Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
teoranta limited
" Tá an teicneolaíocht reatha WAP teoranta go fóill, ach sárófar na deacrachtaí leis an fhorbairt atá beartaithe.
teoranta limited
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an Aonad? Ar na laigí a bhaineann leis an Aonad tá go bhfuil an soláthar teoranta ó thaobh uaireanta craolta agus nach mbíonn muid ag craoladh ag na buaicamanna - ach amháin ar an idirlíon.
teoranta limited
" Tá an teicneolaíocht atá againn teoranta chomh maith agus, dá bharr seo, tá sé deacair freastal ar an éileamh atá ann.
socrú sealadach teoranta a limited temporary arrangement
" Bhí a fhios acu go maith go raibh deireadh ag teacht leis: socrú sealadach teoranta a bhí ann riamh, agus an t-aon argóint atá ann ná ar chóir deireadh a chur leis i mbliana nó an bhliain seo chugainn.
chumhachtaí teoranta limited powers
" Fianaise láidir ======= Ainneoin chumhachtaí teoranta an Bhreithimh Barron, agus ach go háirithe drochleibhéal comhoibrithe MOD na Breataine, tá foireann an fhiosrúcháin fós tar éis fianaise sách láidir a bhailiú.
neamhspleáchas teoranta limited independence
" Má tharlaíonn sé sna tíortha Lochlannacha, cén fáth nach féidir leis tarlú abhus? Seanmheon na rúndachta ======= Nuair a baineadh neamhspleáchas teoranta amach don Saorstát i 1922, glacadh scun scan leis an gcóras riaracháin stáit a bhí ann.
comhlacht teoranta limited company
" Rinneadh comhlacht teoranta den Ghaeláras sa bhliain 1999 nuair a ceapadh Gearóid Ó hEára mar Stiúrthóir ar an ghrúpa.
teoranta limited
" Ach tá an líon daoine atá sásta agus ábalta dul leis an ollscolaíocht trí Ghaeilge teoranta, mar sin is dóigh liom go gcaithfidh comhpháirtíocht a bheith ann idir institiúidí.
margadh teoranta limited market
" Ach is margadh teoranta é sin agus tá margadh i bhfad níos leithne ann d'earraí a chabhraíonn le daoine déileáil le grianghraif agus físeáin.
saol teoranta limited life
" Cé go bhfuair sí an-oideachas ann níor thaitin saol teoranta na scoile mórán léi agus deir sí nach gcuirfeadh sí riamh a clann féin go scoil den chineál seo.
comhlacht teoranta limited company
" Cathain a bunaíodh an tÁras agus cé a bhunaigh é? Bunaíodh an tÁras i 1938, nuair a chuir craobh na Gaillimhe de Chonradh na Gaeilge comhlacht teoranta ar bun chun airgead a bhailiú le hÁras a cheannach sa chathair do phobal na Gaeilge.
úsáid theoranta limited use
" Níor baineadh ach úsáid theoranta as an bhFaróis ar feadh cúig chéad bliain, go dtí deireadh an ochtú haois déag, nuair a thosaigh teangolaithe ag dheanamh iarrachta samplaí den "tseanteanga" a bhailiú.
teoranta do limited to
" San aonú haois is fiche, níor chóir d'eagraíocht spóirt aon fhealsúnacht a chur chun cinn seachas fealsúnacht spóirt, an argóint a chuirtear chun tosaigh go minic, amhail is go bhfuil fealsúnacht eagraíochtaí ar nós an FAI agus an IRFU teoranta do chúrsaí spóirt amháin.
teoranta limited
" Cé go bhfuil ceamaraí digiteacha i gcuid mhaith guthán soghluaiste na laethanta seo, tá na ceamaraí sin teoranta agus níl caighdeán na bpictiúr a ghlacann siad ró-iontach.
chomhlacht teoranta limited company
" Cén fáth ar bunaíodh é? Socraíodh ar chomhlacht teoranta a bhunú chun go bhféadfaimis urraíocht a dhéanamh ar thionscadail FÁS, Oifig Eolais don phobal a reáchtáil, scoileanna nó eile a bhunú agus maoiniú stáit a fháil chun an teanga agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn i gCiarraí (agus lasmuigh den chontae).
teoranta limited
seirbhísí teoranta limited services
" An múnla a bhí ag Bus Éireann - seirbhísí teoranta ar chuid de na príomhbhóithre réigiúnacha - níor fheil sé do phatrún lonnaíochta na tuaithe, agus ní raibh daoine in ann úsáid cheart a bhaint as na seirbhísí dá bharr.
teoranta limited
" Cé nach bhfuil ann ach líon teoranta daoine (ar a dtugtar "riarthóirí") a bhfuil cead acu ábhar a scrios ón suíomh, tá cead ag léitheoir ar bith ábhar a athrú nó cur leis.
teoranta limited
" Ní féidir ach oiread é a ísliú go dtí liosta teoranta ciútaí nó móitífeanna.
comhlacht teoranta limited company
" Cathain a bunaíodh an Ionad Foghlama Chléire (IFC) agus cé a bhunaigh é? Bunaíodh Ionad Foghlama Chléire sa bhliain 2003 ach deineadh comhlacht teoranta de i mí Feabhra 2004.
comhlacht teoranta limited company
" Cathain a bunaíodh an Ionad Foghlama Chléire (IFC) agus cé a bhunaigh é? Bunaíodh Ionad Foghlama Chléire sa bhliain 2003 ach deineadh comhlacht teoranta de i mí Feabhra 2004.
leagan teoranta limited version
" I dtús mhí an Mheithimh, tháinig leagan teoranta den chead fánaíochta seo i bhfeidhm i Sasana agus sa Bhreatain Bheag.
líon teoranta foirne a limited number of staff
" Sílim go bhfuil an bhunchloch leagtha síos anois, is é sin go bhfuil an oifig tosaithe, tá líon teoranta foirne ag obair.
ar bhonn an-teoranta on a very limited basis
" “Tá an oifig ag déanamh difríocht áirithe faoi láthair, ar bhonn an-teoranta, ach mar a dúirt mé i dtús aimsire, sílim go gcaithfear breathnú air seo mar rud fadtéarmach.
teoranta limited
" Cé gur Éireannaigh uilig a bhí ar an chúrsa seo, ní raibh sé teoranta d’Éireannaigh amháin.
teoranta limited
" Dé ghnáth, ní thugann Google ach radharc cúng ar an idirlíon dúinn – radharc atá teoranta go dtí an rud atá á lorg againn.
an-teoranta very limited
" Is ar chumas labhartha sa Ghaeilge go príomha a dhíríonn an bonnleibhéal agus an gnáthleibhéal agus tá an inniúlacht a lorgaítear an-teoranta.
teoranta limited
" Cé gur Éireannaigh uilig a bhí ar an chúrsa seo, ní raibh sé teoranta d’Éireannaigh amháin.
teoranta limited
" Dé ghnáth, ní thugann Google ach radharc cúng ar an idirlíon dúinn – radharc atá teoranta go dtí an rud atá á lorg againn.
an-teoranta very limited
" Is ar chumas labhartha sa Ghaeilge go príomha a dhíríonn an bonnleibhéal agus an gnáthleibhéal agus tá an inniúlacht a lorgaítear an-teoranta.
teoranta limited
" Cé gur Éireannaigh uilig a bhí ar an chúrsa seo, ní raibh sé teoranta d’Éireannaigh amháin.
líon teoranta léitheoirí a limited number of readers
" ” Fiafraím di an bhfuil sé deacair bheith ag scríobh i mionteanga mar sin féin agus líon teoranta léitheoirí a bheith aici.
teoranta limited
" ” Fiafraím di an bhfuil sé deacair bheith ag scríobh i mionteanga mar sin féin agus líon teoranta léitheoirí a bheith aici.
seirbhís theoranta limited service
" Níl an leathanbhanda ar fáil i mórán ceantar tuaithe agus is léir gur seirbhís theoranta a bheas i gceist, nuair a thiocfaidh sé chomh fada le cósta an iarthair.
teoranta limited
" Déarfainn go raibh mé réasúnta líofa tar éis dá bhliain ach bhí mo chuid Gaeilge teoranta don Ghaeilge atá sa leabhar *Learning Irish* agus mar sin bhí orm rud éicint a dhéanamh chun mo stór focal a mhéadú.
ní ba theoranta more limited
" Gearradh táille de os cionn €500 ormsa le gairid, cé nár tugadh an t-eolas a bhí uaim dom agus gur maíodh go mbeadh siad ábalta eolas ní ba theoranta a chur ar fáil gan mórán stró.
soláthar teoranta limited supply
" Níl ach soláthar teoranta ola agus gáis againn, fiú amháin le gáscheantar nua na Coiribe, ach tá dhá acmhainn go flúirseach againn: an ghaoth agus na tonnta.
teoranta limited
" AÓF: An mbeidh an bhéim ar fad ar chultúr Chontae an Chláir nó an bhfuil sé i gceist agaibh breathnú amach níos leithne ná sin? DdeB: Beidh muid teoranta don Chlár, déarfainn.
líon teoranta scéalta a limited number of stories
" Ciallaíonn sé sin go bhfuil méid bocht iriseoirí agus craoltóirí ag fámaireacht thart i gConamara ag lorg líon teoranta scéalta.
in ainneoin bhuiséad teoranta an stáisiúin. despite the station's limited budget.
" ” Tá Ó Ciardha den tuairim go bhfuil ag éirí le TG4 seirbhís an-mhaith a chur ar fáil in ainneoin bhuiséad teoranta an stáisiúin.
feidhmiú an-teoranta very limited performance
" Rinneadh gluaisteáin leictreacha roimhe seo, ach gluaisteáin bheaga a bhí iontu de ghnáth, nó feithiclí a raibh feidhmiú an-teoranta ag baint leo.
éifeacht theoranta limited effect
" Cad is féidir a dhéanamh chun feabhas a chur ar an scéal, mar sin? Caithfear níos mó béime a chur ar oideachas i measc na ndaoine óga agus leanúint leis na feachtais atá ar siúl sna meáin chumarsáide, ach ní bheidh ach éifeacht theoranta ag na tionscnaimh sin.
níos teoranta more limited
" Toisc go bhfuil tart – agus raon - níos teoranta ag liáin ná ag scairdeitleáin, beidh sé níos éasca eitleáin turba-liáin ná scairdeitleáin a fhorbairt, a chaitheann eatánól in áit ceirisín.
seirbhísí teoranta limited services
"seirbhísí teoranta ar fáil cheana féin a dhéanann é seo ach d’fheabhsóidís go mór dá mbeadh nasc tapa idirlín ar fáil.
leagan teoranta a limited version
"leagan teoranta den tseirbhís sin ar fáil faoi láthair ach tá an fhoireann ag súil go mbeidh sí ar fáil ina hiomláine roimh i bhfad.
féinrialtas teoranta limited automony, self-rule
" Cé go bhfuair Manainn féinrialtas teoranta ó Shasana in 1866, ba bheag meas a TAISTEAL & SAOIRE Bád fartha: Isle of Man Steam Packet, samhradh amháin, as Baile Átha Cliath.
Comharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta Dublin Radio Co-operative Limited
" Bhunaigh Comharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta an stáisiún pobail seo sa bhliain 1993 le seirbhís raidió trí mheán na Gaeilge a sholáthar do phobal Bhaile Átha Cliath agus do phobal an cheantair máguaird.
líon an-teoranta ar fad cainteoirí Gaeilge a really limited amount of Irish language speakers
" Mura bhfuil ach líon an-teoranta ar fad cainteoirí Gaeilge ina gcónaí i mbaile faoi leith, cur i gcás, cad is fiú don siopadóir spás a chur ar leataobh do nuachtán Gaeilge (gan trácht ar spás suntasach) nuair a bhíonn breis is dosaen teideal eile – as Éirinn, Sasana agus oirthear na hEorpa – le díol aige go laethúil? Mar sin, tagann an cheist chun cinn: an bhfuil aon mhargadh ann do nuachtán laethúil Gaeilge? Mar iar-eagarthóir ar nuachtán Gaeilge, is oth liom a admháil nach measaim go bhfuil.
ciste teoranta limited fund
" ciste teorantaGlacaim leis nach bhfuil ach ciste teoranta ar fáil mar dheontas i gcabhair do nuachtáin Ghaeilge, go háirithe i bhfianaise na géarchéime eacnamaíochta atá tagtha chun cinn ar na saolta deireanacha seo.
Uaillmhian theoranta a limited ideal
"Uaillmhian theoranta go maith í seo, ach más ea, is ceann é ar theip go hiomlán ar an rialtas seo a bhaint amach le linn na conspóide deiridh faoin tástáil mhaoine.
eisiúint teoranta limited issue
"eisiúint teoranta beartaithe in Éirinn do ‘I’m Going to Explode’ ón 3ú lá Iúil ar aghaidh.
teoranta limited
" Ní háibhéil a rá gurb í an bhean seo t-aon rud a ritheann le daoine nuair a luaitear Burma, ní nach ionadh agus an tuairisciú a dhéanann na meáin ar an tír chomh teoranta is atá.
teoranta limited
" Molaimse gur cheart don Aire “cead fánaíochta” a achtú, a thabharfadh cead teoranta do dhaoine dul ag spaisteoireacht ar thalamh ard na hÉireann.
teoranta limited
" Thig a bheith cinnte de mar sin go mbeidh iomaíocht fhíochmhar ann idir an dá nuachtán úra do líon teoranta fógraí.
ráchairt theoranta limited demand
" Cén seans mar sin a bheas ag na nuachtáin bheaga, Gaeilge a bhfuil laincisí go leor agus ráchairt theoranta orthu? Ceann de na léitheoirí ba dhílse a bhí ag an seanleagan de Foinse ab ea an carachtar Tadhg Ó Direáin ó Ros na Rún agus ba ghnách leis a bheith ag scansáil an chóip is deireanaí ar an chuntar fad is a bhíodh sé ag pleanáil beart fealltach éigin nó ag díspeagadh na gcomharsan.
sách teoranta limited enough
" Dá ársa an t-aos creidimh seo, áfach, is sách teoranta an t-eolas atá againn orthu.
Teoranta limited
" Tá a leithéid fíor ach go háirithe faoi Éire Teoranta atá á rialú, a bheag nó a mhór, le breis is scór bliain anuas (díomaite de bhearna dhá bhliain go leith i lár na nóchaidí) ag comhrialtais a bhfuil Fianna Fáil mar pháirtí cheannasach ann.
teoranta limited
" I bhfocail eile, daoine a thosaigh ar scoil idir lár na gcaogaidí agus lár na nóchaidí is mó a bheadh san fhórsa oibre i 2006 agus níor mhiste a rá go raibh rogha na gaelscolaíochta teoranta go maith i gcaitheamh formhór an ama sin.
teoranta limited (basis)
" Is coill í atá á saothrú, ach ar bhonn teoranta.
teoranta limited
" Díol spéise é mar sin nuair a thagann siad le chéile le scansáil a dhéanamh ar na mórcheisteanna atá ag dó na geirbe acu sa réimse teoranta saineolais seo agus moltaí a chur chun cinn chun iad a leigheas.
teoranta limited
" Cuireadh tús leis an phróiseas leasuithe agus an tuairim ann go ndéanfaí na heagrais a chomhtháthú in aon eagras amháin nó go mbeadh líon teoranta eagrais ann a bheadh ag feidhmiú ar bhonn comhtháite.
an-teoranta very limited
" Déantar an dioscúrsa náisiúnta i dteanga atá an-teoranta.
teoranta limited
" Tá tráchtairí polaitíochta ann a mhaíonn gur mhúch Lula spiorad muirthéachta na cosmuintire le liúntais teaghlaigh, arduithe íosphá agus líon teoranta d’infheistíochtaí feiceálacha.
teoranta limited
" Níl an fhadhb seo teoranta don cheantar a buaileadh.
cumhachtaí teoranta limited powers
" Is maith ann an tOmbudsman ach ní chuirfidh na cumhachtaí teoranta atá aige lá buairimh ar an eagarthóir tablóideach.
cead isteach teoranta limited entrance
" ”* Dar le duine de na hanailísithe, Aaron Weisburd, bunaitheoir agus stiúrthóir Internet Haganah — “cosaint” is brí leis an bhfocal Eabhraise — cuireadh tús leis an mionphlé ar shuíomh, atá cosanta ag pasfhocal agus a bhfuil cead isteach teoranta do bhaill amháin, darb ainm fóram Shumukh.
teoranta limited
" B’fhéidir gur baineadh amach neamhspléachas teoranta ó Westminister i 1922 ach níor baineadh amach neamhspléachas ó Mhaigh Nuad.
bhuíon beag teoranta a small limited group
" Go deimhin, ba ó bhuíon beag teoranta de dhílseoirí teanga a tháinig na grabhróga beaga seo d’idirghníomhaíocht.
chomh teoranta how limited
" Chloisinn léachtóirí eile ag gearán seasta faoi chomh teoranta is a bhí cumas cuid mhaith de na mic léinn sa scríobh.
spaga teoranta a limited budget
" Ach an bhfuil dosaen stiúrthóir de dhíth i ndáiríre ar Údarás na Gaeltachta le spaga teoranta a riaradh? An bhfuil aon ghá le 24 ball ar bhord stiúrtha Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge? Cad faoi bhord Fhoras na Gaeilge ar a bhfuil cúig bhall déag? An gcuireann sé le héifeacht Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge go bhféadfadh idir 25 agus 60 ball a bheith air? An bhfuil gá i ndáiríre le Coiste Naisiúnta ar a bhfuil dhá scór ball le féile an Oireachtais a stiúradh? Cén sórt amaidí a d'fhág go raibh a trí oiread ball ar bhord MFG ná mar atá ar bhord Apple? Feidhm Boird ======= Is minic fosta go mbíonn dul amú ar bhaill de bhoird sa tír seo faoin ról atá le cur i gcríoch acu.
iniúchadh teoranta a limited investigation
" Ní mar sin a tharla sé ar ndóigh - níor tairgíodh dóibh ach iniúchadh teoranta ar pháipéarachas an cháis, á stiúradh ag an abhchóide sinsireach Desmond da Silva, QC - agus tá Geraldine Finucane agus a beirt mhac, John agus Michael agus a hiníon, Katherine ar buile go fóill faoin drochbhail a cuireadh dóibh, agus ní nach ionadh.
teoranta limited
" Tá an taispeántas atá le feiceáil faoi láthair, de réir cosúlachta, beag agus teoranta gan (mar a gealladh) saothar ar bith conspóideach ar nós, ‘Silver Liberties’.
teoranta limited
" Mar sin, níl á fháíl againn san MP3 ach, a bheag nó a mhór, an deichiú cuid den phíosa ceoil! Meastúchán ceoil, nó blaisíní, in áit béile! Ach i saol na linne, le cluaisíní iPodanna agus callairí beaga teoranta an ríomhaire, ní thugann éinne aon easpa faoi deara sa chaighdeán fuaime.
teoranta limited
" Ionad cabairachta costasach le cumhachtaí teoranta atá ann agus níl sé ag feidhmiú go fónta.
tá sé measartha teoranta it’s fairly limited
" Ach i ndáiríre tá sé measartha teoranta.
a theoranta is a bhí acmhainní an oileáin how limited the island’s resources were
" Léiríonn sé a theoranta is a bhí acmhainní an oileáin agus a leochailí is atá seasamh an duine sa tsaol.
go bhfuil sé teoranta go maith mar chruinne that it’s fairly limited as a globe
" Cé nach raibh sé i bhfad siar ón domhan, bhí sé soiléir go bhfuil sé teoranta go maith mar chruinne.
achmhainní teoranta resources are limited
" Nuair atá achmhainní teoranta agus airgead de dhith le hobair thábhachtach a dhéanamh, mar tá sa Veinéis.
go bhfuil a gcuid achmhainní teoranta ag cleachtais their resources are limited by practices
" Ach nach bhfuil Údarás na Gaeltachta ag bronnadh deontais go fial agus go flaithiúil? Ar bhealach is míthuiscint é sin fosta óir go bhfuil a gcuid achmhainní teoranta ag cleachtais eagrais stáit na tíre agus ag buiséad ciorruithe (€2.
mbeidh sé teoranta it shall be limited
" Ceapaim go mbeidh sé teoranta chuig an nGaeltacht.
fhás teoranta limited growth
" Thuairisc sí faoin fhás teoranta atá faoi ghaelscolaíocht na Sé Chontae le scathamh le hais mar a bhíodh ‘ar feadh na 80í agus 90í’.
eolas teoranta ag cuid mhaith de na daoine ar some of the people have a limited knowledge of
" Anseo in Antigonish, tá eolas teoranta ag cuid mhaith de na daoine ar Éirinn agus ar an Ghaeilge.
ceann de na háiteanna teoranta one of the limited places
" Ar an drochuair, mura bhfaigheann siad ceann de na háiteanna teoranta, níl de rogha acu ach freastal ar iar-bhunscoil Bhéarla agus a gcuid scoláireachta a leanúint trí Bhéarla.
de bhrí go bhfuil ár n-acmhainní teoranta because our resources are limited
" D’fhoglaim mé faoi ‘deischostas’ nuair a bhí mé san ollscoil - de bhrí go bhfuil ár n-acmhainní teoranta, caithfear rud amháin a roghnú seachas rud eile.
nglacfar le cionmhéid an-teoranta daltaí ar an bhealach seo a very limited quota of this sort shall not be accepted
" Níl tosaíocht tuillte ag a leithéid, dar liom, ach is dócha ná a mhalairt go nglacfar le cionmhéid an-teoranta daltaí ar an bhealach seo feasta.
bhíodar thar a beith teoranta they were very limited
" Na háiseanna coiriúla a bhí oiriúnach do na cimí sin a rangaíodh mar chimí “Chatagóir A” , bhíodar thar a beith teoranta agus roimh i bhfad tháinig méadú suntasach ar an teannas a bhí le brath sna carcracha Briotanacha, go háirithe agus an foréigean ag dul i dtreise i dTuaisceart Éireann agus sa saol lasmuigh.
mar áit leadránach, chúngaigeanta, theoranta as a boring, conservative, limiting place
" 300) Déanann McGinley cuir síos ar Éirinn mar áit leadránach, chúngaigeanta, theoranta, sna 1950s agus 60’s: “*Everyone with a capacity for taking honest thought could speak only of the terrible flatness of life in Ireland*,” a deir sé, agus maíonn sé go raibh sé ag fulaingt le “*debilitating intellectual isolation*” sa tír.
méid teoranta a limited amount
"méid teoranta de na haltanna ó chuid de na foilseacháin sin ar fáil ar líne ach is beag iad.
atá teoranta go leor cheal airgid which is limited enough for lack of money
" Is céim é seo i bhforbairt an réimse closamhairc i mBriotáinis, earnáil atá teoranta go leor cheal airgid.
a theoranta how limited
" Ach léirigh idirghabháil an Troika a theoranta agus a leochailí is atá an cheannasacht atá ag tíortha beaga an lae inniu.
tá an neamhspleáchas sin teoranta that independence is limited
" Ach cé gur imigh an Troika tá an neamhspleáchas sin teoranta – beidh orainn rialacha an EDT a chomhlíonadh, beidh orainn ar gcuid dualgas mar bhall-stát an AE a chomhlíonadh, agus, b’fhéidir níos measa fós, beidh orainn cur ina luí ar na margaí airgeadais go bhfuil ar ár gcumas an tír a stiúradh mar is ceart.
teoranta limited
" Murab ionann is an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge ba phlean oibre teoranta a bhí ann le spriocanna ama a bhain leis an ghearrthréimhse seachas leis an todhchaí.
teoranta do chathanna inmheánacha limited to internal battles
" Ach ní gá go mbeadh sé sin teoranta do chathanna inmheánacha sna heagrais Ghaeilge, nach mbeadh ina ábhar suime ach do dhornán beag daoine.
Líon teoranta poist a limited number of jobs
" Líon teoranta poist a bheas i gceist - agus beidh ar gach Roinn liosta a thabhairt de na postanna ina mbeidh gá le Gaeilge.
Ní gá dúinn a bheith teoranta we don’t have to be limited
sách cúngaigeanta agus teoranta narrow-minded enough and limited
" Sna 1940í bhí domhan beag ealaíne na hÉireann faoi riail fós ag prionsabail a dheachtaigh Acadamh Ibeirneach na hÉireann, prionsabail a bhí sách cúngaigeanta agus teoranta le bheith fírinneach faoi.
ag freastal ar mhargadh an-teoranta serving a very limited market
" Cuir Comhar i gcomórtas le Archaeology Ireland nó History Ireland, dhá iris atá ag freastal ar mhargadh an-teoranta chomh maith.
Líon teoranta postanna a limited number of jobs
" Líon teoranta postanna a bheas i gceist - agus beidh ar gach Roinn liosta a thabhairt de na postanna ina mbeidh gá le Gaeilge.