Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
oilte trained
" Tá fadhb mhór ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ag Cumann Múinteoirí Éireann (CMÉ) de bharr go bhfuil ganntanas múinteoirí oilte ann do na bunscoileanna.
á n-oiliúint being trained
" Cé gur léir gur féidir an locht a chur ar dhrochphleanáil an cheardchumainn féin agus na Roinne Oideachais nach bhfuil go leor múinteoirí á n-oiliúint, tá seans ann gurb í an Ghaeilge a bheas thíos leis má éistítear le Joe O'Toole agus a leithéidí.
Oileadh Hugh Hugh was trained
" Oileadh Hugh in Iúr Chinn Trá, i Scoil Leighis Carmichael agus in Ospidéil Sr.
stiúrthóirí oilte trained directors
" Caithfear airgead a chaitheamh ar struchtúr leathan naíonraí le háiseanna maithe agus stiúrthóirí oilte ar phá tarraingteach.
oilte trained
" Struchtúr níos éifeachtaí a bheith bunaithe agus foireann bhreise a bheith earcaithe agus oilte chun an riaráiste oibre a ghlanadh agus chun tionscadail nua a phleanáil agus a chur sa siúl.
a bhí á dtraenáil who were being trained
" AÓF: Conas ar thosaigh tú ar an gcláirseach? HL: Gach bliain bhí cúrsa traenála do mhúinteoirí an cheoil thraidisiúnta á reáchtáil ag Comhaltas sa Chultúrlann agus bhíodh muide ag dul ann mar fhoghlaimeoirí do na múinteoirí seo a bhí á dtraenáil.
a oileadh thar lear who were trained abroad
" Cén obair a dhéantar san Áras anois ó lá go lá? Tá an obair shealbhaithe Gaeilge ar bun againn anois ar feadh na bliana ar fad - bíonn cúrsaí seachtaine, cúrsaí coicíse agus cúrsaí deireadh seachtaine Gaeilge á reáchtáil againn do ghrúpaí éagsúla (mar shampla, mic léinn ó institiúidí éagsúla ar fud na tíre, daoine fásta as gach cearn den domhan, cigirí ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, múinteoirí a oileadh thar lear, oibrithe ón bPost, foireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, éascaitheoirí ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, etc.
bhunmhúinteoirí a oileadh thar lear primary school teachers trained abroad
" I rith an tsamhraidh, bíonn réimse leathan cúrsaí Gaeilge ann do dhaoine fásta, ina measc cúrsa ar leith do bhunmhúinteoirí a oileadh thar lear.
oilte trained
" ) Caithfidh an tacaíocht seo a theacht ó na pobail féin, bíodh sé i bhfoirm painéal de dhaoine atá oilte sa réimse cumarsáide agus caidrimh, a bheadh ar fáil do dhaoine, idir óg agus shean, agus iad in ísle brí.
Oileadh é he was trained
" Oileadh é i Morecambe, Lancashire agus in Topcliffe, Yorkshire ag obair ar na "cónraí eitilte".
oilte trained, qualified
" Deir sí go bhfuil go leor daoine ag obair sna scoileanna sin “nach bhfuil oilte” agus, dá bhrí sin, go mbeadh sí in amhras faoin chaighdeán oideachais a bheadh le fáil iontu.
oilte trained
" Teastaíonn súil oilte uaidh leis an mhaith agus an t-olc a idirdhealú óna chéile agus mura bhfuil an tsúil sin aige, ní cuidiú ar bith dó an teicneolaíocht.
Oileadh Guinan Guinan was trained
oilte trained
" Teastaíonn súil oilte uaidh leis an mhaith agus an t-olc a idirdhealú óna chéile agus mura bhfuil an tsúil sin aige, ní cuidiú ar bith dó an teicneolaíocht.
oilte trained
" Daoine a bhfuil céim acu agus daoine fásta a léiríonn oilteacht i nGaeilge agus i mBéarla a ligtear isteach ar an gcúrsa a sheasann 24 seachtain.
oilte trained
" ” Dúshlán iomlán nua a bheidh anseo don Choimisinéir Teanga, an ganntann aistritheoirí agus daoine oilte le Gaeilge, go háirithe agus toradh dearfach bainte amach ag an bhfeachtas chun stádas oifigiúil a bhaint amach don Ghaeilge san Eoraip.
oilte trained
" Daoine a bhfuil céim acu agus daoine fásta a léiríonn oilteacht i nGaeilge agus i mBéarla a ligtear isteach ar an gcúrsa a sheasann 24 seachtain.
oilte trained
" Bhí an bheirt againn sa rang comhrá sa daonscoil i Victoria, agus bhí muintir na daonscoile lántoilteanach tacú linn.
oilte trained
" Agus iad oilte, chuaigh siad go háiteacha i gcéin is i gcóngar le mainistreacha nua a bhunú.
oilte trained
" Agus iad oilte, chuaigh siad go háiteacha i gcéin is i gcóngar le mainistreacha nua a bhunú.
oilte trained
" Agus iad oilte, chuaigh siad go háiteacha i gcéin is i gcóngar le mainistreacha nua a bhunú.
daoine oilte, cumasacha trained, capable people
" Tá seirbhís riachtanach á soláthar againn atá ar ardchaighdeán agus daoine oilte, cumasacha bainteach léi.
oilte trained
" Is ar éigean atá Roinn na Cosanta Náisiúnta in ann go leor earcach a fhostú le háit na saighdiúirí oilte atá ag éirí as an arm in aghaidh na bliana a thógáil.
múinteoirí oilte trained teachers
" Tá an dá ábhar seo dlúthcheangailte lena chéile i gcúpla slí ach go háirithe ó thaobh an ghá atá ann le múinteoirí oilte a bhfuil Gaeilge líofa acu.
oilte agus díograiseach trained and enthusiastic
" Agus tá lucht oibre oilte agus díograiseach ar fáil san Ind agus tíortha eile san Áis ar chostas cuid mhaith níos lú ná mar atá anseo in Éirinn.
Traenáladh na ceardaithe seo these tradespeople were trained
" Traenáladh na ceardaithe seo i gceart le printíseacht agus ranganna, agus oibríonn siad sna postanna seo go lánaimseartha.
iomasach ná oilte. intuitive than trained.
" Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go mbeadh duine iomasach ná oilte.
ní hamháin mar bhrionnóir sároilte, not only as a highly trained forger,
" Scéal lán de ghliceas agus de chluanaireacht atá ann, ina léirítear John Drewe (nó John Cockett mar a baisteadh é) ní hamháin mar bhrionnóir sároilte, ach mar bhréagadóir den chéad scoth chomh maith.
oilte trained
" Mar shampla, dar le hIrial, ba é an dúshlán ba mhó a bhí riamh acu ná “daoine maithe oilte a raibh Gaoluinn acu agus a bhí sásta cur fúthu sa Rinn a fháil.
iascaire ardoilte a highly trained fisherman
" Agus d'éirigh go hiontach leis an tionscal, a bhuíochas ar shárscileanna Shaun Greenhalgh – a bhí freagrach as an chóipeáil – agus a athair George, a mheall na saineolaithe lena scileanna margaíochta, mar a mheallfadh iascaire ardoilte an t-iasc isteach ina líon.
is gá oiliúint ar chur ar fhostaithe employees must be trained
" **Oiliúint** Mar chuid den scéim teanga atá forbartha ag eagraíochtaí éagsúla – na comhairlí contae agus na ranna stáit, cuir i gcás – ó cuireadh Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm, is gá oiliúint ar chur ar fhostaithe de chuid na n-eagraíochtaí rannpháirteacha chun go mbeidh siad ábalta seirbhísí a chur ar fáil don phobal trí Ghaeilge.
gardaí ar cuireadh oiliúint orthu gardaí who were trained
" Tuigeann na hÉireannaigh an scéal mar is cuimhin linn go maith an eachtra inar maraíodh John Carthy sa bhliain 2000; gardaí ar cuireadh oiliúint orthu sna Stáit Aontaithe a bhí freagrach as é a mharú.
oilte i bhfeidhmeanna saighdiúirí speisialta, trained in special soldiers' functions
" Bíonn na buíonta seo oilte i bhfeidhmeanna saighdiúirí speisialta, agus i bhfírinne, is beag difríocht a bheadh idir iad agus fórsaí speisialta an airm.
oilte trained, educated
" Is beag Afra-Pharaguach óg a bhfuil meánscolaíocht aige agus is beag forbairt a dhéanfaidh an pobal gan daoine oilte.
oilte trained
" Tá sé níos éasca agus níos saoire é a thógáil san Astráil, áit a bhfuil oibrithe oilte ar fáil freisin.
oiltear are trained
" Maidir le cúrsaí oideachais, is ceart fáiltiú roimh an mbéim láidir a leagtar ar nasc a chruthú idir múineadh na Gaeilge ar scoil agus a húsáid lasmuigh den scoil; is inmholta an moladh go soláthrófaí páirt-tumadh sa Ghaeilge do gach dalta sa bhunscoil (má oiltear na múinteoirí chuige sin); dul chun cinn suntasach is ea an moladh go gcuirfí fiche faoin gcéad d’áiteanna ar leataobh sna coláistí oideachais do mhic léinn a fuair a gcuid oideachais trí Ghaeilge; agus beidh tábhacht leis an Ionad Náisiúnta d’Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí Gaeilge atá beartaithe.
breacoilte semi-trained
" * Go bhfuil 42% de chainteoirí Gaeilge fostaithe i bpostanna gairmiúla, bainistíochta, nó teicniúla, le hais 27% dóibh siúd gan Ghaeilge * Nach bhfuil ach 12% de chainteoirí Gaeilge fostaithe i bpostanna neamhoilte, nó breacoilte, le hais 20% den phobal gan Ghaeilge Sin iad na fíricí loma don té a ghlacadh, gan cheist, leis na sainmhínithe a úsáideann na húdair.
oilte polished, trained
" Guth foirfe údarásach a thug an Ciarraíoch oilte seo an doras chugainn isteach ón gcéad lá.
oilte trained
" Willie dum daighdeal dum diddle O Dea;Níl aon duine níos oilte ná é insa dlíAch déanann sé dearmad anois is arísGo bhfuil níos mó sa saol seo ná Diddle O Dea.
oilte trained
" Is cosúil gur fear dóighiúil, dea-bhéasach oilte a bhí ann a spreag mothúchain chomh domhain sin i Michelangelo gur scríobh sé litreacha agus dánta chuige chomh maith le cúig cinn de na pictiúir is fearr a rinne sé riamh ina shaol.
sároilte highly trained
" Bhí an t-ádh ar Éireannaigh go raibh an duine ceart ar fáil don tionscnamh, mar a bhí scoláire sároilte Gearmánach, an Dr Wilhelm Dögen, a bhí i dtosach cadhnaíochta léann na foghraíochta sna blianta roimh an Dara Cogadh Domhanda.
oilte trained
" Caithfidh sé /sí a bheith oilte, snasta, líofa, fileata, socair agus bíonn a bhformhór mór acu amhlaidh.
oileadh trained
" Cuireann stát na Síne saotharlanna den scoth ar fáil agus meallann siad taighdeoirí Síneacha a oileadh san Iarthar chun baile le tuarastail arda.
oilte trained, skilled
" Mhínigh Ó Tuairisg gur thapaigh siad an deis le bheith ag obair le beirt atá chomh oilte leo agus a bhfuil a oiread sin tallainne acu agus gur thug an nasc deis dóibh leathnú amach mar chompántas chomh maith le lucht féachana níos mó a aimsiú.
cheardaí oilte a trained craftsperson
" Creidim gur i láthair cheardaí oilte sa mbroinn atáimid, tagtha slán aibí ar an saol.
oilte trained
" Ba bhainisteoir i monarcha éadaí i Srí Lanca í agus bhí sí oilte mar láithreoir teilifíse ach thréig sí a tír dhúchais ar son poist mar fheighlí linbh le teaghlach in Éirinn a raibh páiste dhá bhliain d’aois acu.
amhránaí oilte a trained singer
"amhránaí oilte í Philipsz, rud a chuireann tocht ina glór agus a dhéanann a cur i láthair leochailleach, macánta agus simplí.
oilte trained
" Dúradh linn gur toghadh an múinteoir as mná óga na treibhe, ach níor luadh rud ar bith faoin mbean seo a bheith oilte ar an múinteoireacht.
oilte trained
" Socraíonn sé cur isteach ar Chomórtas Eolaí Óg na Bliana ach ní fada go bhfaigheann sé amach gur leacht ar leith atá déanta aige! Is ansin a thosaíonn an spórt! Eachtra spleodrach eile ó pheann oilte Liam Mhic Uistín.
lámh oilte láidir strong trained hand
" Bíonn tionchar ar an aigne ag baint lena mhodh péintéireacta saonta agus cuireann sé in iúl go láidir na mothúcháin agus an gaol atá aige lena cheantar dúchais tríd na dathanna láidre a úsáideann sé chomh maith leis an lámh oilte láidir atá aige ar an scuab.
aos óg oilte a young trained population
" Muna mbíonn daoine óga sásta in Éirinn agus leis na deiseanna atá acu sa tír, crapfaidh siad leo agus cén sórt tíre a fágfar gan aos óg oilte chun oibre? Deirtear go ‘maireann croí éadrom i bhfad’.
hoileadh were trained
" Creidim fós gurb iad na múinteoirí Gaeilge ab fhearr a hoileadh in Éirinn iad, don chóras dara leibhéal.
Oileadh he trained
" Oileadh ina ailtire é agus go luath i ndiaidh dó an chéim a bhaint amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath chuaigh sé go Harvard mar aoí-scoláire.
Níor cuireadh oiliúint ar weren’t trained
" Níor cuireadh oiliúint ar an bpobal féin ionas go bhféadfaidís an obair a thabhairt chun cinn”.
ganntanas oibrithe oilte a lack of trained workers
" Dúirt sé go bhfuil ganntanas oibrithe oilte ag cur isteach ar fhorbairt i réimsí áirithe an gheilleagair agus go bhfuil an scéim SMP bunaithe ar urraíocht na bhfostóirí, ar riachtanais na tuaithe agus ar ghairmeacha ardluacha.
oileadh daoine den scoth excellent people were trained
" Dála an scéil, oileadh daoine den scoth ar an gcúrsa céanna, cuid acu atá ag soláthar cláracha d’ardchaighdeán i gcónaí.
i gcomhpháirt le treoraithe cáilithe along with trained guides
" I Mí na Márta, nuair a bheidh an mheánscoil críochnaithe ag Enderson, cuirfidh Mídia Periférica tús le turais lae go Sussuarana, i gcomhpháirt le treoraithe cáilithe.
tá tú ag brath ar charbhall cleachta you’re depending on a trained palate
" Maidir le Epicuirious, an rud is fearr liom faoi ná go bhfuil an rátáil is na léirmheasanna ann, ach is oidis phroifisiúnta atá ann don chuid is mó: tá tú ag brath ar charbhall cleachta.
Faoi Oiliúint ag trained by
" "Sin ráite, ní hé go raibh an t-airgead againn lán tí de leabhair a cheannach Bhí an leabharlann áitiúil ag druidim agus cheannaigh Mamaí na leabhair seo uilig ar 10 nó 20 pingin an leabhar!" Faoi Oiliúint ag Mac Péice ============= Chomh maith leis an ábhar léitheoireachta, bhí neart ealaíne agus ceol i gcónaí sa teach.
géarchúis an scríbhneora oilte the trained writer’s sharp intellect
" Muna bhféadfaí éalú ón namhaid, ar a laghad d’fhéadfaí é a chur fé scrúdú agus úsáid á bhaint as géarchúis an scríbhneora oilte.
níos oilte more trained
" An dream leochaileach a d’imigh, tiocfaidh roinnt mhaith acu ar ais tá súil againn, níos oilte, amach anseo, ach an deis a bheith acu chuige sin.
an-oilte very well trained/educated
" Na hinimircigh a bhain Éire amach, tá an-éagsúlacht teangacha acu agus cuid acu, is dream an-oilte iad.
oilte agus neamhoilte trained and untrained
" Idir aos agus óg, baineann agus fireann, oilte agus neamhoilte, bíonn ríméad orthu nuair a fheiceann siad gasúr óg agus béiceann siad 'bebek, bebek’ 'páiste, páiste' agus tú ag teacht ina dtreo.
ceal dlí-aistritheoirí oilte due to the lack of trained legal translators
" Bíonn deacracht ag an stát, cloí leis an dualgas bunreachtúil sin ceal dlí-aistritheoirí oilte.
níos oilte better trained
" De bharr na n-athruithe ar fad le blianta beaga anuas, is beag duine nach nglacfadh leis go bhfuil lucht spóirt, peileadóirí agus iománaithe san áireamh, níos aclaí, níos láidre, níos sciobtha, níos mó agus b’fhéidir níos oilte ná mar a bhí a macasamhla rompu.
faoi oiliúint being trained
" Bhuail Tony Birtill le himreoir óg sacair as Contae na Mí a bhfuil gealladh faoi agus atá faoi oiliúint ag Blackburn Rovers i Sasana le bliain.
Tar éis am fada traenála having trained for a long time
" Tar éis am fada traenála thug Brian Ó Broin faoi dhúshlán san ardchathair a d’fhéachfadh snáithe na matán agus miotal a mhisnigh.