Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
bonneagar infrastructure
" Is scóig buidéil é seo agus caithfimid an phian ghearrthéarmach a fhulaingt le go mbeidh bonneagar maith againn ar deireadh.
easpa bonneagair chuí lack of suitable infrastructure
" De bharr easpa bonneagair chuí i bhfoirm bóithre agus iarnród, ní raibh an Ghaeltacht sách cóngarach don mhargadh.
bonneagar infrastructure
" Is i dtíortha forbartha is mó atá bonneagar airgeadais leictreonach an domhain, rud a fhágann go bhfuil tíortha san Afraic, mar shampla, ag brath ar bhainc sna Stáit Aontaithe chun a gcuid orduithe a phróiseáil.
bonneagair infrastructure
" " Chaith sé sé bliana ag obair ar airgeadú tionscadal, agus ag plé le tionscadail mhóra bonneagair ar fud na hEorpa.
bhonneagar infrastructure
" Tá go leor deacrachtaí ag Árainn Mhór ó thaobh bhuanú na teanga, bhonneagar na háite, agus fostaíochta de ach tá spiorad iontach le sonrú sna daoine.
bonneagar iompair transport infrastructure
" Ar feadh tamaill fhada sa tír seo, b’ionann “bonneagar iompair” agus “níos mó bóithre agus bóithre níos mó.
forbairt an bhonneagair, the development of the infrastructure,
" Tá fuarchúis an rialtais i leith na gceantar “BMW”, mar a thugtar orthu sa Bhéala, léirithe arís agus arís le blianta anois – moill ar dhílárú, easpa gnímh maidir le forbairt an bhonneagair, liostaí feithimh níos faide sna hospidéil, má bhíonn ospidéal ann – téann an liosta ar aghaidh is ar aghaidh.
bonneagar infrastructure
" Noel Dempsey **(Leathchúlaí láir): Fear neamheaglach a bhfuil bonneagar na tíre faoina réim.
bonneagar infrastructure
" 25 ciliméadar an lítear! bonneagar easnamhach Bhíothas den tuairim nach dtiocfadh na dea-laethanta chun críche riamh agus níor pleanáladh don lá nach mbeadh peitreal chomh saor leis an aer.
cúrsaí geilleagair agus bonneagair economic and infrastructure affairs
" An rud ba shuntasaí ná a laghad ama a tugadh le linn an choinbhinsiúin do chúrsaí móra na tíre – cúrsaí geilleagair agus bonneagair, cuir i gcás – agus an easpa suime a léiríodh san iarrthóir uachtaránachta, John McCain.
bonneagar infrastructure
" " I mí Iúil 2006, thug Emanuel oráid i dTeach na nIonadaithe ag tacú leis an ionsaí a rinne Iosrael ar an Liobáin inar scrios siad bonneagar na tíre agus mharaigh siad os cionn míle sibhialtach.
bonneagar infrastructure
" Tá an chumhacht ag an rialtas láir cáin a bhailiú, ach tá na rialtais ag an dara leibhéal freagrach as é a chaitheamh ar sheirbhísí poiblí, mar shampla an t-oideachas, sláinte agus bonneagar.
bonneagar infrastructure
"bonneagar fágtha ina diaidh aici a chinntíonn go leanfar leis an obair ar chuir sí tús léi.
bonneagar infrastructure
" Tá fís fhadtéarmach acu – taighde a chothú, infheistíocht Mheiriceánach a mhealladh, ardléann a chur ar dhaoine óga agus bonneagar den scoth a thógáil.
bonneagar réamhscolaíochta preschool infrastructure
" Chomh maith leis an méid sin, chuir an stát bonneagar réamhscolaíochta éifeachtach ar an bhfód.
bonneagair infrastructure
" Cuireadh leas sóisialach, oibreacha poiblí, agus scéimeanna móra bonneagair ar siúl.
mbonneagar thionscal industrial infrastructure
" Sa tuarascáil sin, ‘Tuar Fuinnimh an Domhain’, dúirt Fatih Birol, arb é an príomheacnamaí leis an GIF é, gur féidir le ‘buaic na hola’ teacht chugainn chomh luath le 2020 mura ndéanfar infheistíocht ollmhór i mbonneagar thionscal na hola.
bhonneagar infrastructure
" Is mór an t-údar díomá é, áfach, go bhfuil an dara páipéar seo ag teacht salach ar an gcéad cheann, mar maíonn na húdair ann nach bhfuil na spriocanna fuinnimh in-athnuaite atá leagtha amach ag an rialtas réalaíoch ar chor ar bith! Tá an rialtas ar tí na billiúin Euro a chaitheamh ar bhonneagar fuinnimh na tíre, agus más mall is mithid.
bhonneagar cuí proper infrastructure
" Bhí sé ina cheann foirne sna Stáit Bhalcánacha, tráth a raibh an OSCE ag reachtáil toghchán mar níorbh ann don bhonneagar cuí toghcháin a reáchtáil i ndiaidh na coimhlinte ansin.
bonneagar na sceimhle the terror(ist) infrastructure
" “Fuair muid ráiteas polasaithe (ó na hIosraelaigh) a dúirt: ‘Tá sé mar aidhm againn bonneagar na sceimhle a scriosadh agus le deireadh a chur le seoladh diúracán ar Iosrael.
bhonneagar infrastructure
" Chaithfeadh an tír airgead an cháiníocóra ar bhonneagar, fuinneamh gaoithe agus gréine, scoileanna, agus ar thacaíocht dífhostaíochta maille le giorrúcháin cánach $800 do theaghlaigh.
bonneagar structure
" I dtosach, níl an bonneagar polaitiúil atá againn in Éirinn oiriúnach don aonú haois is fiche.
bonneagar structure
" Níl ann ach go bhfuil bonneagar nua tagtha ar an bhfód atá ag bagairt ar mheanma na hóige agus ag teacht salach ar na daoine is goilliúnaí inár measc.
mBonneagar structure
" Athruithe i mBonneagar an Údaráis? Is léir fosta go bhfuil glacadh i bprionsabal ag an phobal leis an mholadh gur cheart go mbeadh na heagrais fhiontraíochta agus fhostaíochta éagsúla ag feidhmiú faoin díon céanna.
bonneagar infrastructure
" Gheall an rialtas dóibh gur chun a leasa a rachadh an taiscéaladh ola ach le linn na seachtóidí is na n-ochtóidí ba léir gur chun olcais a bhí an bonneagar áitiúil ag dul is nach raibh tionscadail fhorbartha á gcur i gcrích.
bonneagar infrastructure
" Tá an tuairim aige gur gá córas iompair phoiblí feidhmiúil a chur ar bun agus bonneagar úrnua a thógáil má tá an pobal le dul i ngleic leis an nganntanas breosla feasta.
bonneagair infrastructure
" * deireadh a chur le cistí maoinithe d'áiseanna spóirt, do scéimeanna pobail, agus d’oibreacha bonneagair (céanna, bóithre, scéimeanna uisce srl.
bonneagar (the) infrastructure
" Maraíodh tuairim is 1400 duine, gortaíodh na mílte eile, fágadh na céadta míle duine gan dídean agus díothaíodh bonneagar na tíre.
bonneagar infrastructure
" Spíon muid cumhachtú daoine ar an talamh, bonneagar le dreamanna a nascadh agus chuir Marcas agus Daragh Ó Tuama comhairle orainn faoi bhunreachtaí, rólanna d'oifigigh ar choistí agus dea-chleachtas ar iarratais mhaoinithe.
bhonneagar infrastructure
" Ní hann do bhonneagar stáit a chuirfeadh taca míochaine ar fáil, gan trácht ar thacaíocht aigneolaíoch.
bonneagar infrastructure
" Ach chuir an Lucht Oibre lena bhfocal – d’athnuaigh siad an bonneagar poiblí – scoileanna agus otharlanna ach go háirithe.
bhonneagar úr new structure
" Ins an cháipéis a dhéanann beachtú ar an bhonneagar úr, déantar tagairt arís is arís eile do 'na heagrais (iar)-bhunmhaoinithe.
bonneagar infrastructure
"bonneagar na gceantar seo faoi an-bhrú agus níl aon amhras ach go gcuirfidh an bhuíon is mó de na hinimircigh nua fúthu sna ceantair chéanna.
bhonneagair infrastructural
" Níos tábhachtaí fós deirtear i Moladh 4 go mba cheart go bhfágfaí ‘forbairt gheilleagair agus bhonneagair na Gaeltachta’ mar ‘phríomhchúram’ ag an Údarás.
bhonneagar infrastructure
" Dhéanfaí príobháidiú ar chomhlachtaí stáit agus ní dócha go gcaithfí oiread airgid ar chúrsaí oideachais agus cultúir is a chaitear anois, cé go ndéanfaí tuilleadh infheistíochta sa bhonneagar.
bhonneagar na sochaí social infrastructure
" Tháinig borradh an-mhór faoi dhaonra Shasana agus tháinig athrú mór ar bhonneagar na sochaí féin.
bhonneagar structure
" Is beag athrú a cuireadh ar bhonneagar an rialtais áitiúil sa tír seo ó bunaíodh an córas níos mó na céad bliain ó shin.
cúraimí forbartha bonneagair infrastructural development responibilities
" 2 Soiléiriú agus buanú ar stádas Údarás na Gaeltachta go háirithe ó thaobh cúraimí forbartha bonneagair agus geilleagair de.
bonneagar infrastructure
" Agus bonneagar ceart á chur ar dhlí na hEaglaise don chéad uair le linn an ochtú haois, níor cuireadh na dlíthe luatha seo san áireamh.
bhonneagar uisce water infrastructure
" 
An ainnise seo, is díol deirce é dóibh sin atá ag iarraidh táillí uisce a thabhairt isteach ó thuaidh, cás láidir a dhéanamh go bhfuil an t-airgead breise riachtanach le go gcuirfear feabhas ar an bhonneagar uisce.
bhonneagar infrastructure
" Cailleadh a lán ainmhithe agus rinneadh dochar millteanach do bhonneagar na habhantraí.
mbonneagar idirlín internet infrastructure
" Is í an Libia an tír leis an mbonneagar idirlín is leochailí de na tíortha ina raibh muirthéacht go dtí seo, agus gan amhras is míbhuntáiste é sin don lucht freasúra, atá anois i ndeabhaidh lainne le réimeas Gaddafi.
bonneagar infrastructure
" Stáisiún Ginte Eithneach? ============ Má chuirtear chuige i gceart, an bhfuil aon chúis ar domhan ann nach féidir linn an bonneagar céanna a chur ar bun in Éirinn? Nó an é go bhfuil sé in am againn díospóireacht a bheith ann faoi stáisiún cumhachta eithneach a thógáil sa tír? Ní hamháin go bhféadfaí brath ar an soláthar fuinnimh dá mbeadh stáisiún eithneach dár gcuid féin againn ach ní bheadh orainn an méid céanna fuinnimh a allmhairiú.
chuid de bhonneagar do bheithe part of the infrastructure of your being
" “Má tá na healaíona agus an cultúr le bheith mar chuid de bhonneagar do bheithe, den dóigh a fhorbraíonn muid ár bpearsantacht ar bhonn pearsanta agus sa phobal, caithfidh tú a bheith ag riar air beagnach mar cheart.
bonneagar infrastructure
" Is fíor go bhfuil na Comhairlí Contae ann, ach oibríonn siad ar leibhéal an chontae agus is ar sheirbhísí ar leith a dhíríonn siad: tithíocht, dramhaíl, agus bonneagar.
bonneagar structure
" Is bonneagar faisnéise é an t-idirlíon a chuireann ar chumas ríomhairí beartáin bheaga faisnéise a sheoladh eatarthu féin.
bhonneagar infrastructure
" Gearrfar siar ar chaiteachas ar an oideachas, ar an taighde, agus ar an bhonneagar.
bonneagar infrastructure
" I gcás an AE, tá seacht dtír is fiche i gceist agus tá bonneagar na bhforas Eorpach fíorchasta.
bonneagar infrastructure
" Ach leanann rialtas i ndiaidh rialtais mar sin féin le beartais a chuireann brú ar dhaoine lonnú sna cathracha ar mhaithe le buntáisti buiséid gearrthréimhseacha mar go gcosnaíonn na haonaid chónaithe agus an bonneagar i bhfad níos lú airgid ar chistí an stáit.
fá choinne bonneagair for infrastructure
" D’éirigh linn maoiniú mór a fháil ón Aontas Eorpach fá choinne bonneagair.
an bonneagar riachtanach the necessary infrastructure
" Cad é an rud é ‘an bonneagar riachtanach’ seo atá ag teacht idir muintir na Gaeilge agus codladh na hoíche? Sin an cheist a chuir Laoch na Litríochta ar roinnt de mhaithe agus de mhóruaisle na Gaeilge a bhí ag freastal ar chruinniú rúnda i bpluais Bhaloir ar na mallaibh.
bhonneagar sásúil satisfactory infrastructure
" Ní raibh sé furasta comhlachtaí a mhealladh chuig cuid de na ceantair is imeallaí agus is scoite amach sa tír, gan bhonneagar sásúil, ach fríd is fríd, d'éirigh go seoigh leis an Údarás sa réimse seo.
dhá chineál bonneagair éagsúla two different kinds of infrastructure
" Dúirt sé go dtuigtear níos fearr ó thuaidh ná ó dheas go bhfuil an deighilt costasach agus nach bhfuil sé ciallmhar dhá chineál bonneagair éagsúla ar oileán beag le daonra sé mhilliún.
bonneagar infrastructure
" Tá feabhas beag le feiceáil i Meiriceá le leath bliana anuas nó mar sin, ach ní léir in aon chor go bhfanfaidh sé, ná gur toil leis na polaiteoirí tabhairt faoi fhadhbanna mar fhuinneamh, bonneagar, an timpeallacht, sláinte, agus fostaíocht a réiteach le chéile.
bonneagar structure
" Tá an ghluaiseacht ag forbairt de réir a chéile agus tá curaclam agus bonneagar fós idir lámha ag na teagascóirí.
bhonneagar na tionsclaíochta seo this industrial infrastructure
" D’eascair an borradh teicneolaíochta agus an timpeallacht nua oibre seo ó na hathruithe a tháinig ar bhonneagar na tionsclaíochta seo.
Thógfaidís bonneagar cumarsáide they’d build a communications infrastructure
" Thógfaidís bonneagar cumarsáide a mhairfeadh tríocha bliain, agus ar feadh an ama sin bheidís á leasú go mall de réir a chéile.
a chruthaigh bonneagair an idirlín which created the internet infrastructures
" Tháinig ann do chomhlachtaí móra eile a chruthaigh bonneagair an idirlín (leithéidí Cisco).
gan adhradh a dhéanamh ar bhonneagair dhleathacha na hÉireann without adoring Ireland’s legal structures
" Is deacair don bhreitheamh tábhachtach seo aon rud a scríobh gan adhradh a dhéanamh ar bhonneagair dhleathacha na hÉireann.
Tá bonneagar an mhargaidh chumarsáide ag cur bac ar the communications market infrastructure is obstructing
" Tá bonneagar an mhargaidh chumarsáide ag cur bac ar fhorbairt na teicneolaíochta san Eoraip agus ba chóir dó cheannairí na hEorpa dul i ngleic leis seo sula dtitimid níos faide siar.
an bonneagar idirlín a thógáil to build the internet infrastructure
" D’fhás an t-idirlíon go gasta i Meiriceá sna nóchaidí fad is gur ghlac sé tamall ar thíortha na hEorpa an bonneagar idirlín a thógáil.
cuireadh tús le forbairt an bhonneagair the development of the infrastructure started
" Bord ar Bhord le Chéile ========== Thuig rialtais na hEorpa sa deireadh – agus na comhlachtaí cumarsáide chomh maith – an tábhacht a bhain leis an idirlíon agus cuireadh tús le forbairt an bhonneagair ar a bhfuil an t-idirlíon bunaithe.
an bonneagar céanna polaitíochta the same political infrastructure
" Ní aithneofá Éire na gcaogaidí as Éirinn an lae inniu ach tá an bonneagar céanna polaitíochta ag stiúradh na tíre.
an-tionchar ag an mbonneagar a big influence
" Bíonn an-tionchar ag an mbonneagar (am, cainéal, srl.
bonneagar cuí proper infrastructure
" Caithfear luí isteach anois i gceart ar an taighde agus an bonneagar cuí a chruthú chuige sin lenár ndeis a thapú.