmneacha ann agus cartlann luachmhar ina bhfuil na mílte foirmeacha stairiúla de logainmneacha as gach contae sa tír, theas agus thuaidh.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le IFC? Laigí: Is gnó turasóireachta é cuid dár ngnó, agus fé mar is eol do gach aoinne, tá costaisí áirithe ag baint le taisteal go hoileán agus le soláthar na ngnáthsheirbhísí cothaithe.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le IFC? Laigí: Is gnó turasóireachta é cuid dár ngnó, agus fé mar is eol do gach aoinne, tá costaisí áirithe ag baint le taisteal go hoileán agus le soláthar na ngnáthsheirbhísí cothaithe.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le TME? An laige is mó na gur gearradh siar an deontas agus nach bhfuil ach duine amháin fostaithe anois.
láidreachtaí strengths
" Má dhéanann muid anailís ghrinn ar na láidreachtaí agus ar na laigí atá againn, tiocfaidh muid ar chúpla conclúid.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an CC? Easpa airgid.
láidreachtaí strengths
" Is é an botún is mó a dhéanann grianghrafadóirí, b’fhéidir, ná a bheith ag déanamh comparáide idir an meán nua seo agus na seanmheáin in áit a bheith ag iarraidh láidreachtaí agus laigeachtaí an mheáin nua a thuiscint.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le PCT? Na laigeachtaí: Easpa foirne.
láidreachtaí strengths
" Is é an botún is mó a dhéanann grianghrafadóirí, b’fhéidir, ná a bheith ag déanamh comparáide idir an meán nua seo agus na seanmheáin in áit a bheith ag iarraidh láidreachtaí agus laigeachtaí an mheáin nua a thuiscint.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann leis an Acadamh faoi láthair? Is iad láidreachtaí an Acadaimh na mic léinn atá agus a bheas againn, an fhoireann atá againn agus na dreamanna éagsúla a thugann tacaíocht dúinn, san Ollscoil agus lasmuigh di.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann le Gaelchultúr faoi láthair? láidreachtaí: Tá taithí fhairsing ag na stiúrthóirí.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann le Gaelchultúr faoi láthair? láidreachtaí: Tá taithí fhairsing ag na stiúrthóirí.
láidreachtaí strengths
" Ach is iad láidreachtaí s'againne ná samhlaíocht, fuinneamh, foighne, agus daoine dúthrachtacha tiománta a bheith ar bord.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le hOisín? Tá oifigí Oisín lonnaithe i gcroílár Ghaeltacht Mhúscraí i gContae Chorcaí.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le hOisín? Tá oifigí Oisín lonnaithe i gcroílár Ghaeltacht Mhúscraí i gContae Chorcaí.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis na Gaeil Óga? Is é an laige is mó atá againn ná easpa taithí ó thaobh eagrúcháin de ach tá na heagrais Ghaeilge ar fad an-chabhrach agus sásta comhairle a chur orainn i gcónaí.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Coláiste na nGael? Tá duine proifisiúnta, lánaimseartha de dhíth orainn chun an obair atá tosaithe againn a chomhordú, a chur chun cinn agus a leathnú mórthimpeall na hEorpa agus níos faide.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Coláiste na nGael? Tá duine proifisiúnta, lánaimseartha de dhíth orainn chun an obair atá tosaithe againn a chomhordú, a chur chun cinn agus a leathnú mórthimpeall na hEorpa agus níos faide.
laigí agus na láidreachtaí weaknesses and strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Feachtas?*** An laige is mó a bhaineann le Feachtas ná go bhfuil muid ag brath ar dhea-thoil an Rialtais chun maoiniú ceart a thabhairt dúinn, rud nár tharla go dtí seo.
na láidreachtaí agus na laigí the strengths and weaknesses
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann le RnaL?Tháinig na pointí seo chun cinn ag ceardlann inmheánach agus ag ceardlann phoiblí a d’eagraigh an stáisiún anuraidh:* Láidreachtaí* Is acmhainn iontach é stáisiún pobail atá tiomanta do sheirbhís trí Ghaeilge a sholáthar sa chathair dóibh siúd gur spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach.
na láidreachtaí agus na laigí the strengths and weaknesses
" Cad iad na láidreachtaí agus na laigí*** a bhaineann le CnaG? Is féidir liosta fada a dhéanamh de laigí CnaG: easpa oibrithe, easpa scileanna, easpa ceannasaíochta.
na laigí agus na láidreachtaí the weaknesses and strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le CnabhF?*An laige is mó atá ag an eagras ná an easpa cruinnis ó thaobh na Gaeilge de.
a láidreachtaí éagsúla their various strengths
" “Tháinig a láidreachtaí éagsúla le chéile go foirfe,” a scríobh an léirmheastóir Leonard Maltin ina leabhar *Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons*.
láidreachtaí strengths
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le G-TBÁC? Na laigí: easpa airgid agus easpa ama.
lánúsáid as láidreachtaí an mheáin féin full use of the strengths of the medium itself
" Deis caillte a bheas ann muna gcuirtear foilseachán ar bun a bhaineann lánúsáid as láidreachtaí an mheáin féin.