Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
moltaí recommendations
" Roinnt moltaí don té a bheadh ag smaoineamh dul go Cúba ======= Cúrsaí teanga Is í an Spáinnis teanga oifigiúil na tíre agus is beag Béarla atá ag na gnáthdhaoine (seachas sna hóstáin mhóra).
moltaí recommendations
" Sin iad na moltaí atá agamsa agus tús le haois nua agus le ré nua i stair na hiománaíochta.
moltaí suggestions
" Tá Balor s'againne den bharúil láidir nach mbíonn a dhath ar bith eile le déanamh ag na daoine sin a scríobhann isteach go rialta chuig Clár Plé *Beo ar Éigean*; agus ar mhaithe le rud inteacht cruthaitheach a thabhairt dóibh le déanamh iarann sé moltaí fá choinne ainm úr Farmleigh.
moltaí recommendations
" " Tá sé dóchasach chomh maith go mbeidh toradh ar an obair ar fad atá á déanamh ag Coimisiún na Gaeltachta, a bhunaigh sé roinnt blianta ó shin nuair a bhí sé ag plé leis an Ghaeltacht chun moltaí a dhéanamh don Rialtas maidir leis an Ghaeilge a láidriú mar ghnáth-theanga phobal na Gaeltachta.
moltaí recommendations
" Tá Coimisiún na Gaeltachta ag ullmhú cáipéisí stráitéise don Ghaeltacht ina mbeidh moltaí faoin dóigh ar féidir í a láidriú agus a dhaingniú.
moltaí suggestions
" Tá daoine ag caint faoi an t-am ar fad, tá turasóirí ag tabhairt cuairte ar uaigh an pháiste agus tá "saineolaithe" ag seoladh teachtaireachtaí ríomhphoist agus litreacha chuig na póilíní áitiúla ag tabhairt moltaí faoin dóigh le dul i mbun an fhiosrúcháin nó ag fuascailt, dar leo féin, na príomhcheiste: cé hé an dúnmharfóir.
moltaí suggestions
"moltaí le haghaidh sraitheanna úra teilifise á meas ag bainisteoirí na seirbhíse sin faoi láthair agus tá forbairtí eile le cur i gcrích gan mhoill ar shuíomh gréasáin s'againn ag www.
moltaí recommendations
" Má chuirtear i bhfeidhm na moltaí seo, beidh dúshraith mhaith dhaingean teanga leagtha síos agus ní bheidh orthu siúd atá ag feidhmiú sa chóras scolaíochta ach na dualgais atá leagtha orthu cheana féin a chomhlíonadh.
moltaí recommendations
" Agus le déanaí foilsíodh moltaí choimisiún na bliana 2002.
moltaí recommendations
" Deir foinse Rialtais gur dócha go ndéanfaidh an Rialtas cuid de na moltaí a déanadh maidir le hobair an tSeanaid a chur i bhfeidhm amach anseo, sin le rá tá seans ann go bhfeicfidh muid an Seanad ag plé cuid mhór ceisteanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus go bhfeicfidh muid níos mó billí á dtabhairt isteach sa Seanad.
moltaí recommendations
" Beidh ar an Rialtas cinneadh a dhéanamh luath nó mall an dtabharfar cead do lucht na tuaithe a dtithe a thógáil cibé áit is mian leo, fhad is go nglactar le moltaí ar dhearadh agus áit lonnaithe, ar a dtalamh féin.
moltaí proposals
" Nuair a chuirtear san áireamh na nithe atá curtha in iúl ag Daily, tá go leor daoine i Nua-Eabhrac ag cur ceiste an bhfuil grúpa mar VOTF, a bhfuil moltaí chomh réasúnta sin acu, ina bhagairt chomh mór sin ag an Eaglais Chaitliceach, i ndáiríre.
moltaí recommendations
" Tugadh neart airde le tamall anuas orthu siúd a cháin tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta, na moltaí atá inti agus an cinneadh a rinneadh Comhairle Feidhmiúcháin a cheapadh le gníomhartha a mholadh don Aire Tuaithe, Pobail agus Gaeltachta.
moltaí a chur chun cinn to make recommendations
" Is é gnó an ghrúpa seo, a bhfuil an t-abhcóide sinsearach Hugh Mohan ina chathaoirleach air, staidéar a dhéanamh ar an dlí, ar chleachtais agus ar fhasaigh sa stát seo agus i dtíortha eile, agus moltaí a chur chun cinn maidir le slite inar féidir dlí na hÉireann ar an gceist seo a fheabhsú le go mbeidh sé ar chaighdeán chomh hard is atá ar fáil i dtír ar bith.
moltaí recommendations
"moltaí déanta acu gur féidir le hiarbhaill de chuid an IRA a bheith páirteach sna Páirtnéireachtaí Logánta Póilíneachta; go dtiocfadh le baill den Gharda Síochána bheith ag obair ó thuaidh; go dtiocfadh leis an Bhord Póilíneachta tuarascáileacha agus fiosrúcháin a thiomsú; agus go mbeadh ní ba mhó cumhachtaí ag an Ombudsman cleachtais agus polasaithe na bpéas a scrúdú.
moltaí recommendations
" In Éirinn, tá an chosúlacht ar an scéal go mbunóidh an Rialtas údarás nua craolacháin, má éisteann siad le moltaí an Fhóraim um Chraoltóireacht a foilsíodh mí Lúnasa seo caite.
moltaí recommendations
" Níl sé dóchasach go nglacfar le moltaí an *Blueprint*, mar tá an iomarca eile ag tarlú sa Chumann agus gan dóthain daoine sa CLG buartha faoin iomáint.
moltaí recommendations
" Ní raibh sé i bhfad gur thosaigh eolaithe ag míniú go bhfuil sé dodhéanta triomach a chosc agus gur amaidí cuid mhaith de na moltaí a bhí á bplé.
moltaí recommendations
" Chuile bhliain cuireann an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéaladh na Mara (ICES), moltaí faoi na stocanna éagsúla faoi bhráid an Aontais.
moltaí recommendations
" B'fhéidir go mbeidh cuid againn níos moille chun iad a cháineadh feasta - cé go samhlaím é sin a bheith deacair uaireanta! Ag deireadh an lae (mar a deir lucht spóirt go minic), is daoine an-tábhachtacha iad na réiteoirí, ní hamháin ó thaobh an jab a dhéanann siad ar an bpáirc Domhnach i ndiaidh Domhnaigh, ach ó thaobh a gcuid tuairimí agus moltaí i leith na gcluichí, bunaithe ar a dtaithí i lár na coimhlinte, mar a déarfá.
moltaí réadúla realistic recommendations
" In ionad a bheith ina shíorfhreasúra, gan ach an focal "No" ina bhfoclóir, beidh ar an DUP moltaí réadúla a chur chun tosaigh mar cheannairí an phobail aontachtaigh.
moltaí recommendations
" Tá sé i gceist go gcuirfeadh an chomhdháil moltaí chun tosaigh maidir le bealaí leis na cearta seo a chosaint agus go n-eagrófaí feachtas poiblí ar an cheist freisin.
roinnt moltaí some recommendations
" Agus cad é fá chomhráiteas an dá Rialtas ina bhfuil roinnt moltaí a dtiocfadh leo an próiseas a bhogadh chun tosaigh? Cén fáth nach bhfoilsítear é? Arís, is léir gur ceist amála agus muiníne atá i gceist.
moltaí recommendations
" Ghlac mo sheanchara, Micí Ó Máirtín, an tAire Easláinte, scíth bheag óna dhialann le cur le moltaí Mhic Dhiúil agus le moladh dá chuid féin a chur ar aghaidh.
moltaí recommendations
" " Coimisiún na Gaeltachta ======= Bhunaigh an Rialtas Coimisiún faoin nGaeilge sa Ghaeltacht i mí an Aibreáin 2000 "le moltaí a dhéanamh maidir leis an Ghaeilge a láidriú mar ghnáthurlabhra phobal na Gaeltachta" agus ceapadh Nic Pháidín ar an gcoimisiún seo.
moltaí recommendations
" Cuid de na moltaí a bhí aige faoi reáchtáil agus fhorbairt na hiomána i Loch Garman, diúltaíodh dóibh ar dtús, ach cuireadh i bhfeidhm iad blianta níos faide anonn.
moltaí fónta useful recommendations
" Bhí go leor moltaí fónta sa straitéis seo, dá gcuirfí i bhfeidhm iad, a mhaolódh fadhb na ndaoine gan dídean, ach toisc nach raibh sé ar bhonn reachtúil ní raibh aon rud a d'fhéadfaí a dhéanamh le húdaráis áitiúla a thug neamhaird uirthi.
moltaí ciallmhara sensible recommendations
" Pléann sé fadhbanna cur chun cinn na hiomána agus tugann moltaí ciallmhara uaidh.
moltaí recommendations
" Bhí alltacht agus uafás ar chomhairleoirí contae na Gaillimhe an lá cheana, nuair a chuir feidhmeannaigh na comhairle moltaí faoina mbráid a bhain leis na táillí seirbhíse a ghearrann an chomhairle ar fhorbairtí nua.
moltaí recommendations
" Chomh maith leis sin, is féidir moltaí a chur faoina mbráid nó iad a mholadh más dóigh leat go bhfuil sé tuillte acu.
moltaí recommendations
" De réir na tuarascála nua ó Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht ní hamháin nach bhfuil, dar leo, moltaí an Bhreithimh Kenny míbhunreachtúil ach tá sé thar am iad a chur i bhfeidhm.
moltaí recommendations
" Ar na nithe a bhí le plé ag an gCoiste ag an gcruinniú i mBaile Átha Cliath bhí moltaí rialtas na hÉireann chun tús a chur leis an trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí poiblí - oideachas agus sláinte ina measc.
moltaí recommendations
" I ndiaidh fhoilsiú thuarascáil an Bhreithimh Morris, d'fhógair an Coimisinéir Noel Conroy go raibh grúpa ar leith bunaithe aige le moltaí an bhreithimh a scrúdú.
moltaí recommendations
" "Níl na moltaí sa Pháipéar Bán láidir go leor," ar seisean.
moltaí proposals
" " Tá Dennehy i measc na ndaoine sin nach bhfuil mórán dóchais acu as na moltaí éagsúla maidir le leasuithe a dhéanamh ar na dlíthe imirce atá á bplé i Washington faoi láthair, ina measc moladh "aoi-oibrithe" rialtas Bush.
moltaí recommendations
" Ach an bhfuil muid ag éileamh barraíocht ón Taoiseach agus ón Rialtas go ndéanfaidís cinneadh ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, seachas bheith á chur ar an mhéar fhada? Tá na roghanna éagsúla cíortha arís is arís eile ag fo-choistí comhaireachta agus ag tuarascálacha neamhspleácha agus tá sé in am anois cuid dá moltaí a chur i bhfeidhm.
Moltaí cruthaitheacha creative motions
" Moltaí cruthaitheacha curtha chun cinn aige agus d'éirigh leis smacht a choinneáil ar chuid de na comhaltaí achrannacha.
moltaí suggestions
" Cén fáth nach n-oibríonn an téacsáil réamhaithriseach i gceart? Ba chóir don ghuthán cabhrú leat agus focail a chríochnú go huathoibríoch ach de ghnáth piocann sé focal ait éigin eile – agus ní bhíonn na moltaí in ord aibítre riamh.
cibé moltaí whatever recommendations
" D’iarr an coiste cathrach ar ghrúpaí sa chathair cibé moltaí nó smaointe a bhí acu a chur chun tosaigh.
moltaí fiúntacha worthwhile recommendations
"moltaí fiúntacha déanta ag an Aire Dlí is Cirt, Michael McDowell ina leith.
moltaí Thuarascáil Hanley the recommendations of the Hanley Report
" Is léir fosta gur cheart moltaí Thuarascáil Hanley a chur ar an mhéar fhada go dtí go bhfaighfimid an lámh in uachtar ar MRSA.
moltaí recommendations
" Bhí fadhbanna le Tuarascáil Genesis, go háirithe nuair a scríobh siad go mba cheart don tsraith a bheith ag cur íomhá *“sexy and cool”* chun cinn (an bhfaca siad bolg Glen Crowe le déanaí?) ach, cé nach raibh gach rud i gceart, ba cheart go nglacfaí le cuid de na moltaí.
má chuirtear na moltaí seo i bhfeidhm if these recommendations are implemented
" Tá an chontúirt ann go gcuirfear an Ghaeilge ag bun an liosta, áfach, má chuirtear na moltaí seo i bhfeidhm.
moltaí suggestions
" Tagann siad ar ais chugam le ceisteanna agus le moltaí minic go leor – athruithe cuibheasach bunúsacha, seachas gramadach a cheartú.
moltaí fiúntacha worthwhile recommendations
" Saothair thoirtiúla ina raibh moltaí fiúntacha a bhí ina bhformhór.
is beag dá gcuid moltaí a cuireadh i bhfeidhm few of their recommendations were implemented
" Ach bhí rud amháin i bpáirt acu uilig – is beag dá gcuid moltaí a cuireadh i bhfeidhm.
moltaí conspóideacha controversial recommendations
" Nach ionann carachtair “Ros na Rún” agus leagan iltoiseach de na seandeilbhíní a bhíodh á n-úsáid i m*Buntús Cainte *fadó – ach go bhfuil siad ábalta labhairt agus siúl! Ceann de na torthaí is mó atá ar an díospóireacht phoiblí a chothaigh moltaí conspóideacha Enda Kenny i leith na Gaeilge a bheith ina ábhar staidéir roghnach i ndiaidh an Teastais Shóisearaigh ná go bhfuil sé admhaithe faoi dheireadh ag an Aire Oideachais go bhfuil locht ar theagasc na teanga.
maidir le cur i bhfeidhm moltaí Choimisiún na mBradán as regards the implementation of the recommendations of the Salmon Commission
" Thíolaic sé cúraimí mara an phoist ar a Aire Sóisearach, Pat the Cope Ó Gallchóir, rud a chothaigh neart deacrachtaí maidir le cur i bhfeidhm moltaí Choimisiún na mBradán.
moltaí recommendations
" In ainneoin an mhéid a tharla i Leas Cross, agus na moltaí a chuir an tOllamh Des O’Neill chun cinn sa tuarascáil a scríobh sé mar gheall ar an ionad, níl na hacmhainní cuí curtha ar fáil ag an rialtas go fóill le cinntiú go n-oibreodh an córas rialaitheach go héifeachtach.
go nglacfadh sé le moltaí an choiste, that he would accept the recommendations of the committee,
" Cúlú? Cainteanna le naimhde? Cé gur dhúirt an tUachtarán Bush ar dtús go nglacfadh sé le moltaí an choiste, is cosúil go bhfuil sé ag déanamh athmhachnaimh i láthair na huaire.
moltaí, recommendations,
" *B’ann a bhí moltaí, den chéad uair, go mbeadh roinnt na cumhachta i dteannta diminsin Éireannaigh mar eochair a d’fhuasclódh fadhb an tuaiscirt go deo.
moltaí recommendations
" Lorg muid moltaí ó cheoltóirí agus amhránaithe an chontae i dtaobh na mbealaí ab fhearr, dar leo, chun na healaíona seo a fhorbairt.
moltaí recommendations
" Ceann de na moltaí is conspóidí ná táille plódaithe – suim áirithe a d’íocfaí in aghaidh an lae dá dtiomáinfí isteach go Manhattan.
moltaí proposals
" Ó thaobh an chomhlachta teilifíse de, tá moltaí á scríobh ag Gearóid faoi láthair agus tá sé ag cur cláir faoin gCairdinéal Tomás Ó Fiaich in eagar.
moltaí recommendations
" Tá na moltaí seo bunaithe ar thaighde ar chúinsí mar an costas maireachtála, costas tithíochta, boilsciú, etc.
cuid de na moltaí, some of the recommendations,
" Nuair a dúirt an UUP ach go háirithe nach raibh siad sásta le cuid de na moltaí, mhaígh Robinson mura n-aontódh gach páirtí leis an bhuiséad pleanáilte, go dtitfeadh an Feidhmeannas.
moltaí recemmendations
" Tar éis an imscrúdaithe, foilseofar tuarascáil ina léireofar céard go díreach a tharla agus déanfar moltaí maidir leis na hathruithe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm lena chinntiú nach dtarlóidh a leithéid arís.
cuireadh moltaí áirithe faoi bhráid na rialtas some suggestions were submitted to the governments
" Leithscéal Ag eascairt as plé an Choimisiúin, cuireadh moltaí áirithe faoi bhráid na rialtas agus na n-eagraíochtaí eile a raibh baint acu leis an bpolasaí asamhlaithe.
moltaí recommendations
" Dar ndóigh, fiú dá nglacfaí leis na moltaí sin, ní fhéadfaí iad a chur i bhfeidhm gan infheistíocht bhreise.
na moltaí seo these proposals
" Nuair a shracaimid ár mbealach trí théacs "an ochtú leasú is fiche ar an mbunreacht 2008", a d’fhoilsigh an Coimisiún Reifrinn, lena thagairtí d’ailt, d’fho-ailt, do mhíreanna, d’fhomhíreanna, d’airteagail agus d’fhomhíreanna airteagail, tá sé éasca a cheapadh go bhfuil na moltaí seo dothuigthe ar fad.
moltaí proposals
" Nuair a shracaimid ár mbealach trí théacs "an ochtú leasú is fiche ar an mbunreacht 2008", a d’fhoilsigh an Coimisiún Reifrinn, lena thagairtí d’ailt, d’fho-ailt, do mhíreanna, d’fhomhíreanna, d’airteagail agus d’fhomhíreanna airteagail, tá sé éasca a cheapadh go bhfuil na moltaí seo dothuigthe ar fad.
moltaí recommendations
" Ag cuid de na daoine, is tábhachtaí é fios a bheith acu cad é tharla dá ghaolta agus iad ag iarraidh an cheist is tábhachtaí a fhreagairt, cad chuige ar maraíodh é nó í agus tá moltaí eile sa tuarascáil a thugann aghaidh ar an fhadhb sin.
roinnt moltaí some advice
" Ba mhaith liom mar sin roinnt moltaí a thabhairt do rialtóirí na tíre ina bhféadfaidís féin cuid den ualach a iompar sula smaoineofaí ar chiorruithe míchothroma dá leithéid a chur i bhfeidhm.
moltaí advice
" Rinneadh neamhiontas d’ionadaithe na ndaoine agus dá moltaí.
moltaí advice
" Le scéal fada a ghiortú, de bharr an lagtrá eacnamaíochta, d’iarr Rialtas na hÉireann ar choiste eacnamaithe iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil airgead poiblí á chaitheamh agus moltaí a dhéanamh i dtaca leis an dóigh is fearr le gearradh siar a dhéanamh.
moltaí proposals
" Bímis ag súil, mar sin, nach mbeidh aon ghá le tuilleadh ciorruithe nuair a bheas moltaí Mhic Cárthaigh curtha i bhfeidhm.
moltaí recommendations
" Cinnte, tá corr-rud maith ann faoi chúrsaí oideachais ach chun na moltaí uaillmhianacha oideachais a chur i bhfeidhm, cá bhfuil an Bord Oideachais a bhí molta sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta? Ina áit, beifear ag brath ar an Roinn Oideachais: an Roinn Stáit chéanna a raibh ar an gCoimisinéar Teanga, imscrúdú a dhéanamh air anuraidh, faoi Alt 21 de Acht na dTeangacha Oifigiúla mar nach raibh an Roinn sin sásta a ghéilleadh go raibh aon dualgas orthu treoirlínte faoi mhúineadh an churaclam scoile a chur ar fáil do scoileanna Gaeltachta, ná do na Gaelcholáistí in aon teanga eile seachas i mBéarla.
moltaí recommendations
" Díol spéise é mar sin nuair a thagann siad le chéile le scansáil a dhéanamh ar na mórcheisteanna atá ag dó na geirbe acu sa réimse teoranta saineolais seo agus moltaí a chur chun cinn chun iad a leigheas.
moltaí recommendations
" Céard a rinne se i dtaobh na ceiste? Bhunaigh sé Coimisiún na Gaeltachta sa mbliain 2000 i dtosach agus d’iarr sé ar an gCoimisiún sin moltaí a chur faoina bhráid faoi na critéir a d’fhéadfaí a úsáid leis an teorainn a athshocrú.
moltaí an fhreasúra the opposition's proposals
" BD: Maidir leis an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge, cén uair a bheas moltaí an fhreasúra agus na heagrais Ghaeilge curtha le chéile agat? PÓC: Tá fochoiste den Choiste Um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta agus Gaeltachta ag obair ar thuarascáíl bunaithe ar na moltaí sin faoi láthair agus tá súil agam go mbeidh siad réidh faoi lár na míosa seo.
moltaí advice
" Seo roinnt bheag moltaí don té atá ag brath seal beag ama a chaitheamh sa Chathair Shíoraí An Pantheon ===== Is cinnte go mbeadh An Pantheon ar bharr an liosta mar cheann de na foirgnimh is áille, ón ré àrsa, atá ina sheasamh go fóill.
easpa moltaí lack of commendations
" Chuir an easpa moltaí sa Dréacht Straitéis chun dul i ngleic leis na bacanna atá sa mbealach roimh dhaoine, ar mhaith leo Gaeilge a úsáid, díomá orm.
moltaí an rialtais the government recommendations
" Cuid acu ag rá go gcaithfear tuilleadh cíoradh a dhéanamh ar na leasuithe atá beartaithe agus teacht ar chomhréiteach; cuid eile, go háirithe iad siúd atá ar eite chlé an pháirtí, ag éileamh gur cheart moltaí an rialtais a chur ar ceal láithreach agus an próiseas idirbheartaíochta a thosú arís as an nua.
moltaí resolutions
" Foilsíodh an Dréachtstraitéis i mí na Samhna anuraidh agus chuir baill den phobal agus den Chomhchoiste Oireachtas a bhí ag plé leis, moltaí chun tosaigh len é a leasú.
moltaí recommendations
" Bunaíodh Coiste na Gaeilge agus tháinig siadsan aníos le moltaí conas dul i bhfeidhm ar an lucht gnó agus ar cheann de na moltaí sin, bunaíodh Gaillimh le Gaeilge.
Moltaí points of advice
" Moltaí don Rialtas Nua: ============= Tá airgead gann agus ní féidir a bheith ag súil le aon chaiteachas breise ar an nGaeilge ná ar an nGaeltacht.
moltaí ideas, proposals
" Seo roinnt moltaí a bheadh agam do Dinny Mc Ginley, a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm taobh istigh de na laincisí airgid atá ar a Roinn agus a bheadh ag tíocht le Clár an Chomhrialtais.
moltaí proposals
" Cártaí Ceada ======= Chuir tuarascáil an Choimisiúin moltaí éagsúla faoi bhráid an rialtais chónaidhme, ach tá aird an phobail dírithe ar mholadh amháin ach go háirithe.
moltaí recommendations
" Maidir le moltaí na meithle, ceapadh Stiúrthóir Iomána go luath tar éis gur glacadh leis an treoirphlean.
moltaí a dhréachtadh to draw up resolutions
" ” Mhol sé don Údarás moltaí a dhréachtadh chun an comhoibriú úd a chothú.
neart moltaí le chéile plenty of recommendations
" Má tá fadhb ag baint leis – agus is léir go bhfuil - nár cheart iarracht a dhéanamh é a leasú seachas cinneadh gasta a dhéanamh chun é a scor, cinneadh a bhféadfadh aiféaltas a bheith orainn faoi amach anseo b’fhéidir? Reifreann Eile ====== Is cinnte go gcuirfear neart moltaí le chéile nuair a ghairmfear an Reifreann, ach sula dtosófar ar an tuairmíocht sin ba mhaith liom féin cúpla moladh fánach a dhéanamh i leith Seanad leasaithe.
moltaí ciallmhara sensible recommendations
" Bhí moltaí ciallmhara déanta ansin ag saineolaithe coinsiasacha maidir le rangú a dhéanamh ar na ceantair Ghaeltachta de réir critéir theangeolaíocha.
tá moltaí ann fosta there are recommendations also
" Tá iarratas ar £10m d'airgead Eorpach Peace III curtha isteach ach anuas ar sin, tá pleananna ag Ollscoil Uladh £250 milliún a infheistiu i dtuaisceart na cathrach agus tá moltaí ann fosta ‘dorchla cultúir’ a thógáil agus foirgnimh stairiúla i sráid Dhún na nGall agus ar Bhóthar Chromghlinne, an charcair san áireamh, a fheabhsú.
a bheith ag cur moltaí i bhfeidhm putting resolutions into effect
" De réir tuarascáil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le ballstáit a bheith ag cur moltaí i bhfeidhm ó thaobh cosaint a thabhairt do pháistí sa domhan digiteach, níl treoirlínte tugtha isteach ach ag deich gcinn acu.
moltaí idirghabhála an Iarthair the West’s advice of mediation
" Faitíos ba bhun le seasamh seo na Rúiseach, faitíos nach raibh i moltaí idirghabhála an Iarthair ach cleas chun a gcuid cumhachta sa réigiún a leathnú faoi bhrat na síochána, cumhacht a d’úsáidfí ina gcoinne arís amach anseo.
ndéanfaidh na moltaí seo leas these points will be beneficial
" Is dócha go ndéanfaidh na moltaí seo leas agus go gcuirfear béim níos mó ar aoir Uí Nualláin atá feicthe sa bunshaothar, ach go háirithe, an líne cháiliúil i litríocht agus ar uaigh Uí Chriomhthain, “Mar ná beidh ár leitheidí arís ann”.
roinnt moltaí ann some recommendations
" Tá roinnt smaointí maithe sa tuarascáil ach tá roinnt moltaí ann atá fíorchontúirteach do chraolachán na Gaeilge.
níor tugadh aird ar bith ar na moltaí sin that advice wasn’t noticed
" Bhíos féin ag ceann acu sna Forbacha: tháinig smaointí iontacha ciallmhara ó na tuismitheoirí óga Gaeltachta a bhí i láthair ach níor tugadh aird ar bith ar na moltaí sin sa gClár Tacaíochta Teaghlaigh.
le moltaí a fháil to find proposals
" ‘De Ghlaschloich an Oileáin’ =========== Rinne an Bord comhairliúchán le hionadaithe na gcomhphobal Maorach, ar a dtugtar na iwi, fud fad na tíre cúpla bliain ó shin le moltaí a fháil i ndáil le hainmneacha oiriúnacha Maoraise do na hoileáin.
sular cuireadh na moltaí sin i bhfeidhm before the resolutions were put into effect
" Bheadh céad bliain eile ann sular cuireadh na moltaí sin i bhfeidhm áfach.
a bhainfeas tuisle as moltaí an Aire Oideachais which shall trip up the minister for education’s recommendations
" An bhféadfadh go bhfuil fasach i gcás dlí na hEorpa a bhainfeas tuisle as moltaí an Aire Oideachais?
moltaí ar bith any advice
" An cheist dheireanach a chur mé air ná an raibh moltaí ar bith aige d’éinne atá go maith ag gnóthaí pócair agus seo an freagra a thug sé ar mo cheist: “Tá plean mór eile agam agus seo rud iontach tábhachtach fá choinne éinne atá i mbun pócair; sin ó thaobh do ‘rolla banc’ nó bankroll mar a thugtar air, chun míniú simplí a chur air—sin é do bhainc phearsanta ina choimeádann tú d’airgead ann- ach an rud is tábhachtaí ná chun é a bhainistiú i gceart agus cinnidh chiallmhara a dhéanamh leis.
moltaí a bhí déanta sa recommendations which were made
" Déanfaidh mise mo bhreithiúnas air chomh maith ach ní bheidh sé bunaithe ar chruinneas nó ar líofacht a chuid Ghaeilge ach ar an méid seo: an mbeidh sé de mhisneach aige moltaí a bhí déanta sa Staidéar Teangeolaíoch ar Staid na Gaeilge sa nGaeltacht a chur i bhfeidhm? Mar shampla, an mbeidh sé toilteanach glacadh leis na critéir theangeolaíocha a bhí molta sa staidéar sin? An mbeidh se sásta deireadh a chur leis an gcur i gcéill atá ar bun ag a Roinn, faoina gcuirfear airgead amú ar phleanáil teanga i gceantair sa nGaeltacht oifigiúil nach bhfuil rian ar bith den Ghaeilge fágtha iontu? An mbeidh sé sásta deireadh a chur le stádas Gaeltachta na n-eastát tithíochta ar imeall na Gaillimhe? Tuigtear do chuile dhuine nach bhfuil aon bhunús teangeolaíoch le stádas Gaeltachta a bheith ag eastáit tithíochta i dTír Oileáin agus i gCnoc na Cathrach.
moltaí praiticiúla practical recommendations
" Tá sé in am ag daoine áirithe moltaí praiticiúla a chur ar fáil faoi chaomhnú na Gaeltachta agus éirí as a bheith cáinteach an t-am go léir.
moltaí recommendations
" Tá Dónall Ó Maolfabhail den tuairim go leanfaidh praghas na dtithe ag ardú in Éirinn, fiú má chuireann an rialtas i bhfeidhm moltaí coiste dá chuid atá tar éis tuarascáil a fhoilsiú ar chúrsaí sealúchais.
moltaí proposals
" Measann Carmen Rodríguez gur ag lorg vótaí breise a bhí Príomh-Aire Thír na mBascach nuair a chuir sé moltaí mar gheall ar thodhchaí an réigiúin faoi bhráid na Parlaiminte i mí na Nollag.
moltaí recommendations
" Cuirfidh moltaí Státrúnaí Thuaisceart Éireann maidir leis an chóras rialtais áitiúil iachall ar pholaiteoirí ón dá thaobh bheith ag obair as lámh a chéile agus tá Robert McMillen dóchasach go mbeidh tionchar dearfach aige seo ar chúrsaí polaitíochta go fadtéarmach.
moltaí recommendations
" Dá gcuirfí na moltaí a rinne Coimisiún na Gaeltachta i bhfeidhm, measann Breandán Delap nach mbeadh fágtha sa Ghaeltacht ach 27,000 duine – agus go mbeadh na Forbacha, áit a bhfuil ceanncheathrú Údarás na Gaeltachta agus Roinn na Gaeltachta ar chean de na ceantair a chaillfeadh a stádas.
má chuirtear moltaí an Pháipéir Bháin ar Oideachas agus Scileanna i bhfeidhm if the recommendations of the White Paper on Education and Skills are implemented
" Tá an-dochar déanta ag príomhoidí áirithe i gcoláistí tríú leibhéal i Sasana do na hinstitiúidí a bhfuil siad i gceannas orthu agus tá eagla ar Tony Birtill go dtarlóidh an rud céanna sna scoileanna má chuirtear moltaí an Pháipéir Bháin ar Oideachas agus Scileanna i bhfeidhm.
moltaí recommendations
" Tá lucht thionscal an tobac ag cur go láidir i gcoinne moltaí sa nGearmáin cosc a chur ar an tobac i dtithe tábhairne agus i mbialanna, mar a mhíníonn Christoph Wendler.