Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
bheartas policy, tactics
" Gan amhras, bhí freagairt an rialtais i Londain an-lag ag tús na géarchéime, i gcomparáid le rialtas na hÉireann, ach níl an chúis deacair a thuiscint nuair a amharcann tú siar ar bheartas an Campaign for the Countryside: ag cur béime ar fhiach sionnach mar shampla, in ionad na ndeacrachtaí atá ag feirmeoirí beaga.
beartas fioscach fiscal policy
" "Amharc ar na rudaí dearfacha atá curtha i gcrích ag an rialtas: íosphá, ráta íseal boilscithe, suíocháin i dTeach na dTiarnaí bainte de chuid mhaith tiarnaí dúchasacha, cearta spaisteoireachta faoin tuath, deireadh le 'borradh agus meathlú'; ansin, amharc ar na rudaí diúltacha: beartas fioscach mar a bheadh ag na Coiméadaigh, rátaí úis agus *sterling* ró-ard don tionsclaíocht, barraíocht *spin* agus dlí in aghaidh na gceardchumann i bhfeidhm go fóill.
Beartas cosanta protective measure
" Beartas cosanta ======= Bosca 50 míle cearnógach amach ó chósta thiar na hÉireann is ea an Bosca Éireannach.
beartais chaomhnaithe áirithe certain preservation policies
" Déanadh an pointe seo go láidir i dTuairim oifigiúil a chuir coiste tomhaltóirí sa bParlaimint Eorpach ar aghaidh chuig coiste iascaireachta na Parlaiminte maidir le beartais chaomhnaithe áirithe atá á bplé i láthair na huaire: "Gan éisc, ní bheidh aon iascairí ann, agus ní bheidh aon pholasaí iascaireachta ann.
i dtaca le beartais taighde as regards research policies
" Tá freagracht ar Aonad na Gaeilge i dtaca le beartais taighde ar an nGaeilge san oideachas agus ar an nGaeilge mar mheán teagaisc agus taighde a thionscnamh agus a stiúradh i gcomhar le comhghleacaithe san Ollscoil.
bheartais policies
" Cur i ngníomh bheartais, mholtaí agus threoir Chomhaontú Aoine an Chéasta agus na gCairteanna Eorpacha.
nach bhféadfaí aithris a dhéanamh ar an mbeartas seo that this policy couldn't be copied
" Níl aon chúis nach bhféadfaí aithris a dhéanamh ar an mbeartas seo in Éirinn.
trí bheartais shíochánta agus dhaonlathacha amháin through peaceful and democratic policies only
" Ansin, bhí ráiteas Gerry Adams ann gurb é an dóigh amháin leis an fhadhb a réiteach ná trí bheartais shíochánta agus dhaonlathacha amháin.
beartas forbartha development policy
" I measc na n-athruithe atá feicthe le tamall aige, tá an tAcht Teanga, TG4, ceangal idir pleanáil agus Gaeilge, ceapadh Coimisnéara Teanga, agus beartas forbartha an Údaráis.
cur i gcoinne beartais to go against a policy
" Is doiligh cur i gcoinne beartais a bhfuil sé mar aidhm aige líon na marbh ar na bealaí a laghdú.
beartais eacnamaíocha, sláinte, oideachais, economic, health and educational policies,
" Bheadh siad ag iarraidh beartais eacnamaíocha, sláinte, oideachais, etc.
i gcur chun cinn beartas náisiúnta in the promotion of a national policy
" Níor mhór do na meáin Ghaeilge ról lárnach a ghlacadh i gcur chun cinn beartas náisiúnta maidir le dáileadh craolacháin.
beartas policy
" Éileamh eile atá ag Feachtas Rothaíochta Átha Cliath – beartas a bhfuil an Comhaontas Glas i bhfách leis freisin – ná luaisteorainn de thríocha ciliméadar san uair a chur i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath.
beartas ciníoch, racial policy
" Nuair a tháinig muid chun na tíre seo 36 bliain ó shin, bhí an beartas ciníoch, ar a tugadh White Australia Policy, i bhfeidhm go fóill.
i bhfách lena leithéid de bheartas. in favour of, sympathetic to, this sort of policy
" ” Agus má dhiúltaíonn Éire do Chonradh Liospóin, cén phlean B atá ag an Aontas? I gcomhthéacs na hEorpa, faraor, tá rian den fhírinne i bhfocail mhagúla Bertolt Brecht ina dhán *The Solution*: “Would it not be easierIn that case for the governmentTo dissolve the peopleAnd elect another?” Is cinnte go mbeadh go leor de pholaiteoirí na hEorpa i bhfách lena leithéid de bheartas.
cuireadh deireadh leis an mbeartas inimirce the immigration policy was ended
" Níor ceadaíodh do dhaoine ó na tíortha Áiseacha teacht ar imirce chun na hAstráile go dtí lár na seachtóidí, tráth a cuireadh deireadh leis an mbeartas inimirce ar tugadh “White Australia Policy” air.
beartas na Coróine the Crown's policy
" Ba é polasaí an rualoiscthe beartas na Coróine in 1868, nuair a thug siad dídean do cheannaire *Te Kooti*.
beartais a chur i bhfeidhm to implement policies
" Mona O’Moore, ó Ionad Frithbhulaíochta Choláiste na Tríonóide, ag iarraidh ar an Rialtas beartais a chur i bhfeidhm le dul i ngleic leis an bhfadhb seo.
beartas coinneála éigeantaí mandatory detention policy
" Le sé bliana déag anuas, tá beartas coinneála éigeantaí i bhfeidhm san Astráil i dtaca le daoine atá sa tír gan chead.
beartais inimirce immigration policy
" Ach mar is iondúil le beartais inimirce san Astráil, is baolach go mbeidh clampar i gceist sula gcuirfear an cur chuige nua i bhfeidhm.
mbeartas plan
" Ní raibh daoine áirithe abhus sásta le dúnghaois inimirce na n-údarás i Londain agus thug siad “pauper immigration” ar an mbeartas a bhí i bhfeidhm sna 1830s.
beartais dhiana difficult schemes
" Thuigfeá fosta don té a mheasfadh go raibh an toil poiblí ann glacadh le beartais dhiana dá chineál a rachadh i ngleic leis an ghéarchéim airgeadais.
beartas plan
" beartas Nua Lena cheart a thabhairt don rialtas tá siad ag díriú a n-airde ar na fadbhanna seo.
bheartas to plan
" Glacaim leis fosta nár cheart ciorruithe dá leithéid a cháineadh gan a mhalairt de bheartas a chur chun cinn.
beartas nua a new plan
" Tá sé mar aidhm ag an gcruinniú mullaigh seo cinnirí éagsúla de chuid na polaitíochta, an ghnó agus eagraíochtaí neamhrialtais a thabhairt le chéile chun beartas nua, comónta a chur chun cinn i dtreo leigheas a fháil ar an ailse.
beartas tarrthála rescue package
" Más ea, ámh, níor mhórán a fhacthas de sa mbaile, áit a raibh sé féin agus a chomh-aireacht ag obair go dian ar beartas tarrthála do ghnóthaí Mheiriceá.
beartas plan
" Ansin sheol rialtas Roosevelt an New Deal, beartas nua a chuirfeadh an rialtas ar ais i gcroílár an gheilleagair.
beartais schemes
" Plean oibre cuimsitheach a bheas anseo do chur chun cinn na Gaeilge ar fud na tíre sa fiche bliain atá le teacht chomh maith le beartais lena chinntiú go mairfidh an Ghaeilge mar theanga bheo pobail sa Ghaeltacht.
ar théagair na mbeartas on account of the substance of its content
" Fiú más gá fanacht go tús an tsamhraidh lena fhoilsiú, is ceart gur ar théagair na mbeartas seachas ar fhreastal ar spriocdháta foilsithe a mheasfar an iarracht.
beartais plans
" Is tír í an Astráil atá fothaithe ar an inimirce agus is iomaí díospóireacht pholaitiúil chorraithe a rinneadh ann le seasca bliain anuas i dtaca le beartais inimirce an dá phríomhpháirtí – an Páirtí Liobrálach agus Páirtí an Lucht Oibre.
beartas na coinneála éigeantaí the plan of forced incarceration
" Nuair a thosaigh iarrthóirí na hÁise ag teacht i dtír as báid neamhúdaraithe ag lorg tearmainn go luath sna nóchaidí, cuireadh i bhfeidhm beartas na coinneála éigeantaí, ar bhonn tacaíochta dépháirtí.
bheartas taidhleoireachta diplomatic plan
" Ach an dtabharfaidh sé faoina gcomhnascadh? Gan a bheith chomh héifeachtach céanna mar Aire Tuaithe agus mar ghlór an iarthair agus teipthe ar a bheartas taidhleoireachta i dtaobh conspóid phíobán gáis na Coiribe a réiteach.
beartais plans
" Plean oibre cuimsitheach é seo a bheas mar mhúnla do chur chun cinn na Gaeilge sa scór bliain atá le teacht mar aon le beartais lena chinntiú go mairfidh an Ghaeilge mar theanga bheo pobail sa Ghaeltacht.
chomhairleoirí beartais policymakers
" Ach, de réir Gates, tagann Greenspan as líonra domhanda de chomhairleoirí beartais atá ar aon intinn.
Beartas strategy
" Cad é mar a mhíneofaí an stádas áiféiseach atá ag an Ulster Scots ó thuaidh? Beartas thar a bheith cliste a bhí ann an chanúint a cheangal leis an Ghaeilg sa mhéid is go bhfuil maoiniú don teanga agus don chanúint ag brath ar a chéile, a bheag nó a mhór.
beartais plans
" Plean oibre cuimsitheach é a leagan síos cur chuige do chur chun cinn na Gaeilge sa scór bliain atá le teacht mar aon le beartais lena chinntiú go mairfidh an Ghaeilge mar theanga bheo pobail sa Ghaeltacht.
beartais policies
" Níorbh iad Afra-Pharaguaigh amháin a bhí thíos le beartais na n-údarás, áfach.
beartas policy
" html) Fórsaí Míleata na hIndinéise sa Tíomór Thoir Cé gur thuig na húdaráis abhus go ríléir cad a bhí ag tarlú ann, bhí beartas eachtrach dépháirteach ag gach rialtas Astrálach sa tréimhse sin a thug tacú do shláine críche na hIndinéise, beag beann ar mhianta na muintire sa Tíomór Thoir.
beartais policies, steps
" Ní bheimidne in ann beartais na Fionlainne a ghlacadh gan athrú i ngeall ar na difríochta idir an dá thír, ach is féidir a bheith cinnte go mbeidh na díospóireachtaí agus na dúshláin chéanna againne is a bhí ag na Fionlannaigh.
bheartas policy
" html ) Chuile sheans nár chuala tú mar gheall air, ach tá an ‘Brúghrúpa ar son Iosrael’ sa Bhruiséil chomh maith ag iarraidh an tionchar céanna a imirt ar bheartas eachtrach an Aontais Eorpaigh.
bheartas plan
" html ) Chuile sheans nár chuala tú mar gheall air, ach tá an ‘Brúghrúpa ar son Iosrael’ sa Bhruiséil chomh maith ag iarraidh an tionchar céanna a imirt ar bheartas eachtrach an Aontais Eorpaigh.
bheartas eachtrach foreign policy
" ’ Agus ar ndóigh an mhí seo caite, luaigh mé ‘The Israel Lobby’ le Mearsheimer agus Walt, an t-alt iomráiteach a léiríonn an smacht atá ag AIPAC ar bheartas eachtrach SAM.
beartas creidmheasa credit policy
" org/profile/1992_Draft_Defense_Planning_Guidance) Agus ba é Foirceadal Greenspan, beartas creidmheasa éasca de chuid iar-chathaoirleach Chóras an Chúlchiste Fheidearálaigh, ba chúis le teip ar an margadh morgáiste fophríomha.
beartais policies
" Bhí an t-am ann agus bhí sé mar a bheadh Ayatollah ann ach anois, tá daoine ag cur ceiste, cad é an fheidhm atá leis? An dtreoraíonn sé beartais? An bhfuil stádas an státaire a bhíodh aige imithe le sruth? Tá easaontas nach bhfacas, ach sa bheag, ag dul i méid agus daoine taobh istigh de Shinn Fein féin, á bhréagnú ar dhóigh nach ndéanfadh siad blianta ó shin.
bheartais policies
" Ach ba ar chaomhnú an status quo a bhí iarrachtaí phobal na teanga dírithe le dornán míosa anuas seachas ar leasuithe chun maitheasa a dhéanamh ar bheartais teangan, rud a bhí intuigthe go leor is dócha.
mbeartas teanga language planning
" Tá an cainteoir dúchais ag sleamhnú as amharc i mbeartas teanga an stáit don chéad uair.
beartas policy
" Ach má léirítear grá do chrainn sa leabhar, léirítear freisin a thábhachtaí is atá siad don dúlra ina dtimpeall agus go bhfuil sé thar am againn, go háirithe in Éirinn, ar ceann de na tíortha is lú foraoisí san Eoraip í, beartas ceart crann a bheith againn.
beartais policies
" Ghéill na polaiteoirí don zeitgeist: gheall siad go sásóidís gach éileamh (le tuilleadh airgid nó le beartais ghearrthéarmacha) agus chaith siad le muintir na hÉireann faoi mar a bheadh páistí ann.
bheartais policies
" "Karl Rove" atá taobh thiar de, a deir cara amháin liom go hamhrasach, agus é ag tagairt don chomharleoir agus don phleanálaí Poblachtach a raibh tionchar nach beag aige ar bheartais George Bush ó na 1990aí i leith.
bheartas gníomhaíochta action plan
" Plean gníomhaíochta Is maith ann an straitéis ach cá bhfuil an plean a leagann síos spriocanna soiléire maidir lena chur i bhfeidhm? Léirigh roinnt toscaireachtaí a chas leis an gcoiste imní faoi easpa bheartas gníomhaíochta na dréachtstraitéise.
beartas a chur i gcrích plan to fruition
" Bush, áit ar éirigh leo an beartas a chur i gcrích sa deireadh.
beartais policy
" Chonaic sinn an Roinn Oideachais as céim le beartais an Rialtais i leith na Gaeilge cheana maidir le ceist an Tumoideachais.
bheartas policy
" Creideann sé go fóill sa bheartas ‘an póilín sa seomra ranga’.
bheartas policy
" An bhfuil sé i gceist agat leanstan leis an bheartas seo? PÓC: Cuireadh tús leis an bpróiséas sin sara bhfuair mé an post seo agus tá an próiséas fós ar siúl.
Beartas policy
" Os cionn leath de na mic léinn a bhfuil na deacrachtaí foghlama seo acu leis an nGaeilge mar theanga, tá siad ag tógáil teanga Eorpach eile san Ardteist, gan aon deacracht foghlama ansin acu! Beartas Fhine Gael faoi Éigeantas na Gaeilge Tá sé geallta ag Enda Kenny go gcuirfidh Fine Gael deireadh le héigeantas na Gaeilge san Ardteist.
Beartas policy
" Smith, stiúrthóir an Fhorais um Thaighde: Beartas an Mheánoirthir (Irmep), cuntas ar an gcaoi ar éirigh leis an stát Síónach an buama a fháil.
Beartais policies
" Beartais eile dá chuid, bhí siad go hainnis, ach rinne sé a chuid ar son an tuaiscirt.
Beartais policies
" Beartais an Lucht Oibre === D’éirigh go maith leis an Lucht Oibre Beartais a chur i bhfeidhm a shásódh an dearcadh nua oscailte liobrálach.
beartais plans
" An gcuirfidh an rialtas deireadh lena beartais ionstraimí reachtúla a aistriú nó an ndéanfar leasú ar an bheartas sin? Agus an dara cheist ná cad é a tharlóidh don Rannán Seirbhisí Aistriúcháin nuabhunaithe mar go mbeidh an corpus oibre a bheas le déanamh acu i bhfad níba theoranta ná mar a samhlaíodh roimh an bhreithiunais? Níor rialaigh an chúirt ar cheist costais sa chás seo go fóill.
bheartas policy
" An gcuirfidh an rialtas deireadh lena beartais ionstraimí reachtúla a aistriú nó an ndéanfar leasú ar an bheartas sin? Agus an dara cheist ná cad é a tharlóidh don Rannán Seirbhisí Aistriúcháin nuabhunaithe mar go mbeidh an corpus oibre a bheas le déanamh acu i bhfad níba theoranta ná mar a samhlaíodh roimh an bhreithiunais? Níor rialaigh an chúirt ar cheist costais sa chás seo go fóill.
beartas policy
" “D’éirigh linn beartas Gaeilge a fháisceadh as an BBC le déanaí, rud nach raibh acu go dtí seo.
mbeartas policy
" Chun síocháin a chruthú i dTuaisceart Éireann, dar leis an mbeartas nua, ní raibh le déanamh ach arm na Breataine a chur i mbun cogaíochta leis an dá eite den *IRA* chun iad a bhriseadh agus bingo, thiocfadh deireadh leis na tríoblóidí ó thuaidh.
bheartas an rialtais government policy
" Bhain urlabhraithe de chuid an fhreasúra úsáid as an bhfocal ‘ionradh’ go rialta agus iad ag cáineadh bheartas an rialtais, cé nach raibh ach cúpla míle duine i gceist, mná agus gasúir san áireamh.
bheartais policies
" Conradh na nOibrithe Imirce ============= Is é atá sa Chonradh seo ná creatlach leathan a thugann treoir do stáit chun cearta imirceach a urramú le linn do bheartais imirce a bheith á bhforbairt is á gcur i bhfeidhm.
mbeartas plan
" Ar ndóigh, tá conspóid go leor dúisithe faoin mbeartas faoi láthair, le daoine ag rá gurbh é Ioslam ba chúis leis an ionsaí, agus nach mbeadh sa mosc ach séideadh stoc an bhua do "creideamh an fhuatha", mar a thugann Jim Riches, leascheannaire Sheirbhís Dóiteáin Nua-Eabhrac, air.
dúnghaois agus beartas policy and plan
" Tá an Phoblacht shóisialach 32-chontae mar airteagal creidimh ag Óglaigh na hÉireann, ag an IRA leanúnach agus ag an fhíor-IRA - mar a bhí ag na glúnta a tháinig rompu - ach go dtí go gcuirfear dúnghaois agus beartas leis an aidhm naofa sin a bhaint amach, is beag meas a bheas orthu i measc mhórchuid náisiúnach na hÉireann.
beartais policies
" Tugann beartais a aithníonn nádúr na sochaí buntáiste iomaíoch do dhream daoine atá cumhachtach agus inathraithe.
beartais an rialtais government policies
" Creideann rialtas Westminster go líonfaidh an earnáil phríobháideach an bhearna nuair a chaithfear státsheirbhisigh amach ar an dól, ach déanfaidh beartais an rialtais dochar don earnáil phríobháideach chomh maith.
ceist an bheartais scoir the matter of a withdrawal strategy
" Luaigh Gillard ceist an bheartais scoir ina ráiteas sa pharlaimint, ach dhiúltaigh sí scun scan aon dáta a chur in iúl don scor mar gur mhaígh sí go mbeadh an cinneadh seo ag brath ar “na cúinsí ar an talamh”.
bheartas policy
" Roimh na toghcháin lár téarma ag tús mhí na Samhna i mbliana, labhair an Feisire Gary Ackerman leis an *Jewish Daily Forward* faoin tionchar a bhí ag Daonlathaigh Ghiúdacha ar bheartas Obama i leith Iosrael.
Beartas a policy
" Gníomhaíocht na Roinne P & T ================= “Beartas in éadan neamhspleáchais agus dínite an náisiún Éireannaigh atá sa chomhairle seo ó údaráis poist na Breataine Móire,” a scríobh an tUasal Ó Maolfabhail thar ceann an Choimisiúin chuig an Taoiseach, Cathal Ó hEochaidh ar an 24 Meitheamh 1980: “Mheabhraigh an Cathaoirleach agus comhaltaí eile gur gnách leo litreacha faoin seoladh ceart Gaeilge a fháil tríd an bpost ó thíortha an domhain.
beartais plans
" Deirtear go gcuirfear ‘an fhoireann chuí agus na hacmhainní cuí’ ar fáil do COGG le dualgais áirithe a chomhlíonadh i réimse an oideachais ar nós téacsleabhair agus áiseanna foghlama agus múinteoireachta a sholáthar agus comhairle a chur ar an Aire maidir le beartais a bhaineann le hoideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil.
bheartais an Rialtais government policies
" Dar leis an bhfeachtas atá ar bun ag AITHEANTAS (Glór na nGael, Conradh na Gaeilge, Foras Patrúnachta agus Comluadar), sáraíonn an cinneadh seo cearta na dtuismitheoirí, cearta teanga na bpáistí féin, agus téann sé glan in aghaidh bheartais an Rialtais maidir leis an nGaeilge a chothú.
bheartas planning
" Bhí clú ar an Astráil, tráth den saol, mar thír a bhí forásach ó thaobh bheartas i réimse sóisialta de, tír ina mbíodh ardmheas ar chomhionannas agus ar chothroime.
beartas sóisialta social plan
" ) Tá beartas sóisialta amháin, ámh, is é sin an pósadh comhghnéis a dhéanamh dleathach, go mór i mbéal an phobail ar na mallaibh, agus is léir nach bhfuil an Astráil chun tosaigh ar thíortha forbartha áirithe eile i dtaca leis an mbeartas seo.
beartas policy
" Díríonn an meitheal smaointe seo ar an gcoimhlint idir Iosrael agus na Palaistínigh, beartas SAM sa Mheánoirthear, agus ar thuairisceoireacht na meán ar an gceist.
bheartas eachtrach foreign policy
" Scríobhann Giraldi go rialta faoi bheartas eachtrach SAM ar son Antiwar.
Beartas policy
" Beartas Rousseff ========== Tá plean chun áitreabh oiriúnach a chur ar fáil do gach uile dhuine a bhfuil cónaí air i gceantar atá faoi bhagairt ó thubaistí nádúrtha fógartha ag rialtas Rousseff.
bheartas policy
" ” Cúig Phointe ====== **Balor: “Cén áit a dtosóidh tú leis sin, a Thaoisigh? Caidé an chéad rud a dhéanfaidh tú?** Enda: “Bhuel, i ndiaidh céad lá agus céad oíche ar an drabhlás, tógfaidh sé céad lá eile le go mbeidh gach duine stuama go leor le tabhairt faoin bheartas cúig phointe.
beartas a policy
" Críostaí Soiscéalach, a fuair oideachas Caitliceach in Ollscoil Marquette in Milwaukee sular éirigh sé as gan chéim, mhol sé pá na n-oibrithe stáit a ghearradh siar go mór, cáin ar chomhlachtaí agus ar dhaoine saibhre a ghearradh siar leis, seirbhísí poiblí a ghearradh siar go mór, agus beartas ‘ar son na beatha’ a chur chun cinn.
reachtaíocht an bheartais the policy legislation
" Mar sin, cuireadh reachtaíocht an bheartais os comhair an tí íochtair coicís ó shin, mar ar reachtaíodh é gan díospóireacht ar bith.
bheartais plan
" Cé gur mhaígh siad nach raibh ann ach comhairliúchán, ba léir nach raibh ach aon toradh amháin uathu, agus bunaíodh gan mhoill buíonta éagsúla a bhí i gcoinne an bheartais.
formhór na mbeartas most of the plans
" Ar 17 Feabhra seo áfach, tháinig deireadh leis na feachtais go léir, ní mar gur theip orthu díolachán na bhforaoisí a stad, ach toisc gur ar an lá sin d'fhógair Státrúnaí Timpeallachta na Breataine, Caroline Spelman, go raibh meancóg mhór déanta ag an rialtas agus go raibh formhór na mbeartas á gcur ar leataobh acu.
bheartais policies
" I ndíospóireachtaí éagsúla chaith na hurlabhraithe airgeadais leathchuid an ama ag cáineadh bheartais na bpáirtithe eile agus an chuid eile ag maíomh gurbh iadsan amháin a bheadh in ann méid áirithe post a chruthú agus “an tír a chur ar ais ag obair”.
beartas geilleagair economic policy
" Ach má leanann na hArabaigh beartas geilleagair nualiobrálach na nEorpach, ní samhradh atá i ndán don réigiún ach geimhreadh crua.
bheartais lárchlé central left policies
" Thosaigh sé seo le hamadán nó dhó i rith feachtas toghchánaíochta Obama, ach tá sé ina bhunalt creidimh i measc cuid mhaith de lucht an "Tea Party" anois, na daoine i bhfad amach ar eite dheis an Pháirtí Phoblachtánaigh a sheasann in aghaidh bheartais lárchlé an uachtaráin agus an Pháirtí Dhaonlathaigh.
beartas teanga language planning
" Mar shampla, ilteangachas, dátheangachas agus teagmháil teanga agus éagsúlacht teanga, allagar - nó dioscúrsa - agus beartas teanga.
beartas amaideach crazy plan
" Ba léir do chách ó Dhomhnach na Fola ar aghaidh gur beartas amaideach a bhí ann agus i 1981 bhí mé féin sa *Troops Out Movement*, buíon a bhí ar son réiteach polaitiúil agus in aghaidh chos ar bolg Arm Shasana.
a mbeartas their plan
" Banc an Domhain agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta =================================== Dúirt Obama gur iarr sé ar an mBanc Domhanda agus ar an gCAI a mbeartas a chur i láthair maidir le geilleagair na Túinéise agus na hÉigipte a nuachóiriú.
beartas coinneála éigeantach a policy of mandatory detention
"beartas coinneála éigeantach i bhfeidhm (ar bonn tacaíochta dépháirtí) le beagnach fiche bliain anuas i dtaca le daoine atá sa tír gan chead, ach tá deighilt ghéar idir na páirtithe maidir leis an dóigh a gcaitear leis na daoine seo tar éis a ngabhála.
lucht déanta beartas policy makers
" ie/news/item/1794/critical-skills-retention-and-development-programme/> faoi easpa scileanna digiteacha sa tír seo ina chuireann siad brú ar lucht déanta beartas féachaint chuige beartais a dhéanamh a mheallfaidh níos mó oibrithe leis na scileanna seo go hÉirinn.
beartas teanga a language policy
" De réir dhlí na Breatain Bige, ní mór gach eagraíocht stáit beartas teanga a leagan amach a mhíníonn conas a rachaidh sé i ngleic leis an dá teanga ar bhun comhionannais.
bheartais fhorbartha na sráide the street development plans
" Bhí an suíomh féin rud beag conspóideach agus ba ghá an dealbh a bhogadh nuair a tháinig sé salach ar bheartais fhorbartha na sráide i 2001.
a mbeartas their policy
" 11) d'aon ghuth go mbeidh siad ag vótáil ar son stailc náisiúnta ag deireadh Mhí na Samhna muna n-athraíonn an rialtas a mbeartas.
bheartas eachtrach foreign planning
" Agus nuair a bhí an Chomhdháil ag smaoineamh i lár an tsamhraidh ar mhaoiniú an chogaidh a ghearradh, chuir “saineolaithe” ar bheartas eachtrach – leithéidí William Kristol, Robert Kagan agus Paul Wolfowitz, iad go léir ina dtacadóirí móra le rá do chogaí ar mhaithe le hIosrael – litir oscailte chuig Poblachtanaigh an Tí ag impí orthu gan éirí as go mbeadh athrú réimis curtha i gcrích.
Beartas Sláinte a health plan
" Beartas Sláinte ======= Mar sin, lena n-áireamh, is iad beartas, taifead, spreagadh agus tacaíocht na ceithre rudaí is mó cabhair nuair atá tú ag tabhairt faoi réim shláinte.
bheartais plans
" Dúirt an dís le Clinton, dá rachadh sé ar aghaidh lena bheartais, go mbeadh an tír bancbhriste ach go raibh bealach eile ann, .
ina chonstaic ar bheartais in the way of plans
" Beidh an daonlathas a bhronnann Bunreacht na hÉireann ar mhuintir na tíre seo ina chonstaic ar bheartais an AE nuair a fhéachfar le tíortha an AE ar fad a mhúnlú ina leac umhal gan mhothú.
beartas straitéise reatha current strategic plan
" “Mar chuid dár bplean straitéise 2008-2010, agus arís, an beartas straitéise reatha, tá sprioc ag Glór na nGael áiseanna don fhoghlamóir agus don chainteoir Gaeilge araon, a chuidíonn le deiseanna labhartha i suíomhanna spraoi agus sóisialta a fhorbairt.
beartas airgeadais agus geilleagair financial and economic policies
"beartas airgeadais agus geilleagair faoi smacht daingean ag Airí Fhine Gael.