Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
Nach sin a guth a fuair an freagra there was no need to ask twice
" "Nach sin a guth a fuair an freagra," arsa Síle le Deirdre.
Nach sin a guth a fuair an freagra there was no need to ask twice
" "Nach sin a guth a fuair an freagra," arsa Síle le Deirdre.
ní ba fhreagraí more responsible
" Deirimid go mbeimis i bhfad ní ba bháúla leo dá mbeidís ní ba fhreagraí.
freagraí díreacha direct answers
" Is breá leis an dúshlán a bhaineann leis an phost seo in RTÉ, cé go n-admhaíonn sé go bhfuil sé níos deacra ná riamh freagraí díreacha a fháil ó pholaiteoirí a bhfuil dianchúrsaí costasacha déanta acu le leithéidí Carr Communications chun cur ar a gcumas déileáil go héifeachtach leis na meáin.
freagra deimhneach positive answer
" Iontach go leor, fuair sé freagra deimhneach ó Gerry Adams coicís ina dhiaidh sin nuair a dúirt seisean go bhfaca sé todhchaí gan an IRA.
freagraí fánacha haphazard answers
" Ach bhí máinliath na scine róghnóthach ag gearradh is fágadh an slua i dtuilleamaí a gcuid smaointe is a gcuid freagraí fánacha féin.
gann ar fhreagraí sásúla short of satisfactory answers
" An é go bhfuil an IRA imithe go hiomlán as smacht nó an bhfuil míniú eile ar Shinn Féin bheith gann ar fhreagraí sásúla an babhta seo! I dtosach chuir ceannaire an PSNI, Hugh Orde, i leith an IRA gurbh iadsan a bhí freagrach as robáil Bhanc an Tuaiscirt, ansin dúirt an Taoiseach gur chreid sé siúd go raibh a fhios ag ceannairí Shinn Féin faoin robáil roimh ré.
freagra glic clever answer
"freagra glic air seo ar ndóigh, is é sin go mbeimid breá sásta a leithéid a dhéanamh ach eisean a chuid eolais rúnda a roinnt linne seachas le Sam Smyth! Ach tá ceisteanna go leor nár freagraíodh fós.
freagra neamhbhalbh frank answer
" Agus cúis a dúnta? “Fatal accident,” an freagra neamhbhalbh a thug sé dom.
freagra dearfach positive answer
" “B’iad na ceisteanna ná, ‘an gcuirfeadh do ghnó thú as an leaba mura mbeadh pingin riamh le déanamh as’; ‘an féidir leat é a dhéanamh níos fearr ná éinne eile nó* an gcreideann tú *gur féidir leat é a dhéanamh níos fearr ná éinne eile’ agus ‘an bhfuil ciall airgeadais ag baint leis?’” De réir Irial, más féidir le duine freagra dearfach a thabhairt ar na trí cheist sin, is féidir leis an duine sin a bheith ar nós gráinneoige agus é i mbun a ghnó.
freagra réamhullmhaithe pre-prepared answer
" Nuair a chaitheann foireann bainistíochta in eagraíocht ar bith déileáil le cás géarchéime nach bhfuil freagra réamhullmhaithe acu fána choinne is minic a thugtar ‘fire fighting exercise’ air.
freagra soiléir clear answer
" Ach an raibh bealach eile ann le déileáil leis an chás agus an raibh machnamh ar bith déanta ar an fhéidearthacht go dtarlódh an fhadhb seo? Bhí go deimhin, agus freagra soiléir mar a tharlaíonn.
gan freagra a thabhairt dó. without giving him an answer
" An lá dár gcionn, d’fhill mé ar Bhaile Átha Cliath gan freagra a thabhairt dó.
freagraí iomlána full answers
" Níl freagraí iomlána na gceisteanna sin agamsa, ach is dóigh liom go gcaithfimid iad a chur agus iad a phlé go macánta.
freagra oifigiúil an official answer
" Gheall Rudd, thar ceann an rialtais, go dtabharfar freagra oifigiúil ar gach moladh roimh dheireadh na bliana.
go dtuigfinn an freagra I would understand the answer
" Cá ndeachaigh an t-am? Conas mar a charn na coinní beaga sin thar na blianta ar fad le gur fhág siad mo mhac ina sheasamh os mo chomhair agus éide meánscoile air agus m’iníon – an babaí – faoi éide naíscoile? Chuirfinn ceist ar Naomh Agaistín ach ní dóigh liom go dtuigfinn an freagra.
níos freagraí more responsible
" Nuair a d’fhógair an comhlacht Total, a raibh brabach €14 billiún aige in 2008, go raibh sé i gceist fáil réidh le níos mó ná 500 post sna scaglanna ola atá acu sa Fhrainc, thug an tAire Stáit i Roinn na Fostaíochta, Laurent Wauquiez, le fios gur mhór an oilbhéim a leithéid de chinneadh agus gur cheart do Total dearcadh níos freagraí a ghlacadh i leith na n-oibrithe a raibh a gcuid postanna faoi bhagairt.
freagra tur stale answer
" A bheith ag teacht aníos le húire, le nuáil, in áit a bheith ag súil le freagra tur ón gcóras féin.
freagra gearr short answer
" Polaiteoirí ar Díol Cad chuige a bhfuil lucht Iosrael in ann beagnach a rogha rud a dhéanamh i Washington? Is é freagra gearr na ceiste sin ná ‘airgead.
fhreagra answer
" Is mar fhreagra ar chás géarchéime agus mar mholtaí ciallmhara agus stuama ‘san aeráid eacnamúil atá ann faoi láthair’ a chuirfí chun tosaigh iad.
freagra answer
" Tagann an freagra - ‘*I’m Lily, your first wife*’.
fhreagra answer
" Ní raibh aon fhreagra ón uimhir agus d'eagraigh sí mar sin go dtabharfadh a fear céile síob dom go stáisiún Oxenholme.
freagra answer
" D’fhéadfadh gach cailín óg dathúil dul i dtaithí ar an solas a bheith uirthi an t-am ar fad, ach nach mbeidh sé deacair glacadh leis nuair a chuirfear an Choróin ar an gcéad Miss Cork eile i gceann seacht mí? Dá mba ó bhéal aon duine eile é an freagra a thugann Étaoin, ní chreidfinn é.
freagra answer
" ie) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cad é an tairiscint speisialta atá ag Cló Iar-Chonnachta faoi láthair?** Seol do fhreagra chuig alt@beo.
Freagra answer
" Brú ón Dá Imeall Cén fáth mar sin go bhfuil an bac nua seo tógtha ag Robinson ar fhuascailt fhadhb aistriú cumhachtaí póilíneachta agus cirt?Freagra: An TUV, the True Unionist Voice de chuid Jim Allister.
freagraí answers
" Cuirim mo mhuinín in ealaíontóir a ardaíonn i bhfad níos mó ceisteanna ionam ná freagraí.
freagra answer
" asp) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: Cad é tairiscint na míosa ag Fios Feasa? Seol do fhreagra chuig alt@beo.
freagraí answers
" ’ Agus deir Máirín Nic Eoin: ‘Cé nach raibh sna cainteoirí Gaeilge ach an cheathrú cuid den líon daoine a sholáthair eolas faoin nGorta do Choimisiún Béaloideasa Éireann sna tríochaidí agus sna daichidí, is díol spéise gur i nGaeilge atá daichead faoin gcéad den ábhar a bailíodh an uair sin agus mar a deir Cormac Ó Gráda: ' Má thugtar sracfhéachaint ar na freagraí, is léir go raibh caighdeán eolais an ábhair i nGaeilge i bhfad nios saibhre ná mar a bhí sa Bhéarla'.
freagra lom neamhbhalbh truth of the matter
" An freagra lom neamhbhalbh, ná, nach maith le Teachtaí Dála, ach oiread leis an bpobal labhairt amach in aghaidh na Gaeilge, is fearr leo leanacht den sean-nós bréagchráifeachta a thugann le tuiscint go bhfuil ardmheas acu ar an teanga a fhad is nach gá dóibh aon dua a chur orthu féin leis.
freagra a athar his father’s answer
" Cur na Ceiste ====== Ach, níor mhaith liom imeacht rófhada ón scéal, agus mar sin pillfidh mé ar Bhalor Óg bocht ina sheasamh go faiteach ag béal na pluaise, é ag bogadach thart le teann faitís, agus é ag fanacht le freagra a athar faoin bhrí atá le ‘polaitíocht’.
freagra answer
" ie) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: Cé mhéad atá ar an leabhar ‘Gluaiseacht’ sa tSiopa Ghaeilge? ======== Seol do fhreagra chuig <alt@beo.
freagra answer
" ie> chun freagra na ceiste seo a aimsiú: Cén t-achar blianta é ó cuireadh an comhlacht Cló Iar-Chonnachta ar bun i dtosach? ================================= Seol do fhreagra chuig alt@beo.
freagra answer
" Tabhair cuairt ar bhlag Chois Life agus caith súil ar an fhíseán ann (sa nasc anseo thíos) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: Céard “a bhí in intinn” an údair, Liam Ó Muirthile, “seachas who dunnit” san úrscéal ‘Sceon na Mara’? ======================================== Nasc anseo: (Blag Cois Life)(http://blagcoislife.
freagra foirfe perfect answer
" ” “Ní hé an freagra foirfe é”, tá uirlisí eile.
a bhfreagra their answer
" Thug siad a bhfreagra in olltoghchán na bliana seo (2016) nuair a toghadh níos lú teachtaí Fhianna Fáileacha ná i 2011 go fiú! De bharr nach raibh muid iontaofa, ní raibh muid intofa! Chonacthas domsa nach raibh againn ach dhá rogha: deireadh ar fad a chur le Fianna Fáil nó athbhrandáil ó bhonn a dhéanamh air agus é a athsheoladh mar pháirtí úr.
níos freagraí more answerable
" Anois atá rialtas mionlaigh san Astráil, áfach, níl aon agó ach go bhfuil ar an rialtas náisiúnta a bheith níos freagraí don pharlaimint as a gcuid cinneadh, an dúnghaois i dtaca leis an gcogadh san Afganastáin san áireamh.
fhreagra answer
" ie> Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
freagra na ceiste seo the answer to this question
" ie) agus chun freagra na ceiste seo a aimsiú: Cén t-achar blianta atá Cló Iar-Chonnacht ar an bhfód anois? ============== Nasc anseo: <http://www.
freagra a fháil to get an answer
" Nuair a chuardaigh siad eolas práinneach ó Northern Ireland Water (NIW), má d'éirigh leo freagra a fháil ón taobh eile den ghuthán, ní raibh an t-eolas ar fáil nó ní raibh an t-eolas beacht.
freagra answer
" Bhí ardmheas le fada an lá ag na Briotánaigh ar a gcuid ceoil, ón kan ar diskan (canadh agus freagra) cosúil le hagallamh beirte ach i bhfoirm amhráin, gan trácht ar an bhféile idircheilteach i Lorient chuile bhliain, áit a mbíonn an biniou (píobaí Briotánacha) agus an bombarde (feadóg) le cloisteáil i measc uirlisí ceoil na dtíortha ceilteacha eile.
freagra answer
" com/) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: Ainmnigh an baile mór i Maigh Eo ina bhfuil Cló Mhaigh Eo? ===================== Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
fhreagra answer
" ” **Balor: “An dtig liom soiléiriú a fháil ar do fhreagra, a Thaoisigh? An é céad lá atá i gceist agat nó an chéad lá? Ní thiocfadh le cóisir cheiliúrtha dul ar aghaidh ar feadh céad lá agus céad oíche.
mar fhreagra ar in answer to
" Dhá bhliain ina dhiaidh sin, mar fhreagra ar an tiomnú seo, scríobh Heaney an dán ceannródaíoch Boglands.
fhreagra answer
" ”* De réir an ailt sin, tá rud éigin briste sna meáin chlóite agus in ainneon tábhacht, gá agus lárnachas na meán céanna, níl aon fhreagra le fáil againn i lár an chlaochló seo, ar an gceist “Céard tá i ndán do na meáin?” Scríobhann sé san alt seo faoin leabhar le Elizabeth Eisenstein faoin tréimhse réabhlóideach nuair a cruthaíodh na meáin chló agus faoin am a mbíodh siad forleathan san Eoraip.
cuid freagraí answers
" Agus Balor an Bligeard ag titim thart le teann gáire agus é ag tabhairt Agallamh Bertie ar an chomhrá seo, mhaígh sé go raibh tábhacht ar leith ag baint le cuid freagraí Bhertie: “Cé nach bhfuil tuairisceoir ar bith eile sa tír ag iarraidh agallamh a chur ar fhear Dhroim Conrach, is mór is fiú a chuid tuairimí a fháil faoi staid an náisiúin, anois go bhfuil an t-olltoghchán thart agus muintir Fhianna Fáil imithe isteach i ndorchacht agus in uaigneas na hoíche polaitiúla.
freagra answer
" ie/) chun freagra na ceiste seo a aimsiú:** - Cén bhliain inar bunaíodh an comhlacht foilsitheoireachta Coiscéim? Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
freagra answer
" ’ Is gnách go dtugaim freagra orthu ar nós ‘Tá an Béarla ar cheann de na teangacha is deacra ar Domhain.
freagra na ceiste seo the answer to this question
" ie/) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cén lá i mí Bealtaine 2011 a mbeidh Tráthnóna Siamsaíochta ag Gael-Linn in Amharclann Bewley’s?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
do fhreagra your answer
" ie/) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cén lá i mí Bealtaine 2011 a mbeidh Tráthnóna Siamsaíochta ag Gael-Linn in Amharclann Bewley’s?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
freagra na ceiste seo the answer to this question
" org/wiki/Tom%C3%A1s_Mac_S%C3%ADom%C3%B3in) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cén áit a bhfuil Tomás Mac Síomóin ina chónaí?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
Seol do fhreagra send your answer
" org/wiki/Tom%C3%A1s_Mac_S%C3%ADom%C3%B3in) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cén áit a bhfuil Tomás Mac Síomóin ina chónaí?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
freagra na ceiste seo the answer to this question
" ie/), chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Céard a thóg Gael Linn i gCarna sa bhliain 1957?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
freagra na ceiste seo the answer to this question
" org/wiki/P%C3%A1draic_Breathnach), chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cár rugadh Pádraic Breathnach?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Seol do fhreagra send your answer
" org/wiki/P%C3%A1draic_Breathnach), chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cár rugadh Pádraic Breathnach?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
freagra na ceiste seo answer to this question
" ie/) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cén baile a bhuaigh duais Ghlór na nGael sa bhliain 1962?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" ie/) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cén baile a bhuaigh duais Ghlór na nGael sa bhliain 1962?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Seol do fhreagra send your answer
" php/contact/?lang=ga) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: **Cén bhliain ar cheap Adrian Bábógbaby?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
fóirsteanach freagra a thabhairt proper to reply
" Dúirt sé i litir eile nach mbeadh sé fóirsteanach freagra a thabhairt ar litir a smugleáileadh as príosún.
freagra na ceiste seo the answer to this question
" aspx) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: An Cheist ==== **An bhfuil fás faoi líon na gcuardach le himeacht ama sa bhunachar náisiúnta téarmaíochta ó seoladh é?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
Seol do fhreagra send your answer
" aspx) chun freagra na ceiste seo a aimsiú: An Cheist ==== **An bhfuil fás faoi líon na gcuardach le himeacht ama sa bhunachar náisiúnta téarmaíochta ó seoladh é?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
freagra coitianta air common reply to him
" Tugaim an freagra coitianta air agus deirim nach bhfuil a chuid Béarla lag ar chor ar bith agus go bhfuil sé i bhfad níos fearr ná mo chuid Sínise, sin í an fhirinne gan amhras.
freagra na ceiste seo the answer to this question
" ie> chun freagra na ceiste seo a aimsiú: An Cheist ==== **Cé mhéad albaim cheoil atá eisithe ag Cló Iar-Chonnacht ó bunaíodh é sa bhliain 1985?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Seol do fhreagra send your answer
" ie> chun freagra na ceiste seo a aimsiú: An Cheist ==== **Cé mhéad albaim cheoil atá eisithe ag Cló Iar-Chonnacht ó bunaíodh é sa bhliain 1985?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
freagra séimh seachantach a smooth evasive answer
" Nuair a cuireadh ceist ar an Taoiseach in Ollscoil Harvard faoin ábhar seo ar na mallaibh, faoi an raibh sé i gceist ag an rialtas reatha aon athrú a dhéanamh ar an stádas vótála, thug sé freagra séimh seachantach agus é ag maíomh nach bhféadfaí é seo a dhéanamh i gcás na hÉireann leis an 70m gael a bhí thar sáile! Dar ndóigh, tuigeann an Taoiseach go rímhaith nach raibh sé sin i gceist ariamh, in aon fheachtas ar an cheist seo; níor moladh ariamh go dtabharfaí an vóta do gach uile imirceach a d’imigh as an tír ó thus ama ach go gcuirfidh teorainn chiallmhar de bhlianta leis, mar chúig nó deich mbliana a luadh leis.
Seol do fhreagra send your answer
" asp): An Cheist ==== **Cé mhéad leabhar atá foilsithe ag an nGúm ó bunaíodh é?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Shílfeá go mbeadh freagra a’m you’d think I’d have an answer
" Cré na Cille agus Na Cloigne ======= **SMM: Cén léiriú, clár, scannán nó sraith, is mó údar mórtais agus sásaimh duit?** CÓC: (Ag meabhrú) Shílfeá go mbeadh freagra a’m ar an gceist sin, ceann de na ceisteanna is minice a chuirtear ar dhaoine, ach tá sé deacair é sin a fhreagairt.
Seol do fhreagra send your anseo
" ie)** An Cheist ===== Cé scríobh an léirmheas Béarla san Irish Times 12/05/2012 ar an leabhar ‘An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc’? Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
freagraí stuama sensible answers
" Mura mbronnfaimid saibhreas, oiliúint (agus bronnaimid!), freagraí stuama ar mhórcheisteanna ár linne (ní bhronnaimid!) ar dhreamanna eile daoine ar domhan, nach fiú, ar a laghad ar bith, iad a ardú ina meanmain le ceol, le foinn is le filíocht más féidir.
Seol do fhreagra send your answer
" ie/) An Cheist ==== **Cén coláiste i gContae Chorcaí ina n-eagraíonn Gael Linn coláiste sa samhradh?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
dhéanann tóraíocht ar fhreagraí uilíocha searches for universal answers
" Chuir sé ceithre leácht beo i dteannta a chéile fé dheireadh, léachtaí sotalacha a dhéanann tóraíocht ar fhreagraí uilíocha do cheisteanna domhanda.
Seol do fhreagra send your ansewr
" asp) An Cheist ==== **Cén bhliain ar bunaíodh an Gúm?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" ie/search) An Cheist ==== **Cé na leabhair de chuid Alex Hijmans atá ar fáil ó shuíomh Chló Iar-Chonnacht?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
freagra a ndiongbhála an answer they deserved
" Fuair siad freagra nach raibh éinne ag dréim leis, freagra a ndiongbhála ó Rossa Ó Snodaigh.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" asp) An Cheist ===== **Cad é misean An Gúm?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Is díol spéise an freagra a thug B. gave an interesting answer
" D’fhiafraigh sé de Niels cad ina thaobh go raibh a leithéid ansin aige nó ar ghéill sé don phiseogaíocht a bhain leis an gcrú capaill? Is díol spéise an freagra a thug Bohr.
is tábhachtaí an cheist curtha ná an fhreagra the question is more important than the answer
" Arbh é an grá a choiméad manaigh Tibhirine ann, nó uabhar spioradálta? Mar is fíor i gcónaí, is tábhachtaí an cheist curtha ná an fhreagra.
aon fhreagra sásúil a sholáthar to provide any satisfactory answer
" Is ríléir, leis, go bhfuil easpa samhlaíochta ag dó na geirbe ag an rialtas seo mar níl sé ar a gcumas aon fhreagra sásúil a sholáthar ar ghéarchéim an ama láithrigh lasmuigh den seanpharaidím tuisceana aimlithe réamhluaite.
Seol do fhreagra send your answer
" php) An Cheist ==== **Cé na heagráin den iris Comhar a bhfuil rochtain orthu faoi láthair le léamh saor in aisce ar shuíomh idirlín Comhar?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
Freagra Mall Doicheallach a slow reluctant answer
" Freagra Mall Doicheallach ========= Ach is dócha gurb iad na hoilbhéimeanna faoi dhrochúsáid ghnéasach leanaí is mó a chuir míghnaoi ar an tréimhse a chaith Benedict mar phápa.
freagra ar easpa a response to the lack
" ' Is féidir a rá go bhfuil freagra ar easpa iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge le fáil sa ráiteas seo.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" ie/) An Cheist ==== **Cén ‘t-aisteoir agus amhránaí iomráiteach’ a chuir clár raidió Ghael Linn i láthair ar Raidió Éireann ar feadh na mblianta sna seachtóidí/hochtóidí (1970-80aidí)?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
freagra answer
" Is an freagra a thug na gardaí slándála ar iompar Mharius ná buillí a bhualadh air.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" ie) An Cheist === **Céard é an ‘príomhrún ó thaobh an cheoil’ a chuir Cló Iar-Chonnacht - CIC - rompu nuair a thosaigh siad ag foilsiú sa bhliain 1985?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
chrom sé ar na freagraí gonta a scríobh he commenced to write down the short answers
" Bhí peann tobair breá leis an dochtúir óg ar a chéad chuairt agus chrom sé ar na freagraí gonta a scríobh.
An freagra atá air the answer
" Nuair a fheiceann tú t-léine ar chúig euro nó bríste ar fhiche, bíonn tú ag meabhrú, cén chaoi ar féidir iad a dhéanamh, a iompar ón taobh eile den domhan, agus a dhíol ar roinnt euro? An freagra atá air seo: Rana Plaza.
B’fhada mé gan freagra na ceiste sin I’ve been trying to answer that one for a long time
" Cén tír san Eoraip is cosúla le Tuaisceart Éireann? B’fhada mé gan freagra na ceiste sin.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" com) An Cheist ==== **Cén duais a bhain Éabhlóid le Dd John Doherty, ‘Ar Leirg na Gaoithe’, i mbliana?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
gan freagra unanswered
" Bhí Dr Kevin Bean, Roinn Léann na hÉireann, Ollscoil Learphoill, faichilleach faoin scéal: cé go bhfuil bunús ann le haghaidh réiteach buanfasach, tá ceisteanna gan freagra ann go fóill agus rudaí eile atá doiléir ann fosta.
freagra answer
" Buachaill le hanaireicse? An bhfuil tú i ndáiríre? Is é seo an freagra a bhíonn ag an gcuid is mó de dhaoine nuair a chloiseann siad scéal Simon Metin, mac léinn leighis a bhfuil taithí phearsanta aige ar an scéal.
a chíorann freagra scannánóirí ar nós which looks into the answer of filmmakers such as
" Foilsíodh leabhar spéisiúil ar na mallaibh Cinema and Evil: Moral Complexities and the Dangerous Film le Dara Waldron a chíorann freagra scannánóirí ar nós Michael Haneke, Gus Van Sant, na deartháireacha Dardenne agus Lynne Ramsay ar cheist an oilc laistigh d’allagar fealsúnach ilghnéitheach a chuimsíonn smaointeoirí chomh héagsúil lena chéile agus Kant, Heidegger, Bataille, Arendt, Lacan agus Levinas.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" asp) **An Cheist** Cén bhliain ar bunaíodh ÁIS (Áisineacht Dáiliúchán Leabhar)? Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Seol do fhreagra send your answer
" aspx?cid=1885&pid=16050&treeid=2) An Cheist ==== **An dtugtar focail na n-amhrán go léir sa leabhrán a ghabhann leis an díolaim seo, ‘Báidín Fheidhlimí’?** Seol do fhreagra chuig oifig@beo.
freagraí nach féidir a chruthú leis an réasún answers which can't be proved by reason
" Tugann an creideamh freagraí dar liom, freagraí nach féidir a chruthú leis an réasún ach is dócha an tástáil atá le déanamh orthu, saol an chreidimh a chaitheamh - to live the experience of faith.
le freagra cliste ar mo phointe with a cute answer on my point
" Mhol mé do “Cúige Uladh” gur cheart an lámh in uachtair a fháil air le freagra cliste ar mo phointe faoin schadenfreude thuasluaite.
Freagra ní bhfuair receiving no answer
Mar fhreagra ar an líomhain seo to answer this accusation
" Mar fhreagra ar an líomhain seo, dúirt an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Pat Rabbitte, nach bhfuil sé i gceist go dtógfaí feirm gaoithe in achan pharóiste sa tír.
Seol do fhreagra send your answer
" ie) An Cheist === **Cén bhliain a ndeachaigh Coiscéim i mbun oibre an chéad uair?** Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
Seol do fhreagra chuig send your answer to
" aspx?idc=1) An Cheist ==== Cé mhéad ríomhleabhar, dar leat, atá ar fáil ó Cois Life? Seol do fhreagra chuig <oifig@beo.
mar fhreagra ar in answer to
" Fealsúnacht na nGael Óg =========== **Colm: Cén fhealsúnacht nó cur chuige atá taobh thiar de bhunú Na Gaeil Óga?** Ruadhán: “Ar bhealach tháinig ann do Na Gaeil Óga mar fhreagra ar easpa deiseanna úsáide don Ghaeilge i measc daoine óga i mBaile Átha Cliath.
bhfuil sé fíordheacair freagra a fháil ar it’s difficult to get an answer / acknowledgement of
" Maidir le bheith ag cuartú post, áfach, is cinnte go bhfuil an ganntanas chomh dona agus go bhfuil sé fíordheacair freagra a fháil ar CV, gan trácht ar phost a fháil.