Pota Focal Intergaelic
bum | cum | gum | hum | M
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
um an dtaca seo by now
" Tá Corn Sacair an Domhain thart um an dtaca seo agus tá foireann na hÉireann ar ais sa bhaile nó ar saoire in áit éigin chiúin nach bhfuil aon seans ann go mbualfaidh siad le *fans!* Bhí ceiliúradh mór ar siúl i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, agus 100,000 duine i láthair más fíor do na tuairiscí, chun fáilte abhaile a fhearadh roimh fhoireann Phoblacht na hÉireann agus aitheantas cuí a thabhairt dóibh as an ngaisce a rinneadar.
an tAcht Um Shaoráil Faisnéise 2000 The Freedom of Information Act 2000
" I bhformhór na gcásanna, cuireann an tAcht Um Shaoráil Faisnéise 2000 cosc ar na Gardaí aon eolas a thabhairt faoi chúlra duine gan cead d'fháil i dtosach ón duine féin.
Acht Um Shaoráil Faisnéise Freedom of Information Act
" Nuair a theip ar de Róiste eolas a fháil faoin Acht Um Shaoráil Faisnéise faoin méid a tharla dó, thosaigh sé ag déanamh stocaireachta ar pholaiteoirí.
an Údarás um Ard-Oideachas The Higher Education Authority
" Cuireadh iarratas chuig an Údarás um Ard-Oideachas anuraidh agus arú anuraidh agus fuarthas maoiniú chun na tionscadail go léir a chur ar an bhfód.
Bhille Comhionannais um Theangacha Oifigiúla 2002 The Official Languages (Equality) Bill 2002
" Go ndéanfaí acht den Bhille Comhionannais um Theangacha Oifigiúla 2002.
An tAcht Um Chiontaithe in Aghaidh an Stáit Offences Against the State Act
" Mar shampla, chomh fada agus a bhaineann sé le cearta sibhialta agus polaitiúla, deir an Coimisiún go mbeidh siad ag scrúdú reachtaíochta ar leith ar nós An tAcht Um Chiontaithe in Aghaidh an Stáit 1939-1998 agus An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) féachaint an sáraíonn sé cearta daonna.
Bhille um Shaoráil Faisnéise The Freedom of Information Bill
" Cheana féin tá an Coimisiún tar éis a mhíshásamh a léiriú leis na hathruithe a rinne an rialtas ar an Bhille um Shaoráil Faisnéise.
um Nollaig at Christmas
" Agus mise i mo ghasúr sna caogaidí (roimh theacht na teilifíse), bhíodh nós againn a bheith ag canadh ag ócáidí teaghlaigh, um Nollaig mar shampla.
um an dtaca seo by now
" Tá an tseanbhliain caite go maith um an dtaca seo agus tá eachtraí spóirt na bliana 2003 díbeartha go dtí na tuairiscí staire agus curtha i dtaisce i bhfillteáin ríomhairí.
Údarás um Bhóithre Náisiúnta National Roads Authority
" I mí Lúnasa na bliana 2003 thug an Bord Pleanála cead don Údarás um Bhóithre Náisiúnta mótarbhealach 50 ciliméadar a thógáil ó Bhaile Bhlainséar go Ceanannas.
an tÚdarás um Bhóithre Náisiúnta the National Roads Authority
"an tÚdarás um Bhóithre Náisiúnta fós ag tabhairt na bhfreagraí céanna.
an Údarás um Ardoideachas the Higher Education Authority
" "Níl aon tsocrú ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, ag an Údarás um Ardoideachas agus, i ndeireadh na preibe, níl aon tsocrú ag an rialtas go gcaithfí leis an nGaeilge ar aon phioc difriúil le haon ábhar eile.
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise under the Freedom of Information Act
" I ndiaidh an dara reifreann ar Chonradh Nice, cuir i gcás, cuireadh 32 éileamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise isteach maidir leis an gcoiste sin agus maidir le gníomhaíochtaí na n-ionadaithe Éireannacha ann.
Eagraíocht um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip Organisation for European Economic Cooperation
" Sa cháipéis Ag *Cothú Shochaí an Eolais in Éirinn: Plean Gnímh*, a foilsíodh i 1999, mhaígh an Rialtas go mbeadh Éire sa deich faoin gcéad is airde i measc na dtíortha san Eagraíocht um Chomhar Eacnamaíochta san Eoraip (ECFE) ó thaobh úsáid leathanbhanda roimh 2005.
an Údaráis um Bhóithre Náisiúnta the National Roads Authority
" Léiríonn staitisticí an Údaráis um Bhóithre Náisiúnta go bhfuil seans 7.
an Bhoird um Thaighde ar Shláinte the Health Research Board
" Léiríonn figiúirí de chuid an Bhoird um Thaighde ar Shláinte, mar shampla, gur mhéadaigh an líon daoine a bhí ag úsáid an druga cannabas faoi dhó idir 1998 agus 2002.
an Bord Náisiúnta um Chosaint Raideolaíoch the National Radiological Protection Board
" Tá úsáid guthán póca i measc na bpáistí is óige tar éis an imní is mó a chur ar dhaoine, go háirithe ó d’fhoilsigh an Bord Náisiúnta um Chosaint Raideolaíoch (NRPB) foláireamh ag rá nár cheart do pháistí faoi ocht mbliana guthán póca a úsáid.
Institiúid um Thaighde Néardhiagnóiseach Neuro Diagnostic Research Institute
" Tá eolaithe in Institiúid um Thaighde Néardhiagnóiseach na Spáinne tar éis teacht ar an tátal chéanna – tá an taighde atá déanta acu tar éis a léiriú gur féidir le glaoch teileafóin nach maireann ach dhá nóiméad an ghníomhaíocht leictreach in inchinn an pháiste a athrú go ceann uair an chloig tar éis an ghlao.
an nGníomhaireacht um Thionscadail Iarnróid Rail Projects Agency
" Tá an praghas íslithe anois ag an nGníomhaireacht um Thionscadail Iarnróid, ach chun costais a spáráil chaith siad uathu na staighrí beo agus roinnt mhaith geataí ticéad sna stáisiúin agus chuir siad cosc ar thraenacha níos mó ná trí charráiste (i gcomparáid le teorainn 8 gcarráiste i gcás an DART), rud a chuirfidh srian chomh maith ar chumas iompair na líne.
Chumann Réadóirí Um Lánstaonadh na hÉireann Irish Pioneer Total Abstinence Association
" “Má dhéanann an clár seo de chuid *The Simpsons *na flaithis a léiriú mar áit ina bhfuil daoine sona, níl fadhb ar bith agamsa leis,” a dúirt an tAthair Mícheál Mac Gréil, cathaoirleach Chumann Réadóirí Um Lánstaonadh na hÉireann, sa *Times*.
an Acht um Dhliteanas Áititheoirí the Occupiers' Liability Act
" ” * Chuir eagraíochtaí na bhfeirmeoirí is na siúlóirí an-fháilte roimh an bhreith seo mar go ndéanann sé soiléiriú ar an Acht um Dhliteanas Áititheoirí, 1995, dlí a bhí doiléir go maith roimhe sin.
an Bille um Chlúmhilleadh the Defamation Bill
" Má éiríonn leis an Bille um Chlúmhilleadh a achtú, bunófar Comhairle Preasa neamhspleách, nach mbeadh faoi choimirce an rialtais.
Údarás um Ard-Oideachas Higher Education Authority
" Cad iad na foinsí maoinithe atá ag an Acadamh? An leor iad? Tá tacaíocht á fháil againn ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ón Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, ó Údarás na Gaeltachta, ón Údarás um Ard-Oideachas agus ó fhoinsí príobháideacha.
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise under the Freedom of Information Act
" Léiríonn cáipéisí a tugadh dom faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, mar shampla, gur thug dhá eagraíocht sláinte sa tír foláireamh láidir don Aire gan leapacha breise a chur i mbardaí ospidéil.
tSeirbhís um Chomhairle Airgid agus Buiséadaithe Money Advice and Budgeting Service
" Anuas air sin, tá méadú as cuimse tagtha ar líon na ndaoine a bhíonn ag lorg cabhrach ón tSeirbhís um Chomhairle Airgid agus Buiséadaithe (MABS), foras stáit a bunaíodh i 1992 le teacht i gcomhar ar dhaoine a bhfuil fiacha troma orthu.
Údarás um Bhóithre Náisiúnta the National Roads Authority
" In 2003, thug an Bord Pleanála cead don Údarás um Bhóithre Náisiúnta an mótarbhealach 50 ciliméadar seo a thógáil ó Bhaile Bhlainséar go Ceanannas; bhí raic ann nuair a fógraíodh go mbeadh an bóthar seo ag dul tríd an ghleann idir Cnoc na Teamhrach ar thaobh amháin agus Scrín ar an taobh eile agus, ina dhiaidh sin, go rachadh sé go Tailtiu agus as sin go mainistir ársa Cheanannais.
an gCláraitheoir um Chuideachtaí the Registrar of Companies
" Cathain a bunaíodh an comhlacht agus cé a bhunaigh é? Cláraíodh an comhlacht leis an gCláraitheoir um Chuideachtaí i mBaile Átha Cliath ar an 8 Iúil, 2004.
an gCláraitheoir um Chuideachtaí the Registrar of Companies
" Cathain a bunaíodh an comhlacht agus cé a bhunaigh é? Cláraíodh an comhlacht leis an gCláraitheoir um Chuideachtaí i mBaile Átha Cliath ar an 8 Iúil, 2004.
an Acht um Shaoráil Faisnéise the Freedom of Information Act
" Tá imní léirithe ag an Ombudsman, Emily O’Reilly, nach bhfuil ag éirí chomh maith sin leis an Acht um Shaoráil Faisnéise le dornán blianta anuas.
um an dtaca seo by now
" Maidir leis an dara ceann, is gearr, muna bhfuil sé déanta um an dtaca seo, go n-ainmneofar cé (is dóigh gur fear a bheas ann) bheas mar Stiúrthóir Náisiúnta Iománaíochta an Chumainn Lúthchleas Gael.
an Chéad Chlár um Fhorbairt Gheilleagrach the First Programme for Economic Development
" Sheol sé an Chéad Chlár um Fhorbairt Gheilleagrach i 1958.
Acht um Shaoráil Faisnéise Freedom of Information Act
" Rinne an nuachtán sin iniúchadh ar líon na n-iarratas a rinneadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (ASF) ón uair a tháinig sé i bhfeidhm naoi mbliana ó shin.
an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród Railway Procurement Agency
" Tá na húdaráis atá ann anois (Oifig Iompair Átha Cliath, agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród atá freagrach as an Luas) i gcoinne an phlean: níl siad chun a mbarántas báis féin a shíniú! Tá CIE agus Iarnród Éireann (agus na ceardchumainn atá iontu) i gcoinne an phlean: ba mhaith leo a gcumhacht a choimeád.
an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta the Economic and Social Research Institute
" D’fhoilsigh an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES) tuarascáil le déanaí faoi chúrsaí spóirt in Éirinn.
i gceannas um an dtaca sin in charge by then
" D’oibrigh an plean i 1976 agus arís i 1977 (cé nach raibh Ó hIfearnáin i gceannas um an dtaca sin ach Antaine Ó hEanchaí, an captaen).
um an dtaca seo at this point
" Nó sin a chloisim ó chairde mar gur mó an taithí atá agam ar Éireannaigh um an dtaca seo agus tuigim sa chás sin go mbíonn an caidreamh níos réchúisí; bíonn am ag an mbuachaill dá chairde agus déanann an cailín roinnt aimsire a mheilt i dteannta a cairde chomh maith.
féile ollmhór cheoil um Cháisc a massive festival at Easter
" Bíonn neart féilte bliantúla ar siúl sa cheantar, féile ollmhór cheoil um Cháisc agus féile idirnáisiúnta do scríbhneoirí i mí Lúnasa ina measc.
um thráthnóna. in the afternoon.
" Ba mhinic ina dhiaidh a d’imrínn cluiche iomána nó peile maidin dé Domhnaigh, agus cluiche rugbaí um thráthnóna.
an Coimisiún Idirnáisiúnta Neamhspleách um Dhíchoimisiúnú the Independent International Commission on Decommissioning
" ) Deir an tAire Ritchie go gcaithfidh na dílseoirí a gcuid gunnaí a dhíchoimisiúnú agus go gcaithfidh an Coimisiún Idirnáisiúnta Neamhspleách um Dhíchoimisiúnú é sin a dhearbhú sula bhfaighidh siad an t-airgead.
don Chomhchoiste um Chumarsáid, Mara agus Acmhainní Nádúrtha to the Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources
" I bhfianaise a tugadh don Chomhchoiste um Chumarsáid, Mara agus Acmhainní Nádúrtha in Eanáir 2007, dúradh nach ionann an teilifiseán a thuilleadh agus bosca i gcúinne an tseomra suite.
Chairt an Chomhphobail um Chearta Sóisialta Bunúsacha le haghaidh Oibrithe Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers
" Tabharfar stádas dlíthiúil do Chairt an Chomhphobail um Chearta Sóisialta Bunúsacha le haghaidh Oibrithe agus, seiftiúil go leor, tabharfar cead den chéad uair do bhallstáit an tAontas Eorpach a fhágáil.
córas um imscrúdú aerthionóiscí, air accident investigation system
" Agus b’fhéidir gurb é an modh foghlama is tábhachtaí dá bhfuil ann ná an córas um imscrúdú aerthionóiscí, córas idirnáisiúnta a chuir an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) ar bun.
an tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí Air Accident Investigation Unit
" In Éirinn is é an tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí atá freagrach as an obair seo.
an tAcht um Shaoráil Faisnéise the Freedom of Information Act
" A bhuíochas do nuachtáin áitiúla – *The Newsletter* a thugann tacaíocht don DUP, ina measc – agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise ó thuaidh, tháinig na fíricí seo uilig chun solais diaidh ar ndiaidh.
le cuidiú an Achta um Shaoráil Faisnéise, with the help of the Freedom of Information Act,
" Is léir, áfach, ó shuirbhé atá déanta agam, le cuidiú an Achta um Shaoráil Faisnéise, nach bhfuil comhsheasmhacht ar bith ann maidir le cur i bhfeidhm an choinníll ó chontae go contae.
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise under the Freedom of Information Act
" De réir figiúirí a scaoil an Roinn Oideachais chugam faoin Acht um Shaoráil Faisnéise an mhí seo caite, bíonn duine as gach beirt a bhfuil míchumas foghlama orthu, agus a fhaigheann díolúine ó bheith ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge dá bharr, ag déanamh staidéir ar nuatheanga Eorpach amháin ar a laghad.
Acht um Chomhionannas Fostaíochta Employment Equality Act
" Ba chóir, mar shampla, leasú a dhéanamh ar mhír 37(1) den Acht um Chomhionannas Fostaíochta a shíltear a bheith míchothrom mar go bhféadfaí úsáid a bhaint aisti le leithcheal a dhéanamh ar mhúinteoirí homaighnéasacha i scoileanna atá á reáchtáil ag na heaglaisí.
Coinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine the European Convention on Human Rights
" 147-271); Coinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine C303 (lgh.
Achta um Cheartas Coiriúil Criminal Justice Act
" Bheadh a leithéid rangaithe mar "*racially motivated hate crime*" de réir shuíomh gréasáin Merseyside Police agus de réir an Achta um Cheartas Coiriúil sa tír seo.
Bille um Pleanáil agus Forbairt Planning and Development Bill
" " * Agus an t-alt seo á scríobh agam, d'fhógair an tAire go gcuirfear Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) os comhair na Dála agus is éard atá i gceist sa Bhille seo ná géarú ar dhlithe pleanála agus forbartha.
mBiúró Idirnáisiúnta um Shíocháin International Peace Bureau
" Sa bhliain 1990, mar shampla, ceapadh í mar stiúrthóir ar an mBiúró Idirnáisiúnta um Shíocháin sa Ghinéiv – an chéad bhean riamh ar tugadh an onóir sin di – agus tá obair déanta aici leis na Náisiúin Aontaithe chun feasacht a chruthú i leith iarmhairtí na tubaiste in Searnóbail.
Um an dtaca sin at this time
"Um an dtaca sin, níorbh iad bagairtí na sárchumhachtaí amháin a bhí ina n-údar imní do mhuintir na hÉireann.
Um an dtaca sin at that time
" Um an dtaca sin, chonacthas do lucht bunaithe na heagraíochta go raibh suim choitianta sa rince céilí ag dul i léig diaidh ar ndiaidh agus nach raibh an oiread sin deiseanna ag grúpaí éagsúla castáil lena chéile chun na rincí a chleachtadh.
Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta Organisation for Economic Cooperation and Development
" Caitear $11,000 sa bhliain ar meán ar gach mac léinn tríú leibhéal sna tíortha atá ina mball den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (Foinse: *OECD: Education at Glance, 2007*).
Clár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal Program for Research in Third Level Institutions
" Ina measc siúd tá an Clár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal trína bhfuil breis agus €865 milliún curtha ar fáil do na hinstitiúidí tríú leibhéal ó bhí 1998 ann.
Údarás um Ard-Oideachas Higher Education Authority
" Tá sé mar sprioc ag an Údarás um Ard-Oideachas nós den chineál sin a chothú agus a fhorbairt sa tír seo freisin.
Choiste um Chuntais Phoiblí the Committee of Public Accounts
" Cad é faoin Choiste um Chuntais Phoiblí? An amhlaidh nár thug siad aon suntas do mhírialtachtaí caiteachais FÁS óna gcuid tuarascálacha bliantúla? Ar ndóigh d’inseodh duine ar bith atá fostaithe sa tseirbhís phoiblí nach nós ariamh aon airgead atá fágtha sa bhuiséad a chur ar ais sa státchiste.
Chomhairle Náisiúnta um Choireacht The National Crime Council
" Cuireadh deireadh leis an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht agus leis an Chomhairle Náisiúnta um Míbhuntáiste Oideachasúil.
Chomhairle Náisiúnta um Míbhuntáiste Oideachasúil The National Council on Disadvantage in Education
" Cuireadh deireadh leis an Chomhairle Náisiúnta um Choireacht agus leis an Chomhairle Náisiúnta um Míbhuntáiste Oideachasúil.
Acht um Shaoráil Faisnéise The Freedom of Information Act
" Tugadh an t-eolas seo dom mar fhreagra ar achomharc a rinne mé in éadan cinneadh na Roinne gan mórán eolais a chur ar fáil dom ar an ábhar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Acht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais the Financial Services Modernization Act
" Tar éis brústocaireacht dhian a rinne lucht Wall Street ar Chomhdháil na Stát Aontaithe, a lean ar feadh blianta agus arbh fhiú na milliúin dollar é, chuir an tUachtarán Bill Clinton a shíniú leis an Acht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais ar an 12ú Mí na Samhna, 1999.
Acht um Shaoráil Faisnéise FOI Act
" Bhí iontas an tsaoil orm arís eile leis an toradh a fuair mo chomhleacaí, Áine Lally le Nuacht TG4, nuair a d'fhiosraigh sí an scéal tríd an Acht um Shaoráil Faisnéise.
Eagraíocht um Shaoirse na Palaistíne PLO
" De réir Tony Cordesman, anailísí ar an Meánoirthear leis an Ionad um Staidéar Straitéise, bhí na hIosraeligh ag iarraidh leas a bhaint as Hamas mar frithmheáchan don Eagraíocht um Shaoirse na Palaistíne.
um Nollaig over Christmas
" Thug mé cuairt ar Naíonra Learphoill um Nollaig.
um thráthnóna this evening
" Is breá liom an bealach a léann sí an nuacht, an bealach ina ndeir sí “Conas atá agat um thráthnóna?” sula dtosaí sí ar na scéalta nuachta a roinnt.
tAontas Meiriceánach um Shaoirsí Sibhialta American Civil Liberties Union
" Thug an tAontas Meiriceánach um Shaoirsí Sibhialta (ACLU) “*the most gagged person in the history of the United States*” uirthi.
tAcht um Sceimhlitheoireacht a Chosc Prevention Against Terrorism Act
" Imtheorannú gan triail, Domhnach na Fola, an tAcht um Sceimhlitheoireacht a Chosc (PTA) agus na hiomraill cheartais a d'éirigh as an dlí sin - chuir Brendan a thuairim in iúl go tréan: "*It is beyond human forgiveness.
Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Fhuinneamh International Energy Agency
" Má chliseann sruth an gháis as an mBreatain, go sealadach féin, fiú amháin, an dtitfidh cúrsaí amach mar a bhfuil á dtuar ag an mBord Gáis? Tá seans ann nach dtitfidh, mar d'fhoilsigh an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Fhuinneamh (GIF) tuarascáil, ag deireadh na bliana seo caite, ina bhfuil rabhadh tromchúiseach dúinn go léir ann.
um an dtaca sin by that time
" Cuireadh tús le ceiliúradh ar 26 Eanáir go luath i stair na nEorpach san Astráil agus tugadh ‘Anniversary Day’ air um an dtaca sin.
um Cháisc during Easter
" Bhíothas ag súil go mbeadh sé foilsithe le linn tréimhse na Nollag agus mhaígh an tAire ansin gur um Cháisc a fhoilseofaí é.
Ghníomhaireacht um Slándáil Náisiúnta National Security Agency
" Agus an Ghníomhaireacht um Slándáil Náisiúnta ag déanamh cluasaíochta ar spiairí Iosraelacha i SAM, mar a scríobh Jeff Stein in Congressional Quarterly ar an 11 Aibreán, chualathas Jane Harman, Feisire Daonlathach, ag labhairt le gníomhaire Iosraelach, agus í ag gealladh dó go gcuirfeadh sí a ladhar isteach leis an Roinn Dlí agus Cirt ar son beirt oifigeach AIPAC, an brúghrúpa ar son Iosrael, a díotáileadh i 2005 maidir le faisnéis rúnaicmithe a thabhairt don ambasáid Iosraelach i Washington.
Choiste an Tí um Fhaisnéis House Intelligence Committee
" Mar luach saothair i leith seirbhíse Harman, gheall an gníomhaire Iosraelach go gcuirfeadh sé brú ar Nancy Pelosi, ceannaire an Phairtí i dTeach na nIonadaithe, Harman a ainmniú mar chathaoirleach ar Choiste an Tí um Fhaisnéis.
um an dtaca sin this time of year
" D’éirigh teannas idir an dá thír sa bhliain 2007 nuair a ghabh na póilíní abhus dochtúir Indiach, darb ainm Muhammed Haneef, mar chuid den fhiosrúchán ar na hionsaithe sceimhlitheoireachta a rinneadh ar na haerfoirt i Londain agus i nGlaschú um an dtaca sin.
Tionscadal um Aois Mheiriceánach Nua Project for the New American Century
" Shínigh Wolfowitz agus Zoellick an Tionscadal um Aois Mheiriceánach Nua i 1998, a mhol Hussein a threascairt agus na tíortha Ioslamacha eile sa Mheánoirthear a dhíchobhsú.
um Nollaig at Christmas
" Ní féidir a shéanadh go mbíonn an iomarca béime anois ar chúrsaí tráchtála agus ar chaiteachais um Nollaig, ach is féidir le gach duine a rogha rud a dhéanamh.
um an dtaca seo by now
" Is iad an trí dhream is mó a shamhlaímid leis an tír mhí-áidh seo, ar ndóigh, ná na Sunnaígh, na Siaigh is na Coirdínigh agus is cinnte go bhfuil a gcuid d’anachain an tsaoil fulaingthe ag gach dream díobh um an dtaca seo.
um baist by gum
" Sin téis Sam Taylor Wood, agus um baist, oibríonn sí amach go foirfe í.
Grúpa Parlaiminte Uile-Pháirtí um Cheisteanna Coimhlinte the All-Party Parliamentary Group on Conflict Issues
" In 2009, chuir an Grúpa Parlaiminte Uile-Pháirtí um Cheisteanna Coimhlinte (the All-Party Parliamentary Group on Conflict Issues) agus an cumann carthanachta, The Forgiveness Project, cuireadh ar Patrick Magee, an fear a leag an buama in óstán an Grand i mBrighton i 1984, labhairt taobh istigh i Westminster féin i gcuideachta Jo Berry ar maraíodh a hathair, Sir Anthony Berry, san eachtra.
Foras Náisiúnta um Eolaíocht NIS
" De réir an Foras Náisiúnta um Eolaíocht sna Stáit Aontaithe, tá a oiread taighdeoirí ag obair sa tSín is atá sna Stáit nó san Aontas Eorpach.
Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí Public Appointments Service
" Leagan níos laige den mholadh sin a bhí ins an dréachtstraitéis a d'fhoilsigh an rialtas breis is bliain ó shin agus iad ag moladh go bhfágfaí faoin Roinn Airgeadais agus faoin Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí an 'cohort' (mar a tugadh air) do dhaoine le Gaeilge sa státseirbhís a mhéadú.
An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní NAMA
" Tá iontas orthu a laghad atá An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní ag íoc leo as a n-iasachtaí do fhorbróirí réadmhaoine.
um fhreagairt in answer
" An barrshaothar dá chuid, an bille um fhreagairt don athrú aeráide, tá sé curtha ar leataobh acu, agus ní fios d'éinne an reáchtálfar é, nó an reáchtálfar leagan de fiú amháin ar chor ar bith amach anseo.
um Ghnóthaí Leanaí for childrens’ affairs
" Bhí an dúiche daoine i láthair ag an oscailt, ina measc an tAire um Ghnóthaí Leanaí, Francis Fitzgerald, a bhí ar cuairt chun na hAstráile, agus táthar ag súil go mbeidh na scórtha míle cuairteoirí ar an taispeántas, a leanfaidh go dtí deireadh mhí Iúil.
chláir um daonlathas program for democracy
" org, David Keyes, fear a d’oibrigh mar chomhordaitheoir faoi Sharansky ar chláir um daonlathas ag an Institiúid Adelson, go Nua Eabhrac agus Washington, áit ar fhreastail sé ar chomhdháil faoi easaontas Idirlín ag an Washington Institute for Near East Policy (WINEP), meitheal smaointe a chuir an *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) ar bun.
um Thrádáil on trade
" Beidh Meiriceá ag bunú Tionscnamh Comhpháirtíocht um Thrádáil agus Infheistíocht le hathchóiriú agus comhtháthú geilleagair le margaí SAM agus na hEorpa a chur chun cinn freisin.
abhus um an dtaca sin here at that time
" Chuir muid fúinn san Astráil thiar sa bhliain 1972 agus bhí beagnach gach saghas fógraíochta, coimircíochta agus spreagadh díolacháin i dtaca le táirgí tobac ceadaithe abhus um an dtaca sin.
um Thaighde Eithneach for nuclear research
" Bhí Berners-Lee ag obair le CERN (An tIonad Eorpach um Thaighde Eithneach) san am agus bhí bealach de dhíth ar an eagraíocht a chuirfeadh ar chumas na n-eolaithe torthaí an taighde a roinnt.
um an dtaca sin by then
" Ní raibh ach daonra de 8 milliún duine san Astráil um an dtaca sin agus creideadh go bhfaca 75 faoin gcéad acu an Bhanríon uair amháin ar a laghad le linn a dhá mhí abhus.
um Mhaoiniú Sceimhlitheoireachta responsible for financing terrorism
" Glaser, Rúnaí Cúnta um Mhaoiniú Sceimhlitheoireachta, cuairt ar an Iordáin agus an Liobáin ag brú ar na húdaráis ansin gan ligean leis an Damaisc éalú ó na smachtbhannaí.
um baist indeed
" Agus, um baist, ní bainis ifreanda go bainis Justine agus Michael, an fear céile bocht a bhrisfear roimh dheireadh na hoíche.
um an dtaca sin at that time
" Ba ea droimdhiúltú John Howard, Príomh-Aire na hAstráile um an dtaca sin, leithscéal oifigiúil a ghabháil leis an mhuintir dhúchais as an dochar a d’fhulaing siad mar gheall ar theacht na gcoilíneach Eorpach cionsiocair na teipe.
hEolaíochtaí um Shláinte Imshaoil a healthy environment sciences
" Ollamh le Corpeolaíocht, le Tíreolaíocht agus le hEolaíochtaí um Shláinte Imshaoil is ea é.
Tionscnamh um Bheartas Eachtrach FPI
" Ach le neart daoine fós le saoradh, trí bliana ina dhiaidh, chuir Kristol agus Kagan tús le PNAC a Dó, an Tionscnamh um Bheartas Eachtrach (FPI).
um an dtaca seo by now
" Is léir go bhfuil sruth na meala tráite um an dtaca seo agus go mbeifear ag súil le tuilleadh cuíchóirithe san earnáil áirithe seo.
Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta OECD
" Is tír shaibhir í an Astráil ach caitear níos lú ar oideachas abhus ná a chaitear ar an meán sna tíortha forbartha eile san Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta.
um an dtaca sin at that time
" Mheas mé go raibh an dá thír seo ar thaobh eile na cruinne an-ghar do chéile agus an-chosúil lena chéile um an dtaca sin.
Um baist by gum
" Um baist, a Dhonald, an mar sin é? Ní raibh Donald Clarke gan chomhluadar i ranna na gcriticeoir mór le rá.
Innéacs um Fhorbairt Dhaonna Human Development Index
" Baineann na náisiúin aontaithe úsáid as an Innéacs um Fhorbairt Dhaonna.
Chuallacht um Theagasc an Chreidimh society for the propagation of the faith
" An Cairdinéal Liam Ó Leamh-mhadaidh ============= Meiriceánach – fear ó thír sin na saoirse cainte – atá taobh thiar den bhalbhú seo ar fad: an Cairdinéal William Levada, fear atá ina cheann ar an Chuallacht um Theagasc an Chreidimh, nó an Congregatio pro Doctrino Fidei.
gcarraig cháiliúil um an dtaca sin famous rock at the time
" Chuir siad suas a bpuball i láithreán campála in aice le Uluru, nó *Ayers Rock* mar a tugadh ar an gcarraig cháiliúil um an dtaca sin.