Pota Focal Intergaelic
T | te | tlú | to | trú
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
truailligh truailliú truamhéalach trucail truflais truicear trup tua tuáille tuairim tuairimíocht tuairisc tuairisceoir tuairisceoireacht tuairiscigh tuairt tuairteáil tuaisceart tuama tuar
you
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é an 51ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 632 focal.
is the 51th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 632 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
cad a dúirt ?
what did you say?
déarfaidh an pasfhocal leo
you will tell them the password
beidh in ann na leabhair a thabhairt abhaile leat
you will be able to take the books home with you
cén t-am a imíonn abhaile?
what time do you go home?
an dtéann abhaile go déanach?
do you go home late?
ar imigh abhaile fós?
did you go home yet?
gheobhaidh clár na n-ábhar ag tús an leabhair
you will find the table of contents at the beginning of the book
gheobhaidh é ach é a lorg
you will get it if you look for it
is leor thugann achoimre dúinn
it will be enough if you just give us a summary
an ndéanann mórán aclaíochta?
do you exercise much?
an bhfuair admháil nuair a cheannaigh é?
did you get a receipt when you bought it?
an bhfuil ag an aerfort?
are you are you at the airport?
an mbeidh ag eitilt ó Aerfort na Sionnaine?
will you be flying from Shannon Airport?
an raibh ag an chóisir?
were you at the party?
nuair a chuireann ceist orthu, cad chuige a bhfuil siad ag léirsiú, bhíonn siad in ann freagra a thabhart duit
when you ask them why they're protesting, they can't give you an answer
ar aimsigh an áit?
did you find the place?
conas atá ? - go hainnis
how are you? - I am terrible
an aithníonn ?
do you recognize me?
ba mhaith liom a chur in aithne don Uachtarán
I would like to introduce you to the President
níl chomh hálainn liomsa
you are not as pretty as me
an bhfuil saor san oíche amárach?
are you free tomorrow night?
duit seoladh a thabhairt, ach dhéanann amhlaidh, beidh muid in ann freagra pearsanta a thabhairt
you do not have to state your address but if you do so, we will be able to reply personally
an raibh amuigh aréir?
did you go out last night?
an bhfuil sásta?
are you happy?
an mbeidh ag teacht anocht?
will you be coming tonight?
cén aois ?
what age are you?
ar chas leis?
did you meet him?
dualgas orm a chosaint
I have a duty to protect you
beidh ar an chailín is áille ar domhan
you will be the most beautiful girl in the world
leanann ar aghaidh mar sin, beidh marbh faoi 50
if you continue like that, you will be dead by 50
an bhfuil sa bhaile?
are you at home?
ar bhain sult as?
did you get enjoyment from it?
did you enjoy it?
an bhfeiceann an cailín beag?
do you see the small girl?
sa bhealach orm
you're in my way
an mbeidh sa bheár anocht?
will you be in the bar tonight?
déanann féin an stair de bharr do chinntí, do thuairimí agus do bhearta
you yourself make history wth your decisions, your opinions and your actions
ar léigh mo bhlag?
have you read my blog?
an mbíonn ag blagáil?
do you blog?
ar bhlais riamh é?
have you ever tasted it?
an gceannaíonn mórán bogearraí?
do you buy a lot of software?
rinne botún sa scrúdú
you made a mistake in the exam
cén brabhsálaí a úsáideann agus ag scimeáil ar an Idirlíon?
what browser do you use when surfing the Internet?
bhris an dlí
you broke the law
an bhfuil ar buile liom?
are you mad at me?
bhfuil ?
where are you?
cár fhoghlaim do chuid Gaeilge?
where did you learn your Irish?
fhad a d'fhan sa Fhrainc?
how long did you stay in France?
háit a raibh ?
where were you?
mhéad a chonaic ?
how many did you see?
mhéad a d'íoc ?
how much did you pay?
cad a rinne ag an deireadh seachtaine?
what did you do at the weekend?
cad chuige nár tháinig ?
why did you not come?
cad é mar atá ?
how are you?
an gcaitheann tobac?
do you smoke?
an gcaitheann siúcra?
do you take sugar?
caithfidh bheith dall le pinsean an daill a fháil
you must be blind to get the blind pension
caithfidh go bhfuil Gaeilge mhaith agat nuair a fuair post ar Raidió na Gaeltachta
you must speak good Irish if you got a job in Raidió na Gaeltachta
cathain a thiocfaidh ?
when will you come?
acu bean a phósfaidh ?
which woman will you marry?
chailleann é, is féidir leat ceann nua a cheannach
if you lose it, you can buy a new one
an raibh amuigh aréir?
were you out last night?
as ?
where are you from?
cad a cheapann ?
what do you think?
céard a rinne ?
what did you do?
cén áit a rachaidh ar saoire?
where will you go on holiday?
cén chaoi a bhfuil ?
how are you?
cén fáth ar fhan chomh fada sin?
why did you stay so long?
cén uair a thiocfaidh ?
when will you come?
an bhfuil ag dul chuig ceolchoirm REM anocht?
are you going to the REM concert tonight?
chomh dubh le deatach
you're as black as smoke
an bhfuil ag dul chuig an cheolchoirm?
are you going to the concert?
ag dul amach sa bháisteach? níl aon chiall agat!
you are going out in the rain? you have no sense!
feicfidh an teach ar thaobh do láimhe clé
you will see the house on your left-hand side
caithfidh cloí leis na rialacha
you must adhere to the rules
an itheann i mbialanna an mbíonn ag cócaireacht sa bhaile?
do you eat in restaurants or do you cook at home?
cogar, ar chuala an scéal?
listen, did you hear the story?
aistríonn go post eile is féidir leat an liúntas a choimeád fós
if you transfer to a different job you can still keep the allowance
ar chas le mo chol ceathrar Neilí?
have you met my cousin Nelly?
go mór faoi chomaoin agat as an tacaíocht a thug dom
I am much indebted to you for the support you've given me
mhaitheann dom é, rachaidh thar do chomhairle go deo arís
if you forgive me, I'll never disobey your advice again
níor chomhlíon na coinníollacha
you didn't fulfil the conditions
bhfuil i do chónaí?
where do you live?
conas atá ?
how are you?
conas a bheidh ag taisteal?
how will you be travelling?
cosúil le mo mháthair
you are like my mother
an gcreideann ar Dhia?
do you believe in God?
ar chríochnaigh an obair?
did you finish the work?
tabhair cuairt orm nuair a bheidh sa tír
visit me when you're in the country
féidir liom a ruaigeadh as mo chuimhne
I can't you chase you out of my memory
cuma na maitheasa ar an suíomh Gréasáin a rinne
the website you made looks good
an bhfuil dáiríre faoi?
are you serious about it?
nach an buachaill dána!
aren't you a naughty boy!
íocfaidh go daor as
you will pay dearly for it
seo é ceann de na botúin a rinne
this is one of the mistakes you made
an ndearna dearmad ar mo breithe?
did you forget my birthday?
feicfidh an siopa ar dheis
you will see the shop on the right
conas atá ? go dona
how are you? I am terrible
cár fhág an carr?
where did you leave the car?
ar fhág do bhean chéile sa bhaile anocht?
did you leave your wife at home tonight?
an bhfuair mo theachtaireacht?
did you get my message?