Pota Focal Intergaelic
B | ba | | | bhí
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
beo beoga beoigh beoir beophianadh beostoc bhuel bia biabhóg biachlár bialann biatas bídeach bileog bille billéardaí billiún billiúnú bindealán binn
VERB
DO NOT CONFUSE WITH: is
be
an bhfuil sásta?
are you happy?
an cheist deacair
the question is hard
bíonn siad anseo gach samhradh
they are here every summer
beidh gaofar amárach
it will be windy tomorrow
ba mhaith liom bheith sa bhaile
I would like to be at home
a trí a chlog
it is three o'clock
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
VERB
PAST TENSE
bhí
PRESENT TENSE
FUTURE TENSE
beidh
VERBAL NOUN
bheith
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
[duine] ag triall ar [áit]
[somebody] is heading to [place]
bíonn ag triall ar Mheiriceá gach samhradh
she travels to America every summer
na teifeigh seo ag triall ar an Eoraip
these refugees are heading for Europe
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é an dara focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 28 focal.
is the second most frequently used word in Irish. It occurs once in every 28 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
áthas orm gur éirigh liom
I am happy that I succeeded
raibh ábalta an doras a oscailt
I wasn't able to open the door
cúrsaí athraithe ó shin
things have changed since then
níl ábalta ceangal leis an Idirlíon
I am unable to connect to the Internet
beidh cead agat an scrúdú a dhéanamh an athuair
you will be allowed to do the examination again
bhí orthu an teach a atógáil
they had to rebuild the house
raibh muid ábalta an teach a fhágáil de bharr na báistí
we couldn't leave the house because of the rain
bhí orm an ríomhaire a atosú
I had to restart the computer
is beag iriseoir gairmiúil atá ábalta a bheatha a bhaint i dtír leis an bhlagadóireacht
hardly any professional journalist is able to make a career out of blogging
ba cheart Gaeilge mhaith a bheith ag an atá ag iarraidh poist ar Raidió na Gaeltachta
anybody looking for a job in Raidió na Gaeltachta should speak good Irish
ba cheart go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba cheart go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
ba chóir Gaeilge mhaith a bheith ag an atá ag iarraidh poist ar Raidió na Gaeltachta
anybody looking for a job in Raidió na Gaeltachta should speak good Irish
ba chóir go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba chóir go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
bacach ó shin
I've had a limp since then
athrú polasaí ar na bacáin
a change of policy is on its way
fuair muid blaiseadh den saol mar a bhí san ochtú haois déag
we got a taste of life as it was in the eighteenth century
bhí na calóga sneachta ag titim go trom
the snowflakes were falling heavily
bhí an sneachta ag titim go trom
the rain was falling heavily
an téacs faoi chló trom
the text is in bold
an téacs faoi chló iodálach
the text is in italics
bhfuil do thriall?
where are you going?
is beag baile i Meiriceá atá níos sine cúpla céad bliain
there are very few towns in America that are older than a few hundred years
beidh orainn costas na sochraide a íoc
we will have to pay the funeral costs
airgead mór á íoc le scéimeanna cultúrtha gach bliain
big money is being paid to cultural schemes each year
níl sásta íoc as
I am not willing to pay for it
beidh ort íoc as páirceáil ar thaobh na sráide
you will have to pay for parking on the side of the street
a d’íocfadh airgead ar éadaí a bhí déanta chomh dona sin?
who would pay for such badly made clothes?
íoctar na deontais seo i leith tithe a bhfuil seandaoine ina gcónaí iontu
these subsidies are paid in respect of houses where old people live
A Mháire, a stóir, cad atá ort?
Máire, dear, what is wrong with you?
Cén seoladh atá aige?
What address does he have? What is his address?
siad san abar de bharr na ráiteas atá déanta acu
they are in trouble because of the statements they made
Abair go bhfuil milliún euro le caitheamh agat.
Let's say you have a million euro to spend.
Abair liom a bhfuil uait.
Tell me what you want.
Abraimis go bhfuil an ceart aige. bhfágann sin muidne?
Assuming he is right, where does that leave us?
Bhí ag baint adhmaid ar feadh na maidine.
I was cutting wood all morning.
an teach ag barr an chnoic.
The house is at the top of the hill.
muid ag craoladh beo ó Ghaillimh.
We are broadcasting live from Galway.
Bhí ag cuimilt a dhá lámh chéile.
He was rubbing his hands together.
Bhí an t-airgead ídithe faoi dheireadh na míosa.
The money was gone by the end of the month.
An maith libh bheith ag ithe i mbialanna?
Do you like eating in restaurants?
Bhí siad ina seasamh i lár na sráide, ag scaipeadh bileog.
They were standing in the middle of the street, handing out leaflets.
Níl an nuachtán seo ach ag spreagadh fuatha.
This newspaper is only enticing hatred.
mise go maith, agus tusa?
I am fine, and yourself?
mise go maith. Agus féin?
I am fine, and yourself?
Bhí orm an t-airgead a íoc.
I had to pay the money.
An bhfuil an Ghaeilge deacair, dar leat?
Is Irish difficult, in your opinion?
An bhfuil aon tuairim agat ar an ábhar?
Do you have any opinion on the matter?
An bhfuil briseadh agat?
Have you got any change?
An bhfuil comhartha anseo don ghuthán póca?
Is there mobile phone signal here?
An bhfuil cónaí ar an oileán?
Do people live on that island?
an bhfuil sa bhaile?
are you at home?
An bhfuil urú ar an fhocal?
Is the word eclipted?
bhfuil an chéad bhealach amach eile?
Where is the next exit?
an oifig ar an chéad urlár.
The office is on the first floor.
beidh as baile go ceann seachtaine
I'll be away for a week
Cén aimsir ina bhfuil an briathar?
In what tense is the verb?
Cad atá cearr leis an chos chlé agat?
What is wrong with your left foot?
Beidh an ghaoth aduaidh ag séideadh.
The northern wind will be blowing.
Beidh an ghaoth aneas ag séideadh.
The southern wind will be blowing.
Beidh an ghaoth aniar ag séideadh.
The western wind will be blowing.
Beidh an ghaoth anoir ag séideadh.
The eastern wind will be blowing.
bhfuil an lámh chlé agat?
Where is your left hand?
bhfuil an lámh dheas agat?
Where is your right hand?
bhí siad ag bailiú bruscair
they were collecting rubbish
mhéad airgid atá aige?
How much money does he have?
an namhaid seo dochloíte.
This enemy is undefeatable.
An ndéanfá gar dom? - Go breá, cad atá uait?
Would you do me a favour? - Fine, what do you need?
An raibh gruaig air?
Did it have hair?
ag obair sa Roinn Oideachais.
He works in the Department of Education.
ag dul abhaile
I am going home
an-Ghaeilge aici.
She speaks excellent Irish.
Páistí atá in aois fágála scoile.
Children of school-leaving age.
Bhí muid inár suí ar an staighre.
We were sitting on the stairs.
Bhí ina luí ar an talamh.
She was lying on the ground.
an béile ar an tábla.
The meal is on the table.
an teach suite ar bhruach na habhann.
The house is situated on the bank of the river.
Bhí de nós againn dul ag spaisteoireacht ar bhruacha na Life.
We used to go for walks on the banks of the Liffey.
pictiúr díot ar chlúdach na hirise.
There is a picture of you on the cover of the magazine.
na póstaeir ar crochadh ar fud na cathrach.
The posters are hanging all over the city.
bhí ag baint féir
I was cutting grass
An raibh an ceart ag Darwin faoin éabhlóid sa dúlra?
Was Darwin right about evolution in nature?
atá ar son an rúin?
Who is nn favour of the motion?
siad ar thalamh Mheiriceá anois.
They are on American soil now.
bhí ina oíche nuair a bhain an baile amach
it was night when I reached home
Cad atá scríofa ag barr an leathanaigh?
What is written at the top of the page? What does it say at the top of the page?
Beidh an t-eagarthóir ag freastal ar chomhdháil san Iodáil an tseachtain seo chugainn.
The editor will be attending a conference in Italy next week.
Beidh cead agat an scrúdú a dhéanamh an athuair.
You will be allowed to do the exam again.
Beidh fáilte romhat am ar bith.
You will be wemcome anytime.
Beidh ó dheas i gCorcaigh.
I'll be down in Cork.
Beidh obair leanúnach i gceist chun an sprioc a bhaint amach.
Continous work will be involved to reach the target.
Beidh orainn fanacht go na Cáinaisnéise.
We'll have to wait until Budget Day.
Beidh ort an t-airgead a aisíoc.
You will have to repay the money.
Beidh fuar maidin amárach.
It will be cold tomorrow morning.
beirt pháistí aici.
She has two children.
Bhainidís díoltas amach ar úinéirí talún a bhí cruálach.
They would take revenge on landlords who were cruel.