Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
faillí neglect
" Cothaíonn seo nasc idir daoine sa ghrúpa ach má dhírimid rómhór ar cheantar amháin, beidh faillí á déanamh i gceantair eile.
faillí neglect
" An bhfuil an córas oideachais tar éis faillí a dhéanamh iontu siúd a fhágtar gan an fhéinmhuinín dul le slí bheatha eile nó a bpostanna féin a chruthú nuair a theipeann ar mhonarcha in earnáil thraidisiúnta? Bhí comhrá agam le ceathrar feirmeoirí óga tamall ó shin faoi thodhchaí na feirmeoireachta.
faillí neglect
" Is cinnte go bhfuil féidearthachtaí ag baint leis an taispeántas amach anseo ach, ar an drochuair, go dtí go ndéanfar athbhreithniú ar an pholasaí atá ag an Acadamh taispeántais chomh mór seo a chur ar siúl, leanfar ar aghaidh ag déanamh faillí i go leor saothar atá fiúntach agus spreagúil.
fhaillí neglect
" Thar aon ní eile cáinim an cumann faoin fhaillí atá á déanamh aige san iománaíocht (shílfeá nach raibh dualgas ach ar chontaetha áirithe an iománaíocht a chur chun cinn), ach caithfear a admháil mar sin féin go bhfuil an t-uafás oibre déanta ag an gcumann chun an fhís agus na cuspóirí atá aige a chur chun cinn.
faillí neglect
" Admhaíonn sé chomh maith go bhfuil faillí déanta aige sa nuachtán Foinse, a bhunaigh sé i 1996.
faillí neglect
" " Chuir sé roimhe ar dtús seirbhís mhaith réigiúnach aeir a chur ar fáil agus cabhrú leis na ceantair, leithéidí Dhún na nGall, Ciarraí agus Gaillimh, a raibh faillí déanta iontu go dtí sin, dar leis.
faillí neglect
" Bhí sé mar ábhar iontais do go leor daoine go ndearnadh faillí iomlán sa Ghaeilge nuair a bhíothas ag forbairt cheantar Bharra an Teampaill i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
faillí neglect
" "Is ceist í a bhfuil faillí an-mhór á déanamh inti," arsa George Monbiot.
faillí neglect
" Rud eile: nuair atá contae láidir sa pheil déantar faillí san iomáint go minic.
faillí neglect
" Nuair nach bhfuil sé d'iallach ar aon duine páirt a ghlacadh i spórt, an bhfuil sé ceart go mbeadh club nó cumann amaitéarach freagrach as gach timpiste agus eachtra a tharlaíonn ar pháirc imeartha? Fad agus nach ndéanann cumann nó eagraíocht faillí agus go ndéanann sé gach iarracht réasúnta chun aire a thabhairt do na himreoirí faoina chúram agus iad a bheith clúdaithe maidir le costaisí leighis, cén fáth a mbeadh ar an gcumann níos mó ná sin a dhéanamh? Tá scéimeanna éigeantacha árachais ag cur go mór le costais reatha na gcumann spóirt.
faillí neglect
" "Ní tharlóidh sé go deo go ndéanfaidh mé faillí i m'fhreagrachtaí cruthaitheachta san Axis toisc go bhfuil an iomarca den obair ghnó le déanamh," a deir sé.
faillí neglect
" "Déantar faillí sa ghramadach go minic, go háirithe i gcás na Gaeilge ag an dara leibhéal," a deir sí.
faillí neglect
" DENIS: Ba mhaith léi gníomh mór carthanachta a dhéanamh as a faillí.
faillí neglect
" Is cinnte go bhfuil an Stát ag déanamh faillí ina dhualgais i leith seandaoine ach b’fhéidir go bhféadfadh teaghlaigh níos mó a dhéanamh le cinntiú go mbeadh dínit ag pinsinéirí na tíre agus iad ag deireadh a saoil.
faillí neglect
" Seachas faillí a dhéanamh sa duine atá breoite, tá sé de dhualgas ar an Stát a chinntiú go gcuirtear an cúram is fearr ar fáil dó.
faillí neglect
" An é go bhfuil polaiteoirí an chontae róshibhialta le raic a thógáil? An é nach mbuaileann siad an bord minic go leor i mBaile Átha Cliath? Tá fáth éigin ann go bhfuil faillí á déanamh sa chontae agus caithfear díriú air seo luath nó mall.
faillí mhillteanach a great neglect
" “Tá faillí mhillteanach déanta, i mo thuairimse.
faillí neglect
" Ní haon duine mise a dhéanann faillí sna daoine a chuidigh liom in am an ghátair, na daoine a d’oibrigh ó dhubh go dubh ar nós daoine gorma.
fhaillí neglect
" Caithfidh tú dul isteach sna ceantair íseal-ioncaim, uirbeacha agus na ceantair iargúlta tuaithe leis an easnamh agus an fhaillí a fheiceáil i gceart.
go ndearna an tÚdarás faillí sa teanga that Údarás neglected the language
" Agus an t-aistear fada sin déanta aige, d’fhiafraigh mé de an gceapann sé, ag breathnú siar, go ndearna an tÚdarás faillí sa teanga, go bhfuil an iomarca béime ar chruthú postanna le blianta fada.
faillí neglect
" Chuir Airbus a lán béime ar an A380 agus rinneadh faillí sna heitleáin níos lú a dhéanann siad a tháirgeadh.
faillí neglect
" Níl aon amhras ach go raibh beart den chineál sin de dhíth go práinneach ar an cheantar le faillí na mblianta a chúiteamh.
le faillí na mblianta a chúiteamh to make up for years of neglect
" Níl aon amhras ach go raibh beart den chineál sin de dhíth go práinneach ar an cheantar le faillí na mblianta a chúiteamh.
faillí neglect
" Is léir gur beag ionad altranais atá chomh holc le Leas Cross, an ceann mícháiliúil sin a dúnadh i mí Lúnasa 2005 inár ndearnadh faillí mhór sna hothair, ach tá deacrachtaí ag baint le go leor acu mar sin féin.
faillí mhór big neglect
" Is léir gur beag ionad altranais atá chomh holc le Leas Cross, an ceann mícháiliúil sin a dúnadh i mí Lúnasa 2005 inár ndearnadh faillí mhór sna hothair, ach tá deacrachtaí ag baint le go leor acu mar sin féin.
nach ndéanfar faillí ina gcuid riachtanas, that their needs aren't neglected,
" Tá sé riachtanach, mar sin, feabhas agus forbairt a dhéanamh ar na seirbhísí atá ar fáil don dream seo agus pleanáil cheart fhadtéarmach a dhéanamh chun a chinntiú nach ndéanfar faillí ina gcuid riachtanas, mar atá ag tarlú i gcás sciar mór d'othair na dtithe altranais faoi láthair.
ag déanamh faillí ina chuid staidéir. neglecting his studies.
" ” Ní cúis iontais é mar sin gur chuir Nicholas suim sa cheol agus é an-óg – in ainneoin go raibh imní ar a thuismitheoirí go raibh spéis aige ina leithéid de chaitheamh aimsire agus go mbeadh sé ag déanamh faillí ina chuid staidéir.
faillí neglect, oversight
" Déanann rialtas na hÉireann faillí i Lios na gCat ach cuidíonn brú na rialtas idirnáisiúnta le feachtas an phobail agus ar deireadh thiar, géilleann an rialtas dó agus fógraítear go gcaomhnófar Lios na gCat mar pháirc náisiúnta.
faillí neglect
" Tá na neithe sin uile dá gcoimeád ós comhair ár n-aigne de shíor ar a lán slite; agus is baol, b’fhéidir, go ndéanfadh cuid againn faillí sa cheist is mó díobh go léir – ceist atá fíor-riachtanach i mbeatha an náisiúin – eadhon.
faillí neglect
" Ag a gcomhdháil bhliantúil deir Ceannaire an Chomhaontais Ghlais, Trevor Sargent, go bhfuil faillí déanta ag Páirtí an Lucht Oibre sa chosmhuintir.
d’fhaillí neglect
" Bíodh sin mar atá, maíonn an tríú tuarascáil mhonatóireachta **POBAL** ar fheidhmiú na Cairte Eorpaí do Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh gur ag dul in olcas atá cúrsaí Gaeilge ó thuaidh agus léirítear líon mór fada d’fhaillí, de chur ó dhoras, de neamhaird i leith na teanga agus fás ar líon agus ar fhíochmhaire na n-ionsaí ar an teanga.
d'fhaillí an Stáit ach oiread to the state’s mistakes either
" Ná bacaimis le reductio ad Hitlerium, an '*What about the IRA?*’ Tá agus beidh neart ama fána choinne sin ach ná druidimis ar súile d'fhaillí an Stáit ach oiread.
fuarchúis agus faillí an Stáit féin the state’s own indifference and neglect
" Is Beag Liom Cúiteamh Airgid ============== Ba chuma, áfach, leis an mBean Uasal O Keefe faoin airgead de réir dealraimh, agus ós rud é go raibh dlúthbaint ag an Stát féin leis na hionsaithe, chuaigh sí fé bhráid na gcúirteanna ionas go gcruthódh sí fuarchúis agus faillí an Stáit féin.
fhaillí stairiúil historical neglect
" Breathnófar siar ar chruinniú mullaigh Johannesburg mar fhaillí stairiúil ag am atá thar a bheith cinniúnach, dar le hUinsionn Mac Dubhghaill.
faillí neglect
" Bhí cáil ar réalteolaithe na hÉireann ar fud an domhain sa naoú haois déag ach tá faillí an-mhór á déanamh sa réimse seo sa tír sa lá atá inniu ann.
faillí neglect
" Measann Breandán Delap go bhfuil an iomarca de na tionscadail theangalárnaithe lonnaithe i gConamara agus go bhfuil faillí déanta sna Gaeltachtaí eile.
faillí neglect
" Tá an Rialtas chun ardú sa phinsean a thabhairt do sheanóirí na hÉireann ach tá faillí déanta i go leor acu, go háirithe iad siúd atá ag cur fúthu i dtithe altranais.