Pota Focal Intergaelic
anos | aois | aosú | as | gaos
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
cur ina luí ar an aos óg convince the young people
" Más féidir linn cur ina luí ar an aos óg go bhfuil rud éicint acu ba mhaith leis an gcuid is mó de phobal na tíre a bheith acu, beidh linn.
san aos óg in the young people
" Creideann sí go láidir san aos óg agus tá sí den tuairim gur botún mór é a bheith ag tromaíocht orthu agus ag tabhairt amach dóibh de bharr go bhfuil droim láimhe á thabhairt acu lena n-oidhreacht.
don aos óg for the young people
" Tá club Foróige ar bun don aos óg, agus tá dráma á ullmhú don Nollaig i ranganna drámaíochta.
teanga an aosa óig the language of the young people
" I dtréimhse iontach gairid d'athraigh teanga an aosa óig go Béarla.
aos pinn agus aos scuaibe writers and painters
" Saothar iontach comhoibrithe idir aos pinn agus aos scuaibe an dá thír is ea *An Leabhar Mòr*, agus tosaíonn na samplaí liteartha atá le léamh ann chomh fada siar le hAmhra Cholm Cille, a cumadh go gairid i ndiaidh aimsir Cholm Cille féin - foinse inspioráide na hIomairte - agus críochnaíonn siad le scríbhneoirí mar Shomhairle Mac Gill Eain agus Rita Duffy, Nuala Ní Dhomhnaill agus Craig MacKay - cuid d'aos ealaíne ár linne féin.
ar mian leo an t-aos óg a mhealladh i dtreo na teanga who want to attract the young people to the language
" Is fada múinteoirí ag gearán faoi chomh deacair is atá sé déagóirí a spreagadh ó thaobh na Gaeilge de, ach tá "Ros na Rún" ina chuidiú mór anois acu siúd ar mian leo an t-aos óg a mhealladh i dtreo na teanga.
ar son an aosa óig for the young people
" Ba chóir go mbeadh an rialtas buartha má thagann sé i gceist go mbeadh leisce ar dhaoine maithe obair dheonach a dhéanamh ar son an aosa óig timpeall na tíre toisc go bhfuil eagla orthu roimh líomhaintí agus cásanna cúirte.
an aosa ceoil the musicians
" Ach d'ainneoin sin is uile, go paradacsúil, bhí mórtas cine ag borradh ag an am céanna, go háirithe i measc an aosa dána agus an aosa ceoil.
den aos ealaíon of the artistic set
" Dúirt an file Brendan Kennelly gurbh é Bewley's "teallach agus croí" Bhaile Átha Cliath agus is dá bharr seo, is dócha, a chaith leithéidí James Joyce, Samuel Beckett, Patrick Kavanagh agus go leor eile nach iad den aos ealaíon am san áit.
ní hamhlaidh don aos óg it is not so in the case of the young people
" Fiú má tá Gearmáinis ag an tseanghlúin, ní hamhlaidh don aos óg.
aos ealaíon na hEorpa those involved in the arts in Europe
" Is doiligh a shamhlú sa lá atá inniu ann an tionchar a bhí ag na “haistriúcháin” seo ar mheon aos ealaíon na hEorpa san 18ú agus an 19ú haois.
nach gcuireann eagraíochtaí spóirt leas an aosa óig san áireamh that sports organisations don't consider the interests of young people
" Tá an chuma ar an scéal nach gcuireann eagraíochtaí spóirt leas an aosa óig san áireamh nuair a théann siad ar thóir an airgid mhóir i bhfoirm urraíochta agus fógraíochta.
déantar talamh slán de i measc an aosa léinn. academics take it for granted.
" Leis an bhfírinne a rá, níor chuir dearcadh an fhir ró-iontas orm nó bhí a leithéid de bharúil cloiste agam go mion minic roimhe sin; go deimhin déantar talamh slán de i measc an aosa léinn.
comhoibriú leis an aos óg to co-operate with the young people
"comhoibriú leis an aos ógTá baint ag Mark Ervine leis an traidisiún múrmhaisithe ó bhí sé ina bhuachaill óg ag fás aníos i mBéal Feirste.
ár n-aos óg féin our own youth
" Agus is muidne an náisiún a chuir ár n-aos óg féin go tíortha eile sna seascaidí, sna seachtóidí agus sna hochtóidí.
aos dána poets
" Tá iriseoirí, polaiteoirí, aos dána agus oideachasóirí faoi agallamh – Catherine Foley ón *Irish Times*, an t-amhránaí Áine Ní Cheallaigh, polaiteoirí ar nós Bhairbre de Brún agus Mary Hanafin agus an t-ealaíontóir Clíodhna Cussen.
dírithe ar an aos óg? aimed at the young?
" Ach cad é má tá an clár dírithe ar an aos óg? (Sula dtéim a dhath níos faide, caithfidh mé a rá, agus béim a chur air seo, nach bhfuil anseo ach dearcadh.
os cionn aos dána na tíre, above the literary set of the country,
" Tá Seamus Heaney ann – é ina impire os cionn aos dána na tíre, agus cuireann Ní Dhuibhne síos go beacht ar an mheon bídeach éadmhar sin atá mar chuid d’imeachtaí liteartha na tíre.
ó thaobh féinmharaithe i measc an aosa óig. as regards suicide amongst the young.
" (Paragraf 12) I measc thíortha an Aontais Eorpaigh, tá an cúigiú ráta is airde ag an tír seo ó thaobh féinmharaithe i measc an aosa óig.
aos pinn na Gaeilge Irish language writers
" Ní hé nach mbaineann aos pinn na Gaeilge úsáid as an seanchas agus ní hé nach léann daoine cnuasach seanchais nó scéalta traidisiúnta ó am go ham.
aos eagna intelligentsia
" Ba é Naomh Agaistín a chuir an cheist: cad is am ann? D’fhreagair sé a cheist féin – mar is dual d’fhealsúna – agus tá aos eagna ag cogaint ar choincheap an ama agus na síoraíochta ó shin.
t-aos óg youth, young people
" Tá an t-aos óg báite sa teicneolaíocht agus is nadúrtha leo an scáileán ná an bhileog.
aos acadúil academics
" Gíog ná míog níor chualathas ó aos acadúil na Gaeilge ag an am.
t-aos seachanta untouchables
" An ‘t-aos seachanta’ is brí leis an fhocal.
aigne an aosa óig the youthful minds
" Mhúnlaigh sé sin, ní nach ionadh, aigne an aosa óig.
aos óg youth, young people
" Sa timpeallacht sin ina raibh coimhlintí rialta idir aos óg ceanndána na tuaithe agus aos óg ceanndána Arm na Breataine, maíodh gur bhagair saighdiúirí go mion is go minic ar Aidan Mc Anespie go marófaí é.
aos ealaíne artists
" Ní raibh eagla ar Diaghilev a bheith conspóideach agus tharraing sé le chéile aos ealaíne, cumadóirí agus lucht córagrafaíochta mar Benois, Stravinsky agus Fokine.
aos óg youth
" Bhí cuma iontach snasta ar an chéad chúpla eagrán a bhí dírithe cuid mhór ar an aos óg, ar scoláirí meánscoile agus ar fhoghlaimeoirí.
t-aos creidimh religious sect
" Dá ársa an t-aos creidimh seo, áfach, is sách teoranta an t-eolas atá againn orthu.
Aos Óg youth
" Aos Óg na hÉireann SMM: Céard is dóigh leat faoi shaol an duine óig in Éirinn faoi láthair - saol na hollscolaíochta agus saol an duine óig i gcoitinne? CNC: Tá an t-ádh orainn.
aosa óig youth
" Mhaígh Sarkozy gur ghá tabhairt faoi cheisteanna móra na tíre - fadhb na dífhostaíochta, mar shampla, go háirithe i measc an aosa óig, athchóiriú ar an gcóras dlí agus ar an oideachas tríú leibhéal, agus cúrsaí slándála taobh istigh den tír - chun an Fhrainc a chur ina ceart arís.
aosa óig youth
" Tá fadhb ann, go háirithe i measc an aosa óig.
t-aos seachanta untouchables
" San India bhí an t-aos seachanta, nó na Dalit mar is fearr aithne orthu, thíos go mór leis an tubaiste.
aosa óig youth
" Ach, dar ndóigh tá siocair eile go bhfuil Ciarraí ceannasach ó thaobh na peile: an pheil seachas an iománaíocht a bheith mar chéad rogha (cé is moite de thuaisceart an chontae) i measc an aosa óig, rud a thugann buntáiste dóibh i gcoinne na gcontaetha eile ina bhfuil an iománaíocht in uachtar.
aos óg youth
" Is maith liom go bhfuil caint sa tuarascáil ar ‘gréasáin shóisialta trí mheán na Gaeilge don aos óg a spreagadh i gceantair Ghaeltachta’.
d’aos óg youth
" Dúirt sé go raibh ag teip go hiomlán ar an chur chuige atá againn faoi láthair mar nach mbíonn na scileanna bunúsacha teanga ag go leor d’aos óg na tíre ar fhágáil na scoile dóibh, ainneoin go gcaitheann a bhformhór acu ceithre bliana déag á foghlaim.
aos age
" Samhlaigh - agus beidh ort a lán a shamhlú agus a athshamhlú le linn seal *‘Certified Copy’* - Juliette fíorálainn Binoche i mbarr a maitheasa, mar aisteoir is mar spéirbhean na bhfear smaointeach ar aos áirithe, chun an seanrá faoi ‘mnáibh ar aos áirithe’ a chasadh ar a cheann.
aos óg youth
" 3 Tacaíochtaí do na teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge sa Ghaeltacht, mar shampla, Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh, bunú gréasáin shóisialta don aos óg, athdhréachtú ar Scéim Labhairt na Gaeilge srl.
d'aos teangeolaíochta linguists
" **SMM: An fíor dom é go bhfuair tú an-oiliúint ag beirt d'aos teangeolaíochta a raibh a n-ainm in airde go hidirnáisiúnta, fear amháin díobh, Joshua Fishman, a raibh baint mhór aige le hÉirinn in am an Athar Colmán Ó hUallacháin.
an aosa óig the youth
" Tá dhá rud ag tarlú -- tá an Ghaeilge ag fás sa nGalltacht agus, b’fhéidir, ag fáil bháis sa nGaeltacht -- b’fhéidir sách sciobtha anois mar go bhfuil sí ag meath i measc an aosa óig.
aos óg youth
" Tá fianaise ann, de réir an Fondation de France, a léiríonn go gcuireann an t-uaigneas isteach go mór ar an aos óg chomh maith.
an t-aos óg the youth
" Molaim sin ar an tuiscint gurb é dúnghaois an Stáit an t-aos óg a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid ar bhealach cruthaitheach agus feidhmiúil chomh minic agus is féidir.
an aos óg the youth
" Shamhlaíos nach raibh deis ag an aos óg teacht le chéile mar sin.
an t-aos óg the youth
" Is é mo mheas go dtabharfadh sé sin sprioc dos na déagóirí, an t-aos óg, an teanga a chleachtadh lasmuigh den scoil.
Aos Fásta Dóp dope growers
" Deir Mary Bhaile Átha Cliath Thiar go bhfuil a sáith aici de chúrsaí sláinte agus lucht otharlainne agus daoine míshásta agus míbhuíoch; agus go bhfuil sí ag dréim go mór le dul amach *“to paint the town red!”* Aos Fásta Dóp agus Bainte Móin ================ Ach, an bhfuil a fhios agat seo, a Bhaloir? Tá daoine sa Dáil anois nach ligfí a leithéid thar an gheata isteach le mo linn.
aos bearrtha ribí gruaige barbers
" Bhí sé doiligh go leor cur suas leis na léinte gorma, ach anois tá daoine ann le léinte bándearga! Ní chaitheann a leath acu carbhait agus tá an leath eile ag iarraidh aos bearrtha ribí gruaige a chur as gnó.
t-aos óg young people
" Ar mullach ghné na liogeolaíochta, is fearrde an tír an t-aos óg a fhásfas aníos ann a shnaidhmiú léi sa dóigh go bpillfidh siad abhaile i ndiaidh sealanna oibre is oideachais thar lear.
haos óg na hÉireann Irish youth
" Baineann dearfacht agus sonas le haos óg na hÉireann fós, áfach.
aos óg oilte a young trained population
" Muna mbíonn daoine óga sásta in Éirinn agus leis na deiseanna atá acu sa tír, crapfaidh siad leo agus cén sórt tíre a fágfar gan aos óg oilte chun oibre? Deirtear go ‘maireann croí éadrom i bhfad’.
Aos Ealaíne gan Náire the shameless artists
" Aos Ealaíne gan Náire =========== Chaith Ai Weiwei a óige i gcampa sclábhaíochta, nuair a cuireadh a athair, an file Síneach Ai Qing ansin le linn Réabhlóid an Chultúir i 1958.
aos na hiriseoireachta journalists
" “Silim go minic nach dtuigeann aos na hiriseoireachta ná lucht déanta clár go mbíonn ionad na cumhachta ag athrú agus thóg sé roinnt ama ó dheas a thuiscint go raibh an chumhacht caillte ag an Eaglais Chaitliceach agus go gcaithfí díriú ar réimsí eile den státchóras nó den phobal.
atá i mbéal an aosa óig are ‘all the go’ amongst the youth
" Cuirim i gcás na déithe beaga atá i mbéal an aosa óig, is beag duine acu siúd a bhfuil na tréithe seo aige nó aici.
aos ealaíne artists
" Méala mór a bhás dá bhean chéile Barbara agus dá gclann, d’aos ealaíne agus do phobal na hÉireann.
uaigheanna aos Allah go líonmhar numerous Muslim graves
" Imeacht ón Eoraip ========= Tamall soir bhí uaigheanna aos Allah go líonmhar le taobh an bhealaigh, oidhreacht an chogaidh a strac an tír ó chéile fiche bliain ó shin ar éigean.
aos óg teenagers
" Ní hamháin sin, ach deirtear anois go dtaitníonn an sioscadh, nó an 'sizzle', a chloistear in MP3 leis an aos óg anois.
Aos Óg an Éirí Amach youth and the rebellion
" "* Aos Óg an Éirí Amach ========= Ní hé seo an chéad iarracht ag Hollywood scéal Kerouac a chur ar an scáileán.
t-aos acadúil academics
" Ní deireadh seachtaine acadúil a theastaíonn, ach tá sé tábhachtach go mbeadh an t-aos acadúil chun tosaigh sna díospóireachtaí, chomh maith le hintleachtóirí eile, a mhúsclódh smaointí i mbealaí nua faoi thodhchaí na tíre i measc na ndaoine a bheadh páirteach.
d'aos óg youth
" Beag beann ar a tharraingteacht is atá Nesbitt d'aos óg an phairti, ní mheallfaidh sé náisiúnaithe-atá-ina-n-aontachaithe mura mbíonn an dúnghaois chuí aige.
an t-aos óg teenagers, the youth
" Sílim go gcuirfí an t-aos óg spéis ann mar go mbeidh sé úrnua arís.
go háirithe i measc an aosa óig particularly among the youth
" Anuas air sin, a deir sé, is léir nach féidir le rialtas Fillon dul i ngleic le fadhb na dífhostaíochta sa tír, go háirithe i measc an aosa óig.
an aos óg the youth
" Agus mé ag maireachtaint i bPrág na Seice bhíodh cara Gailíseach liom ansin ag caint i dtólamh ar theanga na nGailíseach, an Ghailísis, agus ar an tréigean atá ar siúl ag an aos óg maidir lena labhairt is lena cothú.
aos níos sine an older group
" Ar aghaidh le clann an-óg, aos níos sine, tuismitheoirí, daoine a bhí anonn go maith san aois, chun an chéad chúpla chiliméadar timpeall an phoirt a rith.
an t-aos óg a bheith os cionn youth must be more than
" Maítear ar shuímh idirlín na meán sóisialta mór uile, *Facebook* san áireamh, go gcaithfidh an t-aos óg a bheith os cionn 13 mbliana d’aois chun teacht ar a gcuid seirbhísí.
ag aos leochaileach soineanta at an innocent tender age
" Is é bun agus barr an scéil ná go bhfuil sé d’acmhainn ag páistí teacht ar eolas ar Facebook agus eile nár cheart dóibh a bheith á léamh ag aos leochaileach soineanta.
Má ghoilleann sé ar aos óg if it pains the youth
" Má ghoilleann sé ar aos óg Thoraí an t-oileán a fhágáil le slí bheatha úr a leanúint, tá an scéal amhlaidh ar fud an domhain.
mealladh an aosa óig enticing the youth
" Rinne Fiachra Ó Marcaigh ó Amas cur i láthair ar bhorradh na teicneolaíochta agus labhair Mícheál Ó Foighil ó Choláiste Lurgan faoi thábhacht úsáid na teicneolaíochta i mealladh an aosa óig don teanga.
an t-aos óg agus sheandaoine young and old
" "Bhí an pobal ina iomláine páirteach ann, idir fhir agus mhná, an t-aos óg agus sheandaoine.
aos óg atá ag teacht i méadaíocht the generation now growing up
" Is beag an t-ualach a bheas san aos óg atá ag teacht i méadaíocht sa Ghaeltacht faoi láthair ar an státchiste sna blianta beaga amach romhainn.
Cur ceist ar an aos óg ask the children
" Ar chuma fhimíneach éigin, géillimid go poiblí don idé-eolaíocht toisc go gcreideann daoine eile inti! An paradacsa? Creidimid in idé-eolaíochtaí siúd is nach gcreidimid iontu in aon chor! Sampla neafaiseach den rud atá i gceist agam? Creid é nó ná creid— agus ní mór duit an dá rud a dhéanamh sa chás seo —Daidí na Nollag! Cur ceist ar an aos óg an gcreideann siad i nDaidí na Nollag, arsa Žižek.
mhúineadh don aos óg to teach to the young
" Ó bhunaigh James Whelton Coderdojo i gcomhpháirt leis an bhfiontraí idirlín Bill Liao i mí Meithimh 2011, tá breis agus 130 club nó dojo mar thugtar orthu oscailte ó Árainn Mhór go *St Petersburg*, d’fhonn scileanna ríomhchlárúcháin a mhúineadh don aos óg faoi bhun sé bliana déag d’aois.
d’aos dána na linne to the artists at the time
" Bhí an lámh in uachtar ag Banc na Medici, clann baincéireachta a bhí i réim ar feadh an chuid is mó den aois sin agus a thug mórthacaíocht d’aos dána na linne.
b’éigean d’aos léinn na hEorpa the learned classes of E. had to
" córas Tholamaeis, b’éigean d’aos léinn na hEorpa cruthúnais nua a sholáthar a bhréagnódh an teoiric seo agus a dhlisteanódh an t-údarás a bhí ag córas Thomalaeis roimhe sin.
an aosa eagna of the thinking fraternity
" Le himeacht aimsire, de réir mar a bhí ag teip go tiubh ar chruthúnais bhunsifíneacha na saineolaithe cás Tholamaeis a chosaint, tugadh faoi deara go raibh cruthúnais an aosa eagna ag éirí níos aduaine agus níos áiféisí sa tslí go mba léir don saineolaí, don sraceolaí agus don aineolaí araon, faoi dheireadh, nárbh fhada go mbuailfí an chreill ar theoiric Tholamaeis.
chleacht an t-aos léinn the educated classes practiced
" Tig linn Tolamaes-iú na faidhbe a ghairm den chur chuige cosantach a chleacht an t-aos léinn sa chás seo.
ná guth a thabhairt d’aos óg na gceantar bocht to give the youth of the poor districts a voice
" An aidhm atá ag Mídia Periférica – ‘Meáin an Imill’ – ná guth a thabhairt d’aos óg na gceantar bocht.
don aos óg for the youth
" Bhí Gaeltacht Chonamara dílis do Fhianna Fáil ó 1932 i leith, ach b’fhacthas don ghlúin óg a raibh baint acu le Cearta Síbhialta gur bheag an mhaith, ach a mhalairt, a rinne an dílseacht sin: bhí an áit bánaithe ag an imirce mar nach raibh mórán saothrú le fáil ann; ní raibh uisce i mórán de na tithe; ní raibh mórán áiseanna poiblí ar fáil don aos óg ach an oiread.
Aos Imazigh an iarthair ina gcoinne the Hamitic people of the west against them
" Dá ngríosófaí sluaite frith-Warfalla an oirthir, nó Aos Imazigh an iarthair ina gcoinne roimhe seo, bheadh sé róluath agus thiocfadh leis an Warfalla astu féin an tír a thabhairt ar ais chun na Muirthéachta Glaise ar iompú na boise.
Tá an t-aos óg bréan den lipéad atá orthu the youth are sick and tired of the label they have
" Tá an t-aos óg bréan den lipéad atá orthu, in éineacht leis na mílte daoine eile timpeall na tíre, ó chúlraí éagsúla is le fadhbanna éagsúla, a bhfuil tuairimí an-difriúla acu ar fad, mar Mheiriceánaigh.
an t-aos óg óna n-oidhreacht theangeolaíoch the youth have with their linguistic inheritance
" Dí-nascann an Denglisch an t-aos óg óna n-oidhreacht theangeolaíoch agus cuireann a dul chun cinn in iúl go bhfuil an Béarla níos inmhianaithe sa Ghearmáin ná an Ghearmáinis.
an aosa óig the youth
" Cheapfá gur measa ar fad a bheadh an fhadhb i measc an aosa óig.
má tá an cultúr casta ina thráchtáil ag aos óg na hÉireann if Irish youth have made culture become commerce
" Is cuma leis an óige cé gcuirfidh sí a cos! Tá an Táirge Cruthaithe ========= Tá acmhainn anois againn má tá an cultúr casta ina thráchtáil ag aos óg na hÉireann.
suntasach an t-aos óg a fheiceáil ann remarkable to see the youth there
" Thug siad slua breá i láthair as na ceantair éagsúla agus bhí sé suntasach an t-aos óg a fheiceáil ann.
ag seinm leis an aos óg playing with the youth
" 'Tá féile ann anois ón mbliain 2010 áit a mbíonn na seancheoltóirí deiridh ag seinm leis an aos óg.
go leor den aos ceoil many musicians
" Ar ndóigh, mura bhfuil sé ag taifeadadh nó ag ardú na fuaime le go gcluinfidh daoine é, tá go leor den aos ceoil go dubh in éadan na haibhléise, gan a bheith ag caint ar an leictreonach.
i measc an aosa óig among the youth
" " Is léir nach bhfuil fonn air scéal mór a dhéanamh de na físeáin, agus ní thugann sé aon cheann don tuairim go bhfuil níos mó déanta acu chun íomhá dhearfach a chothú don teanga i measc an aosa óig ná mar atá déanta ag aon tionscnamh eile le blianta fada.
den aos ealaíne go háirithe of the artists particularly
" Tá caint ann anois go mbeidh an dánlann iontach seo ina ceap oifige amach anseo ach tá mórán den phobal agus den aos ealaíne go háirithe ag súil nach dtarlóidh sé seo agus go bhfanfaidh an suíomh mar atá mar chuid d’oidhreacht na bliana.
Ar an aos óg at youngsters
" Ar an aos óg atá an saothar dírithe ach bainfidh idir óg agus aosta sásamh as go cinnte.
Idir aos agus óg both young and old
" Idir aos agus óg, baineann agus fireann, oilte agus neamhoilte, bíonn ríméad orthu nuair a fheiceann siad gasúr óg agus béiceann siad 'bebek, bebek’ 'páiste, páiste' agus tú ag teacht ina dtreo.
níos oiriúnaí don aos óg more suitable for the youth
" Le cúrsaí teilifíse, tá sé níos oiriúnaí don aos óg, i ndáiríre.
aos óg youth
" B'anseo a d'fhág an t-aos óg slán ag cairde is ag gaolta sular imigh siad siad chun na héiginnteachta san Oileáin Úr nó i Sasana nó i dtíortha níos faide i gcéin.
i measc an aosa óig fhaiseanta amongst the young and fashionable
" Is stíl Airgintíneach é an alpagarta atá an-choitianta i measc an aosa óig fhaiseanta le tamall anuas.
ag cruthú an dearcadh san aos óg creating a youthful view
" An Rud a tChí an Leanbh, Ghní an Leanbh ================= Ní hamháin go mbeidh úsáid an ríomhaí chéime iontach ó thaobh na sláinte de ach beidh tú ag cruthú an dearcadh san aos óg go bhfuil atmaisféar dóchasach dearfach i gceist le cúrsaí spóirt atá sultmhar agus taitneamhach.
is ar leas an aosa óig it’s to the benefit of the children
" Ba cheart dúinn níos mó aird suntasach a thabhairt ar an fhadhb seo mar shaoránaigh na tíre, mar is ar leas an aosa óig atá muid agus an chéad ghlúin eile aníos inár ndiaidh.
an aosa óig the young people
" Tá an mhí-úsáid alcóil ag dul in olcas in Éirinn le deich mbliana anuas, go háirithe i measc an aosa óig.
aithris a dhéanamh ar chaint an aosa óig copy the speech of young people
" Ar cheart don dream a bhíonn ag scríobh scripteanna trí Ghaeilge do chláracha daoine óga ar an teilifís aithris a dhéanamh ar chaint an aosa óig nó arbh fhearr leaganacha “cearta” den teanga a úsáid, a fhiafraíonn Breandán de Gallaí.
aos óg youth, young people
" Molann Katie Nic Aindréis don aos óg a bheith siúlach más mian leo a bheith dea-scéalach.
Imíonn an t-aos ceoil musicians take their leave
" Imíonn an t-aos ceoil uainn chomh maith le daoine eile.
t-aos óg youth
" Ar cailleadh mianach agus tréithre daonnachta le scór bliain anuas agus an athshealbhófar an t-aos óg an daonnacht anois d’uireasa an Tíogair?
aos ealaíne artists
" Is iomaí uair ó ré Shuibhne Geilt i leith ar bhain aos ealaíne feidhm as an ghealach agus as solas na gealaí ina saothar.
aos ealaíne artists
" Tá go leor den aos ealaíne an-tógtha le saothar an Albanaigh Richard Wright.