Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
mar cheannródaithe sa chineál seo tionscadail as pioneers in this type of project
" Tá aitheantas faoi leith bainte amach ag an tionscadal i measc phríomhghníomhairí na cathrach agus mhuintir na cathrach, chomh maith le haitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta mar cheannródaithe sa chineál seo tionscadail.
tionscadail projects
" Tá gaol speisialta fadbhunaithe ag an dánlann le go leor ealaíontóirí agus leis an phobal agus is dá bhrí seo atá saothar dúshlánach úr - tionscadail phoiblí, ealaín bheo (*performance*) agus taispeántais dánlainne - á chur ar fáil anois.
tionscadail projects
" Chomh maith leis sin, tá cúpla dlúthdhiosca agus leabhair eisithe ag an gclub agus tionscadail eile, a chuireann an amhránaíocht dhúchasach chun cinn, curtha i gcrích aige.
tionscadail project
" " Arsa duine eile: "Go minic má théitear i gceann tionscadail mar seo ar bhealach íogair tuisceanach, bíonn toradh ar an saothar don dá thaobh.
tionscadail nua tithíochta new housing projects
" Cúpla glúin ó shin bheadh na *Navies* seo ag obair ar na tionscadail nua tithíochta a bhí ag preabadh aníos sa Bhreatain, anois is ar pháirceanna glasa na hÉireann atá siad ag saothrú a gcoda.
tionscadail projects
" Tá sise ag obair le ceann de na tionscadail éagsúla atá ar siúl san ionad.
tionscadail project
" Cén ról atá agat féin san eagraíocht agus cén fhad atá tú sa phost? Is mé Comhordnóir an tionscadail Breacadh.
tionscadail projects
" Cad iad na tionscadail a bhfuil sibh ag obair orthu faoi láthair? Maidir le tionscadail faoi láthair, bíonn síorfhorbairt i gceist leis an chur amach.
staraí an tionscadail the project's historian
" Maureen Murphy, staraí an tionscadail, a raibh a cuid glún agus a láimhíní clúdaithe le cré dhonn nuair a chas mé léi.
tionscadail projects
" com le fáil amach cén dóigh! Beo!: Cad iad na tionscadail eile Ghaeilge a bhfuil tú ag smaoineamh orthu? AH: Ba mhaith liom díriú ar scríbhneoireacht chruthaitheach, bíodh sé i bhfoirm drámaí, scríbhneoireacht scripte, nó scríbhneoireacht "thraidisiúnta" phróis.
tionscadail chlochair convent projects
" Mhair na tionscadail chlochair sin ar a dtugtar na Tithe Níocháin Maigdiléanacha in Éirinn ó lár an naoú haois déag go dtí deireadh an fichiú haois.
tionscadail projects
" Cuireadh iarratas chuig An Údarás um Ard-Oideachas anuraidh agus arú anuraidh agus fuarthas maoiniú chun na tionscadail go léir a chur ar an bhfód.
tionscadail project
" Chomh maith leis sin bhí fonn orm albam aonair fidléireachta a thaifeadadh gan mórán tionlacain leis an mbéim ar an seancheol agus bhí áthas orm léiritheoir tuisceanach mar Harry Bradshaw a fháil i gcomhair an tionscadail seo.
tionscadail ardaidhmeannacha eile other ambitious projects
" Ach tá tionscadail ardaidhmeannacha eile ann, ina measc plean chun droichead a thógáil trasna Chaolas Messina idir an tSicil agus deisceart na hIodáile; tollán mór costasach faoi na Pyrenées; agus feabhas ar na bóithre agus na hiarnróid a théann trasna na nAlp.
chun íoc as tionscadail to pay for projects
" Faoi mar a dúirt Pádraig MacCormack ó Fhine Gael liom, gearrfar na táillí sin chun íoc as tionscadail a cheap na polaiteoirí áitiúla a bheith íoctha cheana féin, as airgead na Bruiséile i gcuid mhaith cásanna.
tionscadail dhifiúla different projects
" " Tionscadail dhifriúla ======= Is liosta le háireamh na tionscadail dhifiúla a bhfuil lámh ag Abú Media iontu.
tionscadail project
" Le cois na ranganna, tá muintir na scoile seo i mbun tionscadail a dtugann siad "Gaeltacht Shamhalta Thóibín" air.
tionscadail project
" Agus ní haon iontas é go bhfuil siad sásta mar tá figiúir de €38 milliúin á thabhairt mar chostas an tionscadail.
na tionscadail is déanaí the latest projects
" Anois tuigeann sibh mo chás! In oifigí Telegael sa Spidéal atá ceanncheathrú Mhic Dhonnagáin agus is ann a bhuail mé leis ar na mallaibh le labhairt leis faoi na tionscadail is déanaí atá idir lámha aige.
tionscadail projects
" Dar ndóigh, ar nós cuid mhaith eagraíochtaí eile, dá bhfaigheadh an Bord a thrí oiread sin, d'fhéadfaimis é a chaitheamh chun tionscadail nua a bhunú agus chun cur leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil dár gcustaiméirí.
ag maoiniú an tionscadail seo funding this project
" "Is é Microsoft atá ag maoiniú an tionscadail seo, ach tá muid buíoch as an tacaíocht agus comhairle atá faighte againn ó na comhpháirtithe, mar go gcinnteoidh sé seo go mbeidh na haistriúcháin cruinn agus reatha," a mhínigh urlabhraí de chuid Microsoft do *Beo*!.
tionscadail projects
" Tá muid ar lorg maoinithe ón Chrannchur don chlub obair bhaile do mhí Mheán Fómhair agus, ina dhiaidh sin, deontas eile ó Fhoras na Gaeilge le post an Oifigigh Fhorbartha, agus na tionscadail a bhaineann leis, a choinneáil ag dul.
tionscadail projects
" D'fhág Anna RTÉ dhá bhliain ó shin i ndiaidh seacht mbliana déag a chaitheamh san eagraíocht agus d'éirigh léi an t-úrscéal seo, ar thosaigh sí air i mí na Samhna 2002, a scríobh idir tionscadail eile - obair theilifíse do chomhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha, aistriúchán agus iriseoireacht, i measc rudaí eile.
tionscadail mhóra big projects
" Go deimhin, ag deireadh na 1990í nasc cuid mhaith comhlachtaí ola le chéile, sa chaoi is nach bhfuil fágtha anois ach dornán beag comhlachtaí a bheadh in ann tionscadail mhóra a chur ar bun.
tionscadail eile ardfháis other large growth projects
" D'fhéadfaí lárionaid ghlaonna, agus tionscadail eile ardfháis, a oscailt i gConamara dá mba rud é go raibh an t-infrastrúchtúr ann chun tacú lena leithéid.
tionscadail project
" Ba é bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa an chéad mhóriarracht a rinneadh leis an atógáil sin a thabhairt i gcrích agus ba é Jean Monnet ailtire an tionscadail áirithe sin.
tionscadail projects
" Tá feachtais ar bun faoi lathair maidir le tionscadail mhóra i mBaile Átha Cliath, mar aon le seirbhís traenach go dtí An Uaimh, líne nua go hAerfort na Sionainne, seirbhís níos fearr idir Luimneach agus an tAonach, agus ar ndóigh, athoscailt Chonair Iarnróid an Iarthair idir Sligeach agus Luimneach.
tionscadail projects
" Chomh maith leis sin, sa mhéid is go gcaithfidh na craoltóirí 25% den airgead a chur isteach sna tionscadail, ní fheictear domsa go mbeidh siad ag iarraidh na cláir a chraoladh i gcoim na hoíche.
i bhfábhar an tionscadail in favour of the project
" Mhaígh seisean go bhfuil 90% de mhuintir thuaisceart Mhaigh Eo i bhfábhar an tionscadail.
faoi smacht an tionscadail láir under the control of the central project
" Rianaíonn sé fosta an dóigh ar fhás agus ar leath an Chríostaíocht amach as seict áitiúil de thoradh na bhforbairtí ar theicneolaíocht na scríbhneoireachta a chuir ar chumas *élite *sagartúil téacsanna beannaithe a iompar agus a shíolteagasc ach iad a choinneáil faoi smacht an tionscadail láir i rith an ama.
ag tagairt do phríomhaidhm an tionscadail referring to the main aim of the project
" org)), agus é ag tagairt do phríomhaidhm an tionscadail.
tionscadail éagsúla taighde various research projects
" Cén obair atá á déanamh san Acadamh faoi láthair, ó lá go lá? Ag cur cúrsaí ollscoile ag léibhéal Máistreachta, Ard-Dioplóma agus Dioplóma ar fáil i réimsí ar nós an Aistriúcháin, na Cumarsáide, Theicneolaíocht na Faisnéise, an Oideachais agus na Gaeilge Feidhmí; ag forbairt cúrsaí nua sna réimsí seo agus i réimsí eile; agus i mbun tionscadail éagsúla taighde.
faoi smacht an tionscadail láir under the control of the central project
" Rianaíonn sé fosta an dóigh ar fhás agus ar leath an Chríostaíocht amach as seict áitiúil de thoradh na bhforbairtí ar theicneolaíocht na scríbhneoireachta a chuir ar chumas *élite *sagartúil téacsanna beannaithe a iompar agus a shíolteagasc ach iad a choinneáil faoi smacht an tionscadail láir i rith an ama.
tionscadail projects
" Is ar choiste liteartha an tionscadail a thit an dualgas dúshlánach cúig fhile dhéag a roghnú ón dá thír agus ba iad na filí féin a roghnaigh píosaí dá gcuid féin, chomh maith le dhá phíosa eile a ainmniú, le cur sa taispeántas agus sa leabhar.
comhordaitheoir an tionscadail the co-ordinator of the project
" Cén ról atá agat féin in An Droichead agus cén fhad atá tú sa phost? Is mise comhordaitheoir an tionscadail, rud a chiallaíonn go bhfuil mé (a) freagrach as bainistiú na foirne agus an lárionaid, (b) i mbun cúrsaí airgeadais agus scríobh iarratas maoinithe, agus (c) mar stiúrthóir laethúil na heagraíochta iomláine.
tionscadail projects
" De bhrí gur tugadh tús áite do na tionscadail seo, cuireadh moill ar an Meitreo mar gheall ar an gcostas a bhain leo.
tionscadail projects
" ” Fiafraím di cad iad na tionscadail eile ar mian léi tabhairt fúthu amach anseo.
tionscadail bheaga small projects
" Tar éis trí bliana a chaitheamh mar sin, ceapadh Pádraig mar bhainisteoir ar rannóg nua san eagraíocht, is é sin, rannóg na dtionscal Gaeltachta, agus é freagrach as forbairt phobail, as tionscadail bheaga a d’fhostaigh idir duine agus cúigear, agus as cúrsaí teanga agus cultúir.
tionscadail projects
" tionscadail éagsúla Ag faire ar Dev agus Lemass agus ar an dá fhealsúnacht dhifriúla a chuireadar chun cinn, bhí an TD óg Cathal Ó hEochaidh.
spriocanna an tionscadail seo the aims of this project
" Ní maith leo ainmneacha a mball a fhógairt, ach tá spriocanna an tionscadail seo sách soiléir: mar a deir siad féin, “Is ar mhaithe leis an domhan agus le Meiriceá go mbeadh Meiriceá i gceannas" agus "tá neart míleata, fuinneamh taidhleoireachta, agus prionsabal morálta de dhíth chun an cheannasaíocht sin a chur i réim.
tionscadail projects
" Agus é éirithe as, seachas bheith ag tabhairt comhairle do mhic léinn iarchéime, is iad na tionscadail is mó atá curtha ag Ó Coileáin roimhe féin ná aistí próis Sheáin Uí Ríordáin a ullmhú don chló agus saothar seanchais John Kelleher a thabhairt chun críche.
tionscadail éagsúla various projects
" “Tá tionscadail éagsúla a bhfuil an mianach iontu comhthuiscint a spreagadh agus meas a chothú ar chreidimh agus ar thraidisiúin éagsúla,” dar leis.
tionscadail projects
" Caithfear gan an comhshaol a scrios agus tionscadail mar thabhairt ar ais an iolair a spreagadh.
dírithe ar tionscadail thrasteorann directed at cross-border projects
" Sna deich mbliana atá romhainn, caithfear suas le €100 billiún ar infheistíocht infrastruchtúir ar “oileán na hÉireann” agus dúirt Ahern go mbeadh cuid den chaiteachas sin dírithe ar tionscadail thrasteorann – bóithre, iarnróid, aibhléis agus teileachumarsáid.
Tar éis feachtais in aghaidh an tionscadail seo, after a campaign against this project,
" Tar éis feachtais in aghaidh an tionscadail seo, díoladh an stiúideo i mí Iúil 2006 le triúr fear gnó áitiúil – Steve Macfarlane, Gary Millar agus Tom Lang – a raibh baint acu leis an áit agus, buíochas le Dia, tá sé fós ag feidhmiú mar láthair cheoil.
tionscadail oideachasúla agus chultúrtha educational and cultural projects
" Cabhraíonn siad le daoine atá ina gcónaí ar na sráideanna san Afraic agus le tionscadail oideachasúla agus chultúrtha sa Tibéid agus i Neipeal, ag múineadh amhrán agus damhsa agus ag caomhnú cultúr.
a thacóidh le tionscadail shóisialta agus forbartha social and developmental projects
" Bunaíodh an fhondúireacht seo chun gníomhú mar sholáthraí airgeadais shóisialta, chun iasachtaí a thabhairt a thacóidh le tionscadail shóisialta agus forbartha agus le fiontraíocht shóisialta i bpobail áitiúla.
tionscadail dheonacha voluntary projects
" Níl anseo ach ceann amháin de na tionscadail dheonacha atá idir lámha aige faoi láthair.
tionscadail fhadtréimhseacha. long-term projects.
" “Ní miste liom tionscadail fhadtréimhseacha.
tionscadail dhifriúla different projects
" Ach ba mhaith liom fosta tionscadail dhifriúla a thriail le sacsafón, cosúil lena bhfuil déanta ar albam dar teideal *Tryptk* ón tSualainn.
ar bhonn tionscadail on a project basis
" ie), ar bunachar sonraí de théarmaí Gaeilge é atá cruthaithe ag Fiontar ar bhonn tionscadail d’Fhoras na Gaeilge.
eagraíochtaí agus tionscadail organisations and projects
" **Imeachtaí eile**Le cois na n-imeachtaí a bhfuil baint dhíreach acu le Seachtain na Gaeilge, bíonn eagraíochtaí agus tionscadail eile ag teacht i dtír ar an dea-thoil i leith na teanga a bhíonn i gceist le linn choicís na féile.
tionscadail teilifíse television projects
" Léiríonn na tionscadail teilifíse atá roghnaithe aige go gcuireann sé roimhe ceisteanna agus fadhbanna móra sóisialta agus cultúrtha a phlé.
stiúrthóir an tionscadail the project director
" Labhair mé le gairid leis an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide, stiúrthóir an tionscadail, faoi na haidhmeanna a bhaineann le abair.
i mbun an tionscadail involved in the project
" Má tá fonn ort anois cliceáil ar an gcnaipe nascleanúna le héalú ón alt scanrúil seo, ná déan! Ní gá tuiscint a bheith agat ar an dóigh a n-oibríonn sintéis gutha le teacht i dtír ar an tseirbhís nuálaíoch atá curtha ar fáil acu siúd atá i mbun an tionscadail.
go mbíonn ort tionscadail fhiúntacha a chaitheamh i dtraipisí that you have to put aside worthwhile projects
" Tarlaíonn go minic agus taighde ollscoile ar siúl go mbíonn ort tionscadail fhiúntacha a chaitheamh i dtraipisí má thagann an maoiniú reatha chun críche.
sa bhainistíocht tionscadail, in project management
" Tugann na mic léinn faoi chúrsaí sa cheannaireacht, sa bhainistíocht tionscadail, sa bhainistíocht straitéiseach, sna hilmheáin agus sa ríomhthráchtáil.
leis na tionscadail a chur i gcrích. to execute the projects
" D’fheadfaí comórtais a reáchtáil leis na cainteoirí is fearr a aimsiú – leagan Ultaise de X-Factor atá i gceist aige – agus fiafraíonn sé cén fáth nach bhfuil tionscadail dhrámaíochta, scannánaíochta, theilifíse agus raidió á moladh? Cén fáth nach bhfuiltear ag déanamh físeán d’fhilí agus d’aithriseoirí an lae inniu láithreach? Mar achoimre – agus bhí i bhfad ní ba mhó i gceist sa litir ná an méid atá scríofa sa chuntas gairid seo – bhí USAIG i bhfoirgneamh nach raibh fóirsteanach dóibh; bhí fadhbanna acu ó thaobh daoine a earcú le tabhairt faoi na tionscadail; bhí cúrsaí airgeadais – íocaíochtaí agus soláthar – ina bpraiseach agus ní raibh an grúpa ag baint úsáide as na teicneolaíochtaí is úire leis na tionscadail a chur i gcrích.
i gceannas an tionscadail in charge of the project
" Chuir mé glao ar Joe Gatings ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra; is eisean atá i gceannas an tionscadail ar Shliabh Liag.
tionscadail theanga language projects
" Tá an chosúlacht ar an scéal, mar sin, go bhfuil a phort seinnte ag ceann de na tionscadail theanga ba uaillmhianaí ar tugadh faoi le dornán blianta anuas.
tionscadail projects
" Gheall an rialtas dóibh gur chun a leasa a rachadh an taiscéaladh ola ach le linn na seachtóidí is na n-ochtóidí ba léir gur chun olcais a bhí an bonneagar áitiúil ag dul is nach raibh tionscadail fhorbartha á gcur i gcrích.
tionscadail projects
" Is dócha go maireann an gaol grámhar idir Apple agus na tionscadail cheoil, scannáin is foilsitheoireachta ó maireann an bainistiú cearta digiteacha go láidir tríd iTunes agus an iTunes Store agus ó d’fhógair Jobs go bhfuil cúig cinn de na comhlachtaí móra foilsitheoireachta mar pháirtnéirí acu sa siopa nua iBookStore.
tionscadail project
" Tá an focal *serendipity* ar cheann de na focail Bhéarla is fearr liom féin agus focal maith atá ann le húsáid i gcomhthéacs an tionscadail áirithe seo.
tionscadail projects
" Ní raibh sé i bhfad tar éis an athrú intinne seo nuair a d’fhógair Rudd go gcuirfí i bhfeidhm cáin nua, an *Resources Super Profits Tax* (RSPT), le híoc as tionscadail éagsúla nua.
tionscadail industry
" Ní de bhíthin an Bhéarla amháin a éireoidh linn tionscadail nuálaíochta agus iomaíochta domhanda a chothú in earnálacha na mbogearraí, na seirbhísi idirnáisiúnta, na meán digiteach agus ina leithéid eile.
ar bhonn tionscadail on a project basis
" Bhí Roinn na Gaeltachta abhus, DCAL ó thuaidh agus Foras na Gaeilge ar a seacht ndícheall le linn an ama sin ag brú an mhúnla nua mhaoinithe seo, ina mbeadh na heagrais dheonacha á maoiniú ar bhonn tionscadail feasta in ionad deontas bliantúil a fháil.
Tionscadail cheoil amach anseo future music projects
" H: Tionscadail cheoil amach anseo?** N.
na tionscadail shuimiúla eile the other interesting projects
" Labhair Odi Ní Chéilleachair le duine de bhunaitheoirí an chomhlachta sin, Bríd Seoighe, faoin tsraith seo agus faoi na tionscadail shuimiúla eile atá idir lámha ag an gcomhlacht.
an iomarca de na tionscadail theangalárnaithe too many of the language based projects
" Measann Breandán Delap go bhfuil an iomarca de na tionscadail theangalárnaithe lonnaithe i gConamara agus go bhfuil faillí déanta sna Gaeltachtaí eile.
stiúrthóir an tionscadail the project director
" Labhair Caoimhe Ní Laighin le stiúrthóir an tionscadail, an tOllamh Ailbhe Ní Chasaide, le gairid faoin teicneolaíocht réabhlóideach seo.