Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
ró-uaillmhianach over-ambitious
" Nach bhfuil sé seo rud beag ró-uaillmhianach? "Tá mé ag súil go mbeidh cúig mhíle duine sásta an páipéar a léamh gach lá.
uaillmhianacha ambitious
" Sin an fáth a mbíonn mearbhall ar Donaldson agus ar Burnside nuair a chaitheann siad déileáil le náisiúnaithe cumasacha uaillmhianacha.
uaillmhianach ambitious
" Plean thar a bheith uaillmhianach atá ann nach bhféadfadh ach maitheas a dhéanamh don stát óg seo.
uaillmhianach ambitious
" " Ach, mar a tharlaíonn i gcás a lán tionscadal mór uaillmhianach mar seo, bhí sé deacair an t-atmaisféar sin a choimeád beo.
sách uaillmhianach ambitious enough
" Is é an fhadhb is mó leis an bplean mór dílárnaithe a d'fhógair Charlie McCreevy sa gcáinaisnéis ná nach bhfuil sé sách uaillmhianach.
uaillmhianacha ambitious
" Ní raibh seans faoin spéir acu na haidhmeanna uaillmhianacha seo a bhaint amach ach lean siad orthu ag dul i ngleic le samhailtí.
fir óga uaillmhianacha ambitious young men
" Thóg sé fir óga uaillmhianacha isteach sa Rialtas leis – Brian Lenihan, George Colley, Donogh O’Malley, Patrick Hillary agus, sea, céile a iníne Maureen, Charles Haughey.
cén chaoi ar thángthas ar an gcoincheap uaillmhianach how did the ambitious concept come about
" Ach cén chaoi ar thángthas ar an gcoincheap uaillmhianach seo? “Bhí suim agam riamh sa Ghaeilge,” a deir sé.
ró-uaillmhianach too ambitious
" Tá roinnt ceachtanna foghlamtha agam faoi sin, mar tá a fhios agam go raibh mé i bhfad ró-uaillmhianach mar léiritheoir, nuair nach raibh mé eolach go leor ar an cheird, agus ag iarraidh rudaí a bhaint amach nach bhféadfaí a bhaint amach.
uaillmhianach ambitious
" Is léir ó bheith ag caint leis nach mbíonn drogall air riamh a bheith uaillmhianach nó pleananna móra a bhrú chun cinn.
an mórphlean uaillmhianach seo this big ambitious plan
" ” Agus is é is mian leis a dhéanamh san am atá romhainn – an mórphlean uaillmhianach seo – ná lárionad Gaeilge a bhunú i lár Chathair Bhaile Átha Cliath, áit a dtiocfaidh pobal na Gaeilge le chéile – idir dhaoine aonair a bhfuil spéis acu sa teanga agus eagraíochtaí a bhfuil a gcuid spriocanna féin acu, ach arb í a gcomhchuspóir ná cur chun cinn na Gaeilge agus an traidisiúin Ghaelaigh.
ba uaillmhianaí most ambitious
" Tá an chosúlacht ar an scéal, mar sin, go bhfuil a phort seinnte ag ceann de na tionscadail theanga ba uaillmhianaí ar tugadh faoi le dornán blianta anuas.
uaillmhianach idealistic
" Dearbhaíodh ann go mbeadh aon trian d'aibhléis na tíre á ghineadh as fuinneamh in-athnuaite agus cé gur méadú mór é ar an seacht faoin gcéad d'aibhléis na tíre atá ginte as na foinsí sin faoi láthair, fós féin tá an páipéar cáinte ag saineolaithe áirithe mar nach bhfuil sé uaillmhianach go leor.
uaillmhianacha idealistic
" Óir níl spriocanna uaillmhianacha an Rialtais i leith na straitéise teanga ag teacht ná i dtiúin a bheag ná a mhór le tuairim An Bord Snip Nua nár cheart go mbeadh an Ghaeilge ró-ard in ord na bpriarachtaí feasta.
uaillmhianacha ambitious
" Cinnte, tá corr-rud maith ann faoi chúrsaí oideachais ach chun na moltaí uaillmhianacha oideachais a chur i bhfeidhm, cá bhfuil an Bord Oideachais a bhí molta sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta? Ina áit, beifear ag brath ar an Roinn Oideachais: an Roinn Stáit chéanna a raibh ar an gCoimisinéar Teanga, imscrúdú a dhéanamh air anuraidh, faoi Alt 21 de Acht na dTeangacha Oifigiúla mar nach raibh an Roinn sin sásta a ghéilleadh go raibh aon dualgas orthu treoirlínte faoi mhúineadh an churaclam scoile a chur ar fáil do scoileanna Gaeltachta, ná do na Gaelcholáistí in aon teanga eile seachas i mBéarla.
uaillmhianach idealistic
" Tá muintir óg na hÉireann saoithiúil, oilte, uaillmhianach agus ábalta.
uaillmhianach idealistic
" Cé nach bhfuil sé ag iarraidh go mbainfí a stadás mar theanga oifigiúil den Ghaeilge, tá sé den tuairim nach léargas iomlán cruinn é seo ar fhíorsheasamh na teanga in Éirinn na linne seo: 'Chruthaigh sé seo fadhbanna áirithe ina raibh an stádas sin laghdaithe go dtí stádas teoiriciúil agus uaillmhianach de dheasca nach raibh a dhóthain á dhéanamh chun an teanga a shuíomh is a chosaint sa tír seo.
ró-uaillmhianach too idealistic
" BD: An gceapann tú go bhfuil na spriocanna sa dréachtstraitéis, maidir le cainteoirí Gaeilge de, réadúil? PÓC: Tá sé ráite ag roinnt tráchtairí go bhfuil sé ró-uaillmhianach, ach b’fhearr a bheith uaillmhianach, dar liom.
uaillmhianach ambitious
" De réir taighde atá déanta ag EirGrid, éireoidh le hÉirinn a sprioc uaillmhianach 40% den leictreachas iomlán na tíre a ghiniúint ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2020.
uaillmhianacha ambitous
" Bheinn in amhras, áfach, an bhfuil go leor ann leis na spriocanna uaillmhianacha sin a bhaint amach.
ró-uaillmhianach too idealistic
" Táthar ann a deir go bhfuil na spriocanna seo ró-uaillmhianach ach is cinnte go mbeidís ionann is dodhéanta dá gcuirfí deireadh le stádas éigeantach na Gaeilge ag leibhéal na hArdteiste.
uaillmhianacha idealistic
" Tugadh aithisc spreagúla sna hArdfheiseanna a leag polasaithe uaillmhianacha amach, ach i ndáiríre ba bheag cluas éisteachta a tugadh dóibh.
uaillmhianach high aiming
" Is é mo thuairim go mbeadh an uimhir sin sách uaillmhianach, ach bheadh sé inbhainte agus dá bhféadfaí é a shárú, thabharfadh sé misneach mór don Rialtas leanacht leis an Straitéis, mar go mbeadh fianaise ann go raibh ag éirí leis.
sprioc uaillmhianach idealistic target
" Tá go leor díospóireachta déanta le bliain anuas faoin sprioc uaillmhianach sa straitéis go dtiocfadh méadú ar an líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais ó 83,000 go 250,000 fán bhliain 2030.
uaillmhianacha idealistic
" Bhí ina measc Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann agus CGFÉ, agus iad a mhaíomh go gcuirfeadh na spriocanna uaillmhianacha sa bhille isteach ar théarnamh geilleagair na tíre.
uaillmhianach idealistic
" Is léir gur pobal uaillmhianach é pobal El Hierro.
uaillmhianacha idealistic
" I láthair na huaire tá sé ina theach tearmainn d’iar-Theachtaí Dála ar dhiúltaigh an toghlach dóibh san olltoghchán agus ina naíolann do pholaiteoirí óga uaillmhianacha atá ag iarraidh tréimhse oiliúna a chur isteach.
gealgháireach agus uaillmhianach pleasant and ambitious
" Fear paiseanta, gealgháireach agus uaillmhianach is ea Whelton ach níl sé sásta glacadh le gnásanna seanbhunaithe.
leag sí síos a fís uaillmhianach she mapped out an ambitious vision
" Ceapadh Robyn Archer, siamsóir mór le rá, ina stiúrthóir ealaíne ar an gcomóradh anuraidh agus leag sí síos a fís uaillmhianach don bhliain ag an am.
uaillmhianach go maith fairly ambitious
" Plean uaillmhianach go maith a bhí ann a mhol go mbunófaí ionaid Ghaeilge i gceantair uirbeacha, go mbunófaí Aonad Forbartha Lárnach le comhordnú a dhéanamh ar an teanga sa státchóras agus go mbunófaí stáisiún teilifíse lán-Ghaeilge.
uaillmhianach idealistic
" Deich mbliana ó shin bhí plean uaillmhianach aige lárionad galánta nua a thógáil don choláiste.
duine uaillmhianach a dteastaíonn uaidh ambitious person who wishes
" Tá an leabhar seo scríofa don ghnáthphobal, don duine óg nach bhfuil eolas ar bith aige faoin gcluiche, don imreoir géar cumasach gur maith leis snas a chur ar a scileanna imeartha chun buachan ar a chairde agus don duine uaillmhianach a dteastaíonn uaidh pairt a ghlacadh i gcomórtais fichille.
uaillmhianach ambitious
" Ach tá a leabhar nua, (i)Fox, Swallow, Scarecrow(/i), rud beag uaillmhianach agus fadálach, dar le Pól Ó Muirí.
théann thar fóir le beartais uaillmhianacha go over the top with big plans
" Coimhéad na daoine a théann thar fóir le beartais uaillmhianacha, nó seolfaidh siad Elvis féin as MacDonalds ar chúrsaí Gaeilge.