Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
a d'eascair which arose
" Peter Finn, de bharr go raibh sé sásta na ceisteanna go léir - spioradálta, polaitiúil, morálta - a d'eascair as na scannail a phlé lena chuid mac léinn.
a eascraíonn which arises
" Ní le teann mórtais ná díomais ná anuabhair a mhaíonn sé seo, ach leis an umhlaíocht sin a eascraíonn ón fhéinmhuinín agus ón chinnteacht dhobhogtha go mbíonn an ceart aige i gcónaí.
a d’eascródh as timpiste which would arise from an accident
" Ar dtús báire, ba cheart don Stát dul in urrús ar na húinéirí talún in aghaidh aon chúiseamh dlí a d’eascródh as timpiste ar a gcuid talún.
Éirímís! Let us arise!
" Éirímís!" Shiúil muid thar an dealbh is airde i Learpholl ar an pharáid – is dealbh í d’fhear a rugadh i mBaile Átha Cliath agus a tógadh i gContae na Mí, is é sin Arthur Wellesley (1769-1852), Diúc Wellington.
a d’eascair as scéim urraíochta which arose from a sponsorship scheme
" Ach le tamall anuas tá siad cráite ag scannal airgeadais a d’eascair as scéim urraíochta i Québec chun íomhá Cheanada a chur chun cinn agus an bonn a bhaint as an ghluaiseacht neamhspleáchais.
Ag eascairt as plé an Choimisiúin, arising from the debate of the Commission
" Leithscéal Ag eascairt as plé an Choimisiúin, cuireadh moltaí áirithe faoi bhráid na rialtas agus na n-eagraíochtaí eile a raibh baint acu leis an bpolasaí asamhlaithe.
Ag eascairt as na díospóireachtaí seo arising from these debates
" MoltaíAg eascairt as na díospóireachtaí seo, cuireadh breis agus céad moladh faoi bhráid an rialtais náisiúnta.
D'eascair an taispeántas seo as this exhibition arose from
" D'eascair an taispeántas seo as alt a scríobh mé in *Beo!* (c.
Eascraíonn ceisteanna go leor plenty of questions arise
" Bhíodh sé le rá fada ó shin, dá mba mhian leat an domhan a thaisteal, gur cheart duit a bheith i do mhairéalach leis an chabhlach Ach is léir anois gurbh fhearr i bhfad mar ghairm-mhian post a fháil sa tseirbhís phoiblí! Cinntiú, nó ceisteanna le freagairt Eascraíonn ceisteanna go leor as an eachtra seo faoin ról atá ag boird stáit.
eascraíonn as arises from
" Tá sé ar fad go hiontach ach b'fhearr liomsa an cuireadh pearsanta thar chupán caife ar Shráid Chamden níos fearr nó scéal a chloisteáil faoin gceangal a eascraíonn as eachtra cheoil.
eascraíonn as arises out of
" 5m agus €3m fá seach a chaill siad i mBuiséad 2009, bhí an pota óir bainte ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann! Nach aisteach sin in am nuair atá na pingineacha gann? Nach aisteach fosta nach bhfuair eagraíocht a bhí ag lorg airgid (Údarás na Gaeltachta) an €3m a rabhthas ag súil leis fad is go bhfuair eagraíocht eile (Comhaltas Ceoltóirí Éireann) €3m nár iarr siad! Is iomaí ceist a eascraíonn as seo.
thig aníos arise
" Ina dhiaidh sin arís, tá roinnt deiseanna a thig aníos agus a imíonn de shiota mura dtapaítear láithreach iad.
eascair derived, arose out of
" Dála an scéil, measann Mike Baillie, Ollamh le Bitheolaíocht Ársa nó pailé-éiceolaíocht, in Ollscoil na Banríona Bhéal Feirste, gur eascair Cú Chulainn as dreige a theagmhaigh le haeráid an domhain sa bhliain 540i.
eascraíonn arising
" Itheann muintir na gcomhphobal an bia céanna a itheann daoine bochta eile na tíre agus, mar gheall air sin, tá na fadhbanna céanna sláinte a eascraíonn as an drochaiste bia atá acu is a bhíonn ag daoine bochta i gcoitinne.
eascraíonn arises
" Is ó Mau a eascraíonn roinnt aibhneacha a shníonn amach i lochanna iomráiteacha an Scoiltghleanna.
eascair arose (from)
" com/watch?v=op-lX8B9iMk) Bhí fear ar an raidió a rá gur thuig sé an fáth gur tharla an t-achrann i bPort an Dúnáin agus gur eascair achrann an deireadh seachtaine as aighneas Bhóthar Gharbh Achaidh.
ardaíonn arising from
" Ceist eile a ardaíonn riail agus treoir an CLG ná cad a tharlóidh nuair a théann imreoirí ar fud na tíre chun páirce don chéad uair i 2010? An mbeidh ar an réiteoir gach clogad a scrúdú agus a mheasúnú maidir le caighdeán sábháilteachta? Má tharlaíonn sé sin, beidh sé ina rí rá agus níl aon amhras faoi, ach go mbeidh foirne go leor nach mbeidh in ann foireann iomlán a chur chun páirce ceal clogaid chaighdeánaithe.
eascair arose
" Is é Tizi-Ouzou, príomhchathair Kabylie, atá mar dhaingean an fhreasúra i gcoinne an arabaithe agus is anseo a tharla an eachtra as ar eascair ‘Earrach na nImazighen’, nó ‘Tafsut Imazighen’.
d'eascair arose
" Nárbh fhéidir iad a tharraingt le chéile agus a eagrú? As seo a d'eascair an tseift agóidí a eagrú timpeall na tíre ar an 15ú Aibreán.
D'eascair arose out of
" ' D'eascair an cruinniú seo as cruinniú eile a d'eagraigh Glór na nGael i mBaile Átha Cliath i Meán Fómhair anuraidh (Beo Deireadh Fómhair 09).
eascairt arising
" Ag eascairt as an Reachtaíocht sin, ceapadh Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga i Feabhra 2004.
ag eascairt arising from
" Beidh impleachtaí móra do chúrsaí spóirt ag eascairt as pé cinneadh a dhéanfar i dtaobh cúrsaí craolacháin.
eascairt as arising from
" Ach cad tuige nár coimisiúnaíodh an mhacasamhail i dtús an chéid, tráth ar bogadh an tseandealbh agus tráth ina raibh pócaí na Comhairle Cathrach flúirseach go maith? Sin ceist nár freagraíodh ach an oiread! Ag eascairt as an scéal úd a craoladh ar Nuacht TG4 ar an 28 Aibreáin, d'eisigh an Seanadóir Niall Ó Brolacháin ó Chomhaontas Glas ráiteas ag cáineadh na Comhairle Cathrach.
eascraíonn arise from
" An eascraíonn an pictiúr seo as a shaol féin, mar dhalta agus mar mhúinteoir ? *“My own secondary education was with the Christian Brothers in Dublin and I didn’t like it.
D’éirigh coimhlint a conflict arose
" D’éirigh coimhlint idir an dá bhuíon i dtaca le hacmhainn bia an cheantair agus ní raibh aon leisce ar na coilínigh dul i muinín an fhornirt lena ngabháltais agus a n-ainmhithe a chosaint.
a d’eascair as which arose from it
" Deirtear gurb iad siúd a scaip an scéala go raibh an tír ag lorg cabhrach agus a chuir tús leis an bhfeachtas tarrthála a d’eascair as.
Tarraingíodh conspóid controversy arose
" Seoltaí *‘Correct’* san *‘Irish Republic’* =============== Tarraingíodh conspóid tríocha bliain ó shin faoi dhiúltú údaráis phoist na Breataine litreacha le seoltaí Gaeilge a sheachadadh.
d’eascair arose
" As sin a d’eascair an próiseas le Straitéis Fiche Bliain a chur chun tosaigh don Ghaeilge agus don Ghaeltacht.
Eascraíonn na smaointe seo these thoughts arise
" Eascraíonn na smaointe seo as dírbheathaisnéis an laoch iománaíochta as Port Láirge, Dónal Ó Seancháin, a foilsíodh i ndeireadh na bliana seo caite, *‘If you don’t know me don’t judge me’*.
D’eascair arose from
" An Cur is Cúiteamh =========== D’eascair an díospóireacht phoiblí is déanaí i dtaca le pósadh comhghnéis as rún a ritheadh trí Theach na nIonadaithe cúpla mí ó shin.
d'eascair arose
" As a leithéid a d'eascair anbhuaine mar chíréibeanna Newark agus Siceágo sna seascaidí.
thagann chun cinn arises
" Tháinig sé aniar aduaidh orainn, ámh, nuair a bhí McKeon bainteach le feachtas gan choinne ar an lá náisiúnta chun an bhratach náisiúnta a athrú, ceist a thagann chun cinn go rialta abhus.
eascraíonn arise
" Maítear go mbíonn leisce orthu dul i ngleic leis na fadhbanna sóisialta a eascraíonn go rialta as daoine a bheith ag cailleadh an iomarca airgid sna fearais chearrbhachais dá dheasca.
Eascraíonn arise
" Eascraíonn go leor ceisteanna dlíthiúla, eiticiúla agus mórálta as seo faoi chearta phríobáideachais agus na meáin.
ardaíodh liú eachtach aduain a strange ecstatic cry arose
" Cúpla *‘twang’* ón mbanna agus ardaíodh liú eachtach aduain.
shíolraigh a chuid carthanacht dleathach his legal altruism arose from
" D’fhéadfaí a mhaíomh gur shíolraigh a chuid carthanacht dleathach as na tubaistí sin - gur leanbh de chuid na himeagla nó gur táirge den ár í - agus má shíolraigh, an léiríonn a chuid breithiúnais gur rud múnlaithe, deartha fiú an charthanacht sin? Rinne Wilde tagairt do ‘chneácha an ghráidh’ i De Profundis.
eascraíonn as arise from
" 5 billiún, sea, B(illiún), in aghaidh na bliana, idir íocaíocht as cúram sláinte, tháirgiúlacht laghdaithe agus chostais ghaolmhara eile nach iad a eascraíonn as caitheamh tobac.
eascróidh as an deis seo shall arise from this facility
" Ní fios go fóill cé hiad na cineálacha pobail a eascróidh as an deis seo.
eascraíonn as arise from
" Dánta a eascraíonn as an méid a d’fhulaing sí is ea iad, dánta nochta is gan aon chleasaíocht bhréige liteartha iontu a thruailleodh iad, dánta i dteanga ársa nár chualathas á labhairt ar na sráideanna arís go dtí ré an fhile féin.
Eascraíonn an cheist the question arises
" Eascraíonn an cheist: an féidir fuinneamh a chur i mblagadóireacht na Gaeilge agus í a chur ar ais ar a seanléim? Thiocfadh le Foras na Gaeilge comórtas a chur ar bun le hurraíocht a thabhairt do bhlaganna áirithe a meastar a bheith fiúntach.
eascraíonn arises from
" Sa chomhthéacs seo, is meabhrúchán scanrúil iad na hionsaithe in Osló agus ar Oileán Utøya faoin gcontúirt a bhaineann le hantoisceachas a eascraíonn as dearcadh na comhcheilge.
chun solais arise
" Má bhreathnaítear ar na staidrimh, tagann ceisteanna cine chun solais freisin.
D'eascair arose
" D'eascair gach córas polaitíochta de chuid na linne seo as an gcomhrac cumhachta úd a tharlaíos idir rialtas agus an rialú.
Ag eascairt as arising from
" Ag eascairt as sin, d’iarr Pobal ar na comhairleoirí gnó agus airgeadais Mazars iniúchadh a dhéanamh ar na fadhbanna a chonaic siad agus bealaí a aimsiú le dul i ngleic leo.
eascair arose
" Ba léir gur cheist chigilteach a bhí anseo don Roinn Oideachais mar gur eascair díospóireacht phoiblí náisiúnta as an mhéid a bhí sa tuarascáil.
Ag eascairt as sin arising from that
" Ag eascairt as sin, rinne Coughlan achainí pearsanta chuig an Taoiseach (ar an 12 Bealtaine, 1981) ag impí air idirbheartaíocht a dhéanamh ar a son: *“I would love to secure some little concession for these girls and I ask you to write to the Home Secretary on their behalf.
tháinig aníos arose
" *“What is the charades action for video game?”* Ceist mhaith a tháinig aníos inár dteach lá Nollag.
fáiscfidh díospóireachtaí astu a threoróidh muid discussions shall arise from them which shall guide us
" Inné agus Inniu ======= Ach ag breathnú siar ar stair na 26 Chontae, cé a dearfadh go raibh lucht eagair an Chúnaint contráilte fá Riail Dúchais agus Riail na Róimhe? Nach bhfuil an stát ó dheas ag caitheamh uathu le scor bliain anuas na laincisí a chuir Eaglais na Róimhe orthu leis na céadta bliain? Nach raibh an ceart ag Carson agus Craig sa mhéid sin? Sin an fáth go bhfuil na cuimhneacháin atá romhainn ó thuaidh chomh tábhachtach céanna ó dheas is a bheas siad ó thuaidh mar, tá súil agam, fáiscfidh díospóireachtaí astu a threoróidh muid i dtreo tuigse níos doimhne as an stair agus go mbeidh muid ag breathnú ar imeachtaí iaróige, mar a déarfadh TG4, le súil eile.
ag eascairt as arising from
" Ag caint ag Tóstal na Gaeilge an mhí seo caite, mhol an tOllamh Colin Williams ó Ollscoil Caerdydd go gceapfaí iarbhreitheamh, abhchóide sinsireach nó ollamh ollscoile le scagadh agus próiseáil neamhspleách a dhéanamh ar na moltaí a bheas ag eascairt as an phróiseas athbhreithnithe.
a d’eascair as arose out of
" Níor mhair an comhrialtas a d’eascair as Sunningdale ach cúig mhí mar nach raibh sé inghlacaithe ag na paraimílitigh ar cheachtar den dá thaobh sa gcoimhlint.
dúcheisteanna a ardaítear serious questions which arise
" ”* Glac uaim é, beidh an denouement i Meiriceá á n-iompar abhaile leat nuair a múchfar na teidil chreidiúna dheiridh, agus beidh na dúcheisteanna a ardaítear ina ábhar coganta agat go ceann tamaill ina dhiaidh.
d’éirigh deacrachtaí móra great problems arose
" In ainneoin sin áfach, d’éirigh deacrachtaí móra ar fáth éigin nach bhfuil an-soiléir, domsa ar aon nós, in a lán cluichí móra i dtaca le cumas réiteoirí, maoir chúil agus maoir líne riail na ‘cearnóige bige’ a chur i bhfeidhm.
a d’eascair aníos which arose
" Thug Peter Johnston, Stiúrthóir BBC Uladh, an príomhaitheasc agus labhair sé faoi na dúshláin a bhí roimh na meáin chumarsáide faoi láthair agus an tábhacht a bhain leis an chraoltóireacht a d’eascair aníos ó fhoinsí dúchasacha.
d’eascair cuid arose some
" Ní féidir an dul chun cinn agus an bharbarthacht a scaradh – as riachtanais na cogaíochta a d’eascair cuid den teicneolaíocht is iontaí dá bhfuil againn, ach cuireann an teicneolaíocht ar chumas an duine ollscriosadh uafásach a dhéanamh ar a dheartháireacha.
ag eascairt as treoracha arising from directives
" In ainneoin dhaingniú na rialacha a bhaineann le beathú na muc le blianta beaga anuas (ag eascairt as treoracha an Aontais Eorpaigh), is nós le go leor Spáinneach lasmuigh de mhórcheantair uirbeacha na tíre banbh nó dhó a ramhrú i gcónaí.
aithne a shíolraigh ó cheann de an acquaintance which arose from one of
" Thuigeas ón gcéad chúig neomat ina cuideachta go raibh aithne agam uirthi ó chianaibh - aithne a shíolraigh ó cheann de na mistéir nach soilsítear bun ná barr di dúinn - an chomhthuiscint nach bhfuil aon mhíniú ann di ach an rud a thagann anuas chugainn ó na sinsir - an t-ábhar sin a ritheann saor sa bhfuil, a luíonn domhain sa gcnámh agus nach feas dúinn i gceart a bhun ná a bharr ná a bhrí.
Níor ardaíodh an cheist riamh the matter never arose
" Níor ardaíodh an cheist riamh go ndéanfaí cónascadh nó go dtiocfaimist le chéile nó aon rud mar sin.
As seo a d’eascair from this arose
" As seo a d’eascair na margaí todhchaíochta agus díorthacha.
tagann a leithéid chun cinn go háirithe such arises particularly
" Is iad na mothúcháin bhróin agus dúlagair a thréithríonn SAD, agus tagann a leithéid chun cinn go háirithe in oícheanta dorcha na dúluachra, tráth a mbíonn na laethana níos giorra agus an teocht íslithe.
d'eascair an reachtaíocht the legislation arose
" Ba as sin a d'eascair an reachtaíocht chun Páirceanna Náisiúnta a bhunú i 1949 (ceantar Kinder Scout ina measc) agus an reachtaíocht i 2000 a thug Cead Slí Deimhnithe do dhaoine ar cheithre mhilliún acra de thalamh i Sasana agus sa Bhreatain Bheag.
a bhféadfadh a tharlú dá réir which could arise from it
" Ar an láimh eile, aithnítear cead an úinéara a chuid sealbhúchas a chosaint ó thréaspas agus ó aon dochar a bhféadfadh a tharlú dá réir.
an easpa urraime sin that lack of respect arises
" Cé déarfas nach mar gheall ar an ‘neodracht’ an easpa urraime sin.
D’eascair roinnt rialacha as some rules arose out of
" D’eascair roinnt rialacha as cruinniú a bhí i nGaillimh an geimhreadh seo chuaigh thart ag daoine a raibh spéis acu i comórtais i dteangacha éagsúla.
an dúshlán a eascraíonn as aosú an phobail the challengue which arises from the aging public
" Tá an scéim seo an-tábhachtach do gheilleagar agus do shochaí na tíre, de réir Bowen, le dul i ngleic leis an dúshlán a eascraíonn as aosú an phobail ach go háirithe.
a d'eascair as beartais dá leithéid which arose from such plans
" Deis Stairiúil ===== Anuas ar sin, is beag athrú a d'eascair as beartais dá leithéid san am a chuaigh thart.
tháinig buanna liteartha Lincoln as éagmais L.’s literary talents arose from a feeling of absence
" D’fhéadfaí a áiteamh le dlisteanacht gur tháinig buanna liteartha Lincoln as éagmais.
deacrachtaí a eascraíonn as problems which arise from
" , nach bhfuil an duine in ann éirí aniar leis na deacrachtaí a eascraíonn as míreachtú nó forlámhas phobail an domhain ar a chéile? Ar cheart do na hÉireannaigh a gcuid féin a dhéanamh de thaighde agus de staidéar na síochána agus torthaí a n-iarrachtaí a roinnt le muintir eile an domhain ar dhóigh a dhéanfadh leas na comhdhaonnachta? Bíonn *‘Centre for Peace Studies’* thall is abhus sna forais tríú leibhéal in Éirinn agus i dtíortha i bhfad is i ngar.
Eascraíonn seo as this arises from
" Eascraíonn seo as na hathruithe móra atá tagtha ar shaol na tuaithe le dhá ghlúin anuas.
b’fhéidir gur gineadh an scéal perhaps the matter arose
" Más Dona Apple, is Measa Spotify ================= Cá bhfios dúinn, b’fhéidir gur gineadh an scéal i bhfocal fánach ó Willis faoi na difríochtaí idir ceirníní agus tomhaltas ceoil comhaimseartha, ach má tá fadhb ag Willis lena leithéid beidh sé trína chéile faoi Spotify.
D’eascair arose from
d’eascair arose
" Tógadh an t-idirlíon agus cuireadh seirbhísí ar fáil tríd, agus ar ndóigh, as sin ar fad a d’eascair Facebook, Google, agus an guthán cliste.
don neamart a eascraíonn go furasta is go flúirseach astu to the mistake(s) which arise easily and a plenty as a result
" Tá An Chonair Chaoch (2012) lán de thagairtí do na codarsnaí seo a dhealaíonn T1 agus T2 óna chéile agus don neamart a eascraíonn go furasta is go flúirseach astu: ‘Cé go bhfuil cinniúint na gcainteoirí dúchais agus na bhfoghlaimeoirí i dtuilleamaí a chéile, .
a eascraíonn as which arises from
" Ar an gcuid is mó, is airgead amú an caiteachas stáit a eascraíonn as an dualgas reachtúil seo.
Ag eascairt as sin arising from that
" Baint As na Treorach ========= Ag eascairt as sin, rinne mé iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise le haghaidh taifid a bhain le hathrú na treorach.
D’eascair an-líon páirtithe agus gluaiseachtaí as a lot of parties and movements arose from
" **SMM: D’eascair an-líon páirtithe agus gluaiseachtaí as Sinn Féin le 90 bliain anuas, ó Chumann na nGaedhael, Fianna Fáil agus Clann na Poblachta, Saor Uladh, Saor Éire, Páirtí na nOibrithe, an IRSP, Flaitheas na 32 Co.
D’eascair sé as an aeráid neamhspleáchais it arose from the
" D’eascair sé as an aeráid neamhspleáchais ina raibh na cimí ag feidhmiú, cé gur ghné dhifriúil ar fad é i measc bhunaitheoirí Bhóthar Seoighe.
a d’eascair as which arose from
" Beidh an Fhleadh Trasatlantach ann (a d’eascair as Celtic Connections agus as na Seisiúin Trasatlantacha) ina léiriú mór sainroghnaithe aon uaire agus beidh leithéidí Eddi Reader, Dan Tyminski (O Brother Where Art Thou) agus John Doyle (Solas) ag teacht le chéile chun an nasc ceoil idir Albain, Meiriceá Thuaidh agus Éire a cheiliúradh.
tháinig sé aníos arís it arose again
" Cé gur buaileadh na hoibrithe i 1913 agus gur briseadh an ITGWU, tháinig sé aníos arís de bharr an ganntan saothair a bhí ar fáil le linn an Chogaidh Mhóir (1914 – 18).
a d’eascródh as which would arise from
" Dar liomsa rinne Gluaiseacht na Gaeilge botún straitéiseach ag an am: tógadh seasamh láidir ina aghaidh deireadh a bheith curtha le Gaeilge éigeantach sna scrúduithe agus níor ceistíodh i gceart na himpleachtaí bunreachtúla agus eile a d’eascródh as deireadh a bheith curtha le riachtanas Ghaeilge sa státseirbhís.
Ag eascairt as na hagallaimh sin arising from those interviews
" Ag eascairt as na hagallaimh sin d'éiligh an Gréasán Géarchéime Éignithe go ndéanfaí fiosrúchán a thionscan mar gur léir, dar leo, nár thapaigh an Garda Síochána an deis an cás a fhiosrú go críochnúil nuair a tháinig sé chun solais i 1991 agus arís i 1998.
bheadh ag eascairt as which may arise from
" Déanfaidh an tAire cinneadh in am tráth, áfach, maidir le haon phríomhthoradh a bheadh ag eascairt as a chur faoi bhráid an phobail.
Cruthaíodh neart conspóide ina léith a lot of controversy arose from it
" Cruthaíodh neart conspóide ina léith sna meáin, i pobal na tíre gan trácht ar thuismitheoirí agus ar Ryan Tubridy fiú amháin! Ní mó ná sásta a bhí an chuid is mó de mhuintir na hÉireann faoin chineál chomórtais seo a bhí ag leagan béime ar chuma an pháiste—ag tosú leis na héadaí.
eascraíonn arises, originates
" (Ón bhfocal cheiromancy a chiallaíonn ‘léamh láimhe’ a eascraíonn an leasainm sin, is cosúil).
dtarraingeofaí amhras ar doubt would arise
" Dá dtarlódh sé, bheadh an baol ann go ngearrfadh tíortha eile ráta úis níos airde ar an tír d'iasachtaí as seo amach, agus go dtarraingeofaí amhras ar an Dollar mar airgeadra cúltaca idirnáisiúnta.
gach ní a eascraíonn as everything which arises from
" Is féidir éisteacht leis an Aire Shatter ar Youtube (*European Defence Agency*) agus ECAT ag trácht ar *cyber defence industry* amhail is gur obair chóir agus dhleathach gach ní a eascraíonn as na réimsí sin.
Eascraíonn an cheist the question arises
" An bhfuil an baol ann go bhfuil an tuar ag teacht fán tairngreacht i dtaobh an steiréitíopa náisiúnta, ar throid ár sinsir go fíochmhar ina éadan? Cumas Teanga sa Mheá ========== Eascraíonn an cheist ar ndóigh faoi cad is brí le bheith id’ Éireannach sa lá atá inniu ann? An bhfuil an té a ghlac páirt i Lá Mór na Gaeilge an mhí seo caite chun cearta a éileamh do chainteoirí Gaeilge a dhath níos Éireannaí ná deisceabail Ross O Carroll Kelly a bheas ag tarraingt ar Staid Aviva ar Lá 'le Pádraig le tacaíocht a thabhairt do Choláiste na Carraige Duibhe nó do Chlongowes Wood i gcluiche ceannais rugbaí scoileanna Chúige Laighean? Ar cheart idirdhealú a dhéanamh feasta idir an t-ionannas Gaelach agus an t-ionannas Éireannach? Ní thig a shéanadh ach an oiread go bhfuil a rian fágtha ag cultúr na n-imirceach a tháinig chun na tíre seo le linn réimeas an Tíogair Cheiltigh ar an aitheantas dúchasach fosta.
a d’eascair as imeacht which arose from the leaving
" Siúlóidí Móra ====== Bhí siúlóid mhór san ardchathair an mhí seo chuaigh thart mar thaca le roinnt éileamh, go háirithe a d’eascair as imeacht Choimisinéir Teanga go luath as a phost, an tUasal Seán Ó Cuirreáin.
ní éiríonn an cheist the matter doesn’t arise
" **CMacS: An fiú dul thart ag stocaireacht sna meánscoileanna faoi Dheis Breise na Gaeilge le haghaidh fostaíochta nuair nach mbeidh daoine in ann obair le heagras Gaeilge thar thréimhse trí bliana nó a leithéid?** AÓC: Níl an Foras ag rá a thuilleadh gur conarthaí trí bliana a bheas ag fostaithe agus dá bhrí sin ní éiríonn an cheist.
d’eascair díospóireacht fhíochmhar fierce debate arose
" Caitheadh lasadh sa bharrach leis an bhfógra seo, agus d’eascair díospóireacht fhíochmhar eatarthu siúd a d’aontaigh leis an gcairt, na Franca-Cheanadaigh (scarúnaíthe agus lucht na tuaithe don chuid is mó), agus an chuid eile a d’easaontaigh leis (muintir na cathrach agus lucht an Bhéarla don chuid is mó).
shíolraigh fadhbanna ilghnéitheacha as various problems arose from
" Ba léir dó gur shíolraigh fadhbanna ilghnéitheacha as meath na Gaeilge sa 19ú aois déag, meath a mhúin nósanna míshláintiúla don tsochaí.
tagann saincheisteanna chun cinn maidir le issues arise in relation to
" Toisc nach bhfuil aon dream amháin freagrach as an gcur i bhfeidhm i dtaca le teanga, tagann saincheisteanna chun cinn maidir le Gaeilge ar chomharthaí.
ag eascairt as arising from
" Ní inniu ná amárach a tharlóidh seo ach tá súil agam go gcuirfidh ábhar an ailt seo tuilleadh beochta sa díospóireacht agus, ag eascairt as sin, go gcruthófar tuiscint níos fearr ar thábhacht na Gaeilge ó thaobh feiceálacht na teanga ar chosáin agus ar cholbha bhóithre na tíre.
D’eascair cinneadh an rialtais the government decision (to alter the article) arose (from
" D’eascair cinneadh an rialtais an t-alt a athrú as cás cúirte mícháiliúil sa bhliain 2011 in éadan Andrew Bolt, fuathghríosóir na heite deise.
Eascraíonn gach dochar is gach sochar every evil and good arises from one (thing)
" Eascraíonn gach dochar is gach sochar (bíodh gur leis na hIosraelaigh amháin a bhaineann taobh an tsochair sa Phalaistín) as aon rud amháin: córas cinedheighilte an stáit, córas a chuireann éinne as áit ar bith ar domhan, chun tosaigh ar gach éinne eile má thig leis nó léi a chruthú go bhfuil aon chreideamh amháin aige nó aici.
a d’eascair as an tubaiste which arose from the tragedy
" As an fhearg ollmhor a d’eascair as an tubaiste, d’fhás gluaiseacht darb ainm Mná na Síochána nó The Peace Women (The Peace People níos moille.
a eascraíonn as an ngéarchéim which arise from the crisis
" San alt seo, díríonn John Walsh ar roinnt ceisteanna deacra a eascraíonn as an ngéarchéim atá díreach curtha di ag (i)Lá Nua(/i).
thig aníos arise
" Tá roinnt deiseanna a thig aníos agus a imíonn de shiota mura dtapaítear láithreach iad.
eascairt arising
" Má tá doghrainn go leor agus éirí amach ag eascairt as drochlámh agus saint na mbancanna abhus in Éirinn, níl na Stáit Aontaithe róshocair do lucht polaitíochta ach oiread.
ag teacht chun cinn arising
" Tá Colm Mac Séalaigh den tuairim go bhfeicfimid cur is cúiteamh ag teacht chun cinn anois faoi íocaíocht bainisteoirí i gCLG ó tharraing Uachtarán an Chumainn, Criostóir Ó Cuana, an t-ábhar aníos ina aitheasc ag an gComhdháil bhliantúil.
a d’eascair as which arose from it
" Bhí Colm Mac Séalaigh ag breathnú ar leabhar Dhéaglán Uí Bhuaigh *This is Our Year* agus ar an imreas a d’eascair as.