Pota Focal Intergaelic
lea | léas | cleas | eas | las | leas-
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
leas comónta common good
" Cén fáth ar bunaíodh í? Theastaigh ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair deis a bheith acu a theacht le chéile agus ábhair a phlé agus gníomhaíochtaí a rachadh chun leas comónta na Gaeilge a chur chun cinn.
leas fadtéarmach long-term well-being
" Ach ní hé an straitéis is fearr do leas fadtéarmach an pháirtí.
Leas benefit
" **Geimhreadh 2002**: Agus tarlóidh sé san am sin go mbeidh caint mhór in Éirinn ar cháinaisnéis agus ar an Leas eacnamaíochta.
leas use
" Táimid ag forbairt na dtáirgí atá againn chun leas a bhaint as teicneolaíochtaí nua ar nós 3G agus iMode.
leas interests
" Thuig Berlusconi ar an toirt go raibh féidearthachtaí móra ann airgead a ghnóthú de bharr na n-athruithe a bhí ag tarlú agus bhunaigh sé cuideachta shealbhaíochta, Finivest, chun a chuid leas ar fad a riar.
an leas poiblí the public interest
" Níl an leas poiblí ann mar thaca ag iriseoirí in Éirinn mar atá i dtíortha eile, rud atá ina mhíbhuntáiste mór, dar leis.
leas sóisialta dole, welfare benefits
" Cad é atá fágtha anois do na mílte duine gan oideachas gan cheird ar an dá thaobh den phobal? Is é an leas sóisialta an crann taca is tábhachtaí dóibh.
leas benefit
" D'fhéadfadh na húsáideoirí atá ar ár gcóras leas níos mó a bhaint astu sin ar fad.
leas benefit
" Deirtear linn go bhfuil eagla ar an Rialtas seo go bhfuil móramh sa Stát a bheadh i bhfábhar deireadh a chur leis an Seanad agus gur sin atá á stopadh an teach uachtarach a leasú.
Bainim leas as I use
" * Bainim leas as an triúr sin i gcónaí agus molaim go mór na buanna éagsúla atá ag baint leis an triúr acu.
leas interest, benefit
" D'iarr an freasúra ar an rialtas a mhíniú cén fáth gurb é leas na hAstráile a bheith páirteach sa gcogadh agus fianaise a chur ar fáil faoi airm na hIaráice.
gurb é leas na seirbhíse that it is for the good of the service
" Ar an lá sin insíodh do de Róiste go raibh sé á scor as an arm "ar an gcúis gurb é leas na seirbhíse é a scor".
le leas an chomhaontaithe for the sake of the agreement
" Deir sé fosta gur le leas an chomhaontaithe atá sé á dhéanamh seo.
is mó a bhainfidh leas as an teip seo who will benefit most from this failure
" Is iad Sinn Féin agus an DUP is mó a bhainfidh leas as an teip seo.
leas na hinstitiúide the institution's interest
" Más "craoltóir tráchtála" feasta é, cuireadh sé deireadh leis an tseanmóireacht faoi thábhacht an stáisiúin agus admhaíodh sé gurb é leas na hinstitiúide agus ní leas an náisiúin an chloch is mó ar a pháidrín.
leas benefit
" Ach cá bhfuil sé anois? "Ar an tseilf, ag bailiú deannaigh ar nós na dtuarascálacha is fearr!" a dúirt Mícheál go díomách (mar bhí sé féin ina Chathaoirleach ar an gcoiste a chuir le chéile é), agus fanfaidh sé ansin go dtí tar éis na comhdhála speisialta a bheas ar siúl an chéad mhí eile chun an cháipéis eile de chuid Chumann Luthchleas Gael a phlé.
leas ceart proper use
" Dá mbainfeadh muid leas ceart as an saibhreas iontach atá ar fáil dúinn sna farraigí mórthimpeall orainn - flúirse éisc, ola, gás agus mianraí eile as cuimse - bheadh Éire níos saibhre ná an Iorua.
leas na sochaí ina iomláine the good of society as a whole
" Córas craiceáilte é sin, a dhéanann dochar don tionscal agus don stoc éisc araon, agus nach bhfreagraíonn do leas na sochaí ina iomláine.
leas use
" " Tá fuinneamh agus feolmhaireacht le brath i noicht Denise agus rinne sí féin tagairt do shaothar Goya, *Valesquez*, agus do Rembrandt, agus don leas a bhaineann sí as a saothar.
cén fáth gurb é leas na hAstráile why it's in Australia's interest
" An rud is mó atá ag cur as don phobal ná nach bhfuil sé mínithe fós ag an rialtas cén fáth gurb é leas na hAstráile dul ag troid.
leas na tíre the good of the country
" Pé cinneadh a bhí le déanamh ag an rialtas, dhéanfaí é ar mhaithe le "leas na tíre".
leas benefit
" Léiríonn an clár "You're a Star" go bhféadfaí leas a bhaint as gutháin shoghluaiste chun tacú le tráchtáil leictreonach agus "m-ghnó", mar a thugtar air, a chruthú.
leas fertilizer
" Ní luaitear buamáil pheitril agus, ar ndóigh, ba é amaidí phráinn an díchoimisiúnaithe, ná gur féidir foréigean a reáchtáil le cibé gléasra atá ar fáil - peitreal, leas, clocha, tinte ealaíne, táirní, aigéad, sceana, rudaí atá le fáil go furasta.
agus nach ár leas a dhéanfadh sé and that it wouldn't benefit us
" Dar leis an *Dependent *go raibh seans ann go dtiocfadh an SARS seo go hÉirinn agus nach ár leas a dhéanfadh sé.
leas na cathrach the benefit of the city
" Níl an córas céanna acusan; nuair a dhéanann an rialtas cinneadh go bhfuil sé chun leas na cathrach, is leor sin.
leas use
" Le linn an Chogaidh Fhuair bhí eagla ar Rialtas na Breataine go mbainfeadh na Rúisigh leas as an stát seo ina gcoinne agus, dár ndóigh, ar feadh tamaill fhada bhí feachtas láidir ón IRA le stopadh, feachtas a bhí á rith ón stát seo cuid mhaith.
leas-phríomhoide vice-principal
" Tar éis comhairle a fháil ó na ceardchumannaithe eile, thug mé neamhaird ar an leas-phríomhoide.
thug mé neamhaird ar an leas-phríomhoide I ignored the vice-principal
" Tar éis comhairle a fháil ó na ceardchumannaithe eile, thug mé neamhaird ar an leas-phríomhoide.
leas-phríomhoide vice-principal
" Tá Ian Farmer, an leas-phríomhoide a bhí i lar na raice i mo choláiste anseo i Sasana, le héirí as a phost.
an leas coiteann the common good
" Dea-scéala do phobail na gceantar sin gan amhras, ach ar chuir éinne an cheist fhollasach: dá mbeadh Eircom fós i seilbh an Stáit nach mbeadh sé níos fusa agus níos saoire treoir a thabhairt don chomhlacht na seirbhísí riachtanacha sin a chur ar fáil do chuile dhuine, ar mhaithe leis an leas coiteann? Botúin ======= Léiriú is ea an scéal truamhéalach seo ar na botúin a dhéanann rialtais nuair a bhíonn siad á dtiomáint ag ídéolaíocht sheanchaite na heite deise.
leas benefit
" Pléadh céard é an cultúr is ceannasaí sa tír seo agus, taobh amuigh de sin, cé hiad na pobail eitneacha a bhainfeadh leas as an tseirbhís.
Toghadh mé i mo Leas-Uachtarán I was elected Vice-President
" Cén ról atá agat féin san eagraíocht agus cén fhad atá tú sa phost? Toghadh mé i mo Leas-Uachtarán ag an chéad Ard-Chomhairle a bhí ag ÁdTF i 1993, agus tá an post sin agam fós.
leas-Chéad Aire Deputy First Minister
" D'fhéadfadh sé ansin geallstan nach scorfaidh siad an Tionól arís má athbhunaítear é, ach tá fadhbanna anseo - má thoghtar go leor ball den DUP agus go leor easaontóirí ón UUP, d'fhéadfadh siad sáinn pholaitiúil eile a chruthú sa Tionól, gan Chéad- agus leas-Chéad Aire bheith ainmnithe.
Leas-Uachtarán na Spáinne the Spanish Vice-President
" Míníonn Rodrigo Rato, Leas-Uachtarán na Spáinne agus Aire Eacnamaíochta na tíre, go bhfuil praghas na dtithe ró-ard agus go bhfuil fadhbanna struchtúrtha bunúsacha, ar nós amhantraíochta, leis an talamh sna cathracha.
leas benefit
" Pléadh céard é an cultúr is ceannasaí sa tír seo agus, taobh amuigh de sin, cé hiad na pobail eitneacha a bhainfeadh leas as an tseirbhís.
leas benefit
" Rinneadh an cleas céanna dhá bhliain ó shin ar Oileán na Nollag agus Oileán Cocos-Keeling san Aigéan Indiach.
leas benefit
" Turasóirí agus iascairí is mó a bhaineann leas as an sceir seo agus tá faitíos ar dhaoine anois go bhfuil iascairí ag déanamh dochair don éiceachóras leochaileach.
leas benefit
" Ba é seo an toradh a bhí ar an ghéarchéim sa deireadh - tar éis dó tacaíocht an leasuachtaráin agus ceann de na trí pháirtí sa (chomhrialtas) a chailliúint, agus tar éis do 70 duine bás a fháil agus 500 a bheith gortaithe.
leas use, benefit
" Tá céim chróga glactha ag an Uachtarán úr, Carlos Mesa, a bhí ina leas-Uachtarán roimhe seo: tá rialtas sealadach curtha le chéile aige gan rannpháirtíocht ó na páirtithe móra, agus tá beirt dúchasach i measc na n-airí atá ceaptha aige.
leas benefit
" D'fhéadfaí a rá, mar sin, go bhfuil leas á bhaint acu as na nithe is fearr ina dtír féin agus na nithe is fearr sa Danmhairg.
ag cur a leas gearrthéarmach polaitíochta féin putting their own short-term political welfare
" Beidh sé freisin, áfach, ar lámha slam mhór de pholaiteoirí an deiscirt atá faoi láthair ag cur a leas gearrthéarmach polaitíochta féin os cionn leas fadtéarmach mhuintir na hÉireann, thuaidh agus theas.
leas benefit
" Ceann de na deacrachtaí a bhaineann leis an gcomhaontú ná nach n-aontaíonn dreamanna éagsúla an le leas na hAstráile é nó nach ea.
leas na heagraíochta the interest of the organization
" Ina thuairisc do choinbhinsiún Chúige Uladh, deir an tUasal Murphy nach léir go bhfuil leas na heagraíochta in aigne ag na daoine a bhainfeadh buntáiste as cealú Riail 42.
leas use
" Gléas turgnamhach é seo a bhaineann leas as cumhacht na dtonnta chun aibhléis a ghiniúnt.
leas use
" An réaltacht shamhalta ======= Baineann an litríocht leas as cumas tagartha na teanga, ach ní mar mhaithe le tagairt don ghnáthréaltacht a dhéanann sí amhlaidh.
leas benefit
" Nach deas an eiseamláir é don chuid eile againn a ghlacann le cáineadh, le tabhairt amach agus le caitheamh anuas gan cheist, gan cheasacht, gan chasaoid? Ó sea! Is mór an náire é! Lá Bealtaine na bliana seo rinne rialtas na hÉireann éacht thar éachtaí dá ndearna siad riamh roimhe, níos tábhachtaí agus níos mó ar leas na tíre ná go fiú an pinsean a bhaint de na baintreacha.
leas benefit
" Bhí Rodgers agus a foireann sa roinn cinnte gur le leas an phobail a bheadh ann na poirt a dhruid agus, i ndiaidh diantaighde, tháinig siad ar an Animal Health Act 1932, a thug an chumhacht a bhí siad ag iarraidh don rialtas aitiúil.
ar mhaithe lena leas féin for their own benefit
" Tá sé féin, le cois a chomhghleacaí Michael Daly, go láidir den tuairim gur ar mhaithe leo féin a bhíonn go leor de na coimeádaithe ealaíne agus na gnólachtaí móra, agus go bhfuil siad ag teacht i dtír ar phíosaí ealaíne atá faoina gcúram ar mhaithe lena leas féin.
leas benefit
" Níl aon ghá leis an reifreann seo, ach amháin más mian linn leasuithe bréagnaitheacha a dhéanamh ar an Bhunreacht, drochthionchar a imirt ar Chomhaontú Aoine an Chéasta, agus cur ar chumas daoine áirithe vótaí lucht ciníochais na tíre a fháil.
Leas-Cheannaire Deputy Head
" Sa tréimhse sin bhíos mar chlár-reachtaire, clár-reachtaire sinsearach, Eagarthóir Stiúrtha Nuachta, Eagarthóir Stiúrtha Cláracha agus Leas-Cheannaire.
ar mhaithe lena leas féin to help themselves
" Tá cuid acu ag baint úsáide as na híospartaigh ar mhaithe lena leas féin.
mí-leas misuse
" "Tá iarracht déanta agam i gcónaí stair mo theaghlaigh a scaradh ón bhailiúchán, ón ealaín agus ó na healaíontóirí - níor cheart mí-leas a bhaint as an bhailiúchán trí bheith ag féachaint air trí spéaclaí a bhfuil imir na hidé-eolaíochta orthu," a dúirt Flick ag preasócáid le déanaí.
cuireadh ar a chomhairle dó go ndéanfadh sé a leas he was advised that it would benefit him
"cuireadh ar a chomhairle dó go ndéanfadh sé a leas.
leas an chine dhaonna the welfare of the human race
" Fiú an córas daonlathach, is féidir go leor lochtanna a fháil air, ach is dóigh gur fearr é ná mórán córas eile maidir le leas an chine dhaonna a chur chun cinn.
leas benefit
" " Agus chun an leas is fearr a bhaint astu, is gá duit bheith i láthair acu.
leas use
" Tugann seo le fios nach bhfuil an custaiméir ag baint leasa as margadh iomaíoch mar tá baint ró-mhór ag Eircom le socrú na bpraghsanna, thar an earnáil ar fad.
leas benefit
" Ach le himeacht aimsire agus normalú an phróiseis pholaitiúil, léireofar míloighciúlacht an chórais agus, sa chomhthéacs sin, b'fhéidir go mbeadh áit ann do pháirtí a bhfuil leas na haicme oibre mar cheann dá thosaíochtaí.
leas benefit
" Deirtear nach ndéanfaidh sé seo ach leas mhuintir an chontae, nó go dtabharfaidh sé deis dóibh na cloigne a ardú agus amharc suas ar rud inteacht, seachas a bheith ag amharc síos a gcuid srón ar mhuintir eile na tíre, mar is nós leo ó bhí Craobhchluiche na hÉireann ann i mbliana.
leas an phobail i gcoitinne the benefit of the community in general
" Tugann an leasú ar an Acht seo cead séadchomhartha náisiúnta a scrios más féidir a chruthú gur chun leas an phobail i gcoitinne a leithéid a dhéanamh.
freagrach as leas an imreora óig responsible for the welfare of the young player
" An fhadhb leis seo ná nach bhfuil aon duine amháin freagrach as leas an imreora óig.
leas benefit
" Fear breá aclaí ab ea an t-athair nuair a bhí sé óg - bhí sé ar fhoireann lúthcleasa Chontae Thír Eoghain tráth.
leas-uachtarán vice-president
" Deir John Guerrera, ar leas-uachtarán de chuid an Irish Business Organization é, gur cheart do na grúpaí sóisialta Éireannacha sna Stáit Aontaithe na hÉireannaigh atá i Nua-Eabhrac a chur ar an eolas maidir leis an réimse seirbhísí agus sochar atá ar fáil dóibh.
leas benefit
" Is fíor gur bhaineas féin leas as - níorbh fhóláir dom eolas cruinn bheith agam ar an teanga chun í a mhúineadh.
leas use
" Tá faitíos ar Rialtas na hAstráile go bhféadfadh sceimhlitheoirí agus dreamanna eile a bhfuil suim acu sa gcoireacht leas a bhaint as laige an stáit ar mhaithe leo féin agus go mbeadh drochthionchar ag a leithéid ar an réigiún trí chéile.
leas use
" Is é cuspóir an bhille seo leasú a dhéanamh ar an reacht féinrialach Bascach chun Saorstát Bascach a bhunú a bheadh ceangailte le Stát na Spáinne.
lena leas féin for their own good
" An lena leas féin nó le leas an chomhlachta a rinneadh na cinntí sin? Tá Martin Cullen sa riocht céanna is a bhí Bill Clinton sna míonna deireanacha dá uachtarántacht.
leas an phobail public interest
" Chuirfeadh Wikipedia i gcuimhne duit nach raibh an t-idirlíon á reáchtáil ar bhonn tráchtála sna blianta tosaigh, agus go raibh tús áite ag leas an phobail seachas ag gnólachtaí móra agus airgead ponc com, agus is faoiseamh mór é ón fhógraíocht ar fad a mbíonn suímh eile breac leo.
leas use
" Ar ndóigh is cóir an t-uafás sin a choinneáil i gcuimhne i gcónaí, cé gur smál ar an gcuimhne sin an míleas polaitiúil a baineadh as an gcuimhneachán i mbliana, nuair a cuireadh an cogadh in aghaidh na Naitsithe i gcomparáid leis an bhforghabháil impiriúil ar a dtugtar "an cogadh in aghaidh na sceimhlitheoireachta".
leas-Choimisinéir deputy Commissioner
" ”* Faightear spléachadh eile ar an “chur chuige éagsúil” seo a bhí (nó atá fós) i bhfeidhm san fhórsa i nDún na nGall san fhianaise a thug an leas-Choimisinéir Kevin Carty i dtús na míosa seo caite.
leas an chumainn the association's interest
" Is éard atá le rá faoi sin ná nach raibh ach dualgas amháin ar Chomhdháil CLG agus ba é sin leas an chumainn agus cluichí an chumainn a chur chun cinn.
leas good
" “Ní fios,” a deir sé, “cén leas atá déanta ag an Raidió ó thaobh pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a chur ag caint lena chéile.
leas-Choimisinéir deputy Commissioner
" ”* Faightear spléachadh eile ar an “chur chuige éagsúil” seo a bhí (nó atá fós) i bhfeidhm san fhórsa i nDún na nGall san fhianaise a thug an leas-Choimisinéir Kevin Carty i dtús na míosa seo caite.
an-leas a lot of use
" Maidir leis na físeáin, baintear an-leas astu chun féachaint siar ar chluichí a imríodh agus na botúin a deineadh a scrúdú agus a chur ina gceart, agus chun anailís a dhéanamh ar laigí chomh maith le tréanphointí an fhreasúra.
Leas-Mhéara Deputy Mayor
" Sna 1970í, bhí sé i gceannas ar an *Massachusetts Bay Transportation Authority *i mBostún agus chaith sé seal ina Leas-Mhéara ar an chathair.
leas good
" Ach ní dhearna McDonald’s aon leas dóibh féin nuair a thairg siad $250,000 don bhfeachtas le go bhféadfadh na feilméaraí “barr iomaíochta” a chur orthu féin.
an-leas eacnamúil as a great deal of economic benefit
" Cruthófar neart postanna ardscile dá bharr agus bainfidh gnólachtaí sa cheantar an-leas eacnamúil as.
leas use
" Léirigh cur chuige an BBC gur féidir le heagraíochtaí nuachta leas a bhaint as daonlathú seo na nuachta chun seirbhís níos fearr a chur ar fáil.
an-leas a lot of good
" ie)) Praghas: €8 Gluais • Glossary úrscéalnovel aistrithe ón mBreatnaistranslated from Welsh déagóirteenager anoireicseanorexia le biseach a fháilto get better maitheasgood tréimhseperiod ach a mhalairtbut quite the opposite gluaisglossary de bhéicshouting á freagairtanswering her fonndesire os comhair an scátháinin front of the mirror ag leathadhspreading straincgrimace as ucht Défor God's sake ag fuarú sa mhuigíngetting cold in the mug casachtcough friochtafried do dhóthainyour fill éinína little bird an-leasa lot of good Is annamh a d’fhreagraíodh an mháthair ceist.
dhéanfadh sé an-leas don gheilleagar áitiúil it would greatly benefit the local economy
" Bheadh sé réasúnta simplí agus saor an rud céanna a dhéanamh leis an iolar mara sa cheantar seo agus dhéanfadh sé an-leas don gheilleagar áitiúil.
leas use
" (lch 13) Cruthúchán atá sa litríocht sa dara ciall sin a bhaineann leas as teanga ar bhealaí éagsúla tráthanna éagsúla i sochaithe éagsúla le saothair a chur ar fáil a mheastar an tráth sin sa tsochaí sin a bheith ina litríocht.
ní hionann suim an phobail agus leas an phobail the public's interest is not the same as public interest
" Níl aon amhras orm ach gur ábhar suime ab ea an scéal seo do chuid mhaith de léitheoirí an nuachtáin sin, ach ní hionann suim an phobail agus leas an phobail.
an-leas a lot of good
" ie)) Praghas: €8 Gluais • Glossary úrscéalnovel aistrithe ón mBreatnaistranslated from Welsh déagóirteenager anoireicseanorexia le biseach a fháilto get better maitheasgood tréimhseperiod ach a mhalairtbut quite the opposite gluaisglossary de bhéicshouting á freagairtanswering her fonndesire os comhair an scátháinin front of the mirror ag leathadhspreading straincgrimace as ucht Défor God's sake ag fuarú sa mhuigíngetting cold in the mug casachtcough friochtafried do dhóthainyour fill éinína little bird an-leasa lot of good Is annamh a d’fhreagraíodh an mháthair ceist.
Leas-Cheannaire Deputy Head
" ” (“*Doh*,” mar a déarfadh Homer Simpson!) Cúig bliana fichead a chaith Seán Ó Cuirreáin le Raidió na Gaeltachta, mar chlár-reachtaire ar dtús, mar Eagarthóir Stiúrtha Clár, agus, ar deireadh, mar Leas-Cheannaire ar an stáisiún.
leas use
" (lch 13) Cruthúchán atá sa litríocht sa dara ciall sin a bhaineann leas as teanga ar bhealaí éagsúla tráthanna éagsúla i sochaithe éagsúla le saothair a chur ar fáil a mheastar an tráth sin sa tsochaí sin a bheith ina litríocht.
leas use
" Ar ndóigh, baineann formhór na ndaoine a úsáideann VoIP leas as an gcóras thar an tseirbhís leathanbhanda ar íoc siad féin as – murab ionann agus an rógaire a chonaic mé féin ar an tsráid.
leas use
" B'fhéidir anois go bhfuil sé in am ag pobal na hÉireann leas a bhaint as an iniúchadh náisiúnta atá fógartha ag an rialtas le gnéithe níos leithne den scéal a fhiosrú.
leas interests
" Caithfidh siad díriú ar a leas féin i gcomhpháirtíocht leis an aicme oibre Caitliceach.
leas use
" I gcomhthéacs Chumann Lúthchleas Gael, bíonn brú mór i gceist de bharr tnúthán daoine i leith fhoireann an chontae.
leas use
" Bhain breis is 30,000 duine leas as an tseirbhís anuraidh, méadú mór ar an líon de 18,000 a bhain úsáid aisti ceithre bliana ó shin.
leas benefit
" Is ceantar é seo nach roinntear an chumhacht ann, ina bhfuil bratach an Aontais ar foluain os cionn gach foirgnimh phoiblí, nach bhfuil áiseanna ann do na cluichí Gaelacha (agus gach uair a iarraidh cead pleanála do pháirc Chumann Lúthchleas Gael nó do theach pobail Caitliceach, cuireadh ina éadan).
leas use
" Cuir ceist ort féin: cé atá ina urlabhraí talmhaíochta ag Fine Gael nó ina urlabhraí leasa shóisialaigh ag an Lucht Oibre? Siar go deireadh an ranga leat! Glacaim leis nach bhfuil sé furasta ag an fhreasúra dul chun cinn a dhéanamh faoi láthair de thairbhe an fás as cuimse atá tagtha ar an gheilleagar le dornán blianta anuas.
leas welfare
" Seo go díreach an rud atá go leor tuairisceoirí tar éis a chur i leith Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht, mar gheall air nár mhol siad – sa tuarascáil is déanaí uathu, “An Teaghlach” – go leasófaí an sainmhíniú atá sa Bhunreacht ar an teaghlach.
leas use
" Ceist eile an mbeidh sé de mhisneach aici gníomhú agus an bhfaighidh sí an tacaíocht agus an cead leis sin a dhéanamh? Tá atheagar agus leasú iomlán de dhíth - ó na coláistí oiliúna anuas agus ó na naíonraí aníos.
leas benefit
" Dar le Michael Gallagher, urlabhraí ghaolta na ndaoine a maraíodh sa bhuamáil: “If MI5 had contacted the police in April 1998 at least they would have been on a state of alert for Omagh being targeted again”.
leas use
" Ghlac mé síntiús leis agus bhain mé leas as an bpáipéar sin (agus as *Lá *agus *Saol,* agus *Foinse *ní ba dhéanaí) chun mo chuid Gaeilge a fheabhsú.
leas use, benefit
" Laghdaíonn an cur chuige comhoibríoch seo an t-ualach oibre go mór! Tugann an cur chuige seo i bhfoireann deis do a lán eagraíochtaí beaga leas níos mó a bhaint as an idirlíon.
leas benefit
" Dar le Michael Gallagher, urlabhraí ghaolta na ndaoine a maraíodh sa bhuamáil: “If MI5 had contacted the police in April 1998 at least they would have been on a state of alert for Omagh being targeted again”.
leas use, benefit
" Laghdaíonn an cur chuige comhoibríoch seo an t-ualach oibre go mór! Tugann an cur chuige seo i bhfoireann deis do a lán eagraíochtaí beaga leas níos mó a bhaint as an idirlíon.
leas welfare
" Go gcuirfeadh údaráis CLG córas iniúchta ar bun chun ceisteanna maidir le leas na n-imreoirí a scrúdú láithreach, go háirithe.
chun go soilseofaí leas an phobail dó for the public good to be revealed to him
" Ní raibh le déanamh aige ach amharc isteach ina chroí féinig chun go soilseofaí leas an phobail dó.