Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
mura dtig leis an dá rialtas unless the two governments can
" Creidim go bhfuil am an-chontúirteach romhainn mura dtig leis an dá rialtas coinín a tharraingt amach as an hata.
go rachadh sé rite leis an rialtas that the government would barely manage
" Measadh go forleathan roimh an eachtra seo go rachadh sé rite leis an rialtas sa toghchán gan cuid den tacaíocht sin a mhealladh ar ais.
Shéan an rialtas the government denied
" Shéan an rialtas go raibh aon bhaint ag cúrsaí toghchánaíochta leis.
malairt rialtais alternative government
" Is é sin dul i mbun cainte *anois* roimh an olltoghchán le Fine Gael agus leis an bPáirtí Glas maidir le malairt rialtais a thairiscint do na vótóirí.
rialtais dhaonlathacha democratic governments
" Bíonn mallacht éigin ar rialtais dhaonlathacha go mbíonn siad de shíor ag féachaint siar ar na cogaí a bhíonn thart.
Bhagair an rialtas stáit the state government threatened
" Bhagair an rialtas stáit píonós níos géire ar aon duine a chiontófaí.
rialtas feidearálach federal government
" Tagann maoiniú ón rialtas feidearálach, ó áisíneachtaí rialtais stáit, fondúireachtaí príobháideacha, airgead ó dhaoine aonair, agus imeachtaí bailithe airgid a ndéanann an t-ionad urraíocht orthu.
gan beann ar rialtas paying no heed to the government
" Borradh ======= Cén fáth go bhfuil an scéal amhlaidh? Céard tá taobh thiar den bhorradh seo le scór bliain sa CLG ar fud na tíre? Freagra simplí atá ar an gceist seo dar liom, is é sin, muintir na hÉireann! Gnáthchosmhuintir na tíre atá ag dul i mbun a saol sóisialta agus spórtúil féin gan beann ar rialtas ná Aontas Eorpach.
an Rialtais Choimeádaigh the Conservative Government
" uk)), ag tabhairt amach ar feadh na mblianta faoin dóigh a raibh polasaithe an Rialtais Choimeádaigh idir 1979-1997 ag déanamh damáiste don chóras oideachais sa Bhreatain agus do spiorad na múinteoirí.
go ngníomhódh an Rialtas that the Government would act
" Ag deireadh na míosa seo caite d'eisigh an eagraíocht idirnáisiúnta Amnesty ráiteas ag rá gur ábhar práinne a bhí ann go ngníomhódh an Rialtas ar an gceist seo.
rialtas Coimeádach Conservative government
" Ní bheidh rialtas Coimeádach sa Bhreatain go ceann tamaill fhada eile.
rialtas lárnach central government
" In ainneoin an uafáis seo, is cosúil go bhfuil an rialtas lárnach i Maidrid agus an rialtas áitiúil in Santiago de Compostela níos buartha faoi na fadhbanna polaitiúla a bhaineann leis an tubaiste ná faoi chúrsaí eacnamaíocha, sóisialta nó faoin scrios ar an timpeallacht.
teacht i dtír ar dhrochíomhá an rialtais take advantage of the government's bad image
" Agus an méid sin ráite, áfach, níor éirigh leis teacht i dtír ar dhrochíomhá an rialtais san fhómhar, nuair a sceitheadh an t-eolas faoi na ciorruithe móra a bhí beartaithe ach a coinníodh faoi rún aimsir an olltoghcháin.
mheamraim rialtais government memoranda
" Faoin bhforáil seo, beidh cead ag an bpobal teacht ar mheamraim rialtais agus ar cháipéisí eile a cuireadh faoi bhráid cruinnithe den chomhair-eacht, cúig bliana i ndiaidh na gcruinnithe sin.
rialtas áitiúil local government
" Anois, agus seilbh glactha ag poblachtánaigh ar chuid de shean-*status quo *na n-aontachtach - rialtas áitiúil i Stormont, cumhachtaí póilíneachta i lámha rialtas na Sé Chontae - measann siad gur féidir leo anois aontachtaithe a mhealladh mar go n-aontaíonn siad ar go leor rudaí.
curtha faoi bhráid an rialtais submitted to the government
" Tá moladh curtha faoi bhráid an rialtais acu cheana féin do chóras *metro* a dhéanfadh freastal ní hamháin ar chustaiméirí an aerfoirt ach fosta orthu siúd a bheadh ag triall ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus ar Ospidéal an Mater.
ciorruithe rialtais government cutbacks
" Tá soláthar nua uisce geallta, ach, agus ciorruithe rialtais in áit, níl aon dóchas go mbeidh sé ar fáil go gairid.
a cuireadh faoi bhráid an Rialtais which was presented to the Government
" " Mar gheall ar an easpa ama, bhí an tuarascáil féin (a cuireadh faoi bhráid an Rialtais i mí an Mhárta 2002) b'fhéidir níos giorra ná mar a theastaigh uathu í a bheith, ach ar a laghad tá sí ann anois mar phointe tosaigh d'aon fhorbairt eile.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" Tá an plean féin le plé ag rialtais na mballstát sna míonna atá romhainn, agus gan aon chinnteacht ann go leanfar leis díreach mar atá sé anois.
dá mbeartódh an rialtas ar na baill a cheapadh iad féin if the government decided to appoint the members themselves
" Is léir ó seo gur beag cur i gcoinne a bheadh ann ón phobal dá mbeartódh an rialtas ar na baill a cheapadh iad féin don chomhairle preas nua atá le bunú (agus táthar ag rá go dtarlóidh sé seo).
a cheapfadh an rialtas that the government would appoint
" Ní haon ionadh é, mar sin, gur moladh sa tuarascáil chéanna go mbunófaí comhairle preas ar bhonn reachtúil, ar a mbeadh naoi mball a cheapfadh an rialtas.
an rialtas lárnach the central government
" Is ag dul in olcas atá an scéal, agus an rialtas lárnach ag iarraidh sciar suntasach den ualach cánach a chur ar aghaidh go seiftiúil, ciúin chuig na húdaráis áitiúla - díreach ag an am céanna is atá go leor cumhachtaí bainte de na húdaráis chéanna.
faoi bhrú ón Rialtas under pressure from the Government
" An dtiocfaidh an lá go mbeidh ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe táille ar leith a ghearradh ar dhaoine chun íoc as loiscneoir sa gcontae, loiscneoir nár theastaigh ón gcomhairle ná ón bpobal áitiúil ach a tógadh faoi bhrú ón Rialtas? An rud atá ag tarlú i nGaillimh, tarlóidh sé ar fud na tíre, mar go bhfuil treoir tugtha ag an Rialtas do chuile údarás áitiúil, faoin Acht Pleanála agus Forbartha 2000, airgead a bhailiú chun íoc as na costaisí caipitil a bhaineann le hinfrastruchtúr agus áiseanna thar tréimhse dhá bhliain déag.
an rialtas feidearálach the federal government
" Ach mar a dúirt Bush féin níos moille, caithfidh an rialtas feidearálach slí éigin a fháil chun inimircigh mhídhleathacha a chlárú, ar chúiseanna a bhaineann le slándáil náisiúnta go háirithe.
a shínigh an rialtas that the government signed
" Cé go bhfuil sé intuigthe go dteastódh ó chomhlacht a gcuid ríomhchlár a choimeád rúnda, tá sé riachtanach go mbeadh an córas toghchánaíochta trédhearcach agus ba chóir de sin a bheith mar chuid lárnach den gconradh a shínigh an rialtas.
rialtas sealadach provisional government
" Tá céim chróga glactha ag an Uachtarán úr, Carlos Mesa, a bhí ina Leas-Uachtarán roimhe seo: tá rialtas sealadach curtha le chéile aige gan rannpháirtíocht ó na páirtithe móra, agus tá beirt dúchasach i measc na n-airí atá ceaptha aige.
dhiúltaigh an rialtas iad the government refused them
" "Bhí grúpaí éagsúla ag iarraidh cosc mar sin i Samhradh 2003 ach dhiúltaigh an rialtas iad.
sa dá roinn rialtais is cumhachtaí in the two most powerful government departments
" An deacracht is mó atá agamsa leis an bplean, áfach, ná go bhfuil an baol ann go bhfágfar *élite *i mBaile Átha Cliath, go mór mór sa dá roinn rialtais is cumhachtaí, an fhad is atá cúraimí tánaisteacha á ndéanamh thíos fán tír.
dlí Rialtais Dúchais Home Rule law
" Sa bhliain 1948, tháinig na Faróigh agus na Danmhargaigh ar chomhréiteach: rinneadh dlí Rialtais Dúchais a achtú a thug i bhfad níos mó cumhachtaí don rialtas áitiúil.
d'áitigh chaon rialtas each government argued
" Chomh luath is bhí an comhaontú sínithe, d'áitigh chaon rialtas gur acu féin a bhí an ceann ab fhearr sna cainteanna.
a d'fhógair an rialtas that the government announced
" Ar an 27 Eanáir 2004, sé bliana ar aghaidh ón gcéad lá a d'fhógair an rialtas go raibh fúthu staid ollmhór nua a thógáil i mBaile Átha Cliath, tá an Bertie Bowl curtha ar leataobh agus tá cinneadh tógtha Bóthar Landsdún a atógáil ina ionad.
athrú rialtais change of government
" Tá sé ráite ó shin ag Mark Latham, ceannaire an fhreasúra, go dtabharfar sceimhlitheoirí na hAstráile abhaile ón Iaráic roimh an Nollaig má bhíonn athrú rialtais ann i dtoghchán na bliana seo.
dul i bhfeidhm ar dhaoine eile sa rialtas to have an impact on other people in the government
" " Deir sé go bhfuil meas aige ar an Aire na Gaeltachta Éamonn Ó Cuív ach gur dóigh leis nach n-éiríonn leis dul i bhfeidhm ar dhaoine eile sa rialtas ó thaobh na Gaeilge de.
d'fhógair an rialtas the government announced
" An mhí seo caite d'fhógair an rialtas polasaithe nua, polasaithe a d'fhéadfadh an soláthar tithe sóisialta sa stát seo a mhéadú go mór.
na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil the Department of the Environment and Local Government
" Ní nach ionadh ach oiread, de réir fhigiúirí na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil a foilsíodh in 2002, go bhfuil 48,413 teaghlach ar an liosta tithíochta.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" Tá imní orthu go mbainfear smacht náisiúnta sna cúrsaí sin de rialtais na mballstát, agus go ndéileálfar leo mar earraí atá le díol is le ceannach ag cuideachtaí móra ilnáisiúnta.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
thairg rialtas Peter Beattie Peter Beattie's government offered
" I Queensland in 2002, thairg rialtas Peter Beattie $55 milliún (€ 31 milliún) do na 16,500 dúchasach a bhí i gceist.
shéan an rialtas the government denied
" Dúirt sí seo sa ráiteas a thug sí don fhiosrúchán oifigiúil, The Fennell Inquiry, ach shéan an rialtas go raibh an locht ar an tseirbhís phríobháideach glantóireachta, cé gur thosaigh an tine i measc smúite, snáithíní agus salachair a bhí meascaithe le gréisc faoin straighre beo.
mheas an rialtas the government reckoned
" Bréag a bhí ansin freisin ach mheas an rialtas go gcuideodh sé leo sa toghchán agus, faoin am a thaispeánfaí gur bréag a bhí ann, go mbeadh an toghchán thart.
gheall an rialtas the government promised
" Roimh an olltoghchán deireanach gheall an rialtas go raibh siad sásta breis is 200,000 cárta nua a chur ar fáil.
chiste rialtais government fund
" "Díon" an t-ainm atá ar an chiste rialtais atá i gceist.
rialtas cineachta devolved government
" " Ó thaobh na sochaí atá sna Sé Chontae, deir sé go bhfuil sé ag súil leis an lá a mbeidh rialtas cineachta ann agus na príomhpháirtithe (Sinn Féin agus an DUP) ag obair le chéile.
rialtas cumannach a communist government
" Tá an tír á reáchtáil ag rialtas cumannach a bhfuil fonn forbartha air.
méadaíodh móramh an rialtais the government's majority was increased
" Níor chuir a bhua iontas ar mhórán ach is é an rud a chuir ná gur méadaíodh móramh an rialtais i dTeach na nIonadaithe agus go bhfuil seans maith go mbeidh smacht ag an rialtas ar an Seanad ó mhí Iúil seo chugainn, rud nach raibh ag aon rialtas ó 1980.
rialtas feidearálach federal government
" Ina áit sin, thosaigh sé ag obair do chóras iompair Bhostúin, ansin bhog sé go Chicago, agus ina dhiaidh sin bhain sé post amach leis an rialtas feidearálach i Washington.
fógróidh an Rialtas the Government will announce
" Níos déanaí an mhí seo fógróidh an Rialtas cé acu an bhfuil mótarbhealach úr le tógáil idir Cnoc na Scríne agus Cnoc na Teamhrach i gContae na Mí nó nach bhfuil.
chinn an rialtas ar the government decided
" Ar an ábhar sin, chinn an rialtas ar chúram na hoibre taighde ar na logainmneacha a chur ar rannóg úr le foireann bhuan agus sa bhliain 1956 bunaíodh An Brainse Logainmneacha mar rannóg ar leith in Oifig na Suirbhéireachta Ordanáis.
mhol an Rialtas the Government proposed
" Tá raic ann mar gheall ar gur mhol an Rialtas le gairid go mbogfaí na príosúnaigh go láthair nua in aice le Cill Dhéagláin i gContae na Mí, timpeall deich míle ó lár chathair Bhaile Átha Cliath.
rialtas administration
" B’oifigigh shinsearacha i rialtas Nixon iad na fir a bhris isteach sa seomra san óstán.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
Níor fheil sé sin don rialtas. That didn't suit the government.
" Níor fheil sé sin don rialtas.
faoi choimirce an rialtais under the auspices of the government
" Má éiríonn leis an Bille um Chlúmhilleadh a achtú, bunófar Comhairle Preasa neamhspleách, nach mbeadh faoi choimirce an rialtais.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
fiontar idir-rialtais inter-governmental enterprise
" net), fiontar idir-rialtais a bunaíodh le cuidiú le hathnuachan an traidisiúin Ghaeilge an dá thír, agus a ghlac páirt lárnach i bhforbairt Leabhar Mór na Gaeilge.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
agus ar conas a dhéileálfaidh an rialtas léi and how the government will deal with it
" Bhí taighde cuimsitheach déanta ag lucht eagraithe na comhdhála ar cheithre thoradh a d’fhéadfadh bheith ann sa todhchaí, ag brath ar cathain a tharlóidh buaic na hola agus ar conas a dhéileálfaidh an rialtas léi.
Léireoidh na rialtais ceannasaíocht the governments will show leadership
" Cad a bheidh le léamh sna nuachtáin sa bhliain 2015? “Praghas an leictreachais: ardú 40% ó 2005” “Seirbhís eitleáin nua ó Phort Láirge go dtí an Iaráic” “Ba thithe aonair faoin tuath 50% de na foirgnimh nua a tógadh anuraidh” “Is gá do níos mó daoine bheith ag obair in dhá nó i dtrí phost chun bheith in ann maireachtáil” “Idirthréimhse Eagnaí” ======= Léireoidh na rialtais ceannasaíocht agus cuirfidh siad béim ar úsáid fuinnimh a ísliú agus foinsí nua fuinnimh a fhorbairt.
straitéisí frithbhochtaineachta an rialtais the government's anti-poverty strategies
" In áit díriú ar “an taobh eile”, molann an NICVA gur cheart béim a dhíriú ar straitéisí frithbhochtaineachta an rialtais, ar an dífhostaíocht, sochair níos airde, pá íosta náisiúnta, cúram leanaí níos fearr, dul i ngleic leis an éagothroime sa chóras sláinte, agus áiseanna cuí, le muinín an phobail a chothú.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
neamhchumhacht an rialtais chónaidhmigh the powerlessness of the federal government
" Bhris Spéirling Katrina ballaí New Orléans i Louisiana, agus nocht sé neamhchumhacht an rialtais chónaidhmigh nuair a theip glan ar sheirbhísí éigeandála na tíre, faoi stiúir chara Bush, an tUasal Michael Brown.
Éilíonn rialtas láidir a strong government demands
" Éilíonn rialtas láidir freasúra láidir.
nach ligeann an rialtas na maidí le sruth that the government doesn't derogate from its duties
" Cén t-ionadh, mar sin, go bhfuil cuid acu ag éirí róshócúlach agus róshotalach? Tá ról faire ag an fhreasúra mar sin lena chinntiú nach ligeann an rialtas na maidí le sruth agus le brú a chur orthu éirí as oifig má bhíonn aon ní cam ar bun acu.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
Má ghníomhaíonn an Rialtas if the government acts
" Má ghníomhaíonn an Rialtas i gcás na moltaí seo, beidh obair mhaith déanta do mhuintir na hÉireann, obair i bhfad níos fearr ná reifreann scoilteach eile a bhrú ar mhuintir na tíre.
An rialtas Coimeádach the Conservative government
" In ainneoin na caimiléireachta agus na drochphoiblíochta, bhí An rialtas Coimeádach agus rialtas Pháirtí an Lucht Oibre ó 1997 sásta de bhrí go raibh na múinteoirí sna coláistí ag múineadh ranganna breise, lán le mic léinn, ar phá níos ísle ná pá na múinteoirí scoile.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
ní thoghtar rialtais i Meiriceá governments aren't elected in America
" Ar dtús, ní thoghtar rialtais i Meiriceá ar an dóigh chéanna in aon chor is a thoghtar iad in Éirinn.
roghnaítear an rialtas the government is chosen
" In Éirinn, roghnaítear an rialtas as baill an pháirtí (nó na bpáirtithe) a fuair móramh Dála i dtoghchán, agus sa chás sin is ionann comh-aireacht agus rialtas.
an rialtais Choimeádaigh the Conservative government
" Iarracht eile de chuid an rialtais Choimeádaigh a bhí ann na ceardchumainn a scriosadh sa tír seo agus ba bheag an tsuim a bhí ag na meáin chumarsáide sa scéal go dtí gur nocht Fowler a theachtaireacht beo ar an teilifís.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
an rialtas feidearálach agus stáit the federal and state government
"an rialtas feidearálach agus stáit ag teacht i gcabhair ar na daoine agus tá $100 milliún fógartha go dtí seo i bhfoirm deontas agus iasachtaí le ráta íseal úis.
airí rialtas government ministers
" Ó 2003 anall, mar shampla, táthar ag diúltú eolas a chur ar fáil faoi chinntí a dhéanann airí rialtas.
Rialtas na dTóraithe the Tory Government
" Bhí sé amhail is gur tháinig cuimhne chomónta na ndaoine – na Péindlíthe, an leatrom agus an frith-Chaitliceachas go ginearálta agus an leatrom in éadan daoine aonair ó thuaidh – gur tháinig sé uilig le chéile sa choimhlint seo idir na stailceoirí agus Rialtas na dTóraithe sa Bhreatain.
rialtais na mballstát the governments of the member states
" An mhí seo déanfaidh uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach tréaniarracht teacht ar aontú idir rialtais na mballstát maidir le bunreacht nua don Aontas.
leath na rann agus na n-oifigí rialtais half on the government departments and offices
" nach raibh inniúlacht sa Ghaeilge curtha san áireamh ag leath na rann agus na n-oifigí rialtais ina gcuid comórtas d’ardú céime inmheánach.
ag freastal ar scoil de chuid an rialtais attending a government school
" Tá siad ag freastal ar scoil de chuid an rialtais faoi láthair ach an bhliain seo chugainn, rachaidh siad go dtí meánscoil príobháideach.
ag brath ar dhea-thoil an Rialtais depending on the goodwill of the Government
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le Feachtas?*** An laige is mó a bhaineann le Feachtas ná go bhfuil muid ag brath ar dhea-thoil an Rialtais chun maoiniú ceart a thabhairt dúinn, rud nár tharla go dtí seo.
gur fheil cruinniú mar seo don rialtas feidearálach that a meeting like this suited the federal government
" Tá daoine ann a déarfadh gur fheil cruinniú mar seo don rialtas feidearálach, go dtabharfadh sé le tuiscint don phobal go raibh rud éicint ar siúl acu tar éis neamhaird a bheith tugtha ar na fadhbanna acu le deich mbliana.
le linn thréimhse an Rialtais reatha during the time of the current Government
" Tá súil aige go dtarlóidh é sin le linn thréimhse an Rialtais reatha.
rialtas mionlaigh minority government
" San idirlinn, bhí rath ar rialtas mionlaigh Lemass ar shála olltoghchán na bliana 1961.
briseadh Rialtas daonlathach na Spáinne the deafet of the democratic Government of Spain
" Mar a dúirt Frank Deegan liom i 1986: “Ba chéim i dtreo an fhaisisteachais san Eoraip agus an Dara Cogadh Domhanda é briseadh Rialtas daonlathach na Spáinne”.
gur sháraigh Rialtas na hÉireann dlí na hEorpa that the Irish Government broke European law
" Rinne sé iarracht an dubh a chur ina gheal ar phobal na tíre, mar shampla, agus casadh dearfach a chur ar rialú na Cúirte Eorpaí gur sháraigh Rialtas na hÉireann dlí na hEorpa nuair a thóg siad a gcás i leith Sellafield chuig na Náisiúin Aontaithe.
shílfeá gur cuid den rialtas áitiúil a bhí ann you would think it was part of the local government
" ” An dóigh a luaigh sé an tOrd Oráisteach, shílfeá gur cuid den rialtas áitiúil a bhí ann, seachas grúpa seicteach a bhfuil dlúthbhaint aige le sceimhlitheoirí sa chathair.
tuilleadh maoinithe rialtais more government funding
" Roimh theacht na déabhlóide, gan mórán cumhachta acu, bhí na páirtithe Albanacha den bharúil gurb é tuilleadh maoinithe rialtais réiteach gach faidhbe.
in aghaidh rialtais reatha against a current government
" Bíonn claonadh ag an phobal vóta a chaitheamh in aghaidh rialtais reatha go háirithe ceann atá ann rófhada.
le rialtas a chur i dtoll a chéile to form a government
" Fiú dá mbeadh rith an ráis leo, seans go mbeadh an comhaontú idir iad agus FG tuairim agus deich suíochán faoi bhun an mhéid is lú atá de dhíth le rialtas a chur i dtoll a chéile.
más mian leo rialtas a chur le chéile if they wish to form a government
" Beidh siad féin agus an Lucht Oibre ag brath, mar sin, ar pháirtí amháin eile ar a laghad más mian leo rialtas a chur le chéile.
go mbunófaí rialtas buanseasmhach that a stable government be formed
" Ainneoin an ghoimh agus na binbe idir an dá pháirtí sin, ní bheadh sé dodhéanta acu comhghéilleadh áirithe a dhéanamh ar a bpolasaithe ar an bhonn gurb é an leas coitianta agus náisiúnta é go mbunófaí rialtas buanseasmhach.
tacú ón taobh amuigh le rialtas mionlaigh de chuid Fhianna Fáil to support a minority Fianna Fáil government from the outside
" Corrlach Paddy Power: 7/2 FF (ag fáil tacaíochta ó Shinn Féin agus Teachtaí neamhspleácha dá bpór féin) Is ar éigean go mbeadh Sinn Féin sásta tacú ón taobh amuigh le rialtas mionlaigh de chuid Fhianna Fáil.
rialtas mionlaigh a chur i gcionn a chéile to form a minority government
" Go teoiriciúil, d’fhéadfadh FF rialtas mionlaigh a chur i gcionn a chéile le beannacht Shinn Féin agus iarbhaill dá bpáirtí féin, leithéidí Paddy McHugh, James Breen, Jackie Healy-Rae agus Mildred Fox.
aird rialtais an réigiúin the attention of the governments of the region
" Ach is ar Fhidsí is mó atá aird rialtais an réigiúin anois.
go gcuirfí an rialtas de dhroim seoil. that the government would be thwarted.
" Dúirt Frank Bainimarama, ceannaire an airm, nach mbeadh aon ghlacadh leis an reachtaíocht sin agus dá leanfaí ar aghaidh leis go gcuirfí an rialtas de dhroim seoil.
ghéill an rialtas the government gave in
" Tar éis roinnt cainte, ghéill an rialtas an mhí seo caite agus cuireadh an reachtaíocht ar ceal.
níor mhór don rialtas polasaí críochnúil comhtháite a fhorbairt the government would need to develop a complete and coherent policy
" Thar aon ní eile, níor mhór don rialtas polasaí críochnúil comhtháite a fhorbairt idir na ranna rialtais éagsúla lena chinntiú nach leanfaidh muid orainn ag séanadh ár ndualgas agus ár bhfreagracht i leith na ceiste seo.
na ranna rialtais éagsúla the various government departments
" Thar aon ní eile, níor mhór don rialtas polasaí críochnúil comhtháite a fhorbairt idir na ranna rialtais éagsúla lena chinntiú nach leanfaidh muid orainn ag séanadh ár ndualgas agus ár bhfreagracht i leith na ceiste seo.
rialtas sóisialach socialist government
" Ar ndóigh, ba Bhascaigh, Catalónaigh agus Spáinnigh iad an chuid is mó de na daoine a mharaigh na faisistigh agus, sa lá atá inniu ann, tá rialtas sóisialach na Spáinne ag déanamh iarrachta déileáil le hoidhreacht Franco.
an ceann is fearr a fháil ar an rialtas to get the better of the government
" Bíodh sin mar atá, d'éirigh le lucht an tobac an ceann is fearr a fháil ar an rialtas go dtí seo.