Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
Alt 31 den Acht Craoltóireachta Section 31 of the Broadcasting Act
" " Cinsireacht ======= Bhí Alt 31 den Acht Craoltóireachta i bhfeidhm sa deisceart ag an am, a chuir cosc ar iriseoirí agallamh a chur ar bhaill de chuid Shinn Féin.
an tAcht Coiscthe Sceimhlitheoireachta 2000 The Prevention of Terrorism Act 2000
" Go dtí le gairid, bhí siad le feiceáil ag máirseáil timpeall an cathrach in éide an UVF nó na nDúchrónach, ach i mbliana d'úsáid Cigire na bPóilíní i Merseyside, Michael Clogherty, an tAcht Coiscthe Sceimhlitheoireachta 2000 (nó PTA) agus chuir sé in iúl dóibh go raibh cosc ar éide na n-eagraíochtaí paramíliteacha.
an tAcht Um Shaoráil Faisnéise 2000 The Freedom of Information Act 2000
" I bhformhór na gcásanna, cuireann an tAcht Um Shaoráil Faisnéise 2000 cosc ar na Gardaí aon eolas a thabhairt faoi chúlra duine gan cead d'fháil i dtosach ón duine féin.
Acht Um Shaoráil Faisnéise Freedom of Information Act
" Nuair a theip ar de Róiste eolas a fháil faoin Acht Um Shaoráil Faisnéise faoin méid a tharla dó, thosaigh sé ag déanamh stocaireachta ar pholaiteoirí.
achtanna acts
" Anuas air sin, ós rud é go bhfuil achtanna againn a leagann síos rialacha faoi iriseoireacht chraoltóireachta, cén fáth nach mbeadh a leithéid i bhfeidhm freisin maidir leis na meáin chlóite? Cúis eile nach n-oibreodh féinmhonatóireacht is ea a dheacra is a bheadh sé í a chur i bhfeidhm ar an líon mór nuachtán ón mBreatain a dhíoltar anseo.
an tAcht Ceartais Choiriúil The Criminal Justice Act
" Anuas air sin, deir an tuarascáil nach bhfuil an tAcht Ceartais Choiriúil, 1999 á chur i bhfeidhm i gceart.
An tAcht Um Chiontaithe in Aghaidh an Stáit Offences Against the State Act
" Mar shampla, chomh fada agus a bhaineann sé le cearta sibhialta agus polaitiúla, deir an Coimisiún go mbeidh siad ag scrúdú reachtaíochta ar leith ar nós An tAcht Um Chiontaithe in Aghaidh an Stáit 1939-1998 agus An Bille um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) féachaint an sáraíonn sé cearta daonna.
Acht na Saor-rogha The Act of Free Choice
" Sa bhliain sin, bhí reifreann ann ar thug an Indinéis "Acht na Saor-rogha" air.
achtanna acts (of Parliament)
" Má chreidimid na leabhair staire, chinntigh feachtas Michael Davitt agus Chumann na Talún in 1879, agus na hachtanna a lean é, gur aistríodh úinéireacht thalamh na hÉireann ón tiarna talún go dtí an tionónta.
Acht an Aontais the Act of Union
" Tríd an alt tá stair an chluiche luaite, tionchar Acht an Aontais in 1800, bunú an Chumainn Lúthchleas Gael, meáchan an traidisiúin agus cluichí éagsúla.
Acht Sceimhlitheoireachta Terrorism Act
" Suimiúil go leor, ní féidir ballraíocht IRA a chur síos don cheathrar a tógadh agus Bobby Tohill ina seilbh mar go bhfuil clásal in Acht Sceimhlitheoireachta na bliana 2000 a deir nach féidir glacadh le fianaise oifigeach sinsearach péas le ballraíocht in eagraíocht mhídhleathach a chruthú ach amháin nuair nach bhfuil an grúpa sin ar shos cogaidh.
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise under the Freedom of Information Act
" I ndiaidh an dara reifreann ar Chonradh Nice, cuir i gcás, cuireadh 32 éileamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise isteach maidir leis an gcoiste sin agus maidir le gníomhaíochtaí na n-ionadaithe Éireannacha ann.
an Acht um Dhliteanas Áititheoirí the Occupiers' Liability Act
" ” * Chuir eagraíochtaí na bhfeirmeoirí is na siúlóirí an-fháilte roimh an bhreith seo mar go ndéanann sé soiléiriú ar an Acht um Dhliteanas Áititheoirí, 1995, dlí a bhí doiléir go maith roimhe sin.
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise under the Freedom of Information Act
" Léiríonn cáipéisí a tugadh dom faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, mar shampla, gur thug dhá eagraíocht sláinte sa tír foláireamh láidir don Aire gan leapacha breise a chur i mbardaí ospidéil.
chun forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh to fulfill the provisions of the Official Languages Act 2003
" Tá an tionscadal seo á fhorbairt againn i gcomhar leis an bhForas Riaracháin agus tá an tseirbhís dírithe ar na comhlachtaí stáit, ar gá dóibh seirbhís custaiméara trí Ghaeilge a chur ar fáil chun forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.
chun forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh to fulfill the provisions of the Official Languages Act 2003
" Tá an tionscadal seo á fhorbairt againn i gcomhar leis an bhForas Riaracháin agus tá an tseirbhís dírithe ar na comhlachtaí stáit, ar gá dóibh seirbhís custaiméara trí Ghaeilge a chur ar fáil chun forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.
Acht na hAontachta the Act of Union
" Bréag, a deirim, mar ó Acht na hAontachta in 1800 bhí Éire ina cuid den Ríocht Aontaithe - chomh Briotanach le Lancashire, áit a raibh an daonra ag méadú go gasta fosta.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Murach Acht na dTeangacha Oifigiúla an Aire Éamoin Uí Chuív, laistigh de ghlúin eile ní bheadh aon Ghaeilge fágtha sa státchóras.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Murach Acht na dTeangacha Oifigiúla an Aire Éamoin Uí Chuív, laistigh de ghlúin eile ní bheadh aon Ghaeilge fágtha sa státchóras.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Dé hAoine, 24 Márta reáchtáilfear dhá sheimineár, ceann do dhaltaí meánscoile agus ceann do státseirbhísigh atá i mbun Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm.
an Acht um Shaoráil Faisnéise the Freedom of Information Act
" Tá imní léirithe ag an Ombudsman, Emily O’Reilly, nach bhfuil ag éirí chomh maith sin leis an Acht um Shaoráil Faisnéise le dornán blianta anuas.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Dé hAoine, 24 Márta reáchtáilfear dhá sheimineár, ceann do dhaltaí meánscoile agus ceann do státseirbhísigh atá i mbun Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Munar féidir tabhairt ar an státseirbhís cloí le rud chomh simplí leis na ciorcláin i leith na Gaeilge, an bhfuil sé réasúnta a bheith ag súil go gcloífidh siad le hAcht na dTeangacha Oifigiúla agus lena gcuid dualgas eile i leith na teanga? Nach aisteach fosta nár tháinig an éagóir seo chun solais i bhfad ó shin! Chaithfeá ceist a chur faoi éifeacht na n-eagraíochtaí Gaeilge – Foras na Gaeilge agus a réamhtheachta, Bord na Gaeilge – a bhí, agus atá, in ainm is a bheith ag cur comhairle ar an rialtas faoi chúrsaí teanga.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Dé hAoine, 24 Márta reáchtáilfear dhá sheimineár, ceann do dhaltaí meánscoile agus ceann do státseirbhísigh atá i mbun Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm.
ag síniú achta, signing an act,
" Agus b’ábhar machnaimh é seo do go leor, agus an tUachtarán Bush ag síniú achta, slán an scéalaí, dar teideal an “Secure Fence Act 2006”, ag ceadú fál 1,300 ciliméadar ar fhad idir na Stáit Aontaithe agus Meicsiceo.
Acht um Shaoráil Faisnéise Freedom of Information Act
" Rinne an nuachtán sin iniúchadh ar líon na n-iarratas a rinneadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (ASF) ón uair a tháinig sé i bhfeidhm naoi mbliana ó shin.
ar fheidhmiú an Achta, on the functioning of the act,
" I leabhrán a d’ullmhaigh an léachtóir le dlí in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, an Dr Máire Mac Conghaíl, do Chumann Nuachtán Náisiúnta na hÉireann ar fheidhmiú an Achta, thug sí le fios gurb í a barúil gur cheart go mbeadh iriseoirí ar thóir eolais go rialta faoin ASF.
na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) the Public Health Acts (Tobacco)
" D'éirigh mé féin as na toitíní achar beag sular cuireadh Alt 47 de na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) i bhfeidhm in Éirinn.
in éadan acht Gaeilge against an Irish language act
" Tá Fronta Pan-Aontachtach ag cruinniú nirt agus tá siad ag díriú a n-airde ar an arm is contúirtí in armlón na sceimhlitheoirí: an Ghaeilge! Tá feachtas leanúnach ar siúl ag an pháipéar aontachtach ó thuaidh, *The News Letter*, in éadan acht Gaeilge don tuaisceart agus tá gach dream gur féidir smaoineamh orthu sásta caitheamh anuas ar na pleananna atá ann cearta Gaeilgeoirí a chosaint trí reachtaíocht inmheánach.
reachtaíodh Acht na Maoirise The Maori Language Act was enacted
" Tar éis feachtais éagsúla thar na blianta, reachtaíodh Acht na Maoirise (1987), a chuir an teanga ar bhonn oifigiúil náisiúnta mar aon leis an mBéarla, agus bunaíodh Te Taurawhiri i Te Reo Māori (coimisiún teanga na Maoirise).
i gcoinne an achta, against the act,
" **I gcoinne Acht na Gaeilge** Ansin, labhraíonn muid ar Acht na Gaeilge agus an dóigh a bhfuil leithéidí an *News Letter* (ceann de nuachtáin Bhéal Feirste) i gcoinne an achta, ag rá nach gcuirfeadh Protastúnaigh fáilte roimh a leithéid.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Le hachtú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus de bhrí go bhfuil Stádas Oifigiúil Oibre ag an nGaeilge san Aontas Eorpach, tá mórdheiseanna nua fostaíochta ar fáil sa Ghaeltacht, ar fud na tíre agus san Eoraip.
Acht Craolacháin Broadcasting Act
" Bunaíodh an ciste faoin Acht Craolacháin (Maoiniú) 2003, agus tagann an t-airgead atá sa chiste ón gceadúnas teilifíse.
an t-acht a bhí molta a chur i bhfeidhm. to implement the proposed act.
" Tá an pionós á ghearradh ag aontachtaithe a chaith vóta in éadan an achta ar bhunús seafóideach polaitiúil agus ar bhunús eile bréagach – go gcosnódh sé an dú-rud airgid an t-acht a bhí molta a chur i bhfeidhm.
Acht Oideachais Education Act
" Is cosúil nár tugadh an stádas dlíthiúil don churaclam faoin Acht Oideachais (1998) mar gheall ar nár leagadh rialacháin os comhair Thithe an Oireachtais ina thaobh.
Acht an Aontais a aisghairm to repeal the Act of Union
" D’éirigh le Redmond a áitiú ar Londain Acht an Aontais a aisghairm gan úsáid a bhaint as dúnmharú.
bhíothas ag ceiliúradh 300 bliain ó síníodh Acht an Aontais there was a celebration of 300 years since the Act of Union
" Ar an chéad lá den mhí sin bhíothas ag ceiliúradh 300 bliain ó síníodh Acht an Aontais ach trí lá ina dhiaidh sin bhí stádas an Achta chéanna curtha i mbaol ag bua an SNP i dtoghchán na Parlaiminte.
an tAcht um Shaoráil Faisnéise the Freedom of Information Act
" A bhuíochas do nuachtáin áitiúla – *The Newsletter* a thugann tacaíocht don DUP, ina measc – agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise ó thuaidh, tháinig na fíricí seo uilig chun solais diaidh ar ndiaidh.
ó cuireadh Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm, since the Official Languages Act was enacted
" **Oiliúint** Mar chuid den scéim teanga atá forbartha ag eagraíochtaí éagsúla – na comhairlí contae agus na ranna stáit, cuir i gcás – ó cuireadh Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm, is gá oiliúint ar chur ar fhostaithe de chuid na n-eagraíochtaí rannpháirteacha chun go mbeidh siad ábalta seirbhísí a chur ar fáil don phobal trí Ghaeilge.
le cuidiú an Achta um Shaoráil Faisnéise, with the help of the Freedom of Information Act,
" Is léir, áfach, ó shuirbhé atá déanta agam, le cuidiú an Achta um Shaoráil Faisnéise, nach bhfuil comhsheasmhacht ar bith ann maidir le cur i bhfeidhm an choinníll ó chontae go contae.
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise under the Freedom of Information Act
" De réir figiúirí a scaoil an Roinn Oideachais chugam faoin Acht um Shaoráil Faisnéise an mhí seo caite, bíonn duine as gach beirt a bhfuil míchumas foghlama orthu, agus a fhaigheann díolúine ó bheith ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge dá bharr, ag déanamh staidéir ar nuatheanga Eorpach amháin ar a laghad.
Acht um Chomhionannas Fostaíochta Employment Equality Act
" Ba chóir, mar shampla, leasú a dhéanamh ar mhír 37(1) den Acht um Chomhionannas Fostaíochta a shíltear a bheith míchothrom mar go bhféadfaí úsáid a bhaint aisti le leithcheal a dhéanamh ar mhúinteoirí homaighnéasacha i scoileanna atá á reáchtáil ag na heaglaisí.
Achta um Cheartas Coiriúil Criminal Justice Act
" Bheadh a leithéid rangaithe mar "*racially motivated hate crime*" de réir shuíomh gréasáin Merseyside Police agus de réir an Achta um Cheartas Coiriúil sa tír seo.
Acht na dTeangacha Oifigiúla Official Languages Act
" Tá na deiseanna fostaíochta agus gairme atá ar fáil do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu ag leathnú de shíor, go háirithe mar gheall ar an bhfás sa Ghaelscolaíocht agus sna healaíona trí mheán na Gaeilge, gan trácht ar an stádas breise atá ag an nGaeilge faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla agus san Aontas Eorpach.
Acht um Shaoráil Faisnéise The Freedom of Information Act
" Tugadh an t-eolas seo dom mar fhreagra ar achomharc a rinne mé in éadan cinneadh na Roinne gan mórán eolais a chur ar fáil dom ar an ábhar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Acht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais the Financial Services Modernization Act
" Tar éis brústocaireacht dhian a rinne lucht Wall Street ar Chomhdháil na Stát Aontaithe, a lean ar feadh blianta agus arbh fhiú na milliúin dollar é, chuir an tUachtarán Bill Clinton a shíniú leis an Acht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais ar an 12ú Mí na Samhna, 1999.
Acht um Shaoráil Faisnéise FOI Act
" Bhí iontas an tsaoil orm arís eile leis an toradh a fuair mo chomhleacaí, Áine Lally le Nuacht TG4, nuair a d'fhiosraigh sí an scéal tríd an Acht um Shaoráil Faisnéise.
tAcht um Sceimhlitheoireacht a Chosc Prevention Against Terrorism Act
" Imtheorannú gan triail, Domhnach na Fola, an tAcht um Sceimhlitheoireacht a Chosc (PTA) agus na hiomraill cheartais a d'éirigh as an dlí sin - chuir Brendan a thuairim in iúl go tréan: "*It is beyond human forgiveness.
Acht na dTeangacha Oifigiúla the Official Languages Act
" Níl aon amhras ach gur tháinig an tuar fán tairngreacht áirithe sin agus tráchtairí ag baint na sála dá chéile anois leis na focail is tarcaisniúla ina bpluic a chaitheamh i dtreo na teanga, agus ar Acht na dTeangacha Oifigiúla ach go háirithe.
Bíonn an tAcht Teanga Searbh a language act is hard to take
" Bíonn an tAcht Teanga Searbh ============= I measc na bprionsabal a ríomhtar, tá an straitéis realpolitik go gcaithfear an fhírinne a cheilt ó am go chéile: *“politicians are obliged from time to time to conceal the full truth, to bend it and even distort it, where the interests of the bigger strategic goal demand it done.
Acht na hEorpa Aontaithe the Single European Act
" Theastaigh ó Rialtas Garret FitzGerald dhá reacht Eorpach nua a ghlacadh i 1986, agus rinne siad achainí ar Dháil Éireann glacadh le hAcht (Leasaithe) an Chomhphobail Eorpaigh (1986) chun feabhas a chur ar obair na n-institiúidí, mar aon le reacht slándála eile, Acht na hEorpa Aontaithe.
mionsonraí téacs an achta the textual definitions of the act
" Léigh Henchy mionsonraí téacs an achta agus tháinig sé ar an ainmfhocal *“transformation”*, agus dhearbhaigh sé nach raibh cead faighte ag an Rialtas fén tríú leasú aon *“transformation”* a chur i gcrích trí chonradh gan reifreann.
Acht um Shaoráil Faisnéise the Freedom of Information Act
" Baint As na Treorach ========= Ag eascairt as sin, rinne mé iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise le haghaidh taifid a bhain le hathrú na treorach.
Acht um Chosaint an Phósta the defense of the marriage act
" Agus é ag rá go raibh sé féin go pearsanta in aghaidh phósta aeraigh, rinne sé dlí den ‘Acht um Chosaint an Phósta’ ar an 21ú Meán Fomhair, ceithre mhí tar éis don Ionadaí Bob Barr an t-acht a mholadh.
Acht Craolacháin broadcasting act
" Rinneadh iarracht sna 1970aidí an Irish Chapel den NUJ a ghearradh ar shiúl ón eagras, ach is dócha tráth ré alt 31 den Acht Craolacháin, gur ghníomhairí san Irish Chapel féin, ar son an dá stáit, a chuir deireadh le sin.
an tAcht um Saoradh Faisnéise the freedom of information act
" Tá sé níos deacra fiú agus an tAcht um Saoradh Faisnéise ann.
acht cúnta support act
" ” Chomh maith le sin bhí siad mar acht cúnta le Sharon Shannon, Beoga agus le Lúnasa agus beidh siad le feiceáil san Opera House i mBéal Feirste an 15 Nollaig.
salach ar acht contrary to the act
" Má mheastar go dtagann aon acht de chuid na stát nó na gcríoch salach ar acht de chuid na parlaiminte náisiúnta, tá an ceart ag an rialtas náisiúnta dúshlán a thabhairt dó san Ard-Chúirt.
Acht um Shaoráil Faisnéise the Freedom of Information Act
" I mí na Samhna seo caite rinne mé iarratas chucu faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ag lorg aon taifead a bhain leis an phróiseas chun deireadh a chur le marcanna bisigh (nó bónais) don Ghaeilge sa státsheirbhís agus leis an chóras úr a cuireadh ina áit.
Acht um Leasuithe Talún the land reform act
" com* faoin Acht um Leasuithe Talún 2003: “*Potentially gives Scotland the best framework for access in Europe.
an tAcht um Shaoráil Faisnéise The Freedom of Information Act
" Tá sé in am ag an Rialtas an tAcht um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh níos cuimsithí, dar le hUinsionn Mac Dubhghaill, seachas a bheith ag iarraidh é a choilleadh.
forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla the provisions of the Official Languages Act
" Labhair Rónán Mac Con Iomaire leis an Choimisinéir, Seán Ó Cuirreáin, faoin dúshlán atá i ndán dó sa phost sna blianta atá amach romhainn agus é ag iarraidh a chinntiú go gcuirfidh na comhlachtaí stáit forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm.
nach gcuirfí acht Gaeilge i bhfeidhm that an Irish language act would not be implemented
" D'fhógair an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh, Edwin Poots, ar na mallaibh nach gcuirfí acht Gaeilge i bhfeidhm sa Tuaisceart.
Acht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais the Financial Services Modernization Act
" An tAcht um Nuachóiriú Seirbhísí Airgeadais 1999 a thosaigh géarchéim na linne seo dar le Maidhc Ó Cathail.