Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
dheontais grants
" An bhfuil sé in am ag Údarás na Gaeltachta agus ag an Roinn EOGO laghdú a dhéanamh ar dheontais do chomhlachtaí agus fiontair nach ndéanann a ngnó i nGaeilge? Má tá comhlacht ag feidhmiú i mBéarla, nár cheart dó a chuid tacaíochta a éileamh ó Enterprise Ireland nó ó fhoinse eile? Ar cheart go mbeadh sé mar pholasaí ag Údarás na Gaeltachta agus ag an Roinn gan ach tacú le gnólachtaí atá i ndáiríre faoi fhostaíocht agus seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge? Tá feachtas láidir leathan de dhíth le taispeáint do mhuintir na Gaeltachta gur fiú dóibh an Ghaeilge a úsáid.
deontais grants
" An léiríonn sé seo go bhfuil siad den bharúil nach bhfuil aon ghéarchéim ann? Ar cheart stop a chur leis na deontais mhóra a fhaigheann na heagraíochtaí Gaeilge a bhíonn ag múineadh na teanga go dtí go mbeidh siad sásta a bheith ag comhoibriú lena chéile agus go dtí go léireoidh siad go bhfuil seirbhís cheart phroifisiúnta á cur ar fáil acu? Má thagann an deontas ag deireadh na bliana ar scor ar bith, is cuma cén caighdeán atá i gceist sa seomra ranga, cén fáth a ndéanfadh siad aon iarracht feabhas a chur ar chúrsaí? B'fhéidir gurbh fhiú d'Fhoras na Gaeilge roinnt machnaimh a dhéanamh ar an cheist seo.
tá an deontas reaite the grant is spent, finished
" " "Seo, lig dithe, tá an deontas reaite agus níl pingin rua aici le mí.
tá an deontas reaite the grant is spent, finished
" " "Seo, lig dithe, tá an deontas reaite agus níl pingin rua aici le mí.
Séanadh deontas a grant was denied
" Séanadh deontas ar chumann áitiúil amháin (atá bríomhar agus forásach) ar an mbonn go raibh a gclár oibre bunaithe an iomarca ar ranganna.
deontas grant
" Thug oifig Uí Chuív (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán) tarrtháil orainn le deontas £25,000 chun foireann a fhostú agus go gairid ina dhiaidh sin, fuair muid deontas ó Bhord Páirtíochta na hEorpa, Béal Feirste (Belfast European Partnership Board).
deontais grants
" Níl fonn ar na heaglaisí beaga cabhair a lorg ó Washington mar gheall ar an maorlathas agus na laincisí a ghabhann le deontais ón rialtas.
deontais grants
" Is eolas poiblí é go bhfaigheann scoileanna, coláistí, clubanna, boird chontae agus aonaid eile den chumann deontais agus fóirdheontais ón lárchiste.
deontais grants
" Agus tugann na deontais mhóra ó fhondúireachtaí, na bronntanais ó sheanchairde de Mary's Center agus na billí smolchaite a chuirtear faoi dhoras an chlinic i ndiaidh am dúnta le fios go bhfuil daoine sásta aire a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sí ag teastáil uathu.
deontas grant
" Aosdána ======= Tá sí ina ball d'Aosdána leis na blianta fada agus faigheann sí deontas de bhreis is €11,000 sa bhliain a chuireann ar a cumas cuid mhaith dá fuinneamh a chaitheamh leis an fhilíocht.
dheontas grant
" Cén maoiniú a fhaigheann sibh ón stát gach bliain? An leor é mar dheontas? Fuair an eagraíocht ardú deontais an bhliain seo caite, 2001, agus ceadaíodh deontas de £250,000 dúinn.
deontais grants
" Ní chlúdaíonn na deontais an obair go léir a bhaineann le soláthar na leabhar.
dheontas grant
" Cén maoiniú a fhaigheann sibh ón stát gach bliain? An leor é mar dheontas? Faigheann muid deontas reatha ón gComhairle Ealaíon agus cuireann Bord na Leabhar Gaeilge deontas ar fáil a chuidíonn le foilsiú na leabhar.
deontas grant
" Fuair siad deontas beag ón Chomhairle Ealaíon agus d'éirigh leo an spás ar an cheathrú hurlár den fhoirgneamh a ghlanadh amach agus a roinnt suas ina spásanna éagsúla.
deontas grant
" Tá súil againn a luaithe is a bheidh ceadúnas againn go bhfaighidh muid deontas ó Fhoras na Gaeilge.
deontas grant
" An bhfaigheann sibh aon mhaoiniú nó deontas ón stát? Ní fhaigheann.
dheontas grant
" D'ainneoin sin uilig tá céadchodán mór de pháistí na scoile ag fáil dheontas labhairt na Gaeilge.
deontas grant
" Ciallaíonn sé sin go mbímid ag íoc tuarastal le múinteoirí i scoileanna, nó b'fhéidir ag aimsiú suímh do scoil nó ag tabhairt deontas do dhreamanna atá ag cabhrú le Gaelscoileanna.
nach leor an deontas that the grant is not enough
" Ar ndóigh, i ndiaidh blianta fada leatroime agus neamhairde beidh éileamh níos mó ná mar ba cheart ar an airgead agus ciallaíonn sin nach leor an deontas.
deontas grant
" Ciallaíonn sé sin go mbímid ag íoc tuarastal le múinteoirí i scoileanna, nó b'fhéidir ag aimsiú suímh do scoil nó ag tabhairt deontas do dhreamanna atá ag cabhrú le Gaelscoileanna.
nach leor an deontas that the grant is not enough
" Ar ndóigh, i ndiaidh blianta fada leatroime agus neamhairde beidh éileamh níos mó ná mar ba cheart ar an airgead agus ciallaíonn sin nach leor an deontas.
dheontais oifigiúla official grants
" I rith na 1980í, bhí sí i lár cúrsa de chuid na heagraíochta Glór na nGael nuair a chuir Státrúnaí an Tuaiscirt, Douglas Hurd, cosc ar dheontais oifigiúla a thabhairt don ghrúpa sin.
dheontas grant
" An bhfaigheann sibh maoiniú ar bith ón stát? Má fhaigheann, an leor é mar dheontas? Ní fhaigheann ach ós rud é go bhfaigheann Bord Scannán na hÉireann, TG4 agus RTÉ maoiniú díreach nó indíreach ón stát is dócha go bhfaigheann … Níl deontas i gceist lenár gcuid oibre ach anois go bhfuil an deis agam cúpla focal a rá: tá buiséid TG4 bídeach, ní féidir cáin bhreis luacha a ghearradh ar an mBord Scannán agus caitheann RTÉ níos mó airgid ar chlár a dhéantar go hinmheánach ná mar a thugann siad do chomhlachtaí neamhspleácha chun clár den chineál céanna a dhéanamh.
gan trácht ar na deontais not to mention the grants
" Ar an gcéad dul síos tá feirmeoirí thíos leis go mór - tá deacrachtaí acu beostoc a bhogadh agus a dhíol toisc an gnáthpháipéarachas a bhaineann lena mbeithígh a bheith gafa sa Roinn, gan trácht ar na deontais atá reoite istigh ann - ach tá cúis imní ann don phobal i gcoitinne.
deontas tuarastal salaries grant
" An bhfaigheann sibh maoiniú ar bith ón stát? Má fhaigheann, an leor é mar dheontas? Fuair muid deontas tuarastal ó Fhoras na Gaeilge ar feadh tréimhse bliana go dtí Iúil 2003 ach tá ár n-iarratas don chéad bhliain eile diúltaithe acu, mar sin níl a fhios againn cad é atá i ndán dúinn anois.
dheontas grant
" An bhfaigheann sibh maoiniú ar bith ón stát? Má fhaigheann, an leor é mar dheontas? Faigheann Gael Linn maoiniú ach go háirithe i leith an chlár imeachtaí atá againn do dhaoine óga.
deontas grant
" Is cóir dualgas a chur ar gach club, gach coiste contae agus gach comhairle chúige nithe praiticiúla a dhéanamh ar nós: An Club: camán do gach ógánach faoi 14 bliana, oiliúnóirí a chur ag obair ar fud gach contae, foirne a chur le chéile faoi 12 bhliain, faoi 14 bliana mar thús - aon chlub nach ndéanann na nithe seo, ní bhfaighidh siad deontas ná ticéid do Chraobh na hÉireann, etc.
deontais grants
" Ach seo rud aisteach: chun an rótháirgeacht seo ar fad a dhéanamh, a bhfuil luach €250 milliún leis, agus rótháirgeacht áirithe in earnálacha eile, íocadh deontais táirgeachta arbh fhiú €1.
deontais táirgeachta production grants
" Ach seo rud aisteach: chun an rótháirgeacht seo ar fad a dhéanamh, a bhfuil luach €250 milliún leis, agus rótháirgeacht áirithe in earnálacha eile, íocadh deontais táirgeachta arbh fhiú €1.
deontais grants
" Cad iad na foinsí maoinithe atá Lá? An leor iad na deontais sin? Is páirtí dár gcuid é Foras na Gaeilge, ach bhí go leor brú orthu sin le tamall anuas.
deontais airgid grants
" Fuair siad deontais airgid ón Liverpool Culture Company ((www.
deontas grant
" Cad iad na foinsí maoinithe atá agaibh? An leor iad? Faigheann Áras Mháirtín Uí Chadhain deontas reáchtála bliantúil ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, chomh maith leis an maoiniú atá ag teacht ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
deontas grant
" Cé nach bhfuil sé fógartha go hoifigiúil fós (agus mé ag scríobh an ailt seo), tá deontas mór airgid faighte ag Abú Media ó Bhord Scannán na hÉireann.
deontas grant
" Cad iad na foinsí maoinithe atá agaibh? An leor iad? Faigheann an tSeachtain deontas ó Fhoras na Gaeilge agus faightear roinnt urraíochta an-bheag ó fhoinsí eile.
deontas grant
" Anuraidh, fuair 77 leabhar deontas ón mBord.
deontas grants
" Tá siad ag fáil deontas ón rialtas fá choinne jabanna a chruthú - fuair mé amach sin mar go raibh orm na litreacha a oscailt gach maidin.
deontais grants
" "Bhí siad sásta cibé deontais a bhí ag teacht ón Eoraip agus ón Bhreatain a ghlacadh agus an dréimire a chiceáil ar shiúl ón dream a bhí thíos fúthu.
deontais grants
" Cad iad na foinsí maoinithe atá agaibh? An leor iad? Fuaireamar deontais trí na blianta chun cabhrú linn ord agus eagar a chur ar Áras Chrónáin nuair a cheannaíomar é agus an Halla Nua agus an Naíonra nua a thógáil.
deontas grant
" Ina dhiaidh sin, d'éirigh liom deontas a fháil ón Aontas Eorpach, agus chaith mé breis is trí seachtaine ar chúrsa in Áras Mháirtín Uí Chadhain ar an gCeathrú Rua i gConamara.
deontas grant
" Ní hamháin gur dhiúltaigh an páirtí don triúr acu seo, ach i measc an chúigir a thogh siad bhí triúr a bhfuil clú orthu as a bheith in achrann leis an Taoiseach: an Seanadóir Mary White a chuaigh glan i gcoinne sheasamh an Taoisigh i leith an triúir Éireannach a bhí i bpríosún sa Cholóim; John Cregan TD a labhair amach i gcoinne an rialtais nuair a fógraíodh go raibh deireadh leis an deontas do dhaoine a bhí ag ceannach tí den chéad uair; agus an Seanadóir Michael Kitt a lochtaigh an Taoiseach go poiblí nuair a chaill sé féin a shuíochán Dála sa toghchán deireanach.
deontas grant
" Tá muid ar lorg maoinithe ón Chrannchur don chlub obair bhaile do mhí Mheán Fómhair agus, ina dhiaidh sin, deontas eile ó Fhoras na Gaeilge le post an Oifigigh Fhorbartha, agus na tionscadail a bhaineann leis, a choinneáil ag dul.
deontas grant
" An bhliain dár gcionn, fuair mé deontas ó Chomhdháil Cheanadach na nEalaíon chun taighde agus cumadóireacht a dhéanamh in Éirinn sa cheol traidisiúnta Gaelach.
deontais grants
" Cuireann sé ar fáil deontais d'eagraíochtaí agus do thionscadail atá ag obair le pobal na hÉireann sa Bhreatain.
deontais grants
" Ach nach bhfuil ceist thruailliú an chomhshaoil i bhfad níos simplí? Cuireadh tús le Scéim Chaomhnaithe an Chomhshaoil faoin Tuath i 1994 agus, idir 2000 agus Meitheamh 2004, fuair 46,000 feirmeoir deontais faoin scéim seo arbh fhiú €420 milliún iad (tháinig 75% den airgead ón Aontas Eorpach).
deontas fial flaithiúil a generous grant
" Tá splanc dóchais ann do mhuintir bhocht Ráth Cairn: tá an rialtas sásta deontas fial flaithiúil a chur ar fáil le cuidiú leo an cac bó a ghlanadh amach as na ballóga thiar.
deontas grant
" * Gluais • Glossary dul i dtaithí arget used to seanmóirsermon léachtaíreadings gnáthchomhráordinary conversation chomh tuirseach is a bhínnhow tired I used to be luasspeed sruth caintea stream of words foighneachpatient botúinmistakes séiplíneachchaplain bosca faoistineconfession box ag éisteachthearing confessions eascainíswearing iarrachtattempt leithreastoilet sna Flaithisin Heaven seálshawl sa Nigéirin Nigeria deoisediocese gáneed ualachburden misneachhope leictreachaselectricity cuisneoirífridges cadhnrabattery a bheadh le luchtúwhich would have to be charged gineadóirgenerator go han-spárálachvery sparingly scannán an-mholtaa highly-praised film deontasgrant bolgánbulb mionrud éiginsome small thing le caoi a chur airto repair it m'airdmy attention draíochtmagic a d'ardaíodh mo chroíwhich used to lift my heart a chuaigh i bhfeidhm go mór ormthat really made an impression on me spioradáltachtspirituality achrannquarrelling aighnisdisputes tuairimí láidrestrong opinions pearsantachtaí láidrestrong personalities in árach a chéileat loggerheads Ghoill naimhdeas mar sin go mór ormthat sort of hostility really upset me chruthódh séit would prove turas na croisethe stations of the cross an CarghasLent aisteachstrange gníomh creidimhan act of faith ráiteasstatement briathar Déthe word of God béimemphasis trí chéilein general gannscarce comaoineachcommunion fireann nó baineannmale and female an-ghar don nádúrvery close to nature do bhaol a mbáiteto the danger of being drowned scór ógánachtwenty young men a bádhwho were drowned truamhéalachheart-breaking strompthastiff ina baclainnon her arm mothúcháinemotions ar tír móron the mainland ag cur láimhe ina mbás féincommitting suicide d'aireofáyou would feel bádrowning sciobadh na farraigethe sea's snatching sólássolace i gcréin the soil i ngaineamh na cillein the sand of the grave faraoralas uaigneas imeachtathe loneliness of departure cé is moite de na laethanta saoireapart from the holidays a fhilleann go lánaimsearthawho return on a full-time basis de cheal postanna feiliúnachadue to a lack of suitable jobs ábhair acadúlaacademic subjects
deontas grant
" Beidh deontas iomlán de €425,000 againn in 2005.
deontais grant
" Deir Ronnie Cunningham, Ard-Rúnaí NUMAST, go mbeidh siad ag lorg deontais de shórt éigin chun an tseirbhís a coinneáil beo, mar gurb í an príomhbhealach geilleagrach í idir Learpholl agus Baile Átha Cliath.
deontais grants
" Is cinnte go bhfuil roinnt mhaith seirbhísí nua tosaithe ag Aer Arann le déanaí, go háirithe idir Éirinn agus an Bhreatain, chun a spleáchas ar na deontais OSP a laghdú.
mórán dá cuid deontas a lot of its grants
" Is i sterling, agus sa cheantar sterling, a bhronnann an fhoraois mórán dá cuid deontas.
deontas grant
" ” Chaill Gael Linn an deontas a bhí á fháil acu le haghaidh scannánaíochta de bharr “cúinsí polaitiúla” sna seachtóidí, ach lean Marcus ar aghaidh lena chuid scannánaíochta féin.
deontas grant
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann le TME? An laige is mó na gur gearradh siar an deontas agus nach bhfuil ach duine amháin fostaithe anois.
deontais grants
" Tháinig mé ar fhir ghnó as an Téaváin, a bhain leas as deontais ón rialtas le monarchana a bhunú, agus ar fhorbróirí bogearraí as an Ind.
deontas grant
" Ach mhair an deontas sé seachtaine agus tar éis tamaill bhí mé níos ábalta focail a chur le chéile.
deontais grants
" I dtús na nóchaidí, tugadh deontais faoin scéim REPS do chorradh le 1,200 feirmeoir a cheadaigh do bhealaí siúlóide eagraithe dul tríd a gcuid talún.
deontas grant
" Gheibhimid deontas beag ó Fhoras na Gaeilge ó am go chéile chomh maith.
deontas grant
" Ach mhair an deontas sé seachtaine agus tar éis tamaill bhí mé níos ábalta focail a chur le chéile.
deontas grant
" Caithfidh an chéad duais sa chomórtas seo dul chuig an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuiv, as an deontas de €9,000 a thug sé le haghaidh an bhóthair díreach trí na leaca agus clocha duirlinge síos go dtí an ché ag an Phort.
deontais grants
" Tá tacaíocht ar fáil, i bhfoirm deontais i gcomhair chostas táillí, taistil agus lóistín, dóibh siúd atá ina gcónaí laistigh de limistéar INTERREG na hÉireann: Baile Átha Cliath, Ceatharlach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Cill Mhantáin, Loch Garman, Port Láirge, an Mhí, agus Tiobraid Árann Theas.
deontas grant
" Cad iad na foinsí maoinithe atá ag an gcomhlacht? An leor iad? Tá deontas á fháil againn ó Fhoras na Gaeilge faoi láthair ach táimid dóchasach go dtiocfaidh an t-am nuair a bheidh an comhlacht in ann ioncam maith a ghiniúint.
deontas grant
" Cad iad na foinsí maoinithe atá ag an gcomhlacht? An leor iad? Tá deontas á fháil againn ó Fhoras na Gaeilge faoi láthair ach táimid dóchasach go dtiocfaidh an t-am nuair a bheidh an comhlacht in ann ioncam maith a ghiniúint.
roinnt deontas some grants
" Ó thaobh airgid de, thug daoine agus gnólachtaí áitiúla bronntanais dúinn agus fuair muid roinnt deontas freisin.
deontais grants
" Fuair muid deontais éagsúla ón Eoraip, ach tá an pota airgid sin á tharraingt siar de réir a chéile, agus ní fios cá mhéad a bheidh ar fáil do ghrúpaí pobail ón chiste sin sna blianta beaga romhainn.
deontas grants
" Thug na grúpaí Gaeilge agus cainteoirí líofa ar fud na tíre an-tacaíocht dúinn, ó thaobh múinteoirí, daltaí agus deontas, agus bhí breis is 80 duine i láthair an chéad bhliain sin, 2003.
deontas grant
" Tugann an Chomhairle Ealaíon deontas beag dúinn chomh maith, thart ar €12,500.
deontas grant
" "Faigheann muid deontas ó Údarás na bPóilíní mar gur cuid den dualgas atá orthu stad a chur le ciapadh ciníoch," a dúirt Margaret liom.
deontas tithíochta housing grant
" Níl gar a shéanadh gurbh iomaí lanúin a bhí buíoch as an deontas tithíochta sna blianta a chuaigh thart.
deontas grants
" Tá an rialtas feidearálach agus stáit ag teacht i gcabhair ar na daoine agus tá $100 milliún fógartha go dtí seo i bhfoirm deontas agus iasachtaí le ráta íseal úis.
deontas grant
" Thug Foras na Gaeilge deontas dúinn anuraidh.
deontas grant
" Thug Foras na Gaeilge deontas dúinn anuraidh.
scéim deontais grant scheme
" Na héilimh atá i gceist ná: ======= Go nglacfaidh CLG le scéim deontais an Rialtais d’imreoirí idirchontae agus go gcuirfidh CLG brú ar an Rialtas an scéim a chur i bhfeidhm láithreach.
deontas bliantúil annual grant
" Cad iad na foinsí maoinithe atá agaibh? An leor iad?***Faigheann Raidió na Life deontas bliantúil ó Fhoras na Gaeilge.
deontas grant
" AÓF: An bhfuil tacaíocht airgid faighte agaibh ó aon áit nó cá bhfaigheann sibh maoiniú don tionscadal? DdeB: Tá deontas €10,000 faighte againn ón gComhairle Ealaíon chun cabhrú leis an gcartlann.
an deontas iomlán the entire grant
" Anuraidh fuair níos mó teaghlach i gConamara an deontas iomlán ná mar a fuair teaghlaigh i ngach Ghaeltacht eile curtha le chéile.
mó ná leath na ndeontas tithíochta more than half of the housing grants
" Is do dhaoine i nGaillimh a bronnadh níos mó ná leath na ndeontas tithíochta anuraidh (51%) agus íocadh a dhá oiread ann thar mar a íocadh i nGaeltacht Dhún na nGall, a tháinig sa dara háit.
deontais grants
" “Agus mar fhreagra ar an tuar agus ar an tairngreacht éireoidh na fíréin amach ó gach Gaeltacht sa tír, agus ó Ghaeltacht nó dhó nach bhfuil sa tír, agus déarfaidh siad in athuair agus in athuair arís nach bhfuil ach réiteach amháin ar an fhadhb seo, nó is fadhb mhór í gan dabht gan amhras ar bith: deontais agus deontais agus tuilleadh deontas.
éileofar deontas as machnamh a dhéanamh a grant will be demanded for thinking
" Agus éileofar deontas as machnamh a dhéanamh i nGaeilge bhinn na Gaeltachta, agus as taibhreamh i nGaeilge bhinn na Gaeltachta, agus as broimeanna breátha bréana a scaoileadh i nGaeilge bhinn na Gaeltachta.
na deontais ar fad a bheas ar fáil. all the grants that will be available.
" Agus cuirfidh Caoimhín My Erse agus Éanna na Gruaige Finne agus a gcairde go tréan ina éadan, go dtí go gcluinfidh siad faoi na deontais ar fad a bheas ar fáil.
deontas an ionaid the centre's grant
" Ach nuair a chaill Páirtí an Lucht Oibre smacht ar Chomhairle na Cathrach sna 1990í, ghearr na Lib Dems, an páirtí a tháinig ina n-áit, deontas an ionaid agus bhí an Flying Picket i bponc faoin bhliain 2004.
freagrach as riar deontas responsible for managing grants
" Tá mé freagrach as riar deontas a bhaineann le gné idirnáisiúnta na n-ealaíon: duaiseanna taistil, an clár cónaithe *Banff* i gCeanada, agus an chomhaltacht *Location One* i Nua-Eabhrac.
deontas grant
"deontasI dtrátha an ama chéanna, fuair Craobh Phádraig Mhic Phiarais deontas ón Roinn Gnóthaí Eachtracha in Éirinn a chuir ar a gcumas post mar oifigeach forbartha a fhógairt.
i bhfoirm deontas in the form of grants
" Chaith an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta €113m in 2004 ar chúrsaí spóirt in Éirinn, i bhfoirm deontas den chuid is mó, le haghaidh foirgneamh agus áiseanna.
deontais mhóra big grants
" Bunófar Gaeltacht Aylesbury, le beannacht an rialtais, agus bronnfar deontais mhóra le díonta tuí a chur ar na tithe agus stáblaí agus sciobóil a chur sna gairdíní.
Idir dhlíthe comhionannais agus dheontais chúnta, between equality laws and assistance grants,
" " An ionann oideachas agus geal anois, agus bochtanas agus gorm? Agus an amhlaidh gur cheart an bochtanas sin a cheiliúradh? Idir dhlíthe comhionannais agus dheontais chúnta, tá an dúrud déanta ag an rialtas chun lámh chúnta a thabhairt do na Gormaigh, ach ní mór don chine féin seasamh a ghlacadh anois agus a gcultúr a mheas.
ar thóir deontas looking for grants
" Is minic in Éirinn a shamhlaítear scigphictiúr den fheirmeoir santach tipiciúil, é ar thóir deontas agus ag éileamh cóir fhabhrach an t-am ar fad.
do dheontas tithíochta Roinn na Gaeltachta. for the Department of the Gaeltachta's housing grant.
" Chinn comhairlí contae éagsúla go mbainfí úsáid as an tslat tomhais chéanna is a bhí ann cheana féin do dheontas tithíochta Roinn na Gaeltachta.
dheontas grant
" Agus ní haon ionadh é go bhfuil deacrachtaí airgid ag an nuachtán laethúil a bunaíodh i 1984 agus atá á sholáthar ar dheontas €280,000 sa bhliain faoi láthair.
i dtuilleamaí na ndeontas an iomarca. overly dependant on grants
" Margadh?An cheist is mó agus is bunúsaí, is dócha: an bhfuil pobal na Gaeilge (pé rud é sin) sásta nuachtán laethúil Gaeilge a cheannach? Léireodh taithí *Lá* agus *Lá Nua* nach bhfuil go leor acu sásta é a dhéanamh chun go mbeadh rath ar an nuachtán agus nach mbeadh sé i dtuilleamaí na ndeontas an iomarca.
deontas grant
" Is leisean eastát Knowsley Hall – atá suite idir Learpholl agus St Helens – agus thug an chomhairle áitiúil sa bhaile sin deontas do NWC chun an fheirm a fháil ar léas.
deontas grant
" Is iad stiúrthóirí na féile ná Martin Campbell, ealaíontóir agus léiritheoir cláracha faisnéise as Iúr Chinn Trá, agus Derek Culley, ar ealaíontóir Éireannach é atá ina chónaí i Learpholl agus ar ar bronnadh deontas ón Pollock-Krasner Foundation anuraidh (c.
deontas grant
" D’fhéadfaí deontas a chur ar fáil dóibh siúd atá ar bheagán airgid.
deontas grant
" Nuair a chuala mé ag tús na bliana go raibh deontas de €213,225 ceadaithe ag an Aire Turasóireachta, Seamus Brennan (nach maireann), le haghaidh oibre breise ar Shliabh Liag chun é a fhorbairt mar bhall áilleachta, bhí dóchas agam ar dtús go ndeiseoidís an tobar.
deontais grants
" Le ceithre bliana anuas, tugadh deontais arbh fhiú tuairim is $220 milliún iad do spóirt atá páirteach sna Cluichí Oilimpeacha.
deontas grant
" eagrán *Beo!* mhí na Bealtaine, 2007) faoin deontas a fuair Derek Culley ón Pollocj-Krasner Foundation.
Ar son an deontais ón Fhoras for the grant from the Foras
" Ar son an deontais ón Fhoras?” “*A cups*? Ar son Dé, níl d’eolas agamsa ach ar *cups of tae*.
deontais grants
" Céard faoi na mic léinn eile? Ar ndóigh, chaithfí cúnamh breise, i bhfoirm deontais, a chur ar fáil do dhaoine ó chúlra ioncaim íseal, le páirtíocht na n-aicmí is boichte san oideachas ag an tríú leibhéal, a mhéadú.
deontas grant
" “Do bheadh sé an-spreagúil dóibh dá mbeadh deontas bliantúil le fáil acu, abair €50,000 ón Roinn.
deontas a grant
" Fuair muid deontas ó Ambasáid na hÉireann i Londain, chun iad a cheannach.
deontas grant (financial)
" Más mall féin an t-athrú é, gur féidir deontas a fháil le muileann gaoithe (beaga) a chrochadh agus gur féidir an fuíollach aibhléise a ghinfear leis a dhíol leis an ghréasán náisiúnta, is maith ann é.
deontas grant
" Ba ghá neart poiblíochta a thabhairt don bhagairt: plaisteach dubh ag geata do chuid talún, slán le deontas REPS.