Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
saíocht an státaire the wisdom of the statesman
" ” Ráiteas fadbhreathnaitheach ó dhuine atá ina chealg chruthanta i mbeo Phoblachtánaigh den uile dhath, ach a thuig nárbh iad briathra an trodaire sráide is fearr a d’oir don ócáid áirithe seo, ach saíocht an státaire.
saíocht wisdom
" Sa leabhar seo, tá samhlaíocht is saíocht ceangailte i bhfeoil na bhfocal, gan trácht ar na léaráidí *avant garde*.
léirscrios a saíochta the plundering of their culture
" Féachann siadsan air mar an lá in ar cuireadh tús lena ndíshealbhú agus le léirscrios a saíochta.
Saíocht agus sócmhainní culture and wealth
"Saíocht agus sócmhainní Táthar ann ar ndóigh a deir gur féidir sochar geilleagair a bhaint as an teanga in am an ghátair.
saíocht culture
" Leagann tú béim mhór ar an nasc idir saíocht, nó cultúr, na muintire agus an dul chun cinn sóisialta.
saíochta wisdom
" Diaidh ar ndiaidh, roinneann Cantona a chuid saíochta ar Eric seo’gainne ina sheomra codladta, ar bhalcóin an chip árasáin, agus i mír ‘an-Loach-úil’ ar fad, le linn argóna sa tábhairne faoi éiteas agus eitic chorporáideach Manchester United na saolta seo.
shaíocht culture
" Páirtí náisiúnach iad ar an eite dheis a chuireann an bhéim ar shaíocht, oidhreacht, agus faraor, ar leas na Hiondúch.
Aire Saíochta Minister for Culture
" Agus anois an coup de grace - ainmniúchán Nelson McCausland mar Aire Saíochta (an t-oscsamórón is déanaí i nGaeilg nó i mBéarla) sa Tionól ó thuaidh.
Saíocht an Deontais the grant culture
" An Deontasaíocht agus Saíocht an Deontais Balor: Maith go leor.
saíocht culture
" Go tobann, d’fhéadfaí a rá, bhí an ceangal le sinsear, le saíocht, le stairsheanchas, le tuiscint dúchais na muintire, leis an slabhra dúchais ó ghlúin go glúin, briste.
shaíocht culture
" Ní tírghráthóir a bhí ann, ach fear a bhí glan in aghaidh shaíocht agus theanga na nGael.
saíochta of culture
" Dá leithne a scaiptear an dream beag eitneach seo ar fud na cruinne, áfach, is ea is dóichí go gcaillfear cleachtais chreidimh is saíochta agus, nach bhfágfar den chultúr ársa seo ar deireadh ach cur síos tur i leabhair scolártha.
shaíocht áite local culture
" Cad is féidir linn a fhoghlaim as a bhfuil scríofa san eagrán nuafhoilsithe seo de *Lonely Planet*? Ar dtús báire, is léir ón leabhar go gcuireann cuairteoirí luach ard ar thraidisiún, ar shaíocht áite agus ar áilleacht aiceanta.
shaíocht culture
" An bhfuil aon dóigh nach bhfoghlaimeodh? An bhfuil aon ghné de shaíocht na linne in Éirinn a dhealaíonn í le tíortha eile a ndeachaigh na céadta míle duine a chónaí ann? Níl ar ndóigh.
bearna mhór saíochta a large cultural gap
" Bhí bearna mhór saíochta eatarthu freisin.
thobar saíochta cultural font
" Murar féidir le foghlaimeoirí saibhreas, iomláine, agus áilleacht theanga na Gaeltachta a thabhairt leo, an fiú an Ghaeltacht a chaomhnú ar chor ar bith? Nó an é go mbeadh Gaeilge na gcathracha ní ba bhoichte fós murach an Ghaeltacht a bheith ann? Nó an bhfeidhmíonn an Ghaeltacht ar leibhéal eile in intinn an fhoghlaimeora, go seasann sí mar bhunchloch faoi choincheap éigin a bhaineann le féidearthachtaí teanga? Is é sin, gur mó an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeltacht mar thaca i samhlaíocht an fhoghlaimeora ná a bhaineann leis an fhíor-Ghaeltacht mar acmhainn daonnachta nó mar thobar saíochta ann féin? An Bhuíon Bheag Chinniúnach Is dóigh liom féin gur beag seans anois atá ag an Ghaeilge mar theanga phobail.
tsaíocht culture
" Chuir muintir dhúchais na hAstráile fúthu sa tír seo den chéad uair corradh is ceathracha míle bliain ó shin, de réir na fianaise seandálaíche, agus maítear go minic go bhfuil an tsaíocht bheo is ársa gan bhriseadh ar domhan acu.
shaíocht culture
" Ag an gcruinniú, dúirt fear amháin as Charna, Pádraig Ó Cosgordha, go mb’fhearr comóradh a dhéanamh ar shaíocht na Gaeltachta.
saibhreas saíochta cultural wealth
" Chuirfeadh brath láidir fairsing staire agus saibhreas saíochta na cathrach meadhrán ort go luath sa turas.
i saíocht na linne seo in contemporary culture
" Bíonn tábhacht ag baint leis an insint a chuirtear ar bheatha an duine i saíocht na linne seo, ar an stádas atá bainte amach aige nó aici, agus is tábhachtach an turas beatha a fheiceann an duine dó féin, nó di féin.
Saíocht culture
" Thug mé suntas chomh maith do dhá ní eile a mholtar i réimse an oideachais: - (i) Ag leibhéal na hArdteiste moltar go ndéanfaí “Saíocht & Litríocht na Gaeilge” a chur ar fáil mar ábhar scoile chun freastal ar ‘daltaí Gaeltachta, Gaelscoileanna agus daltaí eile ar suim leo an teanga’ chun a chinntiú go mbeidh ‘daltaí inniúla Gaeilge againn sa ghlúin amach romhainn’.
saíocht culture
" Bhí a ndúichí seilge traidisiúnta caillte ag an mhuintir dhúchais agus dá bhrí sin léirscriosadh a slí mhaireachtála agus a saíocht.
saíocht culture
" Lárionad cultúrtha a bheadh ann, seachas mosc amháin, agus é mar aidhm aige saíocht agus creideamh Ioslaim a roinnt le pobal an Iarthair.
saíocht culture
" Baineann síorathrú go nádúrtha le saol an duine agus saol pobail maidir le saíocht, slí bheatha an duine, cúrsaí geilleagair, polaitíochta, teicneolaíochta agus araile.
saíocht culture
" Bhí suim ag mórán Polannach i saíocht na hÉireann ag an am, go háirithe ag mic léinn i Lublin, Poznań, Wrocław.
tsaíocht culture
" ” Ní chiallaíonn sé sin go mbeidh ar 100% de na daoine atá ag cur fúthu sa nGaeltacht máirseáil chun go dtarlóidh na hathruithe seo, ach más féidir leo tacaíochta a thabhairt, a bheith níos dóchasaí ina gcuid suirbhéanna, más féidir leo litir a scríobh chuig an TD, más féidir leo a bheith i láthair ag na cruinnithe poiblí agus a dtoil láidir a léiriú go bhfuil siad ag iarraidh an teanga Ghaeilge agus an tsaíocht ar fad a bhaineann leí a chaomhnú, mura dtaispeántar an toil láidir seo nó mura mbíonn sé ann, níl tú chun aon difríocht a dhéanamh do stádas na Gaeilge.
Saíocht culture
" - Áireamh ar riachtanais dhifriúla foghlaimeoirí agus cainteoirí dúchais - Polasaí náisiúnta ó thaobh an tumoideachais de - Scéim ‘Erasmus’ na Gaeltachta a bhunú agus Cúrsa Gaeltachta an BA (Oideachas) a leathnú - Clár oibre d’fhorbairt na hollscolaíochta lán-Ghaeilge - Ábhar scoile eile “Saíocht agus Litríocht na Gaeilge” a sholáthar - Curaclam comhtháite a chur i bhfeidhm -5 Tacaíocht, treoir agus maoiniú cuí a chur ar fáil do na heagrais dheonacha agus phobail a mbeidh ról criticiúil acu i gcur i bhfeidhm pleananna teanga insna ceantair Ghaeltachta.
saíocht culture
" Tá an Síónachas ag cothú “imbhualadh contúirteach” idir Giúdaigh agus Críostaithe ar thaobh amháin agus an saíocht Ioslamach ar an taobh eile, dar leis, agus ba dheacair an “stair thubaisteach” seo a mhíniú le samhail eacnaiméadrach.
ina saíocht in their culture
" Maraon le gluaiseachtaí féinmhuiníne timpeall an domhain ag an am (cearta sibhialta i Meiriceá agus i dTuaisceart Éireann, cearta teanga do na Māori sa Nua-Shéalainn), thosaigh na Briotáinigh ag cur spéise ina saíocht agus ina dteanga arís.
saíocht culture
" Ainmníodh Astrálach na Bliana don chéad uair tuairim is caoga bliain ó shin “le haitheantas cuí a thabhairt do shaoránach Astrálach mór le rá, a raibh saothar mór déanta aige/aici i saíocht, i ngeilleagar, sna heolaíochtaí nó sa sruithléann”, de réir na slat tomhais a cuireadh i bhfeidhm ag an am sin.
ar sheanchas agus ar shaíocht an oileáin into the history and culture of the island
" Tugann saothar Phatsy Dan Mac Ruairí léargas ar sheanchas agus ar shaíocht an oileáin mar a fheiceann sé féin iad.
tsaíocht dúchais native culture
" Níl aon rud eile a dhéanfas an snaidhmiú sin ach an tsaíocht dúchais ar di an teanga a croílár.
saíocht culture
" Agus tá saíocht, gaois, eagna agus críonnacht as an nua á thaispeáint aige le blianta beaga anuas.
saíochta of culture
" 
Is é ról an ÚCÉ, a bunaíodh i 2009, "a chinntiú go bhfreastalaíonn an líon agus catagóirí na seirbhísí craolacháin a chuirtear ar fáil sa stát ar an gcaoi is fearr ar riachtanais mhuintir oileán na hÉireann, ag cuimhniú i gcónaí ar a dteangacha, ar a dtraidisiúin agus ar a n-ilchineálacht creidimh, eitice agus saíochta.
gnéithe de shaíocht aspects of the culture
" Is treise go mór fada an tOireachtas ar ndóigh ach tá gnéithe de shaíocht na Gaeilge, an amhránaíocht, an fhilíocht, an léann srl.
gnéithe dá saíocht aspects of their culture
" Tá sé fíorthábhachtach go ndéanfar an comhairliú seo leis an muintir dhúchais mar is féidir go mbainfidh cuid de na focail agus leaganacha le gnéithe dá saíocht nár chóir a chur ar líne.
saíocht culture
" Bhraith mé féin nach raibh móran iarrachta déanta agam agus mé ag dul timpeall sna flip fleapanna an t-am ar fad, gan rian de smideadh ar m’aghaidh! Deighilt le Feiceáil ========== Ní ar thóir na siopadóireachta a bhí muid i Singeapór ach b’uirlisí suaithinseacha iad na foirgnimh phoiblí le saíocht agus seandeighilt na cathrach sin a léiriú.
a saíocht its culture
" Nuair a bhíonn tú in Abruzzo, bíonn a fhios agat go bhfuil tú san Iodáil, ach tchítear duit go bhfuil tú in áit ar leith fosta, áit a bhfuil a saíocht agus a saol féin aici.
leagan amach saíochta agus polaitíochta cultural and political view
" Tá ealaíontóirí roghnaithe ag Castro agus Viveros- Fauné atá clúiteach ina gcáilíocht féin agus a bhfuil dearcadh domhanda ag baint leis an leagan amach saíochta agus polaitíochta atá le fáil ina saothar.
saíochta culture
" Trí oíche a bhí caite againn ar oileán Mljet tamall ó thuaidh de Dubrovnik: oileán sceirdiúil, crannach a raibh áit in óstán beag ann láimh le glaschuan aoibhinn do scór de Chumann na hÉireann agus na Cróite agus iad ag cur síos ar chúrsaí staire agus saíochta.
shaíocht na hAlban Scottish culture
" Dearbhaíonn sé gur teanga bheo agus gur cuid de shaíocht na hAlban é an Gàidhlig.
shaíocht culture
" ”* Cuireann sé alltacht orm go raibh Darwin, duine de na bunmhachnóirí is iontaí riamh, chomh claonta i gcoinne shaíocht an mhuintir dhúchais.
saíocht mhothaolach an unsophisticated culture
" Caithfear a admháil gur bhain mé feidhm go neamartach as na focail ‘sealgairí/cnuasaitheoirí’ le cur síos ar shaíocht thraidisiúnta an mhuintir dhúchais go minic, ach is léir dom anois go gcuireann an leagan seo in iúl gur saíocht mhothaolach a bheadh i gceist.
shaíocht agus ar chultúr learning and culture
" Bíodh comóradh dátheangach ann chomh maith, ar shaíocht agus ar chultúr na hÉireann, idir shean is nua, le taispeántais eagraithe san iarsmalann náisiúnta agus sa leabharlann náisiúnta agus le ceolchoirm mhór san ardchathair.
shaíocht an tsíofra the changling’s culture
" B’shin é an traidisiún a rinne ceiliúradh ar an meascadh cultúrtha, ar shaíocht an tsíofra agus géarchúis an bhreacdhuine, an duine a labhraíonn an Ghaeilge agus an Béarla le chéile.
as ucht a saíocht a bheith scriosta for the destruction of their culture
" Ba chéim mhór chun tosaigh san athmhuintearas í, mar sin, nuair a ghabh Kevin Rudd, a ceapadh ina phríomhaire i gcomharbacht ar Howard, leithscéal oifigiúil leis an mhuintir dhúchais as ucht a saíocht a bheith scriosta ag muintir eile na tíre (Eagrán 83, Márta 2008).
saíocht culture
" Má ghlacaimid leis go raibh tionchar mór ag tosca aiceanta ar fhorbairt na timpeallachta daonna (saíocht, teicneolaíocht, caighdeán maireachtála &rl.
saíocht na Fraincise Francophone culture
" Ceol Shráid na Boirbe ========== Ar ndóigh, d'fhan rian na Fraince ar an gcathair fiú tar éis Mhargadh Napoléon, ach gan baint polaitiúl a bheith ag an bhFrainc leis an áit, thosaigh saíocht na Fraincise ag dul i laige sa 19ú haois, go háirithe agus inimircigh na hÉireann agus na hIodáile ag plódú isteach.
gcúrsaí saíochta cultural matters
" "An tri c'hard eus va mignoned a zo brezhonegerien ha dedennet gant ar sevenadur" (Is cainteoirí Briotáinise iad trí ceathrú de mo chairde agus tá suim acu i gcúrsaí saíochta).
saíocht culture
" Cosúil le Rith na Gaeilge i Mí Márta i mbliana a bhí ag móradh teanga agus saíocht na Gaeilge, eagraíodh an Redadeg chun airgead a bhailiú d'fhorbairt na Briotáinise.
Cuid láidir den tsaíocht a strong aspect of the culture
" Cuid láidir den tsaíocht abhus is ea an bhéim a leagtar ar an teaghlach.
shaíocht na hAstráile Australian culture
" Ní hionadh é mar sin go bhfuil spéis ar leith ag lucht staire na tíre sa tionchar a d’imir na Gaeil ar shaíocht na hAstráile.
tobar ár saíochta the source of our culture
" Is ceist bheo í seo, gan amhras ar bith agus tá an cuimsiú fairsing seo le moladh go mór tharla gur ríchosúil go bhfuil tobar ár saíochta, an slabhra gan briseadh sin, an Ghaeltacht, i gcontúirt mhór, faraor.
saíocht na hÉireann agus cultúir ilghnéitheacha an domhain Irish culture and varied world cultures
" Teastaíonn ón nGiollánach nascanna a dhéanamh idir saíocht na hÉireann agus cultúir ilghnéitheacha an domhain ina aiste, “Litríocht náisiúnta, aontaí idirnáisiúnta, oidhreacht dhomhanda”.
ní hionann is briseadh slabhra saíochta it’s not the same as the loss of cultural continuity
" ) Léiríodh ag an Tóstal chomh maith nach dtuigeann an sách an seang, is go n-amharcann cuid de mhuintir na Galltachta, bíodh sé ina hiar-Ghaeltacht, ina hath-Ghaeltacht, nó mar is fearr a sheachaint, ina húr-Ghaeltacht, ar dhíothú teanga na Gaeltachta mar dhíothú teanga ar bith, ní hionann is briseadh slabhra saíochta na mílte bliain.
dár saíocht of our culture
" Tá na himeachtaí seo taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, an áit ina bhfuil formhór na gcruinnithe á reáchtáil, ach b’fhiú dúinn níos mó dár saíocht agus dár n-oidhreacht a léiriú.
saíochta of culture
" Ceisteanna i Réimsí Eile Saoil ========== Na *Northern Irish*, na hiománaithe ar an chlaí seo, an ansa leo *The Late, Late Show* nó Jonathan Ross? U2 nó Guns and Roses? Laethanta saoire i dTír Chonaill nó i bPort Rois? An abrann siad ‘TG Ceathair’ nó ‘TG Four’? (Maidir leis an teilifís de, cén fáth nach n-amharcann aon duine ó thuaidh ar *Fair City*? Ó thosaigh sé i 1989, cad chuige nár chuala oiread is duine amháin éinne ag fiafraí "Bhfaca tú Fair City aréir?") An dtugann siad douze points d'Éirinn agus null points don Ríocht Aontaithe sa chomórtas Eoraifíse? An dtugann siad Arm na Breataine nó An tArm ar, em, Arm na Breataine? An bhfuil naoi nó sé chontae in Ultaibh? Tá na mílte ceist againn ó thuaidh a léiríonn a bhfreagraí cén dearcadh polaitíochta atá ag duine, agus miondifríochtaí saíochta.
saíochta culture
" Má tá an spaga teann agat agus am le caitheamh, labhair le habhcóide agus tabhair caingean in aghaidh aon mheán cumarsáide a dhéanann beag is fiú díot mar gheall ar do chúlra, aicme, teanga/saíochta, creidimh nó ar aon bhun faoin ghréin.
ar shaíocht of culture
" An Dá Thost ===== Mar thoradh ar sin, is léamh claonta, easnamhach ar stair, ar shaíocht agus ar pholaitíocht na hÉireann a chuirtear inár láthair.
de stair agus de shaíocht of the history and the culture
" ** Leabhar a thugann spás ar leith do gach lá den bhliain (365 lá) agus a sholáthraíonn míreanna gearra eolais faoi ghnéithe éagsúla de stair agus de shaíocht na hÉireann in aghaidh gach lae.
Saíocht Splanctha Ár Linne our viral era
" Saíocht Splanctha Ár Linne =========== Leagtar an-béim ar chaomhnú na teanga seo, ach baineann tábhacht i gcónaí le hathnuachan na teanga.
ar an tsaíocht Ghaelach dhúchasach to native Irish culture
" Sin ráite, bíonn fáil ar amhránaithe sean-nóis de chuid na cathrach le linn na hoíche le haird an lucht féachana a dhíriú ar ais ar an tsaíocht Ghaelach dhúchasach.
i saíocht traidisiúnta in the traditional culture
" De réir mar a thuigtear do Dhónall, bíonn drogall ar dhaoine aeracha na cathrach a spéis sa nGaeilge agus i saíocht traidisiúnta na hÉireann a léiriú de dheasca tuiscintí coiméadacha a bhíodh nasctha go haineolach leis an nGaeilge, rud nach bhfuil fíor a thuilleadh dar leis.
an tsaíocht the erudition
" *”) Roinneann Moore linn ábhair iontasacha mar aon leis an tsiamsaíocht agus an tsaíocht.
suaitheadh codarsnach na saíochta reverse culture shock
" com/tracks/122887154&color=007c21&auto_play=false&show_artwork=false"></iframe> Ba mhór agam bualadh leis an scríbhneoir iomráiteach Alex Hijmans le deireanas, agus luaigh sé rud a chuir ag machnamh mé, is é sin: *reverse culture shock* nó suaitheadh codarsnach na saíochta, más maith leat.
an suaitheadh saíochta cultural shock
" Is minic a dhéantar trácht ar an suaitheadh saíochta, agus ar ndóigh, bhí ar Hijmans dul i ngleic leis sin agus saol nua á chruthú aige i dtír atá sách éagsúil le tíortha na hEorpa.
an nasc saíochta idir the cultural link between
" Tugann an fhéile deis comóradh a dhéanamh ar an chultúr Cheilteach chomh maith leis an nasc saíochta idir na tíortha Ceilteacha, Éire, Alba, an Bhreatain Bheag (Cymru), Corn na Breataine (Kernow), an Bhriotáin (Breiz) agus Manainn (Mannin) a threisiú.
ar shaíocht of culture
" Thosaigh an Fhéile Phan-Cheilteach i gCill Airne i 1971 le haird níos forleithne a tharraingt i measc an phobail ar theangacha, ar shaíocht agus ar cheol na sé thír Cheilteach.
saíochta of culture
" Tá Colm Mac Séalaigh den tuairim go bhfuil ilghnéitheacht saíochta, tíreolaíochta agus eile go léir ag imoibriú ar an óige i gcontaetha áirithe le sárimreoirí a chur chun páirce bliain i ndiaidh bliana.
d’ionramháil saíocht na hÉireann of how Irish culture is dealt with
" Bhí John-Paul Mc Carthy ag blaiseadh de leabhar mór toirtiúil aistí le deireanas, leabhar a léiríonn gnéithe de shaol is d’ionramháil saíocht na hÉireann.
saíocht tíre eile i bhfeidhm ar another country’s culture (has) an effect on
" D’fhág cuairt an scríbhneora, Alex Hijmans, ar Éirinn le déanaí lón machnaimh ag Éilis Nic Aodhagáin ar an gcaoi a dtéann saíocht tíre eile i bhfeidhm ar an duine.
ag cíoradh ceist luach na saíochta considering the matter of cultural worth
" Bhí Seosamh Ó Riain ag cíoradh ceist luach na saíochta agus dearcadh an Éireannaigh ar ghnéithe den tsaíocht chéanna, mura bhfuil ann ach diddly aye dye.