Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
riarachán administration
" "Is éard a theastaíonn uainne ná go mbeadh níos mó daonlathais taobh istigh de na comhlachtaí stáit, go mbeadh riarachán i lámha an lucht oibre, go daonlathach.
riaracháin administration
" Thaispeáin tuarascáil ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste go raibh gá le feabhas a chur ar chóras riaracháin agus bainistíochta na bhfíneálacha, agus nach n-íocann daoine na fíneálacha mar go bhfuil a fhios acu gur féidir leo éalú gan iad a íoc.
réigiún riaracháin administrative regions
" Beidh cead ag na 21 réigiún riaracháin san Iodáil athruithe a dhéanamh ar chodanna áirithe den churaclam, ach beidh na treoirlínte ginearálta á dtabhairt ag an Stát.
gnáthstráitéis riaracháin ordinary administrative strategy
" Is cosúil gur tosaíodh ar an scrios i 1985 agus dúirt an breitheamh gur cuireadh an chuma ar an bpolasaí gur gnáthstráitéis riaracháin a bhí ann ach gurbh é an aidhm a bhí leis fianaise a cheilt.
oifig riaracháin administrative office
" Cuirfidh an phlaic shimplí seo in iúl dóibh siúd a thabharfaidh cuairt ar oifig riaracháin an NYPD an praghas ard a d'íoc siad siúd a fuair bás.
tacaíocht riaracháin administrative support
" Tugann Aonad na Gaeilge tacaíocht riaracháin do Chumann Merriman don scoil samhraidh agus scoil gheimhridh gach bliain.
dualgais riaracháin administrative duties
" Cuireann dualgais riaracháin isteach ar mhórphlean Aonad na Gaeilge uaireanta.
córas riaracháin administrative system
" Níl an gaol idir an t-ionad agus na ranna, idir an t-ionad agus an córas riaracháin oibrithe amach ar fad, cé go bhfuil feabhas dochreidte le dhá bhliain ná mar sin.
gcóras riaracháin system of administration
" Má tharlaíonn sé sna tíortha Lochlannacha, cén fáth nach féidir leis tarlú abhus? Seanmheon na rúndachta ======= Nuair a baineadh neamhspleáchas teoranta amach don Saorstát i 1922, glacadh scun scan leis an gcóras riaracháin stáit a bhí ann.
príomhchathair riaracháin nua a new administrative capital
" Bunaíodh príomhchathair riaracháin nua sa mBrasaíl chun dul i ngleic le hollfhás Rio de Janeiro.
cúrsaí riaracháin administrative matters
" Bhí dreamanna áirithe ann a raibh neamhspleáchas iomlán ag teastáil uathu ón Danmhairg, i réimsí mar oideachas, cúrsaí riaracháin agus cúrsaí gnó.
an lucht riaracháin the administrative people
" D'oibrigh mise leis an lucht riaracháin.
riaracháin administration
" "Tá an oiread sin truflaise agus riaracháin, foirmeacha agus páipéireachais le sárú sula dtagann tú chomh fada leis na smaointe fiú," a deir Bewick.
seirbhísí riaracháin/tacaíochta administrative and support services
" Soláthraíonn muid seirbhísí riaracháin/tacaíochta d'eagrais chultúrtha, ina measc Conradh na Gaeilge Thrá Lí - Oirthear Dhuibhneach, Coiste Dúiche Chiarraí, Abhainn an Scáil, Ógras Thrá Lí, Glór na nGael Thrá Lí, agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann Thrá Lí.
Feidhmeannach Riaracháin Administrative Executive
" Cé mhéad duine atá fostaithe ag an COGG anois? Duine amháin eile, Aisling Nic Craith, atá ina Feidhmeannach Riaracháin.
riarachán gnó business administration
" " Tháinig Goggin ar an tuiscint ansin go raibh géarghá le saineolas gnó sa tionscal agus thug sí faoi mháistreacht i riarachán gnó sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.
ainmneacha riaracháin administrative names
" An bhfuil mórán de na spriocanna a leagadh síos i dtús ama bainte amach? Tá sé mar sprioc oifigiúil go mbeidh an taighde ar ainmneacha riaracháin uile an stáit críochnaithe taobh istigh de thréimhse idir seacht agus deich mbliana.
oifigí riaracháin administrative offices
" Trasna na sráide ó Chaife Úna (mar a thabharfar air), áfach, tá an saghas áite ba cheart a bheith ag pobal na Gaeilge, is é sin an Alliance Française, spás mór caidrimh ina bhfuil bia blasta, seomraí ranga agus oifigí riaracháin.
riarachán administration
" Murach go bhfuil muid lonnaithe i gCSTTÉ, bheadh go leor d’airgead an chiste ag dul ar riarachán agus ar chíos.
foireann riaracháin administrative staff
" Glactar leis go bhfuil gá le foireann riaracháin chun eagraíocht chomh mór le CLG a reáchtáil.
an bhForas Riaracháin the Institute of Public Administration
" Tá an tionscadal seo á fhorbairt againn i gcomhar leis an bhForas Riaracháin agus tá an tseirbhís dírithe ar na comhlachtaí stáit, ar gá dóibh seirbhís custaiméara trí Ghaeilge a chur ar fáil chun forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.
an bhForas Riaracháin the Institute of Public Administration
" Tá an tionscadal seo á fhorbairt againn i gcomhar leis an bhForas Riaracháin agus tá an tseirbhís dírithe ar na comhlachtaí stáit, ar gá dóibh seirbhís custaiméara trí Ghaeilge a chur ar fáil chun forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.
bpostanna cléireachais agus riaracháin clerical and administrative jobs
" Is iad na daoine atá i bpostanna cléireachais agus riaracháin, agus chan amháin na daoine sin i bpostanna sinsearacha, a bheas thíos leis.
lárionad riaracháin na Gaeltachta the administrative centre of the Gaeltacht
" Chiallódh sé sin gur sa Ghalltacht a bheadh Na Forbacha - lárionad riaracháin na Gaeltachta, áit a bhfuil a gceannáras ag Údarás na Gaeltachta agus Roinn na Gaeltachta.
oifigí riaracháin administrative offices
" Galleria Degli Uffizi ======= Tógadh an Palazzo degli Uiffizi sa 16ú haois do Cosimo 1 de’Medici agus is anseo a bhí halla na cathrach ina raibh oifigí riaracháin, ceardaithe agus dlíodóirí suite (ciallaíonn *uiffizi* oifigí).
riarachán administration
" Cén ról atá agat féin i gColáiste na nGael agus cén fhad atá tú sa phost? Cabhraím leis an riarachán a bhaineann le himeachtaí Choláiste na nGael.
fhoireann riaracháin administrative staff
" Nuair a d’fhiosraigh an Coimisinéir Teanga an cheist, dúradh leis nach bhfuil ach 3% d’fhoireann riaracháin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ábalta gnó a dhéanamh trí Ghaeilge anois.
riarachán administration
" Cén ról atá agat féin i gColáiste na nGael agus cén fhad atá tú sa phost? Cabhraím leis an riarachán a bhaineann le himeachtaí Choláiste na nGael.
eangach riaracháin na Sealadach the administrative net of the Provisionals
" Díograiseoir cruthanta Gerry Adams, d’oibrigh Denis Donaldson laistigh d’eangach riaracháin na Sealadach, é i gcónaí sásta an choisíocht chrua a chur isteach, lasmuigh den spotsolas, chun clár oibre phróiseas na síochána a bhrú chun tosaigh.
dá bhfoireann riaracháin of their administrative staff
" Cé go mbíodh an Roinn Oideachais ag feidhmiú go huile is go hiomlán trí Ghaeilge tráth den saol, tá siad i ndiaidh a admháil le déanaí nach bhfuil ach 3% dá bhfoireann riaracháin ábalta gnó a dhéanamh trí Ghaeilge anois.
cúrsaí airgeadais agus riaracháin financial and administrative matters
" Bímse ag plé le cúrsaí airgeadais agus riaracháin an stáisiúin, chomh maith le hearcaíocht a dhéanamh ar chraoltóirí nua, an sceideal a shocrú agus déileáil le haon fhadhbanna a thiteann amach ó lá go lá.
airgead riaracháin administrative money
" ” An dara fadhb a bhí ann ná go raibh airgead an Údaráis leagtha amach i dtrí chiste: airgead riaracháin, airgead caipitil, agus rud nach bhfuil ann a thuilleadh, airleacain, nó iasachtaí stáit.
obair riaracháin administrative work
" Tá beirt oifigeach oideachais ann a bhíonn ag plé le cúrsaí oideachais ar fud an churaclaim agus tá triúr san oifig a dhéanann obair riaracháin an t-am ar fad.
riarachán ealaíon arts administration
" “Bhí suim agam dul ag obair san amharclann, ach ag obair mar riarthóir – bhí an cúrsa sa riarachán ealaíon tosaithe in UCD – nó fiú i gcaidreamh poiblí.
de chóras riaracháin agus cumarsáide na Gaeilge of the administrative and communications system of the Irish language
" Is féidir a rá, mar sin, go bhfuil an chuid is tábhachtaí de chóras riaracháin agus cumarsáide na Gaeilge lonnaithe sa cheantar céanna.
an fhoireann léachtóireachta agus riaracháin the lecturing and administrative staff
" Chiallódh sé seo go mbeadh an fhoireann léachtóireachta agus riaracháin ag déanamh a ngnó i nGaeilge agus go mbeadh na cleachtais oibre uilig sa teanga sin.
poist airgeadais agus riaracháin financial and administrative jobs
" Ní hamháin sin, ach níor bhain cuid mhaith de na poist a bhí sna rannóga “ríomhaireachta” go díreach le ríomhaireacht in aon chor – poist airgeadais agus riaracháin a bhí iontu.
riarachán. administration.
" Chomh maith leis sin, bíonn sé ag plé cuid mhór le maorlathas agus riarachán.
go dtiocfaidh fadhbanna eile riaracháin chun cinn that other administrative problems will emerge
" Agus is cinnte go dtiocfaidh fadhbanna eile riaracháin chun cinn leis an gcóras seo, mar a thagann le haon tionscadal teicneolaíochta den scála seo.
post riaracháin administrative job
" Fuair sí post riaracháin le Aer Lingus agus d’oibrigh sí ansin go dtí go raibh sí dhá bhliain is fiche d’aois.
riaracháin of administration
" Fiú i gcás Aire na Gaeltachta, Éamon Ó Cuív - a thug dúshlán na n-eagras Ghaeilge ar na mallaibh maidir lena gcostais riaracháin - tá ceathrar déag státseirbhíseach agus beirt chomhairleoirí fostaithe aige ina chuid oifigí Dáilcheantair is príobháideach ar chostas breis is €600,000.
riarachán administration
" Cloiseann an pobal scéalta faoin airgead a fhaigheann na Comhairleoirí Contae ach sa deireadh thiar thall, ní rialtas áitiúil atá ann ach riarachán áitiúil.
riarachán admin
" Is iad na ‘grandes écoles’ - an École Nationale d’Administration (riarachán agus bainistíocht), an École Nationale des Ponts et Chaussées (innealtóireacht) nó an Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace i gcathair Toulouse, gan ach trí cinn acu a lua - na forais a bhfuil an rachairt is mó orthu.
riaracháin admin
" ) Agus cuireadh ina leith go raibh siad ag tabhairt céad áit do Hiondúigh in earcaíocht do phoist rialtais agus riaracháin.
riarachán administration
" Dar le Diarmait Mac Giolla Chríost in Ollscoil Caerdydd (The Irish Language in Ireland, 2005), níor bhain an Ghaeilge de jure le haon réimse mór (dlí, tráchtáil, oideachas, ardchultúr, riarachán, srl.
riarachán administration
" D’athraigh siad an tseirbhís phoiblí ó bhun go barr: an córas bainisteoireachta, an chaoi a ndéantar an buiséad, riarachán, earcaíocht agus an chaoi a n-úsáidtear an teicneolaíocht.
riaracháin of administration
" maitheas ó thaobh bhunú an bhealaigh teilifíse, TnaG, ba bhotún mór é, im’ thuairimse, deireadh a chur le Roinn na Gaeltachta mar aonad riaracháin as féin mar gur chaill sé an fócas a bhí aige ón tús.
riaracháin administration
" Rinneadh iarrachtaí líon na gcainteoirí Arabise i gcóras riaracháin an stáit nua a mhéadú, leis.
riaracháin administration
" Bíonn orthu cead pósta a lorg, mar shampla, agus chun an cead seo a fháil bíonn constaicí éagsúla riaracháin le sárú.
riaracháin administration
" Chinn an CATT gur cheart dul i ngleic le seo lena chinntiú go mbeadh toradh na hinfheistíochta le feiceáil ag an phobal i gcoitinne seachas á chaitheamh ar chúrsaí riaracháin.
riaracháin administration
" Óir is straitéis í atá lán den bhéal bán ach nach dtéann i ngleic go sásúil le seasamh na teanga i gcúrsaí oideachais, cumarsáide ná riaracháin.
meicníocht riaracháin admin machination(s)
" Ní mheasaim go bhfuil aon ní i bPlana Gàidhlig Riaghltas na h-Alba a éascódh an caidreamh casta sin idir pobal na teanga mionlaithe agus meicníocht riaracháin na tíre a bhíonn ag freastal don chuid is mó ar ghnásanna an tromlaigh.
lucht riaracháin administrators
" Ach, bíonn dílseacht d’idéil na heagraíochta lag go minic agus samhlaítear naimhde a bheith ar fud na haite: coiste an chontae, réiteoirí, an ‘crowd’ thuas i bPáirc an Chrócaigh, lucht riaracháin i gcoitinne, an club/contae is comharsa dá chlub/chontae féin, lucht an Sunday Game, nuachtáin Bhaile Átha Cliath agus mar sin de.
riaracháin administration
" D’eisigh bord bainistíochta na páirce dréachtphlean riaracháin bliain ó shin inar luadh na fadhbanna éagsúla a bhí ag cur isteach ar an gcarraig: na daoine ag fáil bháis uirthi, an bruscar a fágadh uirthi agus an creimeadh a bhí ag tarlú uirthi.
riaracháin administration
" Cén fáth a ndeachaigh roinnt ainmneach as feidhm fad is a mhair cuid eile? Tá sé níos éasca an cheist sin a fhreagairt i gcás Shasana, áit a mhair go leor seanchuntas, ar nós doiciméidí oifigiúla a bhain le cúrsaí riaracháin agus dlí.
baill riaracháin administration members
" ” Na 7 gCumhacht Eisiach - Aimsigh riachtanas oideachais an phobail mhionlaigh - Caith maoiniú poiblí ar threorú agus ar scoileanna - Earcú agus stiúradh baill foirne múinteoireachta - Ainmniúchán agus stiúradh baill riaracháin - Beartaigh an curaclam - Breitheanna a chur i gcrích, treoir a thabhairt agus seirbhísí eile - Lonnú scoileanna mionlaigh a shocrú Dar leis an Dr.
fhoireann riaracháin admin staff
" 5% de fhoireann riaracháin na Roinne Oideachais is Scileanna in innimh a gcuid seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge anois.
lucht riaracháin administrators
" I 1973, agus é fós ag imirt le Leeds United, ceapadh Giles ina bhainisteoir ar fhoireann Phoblacht na hÉireann, cinneadh a léirigh go grinn an t-ardmheas a bhí ag lucht sacair, idir imreoirí agus lucht riaracháin, air.
forais riaracháin admin institutions
" Lena gceart a thabhairt d’Fhine Gael agus do Pháirtí an Lucht oibre, tá siad ag moladh go gcuirfí athruithe suntasacha ar na forais riaracháin.
riarachán feidhmiúil effective administration
" Tá a chion féin déanta aige in imeacht na mblianta ar son eagraíochtaí carthanacha abhus agus thar lear, ag cuidiú leo riarachán feidhmiúil a chur ar bun lena seirbhísí a fheabhsú.
bhfoireann riaracháin admin staff
" 5% den bhfoireann riaracháin den Roinn sin in ann déileáil leis an bpobal i nGaeilge.
chórais riaracháin administration system
" Scaip cultúr caochta na súl agus nós bronnta na gclúdach litreach ar fud an chórais riaracháin.
lucht riaracháin administrators
" Tá Ardstiúrthóir agus a fhoireann rúnaithe agus lucht riaracháin i gcoitinne sa cheannáras náisúnta i bPáirc an Chrócaigh.
lucht riaracháin administrators
" Deir idir uachtaráin agus iaruachtaráin, lucht riaracháin agus imreoirí, gur gné fhíorthábhachtach cluichí na Rialacha Idirnáisiúnta i measc imeachtaí na heagraíochta.
fhoireann riaracháin admin staff
" 5% de fhoireann riaracháin na Roinne Oideachais in innimh a gcuid seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge.
ualach riaracháin admin load
" Aithníodh ag an am gur deis a bhí ann lena chinntiú go mbeadh an tAcht ag freastal go sásúil ar riachtanais phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta; go ndéanfaí soiléiriú ar chearta agus ar dhualgais teanga; agus go n-aimseofaí dóigh leis an ualach riaracháin agus maorlathais a bhaineann leis a ghearradh siar.
Riarachán administration
" Tá trí scór comhalta sa tSeanad reatha, comhdhéanta mar seo a leanas: - 43 Seanadóir tofa as cúig phainéal gairmiúil ((a) Cultúr agus Oideachas (b) Tionsclaíocht (c) Talamhaíocht (d) Saothar (e) Riarachán.
trealamh riaracháin admin equipment
" Ní raibh trealamh riaracháin an stáit feidhmiúil.
Fear Riaracháin den Scoth an excellent administrator
" Fear Spóirt agus Fear Riaracháin den Scoth ==================== Fear ard, go maith os cionn sé troithe, a bhí ann, é láidir, aclaí agus tiomanta.
gnóthaí riaracháin the point of administration
" Ó thaobh gnóthaí riaracháin, bhí mé i mo chathaoirleach contae ó 1980 go 1987, bliain ina dhiaidh sin bhí mé mar ionadaí ag DnaG i bPáirc an Chrócaigh agus mar iontaobhaí i bPáirc an Chrócaigh ag tús na forbartha.
riaracháin administration
" Má tá ciall acu, beidh cur chuige réamhghníomhach acu agus tiocfaidh siad féin ar mholtaí réadúla chun gearradh siar ar chostais riaracháin agus ar dhúbláil oibre.
foireann riaracháin admin staff
" Is amhlaidh an cás in aon phlé a dhéantar le cigirí talmhaíochta nó le húdaráis iascaireachta, le foireann riaracháin na gComhairlí Contae nó leis na Coimisinéirí Ioncaim.
obair riaracháin admin work
" Bhí Aingeal anseo, bhí Máirín Malone, bhí Bobbie Nic Dhonncha ag déanamh obair riaracháin.
i réimse an dlí is an riaracháin in the area of law and admistration
" Réiteach amháin ar cheist na n-inimirceach lasmuigh den dlí ná stádas dleathach a thabhairt dóibh, nó san nath teicniúil a úsáidtear i réimse an dlí is an riaracháin, iad a thabhairt chun rialtachta.
An lárú i gcúrsaí riaracháin centralization in admin matters
" An lárú i gcúrsaí riaracháin agus polaitíochta, agus aon teanga 'náisiúnta/stáit' amháin a chur chun cinn a dhéanann na snáitheanna seo uilig a nascadh ina chéile, d'uireasa aon bhaint eile.
Riarachán administration
" An Inimirce lasmuigh den Dlí agus Riarachán Obama ===================== Tá roinnt mhaith daoine nach ndéanfaidh aon iontas de gur fhógair Obama an beart seo.
a dtéann cinntí riaracháin i gcion orthu who are affected by administrative decisions
" Dar leis an gCúirt go bhfuil ceart ag daoine a dtéann cinntí riaracháin i gcion orthu eolas bheith acu ar na cúiseanna leis na cinntí sin.
a mbeidh, b’fhéidir go mbeidh riarachán freastálaí ar mo thoil agam by which time, perhaps I might know all about server admin
" Go dtí seo níl mórán spéise ag an mbeirt s’againne imirt lena gcairde agus faoin am a mbeidh, b’fhéidir go mbeidh riarachán freastálaí ar mo thoil agam.
fhoireann riaracháin administrative staff
" 5% den fhoireann riaracháin le bheith in ann déileáil leis an bpobal tré Ghaeilge agus seirbhís a chur ar fáil sa gcéad teanga oifigiúil de réir an Bhunreachta.
ná i leasú riaracháin nor in administrative reform
" Cé gur mhaslaigh sí na státseirbhísigh go léir i gcoitinne, ba bheag an tsuim a bhí aici i structúirí riaracháin ná i leasú riaracháin.
líon na foirne riaracháin the number of admin staff
" Dúirt an chéad Choimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin, go dtógfadh an córas nua, dá gcuirfí i bhfeidhm go hiomlán agus ar an bhealach is dearfaí é, thart ar 28 mbliana le líon na foirne riaracháin sa Roinn Oideachais le líofacht i nGaeilge a mhéadú ón 1½% atá ann faoi láthair go dtí 3%.
eagarthóireacht, riarachán editing, administration
" Déantar gach gné den obair a bhaineann leis an iris, idir eagarthóireacht, riarachán, agus obair theicniúil, go hiomlán i nGaeilge.
líon na foirne riaracháin the number of admin staff
" Mheas an Coimisinéir Teanga go dtógfadh an córas nua, dá gcuirfí i bhfeidhm go hiomlán agus ar an bhealach is dearfaí é, thart ar 28 mbliana le líon na foirne riaracháin sa Roinn Oideachais le líofacht i nGaeilge a mhéadú ón 1½% atá ann faoi láthair go dtí 3%.
riarachán administration
" Beidh athrú ó bhonn ar riarachán na Gaeilge is na Gaeltachta nuair a chuirfear moltaí An Bord Snip i bhfeidhm agus nuair a fhoilseofar Straitéis Fiche Bliain an Rialtais i leith na Gaeilge, dar le Breandán Delap.
saol riaracháin administration
" Iar-Uachtarán ar Chomhar na Múinteoirí Gaeilge agus é anois ar leathscor as saol riaracháin Ollscoil Luimnigh, glacann Liam páirt ghníomhach i gCumann Merriman, ina scoileanna samhraidh agus geimhridh.