Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
bharúil opinion
" Is é mo bharúil go bhfuair na daoine i mBostún Theas níos mó den mhilleán ná mar a bhí tuillte acu.
den bharúil láidir of the strong opinion
" Tá Balor s'againne den bharúil láidir nach mbíonn a dhath ar bith eile le déanamh ag na daoine sin a scríobhann isteach go rialta chuig Clár Plé *Beo ar Éigean*; agus ar mhaithe le rud inteacht cruthaitheach a thabhairt dóibh le déanamh iarann sé moltaí fá choinne ainm úr Farmleigh.
Do bharúil? Do you think so?
" " "Do bharúil?" arsa Sinéad.
den bharúil of the opinion
" Deir sí nach maith léi an léamh a dhéanann criticeoirí áirithe ar a saothar - tá sí den bharúil go bhfuil cuid de na nithe atá scríofa acu ina thaobh mícheart amach is amach.
bharúil opinion
" Ach tá an seandearcadh ag na heasaontóirí poblachtánacha go fóill agus is é mo bharúil go bhfuil siad ag dul suas caolsráid chaoch (mar a déarfá sa Bhéarla) agus má leanann siad ar aghaidh go mbeidh níos mó fulaingthe neamhriachtanaí ann.
bharúil opinion
" Tá siad siúd atá i bhfábhar an dlí ag rá gur sotalach an mhaise do lucht caite tobac a bheith den bharúil go bhfuil sé de chead acu sláinte daoine eile, na hoibrithe beáir go háirithe, a chur i mbaol.
den bharúil of the opinion
" D'fhéadfadh gunnaí agus armlón bogadh an bealach céanna, ach dealraíonn sé go bhfuil David Trimble den bharúil go bhfuil éachtaí ag dul a theacht ó phoblachtánaigh sna seachtainí atá romhainn.
do bharúil your opinion
" Is féidir leat do bharúil a chur in iúl don rialtas ag (www.
den bharúil sin go coitianta generally of that opinion
" Táim féin sásta a rá anois go bhfuil an fhoireann seo ar cheann de na foirne is fearr a bhí riamh ann agus go mbeifear den bharúil sin go coitianta taobh istigh de chúpla bliain eile.
bharúil opinion
" Sin an bharúil atá ag formhór na ndaoine sa cheantar seo, déarfainn.
den bharúil of the opinion
" Faoi láthair, tá suas le 60 duine ag fanacht ar shaothar uaithi - rud atá dúshlánach go leor nuair a chuireann tú san áireamh nach mbíonn Marla ag péinteáil ach ar feadh uair an chloig, trí lá sa tseachtain! Páiste faoi leith ======= Tá roinnt daoine den bharúil gur páiste faoi leith, cineál *prodigy*, í Marla ach diúltaíonn a tuismitheoirí glacadh leis sin; tá siad sásta a admháil go bhfuil bua aici ach, taobh amuigh de sin, deir siad gur gnáthpháiste atá inti.
Cad é do bharúil? What do you think?
" "Cad é do bharúil? Tá cuma dheas air agus tá sé i ndeas d'achan rud.
bharúil opinion
" An bharúil a bhí acu ná go raibh náire ar rialtas an lae inniu mar gheall ar fhoréigean 1916 agus gurbh fhearr leo dearmad a dhéanamh ar an chuid sin de stair na hÉireann.
an bharúil chéanna the same opinion
" Níl a fhios agam an bhfuil an bharúil chéanna ag Comhairle Contae Shligigh faoi Andy “the Bull” McSharry.
den bharúil of the opinion
" ” “Tá daoine den bharúil gurbh iad na *Jesuits* a chum an nath, ach tá dul amú orthu; na mná rialta ar dtús a dúirt: “Tabhair dom lámh an linbh le é a bhualadh le rialóir agus tabharfaidh mise duitse an duine fásta.
an bharúil the opinion
" Ba é an bharúil a bhí aige ná go raibh na póilíní ag lorg eolais fá dtaobh díomsa, ní faoi na dílseoirí, agus go mbeadh sé níb fhearr gan iad a ligean isteach i mo theach.
den bharúil of the opinion
" Roimh theacht na déabhlóide, gan mórán cumhachta acu, bhí na páirtithe Albanacha den bharúil gurb é tuilleadh maoinithe rialtais réiteach gach faidhbe.
den bharúil of the opinion
" Roimh theacht na déabhlóide, gan mórán cumhachta acu, bhí na páirtithe Albanacha den bharúil gurb é tuilleadh maoinithe rialtais réiteach gach faidhbe.
cén bharúil what opinion
" ” Níl a fhios agam an bhfuil “a chomrádaithe agus a chairde” fós beo agus, má tá, cén bharúil atá acu den drochchaoi atá ar an áit a bhfuair sé bás.
an bharúil the opinion
" Is é an bharúil atá ag sléibhteoirí in Éirinn agus sa Bhreatain ná gur chóir duit a bheith ábalta do shlí féin a aimsiú le léarscáil agus compás, gan a bheith ag brath ar mharcanna agus fógraí.
an bharúil the opinion
" Ach, ag an am chéanna, agus muid anois ag amharc siar ar an rud, tá cosaint le déanamh ar an bharúil nach mbeadh oiread bainte amach ach go b’é go raibh foréigean nó bagairt an fhoréigin ann agus b’fhéidir go bhfuil sé sin fíor fosta.
a leithéid de bharúil the same opinion
" Leis an bhfírinne a rá, níor chuir dearcadh an fhir ró-iontas orm nó bhí a leithéid de bharúil cloiste agam go mion minic roimhe sin; go deimhin déantar talamh slán de i measc an aosa léinn.
Mo bharúil féin my own opinion
" Mo bharúil féin ná go mbuafaidh Ciarraí an chraobh arís.
den bharúil of the opinion
" Ach laistigh de cheithre lá tháinig claochlú ar thuairim roinnt mhaith de phobal na cruinne agus iad den bharúil nach gníomh cóir a bhí sa chrochadh ach linseáil sheicteach an daoscarshlua.
teacht ar an bharúil chéanna. come to the same opinion
" An rud ba mhó faoin alt seo a chuir olc orthu thall ná gur thóg sé seachtain ar iriseoirí na Breataine teacht ar an bharúil chéanna.
an bharúil the opinion
" Maíonn na náisiúnaithe gurb í Alba an t-aon tír riamh a d’éirigh níos boichte i ndiaidh d’ola a bheith faighte inti! Ach maireann an bharúil i Sasana go bhfuil Alba ag dul i dtreise trí theacht i dtír ar a seanchéile comhraic agus gur beag a mbuíochas, ach a mhalairt.
mo bharúil féin my own opinion
" B’fhéidir leagan beacht atá caillte ag an aoisghrúpa seo a athbheochan? Nó meascán de gach rud? Ar chóir dúinn Gaeilge mhianaidhme a úsáid ar an teilifís, agus glacadh leis go mbeidh sé deich mbliana eile sula mbeidh naíonáin an lae inniu ina ndéagóirí agus ag súil go mbeidh siad ag caint mar sin? An bhfuil cumhacht ag lucht scripte ár modh cainte a athrú? Tá mo bharúil féin agamsa.
Bhíos den bharúil I was of the opinion
" Bhíos den bharúil go bhféadfainn aon rud a dhéanamh.
chomh fada le mo bharúil as far as I know
" Níor luaigh sé, áfach, chomh fada le mo bharúil, go raibh rainse 139,000 acra aige sna Stáit Aontaithe chomh maith.
bharúil opinion
" Seo thíos an bharúil a nocht an ECFE i ngrinnstaidéar a rinne siad sa bhliain 2006 ar an chóras oideachais in Éirinn: “Beidh cuid mhaith infheistíochta breise de dhíth chun fís an rialtais a bhaint amach i réimse an ardoideachais.
do bharúil your opinion
" Cad é do bharúil de ‘Leaid sa Leaba’?” “An as do mheabhair atá tú? An Leaid sa Leaba? Cén sórt colúnaí a cheapann tú atá ionam?” “Anois, a Phóil,” a dúirt sí go séimh, “caithfidh tú forbairt mar iriseoir.
bharúil opinion
" Má bhíonn gach duine thíos agus iad go léir buailte go dona, bíonn daoine den bharúil gurb ionann an cás don iomlán acu.
den bharúil of the opinion
" Bhí ionracas ann agus bhí sé den bharúil gur chóir meas a bheith ag an arm ar an chumhacht shibhialta, in ainneoin ghéarchéim an chogaidh.
bharúil opinion
" Cad é do bharúil d’iarrachtaí na hÉireann, nó an bhfuil iarracht ar bith ar siúl ag rialtas s’againne ar chor ar bith? Beairic: Níl dabht ar bith orm ach go bhfuil an fear ceart san áit cheart ag muintir na hÉireann chun déileáil leis an ghéarchéim gheilleagrach seo.
bharúil opinion
" Cad é do bharúil féin faoin dearcadh sin? Tuigim.
Bhítheas den bharúil people were of the opinion
" Bhítheas den bharúil go dtiocfadh le ‘míghnaoi’ an chailín óig seo cur isteach ar chustaiméirí leochaileacha agus iad ag déanamh gur créacht fhuilteach a bhí ann.
Cad é do bharúil what do you reckon
" Cad é do bharúil, a Bhaloir? Bíodh seanfhocal ag gach seanbhuachaill! Is iomaí rud a thiocfadh linn a chur i gcrích dá mbeadh fiche míle ball de na Léinte Glasa ag siúl thart le camáin ina ndóideanna.
is í mo bharúil féin as I see it, I reckon
" Ach is í mo bharúil féin, nach dtig le ríomhleabhar áit an ghnáthleabhair a ghlacadh go sásúil.
bharúil opinion
" Is é mo bharúil féin go raibh cuid áirithe de mhuintir na tíre seo, is é sin mná céile go leor, breá sásta le toradh an chluiche, ach scéal eile é sin.
bharúil opinion
" Ba í an bharúil a bhí ag lucht pleanála na gcathrach ná go mbeadh cumhacht aibhléise agus breosla measartha saor i gcónaí.
bharúil view
" Bhí an bharúil seo le cluinstin ó thús ré na hathbheochana i leith.
Do bharúil (what's) your opinion
" BD: Do bharúil faoi staid na Gaeilge is na Gaeltachta faoi láthair? PÓC: Chuala mé an Coimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin ag rá le déanaí go raibh seasamh na teanga ag an leibhéal náisiúnta “níos daingne ná ag aon tréimhse eile le deireanas” ach go raibh an Ghaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht ag leibhéal an-leochaileach.
den bharúil of the opinion
" Táim den bharúil go mbeidh olltoghchán ann in earrach na bliana seo chugainn.
den bharúil of the opinion
" Ó na hochtóidí i leith, bhí ceardchumainn na seirbhíse poiblí ag iarraidh go gcealófaí córas na marcanna breise d’arduithe céime siocair go raibh cuid dá mbaill nach raibh cáilithe do na marcanna seo den bharúil go raibh leatrom á imirt orthu.
Caidé mo bharúil what do I think
" Caidé mo bharúil den chluiche leis na All Blacks??? Siúr ní raibh aon chluiche ann.
is é mo bharúil I reckon
" Dearbhán, Cinnte! ======== Caithfidh mé a rá gur fearr liom i bhfad dearbhán bronntanais leictreonach mar seo mar is é mo bharúil go mbíonn sé i bhfad níos éasca nasc a cliceáil i rphost ná cinntiú go bhfuil an dearbhán i do phóca is tú ag tabhairt faoin mbaile mór.
bharúil opinion
" Bhí siad den bharúil go dtí bliain ó shin gur chóir é a athleasú ach de réir a chéile, ó lár na bliana seo caite, thiontaigh géarchéim an gheilleagair ina géarchéim pholaitíochta.
den bharúil láidir convinced
" Agus ós ag caint dúinn ar chluichí, tá Balor den bharúil láidir go mba chóir go mbeadh a fhios ag daoine roimh an olltoghchán cén cluichí a imríonn polaiteoirí na hÉireann.
Is é mo bharúil I reckon
" Ach Danny Kennedy? Is é mo bharúil go bhfuil seal den bhualadh craicinn 'blaisín beag daor'.
den bharúil of the opinion
" Ach le blianta beaga anuas tá siad den bharúil go bhfuil an tAontas ag cur bac ar an Ghearmáin.
Is í mo bharúil it’s my opinion
"Is í mo bharúil féin, i bhfíorphoblacht, tá an saol chomh maith agus is féidir bunaithe ar chearta.
Do bharúil do you think
" Do bharúil, nach mbeadh sé iontach furasta ag Fine Gael teacht chun cinn agus vóta na Gaeilge a ghnóthú daofu féin, chomh maith leis an dea-shampla a thabhairt trí ghníomh ínteach a eagrú do bhaill an rialtais cosúil leis an fheachtas atá acu ó thuaidh, Líofa 2015? An bhfuil fís ar leith agat a bheadh inchurtha leo ó thuaidh? – B’fhéidir go bhfuil sé anseo, ins an Phlean Fhorfheidhmithe?** DMFh: An rud a ba mhaith liom a rá ar dtúis, go n-aontaím ansin, na daoine a bhí ansin nuair a bunaíodh an Stát cosúil le Earnán de Blaghd, Eoin Mac Néill agus Mícheál Ó hAodha a bhí ina chéad Cheann Comhairle ar an Dáil, fear mór Gaeilge Uladh - bhí sé ina ollamh i gColáiste na hOllscoile thiar i nGaillimh; Risteard Ó Maolchatha a raibh tacaíocht mhór i gcónaí aige don Ghaeilg – sílim gur leag siad sin síos bunchloch Athbheochan na Gaeilge ins an stát úr.
bharúil opinion
" Anois, agus Oifig an Choimisinéara Teanga le caitheamh i dtraipisí, tá Balor den bharúil láidir gur peaca an-mhór é an gníomh suarach seo; ach nach bhfuil ann ach mionpheaca, i ndáiríre, i gcomórtas lena bhfuil curtha ina áit.
bharúil opinion
" Nuair a tháinig muid anseo i dtús ama, bhí lóistín oíche curtha in áirithe don triúr againn i mbrú Arm an tSlánaithe, ach bhí an Rialtas den bharúil go mbeadh Eaglais na hÉireann buartha go mbeadh na Caitlicigh curtha as.
do bharúil do you think
" **SÓC: An mbeidh tarraingt ar an Chartlann, i do bharúil?** MMGE: Dá mbeadh sé ar fáil sna scoileanna.
Aontaím leis an bharúil I agree with this view
" Aontaím leis an bharúil nach féidir sconsa a thógáil timpeall na Gaeltachta agus gan ligint d'éinne ón taobh amuigh teacht isteach.
den bharúil of the opinion
" Seachas seanéadaí a chaitheamh sa bhosca bruscair, bheadh go leor againn den bharúil gur cheart iad a thabhairt do charthanas nó d’eagraíocht a chuirfidh ar aghaidh iad chuig daoine a bhainfidh leas astu.
Cad é do bharúil faoi what’s your opinion of
" **SMM: Cad é do bharúil faoi Ghaeilg na hAlban faoi láthair? An bhfuil sí i gcontúirt?** AW: Tá sí i gcontúirt go fóill, gan amhras.
Do bharúil do you reckon
" Do bharúil an bhfuil muid ar bhealach ár leasa?** AW: Is rud maith gan amhras, go bhfuil TG4 ar an fhód.
Sí mo bharúil féin as I see it
"Sí mo bharúil féin go raibh an chomh-aireacht dheireanach de chuid Cowen ar cheann de na rialtais is lú cumas dá raibh ann.
Is é mo bharúil I reckon
" Is é mo bharúil go bhfuil Toraigh i bhfad níos loime ná Oileáin Árann.
den bharúil láidir strongly of the opinion
" Maithe & na Móruaisle Meallta Aige ============= Ós ag caint dúinn ar Leamh Ó Cuinneagáin, tá ceist mhór ag Balor na Súile Nimhe: cén draíocht atá ag fear Odious Gael a mheallann daoine clúiteacha go dtí an coláiste sin i nGleann Cholm Cille? Tá Balor den bharúil láidir go bhfuil Ó Cuinneagáin i ndiaidh a anam a dhíol leis an Diabhal.
Do bharúil what do you think
" Scríobh mé faoi rince na seiteanna an bhliain ina dhiaidh sin: Nach aisteach an rud é i ndeireadh an lae, Do bharúil faoin bhoc sin atá imithe ar strae? Fear nár chuir dúil ins an cheol riamh anall, Amharc anois é ag léimnigh thar chlaí is thar fál, Ní Bach, ná Beethoven, ná Mozart, ná Gershwin – Ar na craobhacha atá sé ag rince na seiteann’! ….
Cad é do bharúil what’s your opinion
" Cad é do bharúil faoi mhisneach agus faoi mheanma na ndaoine in Éirinn, tharla gur ag breathnú isteach ar an tír ón taobh amuigh a bhíonn tú cuid mhaith den am?** BL: Níl a fhios agam.
bharúil opinion
" Os a choinne sin tá daoine eile den bharúil gur minice a theipeann ar an stát, go háirithe nuair a bhíonn páistí i gceist, agus gur fearr i bhfad páistí a fhágáil lena dtuismitheoirí.
tá muid beirt den bharúil we’re both of the opinion
" Ba mhaith linn go dtabharfá cóip den dá leabhar do gach duine ar domhan mar bhronntanas Nollag, nó tá muid beirt den bharúil go ndéanfadh sé leas an domhain an dá leabhar sin a bheith léite ag gach duine.
den bharúil are of the opinion
" Tá roinnt daoine ar a aithne den bharúil go dtarraingeodh an 132 a dhá oiread de mhí-ádh orthu.
Is é mo bharúil féin I myself think
" Agus é ag labhairt fén *Welfare State* dar ghearr Rialtas Atlee as an gcloch idir 1945-51, mar aon leis na gearáin chantalacha Chaitliceacha a dhéantaí ina leith, scríobh sé: “Is é mo bharúil féin gur túisce a ghéillfeadh muidne in Éirinn, bíodh is gur Caitlicigh muid, do chóras deachtóireachta ach go dtiocfaidh sé uainn féin ón taobh istigh.
den bharúil of the opinion
" Bhí Balor i gcónaí den bharúil go raibh an dóchas thar a bheith tábhachtach i saol an chine dhaonna, agus go raibh dóchas i gcónaí ann, agus ar fáil, do gach duine i ngach cás.
den bharúil of the opinion
" Mar bharr ar an donas dóibh, tá lucht an ionsaithe den bharúil go bhfuil achan eolas, nó gar dó, ag a namhaid ar theicneolaíocht a gcuid ladrann.
do bharúil dhiaga shaineolach your expert divine opinion
" Ach an dtig liom ceist eile a chur ort anois? An bhfuil seans ar bith ag seanphágánach de mo leithéid dul isteach i Ríocht Dé ar ball? Caidé do bharúil dhiaga shaineolach?** Benedictus: Bhuel, a Bhaloir, tá iomlán mo shaoil caite agam ag staidéar na diagachta, agus is é atá foghlamtha agam ina dhiaidh sin is uile ná gur cóir i gcónaí dul ar ais chuig an Scrioptúr.
ag iarraidh do bharúil a fháil looking your opinion
" Tá mé díreach ag iarraidh do bharúil a fháil faoin staid ina bhfuil cúrsaí i dtaca le pá agus cúinsí na múinteoirí sa tír.
Chuir mé in iúl dó mo bharúil I gave him my opinion
" Chuir mé in iúl dó mo bharúil go raibh polasaí ar bith a bhí bunaithe ar shadenfreude seafóideach agus contúirteach.
Do bharúil do you think
" Do bharúil, cén chuma atá ar chóras oideachais na tíre agus céard tá romhainn?** ÍNíCh: Ceist an-leathan.
Is é mo bharúil gur cuma I feel that it’s all the same
" Is é mo bharúil gur cuma cá háit a bhfuil tú ar an scála seo caithfidh go mbeadh straitéis agat i leith na meán sóisialta.
nó níor léirigh siad aon bharúil or didn’t give any opinion
" Ar ndóigh, caithfidh an rialtas trasna na teorann (cén teorainn?) glacadh leis an mholadh a glacadh le móramh 73% a bhí i bhfách agus 20% ina éadan (Ní raibh an 8% cinnte nó níor léirigh siad aon bharúil).
is é mo bharúil I reckon
" Is féidir léi ceacht nó dhó a mhúineadh dúinn go léir faoi chúrsaí grá agus is é mo bharúil go bhfuil sé cabhrach éisteacht leis an gceol agus brí a bhaint as na lírící uaithi.
den bharúil láidir strongly of the opinion
" Bhí Balor den bharúil láidir go raibh i bhfad barraíocht ama tugtha aige do Bhanríon na hEorpa, Aingeal A.
Tá mórán den bharúil many are of the opinion
" Dá ndéanfaí athdhúichiú ar an tsaothar seo ar fad, cé chomh fada siar ba cheart dul, agus an gcruthódh sé fasach a bheadh inoibrithe? Tá mórán den bharúil gur cás eisceachtúil é dealbha an Phartanóin mar go léiríonn siad ní hamháin buaicphointe shibhialtacht agus cultúr ársa na Gréige, ach tá an saothar sin de dhlúth agus d’inneach fhéiniúlacht na tire chomh maith agus is cúis mhór buartha do phobal na Gréige nach bhfuil an saothar ealaíne seo le feiceáil sa tír is dual dó.
go daingean den bharúil firmly of the opinion
" Tá an Ghréig go daingean den bharúil go gcaithfidh an saothar a thabhairt ar ais agus tógadh Iarsmalann an Acrapolas i 2009, díreach sular ar tharla an ghéarchéim gheilleagair, mar a bhfuil leath na bhfríosanna le feiceáil ann taobh le cóipeanna plastair de na cinn atá i Londain.
roinnt daoine den bharúil some of the opinion
"roinnt daoine den bharúil gur cuma liomsa faoin timpeallacht, ach níl sé sin fíor; agus i bhfianaise air sin, ní lasfaidh mé aon raithneach taobh amuigh.
Caidé do bharúil ar what do you think of
" **Balor: Caidé do bharúil ar an chlampar seo ar fad faoi do cheapachán?** Mac Guí: Tá mé happy amach, a Bhaloir.
den bharúil of the opinion
" Tá go leor poblachtánach den bharúil, a deir Robert McMillen, go bhfuil moilleadóireacht ar bun ag na haontachtaithe sa phróiseas síochána de bharr go bhfuil imní orthu faoin mhéid a éireoidh le Sinn Féin a bhaint amach go polaitiúil.
den bharúil of the opinion
" Tá Robert McMillen den bharúil nach bhfuil na póilíní sna Sé Chontae róbhuartha faoin aighneas fuilteach atá ar siúl idir an UVF agus an LVF, in ainneoin go bhfuil daoine neamhchoireacha á marú.
den bharúil of the opinion
" Beidh níos mó deiseanna ag dreamanna in Éirinn agus in Albain bheith ag comhoibriú lena chéile sna blianta atá amach romhainn agus tá Robert McMillen den bharúil go bhféadfadh sin dul go mór chun sochair do shochaí Thuaisceart Éireann.
den bharúil of the opinion
" Beidh níos mó deiseanna ag dreamanna in Éirinn agus in Albain bheith ag comhoibriú lena chéile sna blianta atá amach romhainn agus tá Robert McMillen den bharúil go bhféadfadh sin dul go mór chun sochair do shochaí Thuaisceart Éireann.
bharúil opinion
" Tá Ciara Nic Gabhann den bharúil go mb’fhéidir gur inis an ceamara bréag anois is arís ó thosaigh an duine ag tarraingt grianghraif leis.
bharúil opinion
" Tá Tony Birtill den bharúil gur mithid do mhuintir na hÉireann amharc ina dtimpeall, brath i gceart a bhfuil de shaibhreas ailtireachta na cosmhuintire acu agus go gcaithfear cúram mar is ceart a dhéanamh de.
do bharúil what do you think
" Agus do bharúil, chomh maith le sin, cén aois an domhan?
bharúil opinion
" Tá Robert McMillen den bharúil gur saoithiúil an dóigh a athraíonn saol na polaitíochta i bhfaiteadh na súl.
bharúil opinion
" Ag caitheamh súil siar ar thréimhse Uí Chuív i gceannas ar chúrsaí Gaeltachta agus Gaeilge, tá Donncha Ó hÉallaithe den bharúil gur lig sé an deis amú, mar nach raibh sé de mhisneach aige dul i ngleic le fadhb bhunúsach na Gaeltachta, ceist na teorann.
bharúil opinion
" Tá Ciarán Mac Aonghusa den bharúil go mbéarfaidh imeacht John Paul Stevens ar scor as Cúirt Uachtarach SAM deis do Barack Obama an chúirt a dhéanamh níos cothroime.
bharúil opinion
" Ní hé an geilleagar a Amadáin, ach is é an Aontacht é! Tá Robert McMillen den bharúil gur chuir toghchán na Mainistreach Iartharaí an biorán suain ann féin agus i mórán daoine eile.
bharúil opinion
" Feidhmítear feidhmeannas nó cad é is fiú é? Tá Robert McMillen den bharúil gur mithid don Fheidhmeannas anois thar ariamh cheana cromadh chun oibre agus a fhiúntas a chruthú do na daoine atá ar easpa uisce le rófhada.
den bharúil of the opinion
" Tá Robert McMillen den bharúil go bhfuil athrú ag teacht ar dhearcadh mhuintir na Sé Chontae mar gheall ar nochtú fhírinne roinnt de scéalta na ndaoine a maraíodh agus roinnt de scéalta na ndaoine atá ar marthain!
bharúil opinion
" Tá Robert McMillen den bharúil go bhfuil an-lear daoine ar chaon taobh den phobal á saobhadh féin le híomhánna míréadúla faoin ‘treibh’ eile.
den bharúil of the opinion
" Tá Poblachtaigh na Stát Aontaithe ag cuimilt boise dá n-éadan, ag sá caonaigh ina gcneácha agus ag fiafraí cad é le déanamh? Tá Brian Ó Broin den bharúil gur shúram tae na cóisre a rinne an dochar.
den bharúil of the opinion
" Tá Mícheál Ó hAodha den bharúil go bhfuil lagar ar réimeas al-Assad na Siria, ach go bhfuil cúinsí an taoibh sin domhain ag imirt tionchair ar an scéal i rith an ama.
Tá sí den bharúil she feels
" Tá sí den bharúil go bhfuil roinnt barrchleití amach fós ar an gcóiriú a rinne an compántas drámaíochta Blue Raincoat Theatre.
den bharúil of the opinion
" Is mór a d’athraigh na Sé Chontae le glúin anuas ach tá Robert McMillen den bharúil go gcaithfidh an cheist náisiúnta fanacht faoi shuan go fóilleach.