Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
Tionscadal teiripe agus urlabhra therapy and speech project
" Tionscadal teiripe agus urlabhra bunaithe.
dtionscadal the projects
" ) Tá costas na dtionscadal sa Phlean Forbartha Náisiúnta ardaithe go mór de bharr an bhorrtha i dtionscal na tógála, agus tá moill curtha ar go leor de na tionscadail.
tionscadal project
" Clár oideachais ======= Cuireadh clár oideachais i bhfeidhm nuair a thosaigh an dánlann i 1991 agus tá cuid den saothar a tháinig as an tionscadal seo le feiceáil faoi láthair fosta.
thionscadal áitrithe agus comhshamhlaithe settlement and assimilation project
" Comhshamhlú ======= Beagnach ceathracha bliain ó shin thug an Stát seo aghaidh ar thionscadal áitrithe agus comhshamhlaithe.
tionscadal project
" Cad iad na laigí agus na láidreachtaí a bhaineann leis an eagraíocht? Laigí Tá an tionscadal ag brath ar mhaoiniú íseal nár tháinig méadú air leis na blianta.
mar cheannródaithe sa chineál seo tionscadail as pioneers in this type of project
" Tá aitheantas faoi leith bainte amach ag an tionscadal i measc phríomhghníomhairí na cathrach agus mhuintir na cathrach, chomh maith le haitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta mar cheannródaithe sa chineál seo tionscadail.
tionscadail projects
" Tá gaol speisialta fadbhunaithe ag an dánlann le go leor ealaíontóirí agus leis an phobal agus is dá bhrí seo atá saothar dúshlánach úr - tionscadail phoiblí, ealaín bheo (*performance*) agus taispeántais dánlainne - á chur ar fáil anois.
tionscadal project
" Chuir baill den choiste eolach seo a gcroí agus a n-anam isteach sa tionscadal, ar mhaithe leis an rud ab fhearr a d'fhéadfaidís a chur le chéile, rud a bheadh oideachasúil, taitneamhnach agus tarraingteach.
tionscadail projects
" Chomh maith leis sin, tá cúpla dlúthdhiosca agus leabhair eisithe ag an gclub agus tionscadail eile, a chuireann an amhránaíocht dhúchasach chun cinn, curtha i gcrích aige.
tionscadal projects
" Le teacht Fhoras na Gaeilge fuair muid deontais le haghaidh tionscadal, agus anois tá bunmhaoiniú faighte againn do cheithre phost lánaimseartha.
tionscadal project
" An-smaoineamh, déarfá, ach de ghnáth ní shamhlófá tionscadal den sórt seo leis na Poblachtaigh choimeádacha, mar gheall ar an deighilt bhunreachtúil idir stát agus eaglais a bhíonn mar mhaide mullaigh acu ina gcuid fealsúnachta.
tionscadail project
" " Arsa duine eile: "Go minic má théitear i gceann tionscadail mar seo ar bhealach íogair tuisceanach, bíonn toradh ar an saothar don dá thaobh.
tionscadal project
"tionscadal an-tábhachtach nua atá dírithe ar na ceantair ar fad a chaill daonra curtha ar bun agam.
tionscadal project
" Ceann de na haidhmeanna a bhaineann leis an tionscadal seo SNÓ (Sean-Nós na nÓg), mar sin, ná an deis sin a thabhairt dóibh ionas go dtuigfidh siad go bhfuil daoine eile ar nós iad féin ann, go bhfuil go leor i gcoiteann acu agus go bhfuil difríochtaí eatarthu freisin.
tionscadal project
" tionscadal béaloidis i mbunscoileanna Chorca Dhuibhne i gcomhar le Roibeárd Ó Cathasaigh (Stiúrthóir), Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh.
tionscadal project
" " Ba mhaith le Diarmuid níos mó ama a chaitheamh ar a chuid tionscadal féin san am atá romhainn agus an comhlacht atá bunaithe aige, POC Productions, a fhorbairt.
tionscadal project
" Nuair a bhíonn iriseoir Gaeilge ag scríobh ailt faoi fhorbairt teicneolaíochta sa ríomhaireacht, cá bhfaigheann sé a chuid focal? Agus nuair a léann léitheoirí a alt, cá bhfaigheann siadsan aistriúcháin ar na focail seo? tionscadal nua ======= Ba cheart go mbeadh fíoráthas orainn mar sin gur bheartaigh Foras na Gaeilge tamall siar foclóir nua Béarla-Gaeilge a fhoilsiú agus iarchathaoirleach an Fhorais, Mícheál Ó Gruagáin, a chur i mbun cúnta sa tionscadal.
tionscadal project
" (Agus muidne ag ceapadh go raibh tionscadal beag Éireannach idir lámha againn!) Bhí dlúthpháirtíocht an-láidir idir an beirt bhan seo, i bhfad ó chéile ar bhealach amháin ach an-chóngarach ar bhealach eile.
tionscadail nua tithíochta new housing projects
" Cúpla glúin ó shin bheadh na *Navies* seo ag obair ar na tionscadail nua tithíochta a bhí ag preabadh aníos sa Bhreatain, anois is ar pháirceanna glasa na hÉireann atá siad ag saothrú a gcoda.
tionscadail projects
" Tá sise ag obair le ceann de na tionscadail éagsúla atá ar siúl san ionad.
tionscadail project
" Cén ról atá agat féin san eagraíocht agus cén fhad atá tú sa phost? Is mé Comhordnóir an tionscadail Breacadh.
Comhordóir Tionscadal Project Coordinator
" " D'fhiafraigh mé de Gary, Comhordóir Tionscadal an ASP, faoin teach agus mé ag dul thart leis.
thionscadail projects
" Dúirt an rúnaí ginearálta, Doug McAvoy: "Is é an saothar iomarcach an cheist is tábhachtaí do mhúinteoirí faoi láthair" agus chuir sé an chuid is mó den locht ar thionscadail ón rialtas agus an maorlathas atá ag baint leo.
tionscadal project
" An carachtar Ruairí a bheith ina réalt teilifíse, tionscadal atá idir lámha againn.
tionscadal project
" Is tionscadal suimiúil é an stáisiún raidió sin, dar liom.
tionscadail projects
" Cad iad na tionscadail a bhfuil sibh ag obair orthu faoi láthair? Maidir le tionscadail faoi láthair, bíonn síorfhorbairt i gceist leis an chur amach.
thionscadail projects
" Nuair a cuireadh tús leis an chéad phróiseas síochána tugadh níos mó airde ar agus tuilleadh airgid fosta do thionscadail úra sa dá phobal ó thuaidh.
tionscadal project
" Ar 16 Feabhra 1973, ag an gcéad chruinniú a bhí ann chun tionscadal éigin a bhunú a dhéanfadh comóradh ar shaol Willie Clancy dúradh: "Pé rud a déanfar beidh sé bunaithe ar an traidisiún Gaelach go raibh grá chomh mór sin ag Willie dó.
tionscadal projects
" Tá meascán d'ealaíontóirí amaitéaracha agus gairmiúla sa chumann agus idir Bhéarla agus Ghaeilge in úsáid ina gcuid tionscadal.
thionscadail projects
" Cén maoiniú a fhaigheann sibh ón stát gach bliain? An leor é mar dheontas? Ní fhaighimíd aon mhaoiniú bliantúil ón stát; faighimíd deontaisí do thionscadail nó do chúiseanna faoi leith.
staraí an tionscadail the project's historian
" Maureen Murphy, staraí an tionscadail, a raibh a cuid glún agus a láimhíní clúdaithe le cré dhonn nuair a chas mé léi.
thionscadail projects
" eagarthóireacht: obair an?mhion is ea obair eagarthóireachta, go háirithe ar fhoclóirí; teastaíonn foighid agus súile géara chomh maith le cumas teanga; glacann an obair seo am agus níl dóthain foirne againn le coinneáil suas leis an obair reatha gan trácht ar thionscadail nua a fhorbairt nó ar atheagráin a ullmhú de na foclóirí foilsithe a bhfuil cuid mhaith acu as dáta agus/nó as cló.
tionscadal payment
" Cé go bhfuil rianta air atá tógtha ó albaim eile a foilsíodh roimhe seo, chomh maith le rudaí a taifeadadh as an nua go speisialta don tionscadal seo, níor íslíodh an caighdeán ceoil in am ar bith.
tionscadal project
" Tá pictiúir bailithe aici ó ghaolta, ó chairde agus fiú ó strainséirí a léigh faoina tionscadal, agus tá sí dochásach go n-éireoidh léi a bheith mar chuid den tionscadal cuimhneacháin atá tosaithe i Nua-Eabhrac.
tionscadal cuimhneacháin commemoration project
" Tá pictiúir bailithe aici ó ghaolta, ó chairde agus fiú ó strainséirí a léigh faoina tionscadal, agus tá sí dochásach go n-éireoidh léi a bheith mar chuid den tionscadal cuimhneacháin atá tosaithe i Nua-Eabhrac.
tionscadal projects
" Go mbeadh linn mór de dhaoine, go háirithe daoine óga, oilte ar scileanna na craoltóireachta agus ag obair ar an iliomad tionscadal cumarsáide le cois Raidió Fáilte.
tionscadail projects
" com le fáil amach cén dóigh! Beo!: Cad iad na tionscadail eile Ghaeilge a bhfuil tú ag smaoineamh orthu? AH: Ba mhaith liom díriú ar scríbhneoireacht chruthaitheach, bíodh sé i bhfoirm drámaí, scríbhneoireacht scripte, nó scríbhneoireacht "thraidisiúnta" phróis.
réimse leathan tionscadal a wide range of projects
" Tá acmhainní nach beag ar fáil ag Foras na Gaeilge le straitéisí teanga a chur chun cinn lasmuigh den Ghaeltacht agus tá tacaíocht tugtha ag an eagraíocht chéanna do réimse leathan tionscadal ó thuaidh agus ó dheas.
tionscadal ardaidhmeannach scríbhneoireachta ambitious writing projects
" " Go deimhin, le blianta beaga anuas, tá roinnt tionscadal ardaidhmeannach scríbhneoireachta pleanáilte ag McEvoy, ina measc an leabhar a thiocfaidh i ndiaidh *Terrible Angel*, ina bhfuil Collins seolta ar mhisean eile, go Baile Átha Cliath roimh thús an Dara Cogadh Domhanda.
tionscadail chlochair convent projects
" Mhair na tionscadail chlochair sin ar a dtugtar na Tithe Níocháin Maigdiléanacha in Éirinn ó lár an naoú haois déag go dtí deireadh an fichiú haois.
tionscadal project
" Mar sin, ainneoin go raibh poblachtánaigh - Sinn Féin, ach go háirithe - meallta i dtorthaí an daonáirimh, tchí siad go bhfuil an tionscadal mór atá á stiúradh acu - Éire aontaithe a bhaint amach - ag dul sa treo cheart, dar leo.
thionscadal athnuachana renewal project
" Is as Béal Feirste ó dhúchas í Denise ach tá sí lonnaithe i mBaile Átha Cliath anois, áit a gcaitheann sí a cuid ama sáite ina cuid péintéireachta agus ag obair le daoine óga ar thionscadal athnuachana i gcroílár na cathrach.
tionscadal spéisiúil interesting project
" AÓF: Cad iad na pleananna atá agat nó an bhfuil aon tionscadal spéisiúil idir lámha agat faoi láthair? DNíS: I mbliana beidh albam nua á dhéanamh ag Solas, mar a luaigh mé, agus níos déanaí sa bhliain beidh mé ag obair ar albam aonair eile.
tionscadail projects
" Cuireadh iarratas chuig An Údarás um Ard-Oideachas anuraidh agus arú anuraidh agus fuarthas maoiniú chun na tionscadail go léir a chur ar an bhfód.
tionscadal project
" Is tionscadal trí bliana é atá á urrú ag Coimisiún na hEorpa.
thionscadal project
" I láthair na huaire tá sí ag obair ar thionscadal ceoil darb ainm Sea lena comhghleacaí Phillipa Nihill.
tionscadal spéisiúil interesting project
" Agus táimid ar tí taifeadadh ceart a dhéanamh le chéile ar deireadh thiar thall, an bheirt againn, tar éis deich mbliana agus níos mó ag gabháilt de stuif le chéile! AÓF: Céard eile atá amach romhat anois nó an bhfuil aon tionscadal spéisiúil eile idir lámha agat faoi láthair? CDeB: Beidh mé ag obair le Brian Kennedy sa BBC i mBéal Feirste go gairid, istoíche amárach, ar amhrán nó dhó don tsraith atá aige siúd faoi chúrsaí ceoil.
thionscadal project
" Roimhe sin, bhí mé ag obair mar Oifigeach Forbartha ag an Ghaeláras, ó bhí 1999 ann, ar thionscadal a raibh sé mar aidhm aige áiseanna agus seirbhísí ríomh-éascaithe a chur ar fáil do phobal na Gaeilge i nDoire, trí theanglann agus ríomharlann a bhunú sa Ghaeláras.
sraith tionscadal a serious of projects
"sraith tionscadal ag feidhmiú faoi scáth na heagraíochta.
tionscadal ceannródaíoch pioneering project
" Tá siopa leabhar agus ceardaíochta - Ogmios - ag soláthar áiseanna do scoileanna agus do chliaint ar fud fad na tíre agus tá tionscadal ceannródaíoch, Gairm, ag freastal ar riachtanais oiliúna gairmiúla phobal na Gaeilge agus ag cur na Gaeilge chun cinn sa áit oibre.
tionscadal project
" Fuair muid airgead ó Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine don tionscadal agus scríobh Tony Blair litir chugainn i 1997 ag rá go raibh sé sásta páirt a ghlacadh sa chomóradh.
tionscadail project
" Chomh maith leis sin bhí fonn orm albam aonair fidléireachta a thaifeadadh gan mórán tionlacain leis an mbéim ar an seancheol agus bhí áthas orm léiritheoir tuisceanach mar Harry Bradshaw a fháil i gcomhair an tionscadail seo.
thionscadal project
" Nuair a chuir mé ceist air faoi ASTOR chuir sé in iúl nach bhféadfadh sé eolas a thabhairt faoi thionscadal ar leith ar bith.
tionscadal project
" Guíonn *Beo! *gach rath ar an tionscadal úr fiúntach seo.
thionscadal úrnua a brand new project
" Chomh maith leis sin, tá seirbhís eagarthóireachta á sólathar againn do chúpla comhlacht teilifíse agus tá taighde agus forbairt á déanamh againn faoi láthair ar thionscadal úrnua a thosnóidh an samhradh seo.
airgeadú tionscadal project financing
" " Chaith sé sé bliana ag obair ar airgeadú tionscadal, agus ag plé le tionscadail mhóra bonneagair ar fud na hEorpa.
tionscadal projects
" In ainneoin go bhfuil seantaithí aige ar dhearadh cúlstáitse (rinne sé an dearadh do Riverdance, mar shampla), d'admhaigh sé go raibh an tionscadal seo ar scála i bhfad níos mó agus dúshlánach go maith.
tionscadal project
" Beidh an tionscadal bunaithe ar phrionsabal simplí fisice - éiríonn aer te.
Nuair a fógraíodh an tionscadal seo i dtosach when this project was first announced
" Nuair a fógraíodh an tionscadal seo i dtosach roinnt blianta ó shin dúradh nach dtógfaí an túr choíche agus go raibh na daoine a bhí ina bhun as a meabhair.
tionscadal project
" Bhí daoine mar TK Whittaker agus Tomás de Bhaldraithe tar éis airgead a fháil ón rialtas le tionscadal mór náisiúnta fadtéarmach a chur ar bun.
tionscadal project
"tionscadal ar bun acu fosta le béaloideas agus seanchas an oileáin a chruinniú ó na seandaoine ansin.
tionscadal projects
" Tá an tacaíocht seo ar fáil anois agus Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ag déanamh maoiniú ar fhiontair mar *Foinse*, *Lá*, Raidió na Life, Aisling Ghéar, An Chultúrlann, Europus, Oideas Gael, Café Trí-D, Fios Feasa, Spraoi, an club Sult, na coláistí samhraidh agus go leor tionscadal eile.
tionscadal fiúntach worthwhile projects
" Shocraigh siad dá mbeadh ioncam dá chuid féin ag eagras go bhféadfaí dul i mbun tionscadal fiúntach a rachadh chun tairbhe na Gaeilge agus na Gaeltachta.
thionscadal project
" Cén obair atá idir lámha agaibh faoi láthair? Tá úrscéal nua Éilís Ní Dhuibhne, *Cailíní Beaga Ghleann na mBláth*, á phoibliú againn; tá eagar á chur ar leabhar faoi stair an mhúinteora in Éirinn le Caoimhe Martin; tá fadhbanna teicniúla a roinneann le foilsiú innéacs 500 leathanach don *Chlaidheamh Soluis *ar CD-ROM á réiteach; tá ábhar á sholáthar againn do thionscadal de chuid ITÉ (corpus Gaeilge), tá clúdaigh á ndearadh, tá ábhar breise á réiteach don suíomh gréasáin, srl.
tionscadal project
" Roinnt blianta ó shin, bunaíodh tionscadal nua oideachais, Muintearas, áit a gcuirtear cúrsaí foghlamtha agus oiliúna ar fáil don phobal, cúrsaí a dhíríonn den chuid is mó ar fhorbairt scileanna ríomhaireachta.
tionscadal project
tionscadal project
" Oibríonn Dorothee in oifig bheag Gaeltalk, tionscadal nua atá ag cur ceachtanna Gaeilge ar fáil tríd an idirlíon.
réimse leathan imeachtaí agus tionscadal a wide range of events and projects
" Is mar sin a saolaíodh Iomairt Cholm Cille agus, ó shin i leith, tá an Iomairt taobh thiar de réimse leathan imeachtaí agus tionscadal, a bhfuil an Ghaeilge/an Ghàidhlig istigh ina lár, agus a thugann daoine le chéile as Albain agus as Éirinn (thuaidh agus theas) chun a chéile a spreagadh agus a mhisniú.
a d'eascair as an tionscadal which grew from the project
" Leabhar álainn clóbhuailte, arna fhoilsiú ag Cannongate (féirín iontach Nollag do chara a síleann tú cuid mhór de), an dara toradh, agus an comhoibriú leanúnach idir ealaíontóirí sa dá thír a d'eascair as an tionscadal an tríú toradh agus, i ndeireadh na dála, b'fhéidir, an toradh is luachmhaire agus is buaine.
tionscadail ardaidhmeannacha eile other ambitious projects
" Ach tá tionscadail ardaidhmeannacha eile ann, ina measc plean chun droichead a thógáil trasna Chaolas Messina idir an tSicil agus deisceart na hIodáile; tollán mór costasach faoi na Pyrenées; agus feabhas ar na bóithre agus na hiarnróid a théann trasna na nAlp.
an tionscadal is conspóidí the most controversial project
" Conspóideach ======= Is é an tionscadal is conspóidí ar an liosta ná plean chun feabhas a chur ar an iarnród a cheanglaíonn an Bhruiséil, Strasbourg agus Lucsamburg - na trí chathair ina bhfuil mórchuid na bhforas Eorpach lonnaithe.
tionscadal project
" Anois, beidh sé ag obair leath na bliana i rannóg na Nuachta agus Cúrsaí Reatha, agus an leath eile le Nations and Regions - faoi Pat Loughrey, Beal Feirsteach atá ina cheannaire ar an tionscadal seo a sholáthraíonn cláracha dúchasacha do réigiúin an BBC.
bainisteoir tionscadal projects manager
" Anois tá sí ina bainisteoir tionscadal sa Choimisiún Eorpach, agus tá sí ag plé leis na tíortha in iar-Aontacht na bPoblacht Sóivéideach Sóisialta.
tionscadal project
" AÓF: Céard faoi thacaíocht airgid don tionscadal? Ar éirigh leat seo a fháil? PNíU: Nuair a stop mé den mhúinteoireacht lánaimseartha, fuair mé comhaltacht bliana ón CRC (Community Relations Council) i mBéal Feirste don bhliain 2000.
tionscadal project
" Má fhásann an tionscadal, caithfidh sé a bheith ar ár gcumas ár n-aidhmeanna a leathnú fosta.
chun íoc as tionscadail to pay for projects
" Faoi mar a dúirt Pádraig MacCormack ó Fhine Gael liom, gearrfar na táillí sin chun íoc as tionscadail a cheap na polaiteoirí áitiúla a bheith íoctha cheana féin, as airgead na Bruiséile i gcuid mhaith cásanna.
thionscadail projects
" Tá cabhair faighte againn ó FÁS, Údarás na Gaeltachta agus ó Fhoras na Gaeilge do thionscadail éagsúla.
tionscadal project
" Tá go leor tionscadal ar na bacáin agus forbairt le déanamh orthu, agus faoi láthair táimid ag obair ar chlár anamúlachta do TG4 agus tá ag éirí go breá leis.
tionscadail dhifiúla different projects
" " Tionscadail dhifriúla ======= Is liosta le háireamh na tionscadail dhifiúla a bhfuil lámh ag Abú Media iontu.
tionscadail project
" Le cois na ranganna, tá muintir na scoile seo i mbun tionscadail a dtugann siad "Gaeltacht Shamhalta Thóibín" air.
tionscadal project
" Tá an Stát, go háirithe trí Fhoras na Gaeilge, ag tabhairt tacaíocht láidir do scéimeanna pobail, d'fhoilseacháin mar *Beo! *agus ag maoiniú fhorbairt an fhoclóra Gaeilge - Béarla, tionscadal ina mbainfear úsáid as na modhanna oibre is éifeachtaí atá ar fáil i réimse na foclóireachta.
tionscadail project
" Agus ní haon iontas é go bhfuil siad sásta mar tá figiúir de €38 milliúin á thabhairt mar chostas an tionscadail.
tionscadal project
" Tá beirt fostaithe go lánaimseartha ar an tionscadal atá á mhaoiniú ag Foras na nGaeilge, agus tá seachtar fostaithe go páirtaimseartha ar scéim FÁS.
thionscadail projects
" Ó 2002, is comhlacht neamhbhrabúis é, atá ag obair le Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath agus ag déanamh athinfheistíochta ar an airgead a shaothraíonn sé óna thionscadail féin.
tionscadal project
" Chomh maith le himeachtaí áitiúla, tá MBT ag breathnú taobh amuigh den cheantar leis an tionscadal CCAT (Cultural Co-operation and Touring), tioncadal idir oirdheisceart na hÉireann agus iarthar na Breataine Bige.
tionscadal project
" Tugadh a laghad poiblíochta don tionscadal nach raibh a fhios agamsa faoi go pearsanta go dtí Meán Fómhair 2003.
thionscadail projects
" Agus ba ghearr gur thosaigh daoine eile - lucht gnó, "Glasaigh", teicneolaithe, daoine Nua-Aoiseacha, eolaithe agus daoine eile nach iad - ag tabhairt aghaidhe ar Íle, ag smaoineamh uirthi mar bhunáit mhaith do thionscadail "ghlasa".
thionscadal turgnamhach eile another experimental project
" Chomh maith leis an méid atá luaite go dtí seo, is é Íle an suíomh do thionscadal turgnamhach eile, mar atá, cealla fótavoltacha.
na tionscadail is déanaí the latest projects
" Anois tuigeann sibh mo chás! In oifigí Telegael sa Spidéal atá ceanncheathrú Mhic Dhonnagáin agus is ann a bhuail mé leis ar na mallaibh le labhairt leis faoi na tionscadail is déanaí atá idir lámha aige.
thionscadal project
" D'fhág a mhac Howard Grubb an ollscoil chun dul ag obair leis ar thionscadal an "Great Melbourne Telescope" in 1866, agus rinne sé an teileascóp is cumhachtaí ar domhan ag an am in 1878 le n-úsáid in Vienna.
tionscadail projects
" Dar ndóigh, ar nós cuid mhaith eagraíochtaí eile, dá bhfaigheadh an Bord a thrí oiread sin, d'fhéadfaimis é a chaitheamh chun tionscadail nua a bhunú agus chun cur leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil dár gcustaiméirí.
tionscadal project
" Ár ndóigh, ní feidir tionscadal mar seo a eagrú gan a lán cuidithe a fháil ó mhuintir na háite, agus bhí sé go maith an trídhathach a fheiceáil ar foluain in aice le dragan na Breataine Bige.
tionscadal project
" AÓF: Agus, ar ndóigh, beidh sibh ag pósadh go luath freisin nach mbeidh? Comhghairdeachas faoi sin freisin, ar ndóigh! An bhfuil sibh réidh chuige? An chéad tionscadal mór eile dhaoibh, is dócha? June Ní Chormaic: Is ea.
i dtionscadail fhiúntacha in worthwhile projects
" I gcathair amháin sna Stáit Aontaithe i láthair na huaire tá $90 *billiún* ag infheistitheoirí le cur isteach i dtionscadail fhiúntacha a thagann ina dtreo.
i dtionscadail idirnáisiúnta anamúlachta in international animation projects
" Beidh an t-aitheantas sin an-úsáideach don chomhlacht, agus suas le €10 milliún le hinfheistiú acu i dtionscadail idirnáisiúnta anamúlachta uaidh seo go lár na bliana seo chugainn.
tionscadal eisceachtúil, stairiúil seo this exceptional, historic project
" Labhair **Antaine Ó Faracháin** le hAntoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Ghael Linn, faoin tionscadal eisceachtúil, stairiúil seo.
tionscadal project
" Dúirt urlabhraí Microsoft go bhfeidhmíonn an tionscadal Gluaise Pobail mar mheán d'aistriúchán comhluadair ar théarmaíocht theicniúil do theangacha áitiúla éagsúla.
ag maoiniú an tionscadail seo funding this project
" "Is é Microsoft atá ag maoiniú an tionscadail seo, ach tá muid buíoch as an tacaíocht agus comhairle atá faighte againn ó na comhpháirtithe, mar go gcinnteoidh sé seo go mbeidh na haistriúcháin cruinn agus reatha," a mhínigh urlabhraí de chuid Microsoft do *Beo*!.
go bhfeidhmíonn an tionscadal Gluaise Pobail that the Community Glossary project acts
" Dúirt urlabhraí Microsoft go bhfeidhmíonn an tionscadal Gluaise Pobail mar mheán d'aistriúchán comhluadair ar théarmaíocht theicniúil do theangacha áitiúla éagsúla.
tionscadail projects
" Tá muid ar lorg maoinithe ón Chrannchur don chlub obair bhaile do mhí Mheán Fómhair agus, ina dhiaidh sin, deontas eile ó Fhoras na Gaeilge le post an Oifigigh Fhorbartha, agus na tionscadail a bhaineann leis, a choinneáil ag dul.