Pota Focal Global Glossary Phrasomatic
Pota Focal
Gluais Tí · House Glossary i

Gluais phearsanta é seo atá á bailiú leis na blianta anuas ag Michal Boleslav Měchura, údar an tsuímh seo. Chuidigh Ivana Varguličová le tiomsú na gluaise seo chomh maith.

This is a personal glossary, collected over several years by Michal Boleslav Měchura, this website's author. Ivana Varguličová also helped in compiling the glossary.

cum verb
past chum, present cumann, future cumfaidh, verbal noun cumadh, verbal adjective cumtha
»
compose, write (music, poetry, etc.)
chum sé breis is deich gceoldráma he composed more than 10 operas
bíonn an cóipcheart leis an té a chum the composer/writer is usually the copyright holder
»
invent, make up, fabricate (create something untrue)
tá an scéal seo go hiomlán cumtha this story is completely fictional
Beo!
Gluais 'Beo!' · 'Beo!' Glossary i

Is iris mhíosúil é Beo a fhoilsítear ar an Idirlíon ó bhí 2001 ann. Bíonn gluais Gaeilge-Béarla ceangailte le formhór na n-alt agus tá ábhar na ngluaiseanna sin ar fáil anseo. Tá an t-ábhar ar fad faoi chóipcheart ag Oideas Gael, foilsitheoir na hirise.

Beo is a monthly magazine published on the Internet since 2001. Most articles carry an Irish-English glossary and the content of those glossaries is available here. All content is copyright Oideas Gael, the magazine's publisher.

nó ní mise a chum
because I didn't invent it
“ Agus sin é mo scéalsa; Dia le mo bhéalsa; agus má tá bréag ann, bíodh; nó ní mise a chum ná a cheap.
go dtí go gceapfar scáileán
until a screen is invented
“ Ach táthar ann a deir go mbeidh nuachtáin linn i gcónaí go dtí go gceapfar scáileán a thig a chrapadh faoi d’ascaill, sceallóga a bhurláil ann agus tine a lasadh leis! Bíodh sin mar atá, tá fianaise ann lena léiriú go bhfuil teacht aniar áirithe sna meáin fhadbhunaithe.
tar éis chéadcheapadh an phodchraolta
before podcasting was first invented
“ Dornán beag de bhlianta tar éis chéadcheapadh an phodchraolta – comhaid fuaime dhigiteacha a chuirtear ar fáil do ghairis éisteachta ar nós an iPod ina dtig linn a roghnú cad leis ar mhaith linn éisteacht agus cá huair – tá na stáisiúin raidió uile in Éirinn nach mór ag soláthar na seirbhíse sin.
focail chumtha
made up/invented words
“ Sampla eile is ea focail iasachta sa chaint bheo, seachas focail chumtha chun Béarla a sheachaint, nach féidir le haon chainteoir a thuiscint.