Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
oifigeach forbartha development officer
" Ceapadh Tomás Ó Máille, a bhfuil taithí na mblianta aige ag obair do Roinn na Gaeltachta agus mar oibrí deonach don phobal, ina oifigeach forbartha páirtaimseartha i 2001.
Oifigeach Forbartha Development Officer
" Cén ról atá agaibh féin san eagraíocht agus cén fhad atá sibh in bhur bpost? Máire Uí Shíthigh - Oifigeach Forbartha, ag obair le hOidhreacht Chorca Dhuibhne ó 1988 i leith.
forbartha developed
" Déanaimid dearmad scaití gur a bhuíochas d'obair dheonach atá na seirbhísí seo chomh forbartha is atá.
Rannóg Forbartha Development Department
" " Faigheann an Rannóg Forbartha an maoiniú a chuireann ar chumas an ionaid leanúint air ar cur seirbhísí ar fáil.
Bhainisteoir Forbartha Gnó Business Development Manager
" com), an comhlacht a bhfuil Darren mar Bhainisteoir Forbartha Gnó air, is cinnte go mbeadh siad sásta.
srianta forbartha development restraints
" Cuireann sin srianta forbartha orainn gan dabht.
an domhain fhorbartha the developed world
" Cad é a tharla ina dhiaidh sin? Bhuel, cosúil le háiteanna eile fud fad an domhain fhorbartha, tháinig athrú ollmhór eacnamaíochta.
forbartha developed
" Measaim nach mbíonn siad chomh forbartha mar dhaoine agus chomh hullamh don saol is a bhíonn mic léinn tar éis dóibh oideachas tríú leibhéal a fháil in Éirinn.
forbartha neamhshrianta unrestrained development
" Agus más fíor go dtuigeann níos mó daoine ná riamh san Eoraip go bhfuil praghas le n-íoc as ár gcuid caiteachais agus as ár gcuid forbartha neamhshrianta, agus as ár gcaidreamh éagórach agus impiriúil leis na tíortha bochta, is léir chomh maith nár bhog Stáit Aontaithe Mheiriceá oiread is órlach ón ráiteas cáiliúil a thug George Bush ag Rio sa mbliain 1992.
forbartha development
" Óg agus aosta fite fuaite i sruth nua forbartha i gceantar Charna mar sin? Sea, ar go leor bealaí.
comhlachtaí santacha forbartha greedy development companies
" Is ar an Rialtas, ar na húdaráis áitiúla, ar an lucht pleanála, agus ar na comhlachtaí santacha forbartha atá an milleán.
thír fhorbartha chomhaimseartha a contemporary developed country
" Baineann siad lenár stádas mar thír fhorbartha chomhaimseartha atá in ann teacht i dtír ar an réabhlóid chumarsáide chun postanna d'ardchaighdeán a chruthú.
lucht a fhorbartha its developers
" D'fhéach lucht a fhorbartha le cearnóg baile mhóir seanfhaiseanta a athchruthú, sa dóigh is go mbraithfeadh muintir na háite go raibh siad ag maireachtáil i sráidbhaile beag ina raibh "stíl mhaireachtála níos simplí agus níos taitneamhaí" ná mar atá le fáil áiteanna eile.
dtíortha atá i mbéal forbartha developing countries
" Ní cheapfadh mórán daoine go raibh baint ar bith ag an gComórtas Amhrán Eoraifíse le dul chun cinn na tráchtála leictreonaí i dtíortha atá i mbéal forbartha.
Oifigeach Forbartha Development Officer
" Roimhe sin, bhí mé ag obair mar Oifigeach Forbartha ag an Ghaeláras, ó bhí 1999 ann, ar thionscadal a raibh sé mar aidhm aige áiseanna agus seirbhísí ríomh-éascaithe a chur ar fáil do phobal na Gaeilge i nDoire, trí theanglann agus ríomharlann a bhunú sa Ghaeláras.
Comharchumann Forbartha Development Co-operative
" Níos deise de bhaile, tá Comharchumann Forbartha ar an oileán le thart fá 30 bliain anois agus bainisteoir gairmiúil fostaithe le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta le forbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha a bhrú chun cinn.
Bhord Forbartha Tionsclaíoch Industrial Development Board
" Nuair a chuir Raytheon fúthu i nDoire i 1999 fuair siad airgead ón Bhord Forbartha Tionsclaíoch nó an IDB.
ionad forbartha bogearraí software development centre
"ionad forbartha bogearraí bunaithe san ionad i nDoire.
sna tíortha atá i mbéal forbartha in developing countries
" "Caitear na billiúin punt le hairm a cheannach a d'fhéadfaí a chaitheamh ar otharlanna agus ar scoileanna anseo, agus ar leigheas agus uisce glan agus talmhaíocht sna tíortha atá i mbéal forbartha," a deir sí.
pleananna forbartha development plans
"pleananna forbartha ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar an mbaile freisin.
Éascaitheoir Forbartha Development Facilitator
" Cén ról atá agat féin san eagraíocht agus cén fhad atá tú sa phost? Is Éascaitheoir Forbartha mé agus tá mé sa phost ó bhí mí Iúil 2002 ann.
forbartha development
" Cé gur lean an grúpa daoine a bhí bailithe le chéile ag obair ar an tionscadal, faoi na nóchaidí bhí rudaí stalctha go mór, agus ní raibh mórán forbartha ag tarlú.
scéimeanna forbartha tuaithe rural development schemes
" Beidh ciorruithe anseo is ansiúd, ach rachaidh an chuid is mó den airgead a ghearrfar ar ais chuig an bhfeirmeoireacht bealach amháin nó bealach eile - trí scéimeanna comhshaoil, cuir i gcás, nó scéimeanna forbartha tuaithe.
Go bhforbrófar an suíomh s'againne that our site will be developed
" Go bhforbrófar an suíomh s'againne, (www.
easpa oibre agus forbartha lack of work and development
" Ní raibh na monarchana ná na heastáit thionclaíocha oscailte go fóill agus bhí easpa oibre agus forbartha sa gceantar.
chomh forbartha as developed
" " "Faoi láthair, níl an earnáil neamhspleách chomh forbartha is ba cheart di a bheith.
forbartha developed
" Murab ionann agus in Iosrael, níl siad forbartha chomh mór sin, agus is féidir leis an taistealaí sásamh níos fearr a bhaint astu dá bharr.
pleananna forbartha development plan
" Seo cuid den obair a bhíonn ar bun agam: ag plé le húsáid, riar agus cúrsaí airgid an Árais; ag stiúradh an Tionscadail Ghaeilge (atá á mhaoiniú ag Foras na nGaeilge); bainisteoireacht scéim FÁS; ag plé le Club Áras na nGael; agus ag plé le pleananna forbartha an Árais.
phleananna forbartha development plans
" Cúrsaí pleanála ======= Ó thaobh cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht de, beidh Donncha Ó hÉallaithe ag déanamh anailíse ar phleananna forbartha na rialtas áitiúil agus tá Aneurin Philips, Príomhfheidhmeannach Pháirc Náisiúnta Snowdonia, ag teacht chun taithí na Breataine Bige i leith cúrsaí pleanála a roinnt linn.
níos mó forbartha more development
" Is breá liom siúlóidí fada leis an seinnteoir miondioscaí! AÓF: Céard é an rud is mó gur mhaith leat a bhaint amach fós, ó thaobh an cheoil de? SJW: Ar leibhéal pearsanta, ba mhaith liom níos mó forbartha a dhéanamh ar an stíl atá agam agus a bheith dílis don traidisiún ag an am céanna.
tuilleadh forbartha more development
" Tá ag éirí thar na bearta leis an tionscadal sin agus ba mhaith leis an mBord tuilleadh forbartha a dhéanamh air.
Fostaíodh Oifigeach Forbartha a Development Officer was employed
" 1998 Fostaíodh Oifigeach Forbartha.
oibre forbartha development work
" Chomh maith leis sin, déanaimid roinnt mhaith oibre forbartha ar son na Gaeilge.
plean forbartha na Comhairle the Council's development plan
" ) Leis an nasc láidir atá againn le Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas cheana féin, go láidreofaí plean forbartha na Comhairle chun aitheantas speisialta a thabhairt don Ghaeilge i gcúrsaí pleanála sa chontae.
forbartha go leor developed enough
" Amach anseo b'fhéidir go mbeidh muid in ann eolas bith-mhéadrach ar nós méarloirg a úsáid chun ár gcéannacht a chruthú, ach níl an teicneolaíocht sin forbartha go leor go fóill.
le straitéis fhorbartha idirnáisiúnta international development strategy
" Seasfaidh an t-aitheantas sin go mór le Telegael agus an comhlacht ag leanacht le straitéis fhorbartha idirnáisiúnta a thosaigh dornán blianta ó shin, a deir Pól Ó Cuimín.
go leor forbartha a lot of development
" Is maith linn go bhfuil muid in ann teacht isteach le comhlachtaí a bhfuil go leor taithí acu cheana féin sa ngnó seo mar ciallaíonn sin go bhfuil muid ag obair ar thionscadail a bhfuil go leor forbartha déanta orthu.
Oifigeach Forbartha Development Officer
" An bhfuil duine ar bith fostaithe ag an Chumann? Ní raibh ag an Chumann ach oibrithe deonacha go dtí go bhfuair muid deontas ó Fhoras na Gaeilge in 2001 le hOifigeach Forbartha a fhostú.
stiúrthóir na dtionscadal forbartha the director of the development projects
" Cén ról atá agat féin in Ciarraí Beo Teoranta (CBT) agus cén fhad atá tú sa phost? Is mise an rúnaí comhlachta (deonach), mar aon le stiúrthóir na dtionscadal forbartha a bhíonn á reáchtáil againn le tacaíocht ó FÁS (Foras Áiseanna Saothair) agus Foras na Gaeilge.
forbraíodh plean nua a new plan was developed
" (BRL) agus, de réir a chéile, forbraíodh plean nua a leagfadh bunchlocha an cheantair athnuachana.
fonn forbartha desire for development
" Tá an tír á reáchtáil ag rialtas cumannach a bhfuil fonn forbartha air.
de réir mar a forbraíodh an teicneolaíocht as the technology was developed
" Laghdaíodh na costaisí de réir mar a forbraíodh an teicneolaíocht.
i dtíortha forbartha eile in other developed countries
" Agus, ar fhaitíos go gceapfadh duine go bhfuil mé ag déanamh éagóra ar mhuintir Liatroma, deir an Dr McMaster go bhfuil na torthaí ag dul le torthaí na suirbhéanna eile a rinneadh i gceantair eile sa tír agus go bhfuil an leibhéal raimhreachta inchurtha lena bhfuil ar fáil i dtíortha forbartha eile.
agus a fhorbraíonn rialacháin and which develops regulations
" D'oibrigh sí le hArd-Stiúrthóireacht Shochaí an Eolais (DGXIII), an eagraíocht a spreagann taighde sa tionscal teileachumarsáide agus a fhorbraíonn rialacháin fosta.
forbartha developed
" De bhrí go bhfuil an blaosc i gcloigne páistí óga níos tanaí agus nach bhfuil a n-inchinn forbartha i gceart go fóill, d’fhéadfadh an radaíocht leictreamaighnéadach a thagann as gutháin phóca dochar a dhéanamh dóibh, a dúirt an tOllamh Sir William Stewart, cathaoirleach an NRPB.
forbartha developed
" Más amhlaidh go bhfuil go leor paisinéirí (nó lasta) ann, déanann rianta ciallmhara iarnróid sochar mór don chomhshaol, do luach na dtithe in aice le stáisiún (féach ar an méadú atá tagtha ar luach na dtithe in aice leis an Luas le déanaí), agus, chun an fhírinne a rá, do gach éinne ach amháin lucht forbartha na ndolabhóithre.
lucht forbartha na ndolabhóithre the toll-road developers
" Más amhlaidh go bhfuil go leor paisinéirí (nó lasta) ann, déanann rianta ciallmhara iarnróid sochar mór don chomhshaol, do luach na dtithe in aice le stáisiún (féach ar an méadú atá tagtha ar luach na dtithe in aice leis an Luas le déanaí), agus, chun an fhírinne a rá, do gach éinne ach amháin lucht forbartha na ndolabhóithre.
gcoiste forbartha development committee
" Níos measa fós, sílim gur léirigh an tUachtarán Seán Ó Ceallaigh easpa cinnireachta nuair nár chuir sé brú ar an Ardchomhairle agus ar an gcoiste forbartha (nó pé teideal atá air) an fód a sheasamh don tréimhse a bhí leagtha amach.
Sparánacht Fhorbartha Development Bursary
" Bronnadh Sparánacht Fhorbartha an Ghailearaí Grianghrafadóireachta air in 2004.
Lucht forbartha developers
" Lucht forbartha ag caitheamh spallaí leis, lucht Galltachta ag úsáid an fhocail *facism*.
beartas forbartha development policy
" I measc na n-athruithe atá feicthe le tamall aige, tá an tAcht Teanga, TG4, ceangal idir pleanáil agus Gaeilge, ceapadh Coimisnéara Teanga, agus beartas forbartha an Údaráis.
plean forbartha teanga language development plan
" Cá huair a bunaíodh Togra Mhaigh Eo (TME) agus cé a bhunaigh é? Chuir Coiste Dúiche Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge tús le plean forbartha teanga i Maigh Eo sa bhliain 2002.
Oifigeach Forbartha Development Officer
" Cén ról atá agat féin san eagraíocht agus cén fhad atá tú sa phost? Tá mé i m’Oifigeach Forbartha le Togra Mhaigh Eo agus tá mé beagnach bliain anseo anois.
forbartha developed
" Dar leo, chun go mbeidh sochar le fáil ón gcóras seo, ní foláir dó bheith níos forbartha ná mar atá in aon tír eile ar domhan.
níos forbartha more developed
" Dar leo, tá teicneolaíocht sórtála níos forbartha acu ná aon chód poist, agus ní bhainfidh siad úsáid as córas greille ar bith ná as cóid scríofa ar chlúdaigh litreach.
teicneolaíocht sórtála níos forbartha more developed sorting technology
" Dar leo, tá teicneolaíocht sórtála níos forbartha acu ná aon chód poist, agus ní bhainfidh siad úsáid as córas greille ar bith ná as cóid scríofa ar chlúdaigh litreach.
forbartha developed
" Dar leo, chun go mbeidh sochar le fáil ón gcóras seo, ní foláir dó bheith níos forbartha ná mar atá in aon tír eile ar domhan.
níos forbartha more developed
" Dar leo, tá teicneolaíocht sórtála níos forbartha acu ná aon chód poist, agus ní bhainfidh siad úsáid as córas greille ar bith ná as cóid scríofa ar chlúdaigh litreach.
teicneolaíocht sórtála níos forbartha more developed sorting technology
" Dar leo, tá teicneolaíocht sórtála níos forbartha acu ná aon chód poist, agus ní bhainfidh siad úsáid as córas greille ar bith ná as cóid scríofa ar chlúdaigh litreach.
tíortha forbartha developed countries
" Is é an rud a rinne an teilifís ná gach cineál cluiche agus spóirt a thabhairt isteach sa seomra suite agus daoine a mhealladh de réir a chéile (sna tíortha forbartha go mórmhór) isteach i ndomhan mór spóirt de gach cineál.
an oiread forbartha the extent of the development
" Is ábhar iontais é an oiread forbartha atá i ndiaidh theacht ar an ghrianghrafadóireacht thar na blianta.
mar uirlís fhorbartha pobail as a community development tool
" Tá féinmhuinín agus féiniúlacht cothaithe ag Pléaráca sa bpobal, ag úsáid na n-ealaíon pobail mar uirlís fhorbartha pobail.
is forbartha most developed
" Ach is í an traein Ghearmánach an ceann is forbartha.
an oiread forbartha the extent of the development
" Is ábhar iontais é an oiread forbartha atá i ndiaidh theacht ar an ghrianghrafadóireacht thar na blianta.
is forbartha most developed
" Ach is í an traein Ghearmánach an ceann is forbartha.
forbartha developed
" Tá an ról sin freisin againn ach is ról é nach bhfuil forbartha amach agus amach fós againn.
forbartha developed
" Níl teicneolaíocht seo an VoIP forbartha go hiomlán go fóill, agus ciallaíonn sé sin go bhfuil fadhbanna ann faoi láthair le caighdeán na fuaime agus go dteipeann ar ghlaonna ó am go ham.
forbartha developed
" Agus gan muid ach bliain ó olltoghchán, bheifeá ag súil fán am seo go mbeadh próifíl láidir forbartha ag urlabhraithe sinsearacha pháirtithe an fhreasúra.
Oifigeach Forbartha Development Officer
" Fríd am, casadh na baill eile den eagraíocht orm, mar atá Pádraig Ó Cuinneagáin (Rúnaí), Fionbarra Ó Baoill (Leas-chathaoirleach), Máire Nic Suibhne (Oifigeach Caidrimh Phoiblí), Iognáid Ó Muircheartaigh (Cisteoir) agus Brid Ní Dhóláin (Oifigeach Forbartha).
Coiste Forbartha na hIomána the Hurling Development Committee
" Cuirfidh CFI (Coiste Forbartha na hIomána) a stampa ar an gceapachán nuair a dhéanfar é.
polasaí forbartha a mholadh to propose a development policy
" ) Ar cheart do na heagraíochtaí Gaeilge, trí Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, polasaí forbartha a mholadh i gcás theagasc na Gaeilge, an infheistíocht riachtanach a shonrú agus an cur chuige don am atá romhainn a leagan amach? Is fiú suí síos le Fine Gael ansin agus cur in iúl dóibh go mbeidh muid uilig sásta má leantar straitéis dhearfach maidir leis an Ghaeilge agus iad i gcumhacht.
faoin Phlean Forbartha Náisiúnta under the National Development Plan
" Cad iad na foinsí maoinithe atá agaibh? An leor iad?*** Faigheann muid ár mbunmhaoiniú ó Rannóg Gnóthaí Ógra na Roinne Oideachais agus Eolaíochta faoin Phlean Forbartha Náisiúnta, 2000 – 2006.
forbartha developed
" Chuir sé suim ansin i ndianchúrsa nua Gaeilge do dhaoine fásta a bhí forbartha ag Diarmuid Ó Donnchadha do Ghael Linn.
i dtaca le pleananna forbartha as regards development plans
" Dar leis go bhfuil sé an-tábhachtach go mbeadh comhpháirtíocht láidir idir an pobal, an Roinn agus an tÚdarás i dtaca le pleananna forbartha as seo amach.
i gcoinne na forbartha against development
" Cuirtear i leith éinne a deir a leithéid go bhfuil siad i gcoinne na forbartha.
Oifigeach Forbartha Development Officer
" Cén ról atá agat féin i gComhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) agus cén fhad atá tú sa phost? Oifigeach Forbartha atá ionam ach tá ról ar leith agam ag plé cúrsaí gobharnóireachta, polasaithe scoile (Gaeilge) agus bainistíocht scoile.
oifigigh forbartha development officers
" Cén obair a dhéantar i gCnaG ó lá go lá? Tá oifigigh forbartha ann atá ag cuidiú le scoileanna neamh-mhaoinithe forbairt a dhéanamh go bhfaighidh siad aitheantas agus maoiniú ón Roinn Oideachais – earcaíocht daltaí, margaíocht, eagrú grúpaí agus araile.
ar fud an domhain fhorbartha throughout the developed world
" Is léir go bhfuil an-suim ag daoine in Éirinn agus ar fud an domhain fhorbartha sa ghalf.
le lucht tógála agus forbartha with builders and developers
" Is léir go bhfuil an-bhá ag an dá pháirtí rialtais le lucht tógála agus forbartha ach bheadh na Glasaigh ag éileamh go gcuirfí srianta dochta pleanála i bhfeidhm.
forbraíonn dream éigin some group develops
" An féidir a dtart a laghdú nó fiú staonairí a dhéanamh astu? Ó am go ham forbraíonn dream éigin gluaisteán a úsáideann “breosla malartach”.
forbartha developed
" Mar sin, is léir nach bhfuil an earnáil phríobháideach forbartha mar is ceart.
sna tíortha i mbéal forbartha in the developing countries
" Tá an fás seo ag tarlú ar fud an domhain, ach go háirithe sna tíortha i mbéal forbartha mar an tSín agus an Ind.
d'fhorbair siad stíl bheochana they developed a style of animation
" Chaith an bheirt fhear breis is seasca bliain ag obair le chéile agus le linn na tréimhse torthúla sin d'fhorbair siad stíl bheochana ina raibh cuid mhór cleasaíochta agus grinn.
sa Phlean Forbartha Náisiúnta in the National Development Plan
" Go dtí seo, tá na polaiteoirí tar an scéim a fhógairt ceithre huaire (an uair is déanaí ná sa Phlean Forbartha Náisiúnta i mí Eanáir), ach, ag cur san áireamh mhodhúlacht ár bpolaiteoirí agus an t-olltoghchán i mbliana, is dócha go bhfógrófar an líne cúpla uair eile sula n-osclófar í.
cúrsaí forbartha talún, land development matters,
" De réir smaoineamh an tAire, ní bheadh baint ar bith ag an Údarás le cúrsaí forbartha talún, ach amháin i gcás cúrsaí iompair.
an chuid is clúití agus is forbartha dá shaothar the most famous and developed part of his work
" Spreag an solas geal agus na dathanna iontacha ansin go mór é agus ba as an dá bhliain a bhí fágtha dá shaol tragóideach, sular chuir sé lámh ina bhás féin, a tháinig an chuid is clúití agus is forbartha dá shaothar chun cinn.
mar bhainisteoir forbartha sna healaíona idirnáisiúnta as development manager in the international arts
" Tá tú idir dhá phost faoi láthair ach, ar an chéad dul síos, cad é go díreach a bhíonn ar bun agat sa*** Chomhairle Ealaíon? Ar athraigh an post le linn na tréimhse a chaith tú ann?*** Tá mé ag obair leis an Chomhairle Ealaíon mar bhainisteoir forbartha sna healaíona idirnáisiúnta ó 2003.
Oifigeach Forbartha Development Officer
" Thosaigh Oifigeach Forbartha Chraobh Phádraig Mhic Phiarais, Gráinne Crothers, ag foghlaim na Gaeilge nuair a bhí sí ar scoil i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha.
post mar oifigeach forbartha a fhógairt. to advertise the position of development officer.
" ” DeontasI dtrátha an ama chéanna, fuair Craobh Phádraig Mhic Phiarais deontas ón Roinn Gnóthaí Eachtracha in Éirinn a chuir ar a gcumas post mar oifigeach forbartha a fhógairt.
B'fhéidir go bhforbróidh rudaí sa treo sin things might develop in that direction
" B'fhéidir go bhforbróidh rudaí sa treo sin amach anseo.
gur fhorbair sí mar amhránaí that she developed as a singer
" Ní raibh mé ag iarraidh é a thabhairt suas ach ní bheinn ábalta é a dhéanamh anois!” Deir sí go raibh éad uirthi le Tríona agus Mícheál nuair a bhí siadsan sa Bothy Band ach deir sí fosta gur dóigh léi gur fhorbair sí mar amhránaí ó bheith ag canadh léi féin i gclubanna i mBaile Átha Cliath mar an Tradition Club agus i gcinn eile ar fud na tíre.
a thacóidh le tionscadail shóisialta agus forbartha social and developmental projects
" Bunaíodh an fhondúireacht seo chun gníomhú mar sholáthraí airgeadais shóisialta, chun iasachtaí a thabhairt a thacóidh le tionscadail shóisialta agus forbartha agus le fiontraíocht shóisialta i bpobail áitiúla.
go leor forbartha enough development
" Is é an aidhm fhadtéarmach atá ag Peter don Choimisiún ná nach mbeadh gá leis sa todhchaí, agus tá sé ag súil go bhfuil go leor forbartha déanta chun an aidhm sin a bhaint amach.
ar eagla go bhforbrófaí é. in case it was developed.
" Eisean a thóg an músaem i 1938, agus thaitin an radharc trasna na habhann chomh mór sin leis gur chinn sé ar an talamh go léir ar thaobh eile na habhann a cheannach, ar eagla go bhforbrófaí é.
mórán forbartha a lot of development
" B’fhéidir nach mbeidh seans ag an tionscal nua seo mórán forbartha a dhéanamh sula múchfar é.
brú na forbartha the pressure of development
" Ní fheileann an trácht ná na sluaite dóibh, agus ní maith leo brú na forbartha atá le feiceáil sa bhaile.
an tAire Forbartha Sóisialta Minister for Social Development
" Tá cur agus cúiteamh ann faoi láthair faoi chinneadh Margaret Ritchie, an tAire Forbartha Sóisialta ó thuaidh, gan maoiniú de £1m a thabhairt don Conflict Transformation Initiative (CTI), tionscnamh ina bhfuil ról ag Ulster Political Research Group, grúpa a dhéanann anailís pholaitiúil don UDA.
plean forbartha development plan
" Dhréachtaigh CLG plean forbartha i gcomhair Chomhairle na Breataine i mbliana, le tacaíocht airgeadais ó Ard-Chomhairle CLG in Éirinn agus ciste de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha.
ag dul trí thréimhse fáis agus forbartha going through a period of growth and development
" Ach in ainneoin é a bheith ar an saol le fada (bhuel, sean-nós!), tá damhsa ar an sean-nós díreach ag dul trí thréimhse fáis agus forbartha anois agus ag fáil an aitheantais atá tuillte aige.
tíortha atá i mbéal forbartha developing countries
" De bhrí go bhfuil an brú aerthráchta ag méadú de shíor – i dtíortha atá i mbéal forbartha (an tSín, an India agus an Indinéis, cuir i gcás) agus i measc na n-aerlínte a bhfuil samhail ísealchostais á húsáid acu (Ryanair, mar shampla) – mura dtagann laghdú faoin ráta tionóiscí níos tapúla ná mar a thagann méadú faoin mbrú aerthráchta, tarlóidh sé go mbeidh tubaistí ag titim amach sa tionscal seo níos minice – tubaistí ar tragóidí do na híospartaigh iad agus tubaistí a chothóidh drochíomhá i leith na n-aerlínte agus i leith an tionscail trí chéile.