Pota Focal Intergaelic
cúr | car | cár | cér | cír
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
cuóta cupa cupán cupard cúpla cúplach cúpón cúr curaclam curadh cúram cúramach curfá curiarracht cúrsa cúrsaí cúrsáil cúrsóir cuspóir custaiméir custam
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
cuir as alt
dislocate
chuir mo ghualainn as alt
I dislocated my shoulder
cuir in áirithe
reserve
book
cuireann [duine] [rud] in áirithe
[somebody] books [something]
cuirfidh bord in áirithe
I'll book a table
cuma na maitheasa ar an óstán, cuirimis in áirithe é
the hotel looks good, let's book it
[tá sé] ag cur báistí
[it is] raining
beidh ag cur báistí amárach
it will rain tomorrow
cuir
VERB
put
cuir an cupán ar an tábla
put the cup on the table
cuir an litir sa phost, le do thoil
put the letter in the post please
cuir
VERB
SYNONYM: adhlaic
bury
dead body in the ground
cuirfear amárach é
he will be burried tomorrow
bhfuil curtha?
where is she burried?
cuir
VERB
OPPOSITE: bain
plant
sow
plants
seeds
crann a chur
to plant a tree
an a chuireann san earrach, bainfidh san fhómhar
he who sows in the spring, he will reap in the autumn
cuir
VERB
SYNONYM: seol
send
cuirfidh ríomhphost chugat
I'll send you an e-mail
cuir
VERB
call
by name
cuireann [duine] [ainm] ar [rud]
[somebody] calls [something] [a name]
meitreo a chuirtear ar an traein faoi thalamh
an underground train is called a metro
cuir
VERB
chuir an múinteoir na daltaí ag caint
the teacher made the students talk
chuir an léacht ag machnamh
the lecture made me think
cuir chun cinn
SEE ALSO: cur chun cinn
promote
déanann an comhlacht táirgí áirithe a chur chun cinn ar mhargadh na hÉireann
the company promotes certain products on the Irish market
rinne siad iarracht úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga
they tried promoting the use of Irish among young people
cuir i gcás
SYNONYM: mar shampla
SYNONYM: abair
case in point
for example
tíortha Baltacha, an Liotuáin cuir i gcás
Baltic countries, for example Lithuania
cuir i láthair
present
cuireann [duine] [rud] i láthair
[somebody] presents [something]
cuireann cláracha teilifíse i láthair
she presents TV programmes
an nuacht, á cur i láthair ag...
the news, presented by...
torthaí na taighde a chur i láthair an phobail
to present the research results to the public
cur chun cinn
SEE ALSO: cuir chun cinn
promotion
cur chun cinn na n-ealaíon
the promotion of the arts
[tá sé] ag cur fearthainne
[it is] raining
bhí ag cur fearthainne aréir
it rained last night
[duine] ag cur fola
[somebody] bleeds
ag cur fola
she is bleeding
lámh a chur i do bhás féin
commit suicide
kill yourself
cuireann [duine] lámh ina bhás féin
[somebody] commits suicide
chuir lámh ina bás féin
she killed herself
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
cur down gearr siar »
Samplaí gaolmhara
Related examples
seo chugat an t-ábhar le cur ar an suíomh Gréasáin
this is the content to put on the website
chuir said ábhar léitheoireachta ar fáil
they made reading material available
déanann an comhlacht táirgí áirithe a chur chun cinn ar mhargadh na hÉireann
the company promotes certain products on the Irish market
theastaigh uaithi deireadh a chur lena saol brónach mí-ádhúil
she wanted to end her sad unlucky life
d'fhan fionnuaire éadrom san aer a chuir dinglis ar a craiceann agus faobhar ar a cruthaíocht
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
a light coolness lingered in the air which tingled her skin and sharpened her creativity
chuir páipéar i láthair ag an chomhdháil
I presented a paper at the conference
ba mhaith liom agallamh a chur ort
I would like to interview you
chuir glaoch uirthi agus chuir ceist uirthi
I called her and asked her a question
chuir a bhean chéile nua in aithne dúinn
he introduced his new wife to us
ba mhaith liom a chur in aithne don Uachtarán
I would like to introduce you to the President
ba mhaith liom féin a chur in aithne dóibh
I would like to introduce myself to them
chuir an ríomhaire ag obair athuair
I started the computer again
súil agam nár chuir barraíocht ceisteanna ort
I hope I didn't ask you too many questions
chuir siad chun bealaigh
they sacked me
chuir a lámh ar bhéalóg an ghutháin
he covered the receiver with his hand
chuir béalóg ar an mhadra
he put a muzzle on the dog
cuir ar an bhord é
put it on the table
cuir brú ar an doras
put pressure on the door
brón orm as brú a chur ort
I'm sorry to put pressure on you
chuir caint ar mhuintir na háite
I talked to the local people
cuir cárta poist chugam!
send me a postcard!
chuir siad an cheist chéanna orm arís agus arís
they asked me the same question again and again
bhí chun glaoch a chur ort
I was going to phone you
cuir aithne ar Ghaeltacht Dhún na nGall
get to know the Donegal Gaeltacht
cuir an téip ar aghaidh
wind the tape forward
an na leabhair a chur i gcló in Éirinn?
do the books have to be printed in Ireland?
cuir sa chófra é go n-imeoidh muid
put it in the boot and we'll go
cóir do na póilíní ceisteanna mar seo a chur orm
it is not appropriate for the police to ask me such questions
chuir boladh na fola col air
the smell of the blood revolted him
chuir comhairle mhaith ar na cailíní
she gave good advice to the girls
chuir siad a gcomhairlí i dteannta a chéile agus dúirt siad gurbh fhearr an duais a thabhairt
they put their heads togerther and said that he should be given the prize
chuir an cheist i gcomhairle an tsagairt
she asked the priest's advice on the matter
go raibh maith agat as é sin a chur i gcuimhne dom
thanks for reminding me that
rinne dearmad glaoch a chur ort
I forgot to call you
chuir an eachtra sin deireadh leis an oíche
that event put and end to the night
bhí orm deireadh a chur leis an amaidí sin
I had to end that madness
cuir ort do chuid éadaí
put on your clothes
ar mhaith leat an t-ordú a chur ar ceal?
would you like to cancel the order?
Cuir chugam an bosca adhmaid.
Pass me that wooden box.
Cur síos ar chomhdhéanamh an ghrúpa.
A discription of the composition of the group.
Cuir an litir sa phost, le do thoil.
Put the letter in the post please. Post the letter please.
Cuir i do phóca é.
Put in your pocket.
Cuir an t-ungadh seo ar do lámh 'chuile mhaidin agus 'chuile oíche.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Put this ointment on your hand each morning and each night.
Bhí ag cur sneachta.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It was snowing.
Cuir síos d'uilleannacha.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Put your elbows down.
an rud ar fad ag cur eagla orm.
The whole thing is making me afraid.
d'ordóg ag cur fola. Cuir greimlín uirthi go beo!
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
Your thumb is bleeding. Put a plaster on it, for God's sake!
An mbeidh orainn cur suas leis an ngeonaíl seo ar feadh i bhfad?
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
Will we have to put up with this whimpering for long?
Ach eisean ag cur bádaí beaga ar snámh, san aois a bhfuil ann!
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
But him playing with little boats, at his age!
Bhí an saol ag cur cruaidh orthu.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Life was getting hard for them.
raibh gar leis cur ina n-éadan.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
There was no point in him opposing them.
B'fhéidir nach mbeadh mar seo [an teaghlach á cur as seilbh] da mbíodh féin níos tábhachtaí.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Maybe things wouldn't be like this [the family being evicted] if had been more economical/thrifty.
Ach raibh cur suas aige .
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
But he did not resist. He obliged a request even though he didn't want to.
ligfeadh an eagla do Shéimí cur suas don obair.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Fear didn't allow Jamie to refuse doing it.
raibh eagla le cur orm.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Nothing could scare me.
ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh go hÉirinn
I would like to welcome you to Ireland
cuir faoin tábla é
put it under the table
fuair siad faoiseamh ón bhfuacht nuair a chuir siad a lámha timpeall na gcupán te
they got relief from the cold when they put their hands around the warm cups
b'fhiú dhuit feabhas a chur ar an dearadh
you might want to improve the design
chuir ceist orm, ach níor thug freagra
he asked me a question but I didn't answer him
chuir gach a raibh aige ina phóca
he put all he had in his pocket
is féidir leat geall a chur air
you can bet on it
cuir léine ghlan ort féin
put on a clean shirt
cuir na doiciméid sin isteach i dteannta an iarratais
submit the documents along with the application
chuir cogar i mo chluas
he whispered to me
chuir siad gadaíocht i leith an bhainisteora
they accused the manager of theft
chuir siad i mo leith gur inis bréaga
they accused of having lied
bhí orm iomlán mo nirt a chur in úsáid
I had to use all my strength
ag cur báistí, b'fhearr liom fanacht istigh
it is raining, I'd rather stay in