Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
réimsí tábhachtacha important areas
" Fágann seo gur gá do na na páistí dul i muinín an Bhéarla i réimsí tábhachtacha den saol.
réimsí sectors, areas
" Sa lá atá inniu ann tá daoine dubha le feiceáil i go leor réimsí den tsochaí Mheiriceánach a raibh cosc orthu a bheith páirteach iontu roimhe seo.
réimsí areas
" Tosaíodh le cúig cheannteideal i réimsí a measadh go mbeadh spéis ag an bpobal iontu: Nuacht, Sceidil Raidió agus Teilifíse, Ranganna Gaeilge, Féilire Imeachtaí agus Fógraí.
réimsí gaolmhara related areas
" Den chéad uair riamh beidh clár cuimsitheach forbhartha chun taighde idirdhisciplíneach a dhéanamh ar an Stair, an Léann Ceilteach agus Litríocht na hÉireann agus na hAlban, an Béaloideas, Staidéar Cultúrtha, an Ultais, Tíreolaíocht Chultúrtha chomh maith le réimsí gaolmhara eile.
réimsí areas
" "Nuair a bhí muid cúig bliana ar an aer, shocraigh muid grianghraf a fháil de na daoine ón stáisiún a bhí ag obair le RTÉ agus bhí dhá dhuine dhéag a bhí ag obair i réimsí difriúla sa stáisiún sin.
réimsí areas
" Tá sciar maith d'obair an Choiste Téarmaíochta a bhaineann le réimsí eile saoil - an t-oideachas, an tseoltóireacht, cúrsaí ealaíne - agus nár foilsíodh riamh i bhfoirm leabhair.
réimsí areas
" Is staidéar é a fheidhmíonn ar dhá leibhéal, *Prospect* agus *Site*, agus a dhíríonn ar an fhorbairt agus an fás atá ag tarlú, gan réamhshampla, i réimsí áirithe sa tír seo.
réimsí areas
" Tá an t-oideachas ar cheann de na réimsí a bhfuiltear ag díriú air.
réimsí areas
" Cuid mhór de na Gearmánaigh a théann ar saoire go hÉirinn, is daoine sna réimsí thuas iad cheana féin: ceoltóirí nó damhsóirí gníomhacha.
réimsí areas
" Cuid mhór de na Gearmánaigh a théann ar saoire go hÉirinn, is daoine sna réimsí thuas iad cheana féin: ceoltóirí nó damhsóirí gníomhacha.
réimsí areas
" Beidh scríbhneoirí nua ag teacht chun cinn i gcónaí agus réimsí nua i saol na foilsitheoireachta le treabhadh.
réimsí areas
" Thiocfaí díospóireacht bliana a reáchtáil ar na gnéithe éagsúla den cheist seo ach thig cúrsaí a shimpliú agus féachaint ar céard is féidir a dhéanamh sna réimsí seo: an teaghlach, an t-oideachas, an pobal agus cúrsaí siamsaíochta.
réimsí areas
" Cad é atá ar siúl in Éirinn faoi láthair? Tá fianaise ag teacht chun cinn an t-am ar fad na laethanta seo a léiríonn go bhfuil caimiléireacht fhadbhunaithe i gceist i go leor réimsí de chuid na sochaí.
réimsí fairsinge wide areas
"réimsí fairsinge san Astráil Thiar agus san Astráil Theas tirim freisin, cé nach bhfuileadar i ngar a bheith chomh dona leis na stáit san oirthear.
réimsí areas
" In áit féachaint le srianta nua a chur ar dhaoine ba chóir don Rialtas scóip an Achta a leathnú - go dtí an Garda Síochána, abair, nó réimsí eile den chóras nach dtagann faoin Acht go fóill.
réimsí areas
" Molann sé go gceapfaí *ombudsman *a bheadh freagrach don chomhairle, ar a mbeadh baill ó eagraíochtaí na meán cumarsáide, an NUJ agus ionadaithe ó réimsí eile den tsochaí.
réimsí an-chúnga very narrow areas
" " An gcuireann sé díomá air go bhfuil lucht léinn na Gaeilge, den chuid is mó, gafa le réimsí an-chúnga agus nach spéis leo saothar mar seo a chur i gcló? "Sílim an rud atá ann ná go bhfuil cineálacha áirithe léinn faoi mheas agus go bhfuil cineálacha eile léinn ansin nach bhfuil meas orthu.
réimsí areas
" Bhí dreamanna áirithe ann a raibh neamhspleáchas iomlán ag teastáil uathu ón Danmhairg, i réimsí mar oideachas, cúrsaí riaracháin agus cúrsaí gnó.
réimsí areas
" I measc na rudaí eile a bheidh ag tarlú beidh saineolaithe i láthair chun ceardlanna a chur ar siúl ar na réimsí seo: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide, Taighde Idirdhisciplíneach sa Ghaeilge agus Caighdeán na Gaeilge do Bhunmhúinteoirí.
réimsí areas
" Ba chóir an éiginnteacht a bhaineann lenár n-infheistíocht i gcúrsaí taighde a laghdú trí thacaíocht a thabhairt do réimsí éagsúla.
réimsí areas
" Baineann a cuid freagrachtaí le léiriú inmheánach, agus coimisiúnú ón earnáil neamhspleách, na gcláracha sna réimsí atá faoina cúram.
réimsí areas
" Sé huaire an chloig taistil ó Ghlaschú, thart le Loch Lomond, trí Ghleann Comhann agus "trasna na farraige go *Skye*" (nó, sa lá atá inniú ann, trasna an droichid go *Skye*!) Is áit ar leith é Sabhal Mòr Ostaig, an coláiste ina bhfuil os cionn 100 mac léinn agus 60 ball foirne fostaithe i réimsí éagsúla.
réimsí éagsúla various areas
" Nuair a bunaíodh Saorstát Éireann sa bhliain 1922 bhí sé mar pholasaí ag an rialtas an Ghaeilge a chur chun cinn i réimsí éagsúla den saol poiblí agus bhí géarghá le leaganacha údarásacha Gaeilge de logainmneacha na tíre chun an polasaí sin a chur i bhfeidhm.
i ndóthain réimsí den saol in enough areas of life
" Tá an baol ann i gcónaí nach mbeidh an Ghaeilge, dála mionteangacha eile, in úsáid i ndóthain réimsí den saol.
i ndóthain réimsí den saol in enough areas of life
" Tá an baol ann i gcónaí nach mbeidh an Ghaeilge, dála mionteangacha eile, in úsáid i ndóthain réimsí den saol.
réimsí areas
" Toradh bheith ar an gClár Óige: ealaíontóirí, scríbhneoirí agus aisteoirí óga bheith ag baint úsáide as a gcuid scileanna mar theagascóirí/áisitheoirí agus ag baint amach fostaíochta sna réimsí seo sa nGaeltacht.
réimsí areas
" “I mbliana, mar shampla,” a deir Yeates, “d’fhógair an Chomhairle Ealaíon go raibh €3 milliún á chur ar fáil do na healaíona traidisiúnta, idir Ghaeilge agus Bhéarla, sna réimsí ceol agus rince, agallaimh bheirte agus an sean-nós.
réimsí areas
" Cén obair atá á déanamh san Acadamh faoi láthair, ó lá go lá? Ag cur cúrsaí ollscoile ag léibhéal Máistreachta, Ard-Dioplóma agus Dioplóma ar fáil i réimsí ar nós an Aistriúcháin, na Cumarsáide, Theicneolaíocht na Faisnéise, an Oideachais agus na Gaeilge Feidhmí; ag forbairt cúrsaí nua sna réimsí seo agus i réimsí eile; agus i mbun tionscadail éagsúla taighde.
réimsí móra big areas
" Tá an naomhóg i bhfad níos oscailte agus tá réimsí móra di nach bhfuil ach canbhás amháin le fáil orthu, gan adhmad ar bith.
réimsí areas
" Chuige sin cinnteofar rannpháirtíocht daoine óga sa phlé agus díreofar ar réimsí a bhfuil spéis acu siúd ach go háirithe iontu.
réimsí areas
" Chuige sin cinnteofar rannpháirtíocht daoine óga sa phlé agus díreofar ar réimsí a bhfuil spéis acu siúd ach go háirithe iontu.
réimsí areas
" Chuige sin cinnteofar rannpháirtíocht daoine óga sa phlé agus díreofar ar réimsí a bhfuil spéis acu siúd ach go háirithe iontu.
réimsí oibre areas of work
" Cúis amháin atá leis sin ná an easpa scileanna atá i gcuid de na réimsí oibre anseo, rud nár thug Rialtas na hAstráile mórán suntais dó go dtí trí bliana ó shin.
réimsí areas
" Tá foinsiú allamuigh éasca i go leor réimsí anois toisc gur féidir eolas digiteach a scaipeadh go saor timpeall an domhain.
réimsí móra coinligh. big tracts of stubble.
" Thart orm anois tá taobh tíre oscailte, aimhréidh, cnocach clúdaithe le réimsí móra coinligh.
réimsí seacláide choclate ranges
" Ar thuras sa mhonarcha, d’fhoghlaim mé mar gheall ar réimsí seacláide na Nua-Shéalainne: Perky Nana, Pinky, Jaffa, agus Buzz.
sna réimsí seo in these areas
" Is sna réimsí seo a thuill sé cáil mar dhuine cumasach ó thaobh na hidirbheartaíochta agus an éascaithe de.
i réimsí an cheoil, na scannán agus na drámaíochta. in the areas of music, film and drama.
" Ar an ollscoil i gCorcaigh bhí Riobard cairdiúil le Seán Ó Riada agus bhí siad le comhoibriú ar mhórán tionscadal ina dhiaidh sin i réimsí an cheoil, na scannán agus na drámaíochta.
san iliomad réimsí den tsochaí abhus. in so many areas of society over here.
" Is léir dom freisin, áfach, go ndéantar idirdhealú fós ar dhaoine aeracha san iliomad réimsí den tsochaí abhus.
i réimsí éagsúla in various areas
" Ach ní féidir dul i bhfeidhm ar na daoine sin i réimsí éagsúla mura féidir ábhar a chur ar fáil dóibh – na bileoga agus araile a bhíonn de dhíth le himeachtaí a reáchtáil le linn na féile, cuir i gcás.
i réimsí éagsúla polasaí, in various areas of policy,
" Cumhachtaí breiseMeastar go dtabharfadh Conradh Liospóin suas le 100 cumhacht nua bhreise don AE i réimsí éagsúla polasaí, 30 cumhacht nua dlí, ina measc.
i réimsí éagsúla in various areas
" Bhí ionadaithe na meán cumarsáide i láthair, chomh maith le hAstrálaigh atá chun tosaigh i réimsí éagsúla, mar shampla daoine aitheanta ón tionscal siamsaíochta nó ó shaol na litríochta.
réimsí areas
" Ar ndóigh, tá toradh iarmhartach (knock-on effect) ag seo i réimsí eile.
réimsí an cheoil areas of music
" Caithfear a rá gur eagraíocht nuála a bhí i nGael Linn san am, (nílim á rá nach bhfuil i gcónaí), ach siar san am sin, fadó, bhí siad chun cinn ar a lán slite maidir le teicneolaíocht na linne a úsáid ar mhaithe le cuspóirí dá gcuid a bhaint amach i réimsí an cheoil, na scannánaíochta agus an spóirt trí mheán na Gaeilge.
réimsí eolaíochta in the realms of science
" **An Teicneolaíocht** Ar tharla an iomarca infheistíochta i réimsí eolaíochta agus teicneolaíochta in Éirinn le deich mbliana anuas? Níor tharla, ach caithfear an bhéim a leagan ar thaobh amháin de.
réimsí realms
" Cinneadh suimiúl agus dóchasach – baineann tuairimíocht chlaonta agus eagla le máchail aghaidhe go minic go fóill agus cé go bhfuil dul chun chinn déanta i réimsí eile de dhearcadh an phobail, is léir go spreagann aghaidheanna atá difriúil mothúcháin atá an-phrimitíveach.
réimsí areas
" Imeacht an Aire Ach is liosta le háireamh iad na réimsí Gaeilge agus Gaeltachta atá molta don tua.
réimsí léinn areas of knowledge
" I ngan a fhios don chuid is mó againn, tá lucht saineolais ag iniúchadh agus ag athbhreathnú na seanchoincheap níos mó ná ariamh, i ngeall ar an dul chun cinn atá déanta ina réimsí léinn éagsúla.
réimsí areas
" An bhfuil todhchaí shíochánta an réigiúin ag brath ar dhiongbháilteacht na heagraíochta rúnda seo siúl thrí cheantracha nach bhfuil fáilte rompu agus crosadh atá á thabhairt dóibh ag Peter Robinson ar aon dul chun cinn ar réimsí eile polaitíochta? Is furasta a chreidbheáil.
réimsí areas
" Céard iad na réimsí inar éirigh go maith leis an Lucht Oibre agus céard iad na réimsí inar theip orthu? Is fiú breathnú ar na hathruithe móra a tháinig ar an Bhreatain idir 1997 agus 2010.
réimsí areas
" Ba gheall le mantra é ag iar-Aire na Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, go raibh i bhfad barraíocht eagraíochtaí Gaeilge ann agus go raibh cuid dá gcuid réimsí oibre ag teacht salach ar a chéile.
réimsí territory, range
" Ach tá an baol ann leis an Straitéis seo go gcuirfear le maorlathas na Gaeilge mura leagfar síos na réimsí ar leith go soiléir do na heagraíochtaí thuasluaite ón tús.
i réimsí na heolaíochta in areas of science
" Cloistear urlabhraithe na gcomhlachtaí céanna ag gearán go minic anois nach bhfuil a dhóthain daoine leis an gcaighdeán oideachais a theastaíonn, ag tíocht amach as na coláistí tríú leibhéal in Éirinn chun na postanna a chruthaítear i réimsí na heolaíochta is na teicneolaíochta a líonadh.
réimsí éagsúla various areas
" Is í an cineál fealsúnachta a bhaineann leis an stáisiún ná réimsí éagsúla ceoil is cainte a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge.
go leor réimsí éagsúla plenty and various sectors
" Tá oiliúint fhada curtha isteach agat in go leor réimsí éagsúla den eagraíocht agus is cinnte go raibh lúcháir orainn uilig gur ceapadh duine a bhfuil taithí fhairsing aige a bheith ag obair ar fud na Gaeltachta don phost is sinsirí san Údarás.
saineolas sna réimsí seo specialized knowledge in these areas
" Arbh fhiú a bheith ag smaointiú ar phacáiste iomarcaíochta deonach a thairiscint do bhaill foirne áirithe lena chinntiú go dtig leat daoine úra le saineolas sna réimsí seo a earcú? Cúram dúshlánach é an ní ar a dtugtar 'bainistíocht athruithe' in eagraíocht ar bith agus is tusa a bheas á stiúradh sa chás seo.
réimsí bitheolaíochta, ríomhaireachta realms of biology, computing
" Cibé bealach a rachaidh na hÉireannaigh chun cinn, is as críocha aineoil anama slua beag daoine ina measc a eascróidh gach fuinneamh le hiad a iompar chun tosaigh i réimsí bitheolaíochta, ríomhaireachta, fuinnimh, nó cibéard a bhéarfas rath.
i réimsí áirithe in particular areas
" Dúirt sé go bhfuil ganntanas oibrithe oilte ag cur isteach ar fhorbairt i réimsí áirithe an gheilleagair agus go bhfuil an scéim SMP bunaithe ar urraíocht na bhfostóirí, ar riachtanais na tuaithe agus ar ghairmeacha ardluacha.
dtaighde sna réimsí seo research in these areas
" Bheadh eagla orm nach bhfuiltear ag leagan oiread béime is ba chóir ar ghnóthaí teanga, cailleadh teanga nó ar easpa teanga agus an cailleadh dúchais dá réir, i dtaighde sna réimsí seo, mar nach mbreathnóidh taighdeoirí in aon aird lasmuigh de dhearcadh cúng Bhéarla na hÉireann.
i réimsí oifigiúla in official realms
" Bhain dúshláin leis an ardmhian seo, sa mhéid is nár saothraíodh an teanga i réimsí oifigiúla le beagnach 400 bliain.
Tháinig borradh mór i réimsí an aistriúcháin the area of translation increased greatly
" Tháinig borradh mór i réimsí an aistriúcháin, na téarmaíochta agus na foclóireachta thart ar an am céanna ar chúiseanna gaolmhara ach neamhspleách ar a chéile – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tionscadal téarmaíochta focal.
i réimsí áirithe sa saol abhus in particular realms of life here
" Bhí ciníochas follasach le sonrú san Astráil um an dtaca sin, cuir i gcás an dúnghaois inimirce, an White Australia Policy, agus an dóigh ar caitheadh go dona le muintir dhúchais na tíre i réimsí áirithe sa saol abhus.
ar réimsí níos lú ná Éire in areas smaller than Ireland
" Is measa arís a scéal siadsan, Palaistínigh, tharla gur ar réimsí níos lú ná Éire atá na heachtraí s’acu ag titim amach.
i réimsí eile in other areas
" Creidimse go mbaineann fócas, cur chuige agus paisean le dornálaithe atá eisceachtúil, uathúil agus go ndéanann an dornálaí íobairtí ar son an bhua nach ndéanann mórán daoine eile i réimsí eile – níl sé feicthe agamsa ar aon nós.
le réimsí na tuisceana with realms of reason
" Sa lá atá inniu ann, gné aisteach is ea grá a bhaineann níos minice le réimsí na tuisceana is geilleagair seachas le réimsí na braistinte agus an mhothúcháin, faraor.
seachas le réimsí na braistinte agus an mhothúcháin rather than with the realms of feelings and perception
" Sa lá atá inniu ann, gné aisteach is ea grá a bhaineann níos minice le réimsí na tuisceana is geilleagair seachas le réimsí na braistinte agus an mhothúcháin, faraor.
i Réimsí Eile Saoil in other areas of life
" Ceisteanna i Réimsí Eile Saoil ========== Na *Northern Irish*, na hiománaithe ar an chlaí seo, an ansa leo *The Late, Late Show* nó Jonathan Ross? U2 nó Guns and Roses? Laethanta saoire i dTír Chonaill nó i bPort Rois? An abrann siad ‘TG Ceathair’ nó ‘TG Four’? (Maidir leis an teilifís de, cén fáth nach n-amharcann aon duine ó thuaidh ar *Fair City*? Ó thosaigh sé i 1989, cad chuige nár chuala oiread is duine amháin éinne ag fiafraí "Bhfaca tú Fair City aréir?") An dtugann siad douze points d'Éirinn agus null points don Ríocht Aontaithe sa chomórtas Eoraifíse? An dtugann siad Arm na Breataine nó An tArm ar, em, Arm na Breataine? An bhfuil naoi nó sé chontae in Ultaibh? Tá na mílte ceist againn ó thuaidh a léiríonn a bhfreagraí cén dearcadh polaitíochta atá ag duine, agus miondifríochtaí saíochta.
réimsí eile nach iad other area besides
" Ardaíonn an líon suntasach seo daoine ceisteanna tábhachtacha i réimse an gheilleagair, réimse an chomhair idirnáisiúnta agus i réimsí eile nach iad.
réimsí raidhsiúla in many areass
" Is é atá i gceist leis seo ná go bhfuil maolú mór tagtha ar chumhacht an Stáit i réimsí raidhsiúla mar thoradh ar an domhandú.
Chailliúint Chumhachta i Réimsí Eile a loss of power in other areas
" Dúnghaois Srianadh na hInimirce mar Fhreagra ar Chailliúint Chumhachta i Réimsí Eile Fágann sé seo go léir go bhfuil ceannasacht an Stáit á hionsaí ó gach taobh, ón leibhéal idirnáisiúnta, fornáisiúnta is fonáisiúnta.
réimsí geilleagair economic realms
" Is é an dála céanna é i réimsí geilleagair.
na réimsí sin those
" Is féidir éisteacht leis an Aire Shatter ar Youtube (*European Defence Agency*) agus ECAT ag trácht ar *cyber defence industry* amhail is gur obair chóir agus dhleathach gach ní a eascraíonn as na réimsí sin.
cuid de na réimsí oibre some of the areas of work (above
" Bearnaí, Trasnaíl agus Doiléire =========== Tá cuid de na réimsí oibre thuas an-soiléir, ach tá cuid eile nach bhfuil.
réimsí sin those areas
" Beidh muid ag déanamh breis oibre sna réimsí sin chomh maith le forbairt a dhéanamh ar na deiseanna úsáide Gaeilge do dhaltaí scoile ón mbunleibhéal go dtí an tríú leibhéal, thuaidh agus theas.
i réimsí ar leith den saol in particular areas of life
" Ach bíonn ionadh orm a laghad tionchair is atá ag teicneolaíocht i réimsí ar leith den saol.
fostaithe i réimsí éagsúla employed in various areas
" Tá foirne na nuachtán sin scaipthe fud fad na tíre anois agus iad fostaithe i réimsí éagsúla den saol.
i réimsí físe in the visual realms
" Reicimis a bhfuil le roinnt againn i réimsí físe i Londain agus i gcríocha i gcéin, mar nílimid gan chairde i dtíortha thar lear ná i dtíortha atá lasmuigh de dhomhan an Bhéarla.
réimsí éagsúla. various areas.
" Déantar léirmheas sa cholún seo ar leabhair Ghaeilge agus Bhéarla, ag baint le réimsí éagsúla.
réimsí éagsúla various areas
" Luíonn freagracht an athraithe ar gach éinne i réimsí éagsúla spóirt.
réimsí leighis areas of medicine
" Níl aon easpa bia ar an Astrálach agus a shliocht air, a deir Bearnaí Ó Doibhlin, tá $56 billiún á chaitheamh i réimsí leighis in aghaidh na bliana mar gheall ar an ngrá áirithe sin, grá na hailpe.
i réimsí den léann acadúil in areas of formal study
" Feictear do Bhearnaí Ó Doibhlin go bhfuil taighde as úire agus foilsiú i réimsí den léann acadúil ag oscailt súile daoine san Astráil i leith sochaí an mhuintir dhúchais thar mar a tuigeadh a scéal le cúpla glúin anuas.
do réimsí eile i saol an duine and to other areas of one’s life
" Tá sé saor in aisce agus ní fios an leas a dhéanann sé do shláinte agus do réimsí eile i saol an duine.
i réimsí na himirce faoi dheireadh in the area of emigration at long last
" Tá Alan Desmond den bharúil go mb’fhéidir go bhfeicfimid roinnt na córach i réimsí na himirce faoi dheireadh má éiríonn le cruinniú áirithe sna Náisiúin Aontaithe an mhí seo chugainn (DF).
i réimsí eile saoil in other walks of life
" Bhí Mícheál Ó hAodha ag machnamh ar ghnéithe zenúla na scríbhneoireachta a d’eascair as tuairimí William Strunk, tuairimí arbh fhiú do dhuine a leagan roimhe mar mhíreanna treorach, b’fhéidir, i réimsí eile saoil.