Pota Focal Intergaelic
ár | A | acr | aer | air
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
aonraigh aontaigh aontaithe aontas aos aosta ápa ar ár Arabach árachas aralt araltas arán araon áras árasán ard ardaigh ardaitheoir ardán
ar
PARTICLE
ar chas leis?
did you meet him?
ar
PARTICLE
an duine ar tugadh an t-airgead
the person to whom the money was given
ar
DEFECTIVE VERB
says
said
'an ólfaidh sibh braon tae?' ar sise
'will you have a drop of tea?' she said
ar
PREPOSITION
on physical surface
ar chlúdach na hirise
on the cover of the magazine
ar an tábla
on the table
ar
PREPOSITION
at point in time
ar a trí a chlog
at three o'clock
ar
PREPOSITION
on wearing clothes
bhí hata orm
I was wearing a hat
ar
PREPOSITION
under obligation
orm na soithí a
I have to wash the dishes
beidh ort labhairt léi arís
you will have to talk to her again
cúram na n-othar orm
it is my duty to care for the patients
dualgas orm a chosaint
I have a duty to protect you
[rud] ag [A] ar [B]
[B] owes [A] [something]
deich euro agam ort
you owe me ten euro
ar
PREPOSITION
in a condition, state or illness
cad atá ort? - slaghdán, sílim
what's wrong with you? - a cold, I think
ocras orm
I am hungry
an bhfuil eagla ort?
are you afraid?
ar
PREPOSITION
having name, number or other label
cén t-ainm atá ort?
what is your name?
cad é an sloinne atá ort?
what is your surname?
cén uimhir atá ar an teach?
what is the number of the house?
uimhir a deich atá ar an bhus
the bus number is ten
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
ar
PREPOSITION
SINGULAR, FIRST PERSON
orm
SINGULAR, SECOND PERSON
ort
SINGULAR, THIRD PERSON, MASCULINE
air
SINGULAR, THIRD PERSON, FEMININE
uirthi
PLURAL, FIRST PERSON
orainn
PLURAL, SECOND PERSON
oraibh
PLURAL, THIRD PERSON
orthu
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
tugann [duine] aghaidh ar [áit]
[somebody] sets out for [somewhere]
[somebody] heads for [somewhere]
chaith seal i bPáras sular thug aghaidh ar Mheiriceá
he spent some time in Paris before he headed to America
...sular thug siad aghaidh ar a dtithe murtallacha sna bruachbhailte
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
...before they went to their dull houses in the suburbs
aiféala ar [dhuine]
[somebody] regrets
aiféala orm faoi na rudaí a rinne i mo shaol
I regret the things I've done in my life
[rud] ar aigne ag [duine]
[somebody] has [something] in mind
cad atá ar aigne agat?
what do you have in mind?
droim ar ais
back to front
backwards
tagann [rud] aniar aduaidh ar [dhuine]
[something] surprises [someone]
tháinig an scéal aniar aduaidh orm
that news surprised me
aithne ag [A] ar [B]
[A] knows [B]
an bhfuil aithne agat ar Phól?
do you know Paul?
aithne agam ar do bhean chéile
I know your wife
aithne agat ar gach éinne, mar sin?
you know everybody, then?
bhí aithne acu ar a chéile
they knew each other
níl agam air ach ríomhaithne
I only know him through the Internet
seanaithne agamsa uirthi
I've known her long time
[A] ar aithne [B]
[B] knows [A]
fear atá ar m'aithne
a man I know
déanann [X] aithris ar [Y]
[X] imitates [Y]
éisteann siad le hainmhithe agus déanann siad aithris orthu
they listen to animals and they imitate them
ar ais
back
tháinig siad ar ais
they came back
seo duit do chuid airgid ar ais
here is your money back
thosaigh daoine ag filleadh ar ais abhaile
people started returning home
níl ort an fiche punt sin a íoc ar ais liom
you don't have to pay me the twenty pounds back
shiúil siad ar ais go dtí an áit as a raibh siad tar éis teacht
they walked back to the place from which they had come
tar ar ais anseo i gceann coicíse
come back here in two weeks' time
níl ach díreach tagtha ar ais
I only just came back
bhí san ospidéal, ach ar ais sa bhaile anois
he was in hospital but he is back at home now
fíordheas a bheith ar ais
it is really nice to be back
fáilte ar ais
welcome back
ar ais arís
back again
glaoigh ar ais arís, le do thoil
call back again, please
aird [duine] ar [rud]
's attention is on [something]
is the focus of
's attention
aird idirnáisiúnta ar na leabhair
the books are the focus of international attention
[xyz] an t-ainm atá ar [dhuine]
[xyz] is [somebody's] name
Micheál an t-ainm atá orm
my name is Micheál
cén t-ainm atá ort?
what is your name?
cén t-ainm atá ar an bhaile sin?
what is that town called?
cuireann [duine] aithne ar [rud]
[somebody] gets to know [something]
cuir aithne ar Ghaeltacht Dhún na nGall
get to know the Donegal Gaeltacht
[buntáiste] ag [A] ar [B]
[A] has [advantage] over [B]
trí bliana agat orm
you are three years older than me
you are three years ahead of me
an t-ádh ar [dhuine]
[somebody] is lucky
bhí an t-ádh orm go bhfuair an post
I was lucky that I got the job
ar a laghad
OPPOSITE: ar a mhéad
at least
glacfaidh bliana ar a laghad
it will take at least six years
ar a mhéad
OPPOSITE: ar a laghad
at most
up to
scríobh cúig leathanach ar a mhéad
write five pages at most
ar aghaidh
OPPOSITE: ar ais
forward
ahead
cuir an téip ar aghaidh
wind the tape forward
ar aghaidh leat!
go on!
téigh díreach ar aghaidh agus tiontaigh ar chlé
go straight ahead and turn left
díreach ar aghaidh
it is straight ahead
gabh ar d'aghaidh, i do shuí
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
come on in, sit down
lean ar aghaidh
continue
go straight on
lean ar aghaidh go dtí an crosbhóthar agus tiontaigh ar chlé
keep going to the crossroads and turn left
an bhfuil i gceist agat leanúint ar aghaidh?
do you mean to carry on?
leanann ar aghaidh mar sin, beidh marbh faoi 50
if you continue like that, you will be dead by 50
bhí cruiniú ar siúl ar maidin agus lean muid ar aghaidh go dtí an teach tábhairne um thráthnóna
there was a meeting in the morning and we continued to the pub in the evening
lean siad ar aghaidh ag spiaireacht
they continued spying
ar aghaidh
opposite
ar aghaidh [ruda]
across [something]
opposite [something]
an caife ar aghaidh na leabharlainne
the café is opposite the library
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é ar an focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 38 focal.
Ar is the 3rd most frequently used word in Irish. It occurs once in every 38 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
oíche amháin mhothaigh go raibh á thachtadh agus thit ina chnap ar an urlár
one night he felt he was choking and fell in a heap on the floor
is beag aischothú a fuair scríbhneoirí áirithe ar a gcuid blaganna
some writers got very little feedback on their blogs
déanann an comhlacht táirgí áirithe a chur chun cinn ar mhargadh na hÉireann
the company promotes certain products on the Irish market
bhí ag breathnú ar an doras amhail is go bhféadfadh an t-áibhirseoir féin teacht isteach nóiméad ar bith
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
he was looking at the door as if the devil himself could come in any minute
ar imigh abhaile fós?
did you go home yet?
ar dhá thaobh na habhann
on both sides of the river
chuir said ábhar léitheoireachta ar fáil
they made reading material available
ba mhaith liom rud éigin a ar an ábhar seo
I would like to say something on this matter
an bhfuil aon tuairim agat ar an ábhar seo?
do you have any opinion on this matter?
is í an mhatamaitic an t-ábhar is ansa liom ar scoil
my favourite subject at school is mathematics
sochaí í seo a chuireann béim an-láidir ar nithe ábhartha
this is a society which places a lot of emphasis on material things
bhíodh nuachtáin na Breataine ar díol sna siopaí abhus
British newspapers didn't use to be on sale in shops here
leagtar srianta ar an nGobharnóir de bhua Acht an Bhainc Ceannais
the Governor is subject to limitations by virtue of the Central Bank Act
thug siad scoil agus léann domh ar feadh a n-acmhainne
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
they gave me as much education as they could afford
bhí adharca fada ar an ainmhí
the animal had long horns
rinneadh athchóiriú ar an chaisleán agus an adhmadóireacht an-deas
the castle has been renovated and the woodwork is very nice
an t-agallamh ar siúl ar a a chlog
the interview is at two o'clock
bhris meangadh gáire amach ar aghaidh an fháilteora
a smile broke out on the receptionist's face
bhí slua mór daoine bailithe timpeall an agus dreach an bhróin ar a n-aghaidh
a large crowd of people was gathered around the house with looks of sadness on their faces
tháinig dreach imníoch ar aghaidh na máthar
mother started looking worried
tháinig 10,000 duine amach ar na sráideanna in agóid in éadan an fhoiréigin
10,000 people came out on the streets in protest against the violence
bhí siad ar léirisú i gcoinne an fhoréigin
they were protesting against violence
eolas breise ar fáil in Aguisín A
additional information is available in Appendix A
tar éis an aighnis ar fad, d'éirigh linn teacht ar réiteach
after all the argument, we managed to come to a settlement
níl aon leigheas éasca ar an ailse
there is no easy cure for cancer
beag an baol go n-aimseoidh rud ar bith ansin
slim chance she will find anything there
na gunnaí aimsithe ar an doras acu
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
they have their guns pointed at the door
cén t-ainm atá ar an bhaile sin?
what is that town called?
amanna, tugann na meáin aird ar na cásanna sin, amanna eile thugann
sometimes the media pay attention to those cases, other times they don't
aird idirnáisiúnta ar na leabhair
the books are the focus of international attention
thosaigh daoine ag filleadh ar ais abhaile
people started returning home
shiúil siad ar ais go dtí an áit as a raibh siad tar éis teacht
they walked back to the place from which they had come
tar ar ais anseo i gceann coicíse
come back here in two weeks' time
seo duit do chuid airgid ar ais
here is your money back
fíordheas a bheith ar ais
it is really nice to be back
fáilte ar ais
welcome back
feabhas ar an aimsir
the weather has improved
glaoigh ar ais arís, le do thoil
call back again, please
sin iomlán m'eolais ar an ábhar
that is the total extent of my knowledge on the subject
seo chugat an t-ábhar le cur ar an suíomh Gréasáin
this is the content to put on the website
cuma na maitheasa ar an óstán, cuirimis in áirithe é
the hotel looks good, let's book it
ar cuireadh in aithne chéile sibh?
have you been introduced?
bhí san ospidéal, ach ar ais sa bhaile anois
he was in hospital but he is back at home now
níl ach díreach tagtha ar ais
I only just came back
níl ort an fiche punt sin a íoc ar ais liom
you don't have to pay me the twenty pounds back
ar mhaith leat amharc ar an teilifís?
would you like to watch television?
tháinig anall ar cuairt
she came over for a visit
anois agus an samhradh tosaithe, is féidir linn dul ar saoire
now that the summer has started, we can go on holidays
cuma na báistí ar an aimsir
it looks like rain
ar aimsigh an áit?
did you find the place?
casadh ar a chéile iad i dtábhairne aerach
they met in gay bar
beidh ar an chailín is áille ar domhan
you will be the most beautiful girl in the world
d'fhan fionnuaire éadrom san aer a chuir dinglis ar a craiceann agus faobhar ar a cruthaíocht
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
a light coolness lingered in the air which tingled her skin and sharpened her creativity
Londain ar na cathracha is ar domhan
London is one of the largest cities in the world
is fearr liom an leabhar ábhartha ar an tseilf an leabhtar leictreonach
I prefer a material book on the shelf than an electronic book
ar bhruach na habhann
on the bank of the river
ar imeacht dúirt Fionn go mbeadh ar ais
when he was leaving, Fionn said he would be back
cogadh a fhearadh ar an domhan mór, go háirithe ar thíortha a raibh ola acu
to wage war against the whole world, especially against countries that had oil
ar mhaith leat alt a scríobh?
would you like to write an article?