Pota Focal Intergaelic
me | é | M | |
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
masmas mata matamaitic matamaiticeoir matán máthair máthartha meá meabhair meabhairghalar meabhairshláinte meabhraigh meacan meáchan méad méadaigh méadar méadú meafar meáigh
PRONOUN
I
me
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é an 32ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 376 focal.
is the 32th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 376 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
bhfuair ach ceann amháin
I only got one
níor aimsigh oiread is botún amháin
I haven't found a single mistake
raibh ábalta an doras a oscailt
I wasn't able to open the door
chuir mo ghualainn as alt
I dislocated my shoulder
cuirfidh bord in áirithe
I'll book a table
dúirt léi go raibh tuirseach
I told her that I was tired
níl ábalta ceangal leis an Idirlíon
I am unable to connect to the Internet
ag dul abhaile
I am going home
lean siad abhaile
they followed me home
an-aclaí
I'm very fit
bhí an t-ádh orm go bhfuair an post
I was lucky that I got the job
bhí ag gearradh adhmaid
I was cutting wood
duine de na mná ádhúla a bhfuil na fir de shíor ina ndiaidh
I am not one of those luvcky women who are constantly chased by men
admhaím go ndearna botún
I admit that I have made a mistake
caithfidh a admháil go...
I must admit that...
líon mo scamhóga d'aer folláin na maidine
I filled my lungs with the bracing morning air
ag dul go dtí an t-aerfort
I am going to the airport
buailfidh leat ag an aerfort
i'll meet you at the airport
bhuail leo, áfach, cuimhin liom é
if I met them, though, I don't remember it
chonaic an siopadóir ag an chuntar
I saw the shopkeeper at the counter
bhí ag an stáisiún róluath
I was at the station too early
chuir páipéar i láthair ag an chomhdháil
I presented a paper at the conference
chuaigh faoi agallamh le haghaidh poist
I went for a job interview
chuir glaoch uirthi agus chuir ceist uirthi
I called her and asked her a question
bhuail leis agus i nGaillimh
I met him while I was in Galway
aiféala orm faoi na rudaí a rinne i mo shaol
I regret the things I've done in my life
an-ghnóthach ó ainmníodh i mo mhéara
I've been very busy since I was named mayor
conas atá ? - go hainnis
how are you? - I am terrible
níor thug mórán airde air
I didn't pay much attention to it
níl ach díreach tagtha ar ais
I only just came back
d'athraigh m'ainm
I changed my name
chuir an ríomhaire ag obair athuair
I started the computer again
bacach ó shin
I've had a limp since then
beidh as baile go ceann seachtaine
I'll be away for a week
bhí ag baint féir
I was cutting grass
bhí ina oíche nuair a bhain an baile amach
it was night when I reached home
bhain an-tairbhe as
I got a lot of benefit form it
I benefited from it greatly
i mo bhall den eagraíocht
I am a member of the organization
caithfidh dul go dtí an banc
I have to go to the bank
níl ábalta barántas ar bith a thabhairt
I can't give any guarantees
súil agam nár chuir barraíocht ceisteanna ort
I hope I didn't ask you too many questions
ag fáil bháis!
I am dying!
i mo chónaí i dteach beag
I live in a small house
beagnach críochnaithe
I am almost finished
ceart go leor, fágfaidh an bealach agat!
alright, I'll get out of your way!
chuir siad chun bealaigh
they sacked me
ar bhealach, bhí sásta go raibh an cogadh thart, gur chaill muid é
in a way, I was happy the war was over, even though we lost
bhearr féin
I shaved myself
rugadh i gCorcaigh
I was born in Cork
bhí ag aistriú troscáin agus mo dhroim nimhneach ó shin
I was moving furniture and my back is sore since then
bhfuair aitheantas as mo chuid oibre
I didn't get recognition for my work
an aithníonn ?
do you recognize me?
ba mhaith liom féin a chur in aithne dóibh
I would like to introduce myself to them
ag dul amach
I am going out
i mo chónaí i gCorcaigh anois
I live in Cork now
i m'aonar
I am by myself
bhuail an smaoineamh ar éirí ar maidin dom
I got the idea when getting up in the morning
beidh leat ar ball
I'll be with you in a minute
bhí ann ar feadh seachtaine
I was there for a week
i mo chónaí in árasán
I live in an apartment
is as Corcaigh
I am from Cork
caithfidh é a athdhéanamh
I must redo it
rugadh sa bhliain 1945
I was born in the year 1945
i mo chónaí ar Bhóthar na Carraige
I live on Carrick Road
go breá
I am fine
bhreac síos é
I jotted it down
bhfuair bricfeasta go fóill
I haven't had breakfast yet
brón orm go bhfuil déanach
I'm sorry I'm late
caithfidh brostú
I have to hurry
faoi bhrú an-mhór faoi láthair
I am under a lot of pressure right now
bhuail
he hit me
buartha go bhfuil rud éigin as bealach
I'm worried that something is not right
buíoch díot as sin
I am grateful to you for it
buailfidh leat sa chaifé
I'll meet you in the café
chaill an t-airgead go léir
I lost all the money
chuir caint ar mhuintir na háite
I talked to the local people
ag caint
I am speaking
beidh ag caint leat arís
I'll be talking to you again
d'fhoghlaim Esperanto mar chaitheamh aimsire
I learned Esperanto as a hobby
caithfidh imeacht anois
I have to leave now
ag canadh
I am singing
chuala thú ag canadh
I heard you singing
beidh ag fanacht i gcarbhán
I'll be staying in a caravan
tháinig sa charr
I came in the car
seo níos casta mar a cheap
this is more complicated than I thought
níor aimsigh sa chatalóg é
I didn't find it in the catalogue
thit i mo chodladh, go raibh an scannán an-suimiúil
I fell asleep even though the film was very interesting
thug cead suí síos
I gave him permission to sit down
ar an chéad dul síos, caithfidh a go bhfuil neamhchiontach
first of all, I must say that I am innocent
faoin am a shroich an ceann scríbe bhí tuirse orm
by the time I had reached the destination I was tired
ag obair san áit chéanna le cúig bliana
I've been working in the same place for five years
i lár na cearnóige
I am in the middle of the square
cén tslí a ndéanfaidh é sin?
how will I do that?
mar a dúirt an cheana...
like I said the other day...
chífidh thú
I'll see you
an bhfuil chomh dona sin?
am I so bad?
bhuail leis an Taoiseach, agus bhuail leis an Uachtarán chomh maith
I met the Prime Minister, and I met the President as well
caithfidh dul chuig dochtúir
I must go to see a doctor
chonaic í agus í ag teacht chugam trasna na sráide
I saw her coming towards me across the street
anseo chun labhairt leat
I am here to talk to you