Pota Focal Intergaelic
sean | sín | in | -in | shin | sian
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
siléar silín siméadracht simléar simpeansaí simplí simplíocht sin sín sindeacáit sine síneadh singil sínigh síniú sinsear sinséar sinsearach sintéiseach síntiús síob
sin
OPPOSITE: seo
that
an [rud] sin
that [something]
an fear sin
that man
an bhfeiceann an botún sin?
can you see that mistake?
sin [rud]
that is [something]
sin é mo theach
that is my house
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
ina ainneoin sin
d'ainneoin sin
in spite of that
despite that
mar sin
therefore
so
then
as a consequence
bhí tinn, mar sin, níorbh fhéidir liom dul ar scoil
I was ill, so I could not go to school
caithfidh fanacht sa bhaile mar sin
you must stay at home then
mar sin féin
all the same
still
however
anyway
in spite of what has been said previously
dúradh liom gan dul ann, ach chuaigh ann mar sin féin
I was told not to go there but I went there all the same
fuair siad móramh na vótaí; mar sin féin, fágadh gan móramh parlaiminte iad
they got most of the votes; however, they were left without a parliamentary majority
bíodh sin mar atá
be it as it may
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é sin an 13ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 140 focal.
Sin is the 13th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 140 words.
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
sin peaca »
Samplaí gaolmhara
Related examples
sin iomlán m'eolais ar an ábhar
that is the total extent of my knowledge on the subject
daoine á n-adhlacadh sa reilig sin le míle bliain
people have been being buried in the cemetery for a thousand years
níl aon aga agam air sin
I've no time for that
cén t-ainm atá ar an bhaile sin?
what is that town called?
amanna, tugann na meáin aird ar na cásanna sin, amanna eile thugann
sometimes the media pay attention to those cases, other times they don't
níl ort an fiche punt sin a íoc ar ais liom
you don't have to pay me the twenty pounds back
an bhfuil áiseanna maithe sa gceantar sin?
are there good facilities in that area?
bhí ag aistriú troscáin agus mo dhroim nimhneach ó shin
I was moving furniture and my back is sore since then
aithne agat ar gach éinne, mar sin?
you know everybody, then?
bhail, sin an seachtú haithne agat, is déan a mhór a bheag di
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
well, that's the seventh commandment for you, whatever you think of it
Is iad na Polannaigh an dream is inimirce go hÉirinn. sin amhlaidh toisc a mhéad atá daonra na Polainne.
The Polish are the most numerous immigant group to Ireland. This is so because of the high population of Poland.
ann don duine sin
no such person exists
leanann ar aghaidh mar sin, beidh marbh faoi 50
if you continue like that, you will be dead by 50
cúrsaí athraithe ó shin
things have changed since then
ba cheart go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba cheart go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
ba chóir go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba chóir go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
bacach ó shin
I've had a limp since then
bain leis sin!
don't touch that!
bhaineann sin le hábhar
that is irrelevant
an clár beo é sin?
is that a live programme?
sin rud nach bhfeictear go minic, cailín a ólann beoir
that's something you don't see often, a girl who drinks beer
cad is ainm don bhogearra sin?
what is the name of the program?
lean an bóthar sin
follow that road
braitheann sin ar go leor rudaí
that depends on a lot of things
is bréag é sin
that is a lie
buíoch díot as sin
I am grateful to you for it
tharla sin san am atá caite
it happened in past times
sin é an freagra ceart
that is the right answer
cén fáth ar fhan chomh fada sin?
why did you stay so long?
an bhfuil chomh dona sin?
am I so bad?
bhíodh ocras i chuile theach an uair sin
there was hunger in every house at that time
an gcuimhin na laethanta sin le d'athair?
does your father remember those days?
go raibh maith agat as é sin a chur i gcuimhne dom
thanks for reminding me that
níor vótáil mórán daoine ar a son, agus bhrí sin, chaill a suíochán sa Pharlaimint
not many people voted for her, and therefore, she lost her seat in Parliament
dar ndóigh, sin ar eolas ag gach duine
of course, everybody knows that
ba cheart tógáil ar an dea-thoil sin
we should build on that good will
sin deireadh leis an scéal, a chairde
that's the end of the story, my friends
chuir an eachtra sin deireadh leis an oíche
that event put and end to the night
bhí orm deireadh a chur leis an amaidí sin
I had to end that madness
sin i gcoinne an dlí
that is against the law
níl cúrsaí chomh dona sin go fóill
things aren't so bad yet
duine de na cailíní sin
one of those girls
sin ina fhadhb le fada an
that has been a problem for a long time
bhí sin ar eolas againn ón fhaisnéis a fuair muid roimh
we knew that from the intelligence we received beforehand
fan amach ón dream sin
stay away from those people
muid ag fanacht ar an straitéis sin
we're continuing with that strategy
fanaim as na díospóireachtaí sin más féidir liom
I stay out of those discussions if I can
beidh imithe faoin am sin
I'll be gone by that time
is fíor an ráiteas sin
that statement is true
is fíor sin, ach chreidfidh siad muid
that's right but they won't believe us
glacaim leis sin
I accept that
ghlacfadh na daoine leis sin
the people would not accept that
súil agam nár ghoid an t-airgead sin go léir
I hope you didn't steal all the money
ar mhaithe le greann a dúirt sin
I just said that for fun
ba mhaith liom rud éigin a ina thaobh sin
I would like to say something about that
cuir na doiciméid sin isteach i dteannta an iarratais
submit the documents along with the application
féidir liom é sin a i láthair an uachtaráin!
I cannot say that in the presence of the president!
chaith bliain i mbun na hoibre sin
I spent a year doing that work
ina dhiaidh sin
a month after that
an í sin an bhean a d'imigh uait?
is that the woman who left you?
beidh imithe faoin am sin
you will be gone by that time
an baile sin in aice le cathair na Gaillimhe
that town is beside Galway City
hiarr sin orm, bheinn in ann aige
don't ask me to do it, I wouldn't be able for it
níor chuala é sin in aon chor
I didn't hear that at all
lean an carr sin!
follow that car!
lúcháir orm sin a chloisteáil
I'm glad to hear that
peaca marfach
a mortal sin
cuir na rudaí sin in ord de réir méide
put those things in order according to size
dhéanfadh leath an méid sin cúis
half of that amount would do
sin é an nádúr daonna
that's human nature
an t-athair ónar thóg an nós sin
the father from whom he got that habit
níl cúrsaí chomh holc sin go fóill
things aren't so bad yet
súil agam nach mbeidh orm plé leis na daoine sin go deo arís
I hope I won't have to deal with those people ever again
cad a thug ort é sin a dhéanamh?
what made you do that?
thagair do chás a tharla daichead bliain ó shin
he referred to a case that happened fourty years ago
sin é an scéal uile
that's the whole story
cad uime a ndearna é sin?
why did you do that?
chuir cuairt ar a chlann, iad go léir pósta um an dtaca sin
he visited his children, all of them married by that time
chuala an scéal óna máthair a bhí seasca bliain d'aois um an dtaca sin
she had heard the story from her mother who was seventy at that time
is beag duine a thuigeann an teanga sin
very few people understand that language
a d’íocfadh airgead ar éadaí a bhí déanta chomh dona sin?
who would pay for such badly made clothes?
níor íoc cáin bhóthair ar an seancharr sin
I haven’t paid road tax on that old car
An gcuimhin le d'athair na laethanta sin?
Does your father remember those days?
a fhios againn é sin.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
We know that.
An bhfuil áiseanna maithe sa gceantar sin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Are there good facilities/conveniences in that area?
Cén áit sa Spidéal a bhfuil sin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Where in An Spidéal is that?
An é sin do mhac?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Is that your son?