Pota Focal Intergaelic
dán | daon | den | dín | díon
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
domhain domhan domhanda domhanfhad domhanleithead Domhnach domplagán dona donacht donn doras dorcha dorchadas dorchaigh dorchla dord dordán dorn dornálaí dornálaíocht dornán
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
don chéad uair
for the first time
cathain a chonaic an fharraige don chéad uair riamh?
when did you see the sea for the first time ever?
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
don't bloody care is cuma sa diabhal »
don't give a damn is cuma sa diabhal »
Samplaí gaolmhara
Related examples
b'fhearr don aistritheoir amháin an téacs a léamh go cúramach ach roinnt taighde a dhéanamh chomh maith
the translator should not only read the text carefully but do a bit of research as well
gar don abhainn
it's near the river
cad is ábhar don chaibidil?
what is the subject of the chapter?
níorbh aon ionadh gurbh é an saol acadúil a bhí i ndán don bhuachaill óg, agus a mháthair ina dochtúir leighis
it was no surprise that an academic life was in store for the young boy when his mother was a medical doctor
bhí uirthi aire a thabhairt don leanbh
she had to take care of the child
ba mhaith liom a chur in aithne don Uachtarán
I would like to introduce you to the President
cad is ainm don bhogearra sin?
what is the name of the program?
an bhfuil comhartha anseo don ghuthán póca?
is there a mobile phone signal here?
an teach cóngarach don fharraige
the house is near the sea
i ndáiríre, níor tugadh a lán aithne idirnáisiúnta don phoblacht seo
in fact, this republic did not receive much international recognition
ann don duine sin
no such person exists
seirbhísí don aos óg
services for young people
ionad don aos óg
youth centre
don chistin amháin é seo, ar ndóigh, ach bheadh úsáideach ann
this is not just for the kitchen, of course, but it would be useful there
An bhfuil comhartha anseo don ghuthán póca?
Is there mobile phone signal here?
gar don leabharlann.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It is near the library.
gar don chéibh nua.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It is near the new pier.
Domhnaigh, bím ag obair - ag déanamh réidh don tseachtain úr.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Sundays, I work - getting ready for the new week.
chruthaigh íomhá nua-aimseartha don le haghaidh an chomhlachta
he created a modern image for the company
muid an-ghar don teorainn
we are very close to the border
níorbh é Milosevic amháin faoi ndear gach coir in aghaidh na daonnachta a tharla tráth titim as a chéile don Iúgslaiv
Milosevic was not solely responsible for every crime against humanity that happened while Yugoslavia was falling apart
an bhfuil muid in am don chruinniú?
are we in time for the meeting?
caithfidh féin a réiteach don scrúdú
you must get ready for the exam
cad is teideal don leabhar?
what is the title of the book?
trua agam don bhean bhocht a fuair bás
I pity the poor woman who died
thuigeann an sách don seang
the well-fed do not understand the hungry
an turasóireacht riachtanach don gheilleagar áitiúil
tourism is crucial for the local economy
conas a ullmhaíonn an múinteoir na daltaí don saol taobh amuigh den scoil?
how does the teacher prepare the pupils for life outside school?
íocann Treasa na táillí don bheirt againn
Treasa pays the fees for both of us
Bhí an-aisteach bualadh le m'athair don chéad uair.
It was very strange meeting my father for the first time.
Cad is ainm don bhogearra sin?
What is the name of that software package?
Cad is ainm don duine sin?
What is that person's name?
Chruthaigh íomhá nua-aimseartha don chomhlacht.
He created a modern image for the company.
cois farraige ach gar don chathair freisin.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
It's beside the sea but close to the city as well.
An-údar dóchais don dtodhchaí is ea é.
It is a big cause for hope for the future.
is údar don saothar sárluachmhar seo?
Who is the author of this exceedingly valuable work?
Ba cheart don chomhlacht seo a chur in iúl dúinn mhí ó shin.
The company should have notified us of this this six months ago.
Cuireadh an diagnóis in iúl don iarrthóir.
The diagnosis was communicated to the applicant.
Ba mhaith an mhaise don dream a d'éalaigh.
For those who escaped, it was a good thing that they did.
Fara aire a thabhairt don leanbh, bhí uirthi an teach a ghlanadh.
'Beo!', beo.ie
Along with taking care of the child she had to clean the house.
"Amadán éigin ag eitilt turasóirí timpeall Manhattan agus a chuaigh róchóngarach don fhoirgneamh", a shíleas.
'Beo!', beo.ie
"Some fool was flying tourists around Manhattan and went to close to the building", I thought.
Seans gur fearr a fhóireann seirbhís mhicreabhlagála chineál don duine gnóthach atá ag iarraidh tuairimí a nochtadh.
'Beo!', beo.ie
A microblogging service of its kind [ie Twitter] is probably better suited to a busy person who wants to share his opinions.
Níl i Twitter go bunúsach ach teachtaireachtaí téacs don idirlíon.
'Beo!', beo.ie
Twitter is basically just text messages for the Internet.
D'fhág muid slán ag a chéile don oíche.
'Beo!', beo.ie
We said goodbye to each other for the night.
Níl dada le gnóthú ar a bheith easumhal don a bhfuil ina mhuinín.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
There is nothing to be gained from being rebellious to people you depend on.
Is cosúil go bhfuil de bhuaidh orthu a bheith tugtha don ghloine, mar mháistrí scoile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
I guess it is their lot, as schoolmasters, to be fond of the bottle.
ligfeadh an eagla do Shéimí cur suas don obair.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Fear didn't allow Jamie to refuse doing it.
Níl léamh scríobh inse béil ar an ghrá a thug mise don chailín udaí.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
There is no describing the love I had for that girl.
Thug 'ach aon duine acu lámh is focal don duine eile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They all made a promise to one another.
Bhí truaigh an tsaoil aige do Mhicheál Dubh agus don bhail a chuir an bhantracht air.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
He felt sorry for Micheál Dubh and for what women did to him.
Bhí siad shiúl lae don áit.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They were a day's walk from the place.