Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
an teanga a choimeád ina beatha. keep the language alive
" Is deacair a chreidiúint gur mhair an Ghaelainn i gcúinne beag torthúil agus tá an-chreidiúint ag dul do mhuintir na Rinne as ucht an teanga a choimeád ina beatha.
lucht athbheochan na teanga language revivalists
" Is dócha gurbh é bunú Choláiste na Rinne a shábháil Gaelainn na nDéise ón uaigh; comhfhiontar de shórt a bhí anseo idir muintir na háite agus lucht athbheochan na teanga.
iompar teanga language behaviour
" Cothaíonn an líon íseal seo daoine deacrachtaí maidir le cúrsaí sochtheangeolaíochta agus iompar teanga.
shealbhú teanga language acquisition
" Ciallaíonn seo go bhfuil páistí lucht labhartha Gaeilge i dtimpeallacht Bhéarla cuid mhaith, go dtí go sroicheann siad aois scoile - na blianta is tábhachtaí ó thaobh shealbhú teanga! De bharr easpa ama, leis, ní bhíonn fonn rómhór ar thuismitheoirí tabhairt faoi imeachtaí a eagrú as a stuaim féin agus cé gur buntáiste an-mhór don eagraíocht go bhfuil beirt fostaithe go lánaimseartha, ní maith an rud go mbeadh aon eagras deonach ag brath rómhór ar fhostaithe.
gníomhaithe teanga language activists
" Bhí baint ag Taoiseach na huaire, Éamon de Valera, lena bunú chomh maith le heagraíochtaí agus gníomhaithe teanga na linne sin.
reachtaíocht teanga language legislation
" I measc na gcéimeanna a glacadh le cúpla bliain anuas chun an aidhm seo a chur i bhfeidhm tá: Tuairisc ar an gComhdháil Idirnáisiúnta ar reachtaíocht teanga foilsithe.
a n-iompar teanga their language behaviour
" Tá sé soiléir gur beag fonn a bheidh ar go leor daoine a n-iompar teanga a athrú muna bhfeiceann siad go bhfuil buntáiste ann dá gcuid pócaí.
Bhiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana European Bureau for Lesser Used Languages
" Luigh an chathaoirleacht ar Choiste na hÉireann den Bhiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana, mar sin, leis an obair eile a bhí ar siúl ag Neasa leis an bhFéile Scannán agus le RTÉ.
d'íomhá na teanga to the image of the language
" Is mór an dochar a dhéanann sé seo d'íomhá na teanga.
teangacha agus cultúir a chur chun cinn to promote languages and cultures
" D'fhoilsigh institiúid oideachais agus taighde sa Ghearmáin tuairisc i 1999 ar obair Ghaillimh le Gaeilge; dar leo go bhfuil an dara cur chuige is éifeachtaí ag an eagraíocht i measc iarrachtaí atá á ndéanamh ar fud na hEorpa teangacha agus cultúir a chur chun cinn.
iompar teanga language behaviour
" Measann sé go bhfuil go leor "*nutcases*" i saol na Gaeilge, go leor acu sna Sé Chontae, a dhéanann iarracht a gcuid tuairimí faoi iompar teanga a bhrú ar mhuintir na Gaeltachta agus gur beag maitheas a dhéanann sé seo.
riachtanais teanga language needs
" Is dúshlán mór é seo, ós rud é nach mbeidh gach Rannóg Stáit iomlán dearfach faoi fhreastal ar riachtanais teanga an phobail.
go mairfeadh an teanga that the language would survive
" Is mian leis an gcuid is mó go mairfeadh an teanga agus rinneadh é sin an-soiléir ag an gcruinniú a ghairm Coimisiún na Gaeltachta i 2001.
roghnóir teanga language selector
" De thairbhe go bhfuil roghnóir teanga ar gach leathanach, thig leat do chuid earraí a dhíol trí Ghaeilge nó trí Bhéarla.
cad é an teanga is fearr dúinn what language is best for us
" Beidh an rogha againn cad é an teanga is fearr dúinn, agus is cinnte go roghnóimid ár dteanga féin.
teanga iasachta Eorpach European foreign language
" As seo amach, tosófar ag múineadh teanga iasachta Eorpach sa *scuola elementare* seachas sa *scuola media* agus múinfear an dara teanga iasachta do dhaltaí agus iad sa dara scoil sin.
cúntóirí teanga language assistants
"cúntóirí teanga fostaithe anois i mbunscoltacha na paróiste agus is ábhar dóchais é seo.
tá an teanga ar a toil ag Ellen Ellen is fluent in the language
" Níl mo chuid Iodáilise féin ró-iontach ach tá an teanga ar a toil ag Ellen.
athbheochan na teanga the language revival
" Labhair sé fosta faoi streachailt Chonradh na Gaeilge, an dul chun cinn a bhí déanta ag an eagraíocht agus an tionchar a bhí ag athbheochan na teanga ar gheilleagar na hÉireann.
nós dearfach teanga positive language habit
" Má bhíonn naíonraí ar ardchaighdeán againn, ansin thig linn a bheith cinnte go ndéanfar nós dearfach teanga a fhorbairt i measc an aosa óig.
Shlog Jemma an focal a bhí ar bharr a teanga Jemma bit her tongue (didn't say what she was about to say)
" Shlog Jemma an focal a bhí ar bharr a teanga agus rinne sí iarracht cur in iúl di féin gurbh fhearr an troid ná an t-uaigneas.
chothú agus cur chun cinn na teanga the preservation and the advancement of the language
" Cén fhís atá agat féin don Ghaeilge? Go mbeadh dearcadh comhaontaithe bródúil ag pobal na Gaeilge agus na hÉireann faoi chothú agus cur chun cinn na teanga.
gur shaibhrede an teanga that the language would be all the richer
" Cé gur dóigh liom gur chóir i gcónaí aird agus tuiscint a chothú ar shaibhreas nádúrtha na teanga sa Ghaeltacht agus sna foinsí liteartha, sílim gur shaibhrede an teanga muid go léir a bheith níos oscailte d'fhocail ó chanúintí eile seachas "ár gceann féin" agus d'fhocail nuacheaptha de rogha ar fhocail Bhéarla.
an mBiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana European Bureau for Lesser Used Languages
" Bhí mé ar thuras taighde leis an mBiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana, in éindí le mo chomhghleacaithe ó réigiúin eile san Aontas Eorpach ina bhfuil mionteangacha á labhairt agus ba mhisniúil é treallús daoine eile a fheiceáil agus iad ag obair leo ar son a dteangacha féin.
theanga an phortaigh the language of the bog
" Deir Cathal go mbíodh náire ar go leor acu seo, áfach, an Ghaeilge a labhairt os ard de bharr, dar leo, nach raibh áit ar bith do theanga an phortaigh istigh i lár cathair mhór mar Londain.
Chuaigh an teanga i bhfeidhm go mór orm. The language made a big impression on me.
" Chuaigh an teanga i bhfeidhm go mór orm.
fite fuaite i dteanga eile inextricably linked with another language
" Ansin, chuireas spéis i litríocht na hÉireann agus cé gurbh as Béarla a léigh mé an chuid is mó de na leabhair, ba léir dom go raibh an Béarla a bhí á úsáid fite fuaite i dteanga eile - le teanga dhúchais na tíre.
teangacha neamhfhorleathana lesser-used languages
" I mo thuairimse, is brontannas Dé do na teangacha neamhfhorleathana é an t-idirlíon.
teangacha mionlaigh minority languages
" San Eoraip nua, caithfear aitheantas ceart a thabhairt do na teangacha mionlaigh mar go mbeidh níos mó ná céad milliún duine ag labhairt teangacha seachas an Béarla, an Ghearmáinis, an Fhraincis, an Spáinnis nó an Iodáilis.
Tá mo theanga amuigh leis an tart I'm parched
" "Tá mo theanga amuigh leis an tart.
chinneadh teanga language decision
" Seo ceist nó dhó ar féidir le léitheoirí *Beo!* a machnamh a dhéanamh orthu: Cén dóigh a dtig linn athrú a dhéanamh i measc pobal, a bhfuil nós labhairt na Gaeilge beagnach caillte ag an ghlúin déagóirí atá iontu faoi láthair? Cén dóigh ar féidir athrú meoin a chur i bhfeidhm i gcás tuismitheoirí atá ag labhairt Béarla lena gclann agus nach bhfuil ag glacadh aon chinneadh teanga ar thaobh na Gaeilge? Cén dóigh a dtig linn na bunscoileanna sa Ghaeltacht a fhorbairt mar scoileanna lán-Ghaeilge san dóigh is go mbeidh na páistí ag súgradh sa chlós i nGaeilge agus achan ábhar á theagasc go hiomlán trí mheán na teanga? Níl iontu seo a trí cheist shimplí.
De ghnáth bheadh a theanga amuigh He'd usually be salivating
" De ghnáth bheadh a theanga amuigh ag amharc ar an chineál sin bróige.
teanga an aosa óig the language of the young people
" I dtréimhse iontach gairid d'athraigh teanga an aosa óig go Béarla.
Bhille Comhionannais um Theangacha Oifigiúla 2002 The Official Languages (Equality) Bill 2002
" Go ndéanfaí acht den Bhille Comhionannais um Theangacha Oifigiúla 2002.
faobhar a theanga the sharp edge of this tongue
" "Rófhuar, róthe, ró-righin, cad é?" Cé go raibh a fhios ag Sue go maith go dtarraingeodh sí faobhar a theanga uirthi, nó níos measa, dúirt sí "Nach maith leat é?" D'éirigh sé ina sheasamh, chuir a dhá lámh faoin tábla agus d'fhág béal faoi é.
Lárionad Teanga, Ealaíon, Cultúr agus Gnó Centre for Language, the Arts, Culture and Business
" Cén ról atá agat féin sa Ghaeláras agus cén fhad atá tú sa phost? Ceapadh mé i mí na Samhna 2002 mar Bhainisteoir Scéime le Scéim Tógála Caipitiúla a fhorbairt a bhfuil "Lárionad Teanga, Ealaíon, Cultúr agus Gnó" mar chuspóir aici.
gníomhaithe teanga language activists
" Bhunaigh grúpa gníomhaithe teanga an chraobh seo sa bhliain 1983 leis an Ghaeilge a chur chun cinn i measc phobal Dhoire agus leis an ráchairt a bhí ann ag an am ar ranganna Gaeilge a shásamh.
stocaireacht teanga language lobbying
" Mar chuid dár soláthar seirbhísí, osclaíodh siopa leabhar Gaeilge, teanglann agus ríomharlann (ina reáchtáiltear cúrsaí i dTeicneolaíocht an Eolais trí Ghaeilge) agus cuireadh tús le tionscadail forbartha Ghaeilge, le stocaireacht teanga a dhéanamh agus pleanáil straitéiseach don Ghaeilge agus do phobal na Gaeilge.
leis an teanga seo a chaomhnú to preserve this language
" Inár dtuairim féin, tá muidne ag déanamh obair mhór leis an teanga seo a chaomhnú ar dhóigh straitéiseach agus tá gnéithe láidre trasteorann agus trasphobail le feiceáil inár gcuid gníomhaíochtaí.
tugtha don teanga very taken with the language
" Is cinnte go bhfuil mé cineál tugtha don teanga.
ráiteas tionchair teanga language impact statement
" Is gá anois go gcuirfí ráiteas tionchair teanga ar fáil má táthar chun teach a thógáil i nGaeltacht na Gaillimhe.
is i laige atá an teanga ag dul the language is getting weaker
" Bhí impleachtaí aige seo don teanga fosta; cé go bhfuil thart fá 60 % de bhunadh an oileáin ina gcainteoirí dúchais Gaeilge, is i laige atá an teanga ag dul.
is cuma cén teanga a labhraíonn tú no matter what language you speak
" Tá a mórchuid bródúil as an teanga agus sásta í a labhairt má thugtar an spreagadh dóibh, ach i ndeireadh na dála is féidir leat a bheith cinnte go bhfaighidh tú fáilte is fiche anseo, is cuma cén teanga a labhraíonn tú.
Tá mo theanga caite agam ag inse duit I'm sick and tired of telling you
" Tá mo theanga caite agam ag inse duit nach mairfidh an phéint bomaite istigh anseo gan bunchóta.
Beidh do theanga amuigh you'll be dying of the thirst
" "Beidh do theanga amuigh sula ndéanfaidh mise cupa tae duit anois.
i dteanga mhionlaigh in a minority language
" " Ní saol furasta é bheith i d'fhile i dteanga mhionlaigh, ach, mar a deir Gearóid fán Ghaeilge, "glaonn sí ort, ní féidir a seachnadh, bíonn sí i gcónaí ar foluain os do chionn.
a chanann san iliomad teangacha who sing in many languages
" Is maith leis ceoltóirí ar nós Manu Chao agus Orchestra Baobab, a chanann san iliomad teangacha: Spáinnis, Fraincis, Mandinka, Kriol, Béarla, Franglais féin.
muna labhraítear teanga sa mbaile if the language isn't spoken at home
" Is ionann é sin agus a rá muna labhraítear teanga sa mbaile, nach labhraítear í ar chor ar bith - rud nach féidir a rá i dtír ilchultúrtha.
theanga dhothuigthe incomprehensible language
" Lean siad orthu lena gcuid gearán faoi theanga dhothuigthe na mBavárach ceanndána.
lucht labhartha na teanga speakers of the language
" An fhadhb a bhí agam i gcónaí, áfach, ná go raibh mé ag iarraidh a bheith ag foghlaim na Gaeilge gan teagmháil a bheith agam le lucht labhartha na teanga.
chun an teanga a chur chun cinn trí mheán na drámaíochta to promote the language through drama
" Tar éis an dráma a chur ar an stáitse, rinneamar scannán de agus bhunaíomar eagraíocht chun an teanga a chur chun cinn trí mheán na drámaíochta.
teanga mhionlaigh minority language
" " Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an teanga i measc daoine óga, dar leis, agus bíonn tionchar ag S4C orthu nuair a bhíonn siad ag cuartú "role *models*", ach, dála na hÉireann, níl an oiread céanna de na rudaí a spreagann daoine óga ar fáil sa teanga mhionlaigh agus atá sa Bhéarla.
teanga oifigiúil official language
" Theip ar na polaiteoirí an beart a dhéanamh nuair a bhí an deis ann teanga oifigiúil a dhéanamh den Ghaeilge san Eoraip.
ghníomhaígh teanga language activists
" Tá an-rath ar an stáisiún teilifíse seo ó bunaíodh é i 1996 agus is cinnte go bhfuil na ghníomhaígh teanga a raibh an fhís acu an chéad lá riamh, agus a throid ar feadh na mblianta fada go dtí gur fíoraíodh an fhís, breá sásta leis an toradh atá ar a saothar.
ar mian leo an t-aos óg a mhealladh i dtreo na teanga who want to attract the young people to the language
" Is fada múinteoirí ag gearán faoi chomh deacair is atá sé déagóirí a spreagadh ó thaobh na Gaeilge de, ach tá "Ros na Rún" ina chuidiú mór anois acu siúd ar mian leo an t-aos óg a mhealladh i dtreo na teanga.
muna labhraítear teanga sa mbaile if the language isn't spoken at home
" Is ionann é sin agus a rá muna labhraítear teanga sa mbaile, nach labhraítear í ar chor ar bith - rud nach féidir a rá i dtír ilchultúrtha.
comhairleoir teanga language consultant
" Bhí difríocht bheag i ndéantús an chláir seo sa mhéid is gur sraith oideachasúil a bhí ann agus, dá bhrí sin, bhí comhairleoir teanga ina dteannta an t-am uilig.
shaibhreas na teanga richness of the language
" Caithfidh mé a rá go raibh áiteanna áirithe bhfad níos láidre ó thaobh shaibhreas na teanga agus bhí rogha iontach cainteoirí iontu.
teanga choimhthíoch a foreign language
" Tar éis an tsaoil, is teanga choimhthíoch fós é an Béarla nach bhfuil ar a dtoil ag muintir na Baváire.
teanga oifigiúil na múinteoireachta the official language of instruction
" Teanga na múinteoireachta ======= Sa bhliain 1938, rinneadh teanga oifigiúil na múinteoireachta den Fharóis sna hoileáin ach leanadh ar aghaidh ag teagasc na Danmhairgise sna scoileanna le cur ar chumas daltaí leibhéal maith líofachta a bhaint amach sa teanga sin.
teanga a sinsear the language of their ancestors
" Is fíor gur de bhunadh na hÉireann cuid de na mic léinn, agus bheireann na ranganna seo deis dóibh teanga a sinsear a fhoghlaim, ach, do na daoine nach bhfuil dúchas Éireannach acu, níl ann ach go bhfuil grá acu do theangacha, nó do chultúr agus do cheol na Éireann, agus bheireann seo seans dóibhsean an grá sin a fhorbairt.
an teanga a chaomhnú agus a chur chun cinn to preserve and to promote the language
" Chabhraigh an tseachtain leis an eagraíocht an teanga a chaomhnú agus a chur chun cinn.
phatrúin labhartha teanga language speech patterns
" Ar an gcaoi sin mheas sí go raibh sí in ann eolas éigin a fháil ar phatrúin labhartha teanga 439 duine eile - is é sin, daoine nár chuir sí agallamh orthu ach a chuir sí san áireamh sa staidéar.
mar theanga chumarsáide as a language of communication
" Den 439 duine sa líonra sin déanann sí amach gurb é an Béarla a úsáidtear mar theanga chumarsáide i 152 gaol nó cás ar leith.
teangacha eile na mór-roinne the big languages of the continent
" "Is éard ba mhian liomsa ná go mbeadh an Ghaeilge ar aonchéim ó thaobh aitheantais agus measa le teangacha eile na mór-roinne.
cóid teanga linguistic codes
" Sofhriotail ======= Is cóid teanga iad na sofhriotail a úsáidtear chun labhairt faoi ábhair a bhfuil sé deacair díriú orthu, agus cuireann siad in iúl na smaointe atá tábhachtach do chainteoir, ach a mbeadh náire agus míshuaimhneas rómhór air chun iad a phlé go díreach.
theanga Shlavach Slav language
" Mar shampla, níl focal Béarla (ná aon teanga eile) le cloisint ach Seicis amháin ar na fógraí taistil ar an *metro*, ar an mbus agus ar an *tramvaj*, agus muna bhfuil taithí agat ar theanga Shlavach, tógann sé tamall teacht isteach ar léamh agus ar chóras foghraíochta na Seicise.
den teanga mhistéireach theibí of this mysterious abstract language
" Ní gá dom a rá nár thuigeas focal den teanga mhistéireach theibí a bhí in úsáid aige, agus nár mhór an náire a bhí ormsa, an t-aon Éireannach sa halla, nuair a bhí orm iarraidh ar an gcailín Seiceach in aice liom mo rince náisiúnta féin a aistriú go Béarla agus a thaispeáint dom sa tslí is go bhféadfainn coinneáil suas leis na rinceoirí cumasacha timpeall orm! *Ar leanúint an mhí seo chugainn* Is as Ciarraí é Pádraig Ó Liatháin.
teanga ársa na Palaistíne the ancient language of Palestine
" Nuair a d'fhógair Gibson go raibh sé i gceist aige an scannán seo a dhéanamh agus go mbeadh sé in Aramais (teanga ársa na Palaistíne) agus i Laidin, agus fotheidil i mBéarla leis, leiríodh iontas agus sceipteachas sna meáin chumarsáide.
a dteanga dhúchais their native language
" I gcoitinne, bhí líofacht mhaith acu i bpéire de na teangacha sin (a dteanga dhúchais agus an Béarla) agus cumas níos laige sna teangacha eile.
dírímis ar an neart atá ag an teanga let us focus on the strength the language has
" Tá an Ghaeilge láidir agus lag ach dírímis ar an neart atá ag an teanga.
teanga iasachta a foreign language
" Chomh maith leis sin, bhí mé róbhuartha faoi na botúin go léir, ach thuig mé i ndiaidh tamaill go bhfuil siad nadúrtha agus tú ag foghlaim teanga iasachta.
an Paca Comhéadain Teanga the Language Interface Pack (LIP)
" Beidh úsáideoirí na bpacáistí sin in ann an Paca Comhéadain Teanga speisialta a íoslódáil ón idirlíon agus a chur ag obair gan aon chostas breise.
ag athfhoghlaim na teanga relearning the language
" Ba spreagadh an-mhór dom an taithí dhearfach sin agus ag deireadh na seachtaine bhí fonn orm leanúint ar aghaidh ag athfhoghlaim na teanga.
atá meáite ar an teanga a fhoghlaim who are determinded to learn the language
" Dé ghnáth, tar éis bliana sa bhunrang téann daoine áirithe atá meáite ar an teanga a fhoghlaim suas go dtí an t-ardrang agus, cé go mbíonn deacrachtaí go leor acu, tá cleachtadh ag na mic léinn eile ar a bheith ag feidhmiú mar chomhairleoirí dóibh.
ina dteanga dhúchais in their native language
" Bhí mé an-bhródúil as mac léinn amháin a chuaigh chuig na ceolchoirmeacha mar gur labhair sé le Pádraigín agus le Máire ina dteanga dhúchais.
comhlacht comhairleoireachta teanga a language consultancy company
" Cén fáth ar bunaíodh é? Chreid mé gur theastaigh comhlacht comhairleoireachta teanga agus aistriúcháin le freastal a dhéanamh ar an nGaeilge agus bhí mé ag iarraidh freisin dul i mbun gnó dom féin.
teanga an mhargaidh the language of commerce
" As na tíortha a raibh mé iontu, is beag ceann nach raibh cineál éigin dátheangachais inti, cé gurb é an Béarla teanga an mhargaidh ina bhformhór.
teanga choiteann na Meánmhara the common language of the Mediterranean
" Is é an t-ainm atá ar an scoil ná *Centro Koinè *- ba é *Koinè* teanga choiteann na Meánmhara in am na Sean-Ghréagach.
do cheachtar teanga to either language
" Tá sé deacair a thuiscint nach bagairt é an dátheangachas nó nach ndéantar damáiste do cheachtar teanga.
mar theanga iasachta as a foreign language
" Tá go leor leor oibre déanta ar theagasc an Bhéarla mar theanga iasachta mar gur tionscal ollmhór é.
gnéithe difriúla den mheasanú teanga different aspects of language assessment
" Tá stádas breathnadóra bainte amach ag Ionad na dTeangacha in ALTE (Association of Language Testers in Europe), eagraíocht a bunaíodh i 1989 agus é mar aidhm aici caighdeáin thrasnáisiúnta a fhorbairt maidir le gnéithe difriúla den mheasanú teanga, mar shampla, forbairt scrúduithe agus marcáil scrúduithe.
i réimse na dteangacha in the area of languages
" Ach is é an rud is suntasaí faoi ná go bhfuil sé ag teacht i dtír ar an obair atá déanta cheana féin sa Eoraip i réimse na dteangacha.
ag sealbhú teangacha acquiring languages
" " A hóige ======= Is léir nach raibh na fadhbanna céanna ag Anna ag sealbhú teangacha agus í ag éirí aníos.
sealbhú teanga language acquisition
" " A hóige ======= Is léir nach raibh na fadhbanna céanna ag Anna ag sealbhú teangacha agus í ag éirí aníos.
coinníollacha teanga language conditions
" Chuir sé olc ar dhaoine áirithe nuair a bhí coinníollacha teanga sa chóras pleanála faoi chaibidil i mBaile an Fheirtéaraigh.
i dtionscadail teanga in language projects
" Suim faoi leith léirithe aige i dtionscadail teanga.
a bhfuil an teanga ar a dtoil acu who are fluent
" com dírithe ar dhaoine a bhfuil an teanga ar a dtoil acu, a bhfuil spéis acu sa mhéid atá ag titim amach i saol na Gaeilge agus atá ag iarraidh an teanga a úsáid go laethúil.
feasacht teanga language awareness
" Áiseanna foghlama a bheith cruthaithe againn a chabhróidh le feasacht teanga a chur chun cinn agus a mhúsclóidh suim an phobail i dteanga agus in oidhreacht na Gaeilge, agus gnó leanúnach a bheith ag teacht as.
fá dtaobh de mo spéis sa teanga dheacair seo dá gcuid about my interest in this difficult language of theirs
" Bhí mearbhall ar go leor daoine fá dtaobh de mo spéis sa teanga dheacair seo dá gcuid.
a bhfuil an teanga ar a dtoil acu who are fluent
" com dírithe ar dhaoine a bhfuil an teanga ar a dtoil acu, a bhfuil spéis acu sa mhéid atá ag titim amach i saol na Gaeilge agus atá ag iarraidh an teanga a úsáid go laethúil.
feasacht teanga language awareness
" Áiseanna foghlama a bheith cruthaithe againn a chabhróidh le feasacht teanga a chur chun cinn agus a mhúsclóidh suim an phobail i dteanga agus in oidhreacht na Gaeilge, agus gnó leanúnach a bheith ag teacht as.
ráiteas tionchar teanga language impact statement
" MÁNAS: Cad é an dóigh “á”? SUSAN: Beidh ráiteas tionchar teanga de dhíth ort ar dtús.
nach bhfuil an teanga ar a dtoil acu who are not fluent in the language
" Is mian linn lucht na Gaeilge a mhealladh chun na háite ach beidh fáilte fosta, gan amhras, roimh dhaoine nach bhfuil an teanga ar a dtoil acu.
cailliúint teanga language loss
" “Aontaím leis an tuairim go mbaineann easpa féinmhuiníne le cailliúint teanga,” a deir sé, “cé nach mbeadh sin róshoiléir i linn ré an Tíogair Cheiltigh.
a d’úsáidfí mar ghnáth-theanga chumarsáide that would be used as a regular language of communication
" “Dá mbeadh ár dteanga féin againn, teanga a d’úsáidfí mar ghnáth-theanga chumarsáide agus ghnó chuile lá i measc chuile dhuine sa tír, ní bheinn chomh buartha sin.
fá dtaobh de mo spéis sa teanga dheacair seo dá gcuid about my interest in this difficult language of theirs
" Bhí mearbhall ar go leor daoine fá dtaobh de mo spéis sa teanga dheacair seo dá gcuid.
gur cás leis todhchaí na Gaeilge mar theanga labhartha laethúil who have an interest in the future of the Irish language as an everyday spoken language
" Cinntí iad a thabharfaidh ardú croí d'éinne gur cás leis todhchaí na Gaeilge mar theanga labhartha laethúil.
coinníollacha teanga language conditions
" Rialaigh an Bord Pleanála ar an 22 Aibreán gur cheart go mbeadh coinníollacha teanga ceangailte le forbairtí a bhí beartaithe sna Forbacha agus i mBaile an Fheirtéaraigh.
Critéir teanga linguistic criteria
" Critéir teanga Scéim Thithíochta Roinn na Gaeltachta a bheas mar shlat tomhais agus ní bheifear ábalta na tithe a dhíol nó a ligean amach ar cíos le daoine nach bhfuil an Ghaeilge acu.